Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.821

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī  (prot. Nr.60 57.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 20.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180.nr.; 2007, 54.nr.; 2008, 53., 150.nr.; 2009, 22., 138., 155.nr.; 2010, 18., 94., 172., 206.nr.; 2011, 35., 51.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 4.2 3.apakšpunktā, 10.punktā, 11.punkta ievaddaļā, 17., 18., 18.1 un 19.punktā, 20.punkta ievaddaļā, 21.punktā, 22.punkta ievaddaļā, 29.1 un 37.1 punktā, 38.punkta ievaddaļā, 38.1 punkta ievaddaļā, 38.3 punktā, 43.punkta ievaddaļā, 44.punkta ievaddaļā, 44.1 un 45.punktā, 47.punkta ievaddaļā, 49., 50., 50.1, 51., 53. un 54.punktā, 55.punkta ievaddaļā, 58. un 61.1 punktā, 61.2 punkta ievaddaļā, 61.2 1.apakšpunktā, 62.punkta ievaddaļā, 62.1 punktā, 63.punkta ievaddaļā, 63.7.apakšpunktā, 64.1, 65., 66. un 68.punktā, 73.2. un 82.1.apakšpunktā un 115.1 punktā vārdus "Veselības ekonomikas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests" (attiecīgā locījumā);

1.2. aizstāt 4.1 un 29.2 punktā, 63.6.apakšpunktā, 67.punktā, 67.1 punkta ievaddaļā, 68.punktā, 69.punkta ievaddaļā, 70.punktā, 71.punkta ievaddaļā, 76. un 79.punktā, 82.punkta ievaddaļā, 82.2.apakšpunktā, 83. un 84.punktā, 87.punkta ievaddaļā, 87.1., 87.4. un 87.5.apakšpunktā, 92.punkta ievaddaļā, 93.1, 94., 95., 96., 100., 100.1, 101., 103., 104. un 113.punktā vārdus "Veselības norēķinu centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests" (attiecīgā locījumā);

1.3. papildināt 6.1.apakšpunktu aiz vārdiem "zāļu vispārīgā nosaukuma" ar vārdiem "kas atbilst zāļu anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas septiņu zīmju kodam (turpmāk - zāļu vispārīgais nosaukums)";

1.4. papildināt 35.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"References cena var būt tikai vienām references grupā iekļautajām zālēm vai medicīniskajai ierīcei.";

1.5. izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Nacionālajam veselības dienestam ir tiesības pārskatīt pacientu skaitu, ja tā veiktās analīzes dati liecina par iespējām konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču kompensācijai plānoto līdzekļu ietvaros segt zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumus lielākam pacientu skaitam.";

1.6. izteikt 59. un 60.punktu šādā redakcijā:

"59. Nacionālais veselības dienests 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā sagatavo un noslēdz līgumu ar iesniedzēju par konkrēto zāļu vai medicīnisko ierīču daudzuma piegādi bez maksas ārstniecības iestādei, ar kuru Nacionālais veselības dienests ir noslēdzis līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

60. Nacionālais veselības dienests lēmumu par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Nacionālā veselības dienesta lēmums par zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu C sarakstā stājas spēkā tā publicēšanas dienā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.7. izteikt 61.2 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.2 2. iekļaut kompensējamo zāļu sarakstā zāles un medicīniskās ierīces uz noteiktu laiku. Kompensācijas bāzes cenas samazinājums uz noteiktu laiku pieļaujams tādā apmērā, lai tas neietekmētu references cenu, un uz noteiktu laiku samazinātā cena nav pielīdzināma references cenai;";

1.8. izteikt 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.2 Lai kompensācijas bāzes cenu pārskatītu pēc iesniedzēja iniciatīvas, iesniegums kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai jāiesniedz līdz 15.oktobrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1.janvāri) vai 15.aprīlim (ja izmaiņas paredzamas ar 1.jūliju). Nacionālais veselības dienests saņemto informāciju triju darbdienu laikā ievieto savā interneta vietnē sadaļā "Kompensējamie medikamenti". Iesniedzējiem ir tiesības septiņu darbdienu laikā, sākot ar nākamo dienu pēc minētā iesnieguma iesniegšanas gala termiņa (15.oktobris vai 15.aprīlis), iesniegt Nacionālajā veselības dienestā jaunu iesniegumu par kompensācijas bāzes cenas samazināšanu zem zemākās attiecīgās references grupas piedāvātās cenas atbilstoši šo noteikumu 38.2 punktā minētajam apmēram. Nacionālais veselības dienests informāciju par jauno piedāvāto cenu nekavējoties ievieto savā interneta vietnē. Ja Nacionālais veselības dienests, apkopojot informāciju par jauno piedāvāto cenu, konstatē, ka vairāku iesniedzēju piedāvātā zemākā attiecīgās references grupas cena ir vienāda, attiecīgajiem iesniedzējiem tiek piedāvāts atkārtoti samazināt piedāvāto cenu, nepiemērojot šo noteikumu 38.2 punktā minēto apmēru.";

