Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.487

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 46.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 174.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.16. uzrauga projekta atbilstību šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3. vai 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā minētajām prasībām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;".

2. Izteikt 32.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"32. Saimnieciskām pamatdarbībām paredzētas kombinēta atbalsta veida projekta daļas ieguldījumi ir attiecināmi, ja tos:".

3. Papildināt noteikumus ar 37.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.6. neatgūstamie šo noteikumu 37.1., 37.2., 37.3. un 37.4.apakšpunktā noteikto attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi."

4. Izteikt 44.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3.2. termiņš nav īsāks par pieciem mēnešiem un nepārsniedz septiņus kalendāra mēnešus no dienas, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai atlasei;".

5. Izteikt 47.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.2.8. sadarbības partnera apliecinājums par dalību projekta īstenošanā (7.pielikums) (attiecināms, ja atbilstoši šo noteikumu 47.2.7.apakšpunktam projekta iesniegumam tiek pievienots šo noteikumu 18.punktā minētā sadarbības līguma projekts);".

6. Izteikt 2.pielikuma 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.1. Kombinēta atbalsta veida projekta vidējā svērtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma intensitāte:

6.1.1.1. Kombinēta atbalsta veida projekta pamatojums ERAF vidējās svērtās atbalsta intensitātes aprēķināšanai (pievieno projekta iesniegumam EXCEL xls datnes formātā)

Sniedz informāciju par katra labuma guvēja plānotajiem materiālajiem ieguldījumiem (plānotais pielietojums, izmaksas)

Labuma guvējs

Objekts

Skaits

IZMAKSAS

IEGULDĪJUMI

bez PVN, LVL

ar PVN, LVL

NPD1

SPD2

Kopējās attiecināmās, LVL

Ne-

attiecināmās, LVL

Kopā, LVL

ERAF kopā, LVL

labuma guvēja līdzfinansējums

%

LVL

t.sk. ERAF, LVL

%

LVL

t.sk. ERAF, LVL

kopā, LVL

t.sk. natūrā, LVL

Labuma guvējs 1 - [nosau-kums]

Projekta daļas kopsavilkums
[Iekārta/ komplekts
1]
[Iekārta/ komplekts
2]
[Renovācija - Labora-
torija 1]

m2

[Renovācija -

Laboratorija 2]

m2

Ieguldījumi natūrā

n/a

100

1 - nesaimnieciska pamatdarbība (NPD)

2 - saimnieciska pamatdarbība (SPD)

6.1.1.2. Indikatīvā vidējās svērtās ERAF finansējuma intensitātes aprēķināšana (viena centra ietvaros katrs labuma guvējs, kas plāno īstenot kombinēta atbalsta veida apakšprojektu, piemēro vienu no saimnieciskās pamatdarbības atbalsta veidiem: de minimis atbalsts vai reģionālais atbalsts ieguldījumiem)

Nr.p.k.

Labuma guvējs

Ieguldījumu izmantošanas veids

Kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)

ERAF finansējuma intensitāte (%)

[a]

[b]

1.

Labuma guvējs Nr.1 [nosaukums]

A1. Nesaimnieciska pamatdarbība (NSP)

89,5

2.

SPD

B1. De minimis atbalsts vai

100

3. C1. Reģionālais atbalsts ieguldījumiem

50

4.

Projekta daļa Nr.1

5.

Labuma guvējs Nr.2 [nosaukums]

A2. Nesaimnieciska pamatdarbība (NSP)

89,5

6.

SPD

B2. De minimis atbalsts vai

100

7. C2. Reģionālais atbalsts ieguldījumiem

50

8.

Projekta daļa Nr.2

9.

Labuma guvējs Nr.__ [nosaukums]

A__. Nesaimnieciska pamatdarbība (NSP)

89,5

10.

SPD

B_. De minimis atbalsts vai

100

11. C_. Reģionālais atbalsts ieguldījumiem

50

12.

Projekta daļa Nr.__

13.

Kopsavilkums

  1. Nesaimnieciska pamatdarbība (NSP)

89,5

14.

