Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.782

Rīgā 2011.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.; 2007, 198.nr.; 2008, 195.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (turpmāk - klasifikācija), kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu plānošanā, uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam) un pārskatu sagatavošanā.";

1.2. aizstāt 3.1.1.4.apakšpunktā vārdu "Kopienas" ar vārdu "Savienības";

1.3. izteikt 3.1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1.2.2. kapitālo izdevumu transfertiem piemēro 2.2.apakšgrupu;";

1.4. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteiktās iestādes (izņemot pašvaldības) nodrošina klasifikācijas piemērošanu plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā. Iestāžu vadītājiem izdevumu uzskaites nodrošināšanai ir tiesības detalizētāk sadalīt izdevumu kodus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.";

1.5. aizstāt pielikuma tekstā vārdus "mēneša amatalga" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mēnešalga" (attiecīgā locījumā);

1.6. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1100, 1110 un 1111 šādā redakcijā:

"1.1

1100 Atalgojums
Kodā 1100 uzskaita:

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu), piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Mēnešalgu (darba algu) uzskaita visām iestādes personāla sarakstā esošajām amatpersonām (darbiniekiem), kā arī citām fiziskajām personām, izņemot pašnodarbinātās personas

1.1

1110

Mēnešalga
Kodā 1110 uzskaita:

Iestādes personāla sarakstā esošo amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu) saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba samaksas sistēmu budžeta iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), karavīra mēnešalgu, mēnešalgu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu darbinieku mēnešalgu (darba algu), kā arī atlīdzību par neizmantoto atvaļinājumu, citus maksājumus, kad tiek saglabāta mēnešalga vai izmaksāta vidējā izpeļņa

1.1

1111

Deputātu mēnešalga"

1.7. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1114 šādā redakcijā:

"1.1

1114

Valsts civildienesta ierēdņu mēnešalga"

1.8. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1119 un 1140 šādā redakcijā:

"1.1

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)
Kodā 1119 uzskaita:

Pārējo iestādes personāla sarakstā esošo amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu (darba algu), kas nav klasificēta citos 1110 apakškodos

1.1

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas
Kodā 1140 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktās piemaksas: par darbu īpašos apstākļos, kuri saistīti ar paaugstinātu risku darbinieka drošībai vai veselībai, speciālās piemaksas karavīriem, speciālās piemaksas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par papildu darbu, par nakts darbu un citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas un naudas balvas, kā arī samaksu par virsstundu darbu un darbu svētku dienās"

1.9. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1142 un 1143 šādā redakcijā:

"1.1

1142

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās
Kodā 1142 uzskaita:

Samaksu par virsstundu darbu, darbu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika un darbu svētku dienās (aprēķināto samaksu pēc stundas algas likmes un piemaksu)

1.1

1143

Piemaksas par speciālo dienesta pakāpi un diplomātisko rangu"

1.10. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1146 un 1147 šādā redakcijā:

"1.1

1146

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti

1.1

1147

Piemaksa par papildu darbu
Kodā 1147 uzskaita:

Visas iepriekš neklasificētās piemaksas, kas saistītas ar papildu darba veikšanu - piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) amata pienākumu pildīšanu, piemaksu par vakanta amata pienākumu pildīšanu, piemaksu par pienākumu pildīšanu papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem, piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, ja amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana"

1.11. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1149 un 1150 šādā redakcijā:

"1.1

1149

Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas

1.1

1150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata
Kodā 1150 uzskaita:

Atalgojumu iestādes darbiniekiem vai citām fiziskajām personām, kuras nav iestādes personāla sarakstā un kuras nav reģistrējušās kā pašnodarbinātas personas, un ar kurām darba devējs ir stājies līgumattiecībās par konkrēta darba vai pakalpojuma izpildi uz uzņēmuma līguma, darba līguma (tai skaitā par darbu veikšanu, kuriem ir sezonāls raksturs) vai cita normatīvā akta pamata. Ieslodzījuma vietās nodarbināto ieslodzīto personu atalgojumu. Atalgojumu finanšu stabilizatoram, kā arī valsts un pašvaldību institūciju atlīdzību par darbu attiecīgo sadarbības līgumu izpildei, kas izmaksāta no līdzekļiem, kuri iegūti no starptautiskās starpinstitūciju sadarbības līgumiem (valsts un pašvaldību institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums)"

1.12. svītrot pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1160;

1.13. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1210 šādā redakcijā:

"1.1

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas"

1.14. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1221 šādā redakcijā:

"1.1

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Kodā 1221 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: bērna piedzimšanas pabalstu, pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vai amatpersonas (darbinieka) nāvi (pabalsta summa virs Ls 150), pabalstu amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, atvaļinājuma pabalstu, atlaišanas vai atvaļināšanas pabalstu, pārcelšanās pabalstu Latvijas administratīvās teritorijas robežās, izdienas pabalstu karavīram, kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa virs Ls 40 mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu), kā arī slimības naudu, citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas"

1.15. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1224 šādā redakcijā:

"1.1

1224

Ārvalstīs nodarbināto amatpersonu (darbinieku) pabalsti un kompensācijas
Kodā 1224 uzskaita:

Algas pabalstu par dienestu ārvalstīs, darba devēja pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī, ja laulātais nav nodarbināts algotā darbā; pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei; pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī; pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai, piemaksu ārvalstī dienošai amatpersonai (darbiniekam) par apdraudējumu dienesta vietā.

Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos ārvalstīs strādājošo amatpersonu (darbinieku) pabalstus un kompensācijas.

Kodā neuzskaita darba devēja izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227)"

1.16. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1226 šādā redakcijā:

"1.1

1226

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija
Kodā 1226 uzskaita:

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem"

1.17. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1228 šādā redakcijā:

"1.1

1228

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Kodā 1228 uzskaita:

Darba devēja pabalstus un kompensācijas: amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma gadījumā, pildot amata (dienesta, darba) pienākumus, vai nāves gadījumā izmaksāto pabalstu; amatpersonas (darbinieka) ievainojuma, sakropļojuma vai citāda ar dalību starptautiskajā operācijā saistīta vai komandējumā uz starptautiskās operācijas rajonu gūta veselības bojājuma gadījumā izmaksājamo pabalstu; pabalstu amatpersonai (darbiniekam) sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (pabalsta summa līdz Ls 150), zaudējumu vai kaitējuma kompensāciju; kompensāciju par transportlīdzekļa nolietojuma un transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumiem (kompensācijas summa līdz Ls 40 mēnesī, izņemot izdevumus par patērēto degvielu), optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensāciju un citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas. Pārcelšanās izdevumu kompensāciju, kas tiek izmaksāta amatpersonai (darbiniekam), kuru pārceļ amatā uz citu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju; kompensāciju, lai dotos uz ārstēšanās vietu un atgrieztos no tās; kompensāciju par nestrādājošu laulāto. Ārvalstīs nestrādājošām amatpersonām (darbiniekiem) izmaksāto kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai"

1.18. svītrot pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 1229;

1.19. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2100, 2110, 2111, 2112, 2120, 2121, 2122 un 2200 šādā redakcijā:

"1.1

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

1.1

2110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

1.1

2111

Dienas nauda
Kodā 2111 uzskaita:

