Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.805

Rīgā 2011.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.pantu un Dzelzceļa likuma 43.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. apakšsistēmas verificēšana - apakšsistēmas pārbaudes procedūra, lai apliecinātu, ka apakšsistēma ir projektēta, būvēta un uzstādīta tā, lai tā atbilstu attiecināmajām pamatprasībām, ka tā atbilst šo noteikumu prasībām un to drīkst nodot ekspluatācijā Eiropas dzelzceļa sistēmā. Ir šādi apakšsistēmas verificēšanas veidi:

2.1.1. verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību Eiropas Kopienas prasībām − pārbaudes procedūra, ar ko paziņotā iestāde pārbauda un apliecina, ka apakšsistēma atbilst attiecīgajām savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju un šo noteikumu prasībām;

2.1.2. verificēšana, lai noteiktu apakšsistēmas atbilstību nacionālajām prasībām - apakšsistēmas pārbaudes procedūra, ar ko paziņotā iestāde pārbauda un apliecina, ka apakšsistēma atbilst šo noteikumu 29.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un normatīvi tehniskās dokumentācijas prasībām;".

2. Izteikt 15.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.3. vilcienu vadības un signalizācijas stacionārās lauka iekārtas;".

3. Papildināt noteikumus ar 15.1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.5. vilcienu vadības un signalizācijas borta iekārtas;".

4. Izteikt 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Enerģijas apgādes apakšsistēma ietver elektrifikācijas sistēmu, tai skaitā kontaktstrāvas līnijas un elektroenerģijas patēriņa mērīšanas sistēmas stacionārās lauka iekārtas.

18. Vilcienu vadības un signalizācijas stacionāro lauka iekārtu apakšsistēma ietver visas stacionārās lauka iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vilcienu satiksmes drošību un vadītu to vilcienu kustību, kuriem atļauts izmantot attiecīgo infrastruktūru."

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Vilcienu vadības un signalizācijas borta iekārtu apakšsistēma ietver visas borta iekārtas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vilcienu satiksmes drošību un vadītu to vilcienu kustību, kuriem atļauts izmantot attiecīgo infrastruktūru."

6. Papildināt 19.punktu aiz vārdiem "enerģijas pārveides ierīces" ar vārdiem "borta iekārtas elektroenerģijas patēriņa mērīšanai".

7. Aizstāt 20.punktā vārdus "ietverot vilcienu vadīšanu" ar vārdiem "ietverot vilcienu sastāvu veidošanu un vilcienu vadīšanu".

8. Aizstāt 55.punktā skaitli un vārdu "28.punktā" ar skaitli un vārdu "29.punktā".

9. Izteikt 58. un 59.punktu šādā redakcijā:

"58. Apakšsistēmu vai apakšsistēmas atsevišķas daļas pārbauda katrā no šādiem posmiem:

58.1. projektēšana;

58.2. izgatavošana vai būvniecība (arī inženierbūves darbi, savstarpējas izmantojamības komponentu montāža un savstarpēja pielāgošana);

58.3. galīgā pārbaude pirms apakšsistēmas nodošanas ekspluatācijā.

59. Lai pārliecinātos par kāda atsevišķa projektēšanas, ražošanas vai būvniecības posma atbilstību šo noteikumu prasībām vai ja tas ir noteikts savstarpējās izmantojamības tehniskajā specifikācijā, ražotājs, pasūtītājs vai viņu pilnvarots pārstāvis apakšsistēmas projektēšanas (arī tipa pārbaudes), izgatavošanas vai būvniecības posmā drīkst no paziņotās institūcijas pieprasīt atsevišķa projektēšanas, ražošanas vai būvniecības posma vai atsevišķas apakšsistēmas daļas novērtējumu. Ražotājs, pasūtītājs vai viņu pilnvarots pārstāvis šim mērķim izvēlas paziņoto institūciju, kas var nebūt tā paziņotā institūcija, kas veic visas apakšsistēmas verificēšanu kopumā."

10. Papildināt noteikumus ar 59.1 un 59.2 punktu šādā redakcijā:

"59.1 Šo noteikumu 59.punktā minētajā gadījumā paziņotā institūcija veic novērtēšanu un izsniedz ražotājam, pasūtītājam vai viņu pilnvarotam pārstāvim starpposma atbilstības deklarācijas sastādīšanai nepieciešamo starpposma verificēšanas apliecinājumu par projektēšanas, būvniecības vai ražošanas posma vai atsevišķas apakšsistēmas daļas atbilstību šo noteikumu prasībām. Ražotājs, pasūtītājs vai viņu pilnvarots pārstāvis sastāda starpposma atbilstības deklarāciju par attiecīgo apakšsistēmas projektēšanas, ražošanas vai būvniecības posmu vai atsevišķu apakšsistēmas daļu.

59.2 Starpposma atbilstības deklarāciju noformē tāpat kā šo noteikumu 69.punktā minēto verificēšanas deklarāciju un tai pievieno arī atbilstošo dokumentāciju no šo noteikumu 72.punktā minētās tehniskās dokumentācijas. Starpposma verificēšanas apliecinājumā un starpposma verificēšanas deklarācijā norāda verificēšanā izmantotās savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas un normatīvos aktus, atbilstību kuriem paziņotā institūcija pārbaudījusi starpposma verificēšanas procesā, tai skaitā savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju izmantošanā noteikto atkāpju gadījumos izmantotos normatīvos aktus."