1.9. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Nacionālais veselības dienests rakstiski informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu un 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas ievieto attiecīgo informāciju Nacionālā veselības dienesta interneta vietnē, kā arī 15 dienas pirms lēmuma spēkā stāšanās informē par to Veselības ministriju. Nacionālais veselības dienests izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī lēmuma daļu par zāļu iekļaušanu C sarakstā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".";

1.10. izteikt 64.2 punktu šādā redakcijā:

"64.2 Nacionālais veselības dienests šo noteikumu 61.2 3.apakšpunktā minēto lēmumu par kompensācijas bāzes cenas un aptiekas cenas samazināšanu uz noteiktu laiku elektroniski paziņo iesniedzējam, Veselības ministrijai, Veselības inspekcijai, aptiekām, kas ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, un zāļu lieltirgotavām ne vēlāk kā 30 dienas pirms samazinātās cenas piemērošanas, neizdarot izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā. Lēmumu par kompensācijas bāzes cenas un aptiekas cenas samazināšanu uz noteiktu laiku A sarakstā iekļautajām zālēm vai medicīniskajām ierīcēm elektroniski paziņo visu attiecīgajā references grupā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču iesniedzējiem.";

1.11. svītrot 67.punktā vārdus "Veselības ekonomikas centra";

1.12. svītrot 67.1 2. un 67.1 3.apakšpunktā vārdus "Veselības ekonomikas centra";

1.13. izteikt 71.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.4. ieplāno rezervi 5 % apmērā, atskaitot no kopējiem finanšu līdzekļiem šo noteikumu 71.1., 71.2., 71.3. un 71.6.apakšpunktā minētos līdzekļus;";

1.14. papildināt noteikumus ar 71.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.6. paredz līdzekļus ieslodzījumā esošām personām.";

1.15. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Informāciju par nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru Nacionālais veselības dienests iegūst:

72.1. šo noteikumu 71.3.apakšpunktā minētajā gadījumā - reizinot prognozēto pacientu skaitu (ņemot vērā vadības informācijas sistēmas datus par iepriekšējo periodu) ar nākamajam kalendāra gadam paredzēto finanšu līdzekļu apmēru vienam pacientam;

72.2. šo noteikumu 71.6.apakšpunktā minētajā gadījumā - reizinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes noteikto prognozēto pacientu skaitu diagnozēs un diagnožu grupās ar iepriekšējā periodā valstī izlietoto finanšu līdzekļu apmēru vienam pacientam attiecīgajā diagnozē vai diagnožu grupā.";

1.16. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Nacionālais veselības dienests pārskata kompensējamo zāļu specialitātes kopā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču sarakstu un attiecīgajai kopai paredzētos finanšu līdzekļus, ja ir pieņemts lēmums par izmaiņām kompensējamo zāļu sarakstā.";

1.17. papildināt noteikumus ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Aprēķinot ambulatoro apmeklējumu skaitu ģimenes ārstu specialitātē, pie ģimenes ārsta apmeklējumiem pieskaita arī brīvprātīgās kvalitātes novērtēšanas sistēmā iekļāvušos ģimenes ārsta māsu vai ārsta palīgu apmeklējumus, lai saņemtu kompensējamo zāļu vai medicīnisko ierīču recepti bez ģimenes ārsta apmeklējuma.";

1.18. svītrot 80.punktu;

1.19. svītrot 83.punktā vārdus "un Veselības ekonomikas centram";

1.20. papildināt 84.punktu aiz vārdiem "par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu" ar vārdiem "vai par finanšu apmēru kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izrakstīšanai attiecīgajā ārsta specialitātē";

1.21. papildināt noteikumus ar 84.1, 84.2 un 84.3 punktu šādā redakcijā:

"84.1 Ja pacients kompensācijas kārtības ietvaros iepriekš nav saņēmis konkrētajai diagnozei paredzētās kompensējamo zāļu A sarakstā iekļautās zāles vai medicīniskās ierīces, ārsts uz īpašās receptes veidlapas izraksta šai diagnozei paredzēto zāļu vispārīgo nosaukumu vai medicīniskās ierīces vispārīgo nosaukumu.

84.2 Ja atbilstoši šo noteikumu 89.punktam izsniegto zāļu vai medicīnisko ierīču lietošana dod vēlamo terapeitisko efektu, ārstēšanu turpina ar tām. Ja tās nedod vēlamo terapeitisko efektu, ārsts to vietā izraksta citas zāles vai medicīniskās ierīces, sākot ar zemāko cenu vispārīgā nosaukuma ietvaros. Pamatojumu zāļu vai medicīnisko ierīču nomaiņai ārsts norāda pacienta medicīniskajā kartē. Par novērotajām blakusparādībām ārsts ziņo Zāļu valsts aģentūrai atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu un medicīnisko ierīču lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību.