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1

2112

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi
Kodā 2112 uzskaita:

Dalības maksas izdevumus un visus pārējos izdevumus (tai skaitā par sakaru pakalpojumiem, ja par tiem tiek iesniegts rēķins), kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējuma, dienesta, darba braucienu iekšzemē atlīdzināmajiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistīto apdrošināšanu. Kodā 2112 uzskaita arī izdevumus par degvielu, ja braucienam tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis

1.1

2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

1.1

2121

Dienas nauda
Kodā 2121 uzskaita:

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem aktiem

1.1

2122

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi
Kodā 2122 uzskaita:

Dalības maksas izdevumus un visus pārējos izdevumus (tai skaitā par sakaru pakalpojumiem, ja par tiem tiek iesniegts atsevišķs rēķins), kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējuma, darba brauciena ārvalstīs atlīdzināmajiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Kompensācijas par dienestu ārvalstīs (arī ģimenes locekļu izdevumus) saistībā ar ceļa un pārcelšanās izdevumiem un ceļa izdevumiem, dodoties atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties dienesta vietā normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistīto apdrošināšanu. Kodā 2122 uzskaita arī izdevumus par degvielu, ja braucienam tiek izmantots personīgais transportlīdzeklis

1.1 2200 Pakalpojumi
Kodā 2200 uzskaita:

Izdevumus par pakalpojumiem, kas saistīti ar administrācijas darbības nodrošināšanu un ar ēku, iekārtu, transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu, aparātu, ceļu uzturēšanu vai kārtējo remontu (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu)"

1.20. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2219 šādā redakcijā:

"1.1

2219

Pārējie sakaru pakalpojumi
Kodā 2219 uzskaita:

Sakaru pakalpojumu izdevumus (izņemot valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumus): telefona abonēšanas maksu, vietējo sarunu un tālsarunu, telefonu speciālo līniju (valdības telefonu), mobilo telefonu sarunu, speciālo sakaru kanālu, faksa, elektroniskā pasta, interneta pakalpojumus, finanšu tirgus informatīvo sistēmu pakalpojumus, kurjerpasta pakalpojumus, pasta pakalpojumus par dažādu veidu pasta sūtījumiem (arī pasta paku, telegrammu, radiogrammu, naudas pārvedumu, kurjeru) un citus sakaru pakalpojumus. Sakaru izdevumus komandējumu, dienesta un darba braucienu laikā, ja par tiem netiek iesniegts atsevišķs rēķins no pārējiem sakaru izdevumiem. Kodā neuzskaita sakaru pakalpojumu izdevumus, kas radušies sakarā ar komandējumiem, dienesta un darba braucieniem, tai skaitā viesnīcu rēķinos ietvertos sakaru pakalpojumus (kods 2112, 2122)"

1.21. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2232, 2233 un 2234 šādā redakcijā:

"1.1

2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

1.1

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Kodā 2233 uzskaita:

Iestādei sniegtos transporta pakalpojumus, izņemot ar iegādāto materiālo vērtību piegādi saistītos transporta pakalpojumu izdevumus, kas tiek iekļauti aktīvu vērtības sastāvā. Izdevumus par taksometru pakalpojumiem, izņemot komandējumu un dienesta braucienu laikā. Izdevumus par transporta pakalpojumu izmantošanu kravas (konteineru) nogādāšanai, darbiniekam pārceļoties uz darbu/no darba pārstāvniecībās ārvalstīs. Transportēšanas izdevumus attiecīgās personas vai tās ģimenes locekļu smagas slimības vai nāves gadījumā

1.1

2234

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem
Kodā 2234 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos darba devēja izdevumus veselības nodrošināšanai darba ņēmējiem - profilaktisko potēšanu, speciālās ēdināšanas izdevumus, ja strādā veselībai kaitīgos apstākļos, veselības pārbaudes, kā arī izdevumus, kurus budžeta iestāde sedz saistībā ar darbinieku obligāto veselības pārbaudi, kā arī izdevumus par amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem"

1.22. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2237, 2238 un 2239 šādā redakcijā:

"1.1

2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas izdevumu kompensācija

1.1

2238

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācija
Kodā 2238 uzskaita:

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļu īres un komunālo izdevumu kompensāciju un dzīvokļa apdrošināšanas izdevumus, kā arī ar dzīvokļa īres līguma slēgšanu saistītos izdevumus

1.1

2239

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi
Kodā 2239 uzskaita:

Pārējos iestādes administratīvos izdevumus, kuri nav minēti citos koda 2230 apakškodos, tai skaitā izdevumus darba aizsardzības un ugunsdrošības ekspertu un citu ekspertu pakalpojumiem, personāla meklēšanas izdevumus, tiesu izdevumus sakarā ar liecinieku, cietušo, tiesu piesēdētāju pieaicināšanu; statistisko un socioloģisko apsekojumu, tipogrāfiju un publikāciju, dokumentu iesiešanas un brošēšanas, bibliotēku grāmatu iesiešanas un pārsūtīšanas, literatūras iegādes izdevumus, izdevumus, kas saistīti ar periodiskās preses pasūtīšanu iestādes vajadzībām, iestādes pārcelšanās izdevumus, kā arī citu ar iestādes darbības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu izdevumus (tai skaitā par dzeramo ūdeni iestādes vajadzībām)"

1.23. svītrot pielikuma 1.1.apakšgrupas koda 2240 skaidrojuma pirmajā teikumā vārdus "Visu līgumdarbu (ar juridiskajām personām)";

1.24. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2241 šādā redakcijā:

"1.1

2241

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts
Kodā 2241 uzskaita:

Izdevumus, ko iestāde samaksā pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot pakalpojuma sniedzēja izmantotos materiālus pakalpojuma sniegšanai un civiltiesisko apdrošināšanu"

1.25. svītrot pielikuma 1.1.apakšgrupas koda 2242 skaidrojumā vārdu "apdrošināšanas";

1.26. svītrot pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2245;

1.27. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2246 šādā redakcijā:

"1.1

2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Kodā 2246 uzskaita:

Samaksu par autoceļu un ielu pārvaldīšanas un uzturēšanas sniegto pakalpojumu, izņemot pakalpojumus, kas atsevišķi klasificēti izdevumu klasifikācijā, ja vienlaikus budžeta iestāde veic tiešo apmaksu (ja budžeta iestāde pati veic norēķinu ar akciju sabiedrību "Latvenergo" par elektrību, kas izlietota autoceļu un ielu apgaismošanai un satiksmes regulēšanai, piemērojams izdevumu klasifikācijas kods 2223 "Izdevumi par elektroenerģiju" un tamlīdzīgi)"

1.28. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupu aiz koda 2246 ar kodu 2247 un 2248 šādā redakcijā:

"1.1

2247

Apdrošināšanas izdevumi
Kodā 2247 uzskaita:

Visu veidu apdrošināšanas izdevumus, izņemot izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227, 2112, 2122 un 2366), izņemot civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumus (kods 2241 un 2248) un ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļu apdrošināšanas izdevumus (kods 2238)

1.1

2248

Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas izdevumi"

1.29. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2249, 2250, 2251 un 2252 šādā redakcijā:

"1.1 2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
Kodā 2249 uzskaita:

Pārējo remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumu izdevumus, kuri nav klasificēti citos koda 2240 apakškodos

1.1

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Kodā 2250 uzskaita:

Izdevumus par informācijas sistēmu uzturēšanu, pilnveidošanu un papildināšanu (ja tie nav kapitalizējami), tai skaitā datortehnikas nomu un programmatūras licenču nomu, programmatūras uzturēšanu, ekspertu konsultācijām par programmatūras izmantošanu

1.1

2251

Informācijas sistēmas uzturēšana
Kodā 2251 uzskaita:

Izdevumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu uzturēšanu, tajā skaitā par datortehnikas nomu, datortehnikas izvietošanu specializētajos datu centros, par serveru apkalpošanu un administrēšanu, kā arī programmatūras uzturēšanu, pilnveidošanu un papildināšanu, ja šie izdevumi nav kapitalizējami.

