Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.972

Rīgā 2011.gada 20.decembrī (prot. Nr.75 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likuma
24.panta otrās daļas 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta programmu īstenošanai un veic maksājumus" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 181.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.2. no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām (tai skaitā plānošanas reģioniem);".

3. Izteikt 2.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.5. nozaru ministrijām vai citām centrālajām valsts iestādēm;".

4. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Programmām, programmu tehniskās palīdzības prioritātēm un projektiem paredzēto valsts budžeta līdzekļu plānošana un līdzfinansējuma daļas atmaksas nodrošināšana".

5. Izteikt 6.punkta ievaddaļu un 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes šo noteikumu 3.punktā minētajām programmām attiecīgās nozares ministrijas budžetā plāno:

6.1. līdzekļus kārtējam gadam un valsts budžeta ilgtermiņa saistības (plāno atsevišķā valsts budžeta programmā vai apakšprogrammā kā valsts budžeta dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējuma un valsts budžeta finansējuma nodrošināšanai apstiprinātajiem nozaru ministriju vai citu centrālo valsts iestāžu, kā arī to padotībā esošo no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu (tai skaitā plānošanas reģionu) projektiem);".

6. Izteikt 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.2. Latvijas Republikas kā šo noteikumu 3.punktā minēto programmu (izņemot šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētās programmas) dalībvalsts ikgadējo iemaksu programmas tehniskās palīdzības prioritātēm - kā starptautiskajai sadarbībai paredzētos izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;".

7. Izteikt 7.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. Latvijas puses finansējumu projekta daļai, kurā piedalās programmu finansējuma saņēmējs no Latvijas Republikas, ja tas pieprasa valsts budžeta līdzekļus, - valsts budžeta līdzekļu izmaksas saņēmējiem piecu procentu apmērā šo noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. un 3.2.apakšpunktā minētajām programmām plāno atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai."

8. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. programmas līdzfinansējumu, kas paredzēts šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem, plāno atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;".

9. Svītrot 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktu.

10. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja vadošais partneris (partneris, kurš paraksta finansēšanas līgumu ar vadošo iestādi) šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.5.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, tad attiecīgā nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde valsts budžetā plāno programmas līdzfinansējuma daļu atbilstoši budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistības plāno atbilstoši projektā paredzētajām prioritātēm un piešķirtā finansējuma sadalījumam pa gadiem, tai skaitā:

9.1. vadošā partnera daļu projekta līdzfinansējumā plāno ieņēmumos atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai, bet izdevumos - kā atmaksu valsts budžetam atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai;

9.2. projekta partneru daļu izmaksas šo noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem plāno atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai."

11. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Ja vadošais partneris (partneris, kurš paraksta finansēšanas līgumu ar vadošo iestādi) šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, tad no programmas līdzfinansējuma daļas nodrošina:

9.1 1. vadošā partnera daļas atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras tas ir saņēmis uzturēšanas izdevumu transfertu;

9.1 2. projekta partneru daļu izmaksas atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai."

12. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Ja šo noteikumu 2.1.5.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās nav vadošais partneris, tad attiecīgā nozares ministrija vai cita centrālā valsts iestāde no vadošā partnera saņemto programmas līdzfinansējuma daļu valsts budžetā plāno ieņēmumos atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai, bet izdevumos - kā atmaksu par veiktajiem izdevumiem atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai, kā arī valsts budžeta ilgtermiņa saistības atbilstoši projektā paredzētajām prioritātēm un piešķirtā finansējuma sadalījumam pa gadiem."

13. Papildināt II nodaļu ar 10.1 un 10.2 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Ja šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās nav vadošais partneris, tas nodrošina no vadošā partnera saņemtās programmas līdzfinansējuma daļas atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras ir saņēmis uzturēšanas izdevumu transfertu.

10.2 Ja šo noteikumu 2.1.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 3.punktā (izņemot šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētās programmas) minēto programmu partneris (arī vadošais), tas nodrošina savas programmu līdzfinansējuma daļas atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai, no kuras ir saņēmis uzturēšanas izdevumu transfertu."

14. Papildināt 13.3.apakšpunktu aiz skaitļa "2.1.1." ar skaitli "2.1.2.".

15. Izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Lai saņemtu šo noteikumu 14.6.apakšpunktā minēto saskaņojumu, nozares ministrija iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā apliecinājumu par līguma kopijas saņemšanu no attiecīgā finansējuma saņēmēja. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izskata nozares ministrijas iesniegto informāciju un sniedz atzinumu, vai attiecīgajam projektam ir paredzēts finansējums un cik lielā apmērā.

16. Nozaru ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nodrošina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzfinansējums finanšu līdzekļu atmaksai tiek ieskaitīts valsts budžetā 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas."

16. Aizstāt 17.1.apakšpunktā vārdus "un tās padotības iestādes" ar vārdiem "vai citas centrālās valsts iestādes".

17. Izteikt 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja vadošais partneris šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.5.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmā noteiktajos termiņos veic līdzfinansējuma pārskaitījumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai uz vadošā partnera kontu Valsts kasē, kas norādīts vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumā vai apstiprinātajā aktuālajā projekta progresa pārskatā.

19. Ja vadošais partneris šo noteikumu 3.1.1. un 3.2.1.apakšpunktā minētajās programmās ir šo noteikumu 2.1.3., 2.1.4. un 2.2.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija programmā noteiktajos termiņos veic līdzfinansējuma pārskaitījumu atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai uz vadošā partnera kontu, kas norādīts vadošā partnera un programmas vadošās iestādes finansēšanas līgumā vai apstiprinātajā aktuālajā projekta progresa pārskatā."

18. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājums

22. Šo noteikumu 9.1, 10.1 un 10.2 punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
ekonomikas ministrs D.Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts budžetā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 972Pieņemts: 20.12.2011.Stājas spēkā: 24.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 23.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
241862
24.12.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)