Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Jēkabpilī 2011.gada 1.septembrī

Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes
01.09.2011. lēmumu Nr.360 (prot. Nr.20, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) un (b) apakšpunktiem
un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu" 18.punktu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Centra zona - Jēkabpils pilsētas administratīvās teritorijas daļa, kurā atbilstoši teritorijas plānojumam iekļautas teritorijas:

2.1.1. Daugavas kreisais krasts no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Viestura ielai, Viestura iela no Daugavas līdz Brīvības ielai, Brīvības ielas pāra numuru gruntsgabalu iekškvartāla robežas līdz Brīvības ielā 26. gruntsgabalam (ieskaitot), šķērso Brīvības ielu līdz Brīvības ielas 57.gruntsgabalam (ieskaitot), pa Brīvības ielas nepāru numuru apbūves gruntsgabalu iekškvartāla robežām līdz Katoļu baznīcas gruntsgabala dienvidu (turpmāk tekstā - D) stūrim pie Zemgales ielā 3 (ieskaitot) līdz Nameja ielas krustojumam ar Jauno un Zemgales ielām, ieskaitot Nameja ielas 2.gruntsgabalu, pa Jaunās ielas nepāru numuru iekškvartāla robežām līdz Romas ielas krustojumam, Romas ielas pāru numuru iekškvartāla gruntsgabalu robežas līdz Pormaļa ielai, Pormaļa ielas nepāru numuru iekškvartāla robežas līdz Blaumaņa ielas 25.gruntsgabalam pa iekškvartāla robežām līdz Daugavas kreisajam krastam;

2.1.2. Tiltiņš pie mazās Daugavas labā krasta pa Madonas ielu līdz Rīga ielai, šķērso transporta izkārtojuma apli līdz Dzirnavu dīķim, pāri dīķa ūdens virsmai līdz pussalas ziemeļu krastam, pa ziemeļu krastu līdz stādīto koku parka austrumu (turpmāk tekstā - A) robežai, dienvidaustrumu (turpmāk tekstā - DA) virzienā gar daudzstāvu apbūves rietumu (turpmāk tekstā - R) robežu līdz ieplakai no dīķa A virzienā, pa ieplaku līdz kājceliņam gar sporta laukuma R malu, kājceliņš gar sporta laukuma R malu līdz krustojumam ar ielu gar stadiona D malu, iela gar stadiona D malu un tās turpinājums taisnā līnijā līdz krustojumam ar Ozolu ielu, Ozolu ielas R puses žogs līdz pagriezienam ziemeļrietumu (turpmāk tekstā - ZR) virzienā, mūra žogs ZR virzienā līdz Rīgas ielai, pa Rīgas ielā 209.gruntsgabala DA robežu dienvidrietumu (turpmāk tekstā - DR) virzienā līdz Mazās Daugavas krastam, Daugavas labais krasts, Krustpils parka DA robeža līdz Rīgas ielai krustojumā ar Ozolu ielu, Rīgas ielas 206.gruntsgabala robežas kvartāla iekšpusē pa Rīgas ielas pāru numuru gruntsgabalu iekškvartāla robežām līdz Rīgas ielā 128.gruntsgabalam (ieskaitot), pāri Rīgas ielai līdz Rīgas ielā 107.gruntsgabala robežai, Daugavas labais krasts līdz Krustpils parka DA robežas sākumpunktam pie Daugavas.

3. Neapbūvēta Pašvaldības zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksu nosaka:

3.1. zemesgabaliem, kas iznomāti ar mērķi - pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem - 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,03 Ls (trīs santīmi) par 1 kvadrātmetru gadā;

3.2. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas komerciāla rakstura īslaicīgas izmantošanas būves vai mazākas:

3.2.1. Centra zonā - 15% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 1,0 Ls (viens lats) par 1 kvadrātmetru gadā;

3.2.2. pārējā Jēkabpils pilsētas teritorijā - 10% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,80 Ls (astoņdesmit santīmi) par 1 kvadrātmetru gadā.

