Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.659

Rīgā 2011.gada 15.decembrī (prot. Nr.74 8.§)

Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam

1. Izdarīt Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 26.augusta rīkojumu Nr.513 "Par Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-2013.gadam") (turpmāk - plāns) šādus grozījumus:

1.1. papildināt plānu ar 3.A., 3.B. un 3.C.pasākumu šādā redakcijā:

"3.A.

Tirgū parādās arvien jauni smēķēšanas produkti − elektroniskās cigaretes −, kas pēc būtības ir tiešie tabakas izstrādājumu konkurenti. Lai panāktu godīgu savstarpēji aizvietojamu produktu konkurenci, nepieciešams noteikt līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus arī šo produktu realizācijai, reklāmai un lietošanai, piemērot šādām cigaretēm akcīzes nodokli, kā tas ir attiecībā uz tabakas izstrādājumiem.

01.04.2012.

VM, FM, ZM, VID

Izvērtētas iespējas ierobežot elektronisko cigarešu realizāciju, reklāmu un lietošanu, kā arī piemērot šādām cigaretēm akcīzes nodokli, līdzvērtīgi kā tas ir tabakas izstrādājumiem un augu cigaretēm.

Tiek nodrošināta savstarpēji aizstājošu produktu vienlīdzība.

Izstrādāts un iesniegts MK informatīvais ziņojums.

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

 

Atbalsta  

3.B.

Lai ierobežotu iespējas izvairīties no akcīzes nodokļa piemērošanas produktiem, kurus var izmantot par degvielu vai kurināmo, akcīzes nodokli nepieciešams piemērot arī noteiktām eļļas grupām (Kombinētās nomenklatūras kods 27101991 un Kombinētās nomenklatūras kods 27101999), kas pašlaik nav uzskatāmas par akcīzes precēm.

01.01.2012.

FM, VID, IeM

Uz produktiem (eļļām) ar Kombinētās nomenklatūras kodu 27101991 un Kombinētās nomenklatūras kodu 27101999 attieksies akcīzes nodokļa piemērošana un akcīzes preču aprites un kontroles nosacījumi.

Tiek novērsts risks, ka produktus (eļļas), kas pašlaik nav uzskatāmas par akcīzes precēm, izmantojot par degvielu vai kurināmo, notiek izvairīšanās no atbilstoša akcīzes nodokļa samaksas.

Izstrādāts un iesniegts MK likumprojekts par grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli".

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros    

3.C.

Ja tiek konstatēts nelegālas nodarbinātības fakts un darba devējs vai darbinieks nevar pierādīt citu darba tiesisko attiecību pastāvēšanas ilgumu, noteikto darba laiku un darba samaksu, tiek pieņemts, ka darbinieks jau nodarbināts trīs mēnešus un viņam ir noteikts normālais darba laiks un minimālā mēneša darba alga. Līdz ar to sankcijas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tiks noteiktas par trīs mēnešu periodu, kurā darba devējs ir nodarbinājis personu, nenoslēdzot darba līgumu, ja nav iespējams konkrēti noteikt nedeklarēto un ar nodokli neaplikto ienākumu izmaksas faktu.

01.01.2012.

FM, VID

VID varēs piemērot sankcijas arī gadījumos, ja nodokļu audita laikā neizdodas pierādīt nedeklarēto un ar nodokli neaplikto ienākumu izmaksas faktu, bet var konstatēt tikai darbinieku nodarbināšanas faktu. Minētās sankcijas būs saskaņotas ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un Darba likumu.

Izstrādāts un iesniegts MK likumprojekts par grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros  

"

1.2. aizstāt plāna 5.pasākuma ailē "Izpildes termiņš" skaitļus "01.07.2011." ar skaitļiem "01.07.2012.";

1.3. papildināt plānu ar 15.A.pasākumu šādā redakcijā:

"15.A.

Izvērtēt iespēju sasaistīt personu veiktos nodokļu maksājumus ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, lai motivētu personas maksāt nodokļus un nesaņemt algu "aploksnē".

01.01.2012.

VM, FM, LM, VARAM, TM, LPS, LDDK, LBAS, LTRK

Noorganizēta augsta līmeņa diskusija par iespēju sasaistīt personu veiktos nodokļu maksājumus ar veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem.

Izstrādāts un iesniegts MK informatīvais ziņojums (ja diskusijas laikā šāds priekšlikums tiek atbalstīts).

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros

Atbalsta

"

1.4. papildināt plānu ar 27.A. un 27.B.pasākumu šādā redakcijā:

"27.A.

Ierobežot iespējas ļaunprātīgi izvairīties no nodokļu maksāšanas, piemēram, ierobežojot nodokļu mērķiem mākslīgu darījumu atzīšanu, kuru juridiskā forma neatbilst tā ekonomiskajai būtībai, iestrādājot attiecīgu regulējumu nodokļu normatīvajos aktos.

01.01.2012.

FM, VID, EM, TM

Uzņēmējiem tiek uzlaboti nodokļu konkurences apstākļi.

Palielinās budžeta ieņēmumi no samazinātās nodokļu plānošanas iespējas.

Izstrādāts un iesniegts MK likumprojekts par grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un likumprojekts par grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", kas paredz vispārīgas nodokļu pretizvairīšanās normas, kurās nosaka − ja darījuma juridiskā forma neatbilst ekonomiskajai būtībai un līdz ar to tiek samazināti nodokļa maksājumi, tad nodokļu aprēķināšanas mērķiem ir jāskata darījums atbilstoši tā ekonomiskajai būtībai.

