Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1003

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 17.nr.; 2008, 57., 167.nr.; 2010, 25.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.punktu aiz vārda "veic" ar vārdiem "šim nolūkam speciāli apmācīts un atestēts".

2. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem "kā arī normatīvajos aktos par" ar vārdiem "mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu un".

3. Izteikt 8.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1.5. transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) vēlas saņemt Eiropas transporta ministru konferences dokumentu prasībām ekoloģijas vai drošības jomā atbilstošu kravas automobiļu un to piekabju (puspiekabju) (turpmāk - ETMK transportlīdzekļi) sertifikātu, un pagājušas vairāk nekā 30 dienas, kopš transportlīdzeklim dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē;".

4. Izteikt 8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2. atkārtotā pārbaude - obligātā tehniskā pārbaude, kas tiek veikta 30 dienu laikā pēc pamatpārbaudes vai tehniskās kontroles uz ceļiem, ja pamatpārbaudē vai tehniskajā kontrolē uz ceļiem transportlīdzeklim konstatēti trūkumi vai bojājumi, kas novērtēti ar 2.vērtējumu. Atkārtoto pārbaudi veic arī tad, ja pamatpārbaudē konstatēts, ka transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļa aprīkošanu ar tahogrāfu vai ātruma ierobežotājierīci, par vieglajiem taksometriem vai par bīstamu kravu pārvadāšanu, kā arī ja transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums neatbilst ETMK transportlīdzekļu ekoloģijas un drošības prasībām un ja pēc pamatpārbaudes nav pagājušas vairāk kā 30 dienas."

5. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Transportlīdzekļa īpašnieks (vadītājs) tehniskā stāvokļa kontrolei transportlīdzekli kopā ar tā reģistrācijas apliecību nodod inspektoram. Piekabi (puspiekabi) nodod inspektoram tehniskā stāvokļa kontrolei sakabē ar velkošo mehānisko transportlīdzekli. Ja tiek veikta motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes (puspiekabes) tehniskā stāvokļa kontrole, vienlaikus inspektoram nodod arī motocikla, tricikla, kvadricikla vai piekabes (puspiekabes) tehniskās apskates uzlīmi."

6. Izteikt 14.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"14. Inspektors neuzsāk transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa kontroli, bet noformē atteikumu veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un izdara attiecīgu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā, ja:".

7. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. piekabe nav mehāniski, elektriski un pneimatiski (ja attiecināms) savienota ar velkošo mehānisko transportlīdzekli vai piekabe tiek uzrādīta sakabē ar traktortehniku;".

8. Papildināt 16.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati uzskata par neuzsāktu, noformē atteikumu veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un izdara attiecīgu atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā."

9. Papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Tehniskās apskates uzlīmi nomaina bez transportlīdzekļa tehniskās kontroles veikšanas, ja transportlīdzekli ar atļauju piedalīties ceļu satiksmē, kas derīga vairāk par sešiem mēnešiem, reģistrē kā vieglo taksometru, aprīko ar transportlīdzekļu vadītāju apmācībai nepieciešamo papildaprīkojumu vai pārbūvē par autobusu. Šādā gadījumā atļaujas termiņu piedalīties ceļu satiksmē samazina atbilstoši šo noteikumu 3.punktā noteiktajam tehniskās apskates periodiskumam."

10. Aizstāt 33. un 36.punktā vārdus "rīkojas saskaņā ar Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas starpresoru vienošanos" ar vārdiem "par konstatētajiem faktiem informē Valsts policiju un tālāk rīkojas šo noteikumu 16.punktā noteiktajā kārtībā".

11. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Konstatētos trūkumus vai bojājumus inspektors atzīmē tehniskās kontroles protokolā. Tehniskās kontroles protokolā norāda arī šādu informāciju:

39.1. pārbaudes vietu, datumu un laiku;

39.2. transportlīdzekļa reģistrācijas valsti, reģistrācijas numuru, identifikācijas numuru un kategoriju;

39.3. transporta uzņēmumu vai īpašnieku, Kopienas licences numuru (ja attiecināms);

39.4. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un valstspiederību;

39.5. transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kopējo novērtējumu;

39.6. tā inspektora vārdu un uzvārdu, kurš veicis transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa kontroli;

39.7. datumu, līdz kuram transportlīdzeklim atļauts piedalīties ceļu satiksmē."

12. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/40/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (pārstrādāta versija);

10) Komisijas 2010.gada 5.jūlija Direktīvas 2010/47/ES, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/30/EK par Kopienā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļiem;

11) Komisijas 2010.gada 5.jūlija Direktīvas 2010/48/ES, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/40/EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm."

13. Izteikt pielikuma I daļas 107.koda 107.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"107.3. Uz transportlīdzekļa viegli pieejamā vietā uzstāda pārbaudes plāksnīti (uzlīmi), kurā norāda ātruma ierobežotājierīces pārbaudi veikušā uzņēmuma nosaukumu un adresi, maksimālā ātruma iestatījumu (km/h) un datumu, kad šis ātrums iestatīts vai veikta tā pārbaude. Ja informācija uz plāksnītes (uzlīmes) ir nesalasāma, inspektoram ir tiesības pieprasīt uzrādīt sertifikātu par ātruma ierobežotājierīces pārbaudi. Ātruma ierobežotājierīci pārbauda ne retāk kā reizi divos gados."