Izdevumus par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanas pakalpojumiem

1.1

2252

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi
Kodā 2252 uzskaita:

Izdevumus standartprogrammatūras licenču nomai un uzturēšanai. Izdevumus licenču abonēšanai un programmu/licenču atjaunošanas izdevumus"

1.30. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2259 un 2260 šādā redakcijā:

"1.1

2259

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Kodā 2259 uzskaita:

Citus informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, domēnu īri (abonēšanu), izdevumus par interneta mājaslapu uzturēšanu un atjaunošanu (ja tie nav kapitalizējami), kā arī ekspertu konsultācijas par programmatūras izmantošanu

1.1

2260

Īre un noma
Kodā 2260 uzskaita:

Visus izdevumus, kas saistīti ar pamatlīdzekļu un inventāra īri un nomu, izņemot datortehnikas nomu (kods 2251)"

1.31. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2276 šādā redakcijā:

"1.1

2276

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
Kodā 2276 uzskaita:

Izdevumus juridiskās palīdzības sniedzējiem par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumiem, izdevumus zvērinātiem tiesu izpildītājiem, kā arī ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītos izdevumus par juridiskajiem pakalpojumiem"

1.32. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2279 šādā redakcijā:

"1.1

2279

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi
Kodā 2279 uzskaita:

Pārējos izdevumus par pakalpojumiem (ieskaitot pašnodarbinātās personas), kuri nav minēti iepriekš, akcīzes nodokļu marku izdevumus, biedra naudas un dalības maksu iekšzemes un ārvalstu institūcijām un citām organizācijām (izņemot koda 7700 apakškodos uzskaitīto), dalības maksu semināros, konferencēs (neieskaitot komandējumus), profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalifikācijas prakses organizēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par saņemtajiem ārpakalpojumiem kursu, semināru, svešvalodu apmācībā un citus izdevumus"

1.33. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2322 šādā redakcijā:

"1.1

2322

Degviela
Kodā 2322 uzskaita:

Degvielas iegādi transporta un saimniecības tehnikas vajadzībām. Šajā kodā uzskaita arī komandējumos un dienesta braucienos izmantoto degvielu, ja braucienam tiek izmantots dienesta transportlīdzeklis"

1.34. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2363 un 2364 šādā redakcijā:

"1.1

2363

Ēdināšanas izdevumi
Kodā 2363 uzskaita:

Normatīvajos aktos noteiktos izdevumus valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu ēdināšanai, ieskaitot izdevumus ēdiena pagatavošanai, ja ēdināšanu organizē citas juridiskās personas, Nacionālo bruņoto spēku karavīru, zemessargu, skolēnu, audzēkņu un studentu ēdināšanai olimpiāžu, sporta spēļu, dziesmu un deju svētku laikā un citu pasākumu laikā, kā arī ēdināšanas izdevumus izglītības un pirmsskolas bērnu iestādēs, tai skaitā valsts budžeta apmaksāto bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs

1.1

2364

Formas tērpi un speciālais apģērbs
Kodā 2364 uzskaita:

Izdevumus formas tērpiem, atšķirības zīmēm un speciālajam apģērbam karavīriem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, specializētā valsts civildienesta ierēdņiem un citu valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem"

1.35. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupu aiz koda 2365 ar kodu 2366 šādā redakcijā:

"1.1

2366

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
Kodā 2366 uzskaita:

Apdrošināšanas izdevumus pret nelaimes gadījumiem izglītojamajiem mācību prakses laikā saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu un citus normatīvajos aktos paredzētos apdrošināšanas gadījumus pret nelaimes gadījumiem.

Kodā 2366 neuzskaita darba devēju izdevumus veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai (kods 1227, 2112 un 2122)"

1.36. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2369 šādā redakcijā:

"1.1

2369

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 2360 apakškodos"

1.37. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupu aiz koda 2382 ar kodu 2383 šādā redakcijā:

"1.1

2383

Speciālā militārā inventāra remonts un izveidošana"

1.38. izteikt pielikuma 1.1.apakšgrupas kodu 2390 šādā redakcijā:

"1.1

2390

Pārējās preces
Kodā 2390 uzskaita:

Valsts materiālo rezervju veidošanai un atjaunošanai nepieciešamās preces, kā arī pārējos iepriekš neklasificētos preču iegādes izdevumus, tai skaitā izdevumus par vīzu ielīmju iegādi, izdevumus par pasu grāmatiņu un pasu izgatavošanai nepieciešamo materiālu iegādi"

1.39. papildināt pielikuma 1.1.apakšgrupu aiz koda 2515 ar kodu 2516 šādā redakcijā:

"1.1

2516

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (no maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu summām)"

1.40. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3000 šādā redakcijā:

"1.3 3000 Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas ir kārtējie neatlīdzināmie maksājumi, kurus vispārējā valdība vai Eiropas Savienības institūcijas maksā rezidējošajiem ražotājiem (tai skaitā pakalpojumu sniedzējiem), lai ietekmētu to ražošanas apjoma līmeni, cenas vai ražošanas faktoru izmaksas. Subsīdijas tiek dalītas divās grupās: produktu subsīdijas un citas ražošanas subsīdijas. Produktu subsīdijas ir subsīdijas, kuras maksā par vienu saražoto vai importēto preču vai pakalpojumu vienību. Tas ir, ja atbalstu subsīdiju veidā aprēķina, pamatojoties uz vienībām (tai skaitā transporta biļetes, saražotais biodegvielas litrs, izaudzētā graudu tonna un tamlīdzīgi), tās tiek uzskaitītas kā produktu subsīdijas. Citas ražošanas subsīdijas ir atbalsts, kuru saņem sakarā ar iesaistīšanos ražošanas procesā. Maksā nevis atbilstoši saražotajiem produktiem/sniegtajiem pakalpojumiem, bet tāpēc, ka vispār darbojas konkrētā valsts atbalstāmā nozarē vai ražo un sniedz pakalpojumus (tai skaitā subsīdijas piesārņojuma samazināšanai, kad subsidē papildu pārstrādes izdevumu segšanu, vai subsīdijas par sabiedrībai labvēlīgas darbaspēka politikas īstenošanu, nodarbinot invalīdus vai ilgstoši nenodarbinātas personas un tamlīdzīgi).

Subsīdijās, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, uzskaita tikai to tiešos kārtējos pārvedumus rezidējošo ražotāju vienībām.

Dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vai pašvaldību funkciju izpildei. Dotācijas ietver arī pārskaitījumus, lai pilnīgi vai daļēji apmaksātu preces un pakalpojumus, ar kuriem šie tirgus ražotāji tieši un individuāli nodrošinājuši mājsaimniecības sakarā ar sociālajiem riskiem vai vajadzībām. Tāpat pie dotācijām uzskaita pārvedumus, lai finansētu visas komersanta vai biedrības un nodibinājuma pamatlīdzekļu iegādes izmaksas vai daļu no tām, ja netiek veikts ieguldījums kapitālā.

Pie dotācijām tiek klasificēti arī Valsts kultūrkapitāla fonda pārskaitījumi fiziskām personām kultūras projektu īstenošanai"

1.41. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 3110 ar kodu 3111 un 3112 šādā redakcijā:

"1.3

3111

Produktu subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā

1.3

3112

Citas ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā"

1.42. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 3190 ar kodu 3191 un 3192 šādā redakcijā:

"1.3

3191

Pārējās produktu subsīdijas lauksaimniecībai

1.3

3192

Pārējās ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai"

1.43. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3200 šādā redakcijā:

"1.3

3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu
Kodā 3200 uzskaita:

Produktu un citas ražošanas subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot subsīdijas lauksaimniecības ražošanai (kods 3100) un subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem, kods 3300).

Kodā 3200 uzskaita arī subsīdijas un dotācijas Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem (kods 3290)"

1.44. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 3210 ar kodu 3211 un 3212 šādā redakcijā:

"1.3

3211

Produktu subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem

1.3

3212

Citas ražošanas subsīdijas valsts un pašvaldību komersantiem"

1.45. svītrot pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3220;

1.46. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 3230 ar kodu 3231 un 3232 šādā redakcijā:

"1.3

3231

Produktu subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem

1.3

3232

Citas ražošanas subsīdijas biedrībām un nodibinājumiem"

1.47. svītrot pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3240, 3245, 3246, 3248 un 3249;

1.48. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3260 šādā redakcijā:

"1.3

3260

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām"

1.49. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 3263 ar kodu 3264, 3280, 3281, 3282, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294 un 3295 šādā redakcijā:

"1.3

3264

Valsts kultūrkapitāla fonda pārskaitījumi fiziskām personām kultūras projektu īstenošanai

1.3

3280

Subsīdijas komersantiem
Kodā 3280 uzskaita:

Subsīdijas komercsabiedrībām, kurās attiecīgās valsts un pašvaldības iestādes nav kapitāla daļu turētājas

1.3

3281

Produktu subsīdijas komersantiem

1.3

3282

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem

1.3

3290

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu ietvaros

1.3

3291

Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.3

3292

Subsīdijas un dotācijas komersantiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.3

3293

Atmaksa komersantiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu
Kodā 3293 uzskaita:

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos un pasākumos izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuri jāatmaksā komersantiem, ja projekti un pasākumi tika īstenoti par komersanta līdzekļiem

1.3

3294

Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu
Kodā 3294 uzskaita:

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektos (pasākumos) izlietoto finanšu resursu atmaksāto finansējumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kuri jāatmaksā biedrībām un nodibinājumiem, ja projekti un pasākumi tika īstenoti par biedrību un nodibinājumu līdzekļiem

1.3

3295

Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem izdevumiem
Kodā 3295 uzskaita:

Ar Finanšu ministriju saskaņotus maksājumus, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta iestāžu valsts budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos no valsts budžeta finansētajiem izdevumiem"

1.50. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 3300 ar kodu 3310 un 3320 šādā redakcijā:

"1.3

3310

Produktu subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)

1.3

3320

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem)"

1.51. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3500 šādā redakcijā:

"1.3

3500 Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām
Kodā 3500 uzskaita:

Konkursa kārtībā un atbilstoši sadarbības līgumiem un programmām sadalāmos valsts budžeta līdzekļus, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām (3500 kods tiek izmantots tikai budžeta plānošanā)"

1.52. svītrot pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3510, 3520, 3530, 3540, 3550 un 3560;

1.53. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 3800 šādā redakcijā:

"1.3 3800 Gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildes laikā pārdalāmās budžeta apropriācijas
    Kodā 3800 uzskaita:

Gadskārtējā valsts budžeta likuma programmās "Apropriācijas rezerve", "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu īstenošanai" apstiprinātās apropriācijas, kuras saskaņā ar atsevišķiem Ministru kabineta vai Finanšu ministrijas rīkojumiem tiek pārdalītas ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (3800 kods tiek izmantots tikai budžeta plānošanā)"

1.54. izteikt pielikuma 2.1.apakšgrupas kodu 5121 šādā redakcijā:

"2.1

5121

Datorprogrammas
    Kodu 5121 piemēro datorprogrammu un to licenču iegādei un vērtības samazinājuma (amortizācijas) norakstīšanai"

1.55. izteikt pielikuma 2.1.apakšgrupas kodu 5140 šādā redakcijā:

"2.1

5140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
    Kodu 5140 piemēro izmaksu uzskaitei, kas saistītas ar nemateriālo ieguldījumu izveidošanu un sagatavošanu plānotajai izmantošanai līdz nodošanai ekspluatācijā"

1.56. izteikt pielikuma 2.1.apakšgrupas kodu 5233 un 5234 šādā redakcijā:

"2.1

5233

Bibliotēku krājumi
    Kodu 5233 piemēro Bibliotēku likumā noteiktajā kārtībā reģistrētu bibliotēku, kā arī mācību iestāžu bibliotēku krājumu grāmatu, tai skaitā mācību grāmatu un citu iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu, elektronisko izdevumu un citu tamlīdzīgu izdevumu iegādei (izņemot izdevumus periodikas iegādei)

2.1

5234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi
    Kodu 5234 piemēro izmaksām oriģinālfilmu, skaņu ierakstu, manuskriptu, mākslas priekšmetu un citu tamlīdzīgu lietu iegādei, kurus apliecina autortiesības"

1.57. papildināt pielikuma 3.0.grupu aiz koda 5310 ar kodu 5311 un 5312 šādā redakcijā:

"3.0

5311

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu

3.0

5312

Izdevumi par vērtspapīru tirdzniecību"

1.58. papildināt pielikuma 3.0.grupu aiz koda 5320 ar kodu 5321 un 5322 šādā redakcijā:

"3.0

5321

Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu

3.0

5322

Izdevumi par vērtspapīru pārvērtēšanu"

1.59. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6239 un 6240 šādā redakcijā:

"1.3

6239

Pārējie valsts pabalsti un kompensācijas
    Kodā 6239 uzskaita:

Apbedīšanas pabalstu izmaksas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā.

Atlīdzību par adopciju. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi.

Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm.

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības.

Valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem.

Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai.

Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Pabalstu adoptētājiem (Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem). Kompensāciju amatpersonas (darbinieka) apbedīšanas izdevumu segšanai. Karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda, pildot pienākumus, gūta veselības bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksāto pabalstu; kompensāciju karavīra apbedīšanas un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanas izdevumu segšanai.

