Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 206.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) atrašanās vietas dati - dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā vai ko apstrādā, izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu, un kas norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu. Publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos un bezvadu tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, tā ir elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfiskās atrašanās vieta (adrese), bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās tiek izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, - pieslēguma punkta adrese;";

papildināt pantu ar 5.2 punktu šādā redakcijā:

"52ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkls - elektronisko sakaru tīkls, kas tiek izveidots un izmantots valsts institūciju funkciju izpildei ārkārtas situācijās un ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;";

papildināt pantu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) elektronisko sakaru tīklu demontāža - esošas elektronisko sakaru tīklu līnijas (tajā skaitā balstu, stabu, mastu, statņu un iekārtu) nojaukšana vai noņemšana no elektronisko sakaru būvēm vai nekustamā īpašuma;";

papildināt pantu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"91) valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrs - tehnisko līdzekļu kopums, kas valsts institūcijām nodrošina infrastruktūru ar augstu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību valsts informācijas sistēmām;";

papildināt 11.punkta ievaddaļu pēc vārda "iekārtas" ar vārdiem "(tajā skaitā tīkla elementi, kas netiek izmantoti)";

papildināt pantu ar 11.1, 11.2, 11.3 un 11.4 punktu šādā redakcijā:

"111) elektronisko sakaru tīklu būvniecība - elektronisko sakaru būvju būvniecība, veicot zemes darbus, kā arī statņu, mastu un iekārtu montāža uz esošajām būvēm, ja tās dēļ pazeminās būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un jāveic to pastiprināšana;

112) elektronisko sakaru tīklu ierīkošana - elektronisko sakaru tīklu līniju un iekārtu montāža esošajās būvēs, starp tām, uz balstiem, stabiem, mastiem, statnēm, kabeļu kanalizācijā, neveicot zemes darbus, elektronisko sakaru tīklu radioiekārtu un antenu montāža, ja atbilstoši elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskajam projektam (turpmāk - ierīkošanas projekts) netiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un nav jāveic to pastiprināšana, kā arī vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija;

113) elektronisko sakaru tīklu rekonstrukcija - elektronisko sakaru tīkla daļas vai tā iekārtu nomaiņa vai citi saistītie darbi aizsargjoslā, vai elektronisko sakaru iekšējā tīkla, tā daļas vai tā iekārtu nomaiņa, vai elektronisko sakaru tīkla vai tā iekārtu daļas apjoma maiņa, saglabājot esošās funkcijas;

114) Elektroniskā numurēšanas sistēma (ENUM) - globāls standarts, kas nodrošina telefona numura piesaisti interneta adresei;";

papildināt 21.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) kompetentas institūcijas veiktu radiofrekvenču spektra radiomonitoringu;";

papildināt pantu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"211) krāpniecība, izmantojot numerāciju - izsaukumu veikšana, maršrutēšana vai saņemšana, izmantojot galalietotājiem paredzētus pakalpojumus vai numerāciju, kā rezultātā rodas nelietderīga vai mākslīga noslodze, kas var izpausties kā vienveidīgi izsaukumi lietotājam neraksturīgā apjomā vai savienojuma ilgumā vai izsaukumi, kurus rada Latvijā vai ārvalstīs esošs galalietotājs vai pieslēguma punktam pievienota iekārta;";

papildināt pantu ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"241nepareiza numerācijas izmantošana - galalietotājam paredzētās numerācijas izmantošana nacionālajā numerācijas plānā neietvertu pakalpojumu sniegšanai;";

papildināt pantu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:

"261) nākamās paaudzes piekļuves (NGA) kabeļtīkli - pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvoši platjoslas piekļuves tīkli, kas galalietotājiem spēj nodrošināt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem (piemēram, lielāku caurlaidspēju) salīdzinājumā ar esošajiem vara kabeļu tīkliem;";

papildināt pantu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"371personas datu aizsardzības pārkāpums - nelikumīga personas datu apstrāde;";

izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38) piekļuve - citam elektronisko sakaru komersantam sniegts pakalpojums ar konkrētiem nosacījumiem piekļūt elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem, ieskaitot to izmantošanu informācijas sabiedrības pakalpojumu vai apraides satura pakalpojumu izplatīšanai. Piekļuve ietver piekļuvi elektronisko sakaru tīkla elementiem un ar tiem saistītām iekārtām ar vadu vai bezvadu savienojumiem, it īpaši piekļuvi abonentlīnijai, kā arī iekārtām un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pakalpojumus abonentlīnijā, piekļuvi fiziskai infrastruktūrai (ieskaitot elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai izmantotās ēkas, kabeļu līnijas, kabeļu kanalizāciju un antenu mastus un torņus), piekļuvi atbilstošām programmatūras sistēmām (ieskaitot operacionālās atbalstsistēmas), piekļuvi informācijas sistēmām un datubāzēm, lai veiktu pasūtījumus, piegādes, uzturēšanas un bojājumu novēršanas pieprasījumus un rēķinu sagatavošanu, piekļuvi numura translācijai vai sistēmām, kas piedāvā līdzīgas iespējas, piekļuvi elektronisko sakaru tīkliem (īpaši viesabonēšanai), piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmām ciparu televīzijas pakalpojumiem un piekļuvi virtuālo tīklu pakalpojumiem;";

papildināt pantu ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"431) radiofrekvenču uzkrāšana - neefektīva radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību izmantošana, ko raksturo pārklājuma teritorija, elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība lietotājiem un radiofrekvenču piešķīrumi radioiekārtas darbībai;";

izteikt 45. un 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45) saistītās iekārtas - pakalpojumi, iekārtas vai aprīkojums (tajā skaitā ēkas, ēku iekšējā instalācija, sadales punkti, kabeļu šahtas un kanalizācija, torņi un citas atbalsta konstrukcijas), kas saistīts ar elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu, kurš pieļauj vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu ar minēto elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu palīdzību;

451) saistītie pakalpojumi - pakalpojumi (tajā skaitā numura translācija vai sistēmas, kas piedāvā līdzīgas iespējas, ierobežotas piekļuves sistēmas un elektronisko programmu ceļveži, kā arī citi pakalpojumi, piemēram, identifikācijas pakalpojumi, atrašanās vietas un klātbūtnes noteikšanas pakalpojumi), kas saistīti ar elektronisko sakaru tīklu vai ar elektronisko sakaru pakalpojumiem un pieļauj vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu ar minēto elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu palīdzību;";

papildināt pantu ar 45.2 un 45.3 punktu šādā redakcijā:

"452speciālie radiolīdzekļi - radioiekārtas, kuras valsts aizsardzības un drošības vajadzībām izmanto apzinātai kaitīgu radiotraucējumu radīšanai, lai apgrūtinātu vai pārtrauktu nevēlamus radiosakarus;

453spektra iedalījums - noteikta radiofrekvenču spektra atvēlēšana vienam vai vairākiem radiosakaru pakalpojumu veidiem;";

papildināt 46.1 punktu pēc vārda "nodošana" ar vārdiem "tajā skaitā pārdošana vai iznomāšana";

izslēgt 46.2, 47.2 un 47.3 punktā vārdu "rakstveida";

izslēgt 47.1 punktu.

2. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklu un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzību;

2) ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšanai;

3) valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra izveidošanu, uzturēšanu un darbību.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Satiksmes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi.";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Satiksmes ministrija nosaka elektronisko sakaru infrastruktūras attīstības politiku un īsteno elektronisko sakaru infrastruktūras attīstības projektus, tajā skaitā Eiropas Savienības fondu finansētos projektus."

3. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 10.punkta ievaddaļā un "a", "b" un "c" apakšpunktā vārdus "un valsts privāto elektronisko sakaru tīklu";

papildināt pirmās daļas 10.punktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) pieņem lēmumu par tāda elektronisko sakaru tīkla daļas demontāžu, kura ierīkošana vai būvniecība neatbilst elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.";

papildināt ceturto daļu ar vārdiem "un apjomā. Ministru kabinets nosaka tarifu korekcijas gadījumus un kārtību".

4. Papildināt 7.pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) apturēt elektronisko sakaru tīkla daļas ierīkošanu vai būvniecību, kā arī neatbilstoši normatīvo aktu prasībām ierīkotas vai būvētas elektronisko sakaru tīkla daļas darbību, veicot plombēšanu, apzīmogošanu, elektronisko sakaru tīklu aktīvo iekārtu atslēgšanu no elektroapgādes."

5. 8.panta pirmajā daļā:

izslēgt 3.punktu;

aizstāt 4.punktā vārdu "iekārtu" ar vārdiem "saistītu iekārtu";

papildināt 9.punktu ar vārdiem "vai tās daļai un saistītām iekārtām un pakalpojumiem";

papildināt 11.punktu ar vārdiem "galalietotājiem, patērētājiem, kā arī patērētājiem, kas ir personas ar invaliditāti, nodrošinot, ka tiek izvērtēti minēto pušu viedokļi, un paredzot, ka, pieņemot lēmumus par visu galalietotāju un patērētāju tiesībām saistībā ar publiski pieejamiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, pienācīgi tiek ņemtas vērā patērētāju intereses";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) paziņo un nosūta Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, Eiropas Komisijai un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei (turpmāk - BEREC) saskaņošanai uz vienu kalendāra mēnesi plānoto pasākumu kopumu (projektu) un tā pamatojumu attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam, kā arī par plānotajām elektronisko sakaru komersantiem piemērojamām saistībām attiecībā uz piekļuvi, starpsavienojumu un pasākumiem, kas var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm. Regulators, uzklausot un ņemot vērā Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru, Eiropas Komisijas un BEREC viedokli, var izdarīt grozījumus plānoto pasākumu kopumā un piemērojamās saistībās un par to paziņo Eiropas Komisijai;";

papildināt daļu ar 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"15) paziņo Eiropas Komisijai un BEREC visus pieņemtos lēmumus attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu šādam komersantam, kā arī par plānotajām elektronisko sakaru komersantiem piemērojamām saistībām attiecībā uz piekļuvi, starpsavienojumu un pasākumiem, kas var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm;

16) atbalsta BEREC mērķus Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoru labākas regulatīvās koordinēšanas un saskaņotības veicināšanā;

17) pieņemot lēmumus saskaņā ar šā likuma 31. un 32.pantu, pēc iespējas ievēro BEREC pieņemtos atzinumus un kopējās nostājas;

18) caurskatāmi sadarbojas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem, ar Eiropas Komisiju un BEREC, veicina Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstību, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pienākumu konsekventu piemērošanu un lai sadarbībā ar Eiropas Komisiju un BEREC noteiktu instrumentus un tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas ir vislabāk piemēroti konkrētu situāciju risināšanai tirgū;

19) ja tas uzskata, ka ir steidzama vajadzība rīkoties, lai nodrošinātu konkurenci un aizsargātu lietotāju intereses, var, atkāpjoties no šā panta pirmās daļas 13.punktā noteiktās procedūras, nekavējoties pieņemt samērīgu pagaidu lēmumu par veicamajiem pasākumiem, paziņojot Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un BEREC lēmumā minētos pasākumus un izklāstot to pamatojumu. Ja Regulators nolemj pagaidu lēmumu padarīt par pastāvīgu vai pagarināt laikposmu, kurā tas ir piemērojams, tas rīkojas saskaņā ar šā panta pirmās daļas 13.punktu;

20) apkopo informāciju par Regulatora pārsūdzētajiem lēmumiem, pārsūdzību vispārējo būtību, iesniegto pārsūdzību skaitu, pārsūdzības procesu ilgumu un to lēmumu skaitu, ar ko nosaka pagaidu pasākumus, un sniedz to Eiropas Komisijai un BEREC pēc attiecīgās iestādes pamatota lūguma;

21) veicina šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētās salīdzināmās informācijas sniegšanu, lai galalietotāji varētu neatkarīgi novērtēt alternatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas izmaksas (piemēram, izmantojot interaktīvas rokasgrāmatas vai līdzvērtīgus informācijas avotus). Ja šādus līdzekļus bez maksas vai par samērīgu cenu nenodrošina elektronisko sakaru komersanti, Regulators pats vai ar trešo personu starpniecību šādas rokasgrāmatas vai informācijas avotus dara pieejamus galalietotājiem. Regulators var noteikt kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti nodrošina galalietotājiem salīdzināmu informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumu tarifiem. Trešajām personām ir tiesības bez maksas izmantot elektronisko sakaru komersantu publiskoto informāciju, lai pārdotu vai darītu pieejamas šādas interaktīvas rokasgrāmatas vai līdzīgus informācijas avotus."

6. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 3., 4. un 5.punktā vārdu "iekārtu" ar vārdiem "saistītu iekārtu";

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ja tas nepieciešams, noteikt kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina galalietotājiem iespēju saņemt informāciju par tarifu izsaukumiem, kuriem elektronisko sakaru komersants piemēro paaugstinātu tarifu;";

papildināt pirmo daļu ar 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"9) uzlikt elektronisko sakaru komersantam par pienākumu publiskot pārskatāmu, salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu informāciju skaidrā, vispusīgā, viegli pieejamā un viegli izlasāmā veidā par tarifiem un soda sankcijām, kā arī informāciju par standarta noteikumiem, ko piemēro attiecībā uz šā komersanta piedāvātajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem un to izmantošanu. Sabiedrības interesēs Regulators var noteikt saprātīgas papildu prasības informācijas publiskošanai;

10) uzlikt elektronisko sakaru komersantam par pienākumu:

a) informēt abonentus, ja notikušas izmaiņas un elektronisko sakaru pakalpojums, par kuru ir noslēgts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums, nenodrošina piekļuvi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam, Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (turpmāk - Jūras meklēšanas un glābšanas dienests), kā arī numura "112" dienestam, tajā skaitā nenodrošina informāciju par izsaucēja atrašanās vietu,

b) informēt abonentus par visām izmaiņām nosacījumos, ar ko ierobežo piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem un lietotnēm (aplikācijām) vai to izmantošanu,

c) sniegt informāciju par visām procedūrām, kuras elektronisko sakaru komersants ieviesis, lai izmērītu un kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā elektronisko sakaru tīkla posmā datu plūsma ir maksimāla vai pārmērīga, un informāciju par to, kā šīs procedūras var ietekmēt elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti,

d) publiskot informāciju par elektronisko sakaru pakalpojumiem, galiekārtām un programmnodrošinājumu, kas paredzēts personām ar invaliditāti;