14. Izteikt pielikuma I daļas 2.grupas ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Šīs grupas prasības attiecībā uz gaismas ierīču sertificēšanu un marķējumu un signāllukturu krāsu neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas Latvijā reģistrēti uz laiku, un uz transportlīdzekļiem, kuriem piešķirti diplomātiskie valsts reģistrācijas numuri.

2. Ja vienā luktura korpusā ievietoti vienas funkcijas luktura vairāki (arī dažādi) gaismas avoti, kas ieslēdzami tikai vienlaikus, tas uzskatāms par vienu attiecīgās funkcijas lukturi."

15. Izteikt pielikuma I daļas 2.1.tabulu šādā redakcijā:

"2.1.tabula

Transportlīdzekļos izmantojamo Eiropas tipa lukturu, atstarotāju un atstarojošo materiālu apzīmējumi

Nr.p.k.

Apzīmējums

Apzīmējuma (simbola) atšifrējums

1.

Galvenie lukturi

C

Tuvās gaismas lukturis

2.

R

Tālās gaismas lukturis

3.

CR

Tuvās-tālās gaismas lukturis

4.

C/R

Tuvās/tālās gaismas lukturis (/ - norāda, ka tuvā gaisma neieslēdzas vienlaikus ar tālo gaismu)

5.

H

Lukturis ar halogēnu spuldzi

6.

PL

Lukturis ar plastikāta izkliedētāju

7.

S

Hermetizētais lukturis ("sealed beam" SB)

8.

HS

Hermetizētais lukturis ar halogēnu spuldzi (HSB)

9.

D

Gāzu lokizlādes lukturis

10.

RL

Dienas gaitas lukturis

11.

B

Priekšējais miglas lukturis

12.

F

Pakaļējais miglas lukturis

13.

S1; S2; S3

Bremžu signāllukturis

14.

AR

Atpakaļgaitas lukturis

15.

L

Numura zīmes apgaismojuma lukturis

16.

1; 1a; 1b

Priekšējais virzienrādītājs ([→] bulta vērsta virzienā uz transportlīdzekļa ārējo malu)

17.

3; 4

Priekšējais-sānu virzienrādītājs ([→] bulta vērsta virzienā uz transportlīdzekļa priekšdaļu)

18.

2a; 2b

Pakaļējais virzienrādītājs

19.

5

Papildu sānu virzienrādītājs ([→] bulta vērsta virzienā uz transportlīdzekļa priekšdaļu)

20.

6

Papildu sānu virzienrādītājs ([→] bulta vērsta virzienā uz transportlīdzekļa priekšdaļu) (R - labās, L - kreisās puses)

21.

A

Priekšējais gabarītgaismas (stāvgaismas) vai kontūrgaismas lukturis

22.

R

Pakaļējais gabarītgaismas (stāvgaismas) vai kontūrgaismas lukturis

23.

SM1; SM2

Sānu gabarītgaismas lukturis

24.

D

Aiz luktura tipa apzīmējuma (piemēram, RD, S1D, 1aD) ierīcēm, kas var tikt izmantotas gan kā atsevišķas gaismas, gan kā divu gaismu kombinācijas sastāvdaļa

25.

IA; IB

Priekšējie, sānu vai pakaļējie atstarotāji

26.

IIIA; IIIB

Pakaļējie trijstūra formas atstarotāji

27.

K

Pagriešanās gaismas lukturis

28.

Simetrisku gaismu izstarojoši

L kategorijas transportlīdzekļu galvenie lukturi

MB

Motocikla lukturis

29.

C-as; c-bs;

wc-cs;

wc-ds;

wc-es

Tuvās gaismas lukturis

30.

r-bs; wr-cs;

wr-ds;

wr-es

Tālās gaismas lukturis

31.

cr-bs;

wcr-cs;

wcr-ds;

wcr-es

Tuvās-tālās gaismas lukturis

32.

11; 11a; 11b; 11c; 12

L kategorijas transportlīdzekļa virzienrādītājs

33.

Atstarojošie materiāli

C

Kontūru marķējuma atstarojošais materiāls

D

Atstarojošais materiāls nelieliem laukumiem

E

Atstarojošais materiāls lieliem laukumiem

D/E

Grafisku attēlu un marķējuma pamatnes atstarojošais materiāls"

16. Papildināt pielikuma I daļas 203.kodu ar 203.1.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"203.1.1.3. N3 kategorijas automobiļiem drīkst uzstādīt sešus tālās gaismas lukturus (trīs pārus). Šādā gadījumā kopā ar pamata tālās gaismas lukturiem drīkst ieslēgties tikai viens no abiem papildu tālās gaismas lukturu pāriem ar nosacījumu, ka tiek ievērotas citas piemērojamās prasības."

17. Aizstāt pielikuma I daļas 203.koda 203.2.apakšpunktā:

17.1. skaitli "225000" ar skaitli "300000";

17.2. skaitli "75" ar skaitli "100".

18. Izteikt pielikuma I daļas 210.koda nosaukumu šādā redakcijā:

"210. Atstarotāji un atstarojošie materiāli".