Izmaksas konkrētiem mērķiem un citus pabalstus un kompensācijas, kas nav iepriekš klasificētas citās pozīcijās. Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem

1.3

6240

Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā"

1.60. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6242 un 6250 šādā redakcijā:

"1.3

6242

Bezdarbnieka stipendija
Kodā 6242 uzskaita:

Bezdarbnieka stipendijas, tai skaitā valsts līdzfinansētās pašvaldību izmaksātās darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša stipendijas

1.3

6250

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā
Kodā 6250 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksāto sociālo palīdzību naudā, kuras piešķiršana pamatojas uz materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, un kuru piešķir saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī sociālo palīdzību naudā, kuru piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā. Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm. Kodā neuzskaita pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu"

1.61. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6253 un 6254 šādā redakcijā:

"1.3

6253

Pabalsti ēdināšanai naudā
    Kodā 6253 uzskaita:

Pabalstus ēdināšanai, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

1.3

6254

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā
    Kodā 6254 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus naudā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nespēj nodrošināt pamatvajadzības"

1.62. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6259, 6260, 6270, 6290, 6291 un 6292 šādā redakcijā:

"1.3

6259

Pārējā sociālā palīdzība naudā
    Kodā 6259 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kam novērtēti materiālie resursi, naudā izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus, kas nav minēti citos koda 6250 apakškodos, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

1.3

6260

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā
    Kodā 6260 uzskaita:

Par trūcīgām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām izmaksāto pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

1.3

6270

Dzīvokļa pabalsts naudā
    Kodā 6270 uzskaita:

Par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām izmaksāto dzīvokļa pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī kurināmā iegādes izmaksu segšanai

1.3

6290

Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi
    Kodā 6290 uzskaita:

Citus maksājumus un kompensācijas iedzīvotājiem (tai skaitā stipendijas studējošajiem, pedagogiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem, transporta kompensācijas studējošajiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem, pārskaitījumus juridiskām un fiziskām personām pārmaksāto sociālo iemaksu atmaksai), Eiropas Savienības pensiju shēmai nodoto pensiju kapitālu, kā arī pārskaitījumus maksātnespējas administratoram

1.3

6291

Stipendijas
    Kodā 6291 uzskaita:

Stipendijas augstskolu studentiem un profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem, kā arī stipendijas pedagogiem un nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem.

Kodā neuzskaita bezdarbnieku stipendijas (kods 6242)

1.3

6292

Transporta izdevumu kompensācijas
    Kodā 6292 uzskaita:

Transporta izdevumu kompensācijas augstskolu studentiem, profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem un skolēniem, kā arī nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem"

1.63. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 6294 ar kodu 6295 un 6296 šādā redakcijā:

"1.3

6295

Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls
Kodā 6295 uzskaita:

Eiropas Savienības pensiju shēmas dalībnieku Latvijas valsts obligātajā pensiju apdrošināšanas sistēmā uzkrāto pensijas kapitālu, ko nodod Eiropas Savienības pensiju shēmai

1.3

6296

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem"

1.64. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6299 šādā redakcijā:

"1.3

6299

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
    Kodā 6299 uzskaita:

No valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, tiesas nolēmumiem, kontrolējošo institūciju lēmumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kuras nav minētas citos koda 6000 apakškodos. Kodā neuzskaita no pašvaldību budžeta līdzekļiem veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kas tiek īstenotas kā pašvaldību brīvprātīgās iniciatīvas (kods 6423)"

1.65. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6320 šādā redakcijā:

"1.3

6320

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā
Kodā 6320 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksāto sociālo palīdzību natūrā, kura piešķirta, ņemot vērā materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm (personām), kam trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, un kuru piešķir saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, kā arī sociālo palīdzību natūrā, kuru piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā. Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm. Kodā neuzskaita pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu"

1.66. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6322 un 6323 šādā redakcijā:

"1.3

6322

Pabalsti ēdināšanai natūrā
    Kodā 6322 uzskaita:

Apmaksātos ēdināšanas izdevumus iedzīvotājiem, izņemot pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

1.3

6323

Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā
    Kodā 6323 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus natūrā, kurus piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, ja tā nonākusi ārkārtas situācijā iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un nespēj nodrošināt pamatvajadzības"

1.67. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6329 šādā redakcijā:

"1.3

6329

Pārējā sociālā palīdzība natūrā
    Kodā 6329 uzskaita:

No pašvaldību budžeta līdzekļiem iedzīvotājiem, kam novērtēti materiālie resursi, natūrā izmaksātos sociālās palīdzības pabalstus, kas nav minēti citos koda 6320 apakškodos, saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem"

1.68. izteikt pielikuma 1.3.apakšgrupas kodu 6350 un 6360 šādā redakcijā:

"1.3

6350

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai natūrā
    Kodā 6350 uzskaita:

Par trūcīgām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām no pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai apmaksātos bērnu ēdināšanas izdevumus skolās, bērnu audzināšanas iestādēs, pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem

1.3

6360

Dzīvokļa pabalsts natūrā
    Kodā 6360 uzskaita:

Apsaimniekotājam vai komunālo pakalpojumu sniedzējam pārskaitīto dzīvokļa pabalstu, kas piešķirts par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kā arī pārskaitījumu kurināmā iegādei, segšanai"

1.69. papildināt pielikuma 1.3.apakšgrupu aiz koda 6400 ar kodu 6410, 6411, 6412, 6419, 6420, 6421, 6422 un 6423 šādā redakcijā:

"1.3

6410

Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem

1.3

6411

Samaksa par aprūpi mājās
Kodā 6411 uzskaita:

Samaksu par aprūpi mājās, tai skaitā izdevumus nodrošināšanai ar drošības pogu, izdevumus siltu pusdienu nodrošināšanai mājās, izdevumus veļas mazgāšanai un citus, kā arī materiālu atbalstu aprūpējamā ģimenes locekļiem, lai nodrošinātu aprūpi mājās

1.3

6412

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

1.3

6419

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
Kodā 6419 uzskaita:

Samaksu par pārējiem pašvaldību pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem (samaksa par krīzes centru, nakts patversmju, dienas aprūpes centru un citu institūciju sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem)

1.3

6420

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei

1.3

6421

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā
Kodā 6421 uzskaita:

Dāvanas, apsveikumus un citas natūrā veiktās izmaksas iedzīvotājiem, kuras nav minētas citos koda 6300 apakškodos

1.3

6422

Naudas balvas

1.3

6423

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Kodā 6423 uzskaita:

Maksājumus iedzīvotājiem, kas saistīti ar pašvaldību iedzīvotāju, sociālo grupu interesēs brīvprātīgi īstenotajām iniciatīvām ikvienā jautājumā saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar normatīvo aktu"

1.70. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7000 šādā redakcijā:

"1.5 7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
Kodā 7000 uzskaita:

Valsts un pašvaldību budžetu, valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu iekšējos uzturēšanas transfertus (arī nodotos nenaudas darījumu transfertus, izņemot kapitālo izdevumu transfertus), kas ietver transfertus starp dažādiem vispārējās valdības līmeņiem (valsts pārvaldes līmeņa struktūrām, pašvaldību pārvaldes līmeņa struktūrām, valsts sociālās apdrošināšanas institūcijām un citām), izņemot nodokļus, subsīdijas, citus kapitāla pārvedumus. Kodā uzskaita arī normatīvajos aktos paredzētos pašvaldību savstarpējos maksājumus par sniegto sociālo palīdzību vai pirktajiem sociālajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā administratīvajā teritorijā, kā arī cita veida pašvaldību savstarpējos maksājumus.