84.3 Ja ārsts šo noteikumu 84.1 punktā minētajā gadījumā ir izrakstījis konkrēta ražotāja zāļu vai medicīnisko ierīču nosaukumu, Nacionālais veselības dienests par to informē Veselības inspekciju.";

1.22. izteikt 88. un 89.punktu šādā redakcijā:

"88. Tādu kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču izsniegšanu pacientam, kuras nav references zāles vai medicīniskās ierīces vai nav lētākās vispārīgā nosaukuma ietvaros, aptieka nodrošina divu dienu laikā pēc īpašās receptes saņemšanas. References, kā arī lētāko vispārīgā nosaukuma ietvaros kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību, kuru references grupas zāles vai medicīniskās ierīces tika pieprasītas aptiekā pēdējā mēneša laikā, aptieka nodrošina visā aptiekas darba laikā tādu krājumu veidā, kas paredzēti vismaz vidējam piecu dienu patēriņam. References, kā arī lētāko vispārīgā nosaukuma ietvaros kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību, kuru references grupas zāles vai medicīniskās ierīces netika pieprasītas aptiekā pēdējā mēneša laikā, aptieka nodrošina ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc īpašās receptes saņemšanas pilsētās vai 24 stundu laikā ārpus pilsētām. Ja šajā punktā noteiktais termiņš beidzas ārpus aptiekas darba laika, zālēm un medicīniskajām ierīcēm jābūt pieejamām aptiekā vienas stundas laikā no aptiekas darba laika sākuma.

89. Ja ārsts, izrakstot kompensējamās zāles, lietojis zāļu vispārīgo nosaukumu, farmaceita pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam, zāļu formai un stiprumam atbilstošās kompensējamās zāles. Ja ārsts, izrakstot kompensējamās medicīniskās ierīces, lietojis vispārīgo nosaukumu, farmaceita pienākums ir izsniegt lētākās šim nosaukumam un lietošanas veidam atbilstošās kompensējamās medicīniskās ierīces. Kompensācijas kārtības ietvaros aizliegts izsniegt šiem nosacījumiem neatbilstošas zāles vai medicīniskās ierīces.";

1.23. izteikt 91.punktu šādā redakcijā:

"91. Ja zāļu lieltirgotavās nav iespējams iegādāties kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles un medicīniskās ierīces par kompensācijas bāzes cenu vai ja netiek nodrošināta kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču esība lieltirgotavās, vai ja zāļu lieltirgotavas nenodrošina šo noteikumu 88.punktā noteiktos termiņus kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču piegādēm, aptieka par to informē Veselības inspekciju.";

1.24. svītrot 97.punktu;

1.25. izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

"98. Nacionālais veselības dienests līdz kārtējā gada 10.janvārim un 10.jūlijam apkopo informāciju par iepriekšējo sešu mēnešu laikā saņemtajiem iesniegumiem par zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju šajā nodaļā paredzētajos gadījumos (arī tad, ja zāļu un medicīnisko ierīču kompensācija atteikta), izvērtē to un, ja nepieciešams, iesniedz Veselības ministrijā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem šo noteikumu 1.pielikumā.";

1.26. izteikt 102.punktu šādā redakcijā:

"102. Nacionālais veselības dienests atsaka zāļu iegādes izdevumu kompensāciju, ja:

102.1. ir pieņemts negatīvs lēmums par attiecīgo zāļu vai medicīnisko ierīču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā konkrētas diagnozes ārstēšanai un kompensējamo zāļu sarakstā ir iekļautas citas zāles ar vienādām reģistrētām indikācijām;

102.2. zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijai individuālos gadījumos gadam piešķirtie līdzekļi ir izlietoti;

102.3. konsilija lēmums neatbilst šo noteikumu 93.punktā minētajām prasībām;

102.4. pacientam atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā minētajai diagnozei ir pieejamas citas kompensējamo zāļu sarakstā iekļautās zāles ar to pašu zāļu vispārīgo nosaukumu vai tā paša nosaukuma medicīniskās ierīces;

102.5. Nacionālais veselības dienests ir atzinis, ka zāļu vai medicīnisko ierīču izvēle nav pamatota;

102.6. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu klasifikācijas kārtību zāles klasificētas kā bezrecepšu zāles, izņemot tās, kas nepieciešamas pacientiem ar cistisko fibrozi dzīvības funkciju uzturēšanai.";

1.27. izteikt 104.1 punktu šādā redakcijā:

"104.1 Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību atbilstoši savai kompetencei veic Nacionālais veselības dienests un Veselības inspekcija.";

1.28. papildināt XIII nodaļu ar 118.punktu šādā redakcijā:

"118. Šo noteikumu 62.2 punktā minētās prasības 2011.gadā piemēro, sākot ar 1.novembri, un jaunu iesniegumu par kompensācijas bāzes cenas samazināšanu zem zemākās attiecīgās references grupas piedāvātās cenas atbilstoši šo noteikumu 38.2 punktā noteiktajam apmēram var iesniegt septiņu darba dienu laikā, sākot ar nākamo dienu pēc 1.novembra.";

1.29. aizstāt 3.pielikuma 3.punktā vārdus "Veselības ekonomikas centrs" ar vārdiem "Nacionālais veselības dienests".

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28. un 1.29.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.

3. Šo noteikumu 1.4., 1.7., 1.14., 1.21., 1.22. un 1.23.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 821Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 28.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
238463
28.10.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)