19. Izteikt pielikuma I daļas 210.koda 210.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"210.1.1. Atstarotājiem jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem (2.24.a un 2.24.c att.). Ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, atstarotāji var būt sertificēti un marķēti atbilstoši prasībām, kas noteiktas tehniskajos normatīvos, kuri tika piemēroti, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli, ar nosacījumu, ka tā marķējumā norādīts atstarotāja tips.

Atstarojošajiem materiāliem, ieskaitot reklāmas nolūkā izmantojamos, jābūt sertificētiem un marķētiem atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem (2.24.b att.). D klases atstarojošā materiāla kopējais laukums uz transportlīdzekļa nedrīkst pārsniegt 2 m2. Reklāmas nolūkos aizliegts izmantot C klases atstarojošos materiālus.

Atstarojošais materiāls neaizstāj atstarotājus."

20. Izteikt pielikuma I daļas 214.koda 214.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"214.1. Transportlīdzekļa signāllukturu gaismu izstarojošās virsmas aizliegts pārklāt ar jebkāda veida pārklājumiem (piemēram, plēvēm, lakām vai citiem materiāliem). Ja obligāti uzstādāmais signāllukturis atrodas aiz transportlīdzekļa stiklojuma, šis stiklojums tiek uzskatīts par signālluktura gaismu izstarojošo virsmu."

21. Papildināt pielikuma I daļas 310.kodu ar 310.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"310.4. Elektroniskā stūres pastiprinātāja (EPS) sistēmas kļūmes vai bojājuma indikatoram mēraparātu panelī jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas."

22. Izteikt pielikuma I daļas 401.koda 401.3.1., 401.3.2., 401.3.3., 401.3.4., 401.3.5. un 401.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"401.3.1. M1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti:

401.3.1.1. līdz 2010.gada 27.jūlijam - 0,5 (0,48 transportlīdzekļiem bez ABS);

401.3.1.2. pēc 2010.gada 27.jūlija - 0,58;

401.3.2. M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti:

401.3.2.1. līdz 2010.gada 27.jūlijam - 0,5 (0,48 transportlīdzekļiem bez ABS);

401.3.2.2. pēc 2010.gada 27.jūlija - 0,5;

401.3.3. N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti:

401.3.3.1. līdz 2010.gada 27.jūlijam m - 0,45;

401.3.3.2. pēc 2010.gada 27.jūlija - 0,5;

401.3.4. N2 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti:

401.3.4.1. līdz 2010.gada 27.jūlijam un izgatavoti līdz 1988.gada 31.decembrim - 0,43;

401.3.4.2. līdz 2010.gada 27.jūlijam un izgatavoti pēc 1988.gada 31.decembra - 0,45;

401.3.4.3. pēc 2010.gada 27.jūlija - 0,5;

401.3.5. O3 un O4 kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti:

401.3.5.1. līdz 2010.gada 27.jūlijam un izgatavoti līdz 1988.gada 31.decembrim - 0,4;

401.3.5.2. līdz 2010.gada 27.jūlijam un izgatavoti pēc 1988.gada 31.decembra - 0,43;

401.3.5.3. pēc 2010.gada 27.jūlija:

401.3.5.3.1. puspiekabēm - 0,45;

401.3.5.3.2. piekabēm - 0,5.

401.4. L kategorijas transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti:

401.4.1. līdz 2010.gada 27.jūlijam - jānodrošina vidējais palēninājums
j ≥ 5m/s2, bremzējot ar visām darba bremzēm vienlaikus no sākuma ātruma 50 km/h;

401.4.2. pēc 2010.gada 27.jūlija:

401.4.2.1. bremzējot ar abām bremzēm:

401.4.2.1.1. L3e kategorijas transportlīdzekļiem - 0,5;

401.4.2.1.2. L4e kategorijas transportlīdzekļiem - 0,46;

401.4.2.1.3. L5e un L7e kategorijas transportlīdzekļiem - 0,44;

401.4.2.2. pakaļējam ritenim visu L kategoriju transportlīdzekļiem - 0,25."

23. Izteikt pielikuma I daļas 421.kodu šādā redakcijā:

"421. Bremžu trumuļi, bremžu diski

421.1. Bremžu diskiem un trumuļiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem. Darba virsmām jābūt ar vienmērīgu nodilumu. Darba virsmas funkcionējošā daļa nedrīkst būt mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma. Bremžu trumuļiem un diskiem nedrīkst būt plaisas, izlūzumi, būtiski korozijas bojājumi, kas ietekmē bremzēšanas īpašības. Nav pieļaujams bremžu disku un trumuļu nodilums, kas pārsniedz bremžu izgatavotāja norādīto minimālo pieļaujamo bremžu diska biezumu un bremžu trumuļa maksimālo pieļaujamo diametru.

Aizliegts izmantot pašizgatavotus bremžu diskus.

421.2. Aizsargplāksnei jābūt atbilstoši nostiprinātai. Tā nedrīkst būt deformēta un tādējādi radīt citu sastāvdaļu (piemēram, vadu, cauruļvadu, šļūtenes) bojājumu draudus."

24. Izteikt pielikuma I daļas 428.kodu šādā redakcijā:

"428. Pretbloķēšanas sistēma (ABS), elektroniskā bremžu sistēma (EBS), elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)

428.1. Impulsu devējmehānismiem jābūt tīriem, bez mehāniskiem bojājumiem. Elektriskajiem savienojumiem jābūt darba kārtībā. Vadi nedrīkst būt bojāti.

