Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 137

Rīgā 1999.gada 6.aprīlī (prot. Nr. 20, 32.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumos Nr.446 "Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un piegādes kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par akcīzes nodokli naftas produktiem"
6.panta trešo daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumos Nr.446 "Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un piegādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 367./368.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Akcīzes preču noliktavas turētājam ir atļauts piegādāt iezīmētos (marķētos) naftas produktus tikai tiem patērētājiem, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 24.punktā minēto izziņu, un tādā daudzumā, kas nepārsniedz šo noteikumu 24.punktā minētajā izziņā norādīto daudzumu."

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā īpaši tiem paredzētā atsevišķā tvertnē, uz kuras ir uzraksts "Iezīmēti (marķēti) naftas produkti" un par kuru akcīzes preču noliktavas turētājs ir rakstiski informējis uzraudzības muitas iestādi. Minētajā tvertnē aizliegts uzglabāt citus naftas produktus. Tvertnei, kurā uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus, jābūt aprīkotai ar skaitītāju, kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti."

3. Papildināt 17.punktu ar šāda satura teikumu:

"Pirms tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), akcīzes preču noliktavas turētājs par to rakstiski informē uzraudzības muitas iestādi."

4. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Lai kontrolētu šo noteikumu 17.punkta izpildi, uzraudzības muitas iestādes darbinieks aizplombē tvertni, kurā akcīzes preču noliktavas turētājs uzglabā iezīmētos (marķētos) naftas produktus. Pirms tvertnē no jauna iepilda naftas produktus (vai citas vielas), uzraudzības muitas iestādes darbinieks pārbauda skaitītāja (kas nodrošina attiecīgajā tvertnē uzglabājamo iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti) rādītāju atbilstību no akcīzes preču noliktavas izvestajam iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumam, ko saskaņā ar šo noteikumu 29.1.punktu uzskaitījusi uzraudzības muitas iestāde, kā arī pārbauda faktiskā iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzuma atlikuma atbilstību grāmatvedības dokumentos norādītajam daudzumam."

5. Papildināt 21.2.apakšpunktu ar vārdiem "un kas ir savienotas ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci".

6. Izteikt 21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. tās tvertnes tilpums (m3), kurā uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti (kurināmais) un kas ir savienota ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci;".

7. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Iezīmētos (marķētos) naftas produktus (kurināmo) aizliegts uzglabāt tvertnēs, kas nav minētas šo noteikumu 21.3.apakšpunktā."

8. Papildināt noteikumus ar 22.4. un 22.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.4. iepriekš izsniegto izziņu, - ja šo noteikumu 24.punktā minētā izziņa tiek izsniegta atkārtoti;

22.5. dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgā katlumāja, krāsns, cita iekārta vai ierīce ir aprīkota ar skaitītāju, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu (kurināmā) patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti, - ja patērējamais naftas produktu (kurināmā) daudzums pārsniedz 7000 litru gadā."

9. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Akcizēto preču pārvalde pārbauda patērētāja iesniegtos dokumentus un 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas izsniedz (nosūta pa pastu) izziņu vai paziņo lēmumu par atteikumu izsniegt izziņu. Izziņā norāda šādas ziņas:

24.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

24.2. šo noteikumu 21.2.apakšpunktā noteiktā adrese;

24.3. iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) nosaukums (veids), preču kods saskaņā ar Latvijas kombinēto nomenklatūru un šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētais kopējais daudzums (litros), kuru atļauts piegādāt kā kurināmo, bet ne vairāk kā vienā gadā patērējamais daudzums;

24.4. iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums (litros), kuru akcīzes preču noliktavas turētājam atļauts piegādāt patērētājam vienā piegādes reizē un kas atbilst maksimālajam daudzumam, ko patērētājs var uzglabāt šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētajā tvertnē;

24.5. iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) uzskaites tabula (pielikums);

24.6. izziņas spēkā stāšanās datums;

24.7. datums, kad izziņa zaudē spēku;

24.8. Akcizēto preču pārvaldes atbildīgās amatpersonas paraksts un tā atšifrējums."

10. Svītrot 25.punktu.

11. Papildināt noteikumus ar 29.1 un 29.2 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Uzraudzības muitas iestāde uzskaita no akcīzes preču noliktavas izvesto iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu. Iezīmētos (marķētos) naftas produktus iepilda transportlīdzeklī, ar kuru tie piegādājami patērētājiem, tikai uzraudzības muitas iestādes darbinieka klātbūtnē.

29.2 Akcīzes preču noliktavas turētājam atļauts vienā reizē piegādāt patērētājam iezīmētos (marķētos) naftas produktus tādā daudzumā, kas nepārsniedz saskaņā ar šo noteikumu 24.4.apakšpunktu noteikto daudzumu."

12. Papildināt 30.punktu ar vārdiem "un uzraudzības muitas iestādes darbinieks rakstiski apstiprina, ka viņš bijis klāt, kad iezīmētie (marķētie) naftas produkti iepildīti transportlīdzeklī, ar kuru tie piegādājami patērētājiem".

13. Papildināt 35.punktu aiz vārdiem "iesniedz pārskatu" ar vārdiem "(arī elektroniskā veidā - disketē)".

14. Papildināt noteikumus ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Attiecīgā Valsts ieņēmumu dienesta iestāde apkopo no akcīzes preču noliktavas turētāja saņemtos pārskatus un līdz katra mēneša beigām nosūta Akcizēto preču pārvaldei informāciju par to, kam iepriekšējā mēnesī piegādāti iezīmētie (marķētie) naftas produkti un kādā daudzumā (litros)."

15. Papildināt 38.punktu ar vārdiem "un saskaņā ar šo noteikumu 22.5.apakšpunktu nepieciešamos skaitītājus, kas nodrošina izmantojamo naftas produktu (kurināmā) patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti".

16. Izteikt šo noteikumu 41.punktu šādā redakcijā:

"41. No akcīzes preču noliktavas turētāja valsts budžetā tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa, kas noteikta, no aprēķinātā nodokļa (pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās nodokļa likmes) atskaitot jau samaksāto nodokli, kā arī tiek piedzīta soda nauda nesamaksātās nodokļa summas apmērā par patērētājiem piegādātajiem naftas produktiem:

41.1. kas pārsniedz šo noteikumu 24.punktā minētajā izziņā norādīto daudzumu;

41.2. kas neatbilst šo noteikumu 9.punktā minētajām prasībām;

41.3. neievērojot šo noteikumu 29.1 punktā minēto prasību;

41.2. nenodrošinot šo noteikumu 13. un 17.punktā minēto prasību izpildi;

41.3. neiesniedzot šo noteikumu 36.punktā minēto pārskatu."

17. Papildināt noteikumus ar 42.1 , 42.2 un 42.3 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Ja uzraudzības muitas iestāde šo noteikumu 18.punkta otrajā teikumā minētajā pārbaudē konstatē, ka skaitītāja (kas nodrošina iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti tvertnē, kurā tie glabājas) uzskaitītais naftas produktu daudzums ir mazāks vai lielāks nekā no akcīzes preču noliktavas izvesto iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzums, ko saskaņā ar šo noteikumu 29.1 punktu uzskaitījusi uzraudzības muitas iestāde, par konstatēto starpību no akcīzes preču noliktavas turētāja valsts budžetā tiek piedzīta nesamaksātā nodokļa summa, kas noteikta, no aprēķinātā nodokļa (pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās nodokļa likmes) atskaitot jau samaksāto nodokli, kā arī tiek piedzīta soda nauda nesamaksātās nodokļa summas divkāršā apmērā.

42.2 Ja tiek konstatēts, ka patērētājs ir izdarījis šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minēto pārkāpumu, tad par visiem naftas produktiem, kas piegādāti kopš iepriekšējās pārbaudes vai kas piegādāti pēdējā gada laikā, ja attiecīgā pārbaude nav veikta, no patērētāja valsts budžetā tiek piedzīta soda nauda nesamaksātās nodokļa summas divkāršā apmērā, kas noteikta pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās nodokļa likmes.

42.3 Ja tiek konstatēts, ka patērētāja krājumos esošo naftas produktu daudzuma un šo noteikumu 22.5.punktā minētā skaitītāja (kas nodrošina izmantojamo naftas produktu (kurināmā) patēriņa summāru un neanulējamu uzskaiti) uzskaitītā naftas produktu daudzuma summa ir mazāka par patērētājam piegādāto naftas produktu daudzumu, tad par konstatēto starpību no patērētāja valsts budžetā tiek piedzīta soda nauda nesamaksātās nodokļa summas divkāršā apmērā, kas noteikta pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās nodokļa likmes."

18. Papildināt noteikumus ar 44.1 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Šo noteikumu 24.punktā minētās izziņas, kas izsniegtas līdz 1999.gada 12.aprīlim, jāpārreģistrē Akcizēto preču pārvaldē līdz 1999.gada 1.jūnijam. Pārreģistrējot izziņas, patērētāji rakstiski informē Akcizēto preču pārvaldi par iezīmēto (marķēto) naftas produktu daudzumu, kuru tie iegādājušies 1999.gadā. Pēc 1999.gada 1.jūnija izziņas, kas izsniegtas līdz 1999.gada 12.aprīlim, zaudē spēku."

19. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Šo noteikumu 13.punkta trešajā teikumā, kā arī šo noteikumu 18.punkta otrajā teikumā minētās prasības uzraudzības muitas iestādei par to skaitītāju pārbaudi, kuri nodrošina iezīmēto (marķēto) naftas produktu summāru un neanulējamu uzskaiti tvertnēs, kurās uzglabājami iezīmētie (marķētie) naftas produkti, stājas spēkā ar 1999.gada 1.septembri."

20. Papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.446

Iezīmēto (marķēto) naftas produktu (kurināmā) uzskaites tabula

Piegādes datums un pavadzīmes-rēķina sērija un numurs Atlikums pirms piegādes
(litros)
Piegādātais daudzums
(litros)
Atlikums pēc piegādes
(litros)
Akcīzes preču noliktavas turētājs
(nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs)
Akcīzes preču noliktavas turētāja atbildīgā persona
(paraksts un tā atšifrējums)
1 2 3 4 5 6
          "

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 8.decembra noteikumos Nr.446 "Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 137Pieņemts: 06.04.1999.Stājas spēkā: 14.04.1999.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 13.04.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
23507
14.04.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)