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros Atbalsta  

27.B.

Veicināt ciešāku sadarbību ar citu ES dalībvalstu muitas dienestiem, lai pastiprinātu muitas kontroli uz ES ārējām robežām, izvērtējot arī iespēju iesaistīt ES dalībvalstu muitas ekspertus (pieredzes apmaiņa).

Līdz 2011.gada 1.novembrim panākt vienošanos ar citu ES dalībvalstu muitas iestādēm par konkrētu sadarbības pasākumu veikšanu.

01.01.2012.

FM, VID

Pastiprināta muitas kontrole, lai samazinātu kontrabandas risku.

Panāktas vienošanās par savstarpēju pieredzes apmaiņu (muitas darbinieku rotācija).

Īstenoti pieredzes apmaiņas pasākumi, lai padziļinātu zināšanas muitas risku analīzes veikšanā un tās izmantošanā, plānojot kontroles pasākumus, apgūtu pieredzi muitas kriminālizlūkošanas informācijas izmantošanā noziedzīgo grupējumu darbības apturēšanai un noziedzīgo nodarījumu novēršanai, kā arī iegūtu papildu zināšanas par preču plūsmas kontroles, pārbaudes un atlases metodiku ostās un uz austrumu robežas un citiem jautājumiem.

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros, piesaistot ES finansējumu (ja iespējams) Atbalsta

"

1.5. izteikt plāna 35.pasākumu šādā redakcijā:

"35.

Izstrādāt skaidrojumu par publiskā iepirkuma līgumā iekļaujamajiem nosacījumiem attiecībā uz apakšuzņēmēju maiņu vai piesaistīšanu publiskā iepirkuma līguma izpildes laikā.

01.12.2011.

IUB

Skaidrojumā ietvertie ieteikumi par iepirkumu līgumā iekļaujamajiem noteikumiem, kā arī iespējamu sankciju noteikšanu attiecībā uz apakšuzņēmēju maiņu vai piesaistīšanu sniegs metodisku atbalstu pasūtītājiem iepirkumu līgumu sagatavošanā, un tas secīgi veicinās piegādātāju kā ģenerāluzņēmēju atbildību apakšuzņēmēju piesaistē un normatīvo aktu ievērošanā.

Izstrādātas un IUB mājaslapā internetā publicētas vadlīnijas.

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros Atbalsta

"

1.6. svītrot plāna 57.pasākumu;

1.7. papildināt plānu ar 62. un 63.pasākumu šādā redakcijā:

"

Rīcības virziens mērķa sasniegšanai

Ēnu ekonomikas apjoma akcīzes preču jomā samazināšana

 

Pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai

Izpildes termiņi

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Darbības rezultāti un rādītāji

Alternatīva darbība vai priekšlikumi

Paredzētais finansējums un tā avoti

Darba grupa

MK

62.

Paredzēt kontrolējošo iestāžu konfiscēto nelegālo tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu vai naftas produktu ražošanai izmantoto iekārtu utilizāciju vai iznīcināšanu, lai mazinātu risku, ka šādas iekārtas tiek atkārtoti izmantotas nelegālu produktu ražošanā.

01.01.2012.

FM, TM, VID

Nodrošināta iekārtu, kas iepriekš izmantotas nelegālu tabakas izstrādājumu, alkoholisko dzērienu vai naftas produktu ražošanai, utilizācija vai iznīcināšana.

Izstrādāti un iesniegti MK grozījumi MK 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā".

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros Atbalsta  

63.

Noteikt garāku laika periodu (pašreiz 1 reizi dienā), piemēram, vienu reizi septiņās dienās, kurā var ievest akcīzes preces, nepārsniedzot noteiktos daudzumus un nemaksājot akcīzes nodokli, muitas nodokli un pievienotās vērtības nodokli, lai iespējami samazinātu ļaunprātīgu nodokļu atbrīvojumu izmantošanu − akcīzes preču ievešana no trešajām valstīm, piemērojot nodokļu atvieglojumus, − nelikumīgiem komerciāliem mērķiem (saskaņā ar normatīvajiem aktiem akcīzes preces var izmantot vienīgi personīgajam un ģimenes patēriņam).

31.12.2011.

01.08.2012.

FM, VID, IeM, Valsts robežsardze

Samazināts risks, ka personas ļaunprātīgi izmanto likuma "Par akcīzes nodokli" 21.pantā minēto atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

Izstrādāts un iesniegts MK likumprojekts par grozījumiem likumā "Par akcīzes nodokli".

Izstrādāts un izskatīts MK sēdē noteikumu projekts par autoceļu robežšķērsošanas vietā veiktās kontroles kārtību.

Visās satiksmei atvērtajās autoceļu robežšķērsošanas vietās uzstādīta un darbojas Fizisko personu kontroles sistēma (IT risinājums), lai nodrošinātu datu apstrādi akcīzes preču ievešanas kontrolei.

  Piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros Atbalsta

"

2. Finanšu ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto plānu Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pasākumu plānā ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.–2013.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 659Pieņemts: 15.12.2011.Stājas spēkā: 15.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 16.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
241425
15.12.2011
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)