428.2. Visu sistēmu kļūmes vai bojājuma indikatoriem mēraparātu panelī jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas."

25. Izteikt pielikuma I daļas 503.koda 503.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"503.1.3. kravas automobiļiem ar pilnu masu, lielāku par 3,5 t, un to piekabēm (N2, N3, O3, O4 kategorijas transportlīdzekļiem) - 1,0 mm;".

26. Izteikt pielikuma I daļas 505.koda 505.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"505.1. Riteņu riepu un disku kombinācijai jāatbilst transportlīdzekļa izgatavotāja prasībām. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar visiem tā konstrukcijā paredzētajiem riteņiem (atskaitot rezerves riteni). Riteņu diskiem jābūt vienāda diametra, izņemot gadījumus, ja izgatavotājs ir noteicis citādi."

27. Izteikt pielikuma I daļas 606.koda 606.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"606.1. Transportlīdzekļa tilta sijai vai motocikla dakšai jābūt bez plaisām, lūzumiem, deformācijām, ievērojamiem korozijas bojājumiem, kā arī bojājumiem, kas ietekmē tilta sijas funkcionalitāti, stiprību vai riteņu ģeometriju. Aizliegts remontēt (atjaunot) tilta sijas vai motocikla dakšas metinot, lodējot, kniedējot, presējot, deformējot vai kā citādi ietekmējot šo detaļu stiprību, izņemot gadījumus, ja tādu remonta tehnoloģiju paredzējis izgatavotājs.

Nav pieļaujama pašizgatavotas priekšējās dakšas uzstādīšana motociklam (triciklam)."

28. Izteikt pielikuma I daļas 607.koda 607.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"607.1. Svirām, stiepņiem, balstiem un stabilizatoriem jābūt bez plaisām, lūzumiem, deformācijām, ievērojamiem korozijas bojājumiem, kā arī bojājumiem, kas ietekmē detaļas funkcionalitāti, stiprību vai riteņu ģeometriju. Aizliegts remontēt (atjaunot) sviras, stiepņus, balstus un stabilizatorus metinot, lodējot, kniedējot, presējot, deformējot vai kā citādi ietekmējot šo detaļu stiprību, izņemot gadījumus, ja tādu remonta tehnoloģiju paredzējis izgatavotājs."

29. Izteikt pielikuma I daļas 616.kodu šādā redakcijā:

"616. Pārnesumu kārba, sadales kārba, diferenciālis

Pārnesumu kārbai, sadales kārbai un diferenciālim, kā arī to vadības ierīcēm un izpildmehānismiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem un jāveic paredzētās funkcijas, viegli jāieslēdzas un jāizslēdzas. Šajos transmisijas elementos aizliegts veikt konstrukcijas izmaiņas, kas var ietekmēt bremžu spēku mērījumus vai bojāt diagnostikas iekārtas. Jādarbojas ierīcei, kas neļauj nejauši ieslēgt atpakaļgaitas pārnesumu. Stiprinājuma elementi nedrīkst būt bojāti."

30. Izteikt pielikuma I daļas 626.kodu šādā redakcijā:

"626. Durvis, pārsegi, rokturi, aizslēgi, fiksatori

Transportlīdzekļa vadītāja, pasažieru un rezerves durvīm, kā arī motora pārsegam jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzētajiem atvēršanas mehānismiem, rokturiem un fiksatoriem. Durvīm un pārsegiem jābūt atbilstoši nostiprinātiem, viegli jāatveras un jāaizveras.

Deformācijas, mehāniski bojājumi, korozijas bojājumi vai konstruktīvi pārveidojumi, kas neietekmē durvju vai pārsegu stiprību, nedrīkst veidot asas malas vai bīstamus izvirzījumus, kas varētu apdraudēt citus satiksmes dalībniekus.

Jādarbojas vadītāja durvju (nodalījuma) stiklu pacelšanas un nolaišanas mehānismam."

31. Izteikt pielikuma I daļas 627.koda 627.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"627.3. Priekšējo stiklu (vējstiklu) aizliegts pārklāt ar jebkāda veida pārklājumiem. Priekšējā stikla (vējstikla) gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 75 %. Pārējo vadītāja redzamības zonā esošo transportlīdzekļa stiklu (vadītāja durvju un vadītājam blakus sēdošo pasažieru durvju stiklu, kā arī stiklojuma starp vējstiklu un šīm durvīm) gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 70 %.

Vieglā automobiļa vējstikla augšmalu drīkst aplīmēt ar caurspīdīgu plēvi, kas nepārprotami ļauj izšķirt luksofora gaismas signālus, tiktāl, cik vējstiklu var aizsegt izgatavotāja uzstādītie salona saulessargi, kad tie pievirzīti maksimāli tuvu vējstiklam.

M3 kategorijas transportlīdzekļu (ieskaitot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kā "autobuss, speciālais dzīvojamais") vadītāja redzamības zonā esošo tonēto sānu stiklu (vadītāja durvju (nodalījuma) un vadītājam blakus sēdošo pasažieru durvju vai pasažieru iekāpšanas durvju stiklu, kā arī stiklojuma starp vējstiklu un šīm durvīm) gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 50 %, ja transportlīdzekļa konstrukcija nodrošina, ka vadītājs, sēžot pie stūres, var redzēt atpakaļskata spoguļus caur vējstiklu. Ja vadītājs, sēžot pie stūres, var redzēt atpakaļskata spoguli (spoguļus) vienā vai abās pusēs caur dalīta sānu stikla daļu, tās stikla daļas gaismas caurlaidība, caur kuru redzams atpakaļskata spogulis (spoguļi), nedrīkst būt mazāka par 70 %.

