Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.54

Rīgā 2011.gada 11.augustā (prot. Nr.41, 2.§)

Lēmuma publiskojamā versija

Par lietas izpētes izbeigšanu

Lieta Nr.331/11/03.01.-01./2

Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "RIMI Latvia" darbībās

Konkurences padome 28.01.2011. saņēma SIA "Rīgas Piensaimnieks" 27.01.2011. iesniegumu Nr.17 (turpmāk tekstā - Iesniegums), kurā norādīts, ka SIA "RIMI Latvia", ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli mazumtirdzniecībā (turpmāk tekstā - DSM), neakceptējot SIA "Rīgas Piensaimnieks" piegādes cenu maiņu. Iesniegumā norādīts, ka piegādes cenu izmaiņas ierosinātas 2010.gada 6.decembrī un ir pamatotas ar 23.09.2008. "Pirkuma līguma", kas noslēgts starp SIA "Rīgas Piensaimnieks" un SIA "RIMI Latvia" (turpmāk tekstā - Līgums), 5.4. punktu. Turklāt Iesniegumā norādīts, ka šāda piegādes cenu neapstiprināšana nopietni apdraud SIA "Rīgas Piensaimnieks" ražošanu. SIA "Rīgas Piensaimnieks" lūdza Konkurences padomi izvērtēt radušos situāciju.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 22.panta 1.punktu, Konkurences padome ierosināja lietu Nr.331/11/03.01.-01./2 "Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "RIMI Latvia" darbībās" (turpmāk tekstā - Lieta).

SIA "Rīgas Piensaimnieks" ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr. 40103078512, juridiskā adrese: Valmieras iela 2, Rīga, LV-1009.

SIA "RIMI Latvia" ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40003053029, juridiskā adrese: A.Deglava iela 161, Rīga, LV-1021.

Lietas izpētes gaitā tika pieprasīta un saņemta informācija no abiem Lietā iesaistītiem tirgus dalībniekiem.

Lietā ir izvērtēts arī SIA "RIMI Latvia" 29.07.2011. viedoklis par Lietu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Konkurences padome:

konstatēja:

1. Konkrētais tirgus

Atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 4.punktam "konkrētais tirgus - konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu." Šā likuma 1.panta 5.punkts nosaka, ka "konkrētās preces tirgus - noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības", un 1.panta 3.punkts nosaka, ka "konkrētais ģeogrāfiskais tirgus - ģeogrāfiskā teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem, un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām."

SIA "Rīgas Piensaimnieks" galvenā saimnieciskās darbības joma ir piena pārstrāde un siera ražošana.

SIA "RIMI Latvia" galvenā saimnieciskās darbības joma ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.

Sadarbību starp SIA "Rīgas Piensaimnieks" un SIA "RIMI Latvia" regulē Līgums. Saskaņā ar Līgumā atrunāto SIA "Rīgas Piensaimnieks" piegādā piena produkciju SIA "RIMI Latvia" un tālāk SIA "RIMI Latvia" realizē to sava zīmola veikalos - Rimi un Supernetto.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas1 praksi un Konkurences padomes iepriekš izdarītos secinājumus lietās2, konkrētais tirgus tiek definēts kā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus lielveikalu vidē. Konkurences padome secina, ka no konkrētās preces tirgus aspekta ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecībā ir atsevišķi izdalāma mazumtirdzniecība supermārketu, hipermārketu un zemo cenu veikalu ķēdēs, neņemot vērā iepirkšanos mazos, specializētajos veikalos.3 Lielveikali no mazajiem veikaliem atšķiras ar to, ka tie spēj piedāvāt plašāku preču klāsta izvēli, ieskaitot preces mājsaimniecības vajadzībām. Patērētāji izvēlas lielveikalus tā iemesla dēļ, ka to iepirkšanās modelis ir komplekss un sastāv no vairākiem komponentiem vai apgādes veidiem. Apvienojot šādu iepirkšanās pieredzi ar iespēju viegli novietot automašīnu, lielveikali piedāvā iespēju vienuviet iegādāties visas nepieciešanās ikdienas patēriņa preces. Šādos apstākļos iepirkšanās lielveikalos tiek identificēta kā galvenais apgādes veids, savukārt mazie pārtikas veikali vai specializētie veikali - bieži vien pilda iepirkšanās papildinošo lomu. Konkurences padome jau iepriekš ir noteikusi, ka mazumtirdzniecības tirgus ir nesaraujami saistīts ar iepirkuma tirgu. Līdz ar to arī mazumtirgotāja tirgus daļa ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū nosaka tā iepirkuma apjomu, t.i., jo lielāka tirgus daļa ikdienas patēriņa mazumtirdzniecības tirgū, jo lielāki iepirkuma apjomi.

Līdz ar to atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 5.punktam konkrētās preces tirgus šīs lietas ietvaros ir ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus lielveikalu vidē.

SIA "RIMI Latvia" ir mazumtirdzniecības tirgus dalībnieks, kas darbojas visā Latvijas teritorijā, lielākoties centralizēti nosakot cenu politiku, preču klāstu, preču izplatīšanu pa veikalu formātiem, mārketinga aktivitātes. Tāpat arī vienošanās par preču piegādi ar SIA "Rīgas Piensaimnieks" tiek slēgta centralizēti par piegādi mazumtirgotāja tīklam visā Latvijas teritorijā. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 3.punktu konkrētais ģeogrāfiskais tirgus šīs Lietas ietvaros ir Latvijas teritorija.

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 4.punktu Konkurences padome konkrēto tirgu definē kā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu Latvijas teritorijā.

Ņemot vērā iepriekšējos lēmumos4 ietvertos apsvērumus par iepirkuma tirgus definēšanu, atbilstoši Konkurences likuma 1.panta 5.punktam par konkrēto iepirkuma preces tirgu un ģeogrāfisko tirgu ir nosakāms piena un piena produktu iepirkuma tirgus Latvijas teritorijā.

2. Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā un piegādātāja atkarība

Konkurences padome jau iepriekš5 ir atzinusi, ka SIA "RIMI Latvia" atrodas DSM.

Vienlaikus Konkurences padome ir konstatējusi6, ka piena un piena produktu iepirkuma tirgū SIA "Rīgas Piensaimnieks" pastāv atkarība no SIA "RIMI Latvia" pietiekami ilgstošā laika periodā.

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka kopš Konkurences padomes izdarītajiem secinājumiem iepriekš minētajos Konkurences padomes lēmumos (t.i., 30.11.2010. lēmums Nr.E02-85 un 22.12.2010. lēmums Nr.94), nav pagājis ilgs laiks, Konkurences padome neuzskata par lietderīgu pārskatīt secinājumus, kas attiecas uz SIA "RIMI Latvia" DSM esamību, kā arī SIA "Rīgas Piensaimnieks" kā piegādātāja atkarību no SIA "RIMI Latvia".

3. Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma iespējamais pārkāpums

Pamatojoties uz Konkurences likuma 13.panta otro daļu, uz DSM esošu tirgus dalībnieku ir attiecināmi ierobežojumi, kas uzskaitīti šī panta otrajā daļā, tajā skaitā arī 13.panta otrās daļas 2.punkts, kas nosaka, ka "dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana mazumtirdzniecībā izpaužas kā netaisnīgu un nepamatotu maksājumu, atlaižu piemērošana vai uzspiešana par preču piegādi, piegādāto preču atrašanos mazumtirdzniecības vietā, tai skaitā par preču izvietošanu veikalu plauktos, un tirdzniecības veicināšanas pasākumiem (..)".

SIA "Rīgas Piensaimnieks" Iesniegumā norādījusi, ka 2010.gada 6.decembrī tā ierosinājusi SIA "RIMI Latvia" piegādes cenas paaugstināšanu tās produktiem. SIA "Rīgas Piensaimnieks" ierosināja cenu paaugstinājumu (*) produktu pozīcijām, no kurām divām jaunā cena tika apstiprināta.

Saskaņā ar pušu noslēgtajā Līgumā atrunāto cenu izmaiņu procedūru piegādes cenu izmaiņām bija jāstājas spēkā ar 2011.gada 6.janvāri. SIA "RIMI Latvia" cenu apstiprinājumu nebija sniegusi līdz pat 2011.gada 6.janvārim, pamatojot to ar ieilgušu izskatīšanas stadiju vadības līmenī. Līgums nosaka, ka piegādātājam (SIA "Rīgas Piensaimnieks") ir tiesības ierosināt cenu izmaiņas reizi trijos mēnešos. SIA "Rīgas Piensaimnieks" Iesniegumā arī norāda uz iespējamo iemeslu piegādes cenu neapstiprināšanā no SIA "RIMI Latvia" puses, proti, SIA "Rīgas Piensaimnieks" nav piekritusi apjoma atlaides palielināšanai pie vienādiem piegādes apjomiem 2011.gadā. SIA "RIMI Latvia" piegādes cenu izmaiņu noraidījumam SIA "Rīgas Piensaimnieks" min tālejošas sekas, proti: "atsakoties apstiprināt piegādes cenu izmaiņas, SIA "RIMI Latvia" turpina pasūtīt preci par iepriekšējo cenu, bet SIA "Rīgas Piensaimnieks" nespēj piegādāt preci par iepriekšējo cenu. Cenu maiņas neapstiprināšanas rezultātā SIA "Rīgas Piensaimnieks" ir spiesta nopietni pārskatīt vai pat izņemt no sortimenta vairākas preču pozīcijas, jo būtiska apgrozījuma samazinājuma rezultātā to ražošana ir apdraudēta."

Konkurences padome, izvērtējot Iesniegumā aprakstīto, ir konstatējusi, ka SIA "Rīgas Piensaimnieks" realizācijas apjomi SIA "RIMI Latvia" 2008. un 2010. gadā ir bijuši līdzīgi, bet 2009.gadā piegādāts par vairāk nekā (*) tonnām mazāk:

(*)

SIA "RIMI Latvia" ir SIA "Rīgas Piensaimnieks" otrs lielākais sadarbības partneris piena un piena produkcijas noietā.

Vērtējot DSM ļaunprātīgu izmantošanu, viens no faktoriem, kas tiek ņemts vērā, ir piegādātāja un arī mazumtirgotāja peļņa/zaudējumi ilgstošā laika periodā no savstarpējās sadarbības. Vērtējot savstarpējo SIA "RIMI Latvia" un SIA "Rīgas Piensaimnieks" sadarbību, konstatējams, ka SIA "Rīgas Piensaimnieks" peļņas apjoms no sadarbības ar SIA "RIMI Latvia" ir samazinājies: 2009.gadā - (*), 2010.gadā - (*) un 2011.gada janvārī - (*). Tātad, ņemot vērā Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju, nav konstatēti SIA "Rīgas Piensaimnieks" zaudējumi no sadarbības ar SIA "RIMI Latvia" ilgstošā laika periodā.

Konkurences padome izvērtēja Līgumā paredzēto kārtību attiecībā uz cenu izmaiņu. Līguma 5.3.punkts nosaka, ka: (*).

Ievērojot SIA "Rīgas Piensaimnieks" Iesniegumā minēto un Līgumā noteikto, Konkurences padome uzskata, ka SIA "RIMI Latvia" kā jebkuram citam mazumtirgotājam nav pienākuma akceptēt visus piegādes cenu paaugstināšanas ierosinājumus. Lai gan SIA "RIMI Latvia" atrodas DSM, tas neierobežo mazumtirgotāja rīcības brīvību neakceptēt piegādātāja ierosinātos produktu cenu paaugstinājumus, ja mazumtirgotāja rīcībā esošā informācija liecina, ka piegādātāja cenas paaugstinājuma dēļ samazināsies pieprasījums pēc preces, tā nebūs konkurētspējīga vai tai ir iespējamie alternatīvie piedāvājumi par izdevīgākām cenām un mazumtirgotājs spēj to argumentēti pamatot piegādātājam.

SIA "RIMI Latvia" savā vēstulē7 norādīja, ka SIA "Rīgas Piensaimnieks" 10.12.2010. cenu paaugstinājumu ierosinājumi netika apstiprināti, jo piedāvātās produktu cenas nebija konkurētspējīgas.

Iesniegumā SIA "Rīgas Piensaimnieks" ir norādījusi, ka iespējamais pamatojums, SIA "RIMI Latvia" neapstiprinot SIA "Rīgas Piensaimnieks" piedāvāto produktu cenu paaugstinājumu, skaidrojams ar faktu, ka 2010.gada nogalē SIA "RIMI Latvia" ir mēģinājusi palielināt apjoma atlaidi SIA "Rīgas Piensaimnieks" produktiem. SIA "Rīgas Piensaimnieks" nav piekritusi šādam atlaides palielinājumam un līdz ar to SIA "RIMI Latvia" nav vēlāk akceptējusi cenu paaugstinājumu SIA "Rīgas Piensaimnieks" produktiem. (*)

No Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas izriet, ka SIA "Rīgas Piensaimnieks" pārdošanas apjomi SIA "RIMI Latvia" gadu laikā ir samazinājušies, proti, 2008.gadā pārdošanas apjomi bija (*), 2009.gadā - (*), 2010.gadā pārdošanas apjomi bija (*). Ņemot vērā, ka SIA "Rīgas Piensaimnieks" piegādātās produkcijas apjomi tonnās nav palielinājušies, turklāt salīdzinot ar 2008.gadu tie ir samazinājušies, Konkurences padome secina, ka SIA "RIMI Latvia" nav ekonomiska pamatojuma atlaides apjoma paaugstinājuma pieprasīšanai.

Konkurences padome, izvērtējot Lietā gūtos pierādījumus, konstatēja, ka Līguma pielikumā Nr.7, kas stājās spēkā ar 2011.gada 1.janvāri, apjoma atlaides netika mainītas un ir palikušas nemainīgas, salīdzinot ar 2010.gadu.

Konkurences padome nosūtīja SIA "RIMI Latvia" vēstuli, lai noskaidrotu pamatojumu šādam apgrozījuma atlaides palielināšanas priekšlikumam, kā arī par citu piena pārstrādes komercsabiedrību piedāvājumiem šai sakarā. SIA "RIMI Latvia" savā atbildes vēstulē8 skaidroja, ka (*). Vienlaicīgi SIA "RIMI Latvia" norādījusi, ka SIA "Rīgas Piensaimnieks" sākotnējais piedāvājums netika akceptēts, jo likās esošiem apstākļiem neatbilstošs un tādējādi nekonkurētspējīgs. Bez tam SIA "RIMI Latvia" norāda, ka 2010.gada nogalē tā veica pārrunas ar visām piena pārstrādes komercsabiedrībām par sadarbības noteikumiem 2011.gadam. (*).

Konkurences padomes rīcībā esošā informācija nesatur pierādījumus apgalvojuma patiesīgumam, ka gadījumā, ja apjoma atlaides netika mainītas vai tika samazinātas, šīm piena pārstrādes komercsabiedrībām atšķirībā no tām, kuras piekritušas apjoma atlaides palielināšanai no 2011.gada sākuma, cenu izmaiņas netika apstiprinātas. Izvērtējot SIA "RIMI Latvia" un citu piena pārstrādātāju vienošanās rezultātus attiecībā uz cenu un atlaižu maiņu, konstatējami gadījumi, kad, neraugoties uz apjoma atlaides samazinājumu, preču cenu palielinājums ir ticis apstiprināts, tomēr katrs gadījums vērtējams atsevišķi.

Ņemot vērā minēto, Konkurences padomei nav pamata secināt, ka par iemeslu SIA "Rīgas Piensaimnieks" piegādātās produkcijas cenu paaugstināšanas neakceptēšanai no SIA "RIMI Latvia" puses būtu bijusi saistība ar piedāvājuma paaugstināt apjoma atlaidi neapstiprināšanu no SIA "Rīgas Piensaimnieks" puses. Tajā pašā laikā Konkurences padome uzskata, ka gadījumā, ja SIA "RIMI Latvia" iepirkuma apjoms no SIA "Rīgas Piensaimnieks" būtiski samazinātos, tas būtu uzskatāms par pamatotu iemeslu apjoma atlaides samazināšanai.

Neskatoties uz to, ka ražotājam ir atteikts paaugstināt cenu, saņemot mazumtirgotāja sākotnējo atteikumu, ražotājam ir tiesības meklēt potenciālus problēmu risinājumus, detalizēti skaidrojot cēloņus izmaksas pieaugumam un lūdzot mazumtirgotāju tikties un cenu jautājumus risināt savstarpējās sarunās.

Ņemot vērā minēto, secināms, ka SIA "RIMI Latvia" darbībās, neakceptējot cenu paaugstinājumu SIA "Rīgas Piensaimnieks" produktiem, nav saskatāmas Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes.

4. Procesa dalībnieku viedokļi

Saskaņā ar Konkurences likuma 26.panta septīto daļu Lietas dalībnieki - SIA "RIMI Latvia" un SIA "Rīgas Piensaimnieks" tika aicināti iepazīties ar lietas materiāliem, izteikt viedokli par Lietu un sniegt papildu informāciju.9 SIA "Rīgas Piensaimnieks" neizmantoja Konkurences likuma 26.panta septītajā daļā noteiktās tiesības. SIA "RIMI Latvia" ar 29.07.2011. vēstuli iesniedza savu viedokli par Lietu. SIA "RIMI Latvia" argumenti ir par to, ka SIA "RIMI Latvia" nav pārkāpusi Līguma nosacījumus un tās darbība nav pretrunā ar Konkurences likuma 13.panta otrās daļas noteikumiem.

SIA "RIMI Latvia", atsaucoties uz Līguma 5.5.punktu, norāda, ka "(..) Tātad, izmaiņu piedāvājuma apstiprinājums ir nosūtams 10 darba dienu laikā. Vienlaicīgi Līgums neparedz RIMI pienākumu piekrist jebkādām RPS iniciētām izmaiņām. Tieši otrādi, Līgums paredz noteiktu termiņu vien izmaiņu apstiprinošās (nevis jebkādas) atbildes sniegšanai. Konkrētajā gadījumā vienošanās par RPS 2010.gada 6.decembrī piedāvātām izmaiņām nav bijusi panākta līdz pat RPS Iesnieguma iesniegšanas brīdim. Pārrunu process dažkārt ilgst vairāk par 10 darba dienām un tieši tāpēc Līgumā netika paredzēts RIMI pienākums automātiski atteikties turpmāk pasūtīt preces, gadījumā, ja puses uzskata, ka ir iespējams panākt savstarpēji izdevīgu, kaut arī atšķirīgu no cenu izmaiņu piedāvājumā izteiktā, risinājumu".

Izvērtējot šo SIA "RIMI Latvia" skaidrojumu par tās rīcību, 10 darba dienu laikā nesniedzot nekādu atbildi SIA "Rīgas Piensaimnieks" attiecībā par piedāvājuma par cenu paaugstināšanu akceptēšanu vai neakceptēšanu, Konkurences padome uzskata, SIA "RIMI Latvia" kā mazumtirgotājam, kas atrodas DSM, ir īpaša atbildība par savas tirgus varas pār piegādātājiem izmantošanu. Aprakstītajā situācijā pārdevējam (SIA "Rīgas Piensaimnieks") ir praktiski neiespējami savlaicīgi panākt kādu alternatīvu risinājumu, ja SIA "RIMI Latvia" Līgumā 5.5.punktā noteiktajā termiņā - 10 darba dienu laikā - nedara zināmu pārdevējam savu reakciju uz piedāvājumu. Konkurences padomes vērtējumā šāda SIA "RIMI Latvia" rīcība liecina par pušu interešu atšķirīgu aizsardzības pakāpi Līgumā un līdz ar to SIA "RIMI Latvia" iespēju "turēt pārdevēju neziņā" attiecībā par to, uz kādiem nosacījumiem ir iespējama turpmāka pušu sadarbība. Tas būtiski apgrūtina pārdevēja (SIA "Rīgas Piensaimnieks") ražošanas un realizācijas plānošanu, kas negatīvi ietekmē konkrētā piegādātāja darbību un var negatīvi ietekmēt konkurences apstākļus kopumā. Ņemot vērā minēto, Konkurences padome uzskata, ka mazumtirgotājam, kurš atrodas DSM, līgumā noteiktajā termiņā jāsniedz atbilde piegādātājiem par to ierosinājumiem attiecībā par cenām.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 6.panta pirmās daļas 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 4.punktu un 13.panta otrās daļas 2.punktu un Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 4.punktu, Konkurences padome

nolēma:

izbeigt lietas Nr.331/11/03.01.-01./2 "Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 2.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "RIMI Latvia" darbībās" izpēti.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 Nr.COMP/M.3464 - Kesko/ICA/JV

2 Konkurences padomes 30.11.2010. lēmums Nr.E02-85 - http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2010/DE02-85_3011.pdf, Konkurences padomes 13.01.2011. lēmums Nr.E02-4 - http://kp.gov.lv/uploaded_files/2011/DE02-4_1301.pdf

3 Eiropas Komisijas 2008.gada 3.jūlija lēmums lietā Nr.COMP/M.5112 - Rewe Plus/Discount, 17.rindkopa; Eiropas Komisijas 2007.gada 25.aprīļa lēmums lietā Nr.COMP/M.4590 - Rewe/Delvita, 13.rindkopa.

4 Konkurences padomes 30.11.2010. lēmums Nr.E02-85 - http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2010/DE02-85_3011.pdf, 15. un 19.punkts

5 Konkurences padomes 30.11.2010. lēmums Nr.E02-85 - http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2010/DE02-85_3011.pdf

6 Konkurences padomes 22.12.2010. lēmums Nr.94 - http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2010/D094_2212.pdf

7 21.04.2011. vēstule Nr.01/01-186;

8 10.06.2011. vēstule Nr.01/01-287

9 Konkurences padomes 07.07.2011. vēstule Nr.1661 un 07.07.2011. vēstule Nr.1662

Konkurences padomes priekšsēdētāja p.i. Dz.Striks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas izpētes izbeigšanu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 54Pieņemts: 11.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 01.09.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
235199
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)