Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.579

Rīgā 2011.gada 26.jūlijā (prot. Nr.45 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu
un Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 84., 148., 200.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.1.apakšpunktā vārdus "militāro dienestu un".

2. Aizstāt 6.1.apakšpunktā vārdu "deviņās" ar skaitli "10".

3. Papildināt noteikumus ar 7.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.10. nulles pamatgrupa - profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar aktīvā dienesta (profesionālais dienests, militārais dienests mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru mācības) vai dienesta Zemessardzē (Zemessardzes uzdevumu pildīšana un zemessargu apmācība) pildīšanu."

4. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.552 "Noteikumi par Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.);

20.2. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.; 2008, 18., 124.nr.; 2009, 13., 113., 166.nr.);

20.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.551 "Noteikumi par Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.).";

5. 1.pielikumā "Profesiju klasifikators":

5.1. papildināt nodaļas "Saturs" pamatgrupu uzskaitījumu aiz pamatgrupas "IX. Devītā pamatgrupa Vienkāršās profesijas" ar pamatgrupu šādā redakcijā:

"X. Nulles pamatgrupa

NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS";

5.2. izteikt nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" pirmās pamatgrupas "VADĪTĀJI" 12 apakšgrupas "ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI UN KOMERCDIREKTORI" mazo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu mazās grupas nosaukumu un atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji

1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji";

5.3. izteikt nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" 24 apakšgrupas "KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti";

5.4. izteikt nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" otrās pamatgrupas "VECĀKIE SPECIĀLISTI" 24 apakšgrupas "KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI" mazo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu mazās grupas nosaukumu un atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti

2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti";

5.5. papildināt nodaļas "Profesiju klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodu KOPSAVILKUMS" pamatgrupu uzskaitījumu aiz atsevišķās grupas "9629 Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādnieki" ar jaunu pamatgrupu šādā redakcijā:

"Nulles pamatgrupa
NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS

01 VIRSNIEKI

011 Virsnieki

0110 Virsnieki

02 INSTRUKTORI

021 Instruktori

0210 Instruktori

03 KAREIVJI UN ZEMESSARGI

031 Kareivji un zemessargi

0310 Kareivji un zemessargi";

5.6. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 12 apakšgrupas "ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI UN KOMERCDIREKTORI" mazo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji";

5.7. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1211 atsevišķās grupas "ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt darba un pārvaldes procedūras" ar vārdiem "organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbu uzņēmumā";

5.8. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1211 atsevišķās grupas "ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1211  45 profesijas ar šādām profesijām:

"1211 46 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 47 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

5.9. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1212 atsevišķās grupas "PERSONĀLA VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi" ar vārdiem "organizēt uzņēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un sodu uzskaiti; veikt personāla statistiskās un skaitliskās uzskaites veidošanu, uzturēšanu un glabāšanu; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai";

5.10. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" apraksta sadaļu šādā redakcijā:

"Šīs atsevišķās grupas vadītāji vada uzņēmumu komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; piedalās darbības plāna, budžeta, personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā; plāno, vada un koordinē uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju un pasta pakalpojumus.";

5.11. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus" ar vārdiem "plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienību darbību apsardzes jomā; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumu procesus; sagatavot un iesniegt pārskatus par darba gaitu un rezultātiem struktūrvienību un uzņēmuma vadībai; plānot un organizēt objekta darba uzdevumu izpildi, sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; koordinēt objektu patrulēšanu";

5.12. papildināt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1219 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRATĪVIE UN KOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 1219 37 profesijas ar šādām profesijām:

"1219 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apsardzes jomā)

1219 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)";

5.13. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 122 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI";

5.14. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 122 mazās grupas "TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji";

5.15. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1221 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"TIRDZNIECĪBAS UN TIRGVEDĪBAS JOMAS VADĪTĀJI";

5.16. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1221 atsevišķās grupas "TIRDZNIECĪBAS UN TIRGVEDĪBAS JOMAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā:

5.16.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"1221 02 Tirgvedības DIREKTORS";

5.16.2. kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1221 05 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 06 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

5.17. izteikt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1311 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS RAŽOŠANAS VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"1311 01 Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.41.apakšnodaļā)";

5.18. svītrot I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1349 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTU SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "koordinēt dažādas tirgzinības aktivitātes";

5.19. aizstāt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1411 atsevišķās grupas "VIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "plānot tirgzinības un reklāmas projektus/kampaņas" ar vārdiem "plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas";

5.20. aizstāt I nodaļas "Pirmā pamatgrupa "VADĪTĀJI"" 1412 atsevišķās grupas "ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "plānot tirgzinības un reklāmas projektus/kampaņas" ar vārdiem "plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas";

5.21. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2132 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā:

5.21.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2132 02 AGRONOMS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.42.apakšnodaļā)";

5.21.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.43.apakšnodaļā)";

5.22. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2151 atsevišķās grupas "ELEKTROINŽENIERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2151 01 ElektroINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.44.apakšnodaļā)";

5.23. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 224 mazās grupas "ĀRSTU PALĪGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotāju grupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnas profilakses jautājumos" ar vārdiem "izvērtēt pacientu veselības stāvokli; veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju; patstāvīgi pielietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildot militāras operācijas un piedaloties ārkārtēju situāciju seku likvidācijā; izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatēt bioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas";

5.24. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2240 atsevišķās grupas "ĀRSTU PALĪGI" profesiju uzskaitījumu aiz 2240 02 profesijas ar šādu profesiju:

"2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS";

5.25. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2264 atsevišķās grupas "FIZIOTERAPEITI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2264 04 ERGOTERAPEITS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.45.apakšnodaļā)";

5.26. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2351 atsevišķās grupas "IZGLĪTĪBAS METODIKAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem" ar vārdiem "nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītības iestādē savas kompetences ietvaros; pārzināt ar pirmsskolas izglītību saistīto normatīvo aktu bāzi, iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos un nodrošināt to izpildi iestādē; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbības reglamentējošo dokumentu (pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma, pirmsskolas izglītības programmu, dienas kārtības noteikumu, pedagogu pienākumu sadales, iekšējās kārtības noteikumu u.c. dokumentu) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi; plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē (obligāto dokumentāciju, pedagoģiskā darba galvenos uzdevumus, nedēļas, mēneša, gada, pedagoģisko pasākumu plānu u.c.) un nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus, seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas u.c. veida sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem; piedalīties izstādēs, skatēs, konferencēs u.c.; organizēt un vadīt pedagogu, bērnu, ģimeņu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācību ekskursijās, svētkos u.c.; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiem darbā ar bērniem (pedagoģiskā procesa organizācijas, ārpusnodarbību, tālākizglītības, pašizglītības, saskarsmes u.c. jautājumos); nodrošināt izglītības iestādē jaunāko (pedagoģisko, bērnu u.c.) literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt, veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajām atziņām; veikt pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņu izglītības iestādē un ārpus tās, to apkopot, pilnveidot un popularizēt; veicināt un nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību";

5.27. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2351 atsevišķās grupas "IZGLĪTĪBAS METODIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2351 05 profesijas ar šādu profesiju:

"2351 06 Pirmsskolas izglītības METODIĶIS";

5.28. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus" ar vārdiem "uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; veltīt laiku pieredzes pārņēmējam un dalīties savā pieredzē un zināšanās; iepazīstināt ar skolas mācību un sociālo vidi, veicināt iekļaušanos profesionālajā vidē; palīdzēt pieredzes pārņēmējam identificēt problēmas un rast risinājumus; palīdzēt plānot pieredzes pārņēmēja darbību; novērot un analizēt pieredzes pārņēmēja darbību; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus (individuāli un grupu konsultācijās), lai palīdzētu apzināties savu potenciālu/pašrealizācijas iespējas un veicinātu patstāvību lēmuma pieņemšanā; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos; izglītot izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos, veicinot izpratni sevis izzināšanā, izglītības iespēju un tās satura izpētes prasmju veidošanos un sekmējot karjeras plānošanas un lēmuma pieņemšanas prasmju veidošanos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; piedalīties izglītības iestādes audzināšanas programmas izstrādē, iesniedzot priekšlikumus tēmām par karjeras izaugsmes iespējām un profesijas izvēli; veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi skolēnu izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību, profesijas izvēli; veikt pētniecisko un metodisko darbu; veicināt sadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu un citām institūcijām, kas nodarbojas ar izglītojamo apmācību, audzināšanu un konsultāciju sniegšanu";

5.29. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2359 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2359 13 profesijas ar šādām profesijām:

"2359 14 SKOLOTĀJS MENTORS

2359 15 PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS";

5.30. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 24 apakšgrupas "KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI" mazo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

5.31. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2412 atsevišķās grupas "FINANŠU UN INVESTĪCIJU KONSULTANTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "organizēt iepirkumu procedūras uzņēmuma vajadzībām, veicot sarunas un gatavojot līgumus to noslēgšanai; konsultēt iepirkumu organizēšanas jautājumos attiecīgā uzņēmuma ietvaros" ar vārdiem "konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem";

5.32. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 242 mazās grupas "PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu" ar vārdiem "un nodrošina risku vadības procesu";

5.33. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 242 mazās grupas "PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā" ar vārdiem "veikt uzņēmuma risku identificēšanu, analīzi un uzraudzību, risku vadības plānošanu, kā arī nodrošināt risku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un ikdienas vajadzībām";

5.34. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 242 mazās grupas "PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti";

5.35. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdus "sagatavo normatīvo aktu projektus" ar vārdiem "izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus";

5.36. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "definēt projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt projekta finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt projektu; plānot projektu; veikt projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt projekta starprezultātus; noslēgt projektu" ar vārdiem "definēt attiecīgās nozares projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt attiecīgās nozares projekta finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt attiecīgās nozares projektu; plānot attiecīgās nozares projektu; veikt attiecīgās nozares projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt attiecīgās nozares projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt attiecīgās nozares projekta starprezultātus; noslēgt attiecīgās nozares projektu";

5.37. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju" ar vārdiem "pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus";

5.38. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2422 01 Projekta VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.46.apakšnodaļā)";

5.39. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2422 atsevišķās grupas "POLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2422 53 profesijas ar šādām profesijām:

"2422 54 BūvINSPEKTORS

2422 55 BūvINSPEKTORA PALĪGS";

5.40. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI";

5.41. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu" ar vārdiem "un nodrošina risku vadības procesus";

5.42. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā" ar vārdiem "nodrošināt uzņēmuma risku vadības procesus, t.sk. risku vadības plānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību, kā arī nodrošināt risku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un ikdienas vajadzībām";

5.43. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2423 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UN RISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 2423 14 profesijas ar šādu profesiju:

"2423 15 Risku vadības SPECIĀLISTS";

5.44. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 243 mazās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI";

5.45. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 243 mazās grupas "TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdu "tirgzinības" ar vārdu "tirgvedības";

5.46. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 243 mazās grupas "TIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI" atsevišķo grupu uzskaitījumā kodam atbilstošu atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti";

5.47. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2431 atsevišķās grupas nosaukumu šādā redakcijā:

"REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI";

5.48. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2431 atsevišķās grupas "REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdus "piemēro tirgzinības (tirgvedības)" ar vārdiem "piemēro tirgvedības";

5.49. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2431 atsevišķās grupas "REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu" ar vārdiem "sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinēt pētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu, ja nepieciešams, piesaistot vajadzīgos speciālistus; sadarboties ar citiem speciālistiem, lai identificētu klienta pētījumu vajadzības; izstrādāt radošās koncepcijas komunikāciju stratēģijas īstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadīt drukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties ar māksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaņas studijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus";

5.50. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2431 atsevišķās grupas "REKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2431 03 Tirgvedības VADĪTĀJS";

5.51. aizstāt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2432 atsevišķās grupas "SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI" apraksta sadaļā vārdus "piemēro tirgzinības (tirgvedības)" ar vārdiem "piemēro tirgvedības";

5.52. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2432 atsevišķās grupas "SABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi" ar vārdiem "izstrādāt komunikāciju un/vai masu mediju stratēģiju un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju";

5.53. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2521 atsevišķās grupas "DATU BĀZU VEIDOTĀJI UN ADMINISTRATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 2521 05 profesijas ar šādu profesiju:

"2521 06 Datu bāzu ADMINISTRATORS";

5.54. izteikt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2631 atsevišķās grupas "EKONOMISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"2631 02 EKONOMISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.47.apakšnodaļā)";

5.55. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu" ar vārdiem "vadīt folkloras kopas nodarbības; veicināt folkloras kopu kolektīvu profesionālo izaugsmi, nodrošinot attiecīgās folkloras kopas novirzienam atbilstošu repertuāru; organizēt un nodrošināt folkloras kopu dalību pasākumos, konkursos, skatēs un festivālos; veicinot folkloras kopu izaugsmi, piesaistīt jaunus folkloras kopu dalībniekus; veikt darbu tautas dziesmu atlasīšanai folkloras krātuvēs; veikt novada dziesmu pūra izzināšanu un pētīt reģiona tradīcijas";

5.56. papildināt II nodaļas "Otrā pamatgrupa "VECĀKIE SPECIĀLISTI"" 2652 atsevišķās grupas "MŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGI" profesiju uzskaitījumu aiz 2652 26 profesijas ar šādu profesiju:

"2652 27 Folkloras kopas VADĪTĀJS";

5.57. svītrot III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus";

5.58. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "vadīt ceļu uzturēšanas darbus konkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem" ar vārdiem "organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienesta dežūru nodrošināšanu un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona seguma remontu un frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilēto metāla barjeru uzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu, norobežojošā stiepļu žoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu, uzstādīšanu un remontu, metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvju konusu remontu un to nostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpņu remontu, lietusūdens pieņēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu, atbalsta sienu remontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnu ratiņu nobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāžu izskalojumu remontu, grīdas flīžu ieklāšanu un remontu); organizēt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; organizēt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu";

5.59. svītrot III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādas profesijas:

"3112 24 BūvINSPEKTORS

3112 28 BūvINSPEKTORA PALĪGS";

5.60. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3112 atsevišķās grupas "BŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3112 32 profesijas ar šādu profesiju:

"3112 33 Mākslīgo būvju MEISTARS";

5.61. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus" ar vārdiem "lietojot speciālas datorprogrammas, konstruēt detaļas un mezglus, projektēt to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus; uzraudzīt mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu";

5.62. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3115 atsevišķās grupas "INŽENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3115 65 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 66 Mašīnbūves SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.18.apakšnodaļā)";

5.63. svītrot III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3139 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "strādāt ar meža apsaimniekošanas darbiem paredzētām speciālām meža mašīnām (harvesteru, forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiņotāju, celmu rāvēju, stādītāju); veikt koku zāģēšanu un apstrādi, kokmateriālu pievešanu līdz ceļmalas krautuvei, kā arī celmu raušanu, ciršanas atlieku saiņošanu un pārstrādi kurināmās koksnes šķeldā, meža augsnes sagatavošanu un kociņu stādīšanu";

5.64. svītrot III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3139 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"3139 09 Meža mašīnu OPERATORS (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)";

5.65. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3143 atsevišķās grupas "MEŽSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kopt mežu" ar vārdiem "plānot, veikt, organizēt un uzraudzīt mežkopību (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu; pārzināt veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulēšanu; pārzināt meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību; izprast un spēt uzraudzīt mežizstrādes procesus";

5.66. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3143 atsevišķās grupas "MEŽSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.37.apakšnodaļā)";

5.67. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3212 atsevišķās grupas "KLĪNISKO UN PATOLOĢIJAS LABORATORIJU SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3212 03 Biomedicīnas LABORANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.19.apakšnodaļā)";

5.68. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3213 atsevišķās grupas "FARMACEITU ASISTENTI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3213 01 FARMACEITA asistents - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.20.apakšnodaļā)";

5.69. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3322 atsevišķās grupas "TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārdot pa tālruni produkciju un pakalpojumu" ar vārdiem "piedalīties uzņēmuma darbības plāna un citu plānu sastādīšanā; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; sadarboties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem; sniegt informāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti";

5.70. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3323 atsevišķās grupas "IEPIRKUMU SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi" ar vārdiem "organizēt un vadīt iepirkumu konkursus (organizēt un izsludināt iepirkumu procedūras, organizēt un protokolēt iepirkumu komisijas sanāksmes); sastādīt un slēgt līgumus ar telpu iznomātājiem un citiem piegādātājiem; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos resursus; organizēt un kontrolēt mantisko vērtību pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu; pārbaudīt saņemto mantisko vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt mantisko vērtību izvietošanu telpās un uzglabāšanu; organizēt, saskaņot un kontrolēt uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti";

5.71. aizstāt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "plānot tirgzinības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas ražošanu nelielā uzņēmumā vai lielākā uzņēmumā ar ražošanas materiālu sagādi un saražotās produkcijas realizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot uzņēmuma attīstību; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādāt ekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amatniecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgzinības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgzinības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus" ar vārdiem "plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas ražošanu nelielā uzņēmumā vai lielākā uzņēmumā ar ražošanas materiālu sagādi un saražotās produkcijas realizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot uzņēmuma attīstību; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādāt ekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amatniecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgvedības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgvedības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus";

5.72. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā:

5.72.1. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3339 15 Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS";

5.72.2. kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3339 21 Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.21.apakšnodaļā)";

5.73. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3341 atsevišķās grupas "BIROJA VADĪTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kārtot personāla lietvedību" ar vārdiem "sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; kontrolēt dokumentu un iesniegumu izpildes termiņus; gatavot pārskatus, apkopot materiālus; organizēt un tehniski nodrošināt informatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās; izstrādāt darbinieku aptaujas anketas, apkopot, analizēt un sistematizēt iegūtos rezultātus";

5.74. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3341 atsevišķās grupas "BIROJA VADĪTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošās profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3341 04 LIETVEDIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.12.apakšnodaļā)";

5.75. izteikt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3355 atsevišķās grupas "IEKŠLIETU INSPEKTORI UN IZMEKLĒTĀJI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.48.apakšnodaļā)";

5.76. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3521 atsevišķās grupas "RADIOSAKARU UN AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "kontrolēt kinoprojekcijas aparatūras darbību" ar vārdiem "plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus";

5.77. papildināt III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3521 atsevišķās grupas "RADIOSAKARU UN AUDIOVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumu aiz 3521 25 profesijas ar šādu profesiju:

"3521 26 VideoOPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.38.apakšnodaļā)";

5.78. aizstāt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 412 mazās grupas "SEKRETĀRI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "rediģēt un kārtot korespondenci" ar vārdiem "kvalificēti organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzināt un nodrošināt dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzināt uzņēmuma struktūru un procesus, sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši savai kompetencei; rediģēt un kārtot korespondenci";

5.79. izteikt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4120 atsevišķās grupas "SEKRETĀRI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"4120 01 SEKRETĀRS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.39.apakšnodaļā)";

5.80. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4211 atsevišķās grupas "BANKAS KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izmaksāt darba algas uzņēmuma darbiniekiem" ar vārdiem "strādāt ar elektronisko kases aparātu (EKA); reģistrēt EKA saņemto un izsniegto naudu; aizpildīt un pārbaudīt EKA žurnālu";

5.81. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4211 atsevišķās grupas "BANKAS KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4211 17 profesijas ar šādu profesiju:

"4211 18 KASIERIS OPERATORS";

5.82. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4225 atsevišķās grupas "UZZIŅU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas" ar vārdiem "sniegt un izplatīt informāciju tirdzniecības centra veikalos; tirgot elektroniskās dāvanu kartes un elektroniskās lojalitātes kartes";

5.83. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4311 atsevišķās grupas "UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "kā arī izmaksāt algas" ar vārdiem "un veikt inventarizācijas";

5.84. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4311 atsevišķās grupas "UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "piedalīties objektu apsekošanā un to tehniskā stāvokļa novērtēšanā" ar vārdiem "periodiski braukt uz veikaliem; veikt inventarizācijas veikalos; konstatēt preču atlikumus vai iztrūkumus; nodot atskaites par inventarizācijas rezultātiem";

5.85. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4311 atsevišķās grupas "UZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4311 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4311 09 INVENTARIZATORS";

5.86. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4321 atsevišķās grupas "NOLIKTAVU DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "rakstīt inventarizācijas sarakstus" ar vārdiem "pieņemt preci (pienu) savākšanas maršrutā; pieņemt produkciju (preces) uzglabāšanai noliktavā, saskaitīt to un apskatīt, vai tā nav bojāta, atbilst pēc daudzuma, pēc svara un iepakojuma atbilstoši pavadzīmei; parakstīt pavadzīmi par produkcijas (preču) pieņemšanu; pirms nosūtīšanas pārbaudīt nokomplektētās produkcijas (preces) atbilstību produkcijas (preces) saņēmēja (klienta) iesniegtajiem pieprasījuma dokumentiem; ziņot savam tiešajam vadītājam par nepareizu produkcijas (preču) nokomplektēšanu";

5.87. izteikt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4321 atsevišķās grupas "NOLIKTAVU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā 4321 07 profesiju šādā redakcijā:

"4321 07 Produkcijas (preces) PIEŅĒMĒJS";

5.88. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4321 atsevišķās grupas "NOLIKTAVU DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4321 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4321 09 Komplektēšanas KONTROLIERIS";

5.89. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4323 atsevišķās grupas "TRANSPORTA UZSKAITES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "īsteno kuģa apkalpes interesēs konsulārās formalitātes un finanšu operācijas pēc kuģa īpašnieka pilnvarojuma" ar vārdiem "pieņem no kuģu aģentiem kuģu ienākšanas un iziešanas dokumentus; veic kuģu kustības uzskaiti; pieņem un izziņo kuģiem un ostā esošajiem uzņēmumiem meteoroloģijas prognozes un ūdenslīmeņa svārstības; nodrošina kuģu žurnālu reģistrēšanu; organizē ostas akvatorijā piesārņojumu seku likvidēšanu, glābšanas un avārijas darbus";

5.90. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4323 atsevišķās grupas "TRANSPORTA UZSKAITES DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 4323 31 profesijas ar šādu profesiju:

"4323 32 Ostas UZRAUGS";

5.91. papildināt IV nodaļas "Ceturtā pamatgrupa "KALPOTĀJI"" 4416 atsevišķās grupas "PERSONĀLA UZSKAITES DARBINIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sagatavot ziņojumus un dokumentus par personāla darbību" ar vārdiem "informēt potenciālos darbiniekus par darba iespējām uzņēmumā; sagatavot un uzturēt personāla uzskaites dokumentāciju";

5.92. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5141 atsevišķās grupas "FRIZIERI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5141 01 FRIZIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.13.apakšnodaļā)";

5.93. aizstāt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5153 atsevišķās grupas "NAMU APSAIMNIEKOTĀJI" apraksta sadaļā vārdus "citu ēku" ar vārdiem "citu ēku, mākslīgo būvju";

5.94. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5153 atsevišķās grupas "NAMU APSAIMNIEKOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "uzturēt kontaktus ar īrniekiem, lai saglabātu ēkas un citu īpašumu" ar vārdiem "organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) atkritumu urnu iegādi un to uzstādīšanu, grafiti zīmējumu notīrīšanu no sienām, melnzemes slāņa atjaunošanu, gājēju tuneļu informatīvo norāžu atjaunošanu, ielu slaucīšanas un sniega un lapu tīrīšanas darbus, sniega izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, sienu un grīdu mazgāšanu, lietusūdens noteces un savākšanas sistēmu tīrīšanu un skalošanu, zāles pļaušanas darbus";

5.95. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5153 atsevišķās grupas "NAMU APSAIMNIEKOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 5153 03 profesijas ar šādu profesiju:

"5153 04 Uzkopšanas darbu MEISTARS";

5.96. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5162 atsevišķās grupas "PAVADOŅI UN SULAIŅI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "palīdzēt personai ar redzes invaliditāti piedalīties profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanā" ar vārdiem "palīdzēt identificēt un izvērtēt vajadzības, apzināt, piesaistīt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot šo personu pašnoteikšanos; uzlabot un veicināt tiešās saziņas prasmes ar dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, kompensējot iztrūkstošo maņu - dzirdi; būt vārdiskās informācijas starpniekam un precīzam interpretētājam";

5.97. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5162 atsevišķās grupas "PAVADOŅI UN SULAIŅI" profesiju uzskaitījumu aiz 5162 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5162 03 ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.14.apakšnodaļā)";

5.98. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5241 atsevišķās grupas "TĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN CITI MODEĻI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pozēt fotomāksliniekiem, skulptoriem un gleznotājiem, kā arī fotogrāfiem un filmu operatoriem reklāmas veidošanai" ar vārdiem "demonstrēt apģērbus vai aksesuārus televīzijas, video un kino reklāmas un citos iestudējumos; izrādīt un reklamēt tērpus, preces, pakalpojumus, izmantojot savu izskatu un spēju iejusties modes skates, reklāmas vēstījumā; sadarbojoties ar modes dizaineriem, stilistiem, horeogrāfiem un režisoriem, uz mēles (modes skatēm pielāgotas skatuves) demonstrēt tērpus vai aksesuārus, savu gaitu (defilē), kustības un sejas izteiksmi piemērojot modes mākslinieka un režisora kopējai idejai; izmantojot dažādus profesionālus paņēmienus, izcelt demonstrējamā tērpa kopskatu un tā detaļas; piedalīties fotosesijās vai filmēšanā; piedalīties dažādos izklaides un reklāmas pasākumos, ar savu izskatu, manierēm un darbībām palīdzot radīt pasākuma vai vietas tēlu un gaisotni; pārzināt gan savas profesijas iemaņas, gan arī stilista, friziera, modes mākslinieka darbu, lai veiksmīgi sadarbotos ar pārējiem modes skatē vai reklāmā iesaistītajiem darbiniekiem un kopīgi radītu labu rezultātu; spēt iejusties dažādos tēlos, pārliecinoši rādīt tos publikas priekšā vai fotosesijā";

5.99. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5241 atsevišķās grupas "TĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN CITI MODEĻI" profesiju uzskaitījumu aiz 5241 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5241 03 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS";

5.100. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5245 atsevišķās grupas "PĀRDEVĒJI DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀ" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "pārdot degvielu un iepildīt degvielu tvertnēs" ar vārdiem "uzskaitīt degvielas uzpildes stacijā esošo degvielas krājumu; vadīt automātisku degvielas izsniegšanas procesu ar vienotā sistēmā saslēgtām nepieciešamām ierīcēm un iekārtām; strādāt ar kases aparātu; uzskaitīt saņemto degvielu atsevišķi no citu preču un pakalpojumu uzskaites";

5.101. izteikt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5413 atsevišķās grupas "IESLODZĪJUMA VIETU APSARDZES UN UZRAUDZĪBAS DARBINIEKI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.40.apakšnodaļā)";

5.102. papildināt V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5414 atsevišķās grupas "APSARGI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "veikt citus personu apsardzes pienākumus" ar vārdiem "dienesta pienākumu izpildes laikā nēsāt noteikto formas tērpu un emblēmas; vadīt automašīnu; sastādīt un saskaņot ar vadību kontroles pasākumu grafikus klientu objektos; veikt kontroles pasākumus uzņēmuma apsargājamos objektos; ziņot vadībai par notiekošajiem pārkāpumiem uzņēmuma apsargājamos objektos, kā arī par citiem ārkārtas notikumiem objektā; piedalīties ārkārtas situāciju izmeklēšanā apsargājamos objektos; koordinēt objektu patrulēšanu; strādāt ar centrālo apsardzes pulti un pieņemt informāciju no apsargājamiem objektiem par šo objektu operatīvo stāvokli; apstrādāt un pārbaudīt trauksmes signalizāciju; garantēt trauksmes situāciju operatīvu, juridiski un psiholoģiski korektu risināšanu; nodot un pieņemt dežuranta maiņas; uzturēt sakarus ar dežurantu un nekavējoties informēt viņu par pieļautajiem objektu apsardzes režīma pārkāpumiem un notikumiem; darba pienākumu pildīšanas laikā novērst noziedzīgus uzbrukumus un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot tiesības pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, kā arī ārkārtēju līdzekli - šaujamieroci (ja ir tā nēsāšanas atļauja)";

5.103. svītrot V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5414 atsevišķās grupas "APSARGI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"5414 17 ZEMESSARGS";

5.104. aizstāt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7115 atsevišķās grupas "NAMDARI UN BŪVGALDNIEKI" apraksta sadaļā vārdus "uzstāda logus, durvis" ar vārdiem "izgatavo un uzstāda koka, alumīnija, nerūsējošā tērauda, plastmasas, krāsaino metālu un cita materiāla logus un durvis";

5.105. aizstāt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7115 atsevišķās grupas "NAMDARI UN BŪVGALDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "montēt būvniecības detaļas" ar vārdiem "izgatavot un montēt būvniecības detaļas, tai skaitā logus un durvis";

5.106. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "telpu būvdarbus un remontdarbus" ar vārdiem "veic tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu (mākslīgo būvju) remontdarbus";

5.107. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "siet stiegras; būvēt caurtekas un hidrobūves" ar vārdiem "veikt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienesta dežūras un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona seguma remontu un frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilēto metāla barjeru uzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu, norobežojošā stiepļu žoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu, uzstādīšanu un remontu, metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvju konusu remontu un to nostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpņu remontu, lietusūdens pieņēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu, atbalsta sienu remontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnu ratiņu nobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāžu izskalojumu remontu, grīdas flīžu ieklāšanu un remontu); veikt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; veikt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu";

5.108. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7119 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 7119 07 profesijas ar šādu profesiju:

"7119 08 Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS";

5.109. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" apraksta sadaļā vārdus "un kuģa galveno mehānismu sistēmu";

5.110. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā vārdus "montēt kuģa galveno mehānismu sistēmas (degvielas sistēmas, atdzesēšanas sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas, izplūdes gāzu un gaisa padeves sistēmas)";

5.111. svītrot VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7126 atsevišķās grupas "SANITĀRTEHNIĶI" profesiju uzskaitījumā šādu profesiju:

"7126 03 Kuģu cauruļvadu MONTĒTĀJS";

5.112. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7214 atsevišķās grupas "METĀLA KONSTRUKCIJU SAGATAVOTĀJI UN MONTĒTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "sastiprināt metāla detaļas (tai skaitā kniedējot)" ar vārdiem "montēt kuģa galveno mehānismu sistēmas (degvielas sistēmas, atdzesēšanas sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas, izplūdes gāzu un gaisa padeves sistēmas)";

5.113. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7214 atsevišķās grupas "METĀLA KONSTRUKCIJU SAGATAVOTĀJI UN MONTĒTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7214 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7214 07 Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS";

5.114. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7421 atsevišķās grupas "ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "remontēt, regulēt un apkalpot televizorus un videomagnetofonus" ar vārdiem "nodrošināt nepārtrauktu spectehnoloģisko iekārtu darbību montāžas ražotnē; kontrolēt iekārtu pareizu ekspluatāciju; gatavot spectehnoloģiskās iekārtas atestācijai; nodrošināt jauno spectehnoloģisko iekārtu ieviešanu; sniegt savlaicīgu pieprasījumu rezerves daļām, materiāliem un instrumentiem, lai nodrošinātu iekārtu apkopi un remontu";

5.115. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7421 atsevišķās grupas "ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJI" profesiju uzskaitījumu aiz 7421 10 profesijas ar šādu profesiju:

"7421 11 Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS";

5.116. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "kas paredzētas koksnes" ar vārdiem "un citu materiālu";

5.117. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izgatavot sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem" ar vārdiem "izgatavot logus, durvis un citus līdzīgus izstrādājumus no plastikāta (PVC) profiliem, alumīnija profiliem un citiem materiāliem";

5.118. papildināt VII nodaļas "Septītā pamatgrupa "KVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI"" 7523 atsevišķās grupas "KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UN OPERATORI" profesiju uzskaitījumu aiz 7523 17 profesijas ar šādu profesiju:

"7523 18 Plastikāta (PVC) un alumīnija logu un durvju izgatavošanas OPERATORS";

5.119. VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 816 mazās grupas "PĀRTIKAS UN LĪDZĪGU PRODUKTU RAŽOŠANAS IEKĀRTU OPERATORI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļā:

5.119.1. papildināt sadaļu aiz vārdiem "maizes un miltu produktu" ar vārdiem "olu produktu";

5.119.2. svītrot vārdus un skaitli "MOBA OMNIA 500";

5.120. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8212 atsevišķās grupas "ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "montēt elektroniskas un tamlīdzīgas iekārtas" ar vārdiem "izmēģināt un montēt mikroshēmas; šķirot, lakot, hermetizēt un iesaiņot mikroshēmas";

5.121. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8212 atsevišķās grupas "ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI" profesiju uzskaitījumu aiz 8212 05 profesijas ar šādām profesijām:

"8212 06 Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS

8212 07 Mikroelektronikas iekārtu MONTIERIS

8212 08 Radioaparatūras MONTIERIS";

5.122. izteikt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8341 atsevišķās grupas "LAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŽSAIMNIECĪBAS MAŠĪNU, MEHĀNISMU UN IEKĀRTU OPERATORI" profesiju uzskaitījumā kodam atbilstošas profesijas nosaukumu šādā redakcijā:

"8341 07 Meža mašīnu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)";

5.123. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 835 mazās grupas "KUĢU KLĀJA KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "izmantot avārijas iekārtas un līdzekļus, kā arī piemērot avārijas procedūras" ar vārdiem "apkalpot kuģus, veicot to pietauvošanas un attauvošanas darbus";

5.124. papildināt VIII nodaļas "Astotā pamatgrupa "IEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI"" 8350 atsevišķās grupas "KUĢU KLĀJA KOMANDAS UN TĀM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 8350 08 profesijas ar šādu profesiju:

"8350 09 Kuģu TAUVOTĀJS";

5.125. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" 9312 atsevišķās grupas "INŽENIERBŪVJU STRĀDNIEKI" apraksta sadaļu aiz vārdiem "ceļu un dambju būvē un ekspluatācijā" ar vārdiem "uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves)";

5.126. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" 9312 atsevišķās grupas "INŽENIERBŪVJU STRĀDNIEKI" profesionālās darbības pamatuzdevumu sadaļu aiz vārdiem "krāsot ceļu horizontālos marķējumus" ar vārdiem "veikt grunts izstrādi būvbedrē un iestrādi un blīvēšanu uzbērumā ar rokas instrumentiem; veikt mākslīgo būvju betona konstrukciju, asfaltbetona segas atkalšanu ar pneimoāmuru un citiem rokas instrumentiem; veikt atkalto būvgružu iekraušanu autotransportā; veikt smilts līdzināšanu, šķembu pamata izbūvi, nogāžu planēšanu un melnzemes līdzināšanu; veikt piegādāto materiālu un konstrukciju izkraušanu, novietošanu un piegādi citiem objektā strādājošajiem; veikt būvobjekta teritorijas uzkopšanu, būvgružu savākšanu; veikt betona virsmu un metāla konstrukciju attīrīšanu ar rokas instrumentiem, gruntēšanu un krāsošanu; veikt vienkāršu sastatņu montāžu, koka, metāla konstrukciju un veidņu demontāžu";

5.127. papildināt IX nodaļas "Devītā pamatgrupa "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" 9312 atsevišķās grupas "INŽENIERBŪVJU STRĀDNIEKI" profesiju uzskaitījumu aiz 9312 06 profesijas ar šādu profesiju:

"9312 07 Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS";

5.128. papildināt pielikumu aiz IX nodaļas "Devītā pamatgrupa "VIENKĀRŠĀS PROFESIJAS"" ar X nodaļu šādā redakcijā:

"X. Nulles pamatgrupa
NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS

Šajā pamatgrupā ietverti profesionālā dienesta karavīri, kuri pilda aktīvo dienestu, kas ietver profesionālo dienestu, militārā dienesta tiešu izpildi mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru militārās mācības, kā arī zemessargi, kuri pilda dienestu Zemessardzē. Karavīriem un zemessargiem ir piešķirtas dienesta pakāpes.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- pildot aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē, nodrošināt valsts sauszemes teritorijas aizsardzību un neaizskaramību, kā arī valsts jūras akvatorijas un gaisa telpas kontroli, aizsardzību un neaizskaramību; piedalīties starptautiskās operācijās; piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā.

Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:

01 Virsnieki

02 Instruktori

03 Kareivji

01 APAKŠGRUPA
virsnieki

Virsnieki nodrošina vienību (apakšvienību) vadību vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē.

Šajā apakšgrupā ietilpst gan komandējošā sastāva virsnieki, gan virsnieki speciālisti. Virsniekiem ir piešķirta leitnanta vai augstāka dienesta pakāpe.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- atkarībā no dienesta pakāpes un amata plānot, vadīt, analizēt un koordinēt vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro sagatavotību, kaujas un mobilizācijas gatavību; veikt valsts drošības situācijas kontroli, aizsardzības plānošanu un attīstības koncepciju izstrādi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro pārstāvniecību NATO un Eiropas Savienībā.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:

011 Virsnieki

011 mazā grupa
virsnieki

Šīs mazās grupas karavīri un zemessargi nodrošina vienību (apakšvienību) vadību vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- atkarībā no dienesta pakāpes un amata plānot, vadīt, analizēt un koordinēt vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro sagatavotību, kaujas un mobilizācijas gatavību; veikt valsts drošības situācijas kontroli, aizsardzības plānošanu un attīstības koncepciju izstrādi; nodrošināt Nacionālo bruņoto spēku militāro pārstāvniecību NATO un Eiropas Savienībā.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: NATO un ES pamatnostādnes aizsardzības jautājumos; valdības politika valsts aizsardzības jomā; gaisa, jūras un sauszemes spēku savstarpējā sadarbība nacionālajās, starptautiskajās un NATO operācijās; militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības; pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavība, tās individuālie uzdevumi un uzdevumi kolektīvās aizsardzības sistēmā; personālsastāva vadības pamatprincipi; normatīvo dokumentu prasības valsts aizsardzības jomā; darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.

Jāprot: plānot vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, tās nodrošinājumu ar personālsastāvu un materiāltehniskajiem resursiem; nodrošināt pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību; izstrādāt vienības (apakšvienības) un tās personālsastāva attīstības plānus.

Jāatbild: par pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, pakļautā personālsastāva militāro sagatavotību, audzināšanu, militāro disciplīnu un morālo stāvokli, pakļautās vienības (apakšvienības) materiāltehnisko līdzekļu stāvokli un saglabāšanu, materiāltehnisko līdzekļu un finanšu apgādi, drošības tehnikas prasību ievērošanu.

Izglītība: Militārā dienesta likumā attiecīgajai virsnieka dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

0110 Virsnieki

0110 AtsevišĶā grupa
virsnieki

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

0110 01 ĢENERĀLLEITNANTS /VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 02 ĢENERĀLMAJORS /KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 03 Brigādes ĢENERĀLIS /Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 04 PULKVEDIS /Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 06 MAJORS /KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)

0110 07 KAPTEINIS /KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)

0110 08 VIRSLEITNANTS

0110 09 LEITNANTS

02 APAKŠGRUPA
instruktori

Instruktori nodrošina vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, vada pakļautos karavīrus vai zemessargus, veic viņu teorētisko sagatavošanu un praktisko apmācību atbilstoši noteiktajiem standartiem un uzdevumiem vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē.

Šajā apakšgrupā ietilpst karavīri un zemessargi, kuriem piešķirta dienesta pakāpe no kaprāļa līdz augstākajam virsseržantam.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt pakļautā personālsastāva apmācību, ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; plānot darba sadalījumu vienībā (apakšvienībā); motivēt un audzināt personālsastāvu; kontrolēt pakļautā personālsastāva dienesta pienākumu izpildes kvalitāti un atbilstību normatīvo dokumentu prasībām; nodrošināt militārās disciplīnas ievērošanu, materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā, to pareizu glabāšanu, uzskaiti un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu; uzraudzīt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vienībā (apakšvienībā).

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:

021 Instruktori

021 mazā grupa
instruktori

Šīs mazās grupas karavīri un zemessargi nodrošina vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, vada pakļautos karavīrus vai zemessargus, veic to teorētisko sagatavošanu un praktisko apmācību atbilstoši noteiktajiem standartiem un uzdevumiem vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu vai dienestu Zemessardzē.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- vadīt pakļautā personālsastāva apmācību, ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; plānot darba sadalījumu vienībā (apakšvienībā); motivēt un audzināt personālsastāvu; kontrolēt pakļautā personālsastāva dienesta pienākumu izpildes kvalitāti un atbilstību normatīvo dokumentu prasībām; nodrošināt militārās disciplīnas ievērošanu, materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā, to pareizu glabāšanu, uzskaiti un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu; uzraudzīt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vienībā (apakšvienībā).

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības; vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumi; pakļautā personālsastāva personas un uzskaites dati, sadzīves un dienesta apstākļi; vienības (apakšvienības) un personālsastāva materiāltehniskais nodrošinājums; darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.

Jāprot: motivēt personālsastāvu ikdienas un kaujas uzdevumu izpildei; sastādīt vienības (apakšvienības), karavīru un zemessargu individuālos apmācību plānus un norīkojumu sarakstus; vadīt pakļautā personālsastāva apmācību un organizēt materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanu un uzskaiti atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.

Jāatbild: par pakļautā personālsastāva ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; pakļautā personālsastāva militāro apmācību, audzināšanu, militāro disciplīnu, morālo stāvokli, stāju, kārtīgu izskatu; par ieroču, kaujas tehnikas un pārējās tehnikas, uzkabes, formas tērpa izmantošanu un saglabāšanu, par to uzturēšanu lietošanas kārtībā.

Izglītība: Militārā dienesta likumā attiecīgajai instruktora dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

0210 Instruktori

0210 ATSEVIŠĶĀ GRUPA
instruktori

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

0210 01 Augstākais VIRSSERŽANTS /Augstākais BOCMANIS (Jūras
spēkos)

0210 02 Galvenais VIRSSERŽANTS /Galvenais BOCMANIS (Jūras
spēkos)

0210 03 Štāba VIRSSERŽANTS /Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 04 VIRSSERŽANTS /BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 05 KAPRĀLIS

03 apakšgrupa
kareivji un zemesSargi

Kareivji un zemessargi veic ikdienas un kaujas uzdevumus vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu.

Šajā apakšgrupā ietilpst karavīri, kam piešķirta kareivja (Jūras spēkos - matroža) vai dižkareivja (dižmatroža) dienesta pakāpe, un zemessargi, kam piešķirta zemessarga vai vecākā zemessarga dienesta pakāpe.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- godprātīgi pildīt karavīra vai zemessarga vispārīgos pienākumus; mācīties un uzturēt nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni; priekšzīmīgi pildīt dienesta pienākumus; zināt un pildīt militāro reglamentu prasības; ievērot militārās pieklājības noteikumus; uzturēt kārtībā un kaujas gatavībā uzticēto šaujamieroci, kaujas tehniku un pārējo tehniku.

Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:

031 Kareivji un zemessargi

031 mazā grupa
kareivji un zemessargi

Šīs mazās grupas karavīri un zemessargi veic ikdienas un kaujas uzdevumus vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu.

Profesionālās darbības pamatuzdevumi:

- godprātīgi pildīt karavīra vai zemessarga vispārīgos pienākumus; mācīties un uzturēt nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni; priekšzīmīgi pildīt dienesta pienākumus; zināt un pildīt militāro reglamentu prasības; ievērot militārās pieklājības noteikumus; uzturēt kārtībā un kaujas gatavībā uzticēto šaujamieroci, kaujas tehniku un pārējo tehniku.

Kvalifikācijas pamatprasības:

Jāzina: militāro dienestu un dienestu Zemessardzē reglamentējošo dokumentu prasības; savi pienākumi un uzdevumi ikdienas un kaujas apstākļos; darba aizsardzības un vides aizsardzības normas.

Jāprot: nekavējoties un precīzi reaģēt ikdienas un kaujas apstākļos; uzturēt sev uzticēto apbruņojumu un tehniku kaujas gatavībā.

Jāatbild: par savu pienākumu un doto uzdevumu precīzu un savlaicīgu izpildi; par uzticētā apbruņojuma un tehnikas kaujas gatavību.

Izglītība: Militārā dienesta likumā attiecīgajai kareivja dienesta pakāpei vai Latvijas Republikas Zemessardzes likumā zemessarga dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:

0310 Kareivji un zemessargi

0310 atsevišķā grupa
kareivji UN ZEMESSARGI

Šīs atsevišķās grupas profesijas:

0310 01 DIŽKAREIVIS /DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)

0310 02 Vecākais ZEMESSARGS

0310 03 KAREIVIS /MATROZIS (Jūras spēkos)

0310 04 ZEMESSARGS".

6.  2.pielikumā "Profesiju standarti":

6.1. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 1.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "1.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"1.41. Lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja profesijas standarts

1.42. Agronoma profesijas standarts

1.43. Ciltslietu zootehniķa profesijas standarts

1.44. Elektroinženiera profesijas standarts

1.45. Ergoterapeita profesijas standarts

1.46. Projekta vadītāja profesijas standarts

1.47. Ekonomista profesijas standarts

1.48. Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standarts";

6.2. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 2.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"2.18. Mašīnbūves speciālista profesijas standarts

2.19. Biomedicīnas laboranta profesijas standarts

2.20. Farmaceita asistenta profesijas standarts

2.21. Tirgvedības un tirdzniecības speciālista profesijas standarts";

6.3. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 3.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"3.37. Mežsaimniecības tehniķa profesijas standarts

3.38. Videooperatora profesijas standarts

3.39. Sekretāra profesijas standarts

3.40. Ieslodzījuma vietas jaunākā inspektora profesijas standarts";

6.4. papildināt nodaļas "Profesiju standartu sadalījumā pa profesionālās kvalifikācijas līmeņiem KOPSAVILKUMS" 4.punkta profesiju standartu uzskaitījumu aiz profesijas standarta "4.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts" ar profesiju standartiem šādā redakcijā:

"4.12. Lietveža profesijas standarts

4.13. Friziera profesijas standarts

4.14. Asistenta personām ar dzirdes traucējumiem profesijas standarts";

6.5. papildināt sadaļu "I. Piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "1.40. Pastorālā konsultanta profesijas standarts" ar apakšnodaļām "1.41. Lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja profesijas standarts", "1.42. Agronoma profesijas standarts", "1.43. Ciltslietu zootehniķa profesijas standarts", "1.44. Elektroinženiera profesijas standarts", "1.45. Ergoterapeita profesijas standarts", "1.46. Projekta vadītāja profesijas standarts", "1.47. Ekonomista profesijas standarts" un "1.48. Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standarts" (1.pielikums);

6.6. svītrot sadaļas "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "2.9. Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standarts" apakšnodaļas "2.9.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas" 2.26.apakšpunktu un aizstāt skaitli un vārdus "2.27. saimniecisko procesu organizēšana un vadīšana" ar skaitli un vārdiem "2.26. saimniecisko procesu organizēšana un vadīšana";

6.7. papildināt sadaļu "II. Ceturtā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "2.17. Skaistumkopšanas speciālista (kosmetoloģijā) profesijas standarts" ar apakšnodaļām "2.18. Mašīnbūves speciālista profesijas standarts", "2.19. Biomedicīnas laboranta profesijas standarts", "2.20. Farmaceita asistenta profesijas standarts" un "2.21. Tirgvedības un tirdzniecības speciālista profesijas standarts" (2.pielikums);

6.8. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" nodaļas "3.10. Valsts robežsardzes inspektora profesijas standarts" apakšnodaļas "3.10.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes" 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Izpildīt ierindas paņēmienus (militārā sasveicināšanās, stāšanās un kustība ierindā u.c.).";

6.9. izteikt sadaļas "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" apakšnodaļas "3.30. Meža mašīnu operatora profesijas standarts" apakšnodaļas "3.30.1. Vispārīgie jautājumi" 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Profesijas kods - 8341 07.";

6.10. papildināt sadaļu "III. Trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "3.36. Kokapstrādes operatora profesijas standarts" ar apakšnodaļām "3.37. Mežsaimniecības tehniķa profesijas standarts", "3.38. Videooperatora profesijas standarts", "3.39. Sekretāra profesijas standarts" un "3.40. Ieslodzījuma vietas jaunākā inspektora profesijas standarts" (3.pielikums);

6.11. papildināt sadaļu "IV. Otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju standarti" aiz apakšnodaļas "4.11. Dispečera (iekšlietu jomā) profesijas standarts" ar apakšnodaļām "4.12. Lietveža profesijas standarts", "4.13. Friziera profesijas standarts" un "4.14. Asistenta personām ar dzirdes traucējumiem profesijas standarts" (4.pielikums).

7.  3.pielikumā "Profesiju saraksts kodu augošā secībā":

7.1. izteikt profesiju kodiem atbilstošu profesiju nosaukumus šādā redakcijā:

"1221 02 Tirgvedības DIREKTORS

1221 05 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 06 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1311 01 Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.41.apakšnodaļā)

2132 02 AGRONOMS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.42.apakšnodaļā)

2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.43.apakšnodaļā)

2151 01 ElektroINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.44.apakšnodaļā)

2264 04 ERGOTERAPEITS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.45.apakšnodaļā)

2422 01 Projekta VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.46.apakšnodaļā)

2431 03 Tirgvedības VADĪTĀJS

2631 02 EKONOMISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.47.apakšnodaļā)

3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.37.apakšnodaļā)

3212 03 Biomedicīnas LABORANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.19.apakšnodaļā)

3213 01 FARMACEITA asistents - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.20.apakšnodaļā)

3339 15 Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS

3339 21 Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.21.apakšnodaļā)

3341 04 LIETVEDIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.12.apakšnodaļā)

3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.48.apakšnodaļā)

4120 01 SEKRETĀRS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.39.apakšnodaļā)

4321 07 Produkcijas (preces) PIEŅĒMĒJS

5141 01 FRIZIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.13.apakšnodaļā)

5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.40.apakšnodaļā)

8341 07 Meža mašīnu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)";

7.2. papildināt pielikumu aiz 1211 45 profesijas ar šādām profesijām:

"1211 46 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 47 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

7.3. papildināt pielikumu aiz 1219 37 profesijas ar šādām profesijām:

"1219 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apsardzes jomā)

1219 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)";

7.4. papildināt pielikumu aiz 2240 02 profesijas ar šādu profesiju:

"2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS";

7.5. papildināt pielikumu aiz 2351 05 profesijas ar šādu profesiju:

"2351 06 Pirmsskolas izglītības METODIĶIS";

7.6. papildināt pielikumu aiz 2359 13 profesijas ar šādām profesijām:

"2359 14 SKOLOTĀJS MENTORS

2359 15 PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS";

7.7. papildināt pielikumu aiz 2422 53 profesijas ar šādām profesijām:

"2422 54 BūvINSPEKTORS

2422 55 BūvINSPEKTORA PALĪGS";

7.8. papildināt pielikumu aiz 2423 14 profesijas ar šādu profesiju:

"2423 15 Risku vadības SPECIĀLISTS";

7.9. papildināt pielikumu aiz 2521 05 profesijas ar šādu profesiju:

"2521 06 Datu bāzu ADMINISTRATORS";

7.10. papildināt pielikumu aiz 2652 26 profesijas ar šādu profesiju:

"2652 27 Folkloras kopas VADĪTĀJS";

7.11. papildināt pielikumu aiz 3112 32 profesijas ar šādu profesiju:

"3112 33 Mākslīgo būvju MEISTARS";

7.12. papildināt pielikumu aiz 3115 65 profesijas ar šādu profesiju:

"3115 66 Mašīnbūves SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.18.apakšnodaļā)";

7.13. papildināt pielikumu aiz 3521 25 profesijas ar šādu profesiju:

"3521 26 VideoOPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.38.apakšnodaļā)";

7.14. papildināt pielikumu aiz 4211 17 profesijas ar šādu profesiju:

"4211 18 KASIERIS OPERATORS";

7.15. papildināt pielikumu aiz 4311 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4311 09 INVENTARIZATORS";

7.16. papildināt pielikumu aiz 4321 08 profesijas ar šādu profesiju:

"4321 09 Komplektēšanas KONTROLIERIS";

7.17. papildināt pielikumu aiz 4323 31 profesijas ar šādu profesiju:

"4323 32 Ostas UZRAUGS";

7.18. papildināt pielikumu aiz 5153 03 profesijas ar šādu profesiju:

"5153 04 Uzkopšanas darbu MEISTARS";

7.19. papildināt pielikumu aiz 5162 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5162 03 ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.14.apakšnodaļā)";

7.20. papildināt pielikumu aiz 5241 02 profesijas ar šādu profesiju:

"5241 03 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS";

7.21. papildināt pielikumu aiz 7119 07 profesijas ar šādu profesiju:

"7119 08 Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS";

7.22. papildināt pielikumu aiz 7214 06 profesijas ar šādu profesiju:

"7214 07 Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS";

7.23. papildināt pielikumu aiz 7421 10 profesijas ar šādu profesiju:

"7421 11 Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS";

7.24. papildināt pielikumu aiz 7523 17 profesijas ar šādu profesiju:

"7523 18 Plastikāta (PVC) un alumīnija logu un durvju izgatavošanas OPERATORS";

7.25. papildināt pielikumu aiz 8212 05 profesijas ar šādām profesijām:

"8212 06 Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS

8212 07 Mikroelektronikas iekārtu MONTIERIS

8212 08 Radioaparatūras MONTIERIS";

7.26. papildināt pielikumu aiz 8350 08 profesijas ar šādu profesiju:

"8350 09 Kuģu TAUVOTĀJS";

7.27. papildināt pielikumu aiz 9312 06 profesijas ar šādu profesiju:

"9312 07 Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS";

7.28. papildināt pielikumu aiz 9629 09 profesijas ar šādām profesijām:

"0110 01 ĢENERĀLLEITNANTS /VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 02 ĢENERĀLMAJORS /KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 03 Brigādes ĢENERĀLIS /Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 04 PULKVEDIS /Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 06 MAJORS /KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)

0110 07 KAPTEINIS /KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)

0110 08 VIRSLEITNANTS

0110 09 LEITNANTS

0210 01 Augstākais VIRSSERŽANTS /Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 02 Galvenais VIRSSERŽANTS /Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 03 Štāba VIRSSERŽANTS /Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 04 VIRSSERŽANTS /BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 05 KAPRĀLIS

0310 01 DIŽKAREIVIS /DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)

0310 02 Vecākais ZEMESSARGS

0310 03 KAREIVIS /MATROZIS (Jūras spēkos)

0310 04 ZEMESSARGS";

7.29. svītrot šādas profesijas:

"3112 24 BūvINSPEKTORS

3112 28 BūvINSPEKTORA PALĪGS

3139 09 Meža mašīnu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)

5414 17 ZEMESSARGS

7126 03 Kuģu cauruļvadu MONTĒTĀJS".

8.  4.pielikumā "Profesiju saraksts alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem":

8.1. izteikt profesiju nosaukumiem (alfabēta secībā pēc profesijas pamatvārda vai pamatvārdiem, kas rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem) atbilstošos kodus šādā redakcijā:

"2422 55 BūvINSPEKTORA PALĪGS

2422 54 BūvINSPEKTORS

8341 07 Meža mašīnu OPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.30.apakšnodaļā)

2652 18 Ansambļa VADĪTĀJS

0310 04 ZEMESSARGS";

8.2. papildināt pielikumu aiz profesijas "3514 02 Datortīkla ADMINISTRATORS" ar šādu profesiju:

"2521 06 Datu bāzu ADMINISTRATORS";

8.3. aizstāt profesiju "2132 02 AGRONOMS" ar profesiju "2132  02 AGRONOMS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.42.apakšnodaļā)";

8.4. papildināt pielikumu aiz profesijas "2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)" ar šādu profesiju:

"5162 03 ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.14.apakšnodaļā)";

8.5. papildināt pielikumu aiz profesijas "7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS" ar šādu profesiju:

"7214 07 Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS";

8.6. papildināt pielikumu aiz profesijas "5242 01 Preču DEMONSTRĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"5241 03 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS";

8.7. aizstāt profesiju "1221 02 Tirgzinības DIREKTORS" ar profesiju "1221 02 Tirgvedības DIREKTORS";

8.8. papildināt pielikumu aiz profesijas "3432 27 Vides DIZAINERS" ar šādu profesiju:

"0310 01 DIŽKAREIVIS /DIŽMATROZIS (Jūras spēkos)";

8.9. aizstāt profesiju "2631 02 EKONOMISTS" ar profesiju "2631 02 EKONOMISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.47.apakšnodaļā)";

8.10. aizstāt profesiju "2264 04 ERGOTERAPEITS" ar profesiju "2264 04 ERGOTERAPEITS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.45.apakšnodaļā)";

8.11. aizstāt profesiju "3213 01 FARMACEITA asistents" ar profesiju "3213 01 FARMACEITA asistents - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.20.apakšnodaļā)";

8.12. aizstāt profesiju "5141 01 FRIZIERIS" ar profesiju "5141 01 FRIZIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.13.apakšnodaļā)";

8.13. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 49 ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)" ar šādu profesiju:

"0110 03 Brigādes ĢENERĀLIS /Flotiles ADMIRĀLIS (Jūras spēkos)";

8.14. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 54 ĢENERĀLKONSULS" ar šādām profesijām:

"0110 01 ĢENERĀLLEITNANTS /VICEADMIRĀLIS (Jūras spēkos)

0110 02 ĢENERĀLMAJORS /KONTRADMIRĀLIS (Jūras spēkos)";

8.15. papildināt pielikumu aiz profesijas "7523 01 Kokapstrādes darbmašīnu IESTATĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"7421 11 Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS";

8.16. aizstāt profesiju "5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS" ar profesiju "5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.40.apakšnodaļā)";

8.17. papildināt pielikumu aiz profesijas "2656 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"4311 09 INVENTARIZATORS";

8.18. aizstāt profesiju "2151 01 ElektroINŽENIERIS" ar profesiju "2151  01 ElektroINŽENIERIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.44.apakšnodaļā)";

8.19. papildināt pielikumu aiz profesijas "5163 03 KAPRACIS" ar šādu profesiju:

"0210 05 KAPRĀLIS";

8.20. papildināt pielikumu aiz profesijas "3153 01 Gaisa kuģa KAPTEINIS" ar šādu profesiju:

"0110 07 KAPTEINIS /KAPTEIŅLEITNANTS (Jūras spēkos)";

8.21. papildināt pielikumu aiz profesijas "2212 56 KARDIOLOGS" ar šādu profesiju:

"0310 03 KAREIVIS /MATROZIS (Jūras spēkos)";

8.22. papildināt pielikumu aiz profesijas "4311 02 KASIERIS" ar šādu profesiju:

"4211 18 KASIERIS OPERATORS";

8.23. papildināt pielikumu aiz profesijas "2422 19 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)" ar šādu profesiju:

"4321 09 Komplektēšanas KONTROLIERIS";

8.24. aizstāt pielikumā profesiju "3212 03 Biomedicīnas LABORANTS" ar profesiju "3212 03 Biomedicīnas LABORANTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.19.apakšnodaļā)";

8.25. papildināt pielikumu aiz profesijas "6113 02 Dārzniecības LAUKKOPIS" ar šādu profesiju:

"0110 09 LEITNANTS";

8.26. aizstāt pielikumā profesiju "3341 04 LIETVEDIS" ar profesiju "3341 04 LIETVEDIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.12.apakšnodaļā)";

8.27. papildināt pielikumu aiz profesijas "7512 01 MAIZNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.5.apakšnodaļā)" ar šādu profesiju:

"0110 06 MAJORS /KOMANDLEITNANTS (Jūras spēkos)";

8.28. papildināt pielikumu aiz profesijas "2659 12 Leļļu MEISTARS" ar šādu profesiju:

"3112 33 Mākslīgo būvju MEISTARS";

8.29. papildināt pielikumu aiz profesijas "2659 11 Triku MEISTARS" ar šādu profesiju:

"5153 04 Uzkopšanas darbu MEISTARS";

8.30. papildināt pielikumu aiz profesijas "2149 23 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS" ar šādu profesiju:

"2351 06 Pirmsskolas izglītības METODIĶIS";

8.31. papildināt pielikumu aiz profesijas "8219 01 Metāla /mēbeļu MONTIERIS" ar šādām profesijām:

"8212 07 Mikroelektronikas iekārtu MONTIERIS

8212 08 Radioaparatūras MONTIERIS";

8.32. papildināt pielikumu aiz profesijas "8142 05 Plastikāta pudeļu izpūšanas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"7523 18 Plastikāta (PVC) un alumīnija logu un durvju izgatavošanas OPERATORS";

8.33. papildināt pielikumu aiz profesijas "8183 07 Pudeļu uzpildes OPERATORS" ar šādu profesiju:

"8212 06 Pusvadītāju aparātu būves OPERATORS";

8.34. papildināt pielikumu aiz profesijas "3131 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS" ar šādu profesiju:

"3521 26 VideoOPERATORS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.38.apakšnodaļā)";

8.35. papildināt pielikumu aiz profesijas "2261 06 PARADONTOLOGS" ar šādu profesiju:

"2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS";

8.36. papildināt pielikumu aiz profesijas "2310 09 PEDAGOGS" ar šādu profesiju:

"2359 15 PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS";

8.37. aizstāt profesiju "4321 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS" ar šādu profesiju:

"4321 07 Produkcijas (preces) PIEŅĒMĒJS";

8.38. papildināt pielikumu aiz profesijas "7224 01 PULĒTĀJS" ar šādām profesijām:

"0110 04 PULKVEDIS /Jūras KAPTEINIS (Jūras spēkos)

0110 05 PULKVEŽLEITNANTS /KOMANDKAPTEINIS (Jūras spēkos)";

8.39. aizstāt profesiju "4120 01 SEKRETĀRS" ar profesiju "4120 01 SEKRETĀRS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.39.apakšnodaļā)";

8.40. papildināt pielikumu aiz profesijas "2352 01 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS" ar šādu profesiju:

"2359 14 SKOLOTĀJS MENTORS";

8.41. papildināt pielikumu aiz profesijas "3311 27 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"3115 66 Mašīnbūves SPECIĀLISTS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.18.apakšnodaļā)";

8.42. papildināt pielikumu aiz profesijas "5151 16 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS" ar šādu profesiju:

"2423 15 Risku vadības SPECIĀLISTS";

8.43. aizstāt profesiju "3339 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS" ar profesiju "3339 21 Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS" - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.21.apakšnodaļā);

8.44. papildināt pielikumu aiz profesijas "6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS" ar šādām profesijām:

"9312 07 Mākslīgo būvju palīgSTRĀDNIEKS

7119 08 Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS";

8.45. papildināt pielikumu aiz profesijas "7534 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS" ar šādu profesiju:

"8350 09 Kuģu TAUVOTĀJS";

8.46. aizstāt profesiju "3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS" ar profesiju "3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.37.apakšnodaļā)";

8.47. papildināt pielikumu aiz profesijas "9629 06 Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS" ar šādu profesiju:

"4323 32 Ostas UZRAUGS";

8.48. aizstāt profesiju "3339 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS" ar profesiju "3339 15 Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS";

8.49. papildināt pielikumu aiz profesijas "1349 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)" ar šādu profesiju:

"1219 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)";

8.50. papildināt pielikumu aiz profesijas "1344 04 Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS" ar šādu profesiju:

"1211 47 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

8.51. aizstāt profesiju "1221 06 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS" ar profesiju "1221 06 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS";

8.52. papildināt pielikumu aiz profesijas "1211 16 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar šādu profesiju:

"2652 27 Folkloras kopas VADĪTĀJS";

8.53. papildināt pielikumu aiz profesijas "1223 03 Laboratorijas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"1311 01 Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.41.apakšnodaļā)";

8.54. papildināt pielikumu aiz profesijas "1349 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)" ar šādu profesiju:

"1219 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apsardzes jomā)";

8.55. aizstāt profesiju "2422 01 Projekta VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar profesiju "2422 01 Projekta VADĪTĀJS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.46.apakšnodaļā)";

8.56. papildināt pielikumu aiz profesijas "1112 01 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS" ar šādu profesiju:

"1211 46 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS";

8.57. aizstāt profesiju "1221 05 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS" ar profesiju "1221 05 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS";

8.58. aizstāt profesiju "2431 03 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS" ar profesiju "2431 03 Tirgvedības VADĪTĀJS";

8.59. papildināt pielikumu aiz profesijas "2636 21 VIRSKAPELĀNS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)" ar šādu profesiju:

"0110 08 VIRSLEITNANTS";

8.60. aizstāt profesiju "3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)" ar profesiju "3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.48.apakšnodaļā)";

8.61. papildināt pielikumu aiz profesijas "3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.48.apakšnodaļā)" ar šādām profesijām:

"0210 01 Augstākais VIRSSERŽANTS /Augstākais BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 02 Galvenais VIRSSERŽANTS /Galvenais BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 03 Štāba VIRSSERŽANTS /Štāba BOCMANIS (Jūras spēkos)

0210 04 VIRSSERŽANTS /BOCMANIS (Jūras spēkos)";

8.62. papildināt pielikumu aiz profesijas "7313 06 ZELTKALIS" ar šādu profesiju:

"0310 02 Vecākais ZEMESSARGS";

8.63. aizstāt pielikumā profesiju "2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS" ar profesiju "2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS - (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.43.apakšnodaļā)";

8.64. svītrot šādas profesijas:

"7126 03 Kuģu cauruļvadu MONTĒTĀJS

8341 07 Mežizstrādes tehnikas VADĪTĀJS

1311 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (lauksaimniecībā)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.jūlija
noteikumiem Nr.579 

"1.41. Lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja profesijas standarts

1.41.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs.

2. Profesijas kods - 1311 01.

1.41.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs plāno, vada un vajadzības gadījumā organizē lauksaimniecisko ražošanu, pārstrādi, realizāciju un kooperāciju; veic lauksaimniecības resursu izmantošanas plānošanu, saglabāšanu un aizsardzību; sastāda saimniecības budžeta tāmi, slēdz darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; vada ikdienas darbu izpildi; vada un koordinē saimniecības darbību; izstrādā darba un pārvaldes procedūras; izvēlas un apmāca darbiniekus un kontrolē to pienākumu izpildi; sastāda un vada projektus; sniedz konsultācijas lauku un lauksaimniecības politikas īstenošanas jautājumos; nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības pasākumu ievērošanu un vides aizsardzību; pārstāv saimniecību citos uzņēmumos.

Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs vada savu vai cita īpašnieka saimniecību, kas saistīta ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, pirmapstrādi un realizāciju; strādā ar lauksaimniecību saistītās valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās, pakalpojumu un zinātnes institūcijās, pie komersanta vai kā pašnodarbināta persona.

1.41.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi vadīt un plānot lauksaimniecības darbības stratēģiju.

2. Spēja izvērtēt lauksaimnieciskajai darbībai nepieciešamos un pieejamos resursus.

3. Spēja izvēlēties augsnes apstākļiem un saimniecības specializācijas virzienam piemērotākās kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku sugas un šķirnes.

4. Spēja novērtēt augsekas vai augu maiņas plānus, kultūraugu mēslošanas sistēmu un augu aizsardzības pasākumus.

5. Spēja izprast modernās lauksaimniecības tehnikas darbības principus.

6. Spēja vadīt ražas novākšanu atbilstoši ražas izmantošanas virzienam.

7. Spēja novērtēt lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas, ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju racionālu pielietojumu.

8. Spēja vadīt un novērtēt kvalitatīvas lopbarības izaudzēšanu un sagatavošanu.

9. Spēja izprast biodegvielas ražošanas jautājumus.

10. Spēja orientēties bioloģiskās un integrētās lauksaimniecības pamatprincipos.

11. Spēja aizpildīt ar saimniecības darbību saistītu dokumentāciju.

12. Spēja orientēties pārtikas aprites un kvalitātes prasībās.

13. Spēja analizēt lauksaimniecības nozaru izdevīgumu un novērtēt saimniecības konkurētspēju.

14. Spēja orientēties ekonomiskajā situācijā un attīstības tendencēs.

15. Spēja aprēķināt un novērtēt saimniecības saimnieciskās darbības rādītājus.

16. Spēja novērtēt konkrētas saimniecības riska faktorus un izvērtēt pasākumus riska mazināšanai.

17. Spēja orientēties un izmantot vadības grāmatvedības iespējas.

18. Spēja aprēķināt kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas izmaksas, bruto segumu, peļņu un zaudējumus.

19. Spēja orientēties kooperācijas organizēšanā un vadībā.

20. Spēja izvērtēt un salīdzināt lauksaimniecības produkcijas pārstrādes tehnoloģijas.

21. Spēja izvērtēt dažādus saimniekošanas modeļus.

22. Spēja orientēties Eiropas Savienības lauku politikā un tās īstenošanas metodēs.

23. Spēja izvērtēt piedāvāto preču un pakalpojumu klāstu.

24. Spēja izstrādāt iesniegumus Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumu saņemšanai un projektu iesniegumus investīciju piesaistei laukkopības, dārzkopības un lopkopības saimniecībā.

25. Spēja atrast veidus pievienotās vērtības radīšanai laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozaru saražotai produkcijai, kā arī novērtēt saistības ar pārstrādes uzņēmumiem un kooperāciju.

26. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

27. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību laukkopības, dārzkopības un lopkopības jomā.

28. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

29. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

1.41.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Racionāli plānot un vadīt darba procesus saimniecībā.

2. Strādāt sarežģītās situācijās un komandā.

3. Noteikt saimniecības darbības prioritātes atbilstoši situācijai.

4. Strādāt patstāvīgi, radoši, rūpīgi un precīzi.

5. Plānot un vadīt pakļauto darbinieku darbu.

6. Sadarboties ar klientiem.

7. Plānot un vadīt racionālu zemes resursu izmantošanu.

8. Novērtēt un vadīt augsnes apstrādes, mēslošanas, slimību, kaitēkļu un nezāļu apkarošanas tehnoloģiju procesus.

9. Izvēlēties dzīvnieku labturībai un labai lauksaimniecības praksei atbilstošu tehnoloģiju un ražošanas virzienam piemērotas šķirnes.

11. Analizēt un rīkoties atbilstoši tirgus situācijai lauksaimniecībā.

12. Analizēt informāciju un izdarīt secinājumus par saimniecības darbības rezultātiem.

13. Ievērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus lauksaimniecības produkcijas ražošanā.

14. Novērtēt sagatavoto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām laukkopības, dārzkopības un lopkopības jomās.

15. Izstrādāt un vadīt projektus.

16. Strādāt ar speciālajām datorprogrammām.

17. Pārvaldīt valsts valodu.

18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

20. Apzināt un izmantot speciālo literatūru, sekot jaunākajai informācijai zinātniskajās publikācijās, nozares žurnālos un citos plašsaziņas līdzekļos.

21. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

22. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

23. Piedalīties profesionālo asociāciju un nevalstisko organizāciju darbībā.

1.41.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. lauksaimniecības politikas jautājumi;

1.2. lauksaimniecības produktu iespējamā pārstrāde;

1.3. zemes tirgus jautājumi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. biometrija;

2.2. filozofija, ētika un estētika;

2.3. patentzinība un standarti;

2.4. agrofizika;

2.5. ķīmija;

2.6. zooloģija un botānika;

2.7. augu un dzīvnieku fizioloģija;

2.8. ekonomikas teorija;

2.9. pētījumu metodika;

2.10. lauksaimniecības resursi;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. uzņēmumu psiholoģija un vadībzinības;

3.2. komercdarbība;

3.3. normatīvie akti lauksaimniecībā;

3.4. grāmatvedība un investīcijas;

3.5. makro un mikroekonomika;

3.6. augsnes zinātne un agroķīmija;

3.7. augu aizsardzība;

3.8. laukkopība;

3.9. lauksaimniecības mehanizācija;

3.10. tirgzinība;

3.11. augkopības produkcijas ražošana;

3.12. dārzkopības produkcijas ražošana;

3.13. lopkopības produkcijas ražošana;

3.14. lopbarības ražošana;

3.15. datorzinības;

3.16. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.17. valsts valoda;

3.18. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.19. darba un civilā aizsardzība;

3.20. darba tiesiskās attiecības.

1.42. Agronoma profesijas standarts

1.42.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - agronoms.

2. Profesijas kods - 2132 02.

1.42.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- agronoms ir speciālists, kas plāno un vada laukkopības vai dārzkopības produkcijas ražošanas procesus; veido sējumu vai stādījumu struktūru un sistēmu atbilstoši augsnes un agroklimatiskajiem apstākļiem; izvēlas tirgus prasībām un uzņēmuma darbības nodrošināšanai atbilstošas kultūraugu sugas un šķirnes; vada kultūraugu sēšanas, stādīšanas, sējumu un stādījumu kopšanas darbus, nodrošina barības elementu un pesticīdu atbilstošu lietošanu; rūpējas par augsnes auglības uzturēšanu; vada ražas novākšanu, produkcijas pirmapstrādi, tās atbilstošu uzglabāšanu un realizāciju, kā arī novērtē ražas kvalitāti; veic produkcijas materiālu un darba patēriņa uzskaiti; agronoma kompetences ietvaros konsultē citus lauksaimniecībā strādājošos; veic pētniecisko darbu laukkopības un dārzkopības nozarēs; nodrošina vides aizsardzību, ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

Agronoms strādā lauksaimniecības uzņēmumā vai ar lauksaimniecību saistītās valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvās, pakalpojumu un zinātnes institūcijās.

1.42.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izvēlēties augsnes apstākļiem un specializācijai piemērotākos kultūraugus un šķirnes.

2. Spēja pazīt Latvijā audzētos vai perspektīvos dārzaugus, laukaugus un lopbarības zālaugus to attīstības fāzēs, izprast atšķirīgo un kopējo to bioloģijā un saimnieciskajā izmantojamībā.

3. Spēja izstrādāt un ieviest zinātniski pamatotas augu maiņas vai augsekas sistēmas.

4. Spēja pielietot kultūraugu bioloģiskajām īpašībām atbilstošu audzēšanas un novākšanas tehnoloģiju lauka un segtajās platībās.

5. Spēja izprast modernās lauksaimniecības tehnikas darbības principus.

6. Spēja veikt ģeogrāfisko, ekonomisko un ekoloģisko apstākļu izpēti un novērtēšanu konkrēta rakstura dārza vai apstādījumu ierīkošanai.

7. Spēja orientēties sēklu un stādu tirgū, vajadzības gadījumā organizēt to iegādi.

8. Spēja orientēties Latvijas un Eiropas kopējā augu šķirņu katalogā.

9. Spēja orientēties pesticīdu un augu augšanas regulatoru piedāvājumā, pieņemt lēmumu par to lietošanu un izvēlēties kultūraugiem atbilstošos veidus, lietošanas laiku un tehnoloģiju saskaņā ar Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) saraksta prasībām, AAL marķējuma instrukcijām, kā arī nekaitējot apkārtējai videi un dzīviem organismiem.

10. Spēja izmantot bites kultūraugu apputeksnēšanā un citus derīgos kukaiņus kaitēkļu ierobežošanai.

11. Spēja organizēt organiskā mēslojuma uzkrāšanu, zaļmēslojuma izmantošanu un pamatot to pozitīvas trūdvielu bilances saglabāšanai augsnē.

12. Spēja izstrādāt sējumu un stādījumu izmantošanas plānus.

13. Spēja sagatavot produkciju realizācijai, pārzināt normatīvo aktu un standartu prasības kultūraugu realizācijai un iespējas tās nodrošināt.

14. Spēja sagatavot atbilstošas kvalitātes lopbarību lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanai.

15. Spēja aprēķināt un izvērtēt kultūraugu audzēšanas izmaksas, bruto segumu, peļņu un zaudējumus.

16. Spēja ievērot darba aizsardzības noteikumus un sistemātiski organizēt attiecīgās apmācības un pārbaudes pakļautajam personālam.

17. Spēja novērtēt meliorācijas sistēmu darbību, organizēt to kopšanu, atklāt bojājumus un vadīt to novēršanu.

18. Spēja pielietot bioloģiskās un integrētās lauksaimniecības metodes pamatprincipus.

19. Spēja pielietot ar lauksaimniecisko ražošanu vai ekonomiskiem aprēķiniem saistītas datorprogrammas.

20. Spēja orientēties Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikā un atbalsta iespējās.

21. Spēja izstrādāt projektu iesniegumus valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu saņemšanai vai investīciju piesaistei laukkopības vai dārzkopības uzņēmumā.

22. Spēja novērtēt atsevišķu tehnoloģiju un ražošanas procesu pārmaiņu ietekmi uz vidi kā ekoloģisku, sociālu un ekonomisku sistēmu.

23. Spēja atrast veidus laukkopības un dārzkopības nozaru saražotās produkcijas tālākam pielietojumam, kā arī novērtēt saistības ar pārstrādes uzņēmumiem un kooperāciju.

24. Spēja piemērot lauksaimniecības nozari reglamentējošos normatīvos aktus.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

26. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību laukkopības un dārzkopības jomā.

27. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

1.42.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lietot nozares vispārējās pamatzināšanas un profesijas pamatzināšanas.

2. Strādāt rūpīgi, atbildīgi un precīzi.

3. Strādāt sarežģītās situācijās.

4. Strādāt radoši, patstāvīgi un komandā.

5. Izmantot savas zināšanas un citu uzņēmumu darba pieredzi praksē.

6. Risināt problēmas un pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei, paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi uz laukkopības un dārzkopības produkcijas ražošanu.

7. Mutiski un rakstiski argumentēt savu viedokli.

8. Apkopot, sistematizēt, analizēt informāciju un datus, izdarot attiecīgos secinājumus.

9. Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu un laiku.

10. Radoši sadarboties ar citiem uzņēmumiem, klientiem, speciālistiem un citām personām.

11. Prast piemērot ar profesionālo darbību saistītās Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās procedūras un profesionālos standartus.

12. Apzināt un izmantot speciālo literatūru, sekot jaunākajai informācijai zinātniskajās publikācijās, nozares žurnālos un citos plašsaziņas līdzekļos laukkopības un dārzkopības jomās.

13. Spēt pašizglītoties, sistemātiski pilnveidot savu kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas un prasmes.

14. Noformēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām laukkopības un dārzkopības jomās.

15. Lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

16. Pārzināt zinātniski pētnieciskā darba metodikas pamatprincipus.

17. Pārvaldīt valsts valodu.

18. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

20. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

21. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

22. Piedalīties profesionālo asociāciju un nevalstisko organizāciju darbībā.

23. Regulāri sekot sējumu un stādījumu stāvoklim.

1.42.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde;

1.2. zemes tirgus jautājumi;

1.3. lauksaimniecības politikas jautājumi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. biometrija;

2.2. ekonomikas pamati;

2.3. lietišķā psiholoģija un vadība;

2.4. filozofija, ētika un estētika;

2.5. patentzinība un standarti;

2.6. agrofizika;

2.7. ķīmija;

2.8. zooloģija un dzīvnieku fizioloģija;

2.9. dzīvnieku ēdināšana;

2.10. ģenētika un selekcija;

2.11. grāmatvedība un investīcijas;

2.12. biodegvielas ražošanas jautājumi un biomasas kā alternatīvās enerģijas avota izmantošanas iespējas;

2.13. zemes ierīcība un meliorācija;

2.14. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;

2.15. intelektuālais īpašums.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietošanas līmenī:

3.1. lauksaimniecības resursi;

3.2. laukkopība un augkopība;

3.3. botānika un augu fizioloģija;

3.4. augsnes zinātne un agroķīmija;

3.5. mikrobioloģija;

3.6. dārzkopība;

3.7. entomoloģija, fitopatoloģija un augu aizsardzība;

3.8. pļavkopība;

3.9. lauksaimniecības mehanizācija;

3.10. pētījumu metodika;

3.11. normatīvie akti lauksaimniecībā;

3.12. biškopība;

3.13. augu biotehnoloģija;

3.14. komercdarbība un vadība lauksaimniecībā;

3.15. tirgzinība;

3.16. datorzinības;

3.17. valsts valoda;

3.18. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.19. darba tiesiskās attiecības;

3.20. darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības;

3.21. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.22. lietvedība.

1.43. Ciltslietu zootehniķa profesijas standarts

1.43.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ciltslietu zootehniķis.

2. Profesijas kods - 2132 09.

1.43.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ciltslietu zootehniķis ir speciālists, kas plāno zootehniskos pasākumus ciltsdarbā, organizē un nodrošina ganāmpulka atražošanas un izmantošanas procesu izpildi, izvēlas tirgus prasībām un uzņēmuma darbības nodrošināšanai atbilstošas dzīvnieku sugas un šķirnes, izvēlas racionālas dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas, organizē produkcijas pirmapstrādi, tās uzglabāšanu, veic produkcijas un darba patēriņa uzskaiti; seko labturības prasību ievērošanai dzīvnieku novietnēs; seko lopkopības produktu ieguves noteikumu ievērošanai; reģistrē un apseko ganāmpulkus, novērtē ganāmpulkā esošos dzīvniekus pēc eksterjera un produktivitātes rādītājiem; izdara ierakstus zootehniskās uzskaites dokumentos un veic dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā; konsultē lopkopjus un dzīvnieku īpašniekus par aktualitātēm dzīvnieku audzēšanā, ēdināšanā, turēšanā un ar lopkopību saistītos normatīvajos aktos; organizē informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vada padotībā esošos darbiniekus; nodrošina vides aizsardzību, ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu, gatavo atbalsta maksājumu un investīciju projektu iesniegumus, veic pētniecisko darbu ar zinātnisku vērtību lopkopības nozarēs.

Ciltslietu zootehniķis strādā lopkopības produktu ražošanas uzņēmumos, ar lopkopību saistītās valsts pārvaldes, izglītības, konsultatīvajās, pakalpojumu un zinātnes institūcijās.

1.43.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja organizēt lauksaimniecības dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu dzīvnieku novietnēs.

2. Spēja orientēties lauksaimniecības nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos.

3. Spēja izvēlēties ražošanas virzienam piemērotākās dzīvnieku šķirnes un atražošanas sistēmu.

4. Spēja realizēt ciltsdarba (individuālās ražības kontroles) un zootehnisko uzskaiti.

5. Spēja organizēt un veikt dzīvnieku ciltsvērtēšanu un uz to balstītu efektīvu selekciju.

6. Spēja organizēt un veikt dzīvnieku ierakstīšanu ciltsgrāmatā.

7. Spēja izvēlēties dažādu sugu un grupu dzīvniekiem piemērotākos barības līdzekļus, to sagatavošanas tehnoloģiju.

8. Spēja novērtēt sagatavotās lopbarības kvalitāti.

9. Spēja, izmantojot datorprogrammas, veikt barības devu optimizāciju.

10. Spēja sastādīt lopbarības bilanci.

11. Spēja izvēlēties dzīvnieku turēšanas tehnoloģijai un ražošanas virzienam atbilstošu dzīvnieku ēdināšanas tehnoloģiju.

12. Spēja izvēlēties konkrētiem ražošanas apstākļiem piemērotāko dzīvnieku turēšanas tehnoloģiju.

13. Spēja plānot lopkopības produkcijas ieguves apjomu un veikt tās uzskaiti.

14. Spēja kontrolēt un analizēt iegūtās produkcijas kvalitāti.

15. Spēja izvēlēties lopkopības produkcijas pirmapstrādei piemērotas tehnoloģijas un iekārtas.

16. Spēja izvēlēties iegūtās produkcijas uzglabāšanas tehnoloģiju un iekārtas.

17. Spēja kontrolēt produkcijas kvalitātes izmaiņas.

18. Spēja veikt padarītā darba un nostrādātā laika uzskaiti.

19. Spēja veikt izlietoto materiālu uzskaiti.

20. Spēja aizpildīt ar ciltslietu zootehniķa darba izpildi saistīto dokumentāciju.

21. Spēja novērtēt lopkopības nozares riska faktorus un konkurētspēju.

22. Spēja ievērot darba aizsardzības noteikumus un sistemātiski organizēt attiecīgās apmācības vai pārbaudes pakļautajam personālam.

23. Spēja ievērot ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, un prasīt to ievērošanu padotajam personālam.

24. Spēja izvēlēties un pielietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus.

25. Spēja ievērot medikamentu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanu saskaņā ar instrukcijām, nekaitējot apkārtējai videi un dzīviem organismiem.

26. Spēja nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu.

27. Spēja novērtēt lopkopības produkcijas ražošanas ietekmi uz vidi.

28. Spēja sadarboties ar pārstrādes uzņēmumiem un veidot kooperatīvus.

29. Spēja izstrādāt lopkopības nozares ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

30. Spēja orientēties Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikā un atbalsta iespējās.

31. Spēja izstrādāt iesniegumus Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumu saņemšanai un projektu iesniegumus investīciju piesaistei uzņēmumā.

32. Spēja sazināties valsts valodā un divās svešvalodās.

33. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku nozīmi lopkopības nozarē.

34. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

1.43.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Lietot nozares vispārējās pamatzināšanas un profesijas pamatzināšanas.

2. Risināt problēmas un pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei, paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi uz lopkopības produkcijas ražošanu.

3. Strādāt radoši, patstāvīgi un komandā.

4. Strādāt rūpīgi, atbildīgi un precīzi.

5. Strādāt sarežģītās situācijās.

6. Sadarboties ar klientiem.

7. Ievērot profesionālo ētiku.

8. Spēt pašizglītoties, sistemātiski pilnveidot savu kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas un prasmes.

9. Izmantot savas zināšanas un citu uzņēmumu darba pieredzi praksē.

10. Analizēt informāciju un izdarīt secinājumus.

11. Plānot un organizēt savu un pakļautā personāla darbu.

12. Atbilstoši kompetencei piemērot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus.

13. Ievērot Labas lauksaimniecības prakses un dzīvnieku labturības nosacījumus.

14. Noformēt dokumentus atbilstoši dokumentu pārvaldības prasībām.

15. Prast orientēties Latvijas dzīvnieku šķirņu katalogos.

16. Pazīt izplatītākās dzīvnieku slimības.

17. Pielietot konkrētiem apstākļiem atbilstošu dzīvnieku ēdināšanas un turēšanas tehnoloģiju.

18. Prast novērtēt lopbarības kvalitāti.

19. Prast izmantot modernas dzīvnieku audzēšanas metodes.

20. Pielietot ar lopkopības ražošanu un ciltsdarbu saistītas datorprogrammas.

21. Apzināt un izmantot speciālo literatūru, sekot jaunākajai informācijai zinātniskajās publikācijās, nozares žurnālos un presē.

22. Izstrādāt normatīvos aktus un projektus lopkopībā un pieteikumus Eiropas Savienības un valsts atbalsta maksājumu saņemšanai.

23. Apkopot, sistematizēt un analizēt datus.

24. Pārvaldīt valsts valodu.

25. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

26. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

27. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

28. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

1.43.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. lauksaimniecības produktu pārstrāde;

1.2. lopkopības produktu pieprasījums un piedāvājums;

1.3. lauksaimniecības politikas jautājumi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. biometrija;

2.2. ekonomikas pamati;

2.3. lietišķā psiholoģija un vadība;

2.4. filozofija, ētika un estētika;

2.5. patentzinība un standarti;

2.6. agrofizika;

2.7. ķīmija;

2.8. augu fizioloģija;

2.9. augu ģenētika un selekcija;

2.10. grāmatvedība un investīcijas;

2.11. ekonomikas teorija;

2.12. mikrobioloģija;

2.13. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietošanas līmenī:

3.1. lauksaimniecības resursi;

3.2. dzīvnieku fizioloģija;

3.3. botānika;

3.4. zooloģija;

3.5. dzīvnieku anatomija un fizioloģija;

3.6. dzīvnieku ģenētika;

3.7. kvantitatīvās ģenētikas metodes ciltsdarbā;

3.8. biotehnoloģijas metodes ciltsdarbā;

3.9. ganāmpulku un populāciju selekcijas programmas;

3.10. barības līdzekļi;

3.11. lopbarības ražošana;

3.12. dzīvnieku ēdināšana;

3.13. lauksaimniecības mehanizācija;

3.14. pētījumu metodika;

3.15. normatīvie akti lauksaimniecībā;

3.16. dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs;

3.17. govkopība;

3.18. cūkkopība;

3.19. putnkopība;

3.20. zirgkopība;

3.21. mazie atgremotājdzīvnieki;

3.22. dzemdniecība un ginekoloģija;

3.23. veterinārijas pamati;

3.24. lauksaimniecības produktu pārstrāde;

3.25. datorzinības;

3.26. valsts valoda;

3.27. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.28. darba tiesiskās attiecības;

3.29. darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības;

3.30. ekoloģija un vides aizsardzība;

3.31. lietvedība.

1.44. Elektroinženiera profesijas standarts

1.44.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - elektroinženieris.

2. Profesijas kods - 2151 01.

1.44.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- elektroinženieris projektē elektroiekārtas; komplektē, uzrauga un apkalpo elektriskās iekārtas, ievērojot saistību ar tehnoloģijām; vada un pārrauga citu speciālistu darbu, plāno un organizē to.

Elektroinženieris strādā elektrotehniskajos uzņēmumos, kas ražo, pārvada un sadala elektroenerģiju, ražo elektroiekārtas tautsaimniecībai, kā arī rūpniecības, lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes, transporta uzņēmumos, kuros tiek izmantotas modernas tehnoloģiskās iekārtas ar sarežģītu automatizētu elektrotehnisko aprīkojumu, kā arī projektēšanas, pētniecības, konsultāciju un apkalpes uzņēmumos.

1.44.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izveidot pilna apjoma automatizēto elektrotehnisko iekārtu projekta dokumentāciju, ieskaitot programmējamo loģisko kontrolleru (PLC - Programmable Logical Controllers) programmēšanu.

2. Spēja orientēties mikroprocesoru kontrolleru programmēšanā (asamblerā vai C++ valodā).

3. Spēja veikt pēc projekta izgatavotās iekārtas algoritmizētu testēšanu un regulēšanu.

4. Spēja veikt automatizēto elektroiekārtu piesaisti tehnoloģijām.

5. Spēja veikt uzņēmumu elektroapgādes, elektroenerģijas pārvades un sadales sistēmu režīmu aprēķinus.

6. Spēja veikt elektrotehnisko projektu dokumentācijas koriģēšanu un pilnveidošanu.

7. Spēja veikt projektēto elektrotehnisko iekārtu tehniskiekonomisko novērtējumu.

8. Spēja sniegt konsultācijas par automatizēto elektrotehnisko sistēmu izveidi un darbības jautājumiem.

9. Spēja vadīt elektroiekārtu (elektrotehnoloģiju, elektrisko dzinēju, elektrisko ierīču) pēcprojekta montāžas darbus.

10. Spēja strādāt ar speciālām projektēšanas un elektroiekārtu vadības datorprogrammām.

11. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

12. Spēja organizēt elektrotehnisko un elektronisko automatizācijas iekārtu apskates un metroloģiskos novērtējumus, nosakot kontroles parametrus un tehnoloģisko procesu raksturojumus.

13. Spēja organizēt darbojošos elektrotehnisko un elektronisko automatizācijas iekārtu testēšanu un pārbaudes, pieregulēšanu, kontrolleru programmu pielāgošanu saskaņā ar ražotājuzņēmumu tehnisko dokumentāciju, nosakot un novēršot bojājumus.

14. Spēja noteikt tehnoloģisko elektroiekārtu elektrotehnisko un elektronisko mezglu bojājumus un vadīt to remontu.

15. Spēja organizēt jaunu elektrotehnisko un elektronisko iekārtu pieslēgšanu, testēšanu, pieregulēšanu, ievērojot tehniskos normatīvus un standartus, kā arī patērētāju prasības.

16. Spēja organizēt un vadīt padoto personālu ātrai elektroiekārtu bojājumu novēršanai, vienlaikus nodrošinot augstu kvalitāti.

17. Spēja organizēt un vadīt uzņēmumu elektroapgādes, pārvades un sadales iekārtu ekspluatāciju.

18. Spēja izvērtēt un noteikt elektroiekārtu atteikuma cēloņus un biežumu, ar nolūku tos novērst pirms to atteikuma.

19. Spēja pētīt elektrotehnisko materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas, gatavot ziņojumus un pārskatus.

20. Spēja iepazīties ar jaunākajām elektroiekārtu izstrādnēm un to īpatnībām.

21. Spēja novērtēt dažādu elektroiekārtu un elektrisko tehnoloģiju pielietošanas iespējas Latvijā.

22. Spēja veikt tehnisko risinājumu efektivitātes novērtējumu.

23. Spēja veikt ārvalstu firmu elektrotehnisko iekārtu piesaistes projektēšanu.

24. Spēja veikt elektrotehnisko iekārtu uzstādīšanas vadību.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās (krievu un angļu vai vācu valodā).

1.44.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt elektriskos, magnētiskos un elektronisko elementu aprēķinus, ievērojot normatīvo aktu prasības, Latvijas un starptautisko standartu prasības.

2. Veikt aprēķinus un procesu vadīšanu, pielietojot skaitļošanas tehniku.

3. Izprast datormodelēšanas un aprēķinu programmu sastādīšanas metodiku, pārbaudīt mikroprocesoru vadības sistēmu programmas.

4. Pielietot tipveida datorprogrammas, pielietot datorus modelēšanai.

5. Projektēt automatizētās elektrotehniskās iekārtas.

6. Izveidot principiālās elektriskās un elektroniskās shēmas, shēmu darbības aprakstus, montāžas un piesaistes shēmas.

7. Pielietot projektēšanas datorprogrammas.

8. Projektēt uzņēmumu elektroapgādes, elektropārvades un sadales iekārtas.

9. Izveidot elektroapgādes, elektropārvades un sadales iekārtu shēmas, veikt nepieciešamos aprēķinus, izveidot montāžas shēmas un konstruktīvos dokumentus.

10. Pielietot tipveida elektroapgādes, elektropārvades un sadales elementus un projektēšanas metodiku.

11. Izmantot diagnostikas un mērīšanas aparatūru.

12. Veikt metroloģiskos mērījumus ar dažāda tipa mēraparātiem.

13. Ievērot darba aizsardzības normas, pielietot darba aizsardzības pasākumus darbā ar diagnostikas un mērīšanas aparatūru.

14. Pielietot mikroprocesoru kontrollerus un datorvadības sistēmas.

15. Izprast automatizācijas elementu darbības principus.

16. Pielietot elektrodrošības tehniskos līdzekļus.

17. Sniegt pirmo neatliekamo palīdzību.

18. Veikt tehniski ekonomisko salīdzinājumu un darba organizācijas pasākumus.

19. Novērtēt tehniski ekonomisko rādītāju sistēmas (arī svešvalodās), veikt rādītāju datorizētus aprēķinus un novērtējumus.

20. Noformēt lietišķos dokumentus, protokolus, ziņojumus, sniegt konsultācijas.

21. Pārvaldīt valsts valodu.

22. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas (krievu un angļu vai vācu valodā) saziņas līmenī.

23. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.44.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vispārējā socioloģija;

1.2. saskarsmes pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. ekonomika;

2.2. inženierķīmija;

2.3. mehānika;

2.4. matemātikas papildnodaļas (elektrozinātne);

2.5. varbūtības teorija un matemātiskā statistika;

2.6. programmējamie loģiskie kontrolleri;

2.7. fizika;

2.8. ievads elektronikas specialitātē;

2.9. elektrība un magnētisms.

2.10. elektroražošana;

2.11. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. matemātika;

3.2. datormācība (pamatkurss);

3.3. datormācība (speckurss industriālajā elektronikā);

3.4. elektrotehnikas teorētiskie pamati;

3.5. elektroinženieru matemātikas datorrealizācija;

3.6. regulēšanas teorijas pamati;

3.7. programmēšanas valodas industriālajā elektronikā;

3.8. programmēšanas tehnoloģijas industriālajā elektronikā;

3.10. energoelektronika;

3.11. elektriskie mērījumi;

3.12. elektroniskās iekārtas;

3.13. elektriskās mašīnas;

3.14. elektriskās piedziņas pamati;

3.15. digitālā elektronika;

3.16. ķēžu teorija;

3.17. darba aizsardzība;

3.18. vides aizsardzība;

3.19. darba tiesiskās attiecības;

3.20. elektroapgāde, elektropārvade un elektrosadale;

3.21. valsts valoda;

3.22. divas svešvalodas (krievu un angļu vai vācu valodā) saziņas līmenī;

3.23. industriālās elektronikas un elektrotehnoloģijas specializācija (elektriskās piedziņas vadība un regulēšana, modernās ražošanas tehnoloģijas, ražošanas procesu automatizācijas pamati, tehnoloģisko procesu automatizācija, automatizētie elektrotehnoloģiskie procesi, elektroiekārtu projektēšana);

3.24. virszemes elektrotransporta specializācija (dzelzceļa pārvadājumu procesa vadības datortehnoloģijas, elektrotransporta vilces piedziņas, elektrotransporta pusvadītāju pārveidotāji, dzelzceļa transporta elektroapgāde, elektrovilcienu vadības sistēmas, vilces elektriskie aparāti);

3.25. dzelzceļa automātikas un datorvadības specializācija (transporta vadības datu bāzes, dzelzceļa transporta mikroprocesoru sistēmas, dzelzceļa automātikas un telemehānikas līnijas, automātikas un telemehānikas stacijas sistēmas, dzelzceļa transporta intervāla regulēšanas sistēmas).

1.45. Ergoterapeita profesijas standarts

1.45.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ergoterapeits.

2. Profesijas kods - 2264 04.

1.45.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ergoterapeits veic darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kompetencei, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas; patstāvīgi veic pacientu/klientu ergoterapeitisko izmeklēšanu, nodarbes veikšanas novērtēšanu un funkcionālo traucējumu noteikšanu, kā arī vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamības un/vai atbilstības izvērtēšanu; veic konsultatīvo, profilaktisko darbu sabiedrībā, uzsverot nodarbes nepieciešamību cilvēka dzīvē; piedalās profesionālās izglītības realizēšanā, veicinot specialitātes attīstību, vada citus darbiniekus, organizē, piedalās vai vada multiprofesionālas rehabilitācijas komandas darbu; ievēro profesionālo ētiku; ir atbildīgs par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

Ergoterapeits savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā ārstniecības iestādēs un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās.

1.45.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja skaidrot teorētiskās koncepcijas, kas veido ergoterapijas pamatus.

2. Spēja skaidrot sakarību starp cilvēka nodarbi, veselību un labklājību.

3. Spēja noteikt cilvēka ķermeņa funkcijas un vides faktorus, kas ietekmē nodarbes veikšanu.

4. Spēja pielietot ergoterapijas praksei svarīgās bioloģijas, medicīnas, humanitārās, psiholoģijas, sociālo, tehnisko un nodarbes zinātņu zināšanas kopā ar teorijām par nodarbi un dalību.

5. Spēja diskutēt par ergoterapiju saistībā ar cilvēka nodarbi.

6. Spēja izmantot nodarbi cilvēka veselības veicināšanai, prevencijai, profilaksei un ārstēšanai.

7. Spēja izvēlēties un pielietot atbilstošas terapeitiskās pieejas, prakses modeļus un metodes, lai atrisinātu pacientu/klientu problēmas saistībā ar nodarbi un veselību.

8. Spēja argumentēti spriest ergoterapijas procesā.

9. Spēja lietot nodarbes analīzi ergoterapijas procesā.

10. Spēja izstrādāt terapijas plānu atbilstoši pacienta/klienta problēmām un resursiem.

11. Spēja izmantot zinātniskos pierādījumus, lai nodrošinātu terapijas efektivitāti.

12. Spēja kritiski izvērtēt ergoterapijas pakalpojumu kvalitāti.

13. Spēja lietot uz klientu vērstas prakses principus.

14. Spēja sadarboties ar indivīdu, grupu, organizāciju un sabiedrību ergoterapijas pakalpojumu organizēšanā.

15. Spēja izskaidrot pacientu/klientu tiesības risināt nodarbes problēmas.

16. Spēja izprast un respektēt pacienta/klienta kultūras tradīcijas, ticējumus un paražas un to ietekmi uz nodarbi.

17. Spēja organizēt un vadīt pacientu/klientu grupas ar mērķi veicināt to nodarbes.

18. Spēja dokumentēt terapijas procesu.

19. Spēja ievērot noteiktās procedūras, profesionālos standartus un normatīvos aktus, kas regulē ergoterapeita darbību.

20. Spēja iesaistīties mūžizglītības procesā, lai uzturētu/uzlabotu profesionālo kompetenci.

21. Spēja ievērot profesionālo ētiku un respektēt pacientu/klientu.

22. Spēja sniegt pakalpojumus ergoterapeita kompetences ietvaros.

23. Spēja veikt zinātniskus pētījumus veselības un sociālās aprūpes jomā, interpretēt un analizēt pētījuma rezultātus.

24. Spēja noteikt un formulēt pētniecības jautājumus saistībā ar nodarbi un ergoterapiju.

25. Spēja lasīt un kritiski analizēt zinātnisko literatūru.

26. Spēja lietot un kritiski apspriest atbilstošo zinātnisko pētījuma metodoloģiju.

27. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

28. Spēja attīstīt zināšanas par nodarbi un ergoterapijas praksi.

29. Spēja izplatīt pētījumu rezultātus interesentiem.

30. Spēja izpētīt pakalpojumu tirgu un piedalīties ergoterapijas pakalpojumu attīstīšanā un uzlabošanā.

31. Spēja noteikt prioritāti ergoterapijas pakalpojumiem atbilstoši pacienta/klienta vajadzībām.

32. Spēja nodrošināt ergoterapijas pakalpojumu izmaksu efektivitāti.

33. Spēja informēt par pakalpojumu.

34. Spēja identificēt, apspriest un ietekmēt tos veselības, sociālās aprūpes, sabiedrības un normatīvo aktu attīstības aspektus lokālajā, nacionālajā, starptautiskajā līmenī, kas ietekmē ergoterapijas pakalpojumu pieejamību un nodrošināšanu.

35. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.45.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt un sintezēt, lietot zināšanas praksē.

2. Prast plānot un izmantot laiku.

3. Lietot nozares vispārējās pamatzināšanas un lietot profesijas pamatzināšanas.

4. Lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

5. Veikt pētījumus un veidot uz pierādījumiem balstītu ergoterapijas praksi.

6. Domāt kritiski.

7. Radīt jaunas idejas, būt radošam.

8. Risināt problēmas un pieņemt lēmumus, paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi uz pacientu/klientu.

9. Strādāt multiprofesionālā komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem.

10. Sazināties un sadarboties ar pacientu/klientu, viņa piederīgajiem un aprūpētājiem.

11. Vērtēt, izprast sabiedrības daudzveidību un multikulturālo kontekstu.

12. Strādāt internacionālā vidē, izprast citas kultūras un paražas.

13. Strādāt patstāvīgi un izrādīt iniciatīvu, sistemātiski pilnveidot savu kvalifikāciju, papildināt savas zināšanas un prasmes.

14. Izstrādāt un vadīt projektus, rakstīt zinātniska un metodiska rakstura darbus rehabilitācijas (ergoterapijas) jomā.

15. Ievērot profesionālās ētikas principus un normas.

16. Piedalīties profesionālo asociāciju un nevalstisko organizāciju darbībā.

17. Informēt sabiedrību par veselīga dzīves veida un rehabilitācijas pasākumu nozīmi veselības atjaunošanā/uzturēšanā un profilaksē.

18. Veikt komercdarbību.

19. Dokumentēt savu darbību, ievērojot dokumentu pārvaldības prasības.

20. Prast piemērot ar profesionālo darbību saistītos normatīvos aktus, noteiktās procedūras un profesionālos standartus.

21. Pielietot pozitīvās saskarsmes iemaņas.

22. Pārvaldīt valsts valodu.

23. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

24. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.45.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. kultūras vēsture;

1.2. retorika un loģika;

1.3. veselības sporta pamati;

1.4. pedagoģijas vēsture;

1.5. aktīvās didaktikas metodes;

1.6. medicīniskā biofizika;

1.7. konfesijas un reliģiskās kustības Latvijā;

1.8. psihoterapijas pamati;

1.9. vispārējā fizikālā medicīna;

1.10. masāžas elementi;

1.11. integratīvā medicīna un psihiskās pašregulācijas iespējas;

1.12. alternatīvās pieejas sociālajā darbā (diakonija un kristīgais sociālais darbs).

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. medicīnas vēsture;

2.2. filozofija;

2.3. socioloģija;

2.4. bioloģija;

2.5. biomehānika;

2.6. bērnu saslimšanas;

2.7. traumatoloģija un ortopēdija;

2.8. iekšķīgās slimības;

2.9. neiroloģiskās slimības;

2.10. psihiskās slimības;

2.11. farmakoloģija;

2.12. neiropsiholoģija ergoterapijā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. veselības aprūpes un rehabilitācijas pamati;

3.2. vispārējie tiesību pamati un cilvēktiesības;

3.3. ergoterapijas pamati;

3.4. profesionālā ētika;

3.5. anatomija;

3.6. fizioloģija;

3.7. medicīnas terminoloģija;

3.8. zināšanas par invaliditāti un vides pieejamību;

3.9. funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana;

3.10. nodarbe un kultūrvide;

3.11. psiholoģija;

3.12. biometrija;

3.13. novērtēšanas metodoloģija ergoterapijā;

3.14. konceptuālie prakses modeļi ergoterapijā;

3.15. ergoterapija pediatrijā;

3.16. radošās aktivitātes ergoterapijā;

3.17. pirmā/ neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.18. ergoterapija pieaugušajiem;

3.19. vispārējā rehabilitācija;

3.20. ergonomija;

3.21. ergoterapija gados veciem cilvēkiem;

3.22. sabiedrības veselība un epidemioloģija;

3.23. ekonomika un uzņēmējdarbība;

3.24. sociālā un profesionālā rehabilitācija;

3.25. lietišķā etiķete;

3.26. zinātniskā darba metodoloģiskie pamati;

3.27. alternatīvā komunikācija;

3.28. mākslas terapija;

3.29. uzturmācība;

3.30. tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma;

3.31. plaukstas ortozēšana;

3.32. dokumentu pārvaldības pamati;

3.33. informācijas tehnoloģijas;

3.34. darba aizsardzība;

3.35. vides aizsardzība;

3.36. darba tiesiskās attiecības;

3.37. valsts valoda;

3.38. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.46. Projekta vadītāja profesijas standarts

1.46.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - projekta vadītājs.

2. Profesijas kods - 2422 01.

1.46.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- projekta vadītājs izstrādā projekta pieteikumu (projekts var būt jebkurā tautsaimniecības nozarē); organizē un vada projekta komandu; veido projekta organizāciju un kultūru; nosaka projekta dalībnieku lomas, izvēlas projekta organizācijas formu, veido projekta komandas dalībnieku komunikācijas struktūru; plāno projekta posmus; veic projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu un kontrollingu; veic projekta vides analīzi; plāno projekta šķirtnes (robežstabus) un darba apspriedes; veic projekta riska analīzi un koordinē dažādu interešu grupu intereses; seko projekta plānu izpildei, analizē rezultātus, izstrādā priekšlikumus, veic korekcijas esošajos plānos; sastāda projekta starpatskaites un gala atskaiti; vada projekta administrāciju un dokumentēšanu.

Projekta vadītājs savu darbību veic atbilstoši projektu vadīšanas jomas normatīvo aktu prasībām, kā arī starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām.

Projekta vadītājs strādā gan valsts vai pašvaldību iestādēs, gan uzņēmumos jebkurā tautsaimniecības nozarē.

1.46.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izprast un analizēt uzņēmumu saimniecisko darbību un piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas.

2. Spēja analizēt problēmas, izvirzīt mērķus un to sasniegšanas alternatīvos risinājumus.

3. Spēja veikt projekta alternatīvo risinājumu vērtēšanu pēc dažādiem kritērijiem.

4. Spēja formulēt pamatotus projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus.

5. Spēja organizēt projektam nepieciešamo infrastruktūru.

6. Spēja analizēt uzņēmuma struktūru un pielāgot to projektu un programmu vadīšanas vajadzībām.

7. Spēja izvēlēties un pielietot projektu vadīšanai nepieciešamās plānošanas un kontrollinga metodes.

8. Spēja nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju.

9. Spēja izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā.

10. Spēja patstāvīgi pieņemt pamatotus lēmumus par projekta gaitu.

11. Spēja vadīt projekta komandu, deleģēt uzdevumus, pieņemt un novērtēt darba rezultātus.

12. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

13. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

14. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, vides aizsardzības noteikumus un saudzēt apkārtējo vidi.

15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

16. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību projektu vadīšanas jomā.

1.46.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izprast un analizēt uzņēmuma saimniecisko darbību un piedāvāt jaunas un inovatīvas attīstības stratēģijas.

2. Analizēt problēmas, izvirzīt mērķus un to sasniegšanas alternatīvos risinājumus.

3. Noteikt projekta alternatīvo risinājumu veikšanai nepieciešamo produkta kvalitāti, laiku un izmaksas.

4. Prognozēt iespējamos ieņēmumus un ieguvumus produkta vai pakalpojuma lietošanas laikā.

5. Prognozēt produkta uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas.

6. Noteikt nākotnē sagaidāmās tīrās naudas plūsmas.

7. Veikt projektu alternatīvo risinājumu izmaksu-ieguvumu analīzi.

8. Izvērtēt projektu alternatīvo risinājumu vērtību analīzi un pamatot labākā risinājuma izvēli.

9. Formulēt pamatotus projektu priekšlikumus un projektu uzdevumus.

10. Organizēt projektam nepieciešamo infrastruktūru.

11. Analizēt organizācijas struktūras un pielāgot tās projektu un programmu vadīšanas vajadzībām.

12. Prast pielietot projektu plānošanas metodes - struktūranalīzes metodi, tīklplānošanas pamatmetodes (CPM, PERT, MPM), Ganta diagrammas metodes u.c.

13. Prast pielietot projektu kontrollinga metodes - trenda analīzes metodes, darba apjomu, termiņu un izmaksu integrētās kontrollinga metodes.

14. Nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju.

15. Izstrādāt un uzturēt projektu vadīšanai nepieciešamo specifisko dokumentāciju visā projektu izstrādes un realizācijas gaitā.

16. Pieņemt pamatotus lēmumus par projekta gaitu.

17. Vadīt projekta komandu, deleģēt uzdevumus, pieņemt un novērtēt darba rezultātus.

18. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas.

19. Pārvaldīt valsts valodu.

20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

21. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

22. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

1.46.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. civiltiesības;

1.2. komerctiesības;

1.3. apdrošināšana.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. multiprojektu vadīšana;

2.2. programmu vadīšana;

2.3. projektu portfeļu vadīšana;

2.4. projektorientētā komercdarbība;

2.5. profesionālā ētika un biznesa ētika;

2.6. saskarsmes psiholoģija;

2.7. grāmatvedības uzskaite;

2.8. nodokļi;

2.9. audits;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. projektu vadīšanas teorētiskie pamati;

3.2. projektu vadīšanas metodes, tehnikas un instrumenti;

3.3. projektu inicializācija;

3.4. projektu organizācija;

3.5. projektu starts;

3.6. projektu plānošana;

3.7. projektu kontrollings;

3.8. projektu noslēgums;

3.9. projektu kvalitātes vadīšana;

3.10. projektu risku vadīšana;

3.11. projektu personāla vadīšana;

3.12. projektu dokumentācijas vadīšana;

3.13. administratīvās un saimnieciskās tiesības;

3.14. piegāžu un līgumu vadīšana;

3.15. starptautiskie un nacionālie projektu vadīšanas standarti un vadlīnijas;

3.16. statistiskās datu apstrādes metodes;

3.17. datorzinības;

3.18. darba aizsardzība;

3.19. darba tiesiskās attiecības;

3.20. vides aizsardzība;

3.21. valsts valoda;

3.22. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

1.47. Ekonomista profesijas standarts

1.47.1.Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ekonomists.

2. Profesijas kods - 2631 02.

1.47.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ekonomists analizē dažādus ekonomiskos procesus gan atsevišķu uzņēmumu, gan tautsaimniecības līmenī, t.i., analizē nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas ieņēmumu un izdevumu gūšanas procesus, naudas apgrozījuma, finanšu aprites procesus, noskaidro faktorus, kas šos procesus ietekmē; plāno uzņēmuma darbību ar mērķi palielināt tā rezultātu efektivitāti; meklē risinājumus, kas palīdz novērst riskus, izstrādā budžetu un seko tā izpildei, izveido rezultātu efektivitātes novērtēšanas sistēmu un kontrolē normatīvajos aktos minēto procesu reglamentējošo prasību ievērošanu; organizē un vada plānošanas un analīzes darbu; informē un konsultē par ilgtspējīgas izaugsmes un saimnieciskās darbības plānošanas jautājumiem, kā arī patstāvīgi plāno un veic zinātniskās pētniecības darbu ekonomikas jomā un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu ieviešanai.

Ekonomists strādā uzņēmumos (valsts un pašvaldību iestādēs, komersantos, personālsabiedrības un citās institūcijās) jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī nevalstiskajās organizācijās.

1.47.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja analizēt un novērtēt ekonomisko vidi makro un mikro līmenī, tās attīstības tendences un perspektīvas Latvijā un pasaulē un izstrādāt priekšlikumus nozaru un tautsaimniecības attīstības politikas pilnveidošanā.

2. Spēja identificēt sociālās un ekonomiskās vides un to procesu izmaiņas un pieņemt lēmumus par uzņēmuma saimnieciskās darbības mērķu un plānu maiņas nepieciešamību.

3. Spēja noteikt darbības mērķus un pamatvirzienus uzņēmuma, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības efektivitātes paaugstināšanas nodrošināšanai.

4. Spēja orientēties normatīvo aktu prasībās ekonomikas jomā.

5. Spēja sastādīt, analizēt un koriģēt ekonomisko procesu prognozes.

6. Spēja pielietot finanšu un statistikas informāciju uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaitē, plānošanā un analīzē.

7. Spēja sastādīt, analizēt un koriģēt funkcionālos un finanšu budžetus, mērķtiecīgi analizējot ieņēmumu un izdevumu dinamiku un struktūru.

8. Spēja izvēlēties un izmantot uzņēmuma darbības alternatīvus finansēšanas avotus, izvērtējot resursu piesaistīšanas iespējas, riskus un to ietekmi uz rezultātu efektivitāti.

9. Spēja analizēt un novērtēt saimnieciskās darbības (pamatdarbības, investīciju un finanšu) rezultātus un identificēt uzņēmuma saimniecisko darbību ietekmējošos faktorus.

10. Spēja apkopot datus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas darbības plānošanai, kontrolei un koriģēšanai.

11. Spēja nodrošināt efektīvu finanšu izlietošanu, analizējot, plānojot un koriģējot naudas plūsmu.

12. Spēja sagatavot informāciju uzņēmuma vadībai par plāna izpildes gaitu lēmumu pieņemšanai saimnieciskās darbības attīstībai.

13. Spēja izstrādāt un pielietot uzņēmumu saimnieciskās darbības efektivitātes rādītāju sistēmu.

14. Spēja izstrādāt un kontrolēt saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšanas plānu.

15. Spēja izvērtēt un izmantot normatīvajos aktos noteiktos (tai skaitā, nodokļu) atvieglojumus darbības efektivitātes paaugstināšanai.

16. Spēja izstrādāt investīciju, jauno produktu ieviešanas un jauno tirgu apgūšanas projektus, tos vadīt.

17. Spēja pielietot ilgtermiņa ieguldījumu projektu efektivitātes novērtēšanas metodes, noteikt to ienesīgumu un riskus, sagatavot informāciju lēmumu pieņemšanai par investīcijām.

18. Spēja izstrādāt programmas un pasākumus darba efektivitātes paaugstināšanā, nodrošināt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli.

19. Spēja izstrādāt programmas un pasākumus resursu (cilvēkresursu, finanšu, materiālu u.c. resursu) pārvaldībā, veikt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli.

20. Spēja kontrolēt uzņēmuma aktīvu vērtību, izmantot uzskaites datu bāzes informāciju operatīvai kontrolei.

21. Spēja analizēt nodarbinātību, darba ražīgumu un darbaspēka izmaksas makro un mikro līmenī.

22. Spēja interpretēt un izmantot darbības plānošanai pamatdarbības, finanšu un investīciju darbības analīzes rezultātus.

23. Spēja noteikt finanšu vadības pasākumus mērķu sasniegšanai.

24. Spēja novērtēt saimnieciskās darbības un finanšu riskus un sastādīt to novēršanas plānu.

25. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

26. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

27. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

28. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību ekonomikas nozarē un prezentēt iegūtos rezultātus.

1.47.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Izmantot ekonomikas teorijas atzinumus konkrētu faktu vērtēšanā un analīzē.

2. Plānot un analizēt ekonomiskās aktivitātes produktu, finanšu un darba tirgos.

3. Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un to ietekmi uz sociāli ekonomisko vidi.

4. Izprast likumdošanas procesu un tā ietekmi uz uzņēmumu un ekonomiku kopumā.

5. Izvērtēt sabiedriskajā apspriešanā izvirzīto normatīvo aktu projektus ekonomikas jomā un sniegt priekšlikumus to pilnveidošanai.

6. Izvērtēt un salīdzināt saimnieciskās darbības alternatīvas, novērtēt to iespējamās sekas.

7. Noteikt uzņēmuma mērķus.

8. Novērtēt makroekonomisko situāciju un plānot uzņēmuma saimniecisko darbību atbilstoši mainīgiem apstākļiem.

9. Izprast saimnieciskās darbības ietekmi uz sociālekonomisko un ekoloģisko vidi īsā un ilgā laika posmā.

10. Veikt saimnieciskās darbības plānošanu un finanšu vadību.

11. Prognozēt uzņēmuma saimniecisko darbību un to ietekmējošos faktorus.

12. Noteikt finanšu piesaistīšanas un izvietošanas veidus atbilstoši saimnieciskās darbības mērķiem.

13. Izprast un analizēt uzņēmuma pamatdarbības, finanšu un investīciju darbības kopsakarības un rezultātus.

14. Izstrādāt uzņēmuma saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšanas pasākumus.

15. Vērtēt investīciju projektu efektivitāti.

16. Pārzināt un pielietot risku identificēšanas, novērtēšanas un novēršanas metodes.

17. Izstrādāt saimnieciskās darbības un finanšu risku samazināšanas plānu.

18. Pārzināt un pielietot aktīvu vērtības noteikšanas metodes.

19. Lietot finanšu un statistikas informāciju.

20. Pārzināt saimnieciskās darbības uzskaiti un kontroli.

21. Pārzināt funkcionālo un finanšu budžetu un finanšu pārskatu sastādīšanas metodes.

22. Pārzināt banku un finanšu sektora darbību un nodokļu sistēmu.

23. Izmantot atbilstošas vadības metodes un formas.

24. Pārzināt un lietot uz argumentiem balstītas lēmumu pieņemšanas metodes.

25. Lietot modernās informācijas tehnoloģijas.

26. Strukturēt, analizēt un izmantot iegūto saimnieciskās darbības informāciju.

27. Izmantot secinājumu veidošanas loģiskās metodes.

28. Izstrādāt ar saimniecisko darbību saistītus projektus un piedalīties to vadīšanā.

29. Plānot, koordinēt un vadīt darba grupu, kā arī darboties tajā.

30. Formulēt problēmas, dot uzdevuma nostādni.

31. Veikt zinātnisko un pētniecisko darbu un pētījumu rezultātus ieviest praksē.

32. Sagatavot prezentācijas un uzstāties ar ziņojumiem par profesionāliem jautājumiem konferencēs, semināros, sanāksmēs.

33. Pārvaldīt valsts valodu.

34. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

35. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

36. Pastāvīgi pilnveidot profesionālās zināšanas.

37. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

38. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

1.47.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. ekonomikas teorijas;

1.2. ekonomisko sistēmu attīstības tendences pasaulē;

1.3. saimnieciskās tiesības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. nodokļu politika;

2.2. starptautiskās ekonomiskās attiecības;

2.3. lietišķā komunikācija;

2.4. statistika;

2.5. socioloģija;

2.6. nozares tehnoloģijas;

2.7. vides ekonomika;

2.8. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. makroekonomika;

3.2. mikroekonomika;

3.3. komercdarbības ekonomika;

3.4. ekonomiskā analīze un plānošana;

3.5. ekonomiskā prognozēšana;

3.6. vadības zinības;

3.7. finanšu vadība un analīze;

3.8. tirgzinības;

3.9. kvalitātes vadība;

3.10. projektu izstrāde, vadīšana un īstenošana;

3.11. informācijas tehnoloģijas;

3.12. finanšu grāmatvedība;

3.13. vadības grāmatvedība;

3.14. pētnieciskā darba metodoloģija;

3.15. vides aizsardzība;

3.16. valsts valoda;

3.17. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.18. darba aizsardzība;

3.19. darba tiesiskās attiecības.

1.48. Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standarts

1.48.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - Valsts robežsardzes vecākais virsnieks.

2. Profesijas kods - 3355 09.

1.48.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- Valsts robežsardzes vecākais virsnieks pilda dienesta pienākumus Valsts robežsardzē, organizē robežpārbaudes, robežuzraudzību, imigrācijas kontroles, patvēruma un izraidīšanas procedūras, operatīvo darbību un izmeklēšanu pirmstiesas procesā, kā arī vada struktūrvienību un nodrošina tās finanšu un saimniecisko darbību.

Valsts robežsardzes vecākais virsnieks Valsts robežsardzē var tikt iecelts amatā, kas atbilst Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartam.

1.48.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pārzināt situāciju uz valsts robežas un nelegālās migrācijas jomā, kā arī kriminogēno situāciju, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi, apstrādi, analīzi un apmaiņu.

2. Spēja nodrošināt kvalitatīvu riska analīzes veikšanu par iespējamajiem apdraudējumiem un tās rezultātu izmantošanu robežpārbaudēs, robežuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus Valsts robežsardzes uzdevumus.

3. Spēja precīzi noteikt robežpārbaudes, robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumus atbilstoši prioritātēm.

4. Spēja noteikt optimālus resursus robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles uzdevumu izpildei, kā arī operatīvajai darbībai un izmeklēšanai pirmstiesas procesā.

5. Spēja nodrošināt robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūru, patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas, operatīvās darbības pasākumu, izmeklēšanas pirmstiesas procesā uzdevumu precīzu izpildi.

6. Spēja nodrošināt tiesiskumu un efektivitāti robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūrās, izmeklēšanas pirmstiesas procesā un operatīvās darbības pasākumu uzdevumu izpildē, izdodot administratīvos aktus, pieņemot procesuālus lēmumus, izstrādājot citus dokumentus, kā arī veicot preventīvus pasākumus.

7. Spēja nodrošināt robežpārbaužu, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, operatīvās darbības un izmeklēšanas pirmstiesas procesā rezultātu kvalitatīvu apkopošanu un izvērtēšanu, izmantojot secinājumus jaunu uzdevumu noteikšanai.

8. Spēja nodrošināt rezultatīvu sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, ārvalstu kompetentām institūcijām, juridiskām un fiziskām personām drošības un tiesiskuma jomā.

9. Spēja organizēt darbu ar informācijas sistēmām, veicot datu apstrādi un analīzi, ievērojot datu aizsardzību.

10. Spēja nodrošināt struktūrvienību efektīvu vadīšanu, plānojot, organizējot un koordinējot padotā personāla darbību noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.

11. Spēja nodrošināt padotā personāla kvalitatīvu profesionālo sagatavošanu, nosakot mācību vajadzības un organizējot kvalifikācijas paaugstināšanu.

12. Spēja objektīvi novērtēt padotā personāla darbību un tās rezultātus.

13. Spēja nodrošināt profesionālās ētikas, vispārpieņemto uzvedības normu un ārējā izskata prasību ievērošanu.

14. Spēja vadīt finanšu un saimniecisko darbību, nodrošinot resursu racionālu izmantošanu noteikto uzdevumu izpildei.

15. Spēja nodrošināt kvalitatīvu struktūrvienības darbību reglamentējošo normatīvo aktu un pārvaldes dokumentu izstrādi.

16. Spēja nodrošināt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi.

17. Spēja organizēt un vadīt personāla darbību ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvoklī un militārā apdraudējuma gadījumā atbilstoši Valsts robežsardzes kompetencei.

18. Spēja nodrošināt muitas kontroles pasākumus atbilstoši Valsts robežsardzes kompetencei, nepieļaujot preču un priekšmetu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai.

19. Spēja nodrošināt radiometriskās kontroles pasākumus, izmantojot radiometriskās kontroles iekārtas.

20. Spēja nodrošināt civilās aizsardzības pasākumus sadarbībā ar kompetentām institūcijām.

21. Spēja nodrošināt vides aizsardzības pasākumus sadarbībā ar kompetentām institūcijām.

22. Spēja nodrošināt cilvēku meklēšanas un glābšanas pasākumus sadarbībā ar kompetentām institūcijām.

23. Spēja nodrošināt sabiedriskās drošības un kārtības pasākumus, kontrolējot tiesību normu ievērošanu un īstenojot preventīvos pasākumus, tai skaitā sadarbībā ar kompetentām institūcijām.

24. Spēja pildīt dienesta pienākumus starptautiskajos pasākumos drošības un tiesiskuma jomā, sadarbojoties ar kompetentām ārvalstu institūcijām.

25. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

1.48.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Noteikt prioritātes robežpārbaudei, robežuzraudzībai, imigrācijas kontrolei.

2. Izstrādāt un dot robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles uzdevumus un kontrolēt to izpildi.

3. Noteikt resursu izmantošanas prioritātes un kārtību, plānot optimālus resursus uzdevumu izpildei un izvērtēt to izmantošanas efektivitāti.

4. Organizēt un kontrolēt normatīvo aktu piemērošanu robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūras, izmeklēšanas pirmstiesas procesā un operatīvās darbības pasākumu uzdevumu izpildē.

5. Iegūt, apstrādāt, izvērtēt, analizēt ar robežpārbaudi, robežuzraudzību, imigrācijas kontroli, patvēruma un izraidīšanas procedūru un operatīvās darbības un izmeklēšanas pirmstiesas procesu saistītu informāciju, veikt tās apmaiņu un izmantot šīs informācijas analīzes rezultātus praktiskā darbībā.

6. Analizēt struktūrvienības darbības statistikas datus, rezultatīvos un kvalitatīvos rādītājus.

7. Izdarīt secinājumus un izmantot tos robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles uzdevumu noteikšanai, operatīvajā darbībā un izmeklēšanā pirmstiesas procesā.

8. Vadīt un kontrolēt piespiedu izraidīšanas un atgriešanas procedūras.

9. Vadīt un kontrolēt patvēruma procedūras bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanai.

10. Vadīt un kontrolēt patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku pārvietošanu apsardzes uzraudzībā, izmitināšanu un apsardzību.

11. Organizēt operatīvās informācijas iegūšanu.

12. Organizēt lietvedību operatīvās uzskaites lietās.

13. Vadīt un kontrolēt operatīvās darbības pasākumus, tai skaitā, sevišķā veidā veicamos pasākumus.

14. Organizēt personu iesaistīšanu slepenā sadarbībā.

15. Nodrošināt procesuālo darbību tiesisku izpildi.

16. Vadīt un kontrolēt izmeklēšanu pirmstiesas procesā.

17. Organizēt administratīvo aktu izstrādi un izdot administratīvos aktus savas kompetences ietvaros.

18. Izvērtēt normatīvajos aktos ietverto regulējumu un sniegt priekšlikumus vadībai par nepieciešamajiem grozījumiem tajos.

19. Organizēt struktūrvienības darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi.

20. Organizēt un kontrolēt dokumentu izstrādi un noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

21. Organizēt un kontrolēt informācijas sistēmu lietošanu.

22. Organizēt un kontrolēt personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu.

23. Organizēt sadarbības līgumu un starpresoru vienošanās projektu izstrādi, izvērtēšanu un kontrolēt to izpildi.

24. Organizēt un kontrolēt darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

25. Organizēt, veikt un kontrolēt vides aizsardzības pasākumus atbilstoši Valsts robežsardzes kompetencei.

26. Organizēt un kontrolēt muitas kontroles pasākumus atbilstoši Valsts robežsardzes kompetencei.

27. Organizēt un vadīt personāla darbību civilās aizsardzības pasākumos, ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvoklī un militārā apdraudējuma gadījumā.

28. Organizēt cilvēku meklēšanas un glābšanas pasākumus.

29. Organizēt sabiedriskās drošības un kārtības pasākumus.

30. Organizēt un veikt preventīvos pasākumus.

31. Organizēt un veikt sadarbību ar valsts institūcijām, ārvalstu kompetentām institūcijām, kā arī juridiskām un fiziskām personām.

32. Organizēt un veikt radiometrisko kontroli.

33. Pildīt dienesta pienākumus starptautisko pasākumu ietvaros.

34. Organizēt nekustamā īpašuma un inženiertehnisko būvju racionālu ekspluatāciju, kā arī transportlīdzekļu, materiāli tehnisko līdzekļu, inženiertehnisko līdzekļu, bruņojuma un citu materiālo vērtību izmantošanu, uzturēšanu, uzskaiti, glabāšanu un norakstīšanu, to faktiskā stāvokļa novērtēšanu un kontroli.

35. Plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību, kā arī organizēt darbu komandā.

36. Plānot un nodrošināt struktūrvienības finansiāli saimniecisko darbību.

37. Organizēt, vadīt un kontrolēt iepirkuma procedūras.

38. Kontrolēt līgumsaistību izpildi.

39. Nodrošināt personāla plānošanas, atlases un karjeras veidošanas procesu.

40. Motivēt padoto personālu un panākt noteiktu uzdevumu izpildi.

41. Organizēt un kontrolēt padotā personāla dienesta pienākumu izpildi.

42. Noteikt, plānot un organizēt mācības padotajam personālam.

43. Raksturot padoto personālu, novērtēt tā darbības rezultātus un pielietot padotā personāla personīgās īpašības un profesionālo kompetenci uzdevumu izpildē.

44. Veidot lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu struktūrvienībās.

45. Pildīt profesionālās ētikas, vispārpieņemto uzvedības normu un ārējā izskata prasības un nodrošināt to ievērošanu.

46. Komunicēt, publiski uzstāties, paust un aizstāvēt savu viedokli.

47. Pārvaldīt valsts valodu.

48. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

49. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

50. Lietot dienesta šaujamieročus.

51. Vadīt transportlīdzekli.

52. Sniegt pirmo palīdzību.

1.48.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. Eiropas Savienības tiesību akti, to hierarhija un piemērošana;

1.2. Eiropas Savienības tiesību pamati;

1.3. valsts militārās aizsardzības stratēģija;

1.4. pasaules valstu ekonomiskās un sociālās ģeogrāfijas attīstības tendences;

1.5. kvalitātes vadības sistēma;

1.6. stratēģiskā vadība;

1.7. pārmaiņu vadība;

1.8. politoloģija;

1.9. filozofija;

1.10. juridiskā psiholoģija;

1.11. pedagoģijas pamati;

1.12. socioloģija;

1.13. cilvēku meklēšana un glābšana;

1.14. finanšu grāmatvedības pamati;

1.15. tirgzinības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. vadības teorija;

2.2. vadības psiholoģija;

2.3. tiesību teorija;

2.4. konstitucionālās tiesības;

2.5. starptautiskās publiskās tiesības;

2.6. starptautiskie līgumi un vienošanās;

2.7. starptautiskā komunikācija;

2.8. starpkultūru komunikācija;

2.9. kompetento dienestu funkcijas un uzdevumi;

2.10. operatīvās darbības un izmeklēšanas pirmstiesas procesā organizācija;

2.11. kriminālistika;

2.12. kriminoloģija;

2.13. normatīvo aktu izstrādes kārtība;

2.14. normatīvie akti un vienošanās institūciju sadarbības jomā;

2.15. saistību tiesības;

2.16. normatīvie akti radiometriskās kontroles jomā;

2.17. normatīvie akti iepirkuma procedūras jomā;

2.18. normatīvie akti muitas kontroles jomā;

2.19. datu aizsardzības tiesiskais regulējums;

2.20. Valsts robežsardzē izmantojamo informācijas sistēmu raksturojums, izmantošanas iespējas un lietošanas nosacījumi;

2.21. normatīvie akti nekustamā īpašuma un inženiertehnisko būvju izmantošanas un uzturēšanas jomā;

2.22. radiometriskās kontroles iekārtu tehniskais raksturojums un ekspluatācijas noteikumi;

2.23. normatīvie akti transportlīdzekļu, materiāli tehnisko līdzekļu, inženiertehnisko līdzekļu, bruņojuma, kā arī citu materiālo vērtību uzskaites, glabāšanas un norakstīšanas jomā;

2.24. civilās aizsardzības pamati;

2.25. personības psiholoģija;

2.26. organizāciju psiholoģija;

2.27. konfliktoloģija;

2.28. loģistika;

2.29. didaktika;

2.30. ekonomikas pamati;

2.31. loģika;

2.32. lietišķā etiķete;

2.33. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. cilvēktiesības;

3.2. administratīvās tiesības;

3.3. administratīvā procesa tiesības;

3.4. krimināltiesības;

3.5. kriminālprocesa tiesības;

3.6. robežuzraudzības organizācija;

3.7. robežpārbaužu organizācija;

3.8. struktūrvienību, kuras veic imigrācijas kontroli, darbības organizācija;

3.9. normatīvie akti robežuzraudzības jomā;

3.10. normatīvie akti robežpārbaudes jomā;

3.11. normatīvie akti imigrācijas un patvēruma jomā;

3.12. normatīvie akti patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas jomā;

3.13. operatīvās darbības tiesiskais regulējums;

3.14. darba ar valsts noslēpumu tiesiskais regulējums;

3.15. riska analīze;

3.16. informācijas apstrādes metodika;

3.17. lēmumu pieņemšana;

3.18. personu profilēšanas, intervēšanas un identificēšanas metodika;

3.19. normatīvie akti piespiedu izraidīšanas un atgriešanas procedūru jomā;

3.20. dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti;

3.21. darba tiesiskās attiecības reglamentējošie normatīvie akti;

3.22. normatīvie akti transportlīdzekļu, materiāli tehnisko līdzekļu, inženiertehnisko līdzekļu, bruņojuma, kā arī citu materiālo vērtību izmantošanas un uzturēšanas jomā;

3.23. tehnisko līdzekļu, inženiertehniskā aprīkojuma un bruņojuma tehniskie dati, parametri un ekspluatācijas noteikumi;

3.24. šaujamieroču uzbūve, darbības principi;

3.25. organizāciju vadība;

3.26. personālvadība;

3.27. laika pārvaldība;

3.28. personāla atlase;

3.29. plānošana;

3.30. datorzinības un datoru lietojumprogrammas;

3.31. sabiedriskā drošība un kārtība;

3.32. rīcība ārkārtējās situācijās, izņēmuma stāvoklī un militārā apdraudējuma gadījumā;

3.33. militārās sagatavošanas pamati;

3.34. darba aizsardzība;

3.35. ugunsdrošība;

3.36. vides aizsardzība;

3.37. dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība;

3.38. retorika;

3.39. pirmā palīdzība;

3.40. profesionālā ētika;

3.42. valsts valoda;

3.43. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.44. komunikācija, publiskā uzstāšanās;

3.45. lietišķā saskarsme;

3.46. saskarsmes psiholoģija;

3.47. saskarsmes kultūra.".

Labklājības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.jūlija
noteikumiem Nr.579 

"2.18. Mašīnbūves speciālista profesijas standarts

2.18.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mašīnbūves speciālists.

2. Profesijas kods - 3115 66.

2.18.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mašīnbūves speciālists, lietojot speciālas datorprogrammas, konstruē detaļas un mezglus, projektē to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības (turpmāk - NC) darbgaldus, kā arī uzrauga mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu.

Mašīnbūves speciālists strādā uzņēmumos, kuros veic mašīnbūves un metālu konstrukciju, rūpniecības mašīnu, mehānisko iekārtu un tehnisko ierīču, izstrādājumu datorizētu projektēšanu, izgatavošanu, apkalpošanu un remontu.

2.18.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot un organizēt mašīnbūves uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbu.

2. Spēja strādāt ar mašīnbūves un metālapstrādes nozares tehnisko dokumentāciju.

3. Spēja lasīt rasējumus, tehnoloģiskās kartes un NC darbgaldu vadības programmas.

4. Spēja izstrādāt un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un tehniskiem noteikumiem, ko sagatavojuši inženieri, projektētāji vai klienti.

5. Spēja lietot automatizētās projektēšanas sistēmas.

6. Spēja veikt mehāniskās apstrādes un tehnoloģiskā procesa analīzi.

7. Spēja izstrādāt mehāniskās apstrādes tehnoloģisko operāciju maršrutu un noteikt to veikšanai nepieciešamo laiku.

8. Spēja veikt mehāniskās apstrādes un montāžas metroloģiskā nodrošinājuma analīzi.

9. Spēja laikus plānot ražošanas procesu, noteikt tā prioritātes un organizēt tā savlaicīgu izpildi.

10. Spēja laikus un operatīvi koriģēt ražošanas procesus un veikt korekcijas tehnoloģiskajā un konstruktoru dokumentācijā.

11. Spēja kontrolēt tehnoloģiskā procesa ievērošanu.

12. Spēja novērtēt materiāla daudzumu un darba patēriņu pasūtījumam.

13. Spēja veikt darbu patstāvīgi un atbildēt par darba rezultātiem.

14. Spēja strādāt komandā (grupā) un vadīt citus darbiniekus.

15. Spēja argumentēt savu viedokli, pārliecināt citus un risināt konfliktsituācijas.

16. Spēja sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem.

17. Spēja saskaņot tehnisko dokumentāciju ar ieinteresētajiem uzņēmumiem.

18. Spēja iegūt un analizēt informāciju par jaunākām tehnoloģijām un sagatavot to ieviešanas pamatojumu uzņēmumā.

19. Spēja sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.

20. Spēja pielietot ISO standartus, Eiropas Savienības un citu valstu standartus mašīnbūves un metālapstrādes nozarēs.

21. Spēja patstāvīgi veidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām.

22. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.18.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Analizēt projektēšanai nepieciešamos datus, konstruējot vienkāršus algoritmus.

2. Konstruēt un aprakstīt vienkāršu mašīnu mehānismus un detaļas, izmantojot datorizētās projektēšanas, ražošanas un inženieraprēķinu (CAD/CAM/CAE) tehnoloģijas.

3. Saskaņot projektēšanas un apstrādes programmas.

4. Lietot darba izpildei nepieciešamo tehnisko normatīvo dokumentāciju.

5. Analizēt izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas.

6. Precizēt un saskaņot projektēšanas tehnisko uzdevumu.

7. Sagatavot konstrukcijas detaļu un mezglu tehnoloģiskos dokumentus.

8. Sagatavot vadības programmu NC darbgaldiem.

9. Veidot griezējinstrumentu apstrādes trajektorijas.

10. Lietot un papildināt griezējinstrumentu bibliotēkas.

11. Lietot kontroles mērinstrumentus un iekārtas izstrādājumu kvalitātes nodrošināšanai.

12. Pilnveidot izstrādājuma konstrukciju un izgatavošanas tehnoloģiju.

13. Iestatīt programmatūru uz NC ražošanas iekārtām.

14. Veikt izmaiņas tehnoloģiskajā dokumentācijā atbilstoši izmaiņām ražošanas procesā.

15. Veikt datu pārnešanu no vadības programmas uz ārējo programmnesēju.

16. Veikt NC iekārtu vadības programmas korekciju pēc izmēģinājuma detaļas izgatavošanas.

17. Novērtēt iekārtu tehniskās drošības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

18. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

19. Uzņemties atbildību par profesionālo darbību.

20. Domāt kritiski un risināt problēmas.

21. Veikt administratīvus pienākumus mašīnbūves uzņēmumā vai tā struktūrvienībā.

22. Noteikt prioritātes ražošanas procesa darba uzdevumiem.

23. Plānot un organizēt veicamo darbu.

24. Līdzdarboties komandas darbā.

25. Pielietot ar izpratni mašīnu zinātnes sasniegumus un pētniecības rezultātus ražošanā.

26. Pārvaldīt valsts valodu.

27. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī.

28. Pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

29. Ievērot darba tiesiskās, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības.

2.18.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. statistika (varbūtību teorija, matemātiskā statistika, ekonomiskā statistika);

1.2. datormācība (Windows Office, datorgrafika, Internet, lietojumprogrammatūras).

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. lietišķā matemātika (analītiskā ģeometrija, lineārā algebra);

2.2. fizika;

2.3. termodinamikas pamati;

2.4. elektrotehnikas pamati;

2.5. pneimatika;

2.6. hidraulika;

2.7. kvalitātes vadības pamati;

2.8. komercdarbības pamati (komercdarbības vadība, sociālā psiholoģija un personāla vadība, tirgzinības);

2.9. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. mašīnbūves tehnoloģiskā procesa izstrādes principi;

3.2. tehnoloģiskā procesa izpildes kontrole;

3.2. materiālu zinības;

3.3. darbgaldu, iekārtu remonta organizācija;

3.4. inženiergrafika;

3.5. teorētiskā mehānika;

3.6. materiālu pretestība;

3.7. darba aizsardzība;

3.8. vides aizsardzība;

3.9. darba tiesiskās attiecības;

3.10. konstruēšanas pamati (mašīnu un mehānismu uzbūve, projektu izstrādāšanas metodoloģijas, CAD/CAM/CAE tehnoloģijas);

3.11. valsts valoda;

3.12. divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.13. intelektuālā īpašuma tiesības un patenti.

2.19. Biomedicīnas laboranta profesijas standarts

2.19.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - biomedicīnas laborants.

2. Profesijas kods - 3212 03.

2.19.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- biomedicīnas laborants ir ārstniecības persona, kurš piedalās izmeklējumu pirmsanalītiskajā, analītiskajā un pēcanalītiskajā procesā ārstniecības, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu diagnostikas un pētniecības laboratorijās, kā arī piedalās visu izmeklējamo materiālu bioloģiskā, bioķīmiskā, mikrobioloģiskā, klīniskā, biofizikālā, imunoloģiskā, seroloģiskā, imunohematoloģiskā, hematoloģiskā, koaguloģiskā, imunķīmiskā, citoloģiskā, histoloģiskā, ģenētiskā un citā izmeklēšanā savas kompetences robežās, kā arī piedalās vides aizsardzības, veterināri medicīnisko un zinātniski pētniecisko izmeklējumu veikšanā, piedalās kvalitātes sistēmas uzturēšanā visos diagnostisko izmeklējumu etapos, izvērtē un dokumentē iegūtos testēšanas rezultātus, ievēro datu aizsardzību, konfidencialitāti, plāno un organizē laboratorijas darbu.

Biomedicīnas laborants strādā ārstniecības iestāžu, veterinārmedicīnas, vides un bioloģisko zinātņu, diagnostikas un pētniecības laboratorijās.

2.19.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

2. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, lai precīzi un kvalitatīvi pildītu darba uzdevumus, strādājot patstāvīgi un komandā.

3. Spēja organizēt laipnu klientu apkalpošanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu profesionālu informāciju.

4. Spēja sadarboties ar citiem laboratorijas un uzņēmuma speciālistiem.

5. Spēja sazināties ar klientu mutvārdos, lietišķā sarakstē, elektroniski, pa telefonu.

6. Spēja apmācīt un organizēt mācības studentiem un nesertificētiem darbiniekiem.

7. Spēja pilnvērtīgi izmantot laboratorijas lietojumprogrammas, iekārtas, aparatūru, elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai profesionālo pienākumu veikšanai.

8. Spēja noteikt prioritātes savā darbā.

9. Spēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē.

10. Spēja kritiski domāt un risināt problēmas.

11. Spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju.

12. Spēja ievērot profesionālo ētiku un konfidencialitāti.

13. Spēja nodrošināt vides un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildi.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

15. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

2.19.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Veikt citu veselības aprūpes speciālistu un pacientu izglītošanu par izmeklējamo materiālu pareizu savākšanu un transportēšanu uz laboratoriju.

2. Plānot darbu, strādājot komandā.

3. Veikt precīzu asins paraugu, biopsijas un citu materiālu savākšanu no pacienta laboratorisko izmeklējumu veikšanai; ja nepieciešams, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai un pareizu transportēšanas organizēšanu.

4. Veikt augsnes, gaisa, ūdens, pārtikas produktu un citu apkārtējās vides materiālu pareizu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai, nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.

5. Novērtēt saņemto izmeklējamo materiālu un veikt tā marķēšanu, izmeklēšanu atbilstoši metodikai un standartiem, ievērot precizitāti un piedalīties laboratorijas iekšējās un ārējās kvalitātes sistēmas programmās.

6. Dokumentēt testēšanas rezultātus, novērtējot preanalītiskās, analītiskās un postanalītiskās fāzes un citu faktoru iespējamo ietekmi uz izmeklējuma rezultātiem.

7. Veikt korektīvās darbības gadījumos, kad kontroles materiāla testēšanas rezultāti ir ārpus pieļaujamām robežām.

8. Lietot datoru un elektroniskās laboratorijas ierīces analīžu veikšanai, iegūto rezultātu apkopošanai, datu uzkrāšanai, grafiku veidošanai.

9. Uzņemties atbildību par profesionālo darbību.

10. Ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

11. Apgūt laboratorijā lietojamās tehnoloģijas (analizatorus, aparatūru) un prast pielietot tās praksē.

12. Ievērot tehnoloģiju lietošanas noteikumus.

13. Ievērot lietvedības prasības dokumentu sagatavošanā.

14. Ievērot konfidencialitāti.

15. Ievērot vispārējās cilvēktiesību normas, ētikas normas un saskarsmes principus.

16. Uzturēt savu profesionālo kompetenci.

17. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

18. Pārvaldīt valsts valodu.

19. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

20. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

21. Ievērot darba higiēnas prasības.

22. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

23. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

2.19.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. finanšu uzskaites sistēma;

1.2. valsts veselības aprūpes sistēmas organizācija;

1.3. personības psiholoģija.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. cilvēka anatomija un fizioloģija;

2.2. patoloģiskā fizioloģija;

2.3. neorganiskā un organiskā ķīmija;

2.4. analītiskā ķīmija;

2.5. bioloģiskā ķīmija;

2.6. vides veselība, to ietekmējošie fizikālie, ķīmiskie un bioloģiskie faktori; novērtēšana un ietekmēšanas iespējas;

2.7. farmakoloģija;

2.8. medicīniskā terminoloģija latīņu valodā;

2.09. sabiedrības veselība;

2.10. veselības veicināšana;

2.11. pedagoģijas principi biomedicīnas laboranta darbā;

2.12. ievads šūnas bioloģijā;

2.13. ievads medicīnas fizikā un inženierzinātnē;

2.14. vispārējā patoloģija (iekšķīgās slimības);

2.15. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. citoloģija;

3.2. ģenētika;

3.3. vides izmeklēšanas metodes,

3.4. uztura izmeklēšanas metodes,

3.5. ekoloģija;

3.6. mikrobioloģija un mikrobioloģiskās izmeklēšanas metodes;

3.7. parazitoloģija un parazitoloģiskās izmeklēšanas metodes;

3.8. epidemioloģija un pamatzināšanas infekcijas slimībās;

3.9. histoloģija un histoloģiskās izmeklēšanas metodes;

3.10. hematoloģija un hematoloģiskās izmeklēšanas metodes;

3.11. imunhematoloģija un imunhematoloģiskās izmeklēšanas metodes;

3.12. koaguloģija un koaguloģiskās izmeklēšanas metodes;

3.13. klīniskā ķīmija - klīniskās un bioķīmiskās izmeklēšanas metodes;

3.14. ētikas pamati;

3.15. saskarsmes psiholoģija;

3.16. datorzinības;

3.17. divas svešvalodas;

3.18. informācijas apstrādes organizēšana;

3.19. pētniecība, pētniecības metodes specialitātē;

3.20. laboratorijas darba organizācija un laboratorijas darba dokumentēšanas principi;

3.21. lietvedība;

3.22. laboratorijas kvalitātes sistēmas programmu principi;

3.23. neatliekamā medicīniskā palīdzība;

3.24. pacienta cilvēktiesību juridiskie aspekti;

3.25. transkulturālās saskarsmes pamati;

3.26. vides aizsardzība;

3.27. darba aizsardzība;

3.28. darba tiesiskās attiecības;

3.29. valsts valoda.

2.20. Farmaceita asistenta profesijas standarts

2.20.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - farmaceita asistents.

2. Profesijas kods - 3213 01.

2.20.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- farmaceita asistents ir veselības aprūpes speciālists, kurš strādā farmaceita uzraudzībā; veic zāļu, veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamo preču izsniegšanu, gatavo zāles pēc individuālām ārsta receptēm un ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem; informē pacientus par zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem; veicina savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

Farmaceita asistents strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanā.

2.20.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja nodrošināt recepšu pieņemšanu.

2. Spēja izsniegt recepšu zāles farmaceita uzraudzībā.

3. Spēja novērtēt receptes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

4. Spēja izskaidrot klientam zāļu lietošanu saskaņā ar ārsta norādījumiem.

5. Spēja informēt klientu par iespējamām blakusparādībām zāļu lietošanas laikā.

6. Spēja izskaidrot klientam zāļu glabāšanas noteikumus mājas apstākļos.

7. Spēja, ievērojot normatīvos aktus farmācijas jomā, farmaceitisko informāciju, farmakopejas, fiziskās personas datu aizsardzību, darboties saskaņā ar farmaceitu deontoloģijas principiem un Farmaceita ētikas kodeksu.

8. Spēja izsniegt veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamās preces un profesionāli izskaidrot to lietošanu un uzglabāšanu mājas apstākļos.

9. Spēja nodrošināt zāļu pagatavošanu pēc individuālām ārsta receptēm vai ārstniecības iestāžu rakstveida pieprasījumiem.

10. Spēja novērtēt receptē vai pieprasījumā izrakstīto zāļu sastāvu.

11. Spēja pārbaudīt zāļu vielu devas un saderību, informēt ārstu, kurš izrakstījis recepti, par nepilnībām receptes noformējumā, zāļu saderībā, ja tādas pastāv.

12. Spēja sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai.

13. Spēja gatavot zāles atbilstoši priekšrakstiem.

14. Spēja dokumentēt zāļu gatavošanu un izsniegšanu, noformēt zāles izsniegšanai.

15. Spēja veikt nepieciešamās darbības zāļu aprites nodrošināšanai aptiekā vai lieltirgotavā.

16. Spēja informēt uzņēmuma vadību par nepieciešamo zāļu pasūtīšanu (defektūru).

17. Spēja regulāri sekot informācijai par jaunumiem zāļu tirgū.

18. Spēja piedalīties preču pasūtīšanā, saņemšanā, pārbaudē un izvietošanā, ievērojot normatīvos aktus par zāļu un veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču apriti, par narkotisko un psihotropo zāļu uzskaiti, par medicīniskā spirta uzskaiti, par kompensējamo zāļu pareizu izsniegšanu.

19. Spēja sekot zāļu un citu preču derīguma termiņiem.

20. Spēja strādāt ar kases aparātu vai kases sistēmu un datoru, veicot aptiekas vai zāļu lieltirgotavas tirdzniecības operācijas.

21. Spēja nodrošināt nederīgo zāļu un dzīvsudraba termometru savākšanu no klientiem.

22. Spēja informēt un skaidrot klientiem par zāļu bīstamību apkārtējai videi un iespējām tos utilizēt.

23. Spēja veikt zāļu un medicīnisko ierīču atpakaļpieņemšanu.

24. Spēja veikt deleģētos uzdevumus zāļu ražošanā vai aptiekā.

25. Spēja ievērot darba aizsardzības noteikumus.

26. Spēja ievērot zāļu labas izplatīšanas un ražošanas prakses prasības.

27. Spēja ievērot uzņēmuma higiēnas prasības.

28. Spēja iesaistīties teorētiskajās un praktiskajās mācībās tehnoloģiskā procesa apgūšanai.

29. Spēja sekmēt farmaceitiskā uzņēmuma darbību.

30. Spēja informēt klientus par jaunumiem bezrecepšu zāļu un veselības aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamo preču sortimentā.

31. Spēja ievērot zāļu reklamēšanas noteikumus un izvietot preces atbilstoši tirgzinības principiem.

32. Spēja veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu, pamatojoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot patērētāju intereses.

33. Spēja izskaidrot veselības problēmu rašanās riska faktorus, propagandēt slimību profilaksi un ar to saistītos pasākumus.

34. Spēja izskaidrot nepareizas zāļu lietošanas sekas.

35. Spēja informēt par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām hronisku slimību gadījumā, veikt ekspresdiagnostiku.

36. Spēja veicināt savas profesijas un farmaceitiskās aprūpes darba attīstību.

37. Spēja apzināties personīgo līdzatbildību par farmaceitiskās aprūpes kvalitāti.

38. Spēja nepārtraukti pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, analizēt farmaceitisko aprūpi raksturojošos skaitliskos datus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, pielietot saskarsmes iemaņas komandas darbā.

39. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

2.20.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Ievērot normatīvos aktus farmācijas jomā.

2. Izmantot informācijas tehnoloģijas profesionālai darbībai.

3. Gatavot zāles, šķīdumus, ziedes, mikstūras, suspensijas, pulverus, supozitorijus, pilienus, emulsijas, injekciju šķīdumus, acu pilienus, acu ziedes pēc individuālās ārsta receptes vai ārstniecības iestādes rakstveida pieprasījuma.

4. Veikt zāļu kvantitatīvo un kvalitatīvo pārbaudi.

5. Noteikt attīrītā ūdens kvalitāti.

6. Izsniegt zāles farmaceita uzraudzībā.

7. Izsniegt veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamās preces, pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidrot to lietošanu.

8. Pazīt ārstniecības augus, to drogas, korekti, pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidrot to sagatavošanu un lietošanu.

9. Sniegt profesionālu, skaidru, pareizu, nepārprotamu informāciju aptiekas klientiem, ārstiem u.c. veselības aprūpes speciālistiem par jautājumiem, kas saistīti ar veselības aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamām precēm.

10. Izmantot tirgzinības pamatprincipus uzņēmuma darbā.

11. Veikt veselīga dzīvesveida un slimību profilakses propagandēšanu.

12. Veikt ekspresdiagnostiku.

13. Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā.

14. Reģistrēt informāciju par konstatētām zāļu blakusparādībām (farmakovigilance).

15. Lietot un skaidrot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

16. Sadarboties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem, strādājot komandā un atbilstoši noteiktajai kompetencei, nodrošināt kvalitatīvu farmaceitisko aprūpi.

17. Pārvaldīt valsts valodu.

18. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

19. Strādāt ar profesionālo informāciju.

20. Izmantot saziņas prasmes.

21. Respektēt un aizsargāt fiziskas personas datus un konfidenciālu informāciju.

2.20.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. vispārējie tiesību pamati;

1.2. zāļu ražošana zāļu labas ražošanas prakses ietvaros;

1.3. farmaceitisko uzņēmumu ekonomiskās darbības pamatprincipi;

1.4. homeopātijas pamatprincipi;

1.5. augu morfoloģija, sistemātikas pamatprincipi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. mikrobioloģijas pamati - mikroorganismu loma ārējā vidē un cilvēka organismā;

2.2. cilvēka organisma uzbūve, galvenās orgānu sistēmas, to funkcijas un savstarpēja saistība;

2.3. likumsakarības, pēc kurām norisinās dzīvības procesi veselā organismā;

2.4. pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas principi;

2.5. neorganisko un organisko vielu īpašības un saistība ar dzīva organisma funkcijām un to izmantošana farmācijā;

2.6. zāļu ķīmiskās uzbūves principi, analīzes metodes;

2.7. aptiekā izgatavojamo zāļu kvalitātes kontrole;

2.8. zāļu vielu darbības likumsakarības organismā;

2.9. zāļu lietošanas indikācijas un kontrindikācijas, blakusparādības, to novēršana;

2.10. zāļu saderība, zāļu nepareizas lietošanas sekas, to novēršana;

2.11. receptes veidlapas aizpildīšanas kārtības uzraudzība;

2.12. zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtība;

2.13. zāļu marķēšana;

2.14. preču aprites kārtība aptiekās un lieltirgotavās;

2.15. uztura bagātinātāji;

2.16. augu bioloģiski aktīvas vielas, to darbība;

2.17. biežāk sastopamo slimību klīniskas izpausmes, terapijas principi;

2.18. ekspresdiagnostikas metodes;

2.19. slimību profilakses pamatprincipi;

2.20. augu morfoloģiskā uzbūve;

2.21. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. valsts valoda;

3.2. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.3. ētika farmaceita asistenta praksē;

3.4. deontoloģijas pamatprincipi;

3.5. farmācijā lietojamā medicīniskā latīņu valodas terminoloģija;

3.6. medicīnas psiholoģija un saskarsme farmaceita asistenta darbā ar klientiem;

3.7. veselības mācība - cilvēka veselības saglabāšana, nostiprināšana, mūža paildzināšana;

3.8. higiēna - apkārtējas vides faktoru ietekme uz cilvēka organismu;

3.9. veselīga dzīves veida pamatprincipi, pareiza un pilnvērtīga uztura nozīme veselības un ilga mūža saglabāšanā;

3.10. informācijas tehnoloģijas farmācijā;

3.11. zāļu klasifikācija, farmakoloģiskā darbība;

3.12. zāļu gatavošana aptiekā, zāļu formu veidi;

3.13. zāļu vielu nesaderība zāļu formu tehnoloģijā;

3.14. zāļu uzglabāšana;

3.15. zāļu labas izplatīšanas prakse;

3.16. farmaceitisko darbību reglamentējošie dokumenti;

3.17. svarīgākās medicīnisko preču grupas, to uzglabāšana;

3.18. farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi, komandas darbs farmaceitiskā aprūpē;

3.19. ārstniecības augi, to drogu sagatavošana, lietošana;

3.20. vides aizsardzība;

3.21. darba aizsardzība;

3.22. darba tiesiskās attiecības.

2.21. Tirgvedības un tirdzniecības speciālista profesijas standarts

2.21.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - tirgvedības un tirdzniecības speciālists.

2. Profesijas kods - 3339 21.

2.21.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- tirgvedības un tirdzniecības speciālists organizē un/vai veic tirgus izpēti, analizē tirgus izpētes rezultātus, izstrādā tirdzniecības plānu un organizē tā īstenošanu, veic pasākumus produktu virzīšanai tirgū, sagatavo un sniedz informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu; veic sarunas par līguma slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā; pērk un pārdod produktus, veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem; nosaka preču cenu; palīdz nodrošināt organizācijas tirdzniecības darbību, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī Eiropas Savienības saistošo starptautisko dokumentu prasības; kā arī veic līdzīga satura pienākumus.

Tirgvedības un tirdzniecības speciālists strādā tirdzniecības uzņēmumos.

2.21.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt tirgvedības un tirdzniecības speciālista pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām.

2. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un darba izpildi.

4. Spēja sniegt operatīvu informāciju par darba rezultātiem.

5. Spēja strādāt komandā un organizēt komandas darbu.

6. Spēja risināt problēmsituācijas savas kompetences ietvaros.

7. Spēja izmantot informācijas tehnoloģijas atbilstoši darba specifikai.

8. Spēja ievērot profesionālās ētikas principus.

9. Spēja formulēt tirdzniecības mērķus, uzdevumus; uzdevumus un pielietojamās metodes dažādām klientu grupām.

10. Spēja noteikt reklāmas mērķus, funkcijas, veidus un līdzekļus atbilstoši tirdzniecības mērķiem un uzdevumiem.

11. Spēja novērtēt reklāmas kampaņas izmantošanas efektivitāti.

12. Spēja izzināt tirdzniecības iekšējo un ārējo vidi, veikt stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu (SVID) analīzi.

13. Spēja veikt tirgus izpēti, pielietojot vienkāršas statistikas metodes.

14. Spēja sastādīt tirdzniecības plāna budžetu.

15. Spēja analizēt iegūtos rezultātus un izstrādāt tirdzniecības attīstības plānu.

16. Spēja pielietot pārdošanas veicināšanas līdzekļus.

17. Spēja informēt uzņēmuma vadību par sasniedzamajiem tirdzniecības mērķiem un uzdevumiem.

18. Spēja lietot praksē iegūtas zināšanas un prasmes.

19. Spēja pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros un uzņemties atbildību par sekām.

20. Spēja noteikt ietekmējošos faktorus patērētāju uzvedībai tirgū.

21. Spēja noteikt produkta pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos faktorus.

22. Spēja organizēt tirdzniecības vietas iekārtojumu.

23. Spēja noteikt cenu politiku un metodes.

24. Spēja noteikt produktu marķējumu.

25. Spēja noteikt produkta dzīves cikla stadiju.

26. Spēja plānot jauna produkta ieviešanu tirgū.

27. Spēja radīt idejas un pielietot tās tirdzniecības mērķu sasniegšanā.

28. Spēja pielāgoties tirgus apstākļiem.

29. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

30. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.

2.21.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt un ievērot Eiropas Savienības tiesību normas, Latvijas Republikas normatīvos aktus, saistītus ar tirgvedības un tirdzniecības jautājumiem.

2. Slēgt līgumus par tirdzniecības darījumiem un noteikt maksājumu kārtību.

3. Veikt tirgus izpēti, izmantojot pētnieciskās metodes.

4. Noteikt svarīgākos produkta tirgus segmentus un mērķa tirgu.

5. Izstrādāt tirdzniecības darbības budžetu un novērtēt to.

6. Veikt produkta pozicionēšanu (noteikt produkta vietu tirgū).

7. Noteikt tirdzniecību ietekmējošos iekšējos un ārējos vides faktorus.

8. Noteikt produkta pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošos faktorus.

9. Izstrādāt tirdzniecības plānu un kontrolēt tā izpildi.

10. Organizēt tirgvedības un tirdzniecības personāla darbu uzņēmuma stratēģiskā mērķa sasniegšanai.

11. Izvēlēties piemērotāko tirdzniecības stratēģiju.

12. Prast sagatavot un sniegt informāciju pircējam par pārdodamo produktu.

13. Ievērot ētikas pamatprincipus.

14. Pārzināt produktu virzīšanas pasākumus, prast tos izvēlēties un efektīvi izmantot.

15. Noteikt reklāmas mērķus, funkcijas, veidus un līdzekļus atbilstoši izvēlētajai stratēģijai.

16. Novērtēt reklāmas kampaņu izmantošanas efektivitāti.

17. Pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei.

18. Prast veikt sarunas par preces iegādi.

19. Aprēķināt preču un produktu cenas un prast tos pārdot.

20. Pamatot un aizstāvēt savu viedokli.

21. Noteikt ietekmējošos faktorus patērētāju uzvedībai tirgū.

22. Identificēt konkurentus, analizēt to darbību.

23. Novērtēt un attīstīt uzņēmuma konkurētspēju.

24. Ieviest un izplatīt jaunu produktu tirgū.

25. Pielietot piemērotākos pārdošanas veicināšanas līdzekļus.

26. Piesaistīt finanšu resursus tirdzniecības procesu nodrošināšanai.

27. Sastādīt rakstiskus ziņojumus, protokolus, sniegt rakstisku un mutisku ziņojumu par savu un komandas darbu.

28. Lietot ekonomiska rakstura darba veikšanai nepieciešamās datorprogrammas, datu bāzes.

29. Organizēt tirdzniecības vietas iekārtojumu.

30. Organizēt pārdošanas procesu, noteikt pārdošanas metodes.

31. Strādāt multikulturālā vidē.

32. Pārvaldīt valsts valodu.

33. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī.

34. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

35. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus.

2.21.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. grāmatvedība;

1.2. matemātika;

1.3. tiesību pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. patērētāju rīcība tirgū;

2.2. starptautiskā tirgzinība;

2.3. starptautiskā tirdzniecība;

2.4. komercdarbības vadīšana;

2.5. komercdarbības organizēšana un plānošana;

2.6. ekonomika;

2.7. profesionālie termini valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas pielietošanas līmenī:

3.1. tirgzinības;

3.2. tirdzniecības plānošana;

3.3. tirdzniecības vadīšana;

3.4. komercdarbību reglamentējošie normatīvie akti;

3.5. pārdošanas veicināšana;

3.6. informātika un informāciju tehnoloģijas;

3.7. lietišķā saskarsme;

3.8. statistika;

3.9. valsts valoda;

3.10. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī;

3.11. darba tiesiskās attiecības;

3.12. darba aizsardzība;

3.13. vides aizsardzība.".

Labklājības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.jūlija
noteikumiem Nr.579

"3.37. Mežsaimniecības tehniķa profesijas standarts

3.37.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - mežsaimniecības tehniķis.

2. Profesijas kods - 3143 03.

3.37.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- mežsaimniecības tehniķis plāno, veic, organizē un uzrauga mežkopību (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu; pārzina veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulēšanu; pārzina meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību; izprot un spēj uzraudzīt mežizstrādes procesus; pārzina komercdarbības pamatus.

Mežsaimniecības tehniķis strādā kokaudzētavās, ar meža atjaunošanu un apsaimniekošanu saistītos uzņēmumos vai mežizstrādes uzņēmumos, vai ir individuālais komersants.

Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai mežsaimniecības tehniķim nepieciešama apliecība par kvalifikāciju lietot krūmgriezi un motorzāģi, B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība un traktortehnikas A kategorijas vadītāja apliecība.

3.37.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai kvalitatīvi pildītu darba uzdevumus, ievērojot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, vides aizsardzības prasības.

2. Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus, ievērojot meža nozares normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

3. Spēja veikt meža apsaimniekošanu kvalitatīvi un ražīgi, izmantojot atbilstošas darba metodes un paņēmienus.

4. Spēja identificēt dabas vērtības, atbilstoši darba uzdevumam plānot sēklkopības darbus, augsnes sagatavošanas darbus, meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un mežaudžu kopšanu, cirsmas izstrādi, meža audžu uzmērīšanu, kā arī darbus kokaudzētavās.

5. Spēja izmantot vidi saudzējošus darba paņēmienus, lietot motorinstrumentiem atbilstošas degvielas un smērvielas.

6. Spēja pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši meža nozares jaunāko tendenču un pielietojamo tehnoloģiju attīstības līmenim.

7. Spēja ražīgi un kvalitatīvi zāģēt ar mežsaimniecībā izmantojamajiem motorinstrumentiem kokus, novērtēt koku kvalitāti un, racionāli tos izmantojot, sagatavot vērtīgus kokmateriālus, ievērojot kokmateriālu kvalitātes prasības.

8. Spēja uzskaitīt izpildīto darbu un izlietotos materiālus, kontrolēt darbu izpildes gaitu un kvalitāti, veikt tehnoloģiskā procesa izmaksu kalkulāciju.

9. Spēja ievērot darba aizsardzības prasības, lietot atbilstošus, ergonomiskus un drošus darba paņēmienus, izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus, piedalīties darba vides riska faktoru noteikšanā.

10. Spēja rīkoties ugunsgrēka un nelaimes gadījumos, sniegt pirmo palīdzību.

11. Spēja sazināties, uzklausīt citus un argumentēti skaidrot savu viedokli, risinot darba uzdevumus

12. Spēja vadīt transportlīdzekli nokļūšanai uz darba vietu mežā.

13. Spēja vadīt riteņtraktoru.

14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

15. Spēja radoši un inovatīvi risināt ar darbu saistītus problēmjautājumus.

16. Spēja izmantot informāciju tehnoloģijas (darbs ar datoru, komunikāciju tehnoloģiju izmantošana).

3.37.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pazīt un atšķirt zemsegas augu, sūnu, krūmu un kokaugu sugas, noteikt augšņu tipus, meža tipus.

2. Izvēlēties meža atjaunošanas veidu (sēšana, stādīšana, dabiskā), atjaunojamo sugu, lietot atbilstošus meža atjaunošanas darba paņēmienus un metodes, sagatavot darbam nepieciešamos instrumentus un materiālus.

3. Izvēlēties augsnes sagatavošanas veidu meža atjaunošanai un ieaudzēšanai.

4. Veikt meža sēklkopības darbus (kopt sēklu plantācijas, ievākt čiekurus un sēklas, veikt sēklu pirmapstrādi un uzglabāšanu).

5. Veikt kokaudzētavas darbus (potēt, sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt sējumus un stādījumus, pielietot augu mēslošanas līdzekļus (aprēķināt normas, sagatavot šķīdumus u.c.), veikt pārskološanu, sagatavot stādus realizācijai).

6. Uzmērīt un noteikt platību, sagatavot uzmērītās platības skices.

7. Noteikt mērķa sugu un kopšanas intensitāti, kopt atjaunotās un ieaudzētās meža platības, veikt augošu koku atzarošanu.

8. Strādāt ar motorzāģi.

9. Uzraudzīt kokaudzētavās un meža apsaimniekošanā izmantojamo meža mašīnu operatoru un kokaudzētavās vai meža atjaunošanā nodarbināto strādnieku darbu.

10. Veidot mērķaudzes.

11. Noteikt meža taksācijas rādītājus (audzes vecumu, koku augstumu, caurmēru, šķērslaukumu, krāju, koku labuma kategorijas).

12. Izvēlēties nākotnes kokus.

13. Noteikt meža kaitēkļu un slimību veidus, attīstības un bojājuma pakāpi.

14. Izvēlēties pareizas meža aizsardzības metodes.

15. Lietot augu aizsardzības līdzekļus.

16. Pazīt meža dzīvnieku un putnu sugas.

17. Strādāt ar rokas un elektroniskajiem mērinstrumentiem un specializētajām mežsaimniecības datorprogrammām.

18. Veikt, instrumentu un darba rīku apkopes un vienkāršus remontus, sagatavot tos darbam.

19. Izmantot tehniskajai specifikācijai atbilstošas degvielas, eļļas un tehniskos šķidrumus.

20. Lietot datortehniku, specializētās datorprogrammas un elektroniskos saziņas līdzekļus.

21. Atrast, izvērtēt un izmantot informāciju par veicamajiem darbiem.

22. Veikt tehnoloģiskā procesa izmaksu kalkulāciju un sastādīt tāmi.

23. Plānot un organizēt savu darbu, uzņemties atbildību par saviem darba rezultātiem.

24. Uzskaitīt un kontrolēt veicamo darbu gaitu (t.sk. meža mašīnu operatoru veikto darbu), kvalitāti un izlietotos materiālus.

25. Strādāt komandā un patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu, ievērot darba kultūru un profesionālo ētiku, risināt problēmsituācijas darba procesā.

26. Strādāt, ievērojot dabas un vides aizsardzības prasības, lietot videi draudzīgus materiālus.

27. Orientēties nozares normatīvajos aktos, lietot mežsaimniecības zināšanas un jaunākās nozares attīstības tehnoloģijas meža apsaimniekošanā.

28. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.

29. Lietot pareizus, ergonomiskus un drošus darba paņēmienus, izmantot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus.

30. Plānot ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus, izvēlēties uguns aizsardzības paņēmienus atbilstoši meža tipam.

31. Novērtēt meža ugunsgrēka veidu, uguns dzēšanas paņēmienus, veikt ugunsdzēsības darbu plānošanu, organizēšanu un dzēšanu.

32. Atrast, analizēt un lietot informāciju par jaunākajām tehnoloģijām meža nozarē un pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci.

33. Sniegt pirmo palīdzību.

34. Vadīt vieglo autotransporta līdzekli un riteņtraktoru.

35. Pārvaldīt valsts valodu.

36. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

37. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

38. Izmantot zināšanas par komercdarbību un grāmatvedību.

3.37.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. meža nozares struktūra un pamatfunkcijas;

1.2. arodslimības, to cēloņi;

1.3. medību saimniecības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. meža nozares normatīvie akti;

2.2. bioloģija un ekoloģija;

2.3. fizikas pamati;

2.4. ķīmijas pamati;

2.5. komercdarbības un grāmatvedības pamati;

2.6. darba tiesiskās attiecības;

2.7. profesionālā saskarsme.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. mežkopība (meža botānika, tipoloģija un ekoloģija, dendroloģija);

3.2. mežsaimniecības darbu organizācija un plānošana;

3.3. meža taksācija;

3.4. meža aizsardzība;

3.5. mežsaimniecībā izmantojamie augu aizsardzības līdzekļi;

3.6. meža atjaunošana un kopšana;

3.7. koksnes mācība (kokmateriāli un to kvalitāte, koksnes vainas);

3.8. ražošanas pašizmaksas veidošanās principi un aprēķini;

3.9. meža mašīnu izmantošana (meža atjaunošanā un kopšanā, kokaudzētavās un mežizstrādē izmantojamās mašīnas);

3.10. mežizstrādes pamati (cirsmu izstrādes plānošana, ainavu plānošana, kokmateriālu sagatavošanas, pievešanas un ciršanas atlieku pārstrādes metodes (darba paņēmieni), kontrolmērījumu veikšanas pamatprincipi;

3.11. krūmgrieža un motorzāģa izmantošana;

3.12. meža infrastruktūras uzturēšanu;

3.13. karšu lasīšana, platību uzmērīšana, cirsmu skiču sagatavošana;

3.14. ugunsdrošības noteikumi, uguns aizsardzības un uguns dzēšanas paņēmieni;

3.15. veicamās darbības nelaimes gadījumā un pirmās palīdzības sniegšana;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. vides aizsardzība un dabas aizsardzība mežsaimniecībā;

3.18. elektrodrošības prasības;

3.19. mežsaimniecības profesionālie termini un simboli valsts valodā un vienā svešvalodā;

3.20. matemātika aprēķinu veikšanai (platības, kubatūras, daudzuma, %, izmēru, apjoma un izmaksu aprēķināšana);

3.21. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.22. ceļu satiksmes noteikumi un satiksmes drošība;

3.23. valsts valoda.

3.38. Videooperatora profesijas standarts

3.38.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - videooperators.

2. Profesijas kods - 3521 26.

3.38.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- videooperators ir speciālists, kas sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus.

Videooperators strādā multimediju, foto, video un animācijas uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, var būt pašnodarbinātais vai veikt individuālo komercdarbību.

3.38.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja profesionāli novērtēt videoprodukta radīšanai nepieciešamo darbību secību un nepieciešamās tehnoloģijas.

2. Spēja noteikt sākotnēji pieejamo informāciju un resursus.

3. Spēja piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā.

4. Spēja produktīvi organizēt un racionāli izmantot darba vidi un resursus.

5. Spēja novērtēt uzdevumu un pasūtītāja prasības, izprast topošā produkta lietošanas īpatnības.

6. Spēja apzināt pieejamos informācijas avotus un sadarboties ar partneriem.

7. Spēja patstāvīgi iegūt informāciju par videoprodukta projekta īstenošanas gaitā saistošām normām un ierobežojumiem, ievērot autortiesību normas.

8. Spēja ievērot profesionālo ētiku, normatīvos aktus un citus profesiju reglamentējošos dokumentus.

9. Spēja apkopot informāciju par īstenojamo videoprodukta projektu un, strādājot grupā, veikt saskaņošanu ar projekta vadītāju.

10. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās, savlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus un, strādājot grupā, saskaņot tos ar projekta vadītāju.

11. Spēja analizēt pieejamo paraugu un analogu vērtību pazīmes, kompozicionālo, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu.

12. Spēja sastādīt orientējošu videoprodukta projekta un izpildes termiņu grafiku un saskaņot ar projekta vadītāju.

13. Spēja sniegt projekta vadītājam un klientam informāciju par darba izpildes un īstenošanas gaitu.

14. Spēja ievērot projekta mērķauditorijas prasībām atbilstošus kvalitatīvus vizuālos, audio, estētiskos un kompozicionālos kritērijus.

15. Spēja izvēlēties projekta koncepcijai atbilstošākos proporciju un ritmu pamatojumus un stilistiski piemērotākos formu, līniju, laukumu risinājumus un dinamiku.

16. Spēja ņemt vērā tehnoloģiju un materiālu priekšrocības un (vai) ierobežojumus un prast tos izmantot.

17. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar klientu un veikt nepieciešamās korekcijas.

18. Spēja izgatavot topošā videoprodukta produkta eksplikāciju un prezentēt to projekta vadītājam vai klientam.

19. Spēja produktīvi piedalīties projekta prezentācijā un sniegt komentārus atbilstoši savam kompetences līmenim.

20. Spēja kontrolēt audiovizuālo vērtību saglabāšanu darba procesā, atbilstību projekta koncepcijai, izpildes termiņam un autortiesībām.

21. Spēja patstāvīgi sekot līdzi jaunākajām aktualitātēm un tendencēm video un tai radniecīgās jomās, apzināt un pilnveidot sadarbības iespējas ar līdzīgu profesiju speciālistiem.

22. Spēja izprast un analizēt mūsdienu autoru kino darbus.

23. Spēja strādāt komandā.

24. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, vides aizsardzības noteikumus un saudzēt apkārtējo vidi, sniegt pirmo palīdzību.

25. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

26. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.38.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam.

2. Lietot galvenos videokameru veidus, citus filmēšanas tehniskos līdzekļus un izmantot to tehniskās iespējas.

3. Lietot dažādus video formātus un to specifiku.

4. Izprast dažādu apgaismošanas ierīču īpašības.

5. Izmantot kadra kompozīcijas pamatprincipus un mērīt darba objektā apgaismojuma ekspozīciju, noteikt krāsu temperatūru un izvēlēties gaismas daudzumu.

6. Izprast video darba specifiku.

7. Izmantot video montāžas radošos un tehniskos pamatprincipus.

8. Organizēt savu darbu un darba vietu.

9. Ievērot audiovizuālā darba tapšanas procesa pamatprincipus.

10. Lietot racionālus darba paņēmienus.

11. Orientēties audiovizuālo tehnoloģiju specifikā.

12. Izmantot audiovizuālās nozares terminoloģiju, standartus un simboliku.

13. Izprast jaunākās mākslinieciskās un tehniskās tendences audiovizuālās nozares attīstībā.

14. Analizēt laikmetīgos audiovizuālos darbus.

15. Pārvaldīt valsts valodu.

16. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

17. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

18. Ievērot elektrodrošību, ugunsdrošību, darba aizsardzību un sniegt pirmo palīdzību.

19. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

20. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un saudzēt apkārtējo vidi.

3.38.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. krāsu psiholoģija;

1.2. konstruktīvā un tonālā zīmēšana;

1.3. stilu analīze;

1.4. 2D, 3D kompozīcija;

1.5. krāsu mācība.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. dramaturģijas un režijas pamati;

2.2. scenogrāfijas pamati;

2.3. zīmēšana (uzmetumi);

2.4. Latvijas un pasaules kino vēstures pamati, ieskats TV, video un fotogrāfijas vēsturē;

2.5. mākslas vēsture;

2.6. žurnālistikas pamati;

2.7. jaunākās mākslinieciskās un tehnoloģiskās tendences audiovizuālajā jomā;

2.8. kultūrvides likumsakarības;

2.9. autortiesības;

2.10. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. uzņemšanas (filmēšanas) plāns;

3.2. audiovizuālās saziņas līdzekļi;

3.3. attēlu digitālās apstrādes tehnoloģijas;

3.4. digitālā krāsu teorija;

3.5. divdimensiju kompozīcija;

3.6. krāsu teorijas pamati un koloristika;

3.7. fotografēšanas tehnoloģijas;

3.8. video tehnoloģijas;

3.9. skaņas tehnoloģijas;

3.10. apgaismošanas tehnoloģijas;

3.11. montāžas tehnoloģijas;

3.12. reproducēšanas tehnoloģijas;

3.13. informātika;

3.14. valsts valoda;

3.15. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.16. profesionālā saskarsme;

3.17. pirmā palīdzība;

3.18. darba tiesiskās attiecības;

3.19. darba aizsardzība;

3.20. vides aizsardzība.

3.39. Sekretāra profesijas standarts

3.39.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - sekretārs.

2. Profesijas kods - 4120 01.

3.39.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- sekretārs kvalificēti organizē un vada dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošina efektīvu informācijas un dokumentu apriti; spēj operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; spēj organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzina un nodrošina dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru un procesus, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši savai kompetencei.

Sekretārs strādā uzņēmumos.

3.39.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

2. Spēja izprast uzņēmuma struktūru un darbības procesus, lai nodrošinātu uzņēmuma dokumentācijas sekmīgu apriti.

3. Spēja veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai.

4. Spēja ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

5. Spēja plānot laiku un noteikt prioritātes.

6. Spēja atbildēt par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.

7. Spēja patstāvīgi veikt darba pienākumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.

8. Spēja organizēt dažādu veidu tikšanās un pasākumus.

9. Spēja protokolēt dažādu līmeņu sēdes, sanāksmes un lietišķās tikšanās.

10. Spēja saglabāt dokumentus atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai.

11. Spēja atbilstoši grāmatvedības prasībām noformēt un precīzi aizpildīt finanšu dokumentus.

12. Spēja iegūt, izvērtēt un apkopot informāciju, lai nodrošinātu informatīvā procesa norisi uzņēmumā.

13. Spēja izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti.

14. Spēja izmantot informācijas datubāzes un datorprogrammas.

15. Spēja pašizglītoties un nepārtraukti sekot tehnoloģiju attīstībai savā profesionālajā jomā, izmantot iegūtās zināšanas praksē.

16. Spēja patstāvīgi sekot līdzi jauninājumiem savā un radniecīgās jomās.

17. Spēja strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus.

18. Spēja pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.

19. Spēja saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.

20. Spēja objektīvi izvērtēt situāciju, uzklausīt un respektēt citu viedokli.

21. Spēja sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi un iegūt personisku autoritāti, motivējot un mobilizējot citus rezultāta sasniegšanai.

21. Spēja pārvaldīt valsts valodu.

22. Spēja sazināties divās svešvalodās.

23. Spēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

24. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

3.39.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt uzņēmuma struktūru un procesus.

2. Pārzināt un izmantot darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus.

3. Izstrādāt uzņēmuma dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4. Noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla).

5. Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu.

6. Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem.

7. Kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

8. Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus.

9. Sistematizēt un ievietot dokumentus lietā atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai un nodrošināt to saglabāšanu līdz nodošanai uzņēmuma arhīvā.

10. Organizēt komandējuma braucienus un noformēt komandējuma dokumentus.

11. Organizēt apmeklētāju pieņemšanu, lietišķas tikšanās, prezentācijas un citus pasākumus.

12. Veikt sēžu, sapulču, sanāksmju un citu pasākumu sagatavošanu un protokolēšanu.

13. Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu.

14. Iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

15. Pārzināt uzņēmuma amatpersonu kompetenci informācijas izmantošanā, sniegšanā un aizsardzībā, savā darbā ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

16. Pārzināt un izmantot biroja tehniku.

17. Pārzināt ergonomiku, izveidojot drošu un ērtu darba vidi.

18. Ievērot higiēnas prasības.

19. Ievērot profesionālās ētikas principus.

20. Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas.

21. Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar klientu un darba kolēģiem.