Vadītāja tiešās redzamības zonā (priekšējie sānu stikli un vējstikls) nedrīkst atrasties priekšmeti (piemēram, aizkari, žalūzijas), kas būtiski ierobežo redzamību."

32. Izteikt pielikuma I daļas 6.4.tabulas M1 rindu šādā redakcijā:

"M1

no 01.01.1993.
līdz 30.09.2005.

3(.)

3(.)

2(.)

2(.)

2(.)

no 01.10.2005.

3(.)

3(.)

3(.)

3(.)

2(.)"

33. Izteikt pielikuma I daļas 629.koda 629.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"629.3. Transportlīdzekļu drošības jostām jābūt sertificētām un marķētām atbilstoši transportlīdzekļu sertifikācijas noteikumiem (6.9. un 6.10.att.). Ja transportlīdzeklis izgatavots līdz 2000.gada 31.decembrim, drošības jostas var būt sertificētas un marķētas atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kas piemēroti, izgatavojot (sertificējot) transportlīdzekli.

Drošības jostām jābūt atbilstoši nostiprinātām, bez bojājumiem, plīsumiem un izdilumiem. Fiksējošajai iekārtai, spriegotājam, slodzes ierobežotājam un inerces mehānismam (ja tāds ir) jābūt darba kārtībā.

Drošības sistēmu (SRS) indikatoram jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas."

34. Papildināt pielikuma I daļas 629.kodu ar 629.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"629.4. Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar izgatavotāja paredzētajiem un darba kārtībā esošiem drošības gaisa spilveniem."

35. Izteikt pielikuma I daļas 703.koda 703.2. un 703.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"703.2. Gāzes iekārtas cauruļvadi un citi komponenti nedrīkst atrasties tuvāk par 100 mm no izplūdes sistēmas cauruļvadiem un citiem siltuma avotiem. Transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar gāzes barošanas sistēmu, sākot ar 2004.gada 1.maiju, SNG cauruļvadiem jābūt bezšuvju - vara (ar gumijas vai plastmasas aizsargapvalku) vai nerūsējošā tērauda, vai tērauda ar pretkorozijas pārklājumu. Gāzes cauruļvada ārējais diametrs nedrīkst būt lielāks par 12 mm.

Atļauts izmantot jebkura materiāla cauruļvadus vai šļūtenes, ja to marķējumā norādīts, ka tās paredzētas izmantošanai SNG barošanas sistēmās.

703.3. Gāzes iekārtas cauruļvadiem un šļūtenēm stiprinājumu un starpsienu šķērsojumu vietās jābūt aprīkotiem ar aizsargmateriālu. Cauruļvadi un šļūtenes nedrīkst atrasties domkrata atbalsta vietās.

SDG iekārtas cauruļvadu stiprinājuma vietās nedrīkst saskarties metāliskas daļas, un SDG cauruļvadiem, kas atrodas pasažieru salonā vai slēgtā (arī bagāžas) nodalījumā, jābūt gāznecaurlaidīgā apvalkā."

36. Aizstāt pielikuma I daļas 801.koda 801.1.apakšpunktā vārdus "tās komponentes nedrīkst padarīt neiespējamu vai apgrūtināt zondes ievietošanu izpūtējā" ar vārdiem "tās sastāvdaļas nedrīkst būt demontētas, bojātas, pārveidotas, kā arī nedrīkst padarīt neiespējamu vai apgrūtināt zondes ievietošanu izpūtējā".

37. Izteikt pielikuma I daļas 803.kodu šādā redakcijā:

"803. Dūmošana

Nav pieļaujama ievērojama dūmošana, kas radusies motora izdiluma vai motora sistēmu neatbilstošas darbības dēļ, ja motors iesildīts līdz darba temperatūrai."

38. Aizstāt pielikuma I daļas 804.kodā vārdu "izgatavoti" ar vārdiem "pirmo reizi reģistrēti".

39. Papildināt pielikuma I daļas 804.kodu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Mērījumus veic brīvā paātrinājuma režīmā, palielinot kloķvārpstas apgriezienus no brīvgaitas apgriezieniem līdz maksimālajiem apgriezieniem; pārnesumu pārslēgšanas svira atrodas neitrālajā pārnesumā, sajūga pedālis nav nospiests (turpmāk šajā kodā - pārbaudes cikls). Motors jāiesilda līdz 80 °C vai līdz transportlīdzekļa izgatavotāja norādītajai darba temperatūrai, par ko pārliecinās, nosakot motora eļļas vai motora bloka temperatūru vai vadoties pēc dzesēšanas sistēmas ventilatora darbības. Pirms mērījumu izdarīšanas veic vismaz vienu pārbaudes ciklu, lai pārliecinātos par maksimālo kloķvārpstas apgriezienu ierobežotāja pareizu darbību."

40. Izteikt pielikuma I daļas 805.koda 805.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"805.2. Veicot CO kontroli transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pēc 2001.gada 1.janvāra, λ vērtībai, ja kloķvārpstas apgriezieni ir palielināti (2000-3000 min-1), jābūt robežās ±0,03 no vērtības, kuru noteicis transportlīdzekļa izgatavotājs."

