Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.583

Rīgā 2011.gada 26.jūlijā (prot. Nr.45 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu nosaukumā skaitli un vārdu "3.5.2.1.aktivitāte" ar skaitli un vārdu "3.5.2.1.1.apakšaktivitāte".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika" 3.5.2.1.aktivitātes "Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" (turpmāk - aktivitāte) projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākās kārtas, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus (turpmāk - kritēriji), prasības Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniedzējam (turpmāk - projekta iesniedzējs), atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu."

3. Svītrot 2.punktā vārdus "vai cita veida".

4. Izteikt 6.2.3. un 6.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.3. pirms uzsākta projektu iesniegumu iesniegšana, izstrādā, apstiprina un publicē tīmekļa vietnē (www.liaa.gov.lv) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk - projekta iesnieguma veidlapa) aizpildīšanas metodiku, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas procedūras, projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu, līguma par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta (turpmāk - projekts) īstenošanu paraugu un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

6.2.4. sniedz informāciju projekta iesniedzējam par projekta iesnieguma sagatavošanu;".

5. Aizstāt 7.punktā skaitli "35 618 167" ar skaitli "35 815 555".

6. Izteikt 64. un 65.punktu šādā redakcijā:

"64. Noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas beigām, bet ne vēlāk par 2015.gada 1.jūliju. Ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē pamatotu lūgumu, sadarbības iestāde minēto termiņu var pagarināt, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūlijam.

65. Projektā paredzētās darbības īsteno 30 mēnešu laikā pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1.jūnijam."

7. 1.pielikumā:

7.1. izteikt projekta iesnieguma veidlapas rindu "Aktivitātes numurs un nosaukums" šādā redakcijā:

"Aktivitātes numurs un nosaukums: 3.5.2.1.aktivitāte "Pasākumi siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai""

7.2. papildināt projekta iesnieguma veidlapu aiz rindas "Aktivitātes numurs un nosaukums" ar rindu šādā redakcijā:

"Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 3.5.2.1.1.apakšaktivitāte "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai ""

7.3. izteikt 3.3.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"3.3. Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta īstenošanas gads

I

II

III

Starpposma maksājumi (nav jāaizpilda, ja projekta iesniedzējs nevēlas saņemt starpposma maksājumu)

Ceturksnis

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma apmērs, LVL

Privātās attiecināmās izmaksas, LVL

"

7.4. izteikt 7.6.apakšsadaļas 1.finanšu pieņēmumu šādā redakcijā:

"1) Projekta finanšu aprēķinus veic par 20 gadiem, sākot no projekta īstenošanas pirmā gada. Projekta īstenošanu norāda no pirmā līdz trešajam aprēķina gadam, vadoties pēc projekta īstenošanas ilguma (iekļauj visus projekta īstenošanai paredzētos ieguldījumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli).";

7.5. izteikt 8.apakšsadaļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

" projekta iesniedzējs nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā, kā arī projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu;".

8. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta
noteikumiem Nr.824

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Nr.p.k.

I. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

punktu skala

piezīmes

1. Projekta iesnieguma gatavība tā iesniegšanas brīdī:

0-10

Ja vērtējums ir mazāks par 2 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1. projekta iesniegumam nav pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums

0

1.2. projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums

2

1.3. projekta iesniegumam ir pievienots plānošanas un arhitektūras uzdevums un plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktie tehniskie noteikumi

3

1.4. projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē saskaņots būvprojekts skiču projekta stadijā

5

1.5. projekta iesniegumam ir pievienots būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā

10

2. Īstenojot projektu, tiek panākts enerģijas vai kurināmā ietaupījums vai atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums siltumapgādes sistēmā:

0-35

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1. īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, ir panākts siltumenerģijas samazinājums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto siltumenerģijas apjomu (megavatstundās) pret pārvades un sadales sistēmas rekonstruējamā posmā gadā nodoto siltumenerģijas apjomu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, un tas ir:
2.1.1. mazāks par 1 %

0

2.1.2. 1 % līdz 4,99 %

10

2.1.3. 5 % līdz 9,99 %

24

2.1.4. 10 % līdz 14,99 %

28

2.1.5. 15 % līdz 19,99 %

32

2.1.6. 20 % un vairāk

35

2.2. īstenojot tā siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, kurā pirms projekta īstenošanas tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi, vai īstenojot atdalītu siltumapgādes sistēmu savienošanu, ir panākts kurināmā un elektroenerģijas samazinājums, kas iegūts, attiecinot gadā ietaupīto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pret gadā patērēto kurināmā un elektroenerģijas apjomu (megavatstundās) pirms projekta īstenošanas, un tas ir:
2.2.1. mazāks par 5 %

0

2.2.2. 5 % līdz 11,99 %

10

2.2.3. 12 % līdz 18,99 %

24

2.2.4. 19 % līdz 25,99 %

28

2.2.5. 26 % līdz 32,99 %

32

2.2.6. 33 % un vairāk

35

2.3. pārejot no fosilā kurināmā uz atjaunojamā kurināmā siltumavotu, atjaunojamo energoresursu īpatsvara pieaugums pret kopējo kurināmā apjomu siltumapgādes sistēmā ir:
2.3.1. mazāks par 1 %

0

2.3.2. 1 % līdz 4,99 %

10

2.3.3. 5 % līdz 14,99 %

24

2.3.4. 15 % līdz 24,99 %

28

2.3.5. 25 % līdz 34,99 %

32

2.3.6. 35 % un vairāk

35

3. Enerģijas ietaupījuma attiecība vai patērētā kurināmā izmaksu samazinājums pret attiecināmajām izmaksām:

0-35

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

3.1. īstenojot pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, panāktais sistēmas rekonstruējamā posmā nodotās enerģijas samazinājums (megavatstundas/gadā) pret attiecināmajām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli) (tūkstošos latu) ir:
3.1.1. mazāks par 1

0

3.1.2. 1 līdz 1,99

10

3.1.3. 2 līdz 2,99

24

3.1.4. 3 līdz 3,99

28

3.1.5. 4 līdz 4,99

32

3.1.6. 5 un vairāk

35

3.2. īstenojot siltumavota efektivitātes paaugstināšanu, patērētā kurināmā izmaksu samazinājums (lati/ gadā) pret attiecināmajām izmaksām (izņemot pievienotās vērtības nodokli) (tūkstošos latu) ir:
3.2.1. mazāks par 20

0

3.2.2. 20 līdz 29,99

10

3.2.3. 30 līdz 59,99

24

3.2.4. 60 līdz 79,99

28

3.2.5. 80 līdz 99,99

32

3.2.6. 100 un vairāk

35

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

punktu skala

piezīmes

4. Projekta īstenošanas rezultātā tiek veicināta atjaunojamo energoresursu efektīva izmantošana, tādējādi sekmējot horizontālās prioritātes "Ilgtspējīga attīstība" mērķu sasniegšanu:

0-5

Kritērijs dod papildu punktus

4.1. pēc projekta īstenošanas attiecīgās siltumapgādes sistēmas siltumavotā kā kurināmais netiek izmantoti atjaunojamie energoresursi

0

4.2. pēc projekta īstenošanas attiecīgās siltumapgādes sistēmas siltumavotā kā kurināmais tiek izmantoti atjaunojamie un citi energoresursi

3

4.3. pēc projekta īstenošanas attiecīgās siltumapgādes sistēmas siltumavotā kā kurināmais tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi vismaz 90 % apmērā no kopējā kurināmā apjoma siltumapgādes sistēmas siltumavotā

5

5. Projekta iesniedzēja pieprasītā finansējuma intensitāte (samazinot intensitāti par 1 procentpunktu, tiek saņemts vērtējums 1 punkts). Ja pieprasītā finansējuma intensitāte tiek samazināta par vairāk nekā 15 procentpunktiem, kritērijā tiek saņemts maksimālais novērtējums. Ar kritēriju tiek sekmēta horizontālās prioritātes "Makroekonomiskā stabilitāte" īstenošana

0-15

Kritērijs dod papildu punktus

II. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

jā/nē

piezīmes

6. Projekta iesniegumā ir paredzēti ieguldījumi kurināmā konversijai no fosilā uz atjaunojamo kurināmo vai pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

N

7. Projekta iesniegumā nav paredzēts izveidot vai atjaunot esošai sistēmai paralēlu gāzes piegādes vai siltumapgādes sistēmu

N

8. Projekta iesniegumā ir parādīts projekta tehnisko risinājumu pārākums pār citām siltumapgādes risinājumu alternatīvām

P

9. Projekta iesniegumā plānotie pasākumi, paredzēto darbu un tehnoloģiju apraksts un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilst projekta īstenošanas laika grafikam un ir vērsti uz projekta iesniegumā norādītā mērķa sasniegšanu

P

10. Projekta iesniegumā izmaksu un finansēšanas avotu sadalījuma aprēķins ir veikts aritmētiski pareizi

P

11. Projekta iesniegumā izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam

P

12. Projekts ir dzīvotspējīgs piecus gadus pēc tā īstenošanas - pārvades un sadales sistēmas vai siltumavota ieņēmumi pēc projekta īstenošanas segs visas pārvades un sadales sistēmas vai siltumavota ekspluatācijas izmaksas

N

13. Projekta iesniegumā plānotie izdevumi ir ekonomiski pamatoti, nepieciešami projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

N

14. Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto laikposmu

P

15. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta iesniegumā plānotās izmaksas

P

16. Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt ieguldījumus projekta ietvaros, atrodas projekta iesniedzēja īpašumā vai pašvaldība to ir nodevusi projekta iesniedzējam nomā vai koncesijā. Nomas vai koncesijas līgums ir noslēgts uz laiku, kas ir ne mazāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas

N

17. Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

N

18. Projekta iesniegums netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī projekta iesnieguma ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

jā/nē

piezīmes

19. Projekta iesniedzējs ir sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs - komercsabiedrība, kurai ir licence siltumenerģijas ražošanai vai pārvadei, vai sadalei, ja to nosaka normatīvie akti enerģētikas jomā, un tā atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajām prasībām

N

20. Projekta iesniedzējs ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un nodokļu samaksu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos

P

21. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minēto administratīvo pārkāpumu vai tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu

N

22. Projekta iesniedzējs projektu iesniegumu atlases ietvaros ir iesniedzis ne vairāk par vienu projekta iesniegumu pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai un ne vairāk par vienu projekta iesniegumu siltumavotu efektivitātes paaugstināšanai vienā novada teritoriālajā vienībā vai republikas pilsētā

N

III. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

jā/nē

piezīmes

23. Projekta iesnieguma oriģinālam vai normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

P

24. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā

P

25. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

P

26. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu

P

27. Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats

P

28. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

P

29. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

30. Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes noteiktajā termiņā

N

31. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā eksemplārā un projekta iesnieguma veidlapa iesniegta elektroniskā veidā (ja tas iesniegts papīra formā)

P"


Ministru prezidenta vietā - tieslietu ministrs,
iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 583Pieņemts: 26.07.2011.Stājas spēkā: 04.08.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 120, 03.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
233968
04.08.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)