3.3. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai (t.sk. stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, teritorijas labiekārtojuma elementi) - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,3 Ls (trīsdesmit santīmi) par 1 kvadrātmetru gadā;

3.4. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības ekspluatācijai (maksas stāvlaukumi, ielu tirdzniecība u.c.) - 12% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,8 Ls (astoņdesmit santīmi) par 1 kvadrātmetru gadā;

3.5. zemesgabaliem, uz kuriem izvietotas saliekamās metāla konstrukcijas garāžas - 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0,08 Ls (astoņi santīmi) par 1 kvadrātmetru gadā;

3.6. zemesgabaliem, uz kuriem izvietoti reklāmas stendi - 3,0 Ls (trīs lati) par 1 kvadrātmetru gadā;

3.7. par zemesgabalu:

3.7.1. Pulkveža Oskara Kalpaka laukums, Jēkabpilī (kadastra Nr.5601 002 1944) izmantošanu publiskiem komerciāla rakstura izklaides pasākumiem (tajā skaitā atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm u.c.) - 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā Ls 20,00 (divdesmit lati) par augstākminētajiem pasākumiem iznomāto zemesgabala daļu dienā;

3.7.2. Filozofu iela Nr.15, Jēkabpilī (kadastra Nr.5601 002 2233) zemesgabala daļas - automašīnu stāvlaukuma izmantošanu publiskiem komerciāla rakstura izklaides pasākumiem (tajā skaitā atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm u.c.) - 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā Ls 20,00 (divdesmit lati) par augstākminētajiem pasākumiem iznomāto zemesgabala daļu dienā;

3.7.3. Krustpils saliņa, Jēkabpilī (kadastra Nr.5601 001 2941) zemesgabala daļas izmantošanu publiskiem komerciāla rakstura izklaides pasākumiem (tajā skaitā atrakciju parka darbībai, ceļojošā cirka izrādēm u.c.) - 30% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā Ls 20,00 (divdesmit lati) par augstākminētajiem pasākumiem iznomāto zemesgabala daļu dienā;

3.8. pārējos gadījumos - 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 0,05 Ls (pieci santīmi) par 1 kvadrātmetru gadā.

4. Nosakot zemesgabala nomas maksu atbilstoši noteikumu trešajam punktam jebkurā gadījumā nomas maksa nevar būt mazāka par Ls 120,00 gadā.

5. Nosakot zemesgabala daļas nomas maksu atbilstoši noteikumu 3. un 4.punktam papildus nomas maksā iekļauj zemesgabala daļas robežu plāna nomai izgatavošanas izdevumus.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs2011.gada 1.septembra Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.22 "Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā"
paskaidrojuma raksts

Izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantu

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu" spēkā stāšanos ir noteikta neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība. Minēto noteikumu 18.punktā pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus un noteikt lielāku nomas maksas apmēru neapbūvētiem zemesgabaliem, izdodot saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem neapbūvētiem zemesgabaliem, atkarībā no to atrašanās vietas pilsētā un neapbūvētā zemesgabala iznomāšanas mērķa.

Saistošajos noteikumos tiek noteikts noteikumos lietoto terminu skaidrojums.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi rada izmaiņas pašvaldības budžetā, paaugstinot pašvaldības ieņēmumus no neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas.

Jaunas darba vietas un institūcijas veidot nav paredzēts.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Šie saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā un attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas iznomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.

Noteikumi veicinās potenciālos zemes nomātājus rūpīgāk apsvērt nepieciešamību ņemt nomā zemes gabalus, tādējādi izskaužot situāciju, kad gabali tiek iznomāti, taču netiek apsaimniekoti, bet nav pieejami citiem nomas pretendentiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Neietekmē administratīvās procedūras un nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Jēkabpils pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 01.09.2011.Stājas spēkā: 07.10.2011.Zaudē spēku: 28.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 06.10.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
237267
07.10.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)