11) noteikt saistītu iekārtu vai cita veida infrastruktūras objektu kopīgas izmantošanas kārtību, ja elektronisko sakaru komersantam, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu, saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesības uzstādīt iekārtas uz, virs vai zem valsts īpašuma vai privātīpašuma. Šādā kārtībā ietvertie nosacījumi ir objektīvi, proporcionāli, caurskatāmi un nediskriminējoši;

12) piekļūt Regulatora funkciju izpildei nepieciešamai Būvniecības informācijas sistēmā iekļautajai informācijai;

13) izvērtēt krāpniecību, kas veikta, izmantojot numerāciju, un nepareizu numerācijas izmantošanu;

14) noteikt, ka krāpniecības, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareizas numerācijas izmantošanas gadījumā elektronisko sakaru komersantam, kuram piešķirtas vai tālāk nodotas attiecīgās numerācijas lietošanas tiesības, ir pienākums nekavējoties pārtraukt izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi attiecīgajam numuram;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru komersantam, kas sniedz publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus, Regulators var noteikt prasību, lai galalietotājiem, kas ir personas ar invaliditāti, būtu:

1) piekļuve elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus izmanto lielākā daļa galalietotāju;

2) iespēja izmantot lielākajai daļai galalietotāju pieejamos elektronisko sakaru pakalpojumus un izvēlēties elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju."

7. Izslēgt 14.panta ceturto daļu.

8. 16.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ierīkošanas un būvniecības kārtību" ar vārdiem "ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtību";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Dzīvojamo māju un nedzīvojamo ēku kabeļu ievads, stāvvadi, horizontālie kabeļu kanāli, kabeļu sadales un elektronisko sakaru tīklu iekārtu uzstādīšanas vietas koplietošanas telpās, ievērojot īpašumtiesības regulējošus normatīvos aktus, ir pieejamas bez diskriminācijas un uz vienlīdzīgu principu pamata elektronisko sakaru komersantiem publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai."

9. Papildināt 17.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nav tiesību pieprasīt ar elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbiem saistītus vai nesaistītus papildu darbus vai palielināt atjaunošanas darbu apjomu."

10. Papildināt 18.panta trešo daļu ar vārdiem "ja puses nevienojas citādi".

11. 19.pantā:

izteikt pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt lietotājiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, gāzes avārijas dienesta, Jūras meklēšanas un glābšanas dienesta, kā arī numura "112" bezmaksas izsaukumu;";

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) šā likuma 71.1 pantā noteiktajā kārtībā nodrošināt saglabājamo datu glabāšanu 18 mēnešus, kā arī to nodošanu likumā noteiktajā kārtībā pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai vai Konkurences padomei, ja šīs institūcijas tos pieprasa;";

izslēgt pirmās daļas 12.punktā vārdus "elektronisko sakaru tīkla tehnisko iespēju robežās" un papildināt punktu ar vārdiem "un apjomā";

papildināt pirmo daļu ar 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"19) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu un tā elementus, - 10 darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts rakstveida pieprasījums no operatora, kas plāno nākamās paaudzes piekļuves publisko elektronisko sakaru tīklu un tā elementu ierīkošanu, sniegt informāciju par inženiertehnisko infrastruktūru noteiktā ģeogrāfiskās atrašanās vietā (adresē) un tās pieejamo ietilpību. Šī informācija nav uzskatāma par komercnoslēpumu. Informāciju nesniedz par publisko elektronisko sakaru tīklu un tā elementiem, kurus aizsargā nacionālo drošību un informācijas tehnoloģiju drošību reglamentējoši normatīvie akti. Informācijas sniegšanas maksa, ja tāda tiek piemērota, ir tuvināta izmaksām;

20) šā likuma 71.2 pantā noteiktajā kārtībā nodrošināt šā likuma 71.2 pantā minētās informācijas nodošanu, ja to pieprasa tiesa;

21) nekavējoties pārtraukt izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi attiecīgam numuram, ja ir konstatēta krāpniecība, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana.";

papildināt otrās daļas 3.punktu ar vārdiem "par tarifu, kurš ir līdzvērtīgs tam, kas noteikts par izsaukumiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un uz tām";

izslēgt otrās daļas 7.punktu.

12. Papildināt 20.pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) saņemt no pašvaldības (būvvaldes) informāciju par tās administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienībā vai apdzīvotajā vietā ietilpstošās ielas, laukuma, ēkas, viensētas vai apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adresē uzbūvētas ārējās energoapgādes, elektronisko sakaru, ūdens vai citu resursu apgādes sistēmas īpašnieku vai turētāju."

13. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Elektronisko sakaru komersanta un abonenta savstarpējās attiecības

(1) Elektronisko sakaru komersants un abonents slēdz elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kas nosaka līdzēju savstarpējās attiecības.

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu noslēdz rakstveidā vai izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus.

(3) Elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā ietver vismaz šādu informāciju:

1) elektronisko sakaru pakalpojuma apraksts, kurā norāda:

a) vai ir nodrošināta piekļuve Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestam, kā arī numura "112" dienestam, tajā skaitā norādot, vai ir ierobežojumi attiecībā uz informācijas pieejamību par izsaucēja atrašanās vietu,

b) informāciju par jebkādiem citiem nosacījumiem, ar ko ierobežo piekļuvi elektronisko sakaru pakalpojumiem un lietotnēm vai to izmantošanu,

c) informāciju par procedūrām, kuras elektronisko sakaru komersants ieviesis, lai izmērītu un kontrolētu datu plūsmu nolūkā nepieļaut, ka konkrētā tīkla posmā datu plūsma ir maksimāla vai pārmērīga, un informāciju par to, kā šīs procedūras var ietekmēt elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti,

d) piedāvātos tehniskās apkopes pakalpojumu veidus un nodrošinātos klientu atbalsta dienestus, kā arī iespējas sazināties ar šiem dienestiem,

e) ierobežojumus, ko elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzējs uzliek piegādāto galiekārtu lietojumam;

2) abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu veids, piegādes termiņš, abonenta numurs vai adrese, publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punkta un elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas vieta, ja šāda informācija ir iespējama;

3) elektronisko sakaru pakalpojumu apmaksas kārtība un rēķina piegādes adrese;

4) abonentam sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi, tajā skaitā pakalpojuma kvalitātes vērtības atbilstoši Regulatora noteiktajiem elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes parametriem;

5) elektronisko sakaru komersanta sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi;

6) kompensācijas un atlīdzības noteikumi, kas piemērojami, ja līgumā iekļautie elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi nav ievēroti;

7) strīdu izšķiršanas un abonenta pretenziju iesniegšanas kārtība;