41. Papildināt pielikuma I daļas 905.koda 905.2.apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Ja avārijas izejas apzīmēšanai izmanto uzlīmi uz avārijas izejas stikla, drīkst būt neperforēta, bet nedrīkst aizņemt laukumu, kas lielāks par 600 cm2."

42. Izteikt pielikuma I daļas 905.koda 905.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"905.3. Avārijas izejas logi nedrīkst būt izgatavoti no laminēta stikla vai plastmasas materiāliem, pārklāti ar līmplēvēm vai uzlīmējamām reklāmām, izņemot perforētas līmplēves pārklājumu."

43. Svītrot pielikuma I daļas 1001.kodu.

44. Izteikt pielikuma I daļas 1004.kodu šādā redakcijā:

"1004. Skaitītājs

Vieglajam taksometram jābūt aprīkotam ar Latvijā sertificētu ierīci, kas parāda pakalpojuma maksu un nodrošina ienākumu uzskaiti (turpmāk - skaitītājs).

Skaitītājam jābūt ar derīgu verifikācijas uzlīmi, ko izsniegusi atbilstības novērtēšanas institūcija, kura akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu" un par kuru sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ir publicējusi paziņojumu Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājaslapā internetā."

45. Izteikt pielikuma I daļas 12.grupas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Lai saņemtu bīstamu kravu pārvadājumiem paredzēta transportlīdzekļa sertifikātu (turpmāk - ADR sertifikāts), transportlīdzekli uzrāda tehniskās apskates stacijā. Transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst šā pielikuma I nodaļas 1.-8.grupā noteiktajām vispārējām prasībām un 12.grupā noteiktajām specifiskajām prasībām bīstamu kravu pārvadājumiem paredzētam transportlīdzeklim. ADR sertifikātu neizsniedz, ja kādā no 12.grupas kodiem tiek atzīmēts novērtējums "1".

Sertifikācija jāveic EX/II, EX/III, FL, OX, AT un MEMU tipa transportlīdzekļiem (turpmāk - ADR transportlīdzekļi), kas paredzēti attiecīgu bīstamo vielu pārvadāšanai.

EX/II un EX/III transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar kompresijas aizdedzes motoriem."

46. Svītrot pielikuma I daļas 12.1.tabulu.

47. Izteikt pielikuma I daļas 1203.kodu šādā redakcijā:

"1203. Bremžu iekārta

Lai saņemtu ADR sertifikātu, jāiesniedz transportlīdzekļa izgatavotāja vai tā pārstāvja apliecinājums par lēninātāja atbilstību bīstamu kravu pārvadāšanai paredzētam transportlīdzeklim un par transportlīdzekļa bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) kategoriju. Šo apliecinājumu transportlīdzekļa izgatavotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis Latvijā var iekļaut 1201.1.kodā minētajā apliecinājumā.

Visiem ADR transportlīdzekļiem, izņemot EX/II tipa transportlīdzekļus, jābūt aprīkotiem ar darbojošos bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS), bet mehāniskajiem ADR transportlīdzekļiem, izņemot EX/II tipa transportlīdzekļus, jābūt aprīkotiem ar lēninātāju.

Bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS), elektroniskās bremžu sistēmas (EBS) un elektroniskās stabilitātes kontroles (ESC) sistēmu kļūmes vai bojājumu indikatoriem jāizslēdzas pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas vai kustības uzsākšanas."

48. Izteikt pielikuma I daļas 13.grupas nosaukumu un ievaddaļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"13.GRUPA. ETMK TRANSPORTLĪDZEKĻI (kodi no 1301 līdz 1304)

Lai saņemtu ETMK transportlīdzekļu tehniskās apskates sertifikātu (turpmāk - RS sertifikāts), transportlīdzekli uzrāda tehniskās apskates stacijā, izņemot jaunus, iepriekš ārzemēs nereģistrētus transportlīdzekļus sešu mēnešu laikā pēc transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas Latvijā. Transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst šā pielikuma I nodaļas 1-8.grupā noteiktajām vispārējām prasībām un 13.grupā noteiktajām specifiskajām prasībām ETMK transportlīdzekļiem. RS sertifikātu neizsniedz, ja kādā no 13.grupas kodiem tiek atzīmēts novērtējums "1"."

49. Izteikt pielikuma II daļas 102.koda 102.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"102.2. Sīki, salasāmību neietekmējoši mehāniski, simbolu krāsojuma vai citādi bojājumi

X

   
Pilnīgi vai daļēji krāsota atstarojošā virsma; jebkāds pārklājums; sastāv no vairākām daļām; netīra un tāpēc nesalasāma numura zīme  

X

"

50. Izteikt pielikuma II daļas 210.koda nosaukumu un 210.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"210. Atstarotāji un atstarojošie materiāli
210.1. Nesertificēts, neatbilstoši sertificēts atstarotājs, neatbilstošs atstarotāja tips, atstarotāju skaits, krāsa vai novietojums; nav papildu pakaļējo atstarotāju, ja uzstādīti sertificēti tonēti signāllukturi; neatļauts atstarojošais materiāls  

X

"

51. Izteikt pielikuma II daļas 308.koda 308.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"308.2. Neliela brīvkustība