22. Plānot un organizēt savu darbu.

23. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

24. Pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei.

25. Uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un sava darba rezultātiem.

26. Rast problēmsituācijas risinājumu atbilstoši savai kompetencei.

27. Pārvaldīt valsts valodu.

28. Pārvaldīt divas svešvalodas lietošanas līmenī.

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un divās svešvalodās.

30. Pārzināt darba tiesisko attiecību regulējumu.

31. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

3.39.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. tiesību pamati;

1.2. ekonomikas pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;

2.2. personāla lietvedība;

2.3. profesionālie termini valsts valodā un divās svešvalodās;

2.4. vides aizsardzība.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. sekretāra darba organizācija;

3.2. dokumentu pārvaldība;

3.3. praktiskā stilistika un rediģēšana;

3.4. valsts valoda;

3.5. divas svešvalodas;

3.6. darba un personīgā higiēna;

3.7. ergonomika;

3.8. lietišķā etiķete;

3.9. saskarsmes pamati;

3.10. informācijas tehnoloģijas;

3.11. biroja tehnika;

3.12. darba tiesiskās attiecības;

3.13. darba aizsardzība;

3.14. ugunsdrošība un rīcība ārkārtas situācijā.

3.40. Ieslodzījuma vietas jaunākā inspektora profesijas standarts

3.40.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors.

2. Profesijas kods - 5413 11.

3.40.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors organizē un veic jaunatnākušo ieslodzīto pārmeklēšanu, nodod uzglabāšanā tiem piederošās vērtīgās mantas, pavada ieslodzītos uz kamerām, uzrauga ieslodzītos un nodrošina noteiktās dienas kārtības ievērošanu, patrulē ieslodzījuma vietas teritorijā, veic ieslodzīto uzraudzības un ieslodzījuma vietas apsardzes pienākumus.

Ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors pilda dienesta pienākumus ieslodzījuma vietās.

3.40.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja pildīt dienesta pienākumus atbilstoši reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2. Spēja veikt ieslodzīto personu uzraudzību.

3. Spēja veikt ieslodzījuma vietas teritorijas apsardzi.

4. Spēja līdzdarboties resocializācijas pasākumu īstenošanā.

5. Spēja pārbaudīt un novērtēt ieslodzījuma vietas tehnisko iekārtu, aprīkojuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam un uzturēt tos tehniskā kārtībā.

6. Spēja strādāt ar ieslodzījuma vietas tehniskajām iekārtām, aprīkojumu, sakaru līdzekļiem konkrētajā dienesta vietā, ievērojot darba aizsardzības noteikumus.

7. Spēja sniegt pirmo palīdzību.

8. Spēja patstāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes, zināšanas un fizisko sagatavotību.

9. Spēja adekvāti rīkoties ārkārtas situācijās, novērtēt dzīvību un veselību apdraudošas situācijas un patstāvīgi pieņemt lēmumus.

10. Spēja precīzi izpildīt tiešā priekšnieka rīkojumus, savus pienākumus un kopējos ieslodzījuma vietas uzdevumus.

11. Spēja noformēt dienesta dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12. Spēja atbilstoši situācijai izvēlēties un profesionāli lietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus un šaujamieročus, ievērojot normatīvo aktu un drošības prasības.

13. Spēja ētiski rīkoties profesionālajā darbībā un ievērot sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas.

14. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai.

15. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, vides aizsardzības noteikumus un saudzēt apkārtējo vidi.

16. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

3.40.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Piemērot ieslodzījuma vietu darbību reglamentējošos normatīvos aktus.

2. Ievērot valsts pārvaldes iekārtas un tiesību sistēmas principus.

3. Veikt pienākumus, ievērojot ieslodzījuma vietu sistēmas darbības principus.

4. Kontrolēt soda izpildes režīma prasību izpildi, ievērojot ieslodzīto personu tiesības.

5. Veikt ieslodzīto uzraudzību un apsardzi.

6. Uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

7. Izprast un piemērot horizontālo un vertikālo komunikāciju.

8. Saprotami, pieejami, precīzi izteikties un izskaidrot likumīgās prasības.

9. Pildīt uzdevumus individuāli un komandā.

10. Sadarboties ar citām ieslodzījuma vietas struktūrvienībām resocializācijas pasākumu īstenošanā.

11. Veidot pozitīvu saskarsmi, ievērot ētikas un uzvedības normas.

12. Noteikt pazīmes, kuras norāda uz ieslodzīto personu īpašām nosliecēm.

13. Komunicēt ar dažādu ieslodzīto kategorijām atbilstoši to īpatnībām.

14. Pieņemt lēmumus un rīkoties nestandarta situācijās.

15. Izvēlēties konstruktīvu uzvedības taktiku konfliktsituācijās.

16. Plānot un organizēt savu darbu.

17. Noformēt ar profesionālo darbību saistītos dokumentus, tai skaitā ar tehnisko līdzekļu palīdzību.

18. Izmantot un uzturēt kārtībā uzraudzības un apsardzes tehniskās iekārtas, inženiertehnisko aprīkojumu.

19. Veikt transportlīdzekļu, personu, ieslodzīto personu, mantu un teritorijas pārmeklēšanu un apskati, tai skaitā, izmantojot tehniskos līdzekļus.

20. Atklāt aizliegtās vielas, priekšmetus un veikt to izņemšanu.

21. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pielietot fizisko spēku, speciālos līdzekļus, speciālos cīņas paņēmienus un šaujamieročus.

22. Sniegt pirmo palīdzību.

23. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

24. Izpildīt ierindas paņēmienus (militārā sasveicināšanās, stāšanās un kustība ierindā u.c.).

25. Lietot datortehniku, specializētās datorprogrammas un elektroniskos saziņas līdzekļus.

26. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

27. Pārvaldīt valsts valodu.

28. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

29. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā.

3.40.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. valsts darbības pamatprincipi;

1.2. ieslodzījuma vietu sistēmas darbība;

1.3. kriminālsodu izpildes sistēmas attīstības gaita;

1.4. tiesībsargājošo iestāžu galvenās funkcijas un uzdevumi;

1.5. šaujamieroču uzbūve un darbības principi;

1.6. sadarbība ar tiesībsargājošajām iestādēm;

1.7. korupcijas novēršanas pasākumi.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. starptautisko konvenciju, deklarāciju, līgumu un citu normatīvo aktu loma nacionālajā tiesību sistēmā, to nozīme sodu izpildē;

2.2. preventīvā darba veikšanas taktika;

2.3. personāla rīcība ārkārtas situācijās;

2.4. operatīvā stāvokļa izpratne;

2.5. amatpersonu tiesiskā atbildība;

2.6. normatīvo aktu prasības kriminālsodu izpildē;

2.7. notiesāto personu resocializācijas būtība un mērķi;

2.8. dokumentu pārvaldība iestādē;

2.9. aizliegtās vielas un priekšmeti, to iespējamās slēptuves;

2.10. psihiatrijas pamati;

2.11. nacionālo tiesību sistēma;

2.12. profesionālie termini valsts valodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. tehniskie līdzekļi likumpārkāpumu novēršanā;

3.2. ieslodzījuma vietas dienesta organizācija;

3.3. dienesta un procesuālie dokumenti, to noformēšana;

3.4. sardzes vienības uzdevumi, to veikšanas īpatnības un kārtība, sardzes priekšnieka un sardzes pienākumi;

3.5. inženiertehnisko apsardzes līdzekļu veidi apsargājamajā objektā;

3.6. šaujamieroču pielietošana;

3.7. darba aizsardzība;

3.8. pārmeklēšanas un apskates metodes un taktika;

3.9. fiziskā spēka, speciālo līdzekļu, speciālo cīņas paņēmienu pielietošana un izmantošana;

3.10. saskarsmes psiholoģija;

3.11. konfliktoloģijas pamati;

3.12. pirmā palīdzība;

3.13. uzraudzības dežūrmaiņas uzdevumi, to veikšanas īpatnības un kārtība, dežūrmaiņas pienākumi;

3.14. dienesta gaitu reglamentējošie normatīvie akti;

3.15. darba tiesiskās attiecības;

3.16. datorzinības;

3.17. profesionālā ētika un uzvedība;

3.18. vides aizsardzība;

3.19. valsts valoda;

3.20. viena svešvaloda saziņas līmenī.".

Labklājības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 

 

Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 26.jūlija
noteikumiem Nr.579

"4.12. Lietveža profesijas standarts

4.12.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - lietvedis.

2. Profesijas kods - 3341 04.

4.12.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- lietvedis nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

Lietvedis strādā uzņēmumos.

4.12.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus.

2. Spēja patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.

3. Spēja nodrošināt un organizēt dokumentu apriti atbilstoši uzņēmuma noteiktajai kārtībai.

4. Spēja ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

5. Spēja izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru.

6. Spēja veidot lietas un saglabāt dokumentus atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai.

7. Spēja sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.

8. Spēja sastādīt arhīva izziņas.

9. Spēja veikt sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu.

10. Spēja izmantot informācijas datubāzes, datorprogrammas un biroja tehniku.

11. Spēja ievērot profesionālās ētikas pamatprincipus.

12. Spēja pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.

13. Spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

14. Spēja uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem, racionālu darba laika un resursu izmantošanu.

15. Spēja pārvaldīt valsts valodu.

16. Spēja sazināties vienā svešvalodā.

17. Spēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

18. Spēja izprast un ievērot darba un vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības.

4.12.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Pārzināt uzņēmuma struktūru un darba organizācijas procesus.

2. Pārzināt darba pienākumu izpildei nepieciešamos normatīvos aktus.

3. Izstrādāt uzņēmuma lietvedību reglamentējošos normatīvos aktus un dokumentus.

4. Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskie, rīkojuma, izziņu un pārskatu, sarakstes un personāla) saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu.

6. Veikt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem.

7. Kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

8. Sagatavot un apliecināt dokumenta atvasinājumus.

9. Izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru.

10. Veidot un sistematizēt lietas atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai.

11. Pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus.

12. Sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā.

13. Sastādīt arhīva izziņas.

14. Veikt dokumentu ekspertīzi.

15. Noformēt personāla dokumentus.

16. Veikt sanāksmju un lietišķu tikšanos protokolēšanu.

17. Pārvaldīt lietišķās rakstības stilu.

18. Iegūt un izmantot informāciju, lietojot jaunākās informācijas tehnoloģijas.

19. Ievērot informācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

20. Pārzināt un atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku.

21. Pārzināt ergonomiku, izveidojot drošu un ērtu darba vidi.

22. Ievērot higiēnas prasības.

23. Ievērot profesionālās ētikas principus.

24. Pārzināt lietišķo etiķeti un vispārpieņemtās pieklājības normas.

25. Sazināties, sadarboties un veidot pozitīvu saskarsmi ar darba kolēģiem.

26. Plānot un organizēt savu darbu.

27. Veikt darbu patstāvīgi un komandā.

28. Pieņemt lēmumus atbilstoši savai kompetencei un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

29. Uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem.

30. Pārvaldīt valsts valodu.

31. Pārvaldīt vienu svešvalodu saziņas līmenī.

32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

33. Pašizglītoties.

34. Veikt darba pienākumus atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasībām.

4.12.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. tiesību pamati;

1.2. personāla vadība.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. uzņēmuma struktūrvienības, to pamatfunkcijas;

2.2. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā;

2.3. vides aizsardzība.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. dokumentu pārvaldība;

3.2. personāla lietvedība;

3.3. praktiskā stilistika un rediģēšana;

3.4. valsts valoda;

3.5. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.6. darba un personīgā higiēna;

3.7. ergonomika;

3.8. lietišķā etiķete;

3.9. saskarsmes pamati;

3.10. informācijas tehnoloģijas;

3.11. biroja tehnika;

3.12. darba tiesiskās attiecības;

3.13. darba aizsardzība;

3.14. ugunsdrošība un rīcība ārkārtas situācijā.

4.13. Friziera profesijas standarts

4.13.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - frizieris.

2. Profesijas kods - 5141 02.

4.13.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- frizieris ir kvalificēts darbinieks, kurš frizētavā vai skaistumkopšanas uzņēmumā apkalpo klientus un veido frizūras, lieto darba tehnoloģijas, izmanto daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu kosmētiku, ievēro epidemioloģiskās drošības prasības, veido pozitīvas attiecības ar klientu, spēj strādāt komandā.

Frizieris var būt pašnodarbināta persona, individuālais komersants vai strādāt frizētavā vai skaistumkopšanas salonā.

4.13.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja organizēt un sakopt darba vidi atbilstoši veicamajam procesam, plānot tehnoloģiskā procesa darbu secību, nodrošinot klientu drošu apkalpošanu visu darba procesu laikā.

2. Spēja uzmanīgi sastādīt un lasīt matu krāsošanas, griezumu un frizūru veidošanas tehnoloģiskās kartes un shēmas, izprast instrukcijas un lietot iegūto informāciju darba procesā.

3. Spēja zīmēt matu krāsošanas, griezumu un frizūru veidošanas tehnoloģiskās shēmas, veikt darba procesus atbilstoši shēmām.

4. Spēja sazināties un sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi, elastīgi risināt problēmsituācijas.

5. Spēja radoši ieteikt klientam izveidotās frizūras transformēšanas iespējas un korekti konsultēt par izveidotās frizūras uzturēšanu un kopšanu.

6. Spēja atbilstoši novērtēt klienta matu un ādas veselības stāvokli un noteikt slimības pazīmes, atšķirt slimības veidus, pieņemt lēmumu par atbilstošu darba procesu un profesionālās matu kosmētikas lietošanu.

7. Spēja rūpīgi mazgāt, masēt galvu, izmantojot atbilstošus profesionālos matu kopšanas līdzekļus, un ieteikt matu kopšanas līdzekļus lietošanai mājas apstākļos.

8. Spēja radoši veidot daudzveidīgas frizūras dažādu garumu matiem, izvēloties un lietojot atbilstošus materiālus un darba tehnoloģijas, kā arī sekojot modes tendencēm.

9. Spēja radoši veidot dažādas ondulācijas un frizūras ar ondulāciju elementiem.

10. Spēja precīzi griezt un filēt matus, pamatojoties uz shēmām un izmantojot atbilstošas tehnoloģijas.

11. Spēja skūt galvu, skūt un griezt bārdu un ūsas, veidojot dažādas formas atbilstoši klienta sejas morfoloģiskajām īpatnībām un lietojot atbilstošas tehnoloģijas un profesionālo ādas kopšanas kosmētiku.

12. Spēja precīzi sagatavot un veikt matu ķīmiskās apstrādes procesus, ievērojot instrukcijas un lietojot atbilstošas tehnoloģijas.

13. Spēja radoši lietot dažādas sarežģītības izstrādājumus un rotājumus no grieztajiem matiem un to aizvietotājiem, kopt tos.

14. Spēja ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus darba vidē, ja nepieciešams, atbilstoši reaģēt, kā arī sniegt pirmo palīdzību, izvēlēties un lietot drošus darba paņēmienus.

15. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties darba instrumentus, piederumus un aparatūru, darba apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļus.

16. Spēja precīzi izvēlēties un saskaņā ar instrukcijām lietot dezinfekcijas līdzekļus atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām.

17. Spēja atbilstoši veicamajam darbam izvēlēties atbilstošu profesionālo matu kosmētiku un precīzi ievērot tās lietošanas instrukcijas.

18. Spēja ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

19. Spēja pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši nozares attīstībai un darba tirgus pieprasījumam, regulāri un patstāvīgi iepazīstoties ar jaunākajiem materiāliem, instrumentiem, tehnoloģijām un darba paņēmieniem.

20. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.

21. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu ievērošanu.

4.13.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Noteikt matu un ādas tipu, struktūru un veselības stāvokli, kā arī atpazīt matu un ādas bojājumus un slimības.

2. Pārbaudīt galvas ādas alerģisko reakciju pirms ķīmiskajiem procesiem.

3. Izvēlēties, sagatavot un lietot dezinfekcijas līdzekļus, ievērojot to lietošanas instrukcijas.

4. Izvēlēties, tīrīt, dezinficēt un sterilizēt instrumentus un lietot instrumentus, piederumus un aparatūru darba procesā.

5. Izvēlēties atbilstošu profesionālo matu kosmētiku un ievērot tās lietošanas un glabāšanas noteikumus.

6. Veidot daudzveidīgas frizūras un frizūru elementus no dažāda garuma matiem, izmantot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus, sekot modes tendencēm.

7. Aprēķināt un dozēt nepieciešamo matu kosmētikas daudzumu.

8. Sagatavot klientu apkalpošanas procesam un veikt nobeiguma darbus.

9. Mazgāt galvu un masēt galvas ādu, ieteikt matu kopšanas līdzekļus lietošanai mājas apstākļos.

10. Veidot matus ar fēnu: matu piesakņu veidošana frizūras formas izveidei, viļņu veidojums ar fēnu, frizūru veidošana ar fēnu un rokām.

11. Tīt matus uz ruļļiem atbilstoši shēmām.

12. Sakārtot matus frizūrā pēc ruļļu tīšanas.

13. Zīmēt frizūras, lasīt un sastādīt frizūru veidošanas tehnoloģiskās shēmas.

14. Lietot dažādus matu uzkasīšanas paņēmienus.

15. Gofrēt un taisnot matus.

16. Griezt un filēt matus.

17. Izvēlēties un sagatavot krāsu, izmantojot krāsu paleti.

18. Veidot ondulācijas.

19. Veikt matu ķīmiskās apstrādes procesus - pigmentēt, krāsot, balināt, noņemt mākslīgo krāsu.

20. Izvēlēties un lietot ķīmiskos sastāvus ilgviļņu likšanai un matu ķīmiskajai taisnošanai.

21. Veikt matus reģenerējošus procesus.

22. Griezt bārdu un ūsas, skūt galvu, bārdu un ūsas.

23. Lietot dekoratīvus elementus un izstrādājumus no dabīgiem un mākslīgiem matiem, kopt tos.

24. Pieaudzēt, piepīt un piešūt matus.

25. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus.

26. Ievērot patērētāju tiesības.

27. Sniegt pirmo palīdzību.

28. Organizēt darba vidi, veikt epidemioloģiskās drošības pasākumus.

29. Ievērot personīgo higiēnu.

30. Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības un saudzēt apkārtējo vidi.

31. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus.

32. Plānot un organizēt savu darbu.

33. Atrast, atlasīt un izmantot informāciju darba procesu nodrošināšanai.

34. Elastīgi risināt problēmsituācijas.

35. Strādāt patstāvīgi un komandā.

36. Pārvaldīt valsts valodu.

37. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

38. Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.

39. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

4.13.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. komercdarbības pamati;

1.2. patērētāju tiesības;

1.3. lietvedības pamati;

1.4. komersanta darba organizācija;

1.5. grāmatvedības pamati.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. frizūru un tērpu attīstības vēsture;

2.2. krāsu un stilu mācība;

2.3. vizuālā tēla veidošanas paņēmieni;

2.4. tēla veidošanas pamatojums;

2.5. frizūru modelēšana;

2.6. frizūru dizains un kompozīcija;

2.7. arodslimības un to cēloņi;

2.8. nelaimes gadījumu klasifikācija un to cēloņi;

2.9. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. friziera darbu tehnoloģiskie procesi;

3.2. tehnoloģiskā procesa darbu secības plānošana;

3.3. tehnoloģiskās shēmas;

3.4. friziera darba instrumenti, aparatūra un piederumi;

3.5. profesionālās matu kosmētikas veidi;

3.6. profesionālās matu kosmētikas īpašības un lietošana;

3.7. profesionālie ādas kopšanas līdzekļi;

3.8. cilvēka mata un ādas anatomija un funkcijas;

3.9. ādas, matu un nagu slimības un to profilakse;

3.10. epidemioloģiskās drošības pasākumi;

3.11. dezinfekcijas līdzekļi un to lietošana;

3.12. galvas mazgāšanas un masāžas procesi;

3.13. matu uztīšana uz ruļļiem;

3.14. matu veidošana;

3.15. matu griešana;

3.16. matu griezumu shēmu kombinēšana;

3.17. matu ķīmiskās apstrādes procesi;

3.18. bārdas un ūsu apstrāde;

3.19. dekoratīvo matu izstrādājumu kopšana un lietošana;

3.20. matu pieaudzēšana, piepīšana un piešūšana;

3.21. cilvēka sejas morfoloģiskās īpatnības;

3.22. cilvēka galvas un sejas zīmēšana;

3.23. dekoratīvās kosmētikas lietošana;

3.24. pirmā palīdzība;

3.25. informācijas tehnoloģiju izmantošana;

3.26. rīcība ugunsgrēka gadījumā;

3.27. darba vides organizēšana;

3.28. klientu orientēta saskarsme;

3.29. valsts valoda;

3.30. viena svešvaloda profesionālās saziņas līmenī;

3.31. darba aizsardzība;

3.32. ugunsdrošības, elektrodrošības un civilās aizsardzības noteikumi;

3.33. darba tiesiskās attiecības;

3.34. vides aizsardzība.

4.14. Asistenta personām ar dzirdes traucējumiem profesijas standarts

4.14.1. Vispārīgie jautājumi

1. Profesijas nosaukums - asistents personām ar dzirdes traucējumiem.

2. Profesijas kods - 5162 03.

4.14.2. Nodarbinātības apraksts

1. Profesionālās kvalifikācijas līmenis - otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

- asistents personām ar dzirdes traucējumiem palīdz identificēt un izvērtēt vajadzības, apzināt, piesaistīt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot šo personu pašnoteikšanos; uzlabo un veicina tiešās saziņas prasmes ar dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, kompensējot iztrūkstošo maņu - dzirdi; viņš ir vārdiskās informācijas starpnieks un precīzs interpretētājs.

Asistents personām ar dzirdes traucējumiem var strādāt uzņēmumos vai kā pašnodarbinātā persona vai individuālais komersants.

4.14.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1. Spēja identificēt un izvērtēt personas ar dzirdes traucējumiem vajadzības, izvēloties atbilstošo darbību.

2. Spēja plānot, organizēt un vadīt personas ar dzirdes traucējumiem sazināšanos ar citām personām.

3. Spēja precīzi interpretēt informāciju.

4. Spēja piedāvāt alternatīvus individuālo problēmu risinājumus.

5. Spēja sekmēt personas ar dzirdes traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā.

6. Spēja novērtēt sociālo pakalpojumu pieejamību personām ar dzirdes traucējumiem.

7. Spēja sazināties zīmju valodā.

8. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties vienā no svešvalodām, izmantojot zīmju valodu.

9. Spēja veicināt izpratni sabiedrībā par personas ar dzirdes traucējumiem kultūrvidi.

10. Spēja izprast un ievērot normatīvos aktus, kas saistīti ar asistenta darbību.

11. Spēja analizēt, izvērtēt un pilnveidot savu profesionālo darbību.

12. Spēja respektēt personas ar dzirdes traucējumiem pašnoteikšanos, veicināt viņa neatkarības sasniegšanu.

13. Spēja ievērot konfidencialitāti.

14. Spēja praktiski pielietot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumu prasības darba vidē.

4.14.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sekmēt personas ar dzirdes traucējumiem mijiedarbību ar sociālo vidi, sniedzot ieteikumus starppersonu atbalsta sistēmas pilnveidei.

2. Piesaistīt un izmantot resursus personas ar dzirdes traucējumiem vajadzībām.

3. Veidot profesionālo un psihoemocionālo kontaktu ar personu ar dzirdes traucējumiem un personas ar dzirdes traucējumiem atbalsta personām.

4. Identificēt un izvērtēt vides atbilstību personas ar dzirdes traucējumiem vajadzībām.

5. Īstenot pasākumus, kas mazina dzirdes zuduma ietekmi uz personas ar dzirdes traucējumiem sociālās komunikācijas spējām.

6. Pārvaldīt valsts valodu.

7. Pārvaldīt vienu svešvalodu, izmantojot zīmju valodu.

8. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.

9. Ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības noteikumu prasības.

4.14.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas

1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. sociālās izolācijas cēloņi, sekas un iespējamie risinājumi sabiedrībā;

1.2. ES pamattiesību harta un sociālā harta;

1.3. valsts sociālās politikas veidošanas un īstenošanas pamatprincipi;

1.4. valsts pārvaldes un pašvaldības darbības principi;

1.6. vispārīgās cilvēktiesības;

1.7. probācijas sistēma Latvijā;

1.8. veselības aprūpes sistēma Latvijā;

1.9. izglītības sistēma Latvijā;

1.10. tiesību pamati un tiesību sistēma Latvijā;

1.11. darba tiesiskās attiecības.

2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība Latvijā;

2.2. saskarsmes psiholoģijas pamati;

2.3. socializācijas un individualizācijas process;

2.4. personu ar dzirdes traucējumiem specifiskās vajadzības un viņu sociālās problēmas, sociālo un vides faktoru ietekme;

2.5. vides pieejamība;

2.6. brīvprātīgo kustība;

2.7. personu ar invaliditāti specifiskās vajadzības atkarībā no invaliditātes veida;

2.8. reliģijas un to loma personu ar dzirdes traucējumiem dzīvē;

2.9. atkarības un līdzatkarības veidi un problēmas;

2.10. personu ar dzirdes traucējumiem kultūrvide, dzīves veids, paražas, vērtības un stereotipi;

2.11. vardarbība, tās veidi, pazīmes, vardarbību izraisošie faktori;

2.12. normatīvo aktu prasības nodarbinātības jomā;

2.13. personu ar invaliditāti tiesības Latvijā;

2.14. psihiatrijas pamati;

2.15. cilvēka anatomija un fizioloģija;

2.16. profesionālie termini valsts valodā un vienā svešvalodā.

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. saziņas prasmes;

3.2. zīmju valoda;

3.3. profesionālās vērtības, attieksmes un ētiskie principi;

3.4. IKT (informācijas komunikāciju tehnoloģijas);

3.5. komandas darba principi;

3.6. sociālās rehabilitācijas principi;

3.7. aprūpes principi;

3.8. pirmā palīdzība;

3.9. pašaizsardzības mehānismi stresa un krīzes situācijās;

3.10. tehniskie palīglīdzekļi;

3.11. darba aizsardzība;

3.12. valsts valoda;

3.13. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.14. vides aizsardzība.".

Labklājības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 579Pieņemts: 26.07.2011.Stājas spēkā: 30.07.2011.Zaudē spēku: 01.06.2017.Tēma: Darba tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 29.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
233810
30.07.2011
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"