8) informācija par atļauju apstrādāt abonenta datus, lai tos publicētu un izmantotu komerciālos nolūkos;

9) elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas nosacījumi;

10) pasākumi, ko var veikt elektronisko sakaru komersants, reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu elektronisko sakaru tīkla darbības pārtraukumus;

11) cenas un tarifi, kā arī iespēja iegūt atjauninātu informāciju par visiem piemērojamiem tarifiem un tehniskās apkopes maksājumiem, par piedāvātajiem maksājumu veidiem un visām izmaksu atšķirībām atkarībā no maksājuma veida;

12) elektronisko sakaru pakalpojumu līguma darbības termiņš, elektronisko sakaru pakalpojumu un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma atjaunošanas un pārtraukšanas nosacījumi, tajā skaitā minimālais elektronisko sakaru pakalpojuma lietošanas termiņš vai apjoms, lai varētu izmantot papildu elektronisko sakaru pakalpojuma piedāvājumus, informācija par numuru un citu identifikatoru pārvietošanas izmaksām, elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas izmaksām un galiekārtu izmaksu atgūšanu.

(4) Terminēts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums, ko patērētājs noslēdzis ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju, sākotnēji nepārsniedz 24 mēnešus. Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs piedāvā lietotājiem iespēju parakstīt elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu, kura maksimālais termiņš sākotnēji ir 12 mēneši.

(5) Regulatoram ir tiesības noteikt elektronisko sakaru pakalpojumu līguma izbeigšanas paziņojuma formu.

(6) Ja ar patērētāju tiek slēgts terminēts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums, elektronisko sakaru komersants nodrošina viegli uztveramu informāciju par patērētāja kopējām izmaksām, salīdzinot ar izmaksām, kas rastos, slēdzot līgumu, kuram netiek noteikts minimālais darbības termiņš, kā arī informāciju par paredzētajiem līgumsodiem un līguma ietvaros piešķiramo iekārtu vērtību vai nomas maksu, ja tāda paredzēta.

(7) Ja elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā, kas ar patērētāju noslēgts uz noteiktu termiņu, par līguma pirmstermiņa izbeigšanu ir paredzēts līgumsods, tas jānosaka proporcionāli pakalpojuma sniegšanas laikam līdz līguma pirmstermiņa izbeigšanai, sadalot to vismaz triju mēnešu periodos.

(8) Ja galalietotājam elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai nepieciešama iekārta (piemēram, dekoders), kas nav izmantojama analoģiska veida elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai no cita elektronisko sakaru komersanta:

1) elektronisko sakaru pakalpojumu pirms elektronisko sakaru pakalpojumu līguma slēgšanas sniedz, kā arī iekārtas pirkuma vai īres līgumā norāda informāciju par to, ka iekārta nav izmantojama analoģiska veida elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai no citiem elektronisko sakaru komersantiem;

2) elektronisko sakaru komersants nodrošina galalietotājam iespēju šo iekārtu īrēt par objektīvi pamatotu un uz izmaksām balstītu maksu.

(9) Šā panta astotā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad elektronisko sakaru komersants, kurš galalietotājam piedāvāto iekārtu ir piesaistījis konkrētam elektronisko sakaru tīklam uz noteiktu laiku un, līguma saistībām beidzoties, nodrošina iekārtas atsaistīšanu, ļaujot to izmantot analoģiska veida elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanai no cita elektronisko sakaru komersanta."

14. 23.pantā:

papildināt trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda "izbeigt" ar vārdiem "elektronisko sakaru pakalpojumu";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Elektronisko sakaru komersants neparedz līgumsodu par līguma izbeigšanu, ja tās iemesls ir sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma neatbilstība līgumā noteiktajām elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām. Regulators pirms līguma izbeigšanas un pēc galalietotāja pieprasījuma konstatē konkrētajam galalietotājam sniegtā elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes neatbilstību līgumā noteiktajām elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitātes parametru vērtībām."

15. Izslēgt 25.panta trešo un ceturto daļu.

16. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla un valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra lietošana

(1) Ministru kabinets nosaka ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtību, kā arī apstiprina to valsts pārvaldes iestāžu sarakstu, kuras savu funkciju izpildei izmanto ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīklu.

(2) Ministru kabinets nosaka valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra lietošanas kārtību, valsts informācijas sistēmu izvietošanu un uzturēšanu valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā, kā arī to valsts nozīmes informācijas sistēmu sarakstu, kuras ir jāievieto valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā."

17. Izteikt 29.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru komersantam, kuram ir būtiska ietekme atsevišķā tirgū (pirmais tirgus), var būt būtiska ietekme arī saistītā tirgū (otrais tirgus), ja saikne starp šiem diviem tirgiem ļauj ietekmi vienā tirgū paplašināt uz otru (saistīto) tirgu, tādējādi nostiprinot elektronisko sakaru komersanta ietekmi tirgū. Lai to novērstu, Regulators var noteikt saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā."

18. 30.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "rekomendāciju par konkrētajiem preču" ar vārdiem "ieteikumu par attiecīgajiem produktu";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nosakot no Eiropas Komisijas ieteikumā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas ievēro šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu. Ja Eiropas Komisija, izvērtējusi Regulatora lēmuma projektu par elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Savienības tirgum vai neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma pieņemšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu, tas sešu mēnešu laikā no Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datuma saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu groza vai atsauc. Ja Regulators lēmuma projektu groza, tas organizē publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem un saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu atkārtoti paziņo Eiropas Komisijai par grozīto lēmuma projektu."

19. Izteikt 31.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirms pieņemt lēmumu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu attiecībā uz elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū, Regulators ievēro šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu. Ja Eiropas Komisija, izvērtējusi Regulatora lēmuma projektu vai atzinumu par plānoto pasākumu kopuma noteikšanu, norāda, ka tas radīs šķēršļus vienotam Eiropas Savienības tirgum vai neatbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, Regulators atliek lēmuma pieņemšanu vai plānoto pasākumu kopuma veikšanu uz diviem mēnešiem, lai saņemtu Eiropas Komisijas viedokli. Ja Regulators saņem Eiropas Komisijas viedokli par lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, tas sešu mēnešu laikā no Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datuma saskaņā ar šo viedokli lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza vai atsauc. Ja Regulators lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu groza, tas organizē publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem un saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmās daļas 13.punktu atkārtoti paziņo Eiropas Komisijai par grozīto lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu."

20. Papildināt VI nodaļu ar 31.1, 31.2 un 31.3 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Procedūra saskaņošanai ar Eiropas Komisiju un citām regulējošām iestādēm

(1) Ja Regulators par tāda plānotā lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu attiecībā uz tirgus definēšanas vai analīzes procedūrām, kurš var ietekmēt tirdzniecību starp dalībvalstīm un kura mērķis ir uzlikt, grozīt vai atcelt kādu operatora pienākumu, saņem Eiropas Komisijas paziņojumu, kurā norādīti iemesli, kāpēc lēmuma projekts vai plānoto pasākumu kopums var radīt šķēršļus iekšējam tirgum, vai saņem norādījumus par tā neatbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, Regulators lēmumu vai plānoto pasākumu kopumu nepieņem vēl trīs mēnešus pēc Eiropas Komisijas paziņojuma. Ja šāds paziņojums netiek sniegts, Regulators var pieņemt lēmumu vai plānoto pasākumu kopumu, pēc iespējas ņemot vērā Eiropas Komisijas, BEREC vai citu valstu regulatoru ieteikumus.

(2) Pirms šā panta pirmajā daļā minētā triju mēnešu termiņa beigām Regulators var:

1) grozīt vai atsaukt lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto Eiropas Komisijas paziņojumu un BEREC atzinumu un ieteikumus;

2) aizstāvēt lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu.

(3) Regulators var atsaukt lēmuma projektu vai plānoto pasākumu kopumu jebkurā procedūras posmā.

31.2 pants. Funkcionālā nošķiršana

(1) Ja Regulators secina, ka, nosakot šā likuma 38. un 39.pantā minētās saistības, tirgū nav izdevies izveidot efektīvu konkurenci, un vienlaikus konstatē būtiskas un pastāvīgas konkurences problēmas vai tirgus darbības traucējumus saistībā ar atsevišķu piekļuves produktu nodrošināšanu vairumtirdzniecības tirgos, tas var izņēmuma kārtā pieņemt lēmumu, kurā vertikāli integrētam elektronisko sakaru komersantam uzliek par pienākumu ar minēto piekļuves produktu vairumtirdzniecības nodrošināšanu saistītas darbības nodot neatkarīgai vienībai (elektronisko sakaru komersantam, struktūrvienībai) (turpmāk  -  funkcionālā nošķiršana). Šajā pantā minētā vienība nodrošina piekļuves produktus un elektronisko sakaru pakalpojumus visiem elektronisko sakaru komersantiem, tajā skaitā citiem elektronisko sakaru komersantiem mātes uzņēmumā, ar vienādiem nosacījumiem un termiņiem, arī attiecībā uz cenu un elektronisko sakaru pakalpojumu līmeni.

(2) Ja Regulators plāno pieņemt lēmumu, ar kuru vertikāli integrētam elektronisko sakaru komersantam uzliek par pienākumu veikt funkcionālo nošķiršanu, tas iesniedz Eiropas Komisijai lēmuma projektu par funkcionālo nošķiršanu, kurā:

1) pamato Regulatora secinājumus, kā minēts šā panta pirmajā daļā;

2) pierāda, ka pieņemamā laikposmā nav vai nav pietiekami lielu izredžu izveidot elektronisko sakaru infrastruktūras konkurenci;

3) analizē gaidāmo ietekmi uz Regulatoru, elektronisko sakaru komersantu, nošķirtās vienības darbaspēku un elektronisko sakaru nozari kopumā, analizē, kā lēmums stimulēs ieguldījumus nozarē, kā nodrošinās sociālu un teritoriālu līdzvērtību un ietekmēs citas ieinteresētās puses, norādot gaidāmo ietekmi uz elektronisko sakaru infrastruktūras konkurenci un iespējamo ietekmi uz patērētājiem;

4) pamato, kāpēc šis pienākums būtu visefektīvākais līdzeklis uz konstatēto konkurences problēmu vai tirgus nepilnību novēršanu orientētu tiesiskās aizsardzības līdzekļu piemērošanai;

5) norāda nošķiršanas būtību un pakāpi, kā arī nošķirtās vienības juridisko statusu;

6) norāda nošķirtās vienības aktīvus, produktus vai elektronisko sakaru pakalpojumus, kas šai vienībai jāpiedāvā;

7) ietver tādu pārvaldes kārtību, kas nodrošina nošķirtās vienības personāla neatkarību un struktūru;

8) ietver prasību pildīt Regulatora noteiktās saistības;

9) ietver prasību nodrošināt procedūru caurskatāmību, jo īpaši attiecībā uz citiem elektronisko sakaru komersantiem;

10) ietver uzraudzības programmu, kuras mērķis ir nodrošināt Regulatora noteikto saistību izpildi un kura ietver arī gada pārskata publiskošanu.

(3) Pēc tam kad Eiropas Komisijai paziņots lēmuma projekts par funkcionālo nošķiršanu, kā arī pēc tā pieņemšanas Regulators veic ar konkrēto tirgu saistīto tirgu koordinētu analīzi un, pamatojoties uz šo analīzi, saglabā, groza vai atceļ elektronisko sakaru komersantam uzliktos pienākumus vai uzliek tam jaunus pienākumus.

(4) Regulators elektronisko sakaru komersantam, kam ir uzlikts funkcionālās nošķiršanas pienākums, var piemērot jebkuru no šā likuma 38., 39., 40., 41. un 42.pantā minētajām saistībām vai pienākumiem kādā no konkrētajiem tirgiem, kurā tas atzīts par elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū, vai citu Eiropas Komisijas paziņotu pienākumu.

31.3 pants. Brīvprātīga funkcionālā nošķiršana

(1) Elektronisko sakaru komersants, kuram ir būtiska ietekme tirgū, laikus informē Regulatoru, lai Regulators varētu izvērtēt paredzētās darbības ietekmi uz tirgu, ja komersants plāno savus vietējās piekļuves tīkla aktīvus vai to lielu daļu nodot juridiskajai personai, kam ir cits īpašnieks, vai izveidot neatkarīgu vienību, lai visiem mazumtirdzniecības elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem (arī šā elektronisko sakaru komersanta mazumtirdzniecības struktūrvienībām) nodrošinātu līdzvērtīgus piekļuves produktus. Elektronisko sakaru komersants Regulatoram ziņo par visām izmaiņām šādās iecerēs, kā arī par nošķiršanas procesa galarezultātu.

(2) Regulators novērtē plānotās darbības ietekmi uz pašreizējiem pienākumiem un saistībām piekļuves vai starpsavienojumu jomā un veic ar piekļuves tīklu saistīto tirgu koordinētu analīzi. Pamatojoties uz šo analīzi, Regulators uzliek, saglabā, groza vai atceļ pienākumus un saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā.

(3) Regulators funkcionāli nošķirtajai vienībai var piemērot jebkuru no šā likuma 38., 39., 40., 41. un 42.pantā minētajām saistībām vai pienākumiem kādā no konkrētajiem tirgiem, kurā minētā vienība atzīta par elektronisko sakaru komersantu ar būtisku ietekmi tirgū, vai citu Eiropas Komisijas paziņotu pienākumu."

21. 34.panta otrajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) lietotāju izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam, Eiropas numerācijas telpas numuriem, universāliem starptautiskiem bezmaksas numuriem un, ja tehniski iespējams, citu Eiropas Savienības dalībvalstu numerācijas plāniem;";

papildināt 10.punktu ar vārdiem "un elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu ārkārtas situācijās starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, gāzes avārijas dienestu, Jūras meklēšanas un glābšanas dienestu, numura "112" dienestu un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī iedzīvotāju informēšanas iespēju ārkārtas situācijās;".

22. 35.panta trešajā daļā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "tiesībām" ar vārdiem "efektīvas radiofrekvenču spektra lietošanas nodrošināšanu";

papildināt daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) lai izvērtētu elektronisko sakaru tīklu vai tādu elektronisko sakaru pakalpojumu turpmāko attīstību, kuri varētu ietekmēt vairumtirdzniecības pakalpojumu pieejamību konkurentiem."

23. 36.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda "samērīgi" ar vārdu "caurredzami";

izslēgt ceturtās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Pirms elektronisko sakaru tīkla tehnisko un darbības noteikumu izdošanas Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru tirgus dalībniekiem.

(42) Regulators, ievērojot valstī esošos īpašos apstākļus, var izdot noteikumus par piekļuves nosacījumiem atsaistītai abonentlīnijai vai tās daļai un saistītām iekārtām un pakalpojumiem."

24. 37.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi, tajā skaitā vienošanās, kuras attiecas uz numerācijas atvēršanu izsaukumu maršrutēšanai, izsaukumu uzsākšanas, pabeigšanas un tranzīta tarifiem. Starpsavienojuma līgumu vai tā grozījumu noformē trijos eksemplāros. Desmit darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas vai grozīšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Regulatoram.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Starpsavienojuma līgumā paredz kārtību, kādā pārtrauc izsaukumu maršrutēšanu un piekļuvi numuriem un elektronisko sakaru pakalpojumiem, kā arī savstarpējo maksājumu kārtību gadījumos, kad konstatēta krāpniecība, kas veikta, izmantojot numerāciju, vai nepareiza numerācijas izmantošana."

25. 39.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Regulators var prasīt, lai tas publicē piekļuves, starpsavienojumu, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju, piekļuves datu plūsmai vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošina, ka elektronisko sakaru komersantiem - pakalpojumu saņēmējiem - nav jāmaksā par saistītām iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.";

aizstāt trešajā daļā un ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktā vārdu "iekārtu" ar vārdiem "saistītu iekārtu".

26. Papildināt 42.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū, kuram noteikta piekļuves vai starpsavienojumu tarifu regulēšanas saistība, Regulators var apturēt šo tarifu piemērošanu un noteikt tarifu augšējo robežu vai arī uzdot elektronisko sakaru komersantam koriģēt tarifus, ja Regulators konstatē, ka nav lietderīgi un samērīgi šim elektronisko sakaru komersantam piemērot izmaksu aprēķināšanas saistības (tajā skaitā pienākumu tuvināt tarifus izmaksām un prasības attiecībā uz izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas sistēmu) un šā likuma 42.panta trešo daļu."

27. 44.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nodrošināt trešajām personām piekļuvi noteiktiem elektronisko sakaru tīkla elementiem vai iekārtām, tostarp piekļuvi elektronisko sakaru tīkla pasīvajiem elementiem, vai atsaistītu piekļuvi abonentlīnijām, lai citastarp atļautu nodrošināt operatora izvēles vai operatora iepriekšējas izvēles pakalpojumu vai atļautu abonentlīnijas tālākpārdošanu;";

aizstāt otrajā daļā vārdu "iekārtu" ar vārdiem "saistītu iekārtu".

28. Aizstāt 45.panta trešajā un ceturtajā daļā vārdu "iekārtu" ar vārdiem "saistītu iekārtu".

29. 47.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Regulators saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu un Elektronisko sakaru direkcijas sniegto atzinumu ir tiesīgs pieņemt lēmumu par komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu, pagarināšanu, tālāknodošanu un anulēšanu, lai novērstu kaitīgus traucējumus, nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, radiofrekvenču spektra racionālu un efektīvu izmantošanu un īstenotu sabiedrības intereses.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Elektronisko sakaru komersants komercdarbībai var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības un numerācijas lietošanas tiesības.";

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārdiem "noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "un termiņā";

aizstāt trešās daļas 1. un 2.punktā vārdu "publicē" ar vārdu "publisko";

papildināt pantu ar 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(31) Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības nevar tālāk nodot elektronisko sakaru komersants, kurš:

1) nav samaksājis par šo lietošanas tiesību iegūšanu;

2) ieguvis radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības uz 10 vai vairāk gadiem līdz dienai, kad šīs lietošanas tiesības normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pārveido par koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

(32) Pasākumi, ar kuriem Regulators noteic, ka elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai jāizmanto konkrēts elektronisko sakaru pakalpojumiem pieejams radiofrekvenču spektrs, ir pamatoti, ja tie atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem un īsteno tādas dalībvalstu noteiktas sabiedrības intereses kā:

1) cilvēku drošība;

2) sociālās, reģionālās vai teritoriālās līdzvērtības veicināšana;

3) radiofrekvenču neefektīvas izmantošanas novēršana.";

papildināt piekto daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņš atbilst attiecīgā pakalpojuma mērķim un paredzamajiem ieguldījumiem. Pieteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu iesniedz Regulatoram ne agrāk kā divus gadus pirms normatīvajos aktos noteiktā radiofrekvenču spektra joslas atbrīvošanas termiņa. Pieteikumu par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību pagarināšanu iesniedz Regulatoram ne agrāk kā divus gadus pirms radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņa beigām.";

papildināt pantu ar 6.1 daļu šādā redakcijā:

"(61) Regulators nodrošina, ka radiofrekvences tiek efektīvi izmantotas, lai veicinātu konkurenci un radiofrekvenču saskaņotu (harmonizētu) tālāknodošanu Eiropas Savienībā. Regulators šādā gadījumā izvērtē radiofrekvenču lietošanas tiesību tālāknodošanas nepieciešamību, ņemot vērā, ka radiofrekvenču lietošanas tiesību tālāknodošana vai uzkrāšana nedrīkst traucēt konkurenci.";

papildināt septītās daļas 1.punktu pēc vārda "pakalpojumiem" ar vārdiem "kvalitāti un";

papildināt astotās daļas 1.punktu ar vārdiem "un prasības attiecībā uz konkrētajā numerācijas diapazonā piemērojamiem tarifu principiem un tarifu augšējo robežu, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību".

30. Aizstāt 48.panta otrajā daļā vārdus "neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem" ar vārdiem "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam".

31. Papildināt 50.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām izmantošanai komercdarbībā ir publiskojami."

32. 57.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Regulators nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus. Elektronisko sakaru komersants slēdz līgumu ar galalietotāju par numura pārvietošanu, kurā paredz numura pārvietošanas termiņu, kompensācijas apmēru par tā neievērošanu un citus noteikumus. Elektronisko sakaru komersants numuru aktivizē vienas darbdienas laikā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulators nodrošina, ka elektronisko sakaru komersanti savstarpējos norēķinos par numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu piemēro izmaksām tuvinātus tarifus un galalietotāja tiešie maksājumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai. Šā mērķa sasniegšanai Regulators pieņem attiecīgu lēmumu."

