Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.516

Rīgā 2011.gada 28.jūnijā (prot. Nr.40 8.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus"

Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma
5.panta divpadsmito daļu, 6.pantu, 7.panta ceturto daļu
un 12.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 122.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.7.1 un 2.7.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.1 globālā pārvietošanas licence;

2.7. 2 vispārējā pārvietošanas licence;";

1.2. izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta un globālās pārvietošanas licences izsniegšana";

1.3. aizstāt 11.punkta ievaddaļā vārdus "vai vispārējo tranzīta" ar vārdiem "vispārējo tranzīta vai globālo pārvietošanas";

1.4. aizstāt 11.1.apakšpunktā vārdus "vai vispārējās tranzīta" ar vārdiem "vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas";

1.5. aizstāt 13., 14., 15. un 16.punktā vārdus "vai vispārējās tranzīta" ar vārdiem "vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas";

1.6. papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Stratēģiskas nozīmes preču globālo pārvietošanas licenci komiteja izsniedz Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču sūtījumiem uz vienu vai vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Stratēģiskas nozīmes preču globālajā pārvietošanas licencē tiek norādītas preces vai preču kategorija, saņēmēji vai saņēmēju kategorija, kā arī saņēmēja valsts.";

1.7. izteikt 20.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts licences pieteikuma deklarācijā izteicis vēlmi saņemt stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta, vispārējo tranzīta vai globālo pārvietošanas licenci papīra formā, stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas licenci sagatavo uz speciālas krāsaina rastra veidlapas trijos eksemplāros, eksporta, importa un vispārējo eksporta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas četros eksemplāros, bet tranzīta un vispārējo tranzīta licenci - uz krāsaina rastra veidlapas piecos eksemplāros.";

1.8. papildināt noteikumus ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējo eksporta, vispārējo tranzīta un globālo pārvietošanas licenci sagatavo elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūta stratēģiskas nozīmes preču subjektam un Valsts ieņēmumu dienestam. Reizi ceturksnī Valsts ieņēmumu dienests elektroniskā formā sniedz ziņas komitejai par izmantotajām stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, vispārējām eksporta un vispārējām tranzīta licencēm.";

1.9. aizstāt 21.punktā vārdus "vai vispārējo tranzīta" ar vārdiem" vispārējo tranzīta vai globālo pārvietošanas";

1.10. papildināt 22.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Globālās pārvietošanas licences derīguma termiņš ir trīs gadi.";

1.11. aizstāt 23. un 24.punktā vārdus "vai vispārējās tranzīta" ar vārdiem "vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas";

1.12. izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Valsts vispārējās eksporta un vispārējās pārvietošanas licences izsniegšana";

1.13. papildināt IV nodaļu ar 30.1, 30.2, 30.3 un 30.4 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Vispārējo pārvietošanas licenci (4.1 pielikums) komiteja izsniedz pēc savas iniciatīvas, nosakot Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, kuras atļauts nosūtīt uz jebkuru Eiropas Savienības dalībvalsti, ja:

30.1 1. saņēmējs ir dalībvalsts bruņoto spēku vienība vai līgumslēdzēja iestāde aizsardzības jomā, kura iepirkumu veic ekskluzīvām dalībvalsts bruņoto spēku vajadzībām;

30.1 2. saņēmējs ir komersants, kas saņēmis Aizsardzības ministrijas militārā ražotāja sertifikātu (4.2 pielikums);

30.1 3. sūtījums paredzēts preču demonstrēšanai, novērtēšanai vai izstādei;

30.1 4. sūtījuma nolūks ir preču tehniskā apkope un remonts un saņēmējs ir ar aizsardzību saistīto ražojumu sākotnējais piegādātājs.

30.2 Komiteja publicē vispārējo pārvietošanas licenci oficiālajā laikrakstā.

30. 3 Lai saņemtu preču sūtījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjektam nepieciešams Aizsardzības ministrijas militārā ražotāja sertifikāts. Minēto sertifikātu izsniedz, ja subjekts atbilst šādiem kritērijiem:

30.3 1. komersantiem, kas izgatavo ar aizsardzību saistītus ražojumus vai daļēji pabeigtus ar aizsardzību saistītus ražojumus, kurus veido no trešajām personām iegādātas sastāvdaļas un (vai) sistēmas un apakšsistēmas, lai laistu tos tirgū ar savu vārdu vai zīmolu, ir apliecināta pieredze aizsardzības jomā;

30.3 2. nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar eksporta ierobežojumiem uz trešajām valstīm;

30.3 3. nav spēkā stājušos tiesas spriedumu par normatīvo aktu pārkāpumiem, kas regulē ar aizsardzību saistītu ražojumu komercdarbības jomu;

30.3 4. pie komersanta ir nodarbināti pieredzējuši vadītāji (vadītāji ar vismaz vienu gadu ilgu pieredzi vadošā amatā ar aizsardzību saistītu ražojumu komercdarbības jomā);

30.3 5. ir norīkoti vismaz divi augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kas personīgi atbildīgi par sūtījumiem un eksportu, un amats nedrīkst radīt interešu konfliktu.

30.4 Lai veiktu darījumu saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci, stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekts, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, nosūta preču pavaddokumentus komitejas stratēģiskas nozīmes preču identifikācijas speciālistam un saņem atzinumu, ka preces tiek nosūtītas saskaņā ar vispārējo pārvietošanas licenci. Piegādātājs glabā uzskaites dokumentus trīs gadus pēc tā kalendāra gada beigām, kad preces nosūtītas. Minētos dokumentus pēc pieprasījuma iesniedz komitejā.";

1.14. izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja komiteja nolemj, ka precēm, kas nav minētas stratēģiskas nozīmes preču sarakstos, ir nepieciešama eksporta vai tranzīta licence, komiteja par to rakstiski paziņo stratēģiskas nozīmes preču subjektam un Valsts ieņēmumu dienestam.";

1.15. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Direktīvas 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem;

4) Eiropas Komisijas 2010.gada 22.novembra Direktīvas 2010/80/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/43/EK attiecībā uz tādu ražojumu sarakstu, kas saistīti ar aizsardzību.";

1.16. 3.pielikumā:

1.16.1. izteikt deklarācijas nosaukumu šādā redakcijā:

"Stratēģiskas nozīmes preču eksporta, importa, tranzīta, pārvietošanas, vispārējās eksporta, vispārējās tranzīta vai globālās pārvietošanas licences pieprasījuma deklarācija";

1.16.2. aizstāt tekstu "Lūdzu izsniegt (vajadzīgo atzīmēt) eksporta importa tranzīta pārvietošanas vispārējo eksporta vispārējo tranzīta licenci šādām precēm:" ar tekstu

"Lūdzu izsniegt (vajadzīgo atzīmēt)

eksporta licenci

importa licenci

tranzīta licenci

pārvietošanas licenci

vispārējo eksporta licenci

vispārējo tranzīta licenci

globālās pārvietošanas licenci

šādām precēm:";

1.17. papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu (1.pielikums);

1.18. papildināt noteikumus ar 4.2 pielikumu (2.pielikums).

2. Šo noteikumu 1.8.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī.

3. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.16., 1.17. un 1.18.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 30.jūnijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.516

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija
noteikumiem Nr.657

Ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.516

"4.2 pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija
noteikumiem Nr.657

Ārlietu ministrs Ģ.V.Kristovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 516Pieņemts: 28.06.2011.Stājas spēkā: 14.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 13.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
232973
14.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)