Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.493

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 74.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.; 2002, 111.nr.; 2003, 45., 180.nr.; 2004, 69., 204.nr.; 2005, 24.nr.; 2009, 102., 179.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus un skaitļus "LVS EN 590:2005 "Autodegvielas - Dīzeļdegviela - Prasības un testēšanas metodes"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka tehniskās specifikācijas Latvijas tirgū piedāvātajām degvielām, ko izmanto autotransporta līdzekļu un visurgājēja tehnikas (tostarp iekšējo ūdensceļu kuģu, kad tie nekuģo jūrā), lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoru, kā arī atpūtas kuģu, kad tie nekuģo jūrā, dzirksteļaizdedzes dzinēju un kompresijaizdedzes dzinēju darbināšanai, ņemot vērā šo dzinēju tehniskās prasības saistībā ar veselības aizsardzību un vides aizsardzību."

3. Izteikt 1.2 un 1.3 punktu šādā redakcijā:

"1.2 Dīzeļdegviela ir gāzeļļa, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodam 2710 19 41.

1.3 Gāzeļļa ir naftas produkts, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2710 19 41 un 2710 19 45 un paredzēts lietošanai visurgājējā tehnikā (tostarp iekšējo ūdensceļu kuģos), lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, atpūtas kuģos, kā arī dzinējos, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/25/EK, 97/68/EK un 2000/25/EK."

4. Izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Benzīna pētniecisko oktānskaitli (POS) nosaka atbilstoši standartā LVS EN ISO 5164:2011 "Naftas produkti. Motordegvielu detonācijas rādītāju noteikšana. Pētnieciskā metode (ISO 5164:2005)" noteiktajai metodei.

4. Benzīna motora oktānskaitli (MOS) nosaka atbilstoši standartā LVS EN ISO 5163:2011 "Naftas produkti. Motora un aviācijas degvielu detonācijas rādītāju noteikšana. Motora metode (ISO 5163:2005)" noteiktajai metodei."

5. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Latvijā atļauts realizēt benzīnu, kas paredzēts iekšdedzes dzinēju ar dzirksteles aizdedzi darbināšanai un kura kvalitātes rādītāji atbilst šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajiem rādītājiem un normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību."

6. Papildināt noteikumus ar 8.3 punktu šādā redakcijā:

"8.3 Metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 6 mg Mn uz litru. Ja komersants degvielai, kura tiek realizēta mazumtirdzniecībā, ir pievienojis metālu piedevas, visās degvielas tirdzniecības vietās, kurās patērētājiem ir pieejama degviela ar metālu piedevām, labi redzamā vietā izliek norādes par metālu piedevas saturu degvielā ar šādu marķējuma tekstu: "Satur metālu piedevas". Šo marķējumu izvieto kopā ar informāciju par degvielas tipu. Marķējuma un burtu izmēriem jābūt tādiem, lai tie būtu labi saredzami un viegli salasāmi."

7. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Latvijā atļauts realizēt dīzeļdegvielu, kas paredzēta iekšdedzes dzinēju ar kompresijas aizdedzi darbināšanai un kuras kvalitātes rādītāji atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem rādītājiem un normatīvajiem aktiem par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību."

8. Svītrot 10.punktu.

9. Izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Degvielas atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina atbilstības sertifikāts, kas izsniegts, pamatojoties uz testēšanas pārskatu. Degvielas mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes automātiem) patērētājam labi redzamā vietā ziemas periodā (no 1.novembra līdz 31.martam) dīzeļdegvielai norāda aukstā filtra nosprostošanās punktu (grādos pēc Celsija) un degvielas klasi atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes"."

10. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Degvielas atbilstības uzraudzību degvielas aprites uzraudzības institūcijas veic atbilstoši testēšanas metodēm, kas noteiktas standartos LVS EN 228:2011 "Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes" un LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", kā arī šajos noteikumos noteiktajām prasībām."

11. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Uzņēmumi, kuri realizē šo noteikumu 32.punktā minēto dīzeļdegvielu, nodrošina tās atsevišķu glabāšanu, uzskaiti un realizāciju. Minētie uzņēmumi ir atbildīgi par šīs dīzeļdegvielas realizāciju izmantošanai tikai dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros."