33. 59.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Elektronisko sakaru komersantu sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasības, elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodiku un elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatu iesniegšanas un publiskošanas kārtību nosaka Regulators.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Regulators, iepriekš uzklausot ieinteresēto pušu viedokļus, var pieprasīt elektronisko sakaru komersantiem publiskot salīdzināmu, atbilstīgu un atjauninātu informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai galalietotājiem, kas ir personas ar invaliditāti, nodrošinātu tādus pašus elektronisko sakaru pakalpojumus kā citiem galalietotājiem. Minēto informāciju elektronisko sakaru komersants pirms tās publiskošanas un pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz Regulatoram.

(5) Lai novērstu elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos, tajā skaitā datu plūsmas kavējumus vai palēninājumus elektronisko sakaru tīklos, Regulators var noteikt minimālās elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametru vērtības tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri nodrošina publiski pieejamus elektronisko sakaru tīklus. Pirms šādu prasību noteikšanas Regulators iesniedz Eiropas Komisijai informāciju ar šādas rīcības pamatojumu, informāciju par paredzētajām prasībām un ierosināto turpmāko rīcību. Šo informāciju pirms minēto prasību noteikšanas Regulators paziņo arī BEREC. Regulators pirms lēmuma pieņemšanas īpaši ņem vērā Eiropas Komisijas ieteikumus un komentārus."

34. Aizstāt 62.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "nosaka" ar vārdiem "var noteikt".

35. Aizstāt 63.pantā vārdus "neatliekamās medicīniskās palīdzības, gāzes avārijas" ar vārdiem "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, gāzes avārijas dienestam".

36. 64.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"64.pants. Universālā pakalpojuma saistību un maksājuma apmēra kontrole";

papildināt pantu ar astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(8) Elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības, pirms visu publiskā elektronisko sakaru tīkla aktīvu vai to lielākās daļas nodošanas elektronisko sakaru komersantam, kuram ir cits kapitāldaļu turētājs (turpmāk - tīkla pārņēmējs), iesniedz Regulatoram vismaz šādu informāciju:

1) nodošanas mērķis un nepieciešamība;

2) nodošanas termiņš;

3) elektronisko sakaru pakalpojumu saraksts, kurus sniegs elektronisko sakaru komersants, kam noteiktas universālā pakalpojuma saistības, un tīkla pārņēmējs;

4) plānotie elektronisko sakaru pakalpojumu tarifi, ko piedāvās elektronisko sakaru komersants, kuram noteiktas universālā pakalpojuma saistības, un tīkla pārņēmējs;

5) universālā pakalpojuma saistību izpilde periodā, par kuru Regulatoram nav sniegta informācija.

(9) Regulators sešu mēnešu laikā no šā panta astotajā daļā noteiktās informācijas saņemšanas dienas izvērtē, kā plānotā nodošana ietekmēs elektronisko sakaru pakalpojuma pieejamību noteiktā atrašanās vietā un balss telefonijas pakalpojumu sniegšanu. Ja Regulators konstatē, ka elektronisko sakaru komersantam nepieciešams no jauna noteikt universālā pakalpojuma saistības, kā arī lai nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu un tā nepārtrauktību, Regulators var noteikt citu nodošanas termiņu un noteikt elektronisko sakaru komersantam universālā pakalpojuma saistības.

(10) Elektronisko sakaru komersants, kuram noteiktas universālā pakalpojuma saistības, ir tiesīgs nodot visus publiskā elektronisko sakaru tīkla aktīvus vai to lielāko daļu tīkla pārņēmējam tikai pēc nodošanas termiņa, ja Regulators tādu ir noteicis.

(11) Regulators paziņo Eiropas Komisijai par universālā pakalpojuma saistībām, kuras noteiktas elektronisko sakaru komersantam saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Regulators paziņo Eiropas Komisijai arī jebkuras izmaiņas, kas ietekmē universālā pakalpojuma saistības vai elektronisko sakaru komersantu.

(12) Elektronisko sakaru komersants, kuram noteiktas universālā pakalpojuma saistības, Regulatora noteiktajā kārtībā nodrošina abonentam iespēju kontrolēt maksājumus par publiskā telefona tīkla izmantošanu, bez maksas informējot abonentu, ja tā elektronisko sakaru pakalpojumu patēriņš ir pārmērīgs vai netipisks."

37. 68.pantā:

izslēgt pirmajā un otrajā daļā vārdu "rakstveida";

papildināt pirmo un otro daļu ar vārdiem un skaitli "un 71.2 pantā minētajiem mērķiem".

38. Papildināt likumu ar 68.1, 68.2, 68.3 un 68.4 pantu šādā redakcijā:

"68.1 pants. Personas datu apstrādes drošība

(1) Papildus Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajam elektronisko sakaru komersants:

1) nodrošina, ka personas datiem piekļūst tikai pilnvarotas personas un izmanto datus iepriekš noteiktiem mērķiem;

2) nodrošina, ka personas datus aizsargā no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas vai nejaušas nozaudēšanas un no neatļautas vai nelikumīgas uzglabāšanas, apstrādes, piekļuves vai izpaušanas;

3) dokumentē personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību.

(2) Ministru kabinets nosaka obligātās prasības, kas elektronisko sakaru komersantam jāievēro, izstrādājot personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas iekšējo kārtību.

68.2 pants. Informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

(1) Ja noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, elektronisko sakaru komersants nekavējoties informē Datu valsts inspekciju par personas datu aizsardzības pārkāpuma apstākļiem un būtību.

(2) Ne vēlāk kā 30 dienas pēc šā panta pirmajā daļā minētās informācijas sniegšanas elektronisko sakaru komersants informē Datu valsts inspekciju par:

1) personas datu veidiem, datu subjektu kategorijām un datu apjomu, attiecībā uz ko noticis personas datu aizsardzības pārkāpums;

2) tehniskajiem un organizatoriskajiem aizsardzības pasākumiem un līdzekļiem, kas nodrošināti, kad notika personas datu aizsardzības pārkāpums;

3) iespējām mazināt personas datu aizsardzības pārkāpuma ietekmi;

4) personas datu aizsardzības pārkāpuma sekām;

5) tehniskajiem un organizatoriskajiem datu aizsardzības pasākumiem, kas īstenoti attiecībā uz notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu;

6) personas datu aizsardzības pārkāpuma izmeklēšanu;

7) trešajām personām, kuras ir informētas par šo personas datu aizsardzības pārkāpumu;

8) to, vai datu subjekti, attiecībā uz kuriem noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, ir par to informēti.

(2) Datu valsts inspekcijai, saņemot informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ir tiesības:

1) uzlikt par pienākumu elektronisko sakaru komersantam informēt abonentu, lietotāju vai datu subjektu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja elektronisko sakaru komersants pats nav par to informējis;

2) lemt par pārbaudes uzsākšanu.

68.3 pants. Abonenta, lietotāja vai datu subjekta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

(1) Elektronisko sakaru komersants nekavējoties informē abonentu, lietotāju vai datu subjektu par personas datu aizsardzības pārkāpumu, ja tas var radīt sekas abonentam, lietotājam, datu subjektam vai tā privātumam.

(2) Elektronisko sakaru komersants, sniedzot informāciju saskaņā ar šā panta pirmo daļu, iekļauj tajā:

1) informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpuma būtību;

2) kontaktinformāciju, lai iegūtu papildu ziņas par personas datu aizsardzības pārkāpumu;

3) informāciju par iespējām mazināt personas datu aizsardzības pārkāpuma ietekmi.