11. Papildināt noteikumus ar 64.1 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ja ir izdoti starpposma verificēšanas sertifikāti, paziņotā institūcija, kas veic visas apakšsistēmas verificēšanu kopumā, ņem vērā attiecīgos starpposma verificēšanas sertifikātus un, pirms tiek izsniegts verificēšanas sertifikāts par visu apakšsistēmu kopumā:

64.1 1. pārbauda, vai starpposma verificēšanas sertifikāti pareizi aptver visas savstarpējās izmantojamības tehniskajās specifikācijās un normatīvajos aktos ietvertās prasības;

64.1 2. pārbauda visas prasības, ko neaptver starpposma verificēšanas sertifikāti;

64.1 3. veic visas apakšsistēmas galīgo pārbaudi pirms tās nodošanas ekspluatācijā."

12. Izteikt 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Paziņotā institūcija, kas veic visas apakšsistēmas verificēšanu kopumā:

65.1. novērtē apakšsistēmas projektu, izgatavošanu vai būvniecību un galīgās pārbaudes, kuras veiktas pirms apakšsistēmas nodošanas ekspluatācijā;

65.2. sagatavo verificēšanas sertifikātu."

13. Papildināt noteikumus ar 65.1 un 65.2 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Verificēšanas sertifikātā norāda, vai verificēšanā noteikta apakšsistēmas atbilstība Eiropas Kopienas vai nacionālajām prasībām. Verificēšanas sertifikātā norāda verificēšanā izmantotās savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas un normatīvos aktus, atbilstību kuriem paziņotā institūcija pārbaudījusi verificēšanas procesā. Ja atkāpju gadījumā nav novērtēta apakšsistēmas atbilstība visām attiecīgajām savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, verificēšanas sertifikātā precīzi norāda savstarpējās izmantojamības tehniskās specifikācijas vai to daļas, atbilstību kurām paziņotā institūcija verificēšanas gaitā nav pārbaudījusi, kā arī norāda šādā gadījumā izmantotos normatīvos aktus.

65.2 Ritošo sastāvu veidojošo apakšsistēmu verificēšanas sertifikātā paziņotā institūcija, norādot normatīvos aktus, nodala tos normatīvos aktus, kas attiecas uz ritošā sastāva un konkrētās infrastruktūras tehnisko savietojamību."

14. Izteikt 68.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Tehnisko dokumentāciju nodod ražotājam, pasūtītājam vai viņu pilnvarotam pārstāvim kopā ar verificēšanas sertifikātu, un tas glabā tehnisko dokumentāciju kā pamatojumu starpposma verificēšanas apliecinājuma vai verificēšanas sertifikāta izsniegšanai."

15. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:

"69. Ražotājs, pasūtītājs vai viņu pilnvarots pārstāvis sastāda verificēšanas deklarāciju, uz kuras pamata tiks pieņemts lēmums par apakšsistēmas pieņemšanu ekspluatācijā. Sastādot verificēšanas deklarāciju, ražotājs, pasūtītājs vai viņu pilnvarots pārstāvis piemēro šajā nodaļā un attiecīgajās savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās ietvertos nosacījumus. Verificēšanas deklarācijā norāda, vai verificēšanā noteikta apakšsistēmas atbilstība Eiropas Kopienas vai nacionālajām prasībām."

16. Izteikt 72.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.1. ar projektu saistītu tehnisko raksturojumu, tai skaitā kopskata rasējumus un detalizētus rasējumus saistībā ar darbu izpildi, elektriskās un hidrauliskās shēmas, strāvas vadības ķēdes shēmas, datu apstrādes un automatizēto sistēmu aprakstu, ekspluatācijas un apkalpošanas dokumentāciju, kā arī citu apakšsistēmu raksturojošu informāciju;".

17. Svītrot 72.2.apakšpunktu.

18. Aizstāt 72.6.apakšpunktā vārdu "projekts" ar vārdu "apakšsistēma".

19. Papildināt noteikumus ar 72.7., 72.8. un 72.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.7. atbilstības novērtēšanas sertifikātus, kas izdoti saskaņā ar apakšsistēmai piemērotajiem normatīvajiem aktiem uz dzelzceļa sistēmu tieši neattiecinātās jomās;

72.8. novērtētāja ziņojumu par riska novērtēšanas kopīgajām drošības metodēm, ja saskaņā ar Komisijas 2009.gada 24.aprīļa Regulu Nr. 352/2009/EK par kopīgas drošības metodes ieviešanu riska noteikšanai un novērtēšanai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK 6.panta 3.punkta "a" apakšpunktam nepieciešama apakšsistēmas droša iekļaušana lietotāja drošības pārvaldības sistēmā;

72.9. tehnisko dokumentāciju, kas satur būtisku informāciju, lai novērtētu apakšsistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām."

20. Izteikt 75.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.1. saņemtajiem verificēšanas un starpposma verificēšanas pieteikumiem;".

21. Papildināt noteikumus ar 75.7. un 75.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.7. saņemtajiem pieteikumiem savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstības vai lietošanas piemērotības novērtēšanai;

75.8. izsniegtajiem atbilstības sertifikātiem."

22. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā;

2) Komisijas 2011.gada 1.marta Direktīvas 2011/18/ES, ar ko izdara grozījumus II, V un VI pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 805Pieņemts: 19.10.2011.Stājas spēkā: 26.10.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 168, 25.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
238303
26.10.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva