Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.55

Rīgā 2011.gada 11.augustā (prot. Nr.41, 5.§)

Lēmuma publiskojamā versija

Par tirgus dalībnieku apvienošanos

Lieta Nr.1314/11/03.02./11

Par SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Augstceltne" apvienošanos

Konkurences padome 12.05.2011. saņēma SIA "LUKoil Baltija R" saīsinātu ziņojumu par SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Augstceltne" apvienošanos (turpmāk - Ziņojums), kuras rezultātā SIA "LUKoil Baltija R" iegūs lietošanā daļu SIA "Augstceltne" aktīvu - divas degvielas uzpildes stacijas.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto informāciju, tika konstatēts, ka tas neatbilst Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos" (turpmāk - Noteikumi Nr.800) noteiktajām prasībām. Konkurences padome 30.05.2011.saņēma papildus nepieciešamo informāciju, tādējādi atbilstoši Noteikumu Nr.800 4.punktam par Ziņojuma saņemšanas dienu ir uzskatāms 30.05.2011.

SIA "LUKoil Baltija R" ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.40003134777, juridiskā adrese: Alīses iela 3, LV-1046, Rīga.

SIA "Augstceltne" ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 40103000117, juridiskā adrese: Republikas laukums 2, LV-1010, Rīga.

Izvērtējot Ziņojumā sniegto un papildus saņemto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

1. Apvienošanās dalībnieki

SIA "LUKoil Baltija R" galvenie darbības veidi ir naftas produktu mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, kā arī naftas produktu uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana.

SIA "Augstceltne" gada pārskatā norādītie darbības veidi ir degvielas mazumtirdzniecība, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, būvniecības pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, viesu nama pakalpojumi.

2. Apvienošanās veids

Atbilstoši Ziņojumā sniegtajai informācijai SIA "LUKoil Baltija R" iegūs tiesības izmantot savā saimnieciskā darbībā divas SIA "Augstceltne" degvielas uzpildes stacijas (turpmāk - DUS) Rīgā. Stāvoklis, kad viens tirgus dalībnieks iegūst tiesības izmantot cita tirgus dalībnieka aktīvus, atbilstoši Konkurences likuma 15.panta 3.daļai ir uzskatāms par apvienošanos.

3. Ziņojuma iesniegšanas pienākums

Saskaņā ar Konkurences likuma 15.panta otrās daļas 1.punktu ziņojums jāiesniedz, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 25 miljoniem latu. Bet Konkurences likuma 15.panta otrās divi prim daļas 2.punkts nosaka, ka iepriekš minētajā gadījumā tirgus dalībniekiem ir tiesības iesniegt Konkurences padomei saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja apvienošanā iesaistīto tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 15%.

Atbilstoši Noteikumu Nr.800 12.punktam, vienam tirgus dalībniekam iegūstot tiesības izmantot daļu cita tirgus dalībnieka aktīvus, apgrozījumu aprēķina, saskaitot ieguvēja neto apgrozījumu un neto apgrozījumu, kas iegūts no šo aktīvu izmantošanas saimnieciskajā darbībā.

SIA "LUKoil Baltija R" neto apgrozījums 2010.gadā bija (*), bet SIA "Augstceltne" divu DUS apgrozījums 2010.gadā bija (*). Tā kā kopējais apgrozījums ir lielāks par 25 miljoniem latu, tad ziņojums Konkurences padomei bija jāiesniedz. Tā kā SIA "LUKoil Baltija R" tirgus daļa konkrētajā tirgū 2010.gadā bija (*), bet SIA "Augstceltne" tirgus daļa bija (*), kas kopā nepārsniedz 15%, tirgus dalībniekiem bija tiesības iesniegt saīsināto ziņojumu.

4. Konkrētais tirgus

Konkurences likuma 1.panta 4.punkts nosaka, ka konkrētais tirgus ir konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu. Atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 5.punktam konkrētās preces tirgus ir noteiktas preces tirgus, kurā ietverts to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības.

Nosakot konkrēto tirgu, tiek ņemts vērā tirgus, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki. SIA "LUKoil Baltija R" galvenie darbības veidi pēc realizētā apgrozījuma ir naftas produktu mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība, kas sastāda 80% no kopā realizētā apgrozījuma 2010.gadā. Savukārt SIA "Augstceltne" degvielas tirdzniecība 2009.gadā sastādīja mazāk nekā 30% no kopējā apgrozījuma.

Ziņojumā norādītais konkrētais tirgus ir degvielas tirdzniecība. SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Augstceltne" apvienošanās iesaistīto aktīvu izmantošanas mērķis ir degvielas un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecība. Pēc VID datiem apvienošanās iesaistītie SIA "Augstceltne" aktīvi netiek izmantoti autogāzes mazumtirdzniecībai. SIA "LUKoil Baltija R" ir norādījis, ka (*).

Konkrētās preces tirgus tiek noteikts, pamatojoties uz analīzi par pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamību un preces īpašībām. No pieprasījuma puses benzīns un dīzeļdegviela nav savstarpēji aizvietojami, jo tiem nepieciešami atšķirīgi dzinēji. Savukārt no piedāvājuma puses degvielas un dīzeļdegvielas pārdošanas infrastruktūra savā starpā ir līdzīga, kā arī abiem pārdošanas veidiem tiek piemēroti līdzīgi mārketinga pasākumi un mazumtirdzniecības organizācija.1

Ņemot vērā apvienošanās rezultātā pārņemamo aktīvu izmantošanas mērķi un Konkurences padomes praksi, nosakot konkrētās preces tirgu šā tirgus apvienošanās lietās, par konkrētās preces tirgu tiek noteikts degvielas un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus.

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu konkrētais ģeogrāfiskais tirgus ir ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām. Ģeogrāfiskais tirgus tiek noteikts, pamatojoties uz pieprasījuma aizstājamību. Starp degvielas uzpildes stacijām pilsētu teritorijās un starp degvielas uzpildes stacijām ārpus pilsētām pastāv ierobežota aizvietojamība, tādējādi par atsevišķiem ģeogrāfiskiem tirgiem tiek noteiktas pilsētas2 un to apkārtējās teritorijas.

Lai noteiktu konkrēto ģeogrāfisko tirgu, tiek ņemta vērā ģeogrāfiskā teritorija, kurā darbojas SIA "LUKoil Baltija R" un kurā tiek izmantoti SIA "Augstceltne" apvienošanās iesaistītie DUS. Minētie DUS atrodas Rīgas pilsētas teritorijā. Kā arī SIA "LUKoil Baltija R" VID licence naftas produktu mazumtirdzniecībai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu ir izsniegta 9 DUS/GUS (GUS - gāzes uzpildes stacija) un 4 DUS. Tādējādi, pamatojoties uz Konkurences padomes praksi, kas attiecas uz ģeogrāfiskā tirgus noteikšanu Rīgas pilsētas teritorijā3, par konkrēto ģeogrāfisko tirgu tiek noteikta Rīgas pilsētas administratīvā teritorija un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km).

Ņemot vērā Konkurences padomes 20.06.2007.lēmumā Nr.71 atzīto SIA "Latvija Statoil", SIA "Neste Latvija" un "LUKoil Baltija R" kolektīvo dominējošo stāvokli, par ģeogrāfisko tirgu tiek noteikta arī Latvijas teritorija.

Tādējādi, ņemot vērā konkrētās preces un konkrēto ģeogrāfisko tirgu, par konkrēto tirgu tiek noteikti divi konkrētie tirgi: 1) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km ap tās robežu (Ogres virzienā - 10 km), 2) benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā.

5. Apvienošanās ietekmes izvērtējums

Noteikumu Nr.800 izpratnē ietekmētie tirgi ir konkrētie tirgi, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki, kā arī ar konkrēto tirgu, kurā darbojas viens no apvienošanās iesaistītiem tirgus dalībniekiem, vertikāli saistīts tirgus, kurā darbojas cits apvienošanā iesaistīts tirgus dalībnieks. Šajā apvienošanā iesaistītie aktīvi tiek izmantoti benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecībai.

Apvienošanās ietekmes uz konkurenci izvērtēšanā tiek vērtēts Herfindāla-Hiršmana indekss4 (turpmāk - HHI) un apvienošanās rezultātā radītās šī indeksa izmaiņas. HHI indekss norāda tirgus varas sadalījumu starp tirgus dalībniekiem. Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrācijas kontroli5 (turpmāk - Pamatnostādnes) apkopo Eiropas Komisijas praksi attiecībā uz horizontālu apvienošanu izvērtēšanu. Atbilstoši šai praksei, ja:

1) HHI indekss pēc apvienošanās ir lielāks par 1000, bet mazāk par 2000, un HHI indeksa izmaiņas ir mazākas par 250 vai

2) HHI indekss pēc apvienošanās ir lielāks par 2000 un HHI indeksa izmaiņas ir mazākas par 150,

tad, izņemot atsevišķus gadījumus6, tiek uzskatīts, ka konkurence tirgū netiek būtiski ietekmēta.

5.1. Benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus Latvijas teritorijā

Pēdējo gadu laikā novērojamas nelielas degvielas un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus struktūras izmaiņas Latvijas teritorijā. Kopš 2007.gada ir samazinājies DUS mazumtirdzniecībā kopā realizētais degvielas un dīzeļdegvielas apjoms. Bet kopumā ir palielinājušās četru lielāko degvielas un dīzeļdegvielas mazumtirgotāju tirgus daļas.7 Abu apvienošanās iesaistīto tirgus dalībnieku tirgus daļu izmaiņām kopš 2007.gada nav viennozīmīgas tendences - vienu gadu tās samazinās, bet citu - palielinās.

Tabula 1. Latvijā mazumtirdzniecībā realizētais benzīna un dīzeļdegvielas apjoms, tirgus daļas

 

Uzņēmums

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

m3

%

m3

%

m3

%

m3

%

1

SIA "Latvija Statoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<40

<40

<40

<40

2

SIA "Neste Latvija"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<20

<20

<30

<30

3

SIA "LUKoil Baltija R"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<20

<20

<20

<20

4

AS "Virši-A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

5

SIA "East West Transit"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

6

SIA "Viada"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

7

SIA "Astarte Nafta"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

8

SIA "Aparts"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

9

SIA "Ziemeļu nafta"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

10

SIA "Ruslatnafta"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

11

SIA "Augstceltne"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<1

<10

12

SIA "Sumata"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<1

<1

13

SIA "Ingrid A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

14

SIA "RNS-D"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<1

15

SIA "ZIKO"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<10

<10

16

SIA "STAHANCIS"

-

 

-

 

-

   

(*)

     

<10

Uzņēmumi, kuriem tirgus daļa ir mazāka par 1 %

260465,36

23,67

20688803

19,26

159090,49

17,83

142036,13

16,66

Kopā:

1100173,4

 

1074142

 

892491,93

 

852391,8

 

Kopš 2007.gada nav samazinājies to tirgus dalībnieku skaits, kam tirgus daļa ir lielāka par vienu procentu - diviem tirgus dalībniekiem ir samazinājušās tirgus daļas zem 1% robežas, bet diviem tās palielinājušās virs 1% robežas. Tomēr novērojama tendence, ka samazinās to tirgus dalībnieku kopējā tirgus daļa, kuru tirgus daļas atsevišķi ir mazākas par 1%.

Tabula 2. Četru lielāko tirgus dalībnieku Herfindala-Hiršmana indekss Latvijas teritorijā pēc mazumtirdzniecībā realizētā apgrozījuma litros

 

2007

2008

2009

2010

HHI 4 tirgus dalībniekiem

1154,87

1279,34

1385,1

1322,92

HHI četriem lielākajiem tirgus dalībniekiem Latvijas teritorijā nenorāda uz būtiskām indeksa izmaiņām. 2010.gadā HHI četriem lielākajiem tirgus dalībniekiem ir samazinājies, ko var skaidrot ar lielākā tirgus dalībnieka tirgus daļas nelielu samazināšanos, jo pārējo trīs lielāko tirgus dalībnieku tirgus daļas no 2009. uz 2010. gadu ir palielinājušās.

Izvērtējot apvienošanās ietekmi uz konkurenci konkrētajā tirgū, tiek vērtēta apvienošanās iesaistīto aktīvu radītā apgrozījuma ietekme uz tirgus daļām un konkurences līmeņa izmaiņām. SIA "LUKoil Baltija R" tirgus daļa 2010.gadā bija (*), savukārt ar SIA "Augstceltne" diviem apvienošanās saistītiem aktīviem 2010.gadā realizētais apgrozījums bija (*) un to radītā tirgus daļa bija (*). Tādējādi apvienošanās rezultātā paredzamā HHI izmaiņa Latvijas teritorijā ir (*), kas ir vairāk nekā trīsdesmit reizes mazāka par Pamatnostādnēs noteikto kritisko slieksni (250) tirgū, kur HHI ir robežās starp 1000 un 2000.

Ņemot vērā kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku kopējo tirgus daļu, kas 2010.gadā bija 58,71%, HHI izmaiņa pēc apvienošanās būtu (*), kas ir vairākas reizes mazāka nekā Pamatnostādnēs noteiktais kritiskais slieksnis (250) tirgū, kur HHI ir robežās starp 1000 un 2000.

SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Grima"8 (un attiecīgi SIA "Akselss")9 saistības konstatēšana būtiski neietekmē apvienošanās novērtējumu, jo, pastāvot to saistībai, HHI izmaiņas konkrētajā tirgū būtu (*) jeb, ņemot vērā kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku tirgus daļu - (*), kas ir vairākas reizes mazāk par Pamatnostādnēs norādīto kritisko slieksni 250. Attiecīgi to, vai SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Akselss" uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku, nav pamata padziļināti vērtēt.

Tādējādi var secināt, ka, ņemot vērā gan apvienošanās dalībnieku aktīvus, gan arī kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku kopējo tirgus daļu, HHI izmaiņa Latvijas teritorijā ir daudz mazāka par Pamatnostādnēs noteikto kritisko slieksni, sākot no kura apvienošanās būtu uzskatāma par tādu, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci.

5.2. Benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus Rīgas pilsēta administratīvajā teritorijā un 20km ap tās robežu

Rīgā pēdējo divu gadu laikā novērojamas benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgus izmaiņas. Mainās tirgus struktūra - būtiski ir samazinājies tirgus dalībnieku skaits galvenokārt dēļ tā, ka no tirgus iziet vairāki tirgus dalībnieki, pamatā tie, kas operējuši vienu DUS.

Tabula 3. Rīgā mazumtirdzniecībā realizētais benzīna un dīzeļdegvielas apjoms, tirgus daļas

Uzņēmums

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

Litri

%

Litri

%

Litri

%

Litri

%

SIA "Latvija Statoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<40

<40

<40

>40

SIA "Neste Latvija"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<30

<30

<30

<30

SIA "LUKoil Baltija R"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

SIA "Aparts"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

SIA "Viada"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

SIA "East West Transit"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

SIA "Stahancis"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<10

SIA "Augstceltne"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<10

<10

<10

SIA "Liepiņš"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<10

<10

<10

SIA "Akselss"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Geksans"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Oktāns A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Tilpums"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Virši - A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "A.C.B."

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Gotika Auto"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<10

<1

<1

<1

SIA "Kalnakrogs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Ziemeļu nafta"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<10

<1

SIA "Latvijas Amerikas tirdzniecības sabiedrība"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Nivals"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Voer"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Elama B"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Salaspils Mehānisko darbnīcu centrs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Aiga un Partneri"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Carniks"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Darzbet"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Tiltiņš Plus"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Laivu serviss"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Kitons"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Kaftoil"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "JLA"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Sos"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

<1

<1

<1

<1

SIA "Salas T"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Deglass"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Ulmandeg"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Ols A"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Lepa 1"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "KNDS"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Aska T"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Stiras"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

SIA "Transivs"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

SIA "Premium Petroleum"

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

-

<1

<1

<1

-

Kopā

362448907

100

354057966

100

316395808

100

327452936

100

Konkurences padome konstatē, ka HHI Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un 20 km (Ogres virzienā - 10 km) ap tās robežu ir lielāks par 2000, kas norāda uz augstu tirgus koncentrāciju.

Tabula 3. Herfindala-Hiršmana indekss lielākajiem uzņēmumiem Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pēc mazumtirdzniecībā realizētā apgrozījuma litros

HHI indekss noteiktam tirgus dalībnieku skaitam/gads

2007

2008

2009

2010

HHI 4 tirgus dalībniekiem

1872,89

1958,68

2205,91

2697,35

HHI 8 tirgus dalībniekiem

1921,12

2006,06

2236,07

2724,97

HHI 10 tirgus dalībniekiem

1922,54

2007,09

2239,58

2728,28

2010.gadā koncentrācijas līmenis degvielas un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū Rīgā ir palielinājies un jau būtiski pārsniedz slieksni, pie kura tirgus atzīstams par augsti koncentrētu. Tirgus koncentrācijas palielinājums Rīgā skaidrojams ar lielākā tirgus dalībnieka tirgus daļas palielināšanos, jo pārējo tirgus dalībnieku tirgus daļu izmaiņas nav būtiskas.

SIA "LUKoil Baltija R" tirgus daļa Rīgā 2010.gadā bija (*), savukārt ar apvienošanās iesaistītajiem SIA "Augstceltne" aktīviem Rīgā tika radīta tirgus daļa (*). Ņemot vērā šīs tirgus daļas, apvienošanās rezultātā HHI izmaiņas konkrētajā tirgū būtu (*), kas ir vairāk nekā desmit reizes mazāk nekā Pamatnostādnēs norādītais kritiskais slieksnis tirgū (150), kur HHI indekss ir lielāks par 2000, no kura apvienošanās būtu jāuzskata par tādu, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci tirgū.

Ņemot vērā visu kolektīvā dominējošā stāvokļa tirgus dalībnieku kopējo tirgus daļu Rīgā 2010. gadā (kas bija 79,05%), apvienošanās rezultātā HHI indeksa izmaiņa būtu (*), kas ir mazāk par Pamatnostādnēs norādīto kritisko slieksni tirgū, kur HHI indekss ir lielāks par 2000.

SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Grima" (un attiecīgi SIA "Akselss") saistības konstatēšana būtiski neietekmē apvienošanās novērtējumu arī Rīgā, jo, pastāvot to saistībai, HHI izmaiņas konkrētajā tirgū būtu (*) jeb, ņemot vērā kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku tirgus daļu, (*), kas ir mazāk par Pamatnostādnēs norādīto kritisko slieksni 150. Līdz ar to arī šajā gadījumā nav pamata padziļināti vērtēt, vai SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Akselss" uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku.

Ņemot vērā, ka apvienošanās saistīto aktīvu tirgus kopā veidotā tirgus daļa 2010.gadā Rīgā ir (*), apvienošanās nevar būtiski ietekmēt arī benzīna un dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības tirgu, līdz ar to netiek vērtēta apvienošanās ietekme uz benzīna un dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības tirgu.

Tādējādi, ņemot vērā apvienošanās dalībnieku, kā arī kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku tirgus daļas, HHI indeksa izmaiņas abos gadījumos ir mazākas par Pamatnostādnēs norādīto kritisko slieksni, pie kura būtu jāuzskata, ka apvienošanās var atstāt negatīvu ietekmi uz konkurenci.

Ņemot vērā gan SIA "LUKoil Baltija R", gan arī kolektīvā dominējošā stāvoklī esošo tirgus dalībnieku tirgus daļas un apvienošanās saistīto aktīvu radīto tirgus daļu, gan Rīgā, gan Latvijā HHI indeksa izmaiņa 2010.gadā ir mazāka par slieksni, pie kura apvienošanās būtu uzskatāma par tādu, kas var būtiski ietekmēt konkurenci. Kā arī, ņemot vērā ar apvienošanās saistītajiem aktīviem radīto tirgus daļu, apvienošanās nevar atstāt ietekmi uz benzīna un dīzeļdegvielas vairumtirdzniecību, attiecīgi secināms, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās dominējošais stāvoklis, tāpat arī netiek būtiski samazināta konkurence šī lēmuma 4.punktā noteiktajos konkrētajos tirgos. Līdz ar to Konkurences padome secina, ka apvienošanās atbilstoši Konkurences likuma 16.panta ceturtajai daļai ir atļaujama.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 5.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, otrās daļas 1.punktu un otrās divi prim daļas 2.punktu, un 16.panta otro un ceturto daļu, Konkurences padome

nolēma:

atļaut apvienošanos starp SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Augstceltne", ar kuru SIA "LUKoil Baltija R" iegūst tiesības izmantot SIA "Augstceltne" aktīvus DUS "Brīvības" Rīgā, Brīvības gatvē 299 un DUS "Mūkusalas" Rīgā, Mūkusalas ielā 59.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 KP 09.12.2002. lēmums Nr.50 lietā Nr. 539k/02/06/16 "Par SIA "Latvija Statoil" un SIA "Shell Latvia" apvienošanos"

2 Piemēram: KP 09.12.2002. lēmums Nr.50 lietā Nr.539k/02/06/16 "Par SIA "Latvija Statoil" un SIA "Shell Latvia, SIA" apvienošanos"; KP 31.05.2006. lēmums Nr.51 lietā Nr.1583/05/05/3 "Par SIA "Neste Latvija" nekustamā un kustamā īpašuma iegūšanu no SIA "Trest Oil Co"; KP 13.06.2007. lēmums Nr.60 lietā Nr.1163/07/05/14 "Par SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Dīzelis" apvienošanos"; KP 21.11.2008. lēmums Nr.118 lietā Nr.2834/08/05/28 "Par SIA "Latvija Statoil" un SIA "Astarte Nafta" apvienošanos".

3 KP 09.12.2002. lēmums lietā Nr.539k/02/06/16 "Par SIA "Latvija Statoil" un SIA "Shell Latvia, SIA" apvienošanos"; KP 20.06.2007. lēmums Nr.71 lietā Nr.460/06/05/6 "Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas ģenerālklauzulas un 1.punkta, 13.panta ģenerālklauzulas un 4.punkta, un 18.panta iespējamo pārkāpumu SIA "Latvija Statoil" un SIA "Neste Latvija" un 13.panta ģenerālklauzulas un 4.punkta iespējamo pārkāpumu SIA "LUKoil Baltija R" darbībās"; KP 14.09.2007. lēmums Nr. 111 lietā Nr.1467/07/05/19 "Par SIA "LUKoil Baltija R" un SIA "Grima" apvienošanos"; KP 21.11.2007 lēmums Nr.157 lietā Nr.2481/07/05/30 "Par SIA "East-West Transit" un MPVAS "Latvijas Nafta" apvienošanos"; KP 09.12.2009. lēmums Nr.55 lietā Nr.1769/09/05/11 "Par SIA "Grima" un SIA "LR Īpašumu aģentūra" apvienošanos".

4 HHI, kas norāda tirgus koncentrācijas līmeni. HHI < 1000 norāda uz zemu tirgus koncentrāciju; 1000 < HHI < 1800 norāda uz vidēju tirgus koncentrāciju, bet HHI > 1800 norāda uz augstu tirgus koncentrāciju.

5 Pamatnostādnes par horizontālo apvienošanos novērtēšanu saskaņā ar Padomes Regulu par uzņēmumu koncentrāciju kontroli. Oficiālais Vēstnesis C 031 , 05/02/2004 Lpp. 0005 - 001. Pieejams: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0205(02):LV:HTML.

6 Atbilstoši Pamatnostādnēm īpaši gadījumi var būt šādi: apvienošanās iesaistīts ir potenciālais tirgus dalībnieks; tirgus dalībnieks/i ir nozīmīgi inovāciju veicēji, bet tiem nav lielas tirgus daļas; tirgus dalībniekiem savstarpēji pieder būtiska daļa akciju; viens no apvienošanās dalībniekiem ir uzņēmums, kas visdrīzāk izjauktu koordinētu darbību tirgū; pastāv pazīmes par vēsturisku vai pastāvīgu koordināciju vai praksi, kas to veicina; viena no apvienošanās dalībnieka tirgus daļām pirms apvienošanās ir lielāka par 50%.

7 Izņemot SIA "Latvija Statoil" tirgus daļu 2010. gadā, kad tā pret iepriekšējo gadu ir samazinājusies.

8 KP 25.06.2008. lēmums Nr.70 lietā Nr.660/08/05/12 "Par SIA "Grima" un AS "Virši-A" apvienošanos".

9 KP 03.12.2009. lēmums Nr.55 lietā Nr. 1769/09/05/11 "Par SIA "Grima" un SIA "LR Īpašumu aģentūra" apvienošanos".

Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i. Dz.Striks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirgus dalībnieku apvienošanos Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 55Pieņemts: 11.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 01.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
235200
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)