Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.482

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 13.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4.panta otro, piekto, septīto, astoto un devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Lai izvēlētos pasākumu īstenotājus, aģentūra publicē savā mājaslapā internetā un valsts mēroga vai reģionālajos plašsaziņas līdzekļos paziņojumu pretendentiem par pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanu pasākumu organizēšanai.";

1.2. aizstāt 17.punktā vārdus "minētajiem nosacījumiem" ar vārdiem "šiem kritērijiem";

1.3. izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Pirms iesaistes bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā bezdarbniekam un darba meklētājam ir tiesības saņemt karjeras konsultāciju.";

1.4. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Aģentūra organizē bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību:

25.1. šo noteikumu 22.punktā minētās komisijas noteiktajās jomās, izglītības programmās, profesijās un komisijas noteikto sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvei;

25.2. pēc darba devēja rakstiska pieprasījuma.";

1.5. aizstāt 45.3.apakšpunktā skaitli un vārdus "960 mācību stundas" ar skaitļiem un vārdiem "960, 1120 vai 1280 mācību stundas";

1.6. izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Ja šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto apmācību kuponu metodi:

46.1. izglītības programmām, kuru mācību ilgums ir no 60 līdz 159 mācību stundām, apmācību kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz trim latiem par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 250 latu;

46.2. organizējot:

46.2.1. transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz septiņiem latiem par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 350 latu;

46.2.2.  A un B kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz četriem latiem par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 450 latu;

46.2.3.  C, E, F un G kategorijas traktortehnikas vadītāju apmācību, kupona vērtības noteikšanai viena bezdarbnieka apmācībai izmanto likmi līdz četriem latiem par mācību stundu, kopā nepārsniedzot 750 latu.";

1.7. aizstāt 60.punktā vārdus "uz sešiem" ar vārdiem "uz laiku līdz pieciem";

1.8. aizstāt 60.punktā vārdus "ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus" ar vārdiem "ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā piecus mēnešus";

1.9. aizstāt 64.punktā skaitli un vārdu "58.4.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "62.punktā";

1.10. aizstāt 67.1.apakšpunktā skaitli "100" ar skaitli "80";

1.11. svītrot 67.2.apakšpunktu;

1.12. izteikt 67.3.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Dotāciju pašvaldībai piešķir ne vairāk kā 12 latu apmērā par vienu darba praktizēšanas vietu mēnesī;";

1.13. izteikt 115.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"115.2. ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā;";

1.14. aizstāt 131.4.apakšpunktā vārdus "līdz deviņiem mēnešiem" ar vārdiem "deviņus mēnešus";

1.15. aizstāt 131.5.apakšpunktā vārdus "(ilgst līdz sešiem mēnešiem)" ar vārdiem "(ilgst no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem)";

1.16. papildināt noteikumus ar 131.1 punktu šādā redakcijā:

"131.1 Pirms iesaistes kompleksajos atbalsta pasākumos bezdarbniekam ir tiesības saņemt karjeras konsultāciju.";

1.17. aizstāt 132.4.1.apakšpunktā vārdu "sešus" ar vārdu "četrus";

1.18. papildināt 137.2.apakšpunktu aiz vārda "nodibināšanu" ar vārdiem "uz deviņiem mēnešiem";

1.19. svītrot 137.4.apakšpunktā vārdu "prakses";

1.20. papildināt noteikumus ar 138.4., 138.5. un 138.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"138.4. darba vietu pielāgošanai jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti atbilstoši ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā 500 latu vienai darba vietai;

138.5. izdevumu segšanai par surdotulku, asistentu, ergoterapeitu un citu speciālistu pakalpojumiem pasākumā iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;

138.6. izdevumu segšanai par tādu veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, kuras paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm.";

1.21. izteikt 139.punktu šādā redakcijā:

"139. Pasākumam "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam" paredzētos finanšu līdzekļus var izmantot:

139.1. ikmēneša stipendijas izmaksai proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām jaunietim bezdarbniekam 40 latu apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 60 latu apmērā);

139.2. ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt pasākuma laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.";

1.22. papildināt noteikumus ar 139.1 punktu šādā redakcijā:

"139.1 Pasākumam "Darbnīcas jauniešiem" paredzētos finanšu līdzekļus var izmantot ikmēneša stipendijas izmaksai proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām darbnīcās jaunietim bezdarbniekam 40 latu apmērā (jaunietim bezdarbniekam ar invaliditāti - 60 latu apmērā).";

1.23. svītrot 176.punktā vārdus "sadarbībā ar karjeras konsultantu";

1.24. papildināt noteikumus ar 176.1 punktu šādā redakcijā:

"176.1 Pirms iesaistes bezdarba riskam pakļauto personu apmācībā bezdarba riskam pakļautajai personai ir tiesības saņemt karjeras konsultāciju.";

1.25. svītrot 178.3.apakšpunktu;

1.26. aizstāt 180.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

1.27. izteikt 184.punktu šādā redakcijā:

"184. Ja bezdarba riskam pakļautā persona mācības izbeidz pirms šo noteikumu 182.punktā minētā līguma termiņa beigām, aģentūra veic galīgo norēķinu ar izglītības iestādi par apmācību, pārskaitot naudas līdzekļus proporcionāli faktiskajam apmācības periodam.";

1.28. aizstāt 187.punktā skaitli "90" ar skaitli "70";

1.29. svītrot 187.punktā vārdu "gadā";

1.30. aizstāt 190.punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

1.31. papildināt noteikumus ar 194., 195. un 196.punktu šādā redakcijā:

"194. Pasākuma "Apmācība praktisko darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" ietvaros uz sešiem mēnešiem izveidotās, kā arī no 2011.gada 1.jūlija uz laiku līdz pieciem mēnešiem izveidotās darba praktizēšanas vietas turpina pastāvēt un darba praktizēšanā bezdarbniekus tajās iesaista līdz praktizēšanas vietu izveidošanas beigu termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 30.novembrim.

195. Uz pasākuma "Apmācība praktisko darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" ietvaros līdz 2011.gada 30.jūnijam uz sešiem mēnešiem izveidotajām darba vietām un tajās iesaistītajiem bezdarbniekiem attiecas šo noteikumu normas, kas bija spēkā to izveidošanas dienā, izņemot šo noteikumu 67.1.apakšpunktā noteiktās ikmēneša stipendijas bezdarbniekam apmēru un 67.3.apakšpunkta otrajā teikumā noteiktās dotācijas pašvaldībai apmēru.

196. To bezdarba riskam pakļauto personu apmācības programmu izmaksas, kuru apguvei pasākuma "Apmācības programmas pieaugušo iesaistei mūžizglītībā" ietvaros personas, kas nav minētas šo noteikumu 179.punktā, līdz 2011.gada 30.jūnijam ir saņēmušas kuponu, aģentūra sedz 90 % apmērā no apmācību izmaksām, bet nepārsniedzot 225 latus, kas ir 90 % no apmācību kupona pilnās vērtības (apmācību kupona pilnā vērtība ir 250 latu)."

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 482Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 29.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
232289
01.07.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)