X

   
Palielināta brīvkustība, neatļauts remonts  

X

 
Šarnīra izjukšanas bīstamība    

X"

52. Papildināt pielikuma II daļas 310.kodu ar 310.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"310.4. EPS indikators mēraparātu panelī neizslēdzas vai uzrāda kļūmi vai bojājumu sistēmā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2011.gada 31.decembrim)

X

   
EPS indikators mēraparātu panelī neizslēdzas vai uzrāda kļūmi vai bojājumu sistēmā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra)  

X

"

53. Izteikt pielikuma II daļas 421.kodu šādā redakcijā:

"421. Bremžu trumuļi, bremžu diski
421.1. Sašaurināta darba virsmas funkcionējošā daļa, bet tās platums nav mazāks par divām trešdaļām no darba virsmas platuma; mikroplaisas, bremzēšanas īpašības neietekmējoši korozijas bojājumi

X

   
Atbilstoši nenostiprināti bremžu diski vai trumuļi; darba virsmas funkcionējošā daļa ir mazāka par divām trešdaļām no darba virsmas platuma; bremzēšanas īpašības ietekmējoši korozijas bojājumi; bremžu disku vai trumuļu nodilums pārsniedz pieļaujamo  

X

 
Plaisas, jebkādi lūzumi, izlūzumi (arī ventilējamo disku ribu); pašizgatavots bremžu disks vai trumulis

X

421.2. Nenostiprināta; deformēta; rada citu sastāvdaļu bojājumu draudus  

X

"

54. Izteikt pielikuma II daļas 428.kodu šādā redakcijā:

"428. Pretbloķēšanas sistēma (ABS), elektroniskā bremžu sistēma (EBS), elektroniskā stabilitātes kontrole (ESC)
428.1. Devējmehānismu nav; tie ir bojāti; elektriskie savienojumi nav darba kārtībā  

X

 
428.2. Neizlēdzas ABS, EBS vai ESC indikatori (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2011.gada 31.decembrim)

X

   
Neizlēdzas ABS, EBS vai ESC indikatori (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra)  

X

"

55. Izteikt pielikuma II daļas 505.koda 505.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"505.1. Neatbilstoša riteņa un riepas kombinācija; atšķirīga izmēra diski  

X

 
Nav visu transportlīdzekļa konstrukcijā paredzēto riteņu (atskaitot rezerves riteni)    

X"

56. Izteikt pielikuma II daļas 606.koda 606.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"606.1. Plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi, remontmetinājumi un citi detaļas stiprību, funkcionalitāti vai riteņu ģeometriju ietekmējoši bojājumi, neatbilstošs remonts vai atjaunošana  

X

 
Pašizgatavota motocikla priekšējā dakša; lūzumi, citi drošību nepārprotami apdraudoši bojājumi    

X"

57. Izteikt pielikuma II daļas 607.koda 607.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"607.1. Funkcionalitāti neietekmējošas deformācijas, virspusēja korozija

X

   
Plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi un citi detaļas stiprību, funkcionalitāti vai riteņu ģeometriju ietekmējoši bojājumi; neatbilstošs remonts vai atjaunošana  

X

 
Drošību nepārprotami apdraudoši lūzumi, plaisas, deformācijas    

X"

58. Izteikt pielikuma II daļas 610.koda 610.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"610.1. Plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi, remontmetinājumi un citi detaļas stiprību, funkcionalitāti vai riteņu ģeometriju ietekmējoši bojājumi, neatbilstošs remonts vai atjaunošana  

X

 
Pašizgatavota motocikla vienpleca svārstsvira; lūzumi, citi drošību nepārprotami apdraudoši bojājumi    

X"

59. Izteikt pielikuma II daļas 611.koda 611.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"611.1. Funkcionalitāti neietekmējošas deformācijas, virspusēja korozija

X

   
Plaisas, lūzumi, deformācijas, ievērojami korozijas bojājumi un citi detaļas stiprību, funkcionalitāti vai riteņu ģeometriju ietekmējoši bojājumi; neatbilstošs remonts vai atjaunošana  

X

 
Drošību nepārprotami apdraudoši lūzumi, plaisas, deformācijas    

X"

60. Izteikt pielikuma II daļas 616.kodu šādā redakcijā:

"616. Pārnesumu kārba, sadales kārba, diferenciālis
  Neatbilstošs stiprinājums, nedarbojas, neveic paredzētās funkcijas; darbības traucējumi; neatļautas izmaiņas konstrukcijā; nedarbojas ierīce, kas neļauj nejauši ieslēgt atpakaļgaitas pārnesumu  

X

"

61. Izteikt pielikuma II daļas 626.kodu šādā redakcijā:

"626. Durvis, pārsegi, rokturi, aizslēgi, fiksatori
  Apgrūtināta atvēršana vai aizvēršana; nedarbojas stikla pacelšanas un nolaišanas mehānisms, izņemot vadītāja durvis (nodalījumu)

X

   
Neatbilstošs stiprinājums, nav durvju roktura, durvis ar roktura palīdzību nav atveramas no ārpuses vai no iekšpuses, nav izgatavotāja paredzētā pārsega, nav vāka atvēršanas ierīces vai tā nedarbojas paredzētajā veidā; citiem satiksmes dalībniekiem bīstami bojājumi; bojājumi, kas negatīvi ietekmē stiprību; nedarbojas vadītāja durvju (nodalījuma) stiklu pacelšanas un nolaišanas mehānisms  