SPD

B. De minimis atbalsts vai

100

15. C. Reģionālais atbalsts

50

16.

VNPC projekta raksturlielumi:

6.1.2. Nacionālā līdzfinansējuma nodrošinājums:

Projekta kopējo izmaksu finansēšanas avoti projekta īstenošanas laikā

Finansējuma apmērs

LVL

% no attiecināmajām izmaksām

1. Nacionālie publiskie līdzekļi:* (kopā)
1.1.Projekta iesniedzēja rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi
1.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi
1.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi
1.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] rīcībā esošie nacionālie publiskie līdzekļi
2. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības: (kopā)
2.1. Projekta iesniedzēja ieņēmumi no saimnieciskās darbības
2.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] ieņēmumi no saimnieciskās darbības
2.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] ieņēmumi no saimnieciskās darbības
2.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] ieņēmumi no saimnieciskās darbības
3. Kredītresursu līdzekļi (izņemot valsts aizdevuma līdzekļus): (kopā)
3.1. Projekta iesniedzēja kredītresursu līdzekļi
3.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] kredītresursu līdzekļi
3.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] kredītresursu līdzekļi
3.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] kredītresursu līdzekļi
4. Valsts aizdevuma līdzekļi: (kopā)
4.1. Valsts aizdevums projekta iesniedzējam
4.2. Valsts aizdevums sadarbības partnerim Nr.1[nosaukums]
4.3. Valsts aizdevums sadarbības partnerim Nr.2[nosaukums]
4.4. Valsts aizdevums sadarbības partnerim Nr.__[nosaukums]
5. Ieguldījums natūrā: (kopā)
5.1. Projekta iesniedzēja ieguldījums natūrā
5.2. Sadarbības partnera Nr.1[nosaukums] ieguldījums natūrā
5.3. Sadarbības partnera Nr.2[nosaukums] ieguldījums natūrā
5.4. Sadarbības partnera Nr.__[nosaukums] ieguldījums natūrā
6. Cits finanšu avots (lūdzu norādīt):

Kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

* Valsts budžeta finansējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai, izņemot Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanai paredzētie valsts budžeta līdzekļus.

6.1.3. Ieguldījumu natūrā un to vērtības novērtējuma* raksturojums (aizpilda atbilstošo, ja ieguldījums natūrā ir paredzēts):

Ieguldījumu natūrā veids

Uz projektu attiecinātā ieguldījuma natūrā vērtība latos atbilstoši novērtējumam*

Attiecīgā ieguldījuma natūrā īpašumtiesības**

Zemes piešķīrums (tās kadastra numurs,
kā arī adrese, ja tāda ir)
Nekustamā īpašuma piešķīrums
(tā adrese un kadastra numurs)

* Projekta iesniegumam pievieno ieguldījuma natūrā vērtības novērtējumu, kuru vērtību ir sertificējis neatkarīgs kvalificēts vērtētājs (ja attiecināms).

** Norāda, vai ieguldījums ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā vai valsts īpašumā, kas nodots projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera valdījumā vai lietošanā."

7. Izteikt 2.pielikuma 1.pielikuma C daļu šādā redakcijā:

"Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL (informāciju iesniedz XLS datņu formātā):

1.1. Ar komercdarbības atbalstu nesaistīta projekta budžeta kopsavilkums:

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas (LVL)

LVL

%

attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN

neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN

1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)
1.1.
1.2.
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)

2.1.

2.2.

3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)

 

3.1.

3.2.

4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)
4.1.
4.2.
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
5.1.
5.2.
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas
(ne vairāk kā 5 000 latu)
(kopā)
6.1.
6.2.
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk kā
10 % no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām)
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

X

 

KOPĀ

100

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

1.2. Kombinēta atbalsta veida projekta budžeta kopsavilkums:

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas (LVL)

LVL

%

attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN

neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN

1. Ēku, būvju, telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)
1.1.
1.2.
2. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)
2.1.
2.2.
3. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)**
3.1.
3.2.
4. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz
2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
4.1.
4.2.
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas** (kopā)
5.1.
5.2.
6. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas** (kopā)

X

7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk
kā 10 % no projekta
nesaimnieciskās daļas)
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

X

KOPĀ

100

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Proporcionāli apmēram, kādā projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti nesaimnieciskajām pamatdarbībām.

1.2.1. Kombinēta atbalsta veida projekta ar saimniecisko darbību nesaistītās projekta daļas budžeta kopsavilkums (norāda katra labuma guvēja ar saimniecisko darbību nesaistītās apakšprojekta daļas budžetu):

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas (LVL)

LVL

%

attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN

neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN

I. Projekta iesniedzēja (vadošā partnera) ar saimniecisko darbību nesaistītās projekta daļas budžets:
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)
1.1.
1.2.
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)

2.1.

2.2.

3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)

 

3.1.

3.2.

4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)
4.1.
4.2.
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
5.1.
5.2.
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 latu) (kopā)
6.1.
6.2.
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk
kā 10 % no projekta
nesaimnieciskās daļas)
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums
7.2. Ēkas/tās daļas piešķīrums
8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk
kā 5 % no projekta tiešajām
attiecināmajām izmaksām)

X

9. Kopā (projekta iesniedzēja ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta daļa)
II. Sadarbības partnera Nr.1. ar saimniecisko darbību nesaistītās projekta daļas budžets
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)
1.1.
1.2.
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)

2.1.

 

2.2.

3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)

 

3.1.

 

3.2.

 

4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)
4.1.
4.2.
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
5.1.
5.2.
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 lati) (kopā)
6.1.
6.2.
7. Ieguldījums natūrā (ne vairāk
kā 10 % no projekta
nesaimnieciskās daļas)
7.1. Zemes/tās daļas piešķīrums
7.2.

Ēkas/tās daļas piešķīrums

8. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām)

X

9. Kopā (Sadarbības partnera Nr.1. ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta daļa)

 

KOPĀ

1.2.2. Kombinēta atbalsta veida projekta ar saimniecisko darbību saistītās projekta daļas budžeta kopsavilkums (norāda katra labuma guvēja ar saimniecisko darbību saistītās apakšprojekta daļas budžetu):

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās, t.sk. neatgūstamais PVN

neattiecināmās, t.sk. atgūstamais PVN

I. Projekta iesniedzēja (vadošā partnera) ar saimniecisko darbību saistītās projekta daļas budžets:
1. Ēku, būvju, telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)
1.1.
1.2.
2. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)
2.1.
2.2.
3. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)**
3.1.
3.2.
4. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz
2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
4.1.
4.2.
5. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas** (kopā)
5.1.
5.2.
6. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas** (kopā)

X

7. Kopā (projekta iesniedzēja ar saimniecisko darbību saistītā projekta daļa)
II. Sadarbības partnera Nr.1 budžeta kopsavilkums:
1. Projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (ne vairāk kā 3 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām) (kopā)
1.1.
1.2.
2. Ēku, būvju un telpu rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas, būvju nojaukšanas, jaunas ēkas būvniecības izmaksas (kopā)

2.1.

 

2.2.

3. Zinātnisko iekārtu, tehnoloģiju un aprīkojuma iegādes izmaksas (kopā)

 

3.1.

 

3.2.

 

4. Pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu (kopā)
4.1.
4.2.
5. Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojuma izmaksas (nepārsniedz 2 000 latu vienam zinātniskajam darbiniekam) (kopā)
5.1.
5.2.
6. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas (ne vairāk kā 5 000 latu) (kopā)
6.1.
6.2.
7. Neparedzētās izmaksas (ne vairāk
kā 5 % no projekta tiešajām
attiecināmajām izmaksām)

X

8. Kopā (sadarbības partnera Nr.1. ar saimniecisku darbību saistītā projekta daļa)

 

KOPĀ

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

** Proporcionāli apmēram, kādā projekta ietvaros veiktie ieguldījumi tiks izmantoti nesaimnieciskajām pamatdarbībām."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 487Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 06.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 05.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
232556
06.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)