Šajā kodu grupā uzskaita tādus transfertu veidus kā dotācijas, mērķdotācijas, atmaksas un citus pārvedumus starp vispārējās valdības līmeņiem. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (tai skaitā dotācija, mērķdotācija) nosaka tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu. Transfertu grupas kodus izmanto, veicot valsts un pašvaldību, kā arī valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem maksas pakalpojumiem (tai skaitā telpu noma, komunālie pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, sociālie pakalpojumi). Apmaksājot minētos maksas pakalpojumus, lieto ekonomiskās klasifikācijas kodu atbilstoši tā izdevuma ekonomiskajai būtībai, savukārt pakalpojuma saņēmējs iegūtajiem ieņēmumiem izmanto ieņēmumu klasifikācijas kodu grupu "Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi""

1.71. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7110 un 7120 šādā redakcijā:

"1.5

7110

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu
Kodā 7110 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7120

Valsts budžeta uzturēšanas transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
Kodā 7120 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.72. papildināt pielikuma 1.5.apakšgrupu aiz koda 7132 ar kodu 7137 un 7138 šādā redakcijā:

"1.5

7137

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm

1.5

7138

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm"

1.73. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7139 šādā redakcijā:

"1.5

7139

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
Kodā 7139 uzskaita:

Pārējos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu (tai skaitā transfertus, kas veikti no resursa "maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi")"

1.74. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7140, 7200, 7210 un 7220 šādā redakcijā:

"1.5

7140

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
Kodā 7140 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

1.5

7210

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
Kodā 7210 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus citām pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7220

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem
Kodā 7220 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu iekšējos transfertus starp pašvaldības budžeta veidiem, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.75. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7230 un 7240 šādā redakcijā:

1.5

7230

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības iestādēm
Kodā 7230 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus padotības iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7240

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu"

1.76. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7241, 7242, 7243 un 7244;

1.77. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7245 un 7246 šādā redakcijā:

"1.5

7245

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem
Kodā 7245 uzskaita:

Pašvaldību budžetu atmaksu valsts budžetam (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu uzturēšanas izdevumiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi

1.5

7246

Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
Kodā 7246 uzskaita:

Pašvaldību budžeta transfertus valsts budžetam (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem vai neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem"

1.78. papildināt pielikuma 1.5.apakšgrupu aiz koda 7246 ar kodu 7247 šādā redakcijā:

"1.5

7247

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz valsts budžetu
Kodā 7247 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžetu (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 7247 neuzskaita kodos 7245 un 7246 noteiktās atmaksas"

1.79. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7260 šādā redakcijā:

"1.5

7260

Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā"

1.80. papildināt pielikuma 1.5.apakšgrupu aiz koda 7260 ar kodu 7270 šādā redakcijā:

"1.5

7270

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētajām iestādēm
Kodā 7270 uzskaita:

Pašvaldību budžetu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskām personām, budžeta nefinansētajām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.81. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7300, 7310 un 7320 šādā redakcijā:

"1.5

7300 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem noteiktam mērķim
Kodā 7300 uzskaita:

Valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā dotācijas, mērķdotācijas), kurus piešķir pašvaldībām, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam (un tajā noteiktam konkrētam izlietojuma mērķim), lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (dotācija, mērķdotācija un tamlīdzīgi) definē tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu (likums par budžetu kārtējam gadam, attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti). Pašvaldība, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasinātā publiskā persona un budžeta nefinansēta iestāde šos līdzekļus var izlietot tikai attiecīgajā normatīvajā aktā noteikto izdevumu finansēšanai (kodā 7300 uzskaita arī tos normatīvajos aktos noteikto izdevumu finansēšanai plānotos transfertus, kurus līdzekļu saņēmējs var izlietot pēc saviem ieskatiem, ievērojot, ka līdzekļu saņēmējs paredzētajam konkrētajam mērķim nepieciešamos izdevumus ir priekšfinansējis no saviem līdzekļiem, un no valsts budžeta tiek veikta faktiski izlietoto līdzekļu atmaksa)

1.5

7310

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim

1.5

7320

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Kodā 7320 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts budžeta līdzfinansējuma, lai nodrošinātu projektu un pasākumu īstenošanu un to grāmatvedības uzskaiti pašvaldībās"

1.82. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7323, 7329, 7330, 7335, 7339 un 7340;

1.83. papildināt pielikuma 1.5.apakšgrupu aiz koda 7320 ar kodu 7350, 7351, 7352, 7353 un 7354 šādā redakcijā:

"1.5

7350

Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim

1.5

7351

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
Kodā 7351 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus noteiktam mērķim savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (izņemot kodā 7353 klasificējamos transfertus)

1.5

7352

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētajām iestādēm
Kodā 7352 uzskaita:

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus noteiktam mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm (izņemot kodā 7354 klasificējamos transfertus)

1.5

7353

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1.5

7354

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētajām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.84. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7400 šādā redakcijā:

"1.5

7400 Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem budžetiem
Kodā 7400 uzskaita:

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pārskaitītos uzturēšanas izdevumu transfertus (tai skaitā dotācijas) pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav klasificēti 7300 kodā (t.i., 7400 kodā uzskaita uzturēšanas izdevumu transfertus, kam nav iepriekš noteikta konkrēta izlietojuma mērķa, - līdzekļi tiek piešķirti kopumā noteiktai funkcijai un par izlietojumu lemj līdzekļu saņēmējs).

7400 kodā neuzskaita uzturēšanas izdevumu transfertus, kas saistīti ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu (kods 7300)"

1.85. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7440;

1.86. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7460, 7470, 7471 un 7472 šādā redakcijā:

"1.5

7460

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām
Kodā 7460 uzskaita:

Pārējos 7300 koda apakškodos neklasificētos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7470

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētajām iestādēm

1.5

7471

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
Kodā 7471 uzskaita:

Pārējos 7300 koda apakškodos neklasificētos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7472

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
Kodā 7472 uzskaita:

Pārējos 7300 koda apakškodos neklasificētos valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertus uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.87. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7490;

1.88. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7500 un 7510 šādā redakcijā:

"1.5

7500 Atmaksa valsts budžetā par veiktiem uzturēšanas izdevumiem

1.5

7510

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
Kodā 7510 uzskaita:

Atmaksu valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanā veiktajiem un sertificētajiem no Eiropas Savienības vai citas ārvalstu līdzfinansējuma daļas finansētajiem uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem"

1.89. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518 un 7520;

1.90. izteikt pielikuma 1.4.apakšgrupas kodu 7600 un 7610 šādā redakcijā:

"1.4

7600 Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā
Kodā 7600 uzskaita:

Regulārus pašu resursu maksājumus, kas Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstij jānodrošina Eiropas Savienības budžeta kopējos ieņēmumos, piedaloties Eiropas Kopienas pašu resursu sistēmā. Tos veido tradicionālo pašu resursu iemaksa, pievienotās vērtības nodokļa resursa, Apvienotās Karalistes korekcijas un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirto atlaižu un nacionālā kopienākuma resursa un rezervju iemaksas