12. Papildināt noteikumus ar 22.3 punktu šādā redakcijā:

"22.3 Ja tiek izsludināta valsts enerģētiskā krīze, komersanti, kas sniedz naftas produktu drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei, kā arī citi komersanti, kas realizē degvielu, ir tiesīgi realizēt valsts naftas produktu drošības rezervēs uzglabāto naftas produktu (degvielas) apjomu bez pievienota bioetanola 4,5-5 tilpumprocentu apmērā no kopējā benzīna tilpuma un bez pievienotas biodīzeļdegvielas 4,5-5 tilpumprocentu apmērā no kopējā dīzeļdegvielas apjoma."

13. Papildināt noteikumus ar 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31. No 2014.gada 1.janvāra metālu piedevas metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs degvielā nedrīkst pārsniegt 2 mg Mn uz litru.

32. Līdz 2011.gada 31.decembrim dīzeļdegvielā, kuru paredzēts izmantot dzelzceļa transportlīdzekļos un lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, esošais maksimālais sēra saturs nedrīkst pārsniegt 1000 mg/kg."

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/30/EK, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK;

6) Komisijas 2011.gada 1.jūnija Direktīvas 2011/63/ES, ar kuru, pielāgojot tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti."

15. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr.332

Kvalitātes prasības svinu nesaturošam benzīnam

Nr.p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1. Pētnieciskais oktānskaitlis, POS  

95,0

-

2. Motora oktānskaitlis, MOS  

85,0

-

3. Tvaika spiediens vasaras periodā3

kPa

-

70,0

4. Destilācija

 

- pārtvaicētās degvielas daudzums 100 °C temperatūrā

% V/V

46,0

-

- pārtvaicētās degvielas daudzums 150 °C temperatūrā

% V/V

75,0

-

5. Ogļūdeņražu sastāvs

- olefīni

% V/V

-

18,0

- aromātiskie ogļūdeņraži

% V/V

-

35,0

- benzols

% V/V

-

1,0

6. Skābekļa saturs

% m/m

 

2,7

7. Skābekli saturošie savienojumi

- metanols

% V/V

3,0

- etanols (var būt jāpievieno stabilizatori)

% V/V

5,0

- izopropilspirts

% V/V

-

10,0

- terc-butilspirts

% V/V

-

7,0

- izobutilspirts

% V/V

-

10,0

- ēteri, kuru molekulā ir 5 vai vairāk oglekļa atomu

% V/V

-

15,0

- citi skābekli saturoši savienojumi4

% V/V

-

10,0

8. Sēra saturs

mg/kg

 

10,0

9. Svina saturs

g/l

 

0,005

Piezīmes.

1 Lieto testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 228:2011 "Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes". Pēc vajadzības var pieņemt analītiskās metodes, kas noteiktas LVS EN 228:2011 "Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes" standartu aizvietošanai, ja tās var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Vasaras periods sākas ne vēlāk par 1.jūniju un ilgst vismaz līdz 31.augustam.

4 Citi vienvērtīgie spirti un ēteri, kuru viršanas beigu punkts nepārsniedz standartā LVS EN 228:2011 "Autodegvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes" noteikto."

16. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr.332

Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai

Nr.p.k.

Parametrs1

Mērvienība

Robežvērtība2

minimālā

maksimālā

1. Cetānskaitlis3  

51,0

-

2. Blīvums 15 °C temperatūrā

kg/m3

-

845,0

3. Destilācija:

- temperatūra, kad iztvaicēts 95 % V/V degvielas

°C

-

360,0

4. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži

% m/m

-

8,0

5. Sēra saturs

mg/kg

-

10,0

6. Taukskābju metilestera saturs

% V/V

-

5,04

Piezīmes.

1 Tiek lietotas testēšanas metodes, kas norādītas standartā LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes". Var pieņemt analīzes metodi, kas noteikta aizvietojuma standartā LVS EN 590+A1:2011 "Autodegvielas. Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas metodes", ja ar to var nodrošināt vismaz tādu pašu pareizību un vismaz tādu pašu precizitāti kā ar analītisko metodi, ko šī metode aizvieto.

2 Specifikācijās norādītas "patiesās vērtības". To robežvērtības noteiktas saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti. Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs", un minimālā vērtība noteikta 2R virs nulles (R = reproducējamība). Atsevišķu mērījumu rezultātus interpretē, pamatojoties uz standartā LVS EN ISO 4259:2007 aprakstītajiem kritērijiem.

3 Izņemot ziemas periodu (no 1.novembra līdz 31.martam), kad cetānskaitlis nav mazāks par 47.

4 Taukskābju metilesteri atbilst standartam LVS EN 14214 +A1:2011 "Automobiļu degviela. Taukskābju metilesteri (FAME) dīzeļdzinējiem. Prasības un testēšanas metodes"."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 493Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 06.07.2011.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 05.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
232558
06.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)