Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.509

Rīgā 2011.gada 28.jūnijā (prot. Nr.40 26.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem"

Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 9.panta septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 83.nr.; 2004, 69.nr.; 2005, 102.nr.; 2007, 121.nr.; 2008, 49., 157.nr.; 2009, 60., 102.nr.; 2010, 58., 120.nr.; 2011, 60.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs):

9.1 1. izsniedz inventarizācijas numuru, kuru iesniedzējs norāda etiķetē;

9.1 2. reģistrē biocīdu, ja tas ir zema riska biocīds;

9.1 3. izsniedz lietošanas atļauju, ja aktīvā viela ir iekļauta Eiropas Savienības biocīdo produktu izgatavošanai izmantojamo aktīvo vielu sarakstā (turpmāk - aktīvo vielu saraksts), ņemot vērā attiecīgajā sarakstā minētos nosacījumus konkrētajam biocīdam vai aktīvajai vielai;

9.1 4. veic biocīdu pagaidu reģistrāciju, ja:

9.1 4.1. biocīds vai aktīvā viela nav minēta aktīvo vielu sarakstā, pamatvielu sarakstā vai zema riska aktīvo vielu sarakstā;

9.1 4.2. aktīvā viela ir minēta pamatvielu sarakstā, bet biocīda sastāvā ir viena vai vairākas potenciāli bīstamas vielas;

9.1 5. pēc pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par zema riska biocīdu, aktīvo vielu un pamatvielu sarakstiem, kā arī šajos sarakstos minētajiem nosacījumiem."

2. Svītrot 9.2 punktu.

3. Aizstāt 12.3.apakšpunktā vārdus "Valsts vides dienestā" ar vārdu "centrā".

4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja ir paredzēts veikt tādus zinātniskos eksperimentus vai pētījumus ar jaunu biocīdu vai aktīvo vielu vai tādu minēto biocīdu vai aktīvo vielu eksperimentālo ražošanu, kas izraisa vai var izraisīt attiecīgā biocīda vai aktīvās vielas izplatīšanos vidē, darbību veicējs iesniedz centrā iesniegumu, kurā raksturoti paredzētie pētījumi, eksperimenti vai ražošana, un ievēro izsniegtajā lietošanas atļaujā, reģistrācijas apliecībā vai pagaidu reģistrācijas apliecībā minētos nosacījumus eksperimentālajai ražošanai."

5. Papildināt noteikumus ar 15.3 punktu šādā redakcijā:

"15.3 Aizliegts laist tirgū un saimnieciskās darbības ietvaros piegādāt izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai par maksu vai bez maksas preces vai to daļas, kas paredzētas patērētājiem vai ko paredzamos apstākļos varētu lietot patērētāji, ja attiecīgās preces vai to daļas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

15.3 1. dimetilfumarāta (dimetil(E)-butēndioāta, ķīmiskās vielas reģistrācijas numurs CAS Nr.624-49-7, EK Nr.210-849-0) klātbūtne ir norādīta pavaddokumentos, uz preces vai tās daļas, tai skaitā uz preces iepakojuma, vai šo vielu saturošiem maisiņiem, kas pievienoti precei vai tās daļām;

15.3 2. dimetilfumarāta koncentrācija ir lielāka par 0,1 mg uz preces vai preces daļas svara kilogramu."

6. Izteikt 18.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.4. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - attiecībā uz šo noteikumu 15.2 un 15.3 punktu atbilstoši kompetencei."

7. Aizstāt 19.1., 19.2. un 21.5.apakšpunktā, 22., 24. un 26.punktā vārdus "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

8. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja ražotājs pilnvarotajam pārstāvim nav uzticējis ierobežotas pieejamības informāciju, ražotāja pilnvarotais pārstāvis kopā ar iesniegumu centrā iesniedz piekļuves pilnvaru - ierobežotas pieejamības informācijas īpašnieka parakstītu dokumentu par to, ka attiecīgo informāciju centrs var izmantot, lai izsniegtu atļauju vai reģistrētu biocīdu saskaņā ar šiem noteikumiem."

9. Aizstāt 29.punkta ievaddaļā, 29.3.apakšpunktā, 30. un 33.punktā vārdus "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

10. Svītrot 34.1 punktu.

11. Aizstāt 35.punkta ievaddaļā vārdus "sagatavojot atzinuma projektu" ar vārdiem "pieņemot lēmumu".

12. Svītrot 35.1 punktu.

13. Aizstāt 36.punktā vārdus "Valsts vides dienests" ar vārdu "Centrs".

14. Svītrot 36.2.2.apakšpunktu.

15. Aizstāt 38.punktā vārdus "Valsts vides dienests" ar vārdu "Centrs".

16. Izteikt 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. pēc pieprasījuma precizēt informāciju iesniegums nav precizēts atbilstoši šo noteikumu prasībām;".

17. Aizstāt 39.punkta ievaddaļā, 39.1.apakšpunktā, 40. un 41.punktā vārdus "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

18. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Ja centrs pieņem lēmumu reģistrēt biocīdu vai aktīvo vielu vai atļaut tā lietošanu, tas pēc pieteicēja iesnieguma saņemšanas, lai novērtētu risku cilvēku, kā arī dzīvnieku veselībai un videi, izsniedz:

42.1. pagaidu reģistrācijas apliecību - uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. To var pagarināt uz laiku, kas nepārsniedz gadu, ja attiecīgā biocīda ražošana vai tirdzniecība kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm uzsākta pēc 2000.gada 14.maija;

42.2. reģistrācijas apliecību - uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus no dienas, kurā aktīvā viela pirmoreiz vai atkārtoti iekļauta šo noteikumu 2.1 pielikumā (bet ne ilgāk kā līdz pēdējam termiņam, kāds aktīvajai vielai norādīts aktīvo vielu sarakstā);

42.3. lietošanas atļauju - uz laiku, kas nepārsniedz 10 gadus no dienas, kurā aktīvā viela pirmoreiz vai atkārtoti iekļauta šo noteikumu 2.1 pielikumā (bet ne ilgāk kā līdz pēdējam termiņam, kāds aktīvajai vielai norādīts aktīvo vielu sarakstā)."

19. Aizstāt 43. un 45.punktā vārdus "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

20. Izteikt 46.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"46. Centrs pārskata lietošanas atļauju, reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju, ja:".

21. Svītrot 46.1 punktu.

22. Izteikt 48.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"48. Centrs, pamatojoties uz pieteicēja sniegto informāciju un veikto izvērtējumu:".

23. Izteikt 49.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"49. Ja nepieciešams, centrs pagarina lietošanas atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pagaidu reģistrācijas apliecības derīguma termiņu uz minimāli iespējamo laiku, kas nepieciešams, lai:".

24. Aizstāt 50.punktā vārdus "Valsts vides dienests" ar vārdu "Centrs".

25. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Ja centram ir informācija, ka biocīds vai aktīvā viela var izraisīt nepieļaujamu risku vai negatīvu iedarbību uz cilvēku, kā arī dzīvnieku veselību vai vidi, centrs pieņem lēmumu par to, ka nepieciešama papildu informācija vai jāturpina riska novērtēšana. Centram ir tiesības apturēt lietošanas atļauju, reģistrāciju vai pagaidu reģistrāciju vai ierobežot biocīda vai aktīvās vielas izmantošanu vai tirdzniecību uz laiku, kas nepieciešams papildu informācijas iegūšanai."

26. Svītrot 52.punktu.

27. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Centrs rakstiski paziņo pieteicējam pieņemto lēmumu par to, ka lietošanas atļauja, reģistrācijas apliecība vai pagaidu reģistrācijas apliecība nav izsniegta vai nav pagarināts tās derīguma termiņš vai pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības vai lietošanas atļaujas darbība ir apturēta, vai attiecīgā apliecība vai atļauja ir anulēta."

28. Izteikt 54.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.4. informācija par iesnieguma vai papildu informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām un centra lēmums saskaņā ar šo noteikumu 35.punktu;".

29. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Centra un Veselības inspekcijas darbiniekiem ir tiesības iegūt ierobežotas pieejamības informāciju par pieteicēja veiktajiem pētījumiem vai iegūt informāciju par biocīdu vai aktīvo vielu un atsaukties uz to atzinumā vai biocīda vai aktīvās vielas pagaidu reģistrācijas apliecībā, reģistrācijas apliecībā vai lietošanas atļaujā."

30. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Centrs iekļauj savā mājaslapā internetā to biocīdu un aktīvo vielu sarakstu, par kurām izsniegtas pagaidu reģistrācijas apliecības, reģistrācijas apliecības un lietošanas atļaujas, kā arī nodrošina nepieciešamās informācijas sniegšanu sabiedrībai."

31. Aizstāt 62.punktā vārdus "Valsts vides dienestam" ar vārdu "centram".

32. Svītrot 63.punkta ievaddaļā vārdus "un Valsts vides dienestam".

33. Aizstāt 64.punktā, 65.1. un 65.2.apakšpunktā, 66.punktā, 71.2.apakšpunktā, 74.punktā, 81.1., 81.1.1., 81.3. un 81.4.apakšpunktā vārdus "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "centrs" (attiecīgā locījumā).

34. Izteikt 94.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"94. Centrs, atzīstot lietošanas atļauju vai reģistrāciju, norāda papildu nosacījumu, ja:".

35. Izteikt 95.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"95. Centram, pamatojot savu lēmumu, ir tiesības atteikt lietošanas atļaujas vai reģistrācijas atzīšanu šādu veidu biocīdiem:".

36. Aizstāt 97. un 98.punktā un 99.8.apakšpunktā vārdus "Valsts vides dienests" ar vārdiem "centrs".

37. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Centra lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība".

38. Aizstāt 100., 101., 103., 106. un 107.punktā vārdus "Valsts vides dienests" ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

39. Aizstāt 2.pielikumā vārdus "Valsts vides dienestā" ar vārdiem "Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

40. Aizstāt 2.1 pielikuma tabulā vārdus "Valsts vides dienests izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz centra veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus" ar vārdiem "Centrs izsniedz biocīda lietošanas atļauju, pamatojoties uz veikto riska izvērtējumu, un paredz tajā atbilstošus riska samazināšanas pasākumus".

41. Aizstāt 2.1 pielikumā vārdus "Valsts vides dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "centrs" (attiecīgā locījumā).

42. Aizstāt 8.pielikuma 17.punktā vārdus "Valsts vides dienestā" ar vārdu "centrā".

43. Aizstāt 11.pielikumā vārdus "Vides ministrija Valsts vides dienests" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

44. Aizstāt 11.pielikumā vārdus "Valsts vides dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes priekšsēdētājs".

45. Aizstāt 12.pielikumā vārdus "Vides ministrija Valsts vides dienests" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

46. Aizstāt 12.pielikumā vārdus "Valsts vides dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes priekšsēdētājs".

47. Aizstāt 13.pielikumā vārdus "Vides ministrija Valsts vides dienests" ar vārdiem "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

48. Aizstāt 13.pielikumā vārdus "Valsts vides dienesta ģenerāldirektors" ar vārdiem "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes priekšsēdētājs".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 509Pieņemts: 28.06.2011.Stājas spēkā: 06.07.2011.Zaudē spēku: 01.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 05.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
232569
06.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)