X

 
Nav durvju, pārsegu, tie nefiksējas aizvērtā stāvoklī    

X"

62. Izteikt pielikuma II daļas 627.koda 627.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"627.3. Vējstikla pārklājums; aptumšotās vējstikla joslas platums pārsniedz pieļaujamo, josla necaurspīdīga, neatļauti pārklājumi; būtiski ierobežota redzamība; nav iespējams pārliecināties par priekšējo durvju stiklu gaismas caurlaidību stiklu pacelšanas un nolaišanas mehānisma nefunkcionēšanas dēļ  

X

"

63. Izteikt pielikuma II daļas 629.koda 629.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"629.3. Nesertificētas, neatbilstoši sertificētas (transportlīdzekļiem, kas izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim); SRS indikators mēraparātu panelī neizslēdzas vai uzrāda kļūmi vai bojājumu sistēmā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts līdz 2011.gada 31.decembrim)

X

   
Nesertificētas, neatbilstoši sertificētas (transportlīdzekļiem, kas izgatavoti pēc 2001.gada 1.janvāra); neatbilstošs stiprinājums; nav, nedarbojas fiksācijas, spriegošanas, slodzes ierobežošanas vai inerces mehānisms; mehāniski drošības jostas funkcionalitāti ietekmējoši bojājumi, piemēram, pārrīvējumi, ieplēsumi; SRS indikators mēraparātu panelī neizslēdzas vai uzrāda kļūmi vai bojājumu sistēmā (ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2011.gada 31.decembra)  

X

"

64. Papildināt pielikuma II daļas 629.kodu ar 629.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"629.5. Nav; bojāts (bojāti); nav darba kārtībā  

X

"

65. Izteikt pielikuma II daļas 702.koda 702.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"702.3. Nav inspicēšanas institūcijas plāksnītes (uzlīmes), beidzies pārbaudes termiņš

X

 

"

66. Izteikt pielikuma II daļas 702.koda 702.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"702.6. Izturību, hermētiskumu neietekmējoši bojājumi, neliela, virspusēja korozija

X

   
Izturību, hermētiskumu ietekmējoši degvielas tvertnes bojājumi, dziļi korozijas bojājumi, deformācijas (t.sk. konstruktīvi pārveidojumi, kas maina degvielas tvertnes tilpumu), gāzes balona remontmetinājumi; neatbilstošs, vaļīgs stiprinājums; nav vāciņa  

X

 
Degvielas noplūde no degvielas tvertnes (gāzes balona)    

X"

67. Izteikt pielikuma II daļas 801.koda 801.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"801.1. Neiespējama vai apgrūtināta atgāzu kontrole, neatbilstoša atgāzu sistēmas konstrukcija; demontētas, bojātas vai pārveidotas sastāvdaļas  

X

 
Neatbilstoša konstrukcija (motocikliem)    

X"

68. Svītrot II pielikuma 1001.kodu.

69. Izteikt pielikuma II daļas 1004.kodu šādā redakcijā:

"1004. Skaitītājs
1004.1. Nav, nedarbojas  

X

 
1004.2. Nav derīgas verificēšanas uzlīmes  

X

"

70. Izteikt pielikuma II daļas 1203.kodu šādā redakcijā:

"1203. Bremžu iekārta
  Nav apliecinājuma; nav devējmehānismu, norauti to vadi, neizlēdzas ABS, EBS vai ESC indikatori, nedarbojas lēninātājs

X

 

"

71. Papildināt pielikuma II daļu ar 1305.kodu šādā redakcijā:

"1305. Sertifikāti
Nav ETMK transportlīdzeklim atbilstošā ekoloģijas vai drošības sertifikāta

X

 

"

72. Izteikt pielikuma III daļu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu klasifikācija

Kategorija

Transportlīdzeklis

Pazīmes

L

1

divriteņu mopēds

- iekšdedzes motora darba tilpums ≤ 50 cm3

- maksimālais ātrums 50 km/h

2

trīsriteņu mopēds

- iekšdedzes motora darba tilpums 50 cm3

- maksimālais ātrums 50 km/h

vieglais kvadricikls

- pašmasa < 350 kg (neskaitot akumulatoru bateriju)

- dzirksteļaizdedzes motora darba tilpums 50 cm3

- cita tipa motora jauda < 4 kW

- maksimālais ātrums 45 km/h

3

divriteņu motocikls

- iekšdedzes motora darba tilpums > 50 cm3

- maksimālais ātrums > 50 km/h

4

motocikls ar bakusvāģi

- asimetrisks riteņu izvietojums

- iekšdedzes motora darba tilpums > 50 cm3

- maksimālais ātrums > 50 km/h

5

tricikls

- simetrisks riteņu izvietojums

- iekšdedzes motora darba tilpums > 50 cm3

- maksimālais ātrums > 50 km/h

kvadricikls

- pašmasa < 400 kg (kravu pārvadājumiem < 550 kg) (neskaitot akumulatoru bateriju)

- motora jauda < 15 kW

Citu transportlīdzekļu klasifikācija piemērojama saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1003Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 30.12.2011.Zaudē spēku: 01.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 29.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
242036
30.12.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva