Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.11

Par "Instrukcijas par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu" apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt "Instrukciju par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A. Kramiņš

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Dz.Ceihnere

Rīgā 1994.gada 15.martā

INSTRUKCIJA
par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Deputātu kandidātu (turpmāk - kandidātu) sarakstu (1. pielikums) un tam pievienojamo dokumentu veidlapas (2., 3, 4. un 5. pielikums) var saņemt attiecīgajā vēlēšanu komisijā, sākot ar 1994. gada 5. aprīli.

Vēlēšanu komisijas pieņem arī tādus kandidātu sarakstus, kas nav rakstīti uz veidlapām, ja vien ir ievērotas šis instrukcijas prasības.

Piezīme. Kandidātu sarakstu veidlapas (seši varianti) veidotas atkarība no attiecīgajā domē (padomē) ievēlējamo deputātu skaita un nepieciešamā parakstītāju skaita.

2. Kandidātu sarakstam un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt valsts valodā. Tajos nedrīkst būt dzēsumi un neatrunāti labojumi.

II. Tiesības iesniegt kandidātu sarakstus

3. Republikas pilsētas domes un rajona padomes kandidātu sarakstus var iesniegt Tieslietu ministrijā reģistrētas politiskās organizācijas vai reģistrētas politisko organizāciju apvienības, ja šos sarakstus parakstījuši ne mazāk kā 50 vēlētāji, kuri pierakstīti attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Rajona pilsētas domes un pagasta padomes kandidātu sarakstus var iesniegt Tieslietu ministrijā reģistrētas politiskās organizācijas, reģistrētas politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības, ja šos sarakstus parakstījuši ne mazāk kā 20 vēlētāji, kuri pierakstīti attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5. Divas vai vairākas Tieslietu ministrijā reģistrētas politiskās organizācijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju apvienībā, var iesniegt apvienotus kandidātu sarakstus pilsētas domes, rajona padomes vai pagasta padomes vēlēšanām.

III. Kandidātiem izvirzāmās prasības

6. Par kandidātu var pieteikt ikvienu Latvijas Republikas pilsoni, ja viņš:

1) vēlēšanu dienā ir sasniedzis 21 gada vecumu, t. i., personas, kuras dzimušas līdz 1973. gada 29. maijam ieskaitot;

2) ir pierakstīts attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas.

Rajona pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanām par kandidātu var pieteikt ari personu, kura neatkarīgi no pieraksta vietas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā strādājusi algotā amatā vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas.

Ja kandidāts ir izrakstījies no savas dzīvesvietas sakarā ar ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā Latvijas valsts vai pašvaldības institūcijā vai sakarā ar mācībām, bet līdz attiecīgā kandidātu saraksta iesniegšanai atjaunojis pierakstu šajā administratīvajā teritorijā, viņa pieraksta laiks pirms pagaidu prombūtnes un pēc atgriešanās skaitāms kopā;

3) neizcieš sodu brīvības atņemšanas vietā;

4) nav atzīts par rīcības nespējīgu likumā paredzētajā kārtībā;

5) nav bijis sodīts par tīšiem smagiem noziegumiem, vai viņam sodāmība ir dzēsta vai noņemta, vai ari viņš ir reabilitēts;

6) nav bijis un nav PSRS vai Latvijas PSR Drošības komitejas, PSRS Aizsardzības ministrijas. Krievijas un citu vaislu drošības dienesta, armijas, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas Statu vai ārštata darbinieks, minēto iestāžu rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

7) prot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei;

8) nav devis piekrišanu pieteikt sevi par kandidātu citā kandidātu sarakstā attiecīgajā domē (padomē) vai citā domē (padomē).

7. Ja rajona, pilsētas vai pagasta vēlēšanu komisija konstatē, ka kandidāts pieteikts, pārkāpjot šīs instrukcijas b. punkta 1. -7. apakšpunktā minētās prasības, viņa kandidatūra svītrojama no attiecīgā kandidātu saraksta, bet, ja pārkāptas šīs instrukcijas 6. punkta 8. apakšpunkta prasības, tā svītrojama visos sarakstos.

IV. Kandidātu saraksts

8. Kandidātu sarakstā jānorāda:

1) saraksta nosaukums, kuru izvēlējušies saraksta iesniedzēji. Šim nosaukumam būtiski jāatšķiras no citu Latvijas Republikā reģistrēto politisko organizāciju vai to apvienību nosaukumiem (ja tas nav šīs politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības saraksts) vai no citu jau iesniegto kandidātu sarakstu nosaukumiem, kā ari no to politisko organizāciju vai politisko organizāciju apvienību nosaukumiem, kuru darbībā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir izbeigta;

2) katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas gads, pieraksta vieta (norādot administratīvo teritoriju un pierakstīšanas gadu, mēnesi un dienu), izglītība, pamatdarba vieta un ieņemamais amats.

Kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu. Ja kandidātu skaits ir lielāks par ievēlējamo domes (padomes) deputātu skaitu, kandidati, kuri sarakstā minēti kā pēdējie, tiek svītroti.

9. Republikas pilsētas domes un rajona padomes kandidātu saraksts jāparaksta vismaz 50 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītiem vēlētājiem, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un pieraksta vietas adresi.

Rajona pilsētas domes un pagasta padomes kandidātu saraksti jāparaksta vismaz 20 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pierakstītiem vēlētājiem, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un pieraksta vietas adresi.

10. Kandidātu sarakstus drīkst parakstīt tikai tie vēlētāji, kuri nav ietverti kādā no attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām iesniegtajiem kandidātu sarakstiem.

Vēlētāju paraksti numurējami augošā secībā.

11. Katrs vēlētājs drīkst parakstīt tikai vienu kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām. Ja vēlētājs ir parakstījis vairākus kandidātu sarakstus vienas domes (padomes) vēlēšanām, viga paraksts svītrojams visos attiecīgajos sarakstos.

12. Kandidātu sarakstam un vēlētāju parakstiem parasti jābūt uz vienas lapas. Ja šajā lapā nepietiek vietas, parakstus var turpināt uz citas lapas, nākamajā lapā atkārtojot visas ziņas, kas noteiktas šīs instrukcijas 8. punktā, un turpinot vēlētāju parakstu numerāciju.

V. Kandidātu saraksta pielikumi

13. Katram kandidātu sarakstam jāpievieno:

1) katra kandidāta parakstīts paziņojums (2. pielikums);

2) katra kandidāta parakstīta deklarācija (3. pielikums).

Kandidāta paraksta īstumu uz paziņojumiem un deklarācijas apliecina kandidātu saraksta iesniedzēji (pirmie trīs parakstītāji).

14. Ja kāds no kandidātiem nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu, kandidātu sarakstam jāpievieno ari norakšu no apliecības par to, ka šis kandidāts prot valsts valodu atbilstoši augstākajai (trešajai) valsts valodas prasmes pakāpei.

15. Ja par kandidātu tiek pieteikts Valsts prezidents. Saeimas deputāts, valdības loceklis, prokurors, tiesnesis. Aizsardzības spēku karavīrs (izņemot obligātajā aktīvajā valsts militārajā dienestā iesauktos karavīrus), kandidātu sarakstam jāpievieno šā kandidāta parakstīts paziņojums (4. pielikums), ka ievēlēšanas gadījumā viņš mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

16. Ja par kandidātu rajona pilsētas domes vai pagasta padomes vēlēšanām tiek pieteikta persona, kas nav pierakstīta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kandidātu sarakstam pievienojami pierādījumi par to, ka šī persona attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā strādājusi algotā amatā pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas (izraksts no darba grāmatiņas, pašvaldības vai darba devēja izziņa).

17. Ja par kandidātu tiek pieteikta persona, kura ir izrakstījusies no savas dzīvesvietas sakarā ar darbu vēlētā vai apstiprinātā amatā Latvijas valsts vai pašvaldības institūcijā vai sakarā ar mācībām, bet līdz attiecīgā kandidātu saraksta iesniegšanai atjaunojusi pierakstu šajā administratīvajā teritorijā, kandidātu sarakstam pievienojami pierādījumi par prombūtnes iemesliem (izziņa no bijušās darbavietas vai mācību iestādes).

18. Republikas pilsētas domes un rajona padomes kandidātu sarakstam jāpievieno ari bankas kvīts vai tās noraksts, kas apliecina, ka samaksāta drošības nauda -100 lati - Centrālās vēlēšanu komisijas depozīta kontā nr. 000144418 Latvijas Universālās bankas Rīdzenes nodaļā. Bankas kvīti jānorāda, kas, kad un par kādu sarakstu drošības naudu samaksājis.

19. Ja kandidātu saraksta nosaukums sakrīt ar kādas Tieslietu ministrijā reģistrētas politiskās organizācijas vai reģistrētas politisko organizāciju apvienības nosaukumu, kandidātu sarakstam pievienojams šīs politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības centrālās lēmējinstitūcijas pilnvarojums saraksta iesniedzējiem (pirmajiem trim parakstītājiem) iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām.

Ja divas vai vairākas Tieslietu ministrijā reģistrētas politiskās organizācijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko organizāciju apvienībā, iesniegušas apvienotu kandidātu sarakstu, tam pievienojams visu attiecīgo politisko organizāciju centrālo lēmējinstitūciju pilnvarojums saraksta iesniedzējiem (pirmajiem trim parakstītājiem) iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām.

VI. Kandidātu sarakstu iesniegšana

20. Katras pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu kandidātu saraksti iesniedzami attiecīgajai pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisijai, sākot ar 1994. gada 19. aprīli. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir 1994. gada 28. aprīlis. Pilsētas, rajona vai pagasta vēlēšanu komisija nosaka kandidātu sarakstu pieņemšanas dienas un stundas un līdz 1994. gada 15. aprīlim izliek par to paziņojumu attiecīgās vēlēšanu komisijas atrašanās vietā.

Pēdējā iesniegšanas dienā - 1994. gada 28. aprīlī - kandidātu saraksti pieņemami no visiem iesniedzējiem, kas ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 1800.

21. Kandidātu sarautu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem personiski iesniedz kāds no pirmajiem trim šā saraksta parakstītājiem.

22. Par kandidātu saraksta iesniegšanu tiek izdarīts ieraksts attiecīgā vēlēšanu komisijas žurnālā. Ierakstā norādāmas šādas ziņas:

1) kandidātu saraksta nosaukums;

2) politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai vēlētāju apvienības nosaukums;

3) saraksta iesniedzēju (pirmo trīs parakstītāju) vārds un uzvārds un tālruņa numuri, ja tādi ir,

4) iesniegšanas laiks (gads, mēnesis, datums, stunda);

5) kopējais iesniegto dokumentu uzskaitījums un to lapu skaits.

Ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis, kas dokumentus pieņem, un kandidātu saraksta iesniedzējs (iesniedzēji).

23. Katra kandidātu saraksta iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija izsniedz izziņu (5. pielikums) par to, kad un kādi dokumenti no viņiem pieņemti.

VII. Kandidātu sarakstu pārbaudīšana

24. Vēlēšanu komisija 24 stundu laikā pēc kandidātu saraksta iesniegšanas pārbauda, vai tas iesniegts atbilstoši pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 4. nodaļas noteikumiem un šai instrukcijai.

25. Attiecībā uz pieteiktajiem kandidātiem vēlēšanu komisija pārbauda:

1) vai pieteiktajam kandidātam ir tiesības būt izvirzītam un likt ievēlētam attiecīgajā domē (padomē) atbilstoši šīs instrukcijas 6. punkta prasībām;

2) vai kandidātu sarakstam pievienoti nepieciešamie dokumenti (šīs instrukcijas 13.-19. punkts);

3) vai kāds no kandidātiem nav pieteikts jau iepriekš iesniegtajos kandidātu sarakstos;

4) vai kāds no kandidātiem nav parakstījis šo vai citu attiecīgajai komisijai iesniegto kandidātu sarakstu.

Ja komisija konstatē, ka kādam no kandidātiem atbilstoši likumam un šīs instrukcijas 6. punktam nav tiesību kandidēt vai arī ka viņš ir pieteikts par kandidātu citā sarakstā vai ir parakstījis kādu no attiecīgajai komisijai iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, viņa kandidatūra svītrojama no kandidātu saraksta (sarakstiem).

26. Attiecībā uz kandidātu sarakstu iesniedzējiem un citiem parakstītājiem vēlēšanu komisija pārbauda:

1) vai politiskā organizācija (politiskās organizācijas) vai politisko organizāciju apvienība ir reģistrēta Tieslietu ministrijā;

2) vai sarakstu ir parakstījis šis instrukcijas 3. vai 4. punktā noteiktais vēlētāju skaits;

3) vai kāds no parakstītājiem nav parakstījis citu attiecīgajai komisijai iesniegto kandidātu sarakstu. Ja šāds gadījums tiek konstatēts, šis paraksts tiek svītrots visos sarakstos.

27. Kandidātu saraksti, kas iesniegti atbilstoši likumam un šai instrukcijai, komisijai jāreģistrē ar savu lēmumu ne vēlāk ķā 24 stundu laikā no saraksta pieņemšanas brīža.

28. Gadījumos, ja:

1) kandidātu sarakstā nav nepieciešamā parakstu skaita;

2) izsvītrots kāda iesniedzēja (pirmie trīs parakstītāji) paraksts 01s instrukcijas 26. punkta 3. apakšpunkts);

3) kandidātu sarakstam nav pievienoti nepieciešamie dokumenti (šīs instrukcijas 13. -19. punkts);

4) kandidātu sarakstā vai tam pievienotajos dokumentos ir dzēsumi vai neatrunāti labojumi,

vēlēšanu komisija ar motivētu lēmumu uzdod kandidātu saraksta iesniedzējiem 72 stundu laikā, bet ne vēlāk par 1994. gada 28. aprīli, novērst konstatētās kļūdas un neprecizitātes.

Ja šajā termiņā kļūdas un neprecizitātes netiek novērstas, vēlēšanu komisija var pieņemt motivētu lēmumu nereģistrēt attiecīgo kandidātu sarakstu vai arī pieņemt lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu, svītrojot no tā vienu vai vairākus pieteiktos kandidātus.

29. Reģistrētos kandidātu sarakstus to iesniedzēji nevar ņemt atpakaļ vai arī izdarīt tajos kādus grozījumus.

30. Pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas vēlēšanu komisija nekavējoties nosūta kandidātu saraksta kopijas ierakstītās vēstulēs:

1) Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta rajona (pilsētas) nodaļai, kas pārbauda kandidātu un parakstītāju datus par pilsonību;

2) Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, kas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 3. punkta noteikumus;

3) Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisijai, kas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis vēlēšanu likuma 9. panta 4. punkta noteikumus.

Minētajām iestādēm atbilde jāsniedz Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

Piezīme. 1. Iekšlietu ministrijas Informācijas centri - LV 1533 Rīgā, Raiņa bulvāri 6, tālr. 219240. 219830 fax 22-38-53, 21-99-11 darba laiks no 900 - 1800.

2. Totalitāro režīmu noziegumu izmeklēšanas komisija - LV 1047 (p/k 638) Rīgā, Šķūņu ielā 15, tālr. 227778, 220032 darba laiks no 900 - 1700.

31. Ja pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas attiecīgā vēlēšanu komisija likumā noteiktajā kārtībā konstatē, ka kāds no pieteiktajiem kandidātiem neatbilst vēlēšanu likuma un šīs instrukcijas 6. punkta prasībām, ar motivētu komisijas lēmumu attiecīgā persona svītrojama no kandidātu saraksta.

32. Ja pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas vēlēšanu komisija ir konstatējusi, ka kāds no vēlētājiem ir parakstījis vairāk nekā vienu sarakstu attiecīgās domes (padomes) vēlēšanām vai ka persona, kura parakstījusi sarakstu, nav vēlētājs, tā ar motivētu lēmumu svītro Sīs personas parakstu visos kandidātu sarakstos. Ja sakarā ar parakstu svītrošanu kandidātu sarakstā paliek mazāk par nepieciešamo parakstu skaitu, šis saraksts atdodams iesniedzējiem.

Ja minēto iemeslu dēļ vēlēšanu komisija atdod kandidātu sarakstu iesniedzējiem pirms 1994. gada 28. aprīļa, iesniedzēji var novērst kļūdas un iesniegt sarakstu atkārtoti.

33. Lēmumu par kandidātu saraksta reģistrēšanu, atteikšanos reģistrēt, par kandidāta, iesniedzēju vai citu parakstītāju paraksta svītrošanu iesniegtajā sarakstā vēlēšanu komisija paziņo vismaz vienam no kandidātu saraksta iesniedzējiem, ja neviens no viņiem nav piedalījies vēlēšanu komisijas sēdē. Pēc iesniedzēju pieprasījuma lēmuma noraksts viņiem izsniedzams ne vēlāk kā nākamajā dienā.

34. Kandidātu saraksta iesniedzējiem, kā ari pieteiktajiem kandidātiem ir tiesības vēlēšanu komisijas lēmumu septiņu dienu laikā pēc tā pieņemšanas pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc vēlēšanu komisijas atrašanās vietas.

* Likuma "Par Aizsardzības speķiem" 3. un 9. pants (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs 1992, 46./47V48. nr.)

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre Dz. Ceihnere

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Instrukcijas par pilsētas domes, rajona padomes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 11Pieņemts: 15.03.1994.Stājas spēkā: 15.03.1994.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 31.03.1994.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
241035
15.03.1994
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)