1.4

7610

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības budžetā
Kodā 7610 uzskaita:

Tradicionālos pašu resursus - muitas nodokļus, ko ieskaita Eiropas Savienības budžetā atbilstoši attiecīgajā pārskata periodā noteiktajam apjomam. Pašu resursa "Muitas nodokļi un nodevas" iemaksas Eiropas Savienības budžetā noteiktā apjomā no muitas nodokļa un citiem nodokļiem, kurus noteikušas vai noteiks Eiropas Savienības iestādes un kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā (izved no tās) preces vai citus priekšmetus no (uz) valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis"

1.91. svītrot pielikuma 1.4.apakšgrupas kodu 7611 un 7612;

1.92. svītrot pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7613;

1.93. izteikt pielikuma 1.4.apakšgrupas kodu 7620, 7621 un 7622 šādā redakcijā:

"1.4

7620 Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā
Kodā 7620 uzskaita:

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā (tās veido pārējo pašu resursu veidu (kas nav tradicionālie pašu resursi) iemaksas, soda procenti par nokavētiem pašu resursu maksājumiem Eiropas Savienības budžetā, kā arī rezerves)

1.4

7621

Pievienotās vērtības nodokļa resurss
Kodā 7621 uzskaita:

Pašu resursa no pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Šo iemaksu gada apjomu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij nosaka Eiropas Komisija, piemērojot vienotu un visām dalībvalstīm saistošu likmi saskaņotām PVN aprēķinu bāzēm, kas noteiktas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normām

1.4

7622

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves
Kodā 7622 uzskaita:

Pašu resursa no nacionālā kopienākuma iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Nacionālā kopienākuma iemaksas ir gada nacionālais kopienākums tirgus cenās, ko noteikusi Eiropas Komisija, piemērojot EKS 95 klasifikāciju. Ar šā resursa palīdzību tiek nodrošināts atlikušais Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru nenodrošina pārējo minēto pašu resursu iemaksas. Nacionālā kopienākuma iemaksu resursu aprēķina, piemērojot visu dalībvalstu nacionālā kopienākuma iemaksas summai koeficientu, kuru Eiropas Komisija nosaka saskaņā ar attiecīgā gada budžeta procedūru, ņemot vērā visu pārējo budžeta ieņēmumu kopsummu, un kuru piemēro katras dalībvalsts nacionālā kopienākuma iemaksām"

1.94. izteikt pielikuma 1.4.apakšgrupas kodu 7624 šādā redakcijā:

"1.4

7624

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides
Kodā 7624 uzskaita:

Latvijas iemaksas Eiropas Savienības budžetā atbilstoši Eiropas Komisijas veiktajiem aprēķiniem, lai novērstu Apvienotās Karalistes un citu dalībvalstu budžeta nelīdzsvarotību jeb negatīvo neto bilanci, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus"

1.95. izteikt pielikuma 1.4.apakšgrupas kodu 7713 šādā redakcijā:

"1.4

7713

Iemaksas NATO budžetā
Kodā 7713 uzskaita:

NATO budžetā iemaksājamos līdzekļus, ko Latvija maksā kā NATO dalībvalsts"

1.96. izteikt pielikuma 1.5.apakšgrupas kodu 7720 šādā redakcijā:

"1.4

7720

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm
Kodā 7720 uzskaita:

Pārējos pārskaitījumus ārvalstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskās sadarbības līgumi kāda noteikta pakalpojuma sniegšanai, kā arī ar valsts interešu pārstāvību saistīto izdevumu nodrošināšanai.

Vadošā partnera maksājumus sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, kā arī citos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos. Neizlietoto ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu, kā arī procentu ieņēmumu par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem pārskaitīšanu uz ārvalstīm. Starptautisko palīdzību citām valstīm ar naudas līdzekļiem"

1.97. papildināt pielikuma 1.4.apakšgrupu aiz koda 7720 ar kodu 7730 šādā redakcijā:

"1.4

7730

Starptautiskā palīdzība
Kodā 7730 uzskaita:

Latvijas valsts sniegto palīdzību citām valstīm, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu vai iegādājoties preces. Aktīvu nodošanu sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, kā arī citos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos.

Kodā 7730 neuzskaita citām valstīm sniegto palīdzību ar naudas līdzekļiem"

1.98. papildināt pielikuma 1.5.apakšgrupu aiz koda 7730 ar kodu 7800, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7820 un 7830 šādā redakcijā:

"1.5

7800 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Kodā 7800 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts vai pašvaldību budžetu, kā arī uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts vai pašvaldību budžetu saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanu, kā arī savstarpēji veiktos uzturēšanas izdevumu transfertus

1.5

7810 No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu

1.5

7811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)
Kodā 7811 uzskaita:

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžetu ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 7811 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 7813 noteiktās atmaksas

1.5

7812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei)
Kodā 7812 uzskaita:

Valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 7812 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 7814 noteiktās atmaksas

1.5

7813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

1.5

7814

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

1.5

7820

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām
Kodā 7820 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertus pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

1.5

7830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu uzturēšanas izdevumu transferti uz to izveidotām iestādēm
Kodā 7830 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu uzturēšanas izdevumu transfertus uz to izveidotām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.99. izteikt pielikuma 3.0.grupas kodu 8000 un 8100 šādā redakcijā:

"3.0 8000 Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
Koda grupu 8000 un tās apakškodus piemēro, lai uzskaitītu izdevumus valūtas kursa svārstību dēļ, izdevumus no prasību norakstīšanas un aizdevuma dzēšanas, debitoru iztrūkumu, skaidras naudas un bezskaidras naudas inventarizācijā konstatēto iztrūkumu, izdevumus uzkrājumu veidošanai, kas nav attiecināmi uz izdevumu klasifikācijas kodu 2000 vai 5000. Izdevumus no finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma, kā arī citu izdevumu un zaudējumu uzskaitei, kas veidojas no nenaudas darījumiem (tai skaitā pārrēķinot debitoru prasības vai kreditoru saistības)

3.0

8100 Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām"

1.100. svītrot pielikuma 3.0.grupas kodu 8200, 8300, 8400 un 8500;

1.101. izteikt pielikuma 3.0.grupas kodu 8600 un 8900 šādā redakcijā:

"3.0

8600 Izdevumi nedrošo debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu veidošanai
Kodā 8600 uzskaita:

Izdevumus no nedrošo (šaubīgo) prasību, avansa maksājumu un aizdevumu norakstīšanas, uzkrājumu veidošanas

3.0 8900 Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti citos koda 8000 apakškodos"

1.102. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9000 šādā redakcijā:

"2.2 9000 Kapitālo izdevumu transferti
Kodā 9000 uzskaita:

Valsts un pašvaldību budžetu, valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu iekšējos kapitālo izdevumu transfertus (tai skaitā mērķdotācijas), ko piešķir, lai finansētu budžeta pamatkapitāla veidošanu. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (mērķdotācija un tamlīdzīgi) definē tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu (likums par budžetu kārtējam gadam, attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti).

Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, t.i., izslēdzot savstarpēji veiktos transfertus.

Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi par maksas pakalpojumiem, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, arī sociālajiem pakalpojumiem"

1.103. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9110 un 9120 šādā redakcijā:

"2.2

9110

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu
Kodā 9110 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9120

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
Kodā 9120 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.104. svītrot pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9130;

1.105. papildināt pielikuma 2.2.apakšgrupu aiz koda 9140 ar kodu 9141, 9142, 9147, 9148 un 9149 šādā redakcijā:

"2.2

9141

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu
Kodu 9141 piemēro, ja, veicot transfertu saskaņā ar noslēgto līgumu vai normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams nodalīt pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2.2

9142

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu
Kodu 9142 piemēro, ja, veicot transfertu saskaņā ar noslēgto līgumu vai normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams nodalīt ārvalstu finanšu palīdzības daļu

2.2

9147

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm

2.2

9148

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās padotības valsts budžeta iestādēm

2.2

9149

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
Kodā 9149 uzskaita:

Pārējos valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu (tai skaitā transfertus, kas veikti no resursa "maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi")"

1.106. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9150 un 9200 šādā redakcijā:

"2.2

9150

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
Kodā 9150 uzskaita:

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9200 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti"

1.107. svītrot pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9210 un 9220;

1.108. papildināt pielikuma 2.2.apakšgrupu aiz koda 9200 ar kodu 9230, 9240, 9241, 9242, 9250, 9260, 9261, 9262, 9263, 9270 šādā redakcijā:

"2.2

9230

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti citām pašvaldībām
Kodā 9230 uzskaita:

Pašvaldību budžetu kapitālo izdevumu transfertus citām pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9240

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti starp pašvaldības budžeta veidiem
Kodā 9240 uzskaita:

Pašvaldību budžeta kapitālo izdevumu transfertus starp pašvaldības budžeta veidiem, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9241

Pašvaldību pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferti uz pašvaldības speciālo budžetu

2.2

9242

Pašvaldību speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferti uz pašvaldības pamatbudžetu

2.2

9250

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti padotības iestādēm
Kodā 9250 uzskaita:

Pašvaldību budžetu kapitālo izdevumu transfertus padotības iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9260

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu

2.2

9261

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti (izņemot atmaksas) uz valsts budžetu
Kodā 9261 uzskaita:

Pašvaldību budžetu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžetu (ministrijai vai centrālajai valsts iestādei), tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 9261 neuzskaita kodos 9262 un 9263 noteiktās atmaksas

2.2

9262

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem
Kodā 9262 uzskaita:

Pašvaldību budžetu atmaksu valsts budžetam (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu kapitālajiem izdevumiem, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi

2.2

9263

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem vai atmaksa par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)
Kodā 9263 uzskaita:

Pašvaldību budžeta transfertus valsts budžetam (ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem vai neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu (pasākumu) īstenošanai piešķirtajiem līdzekļiem

2.2

9270

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētajām iestādēm
Kodā 9270 uzskaita:

Pašvaldību budžetu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

1.109. svītrot pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9300, 9310, 9320, 9330, 9400, 9410, 9420 un 9430;

1.110. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9500 un 9510 šādā redakcijā:

"2.2

9500 Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem budžetiem noteiktam mērķim
Kodā 9500 uzskaita:

Valsts budžeta līdzekļus (tai skaitā dotācijas, mērķdotācijas), kurus piešķir pašvaldības budžetam, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam (un tajā noteiktajam konkrētajam izlietojuma mērķim), lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Konkrētā līdzekļu pārskaitījuma veidu (dotācija, mērķdotācija un tamlīdzīgi) definē tas normatīvais akts, kas paredz attiecīgā pārskaitījuma veikšanu (likums par valsts budžetu kārtējam gadam, attiecīgo jomu regulējošie normatīvie akti). Pašvaldība, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasinātā publiskā persona un budžeta nefinansēta iestāde šos līdzekļus var izlietot tikai attiecīgajā normatīvajā aktā noteikto izdevumu finansēšanai (kodā 9500 uzskaita arī tos normatīvajos aktos noteikto izdevumu finansēšanai plānotos transfertus, kurus līdzekļu saņēmējs var izlietot pēc saviem ieskatiem, ievērojot, ka līdzekļu saņēmējs paredzētajam mērķim nepieciešamos izdevumus ir priekšfinansējis no saviem līdzekļiem un no valsts budžeta faktiski tiek veikta faktiski izlietoto līdzekļu atmaksa)

2.2

9510

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām noteiktam mērķim"

1.111. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9580 šādā redakcijā:

"2.2

9580

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.112. papildināt pielikuma 2.2.apakšgrupu aiz koda 9580 ar kodu 9590, 9591, 9592, 9593 un 9594 šādā redakcijā:

"2.2

9590

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim

2.2

9591

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam mērķim savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

2.2

9592

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

2.2

9593

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

2.2

9594

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)"

1.113. izteikt pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9610 šādā redakcijā:

"2.2

9610

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)"

1.114. svītrot pielikuma 2.2.apakšgrupas kodu 9611, 9612, 9613, 9614, 9615 un 9619;

1.115. papildināt pielikuma 2.2.apakšgrupu aiz koda 9610 ar kodu 9700, 9710, 9720, 9721, 9722, 9800, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9820 un 9830 šādā redakcijā:

"2.2

9700 Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citiem budžetiem
Kodā 9700 uzskaita:

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pārskaitītos kapitālo izdevumu transfertus pašvaldībām, valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav klasificēti kodā 9500 (t.i., kodā 9700 uzskaita kapitālo izdevumu transfertus, kam nav iepriekš noteikta konkrēta izlietojuma mērķa, - līdzekļi tiek piešķirti kopumā noteiktai funkcijai, un par izlietojumu lemj līdzekļu saņēmējs)

2.2

9710

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
Kodā 9710 uzskaita:

Pārējos valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus pašvaldībām, kas nav klasificēti koda 9500 apakškodos, tai skaitā kodā 9710 uzskaita nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9720

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

2.2

9721

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
Kodā 9721 uzskaita:

Pārējos valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav klasificēti koda 9500 apakškodos, tai skaitā kodā 9721 uzskaita nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9722

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm
Kodā 9722 uzskaita:

Pārējos valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertus citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm, kas nav klasificēti koda 9500 apakškodos, tai skaitā kodā 9722 uzskaita nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti

2.2

9810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu

2.2

9811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)
Kodā 9811 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžetu ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 9811 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 9813 noteiktās atmaksas

2.2

9812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei)
Kodā 9812 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus uz valsts budžetu citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus. Kodā 9812 uzskaita arī atmaksas valsts budžetam, izņemot kodā 9814 noteiktās atmaksas

2.2

9813

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu atmaksa valsts budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

2.2

9814

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par iepriekšējos gados saņemtajiem, bet neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem, par neatbilstoši veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

2.2

9820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām
Kodā 9820 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu transfertus pašvaldībām, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus

2.2

9830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu kapitālo izdevumu transferti to izveidotām iestādēm
Kodā 9830 uzskaita:

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko personu kapitālo izdevumu transfertus uz to izveidotām iestādēm, tai skaitā nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) darījumu izdevumus"

2. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 782Pieņemts: 11.10.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
238078
01.01.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)