(3) Elektronisko sakaru komersants neinformē abonentu, lietotāju vai datu subjektu par šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, ja ir pierādījis Datu valsts inspekcijai, ka attiecībā uz personas datu aizsardzības pārkāpumā apstrādātajiem datiem ir īstenojis tādus tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus, kas nodrošina, ka dati nav atšifrējami personām, kurām nav pilnvaru tiem piekļūt.

68.4 pants. Personas datu aizsardzības pārkāpumu uzskaite

(1) Elektronisko sakaru komersants saglabā informāciju par personas datu aizsardzības pārkāpuma būtību, sekām un veiktajām darbībām, kuras īstenojis, lai novērstu personas datu aizsardzības pārkāpumu, kā arī informāciju par to, kad un kam ir sniedzis ziņas par personas datu aizsardzības pārkāpumu. Elektronisko sakaru komersants šo informāciju glabā 18 mēnešus."

39. 70.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "un 71.1 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "71. un 71.2 pantā";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Noslodzes datu apstrāde ir atļauta elektronisko sakaru pakalpojumu izplatīšanas un papildvērtības pakalpojumu sniegšanas nolūkos, ja lietotājs vai abonents, uz kuru šie dati attiecas, pirms noslodzes datu apstrādes ir devis piekrišanu saskaņā ar noslēgto elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu. Lietotājam vai abonentam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu noslodzes datu apstrādei."

40. Izslēgt 71.panta otrajā un trešajā daļā vārdu "rakstveida".

41. Papildināt 71.1 panta pirmo daļu ar vārdiem "kā arī Konkurences padomei, izmeklējot konkurences tiesību pārkāpumus, kas izpaužas kā aizliegtas vienošanās".

42. Papildināt likumu ar 71.2 pantu šādā redakcijā:

"71.2 pants. Informācijas sniegšana civillietās

(1) Elektronisko sakaru komersants pēc tiesas pieprasījuma nodrošina informācijas sniegšanu par tā abonenta vai reģistrētā lietotāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un adresi, kuram savienojuma laikā piešķirta interneta protokola (IP) adrese, lietotāja identifikators vai telefona numurs, lai nodrošinātu elektroniskajā vidē aizskarto personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību civillietās.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minēto, pēc prasības celšanas un tiesas pieprasījuma elektronisko sakaru komersants nodrošina informācijas sniegšanu arī par noslodzes datiem, kuriem ir nozīme lietas izskatīšanā un kuru izpaušanu lietā tiesa atzinusi par pieļaujamu, samērojot to ar personas tiesībām uz tās datu aizsardzību.

(3) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma veikt papildu pasākumus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās informācijas iegūšanai, ja, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumu, komersanta tehniskās iekārtas to neģenerē, neapstrādā un nereģistrē."

43. Izteikt 72.panta astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, gāzes avārijas dienests, Jūras meklēšanas un glābšanas dienests vai numura "112" dienests."

44. Izslēgt 74.panta pirmajā daļā vārdu "rakstveida".

45. Papildināt 75.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektronisko sakaru komersants pēc abonenta pieprasījuma bez maksas vai par izmaksās balstītu maksu nodrošina abonentam rēķinu, kas satur par detalizētā rēķina pamatlīmeni plašāku informāciju."

46. Pārejas noteikumos:

aizstāt 14.punktā skaitļus un vārdus "2008.gada 1.janvārim" ar skaitļiem un vārdiem "2013.gada 1.jūnijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17., 18., 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"16. Regulators līdz 2011.gada 31.decembrim izdod šā likuma 8.panta pirmās daļas 4., 9. un 11.punktā, 30.panta otrajā daļā, 39.panta trešajā daļā un ceturtās daļas 1.punktā, 44.panta otrajā daļā, 57.panta otrajā daļā, 59.panta pirmajā daļā minētos tiesību aktus. Līdz šo tiesību aktu spēkā stāšanās dienai piemērojami šādi Regulatora izdoti tiesību akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) ar Regulatora padomes 2005.gada 8.jūnija lēmumu Nr.135 apstiprinātie "Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai";

2) ar Regulatora padomes 2007.gada 30.maija lēmumu Nr.154 apstiprinātie "Noteikumi par strīda izskatīšanas kārtību elektronisko sakaru nozarē";

3) ar Regulatora padomes 2007.gada 10.oktobra lēmumu Nr.425 apstiprinātie Numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumi;

4) ar Regulatora padomes 2008.gada 17.septembra lēmumu Nr.297 apstiprinātie "Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem";

5) ar Regulatora padomes 2009.gada 21.janvāra lēmumu Nr.11 apstiprinātie "Noteikumi par pamatpiedāvājumā iekļaujamo informāciju";

6) Regulatora padomes 2009.gada 7.decembra lēmums Nr.1/11 "Noteikumi par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes prasībām un kvalitātes pārskatu iesniegšanas kārtību";

7) Regulatora padomes 2009.gada 7.decembra lēmums Nr.1/12 "Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu metodika".

17. Elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū, kurā tiek sniegti nomāto līniju pakalpojumi, ir saistoša Regulatora noteiktā lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopa, līdz Regulators tam atceļ būtisko ietekmi.

18. Elektronisko sakaru komersants piecu gadu laikposmā, kas sākas 2011.gada 25.maijā, par Regulatora piešķirtajām radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām, kas būs spēkā vismaz piecus gadus pēc 2011.gada 25.maija, iesniedz Regulatoram pieteikumu, kurā prasa atkārtoti izvērtēt elektronisko sakaru komersantam piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību ierobežojumu attiecībā uz samērīgiem un nediskriminējošiem ierobežojumiem elektronisko komunikāciju pakalpojumiem izmantotajiem radiotīklu vai bezvadu piekļuves tehnoloģiju veidiem, ja šādi ierobežojumi ir vajadzīgi, lai:

1) novērstu kaitīgus traucējumus;

2) aizsargātu sabiedrības veselību pret elektromagnētiskajiem laukiem;

3) nodrošinātu pakalpojuma kvalitāti;

4) maksimāli nodrošinātu radiofrekvences koplietošanu;

5) nodrošinātu radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu;

6) nodrošinātu sabiedrības intereses saskaņā ar šā likuma 47.panta 3.2 daļu.

19. Grozījumi šā likuma 16.panta pirmajā daļā attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu būvniecības uzraudzību stājas spēkā 2011.gada 1.novembrī.

20. Šā likuma 1.panta 47.1 punkta, 14.panta ceturtās daļas un 25.panta trešās un ceturtās daļas izslēgšana, papildināšana ar 1.panta 5.2, 9.1 punktu un 25.1 pantu, grozījumi 5.panta pirmajā daļā (ar kuriem termins "valsts privātais elektronisko sakaru tīkls" aizstāts ar terminu "ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkls"), kā arī grozījumi 6.panta pirmās daļas 10.punktā stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

21. Grozījumi šā likuma 19.panta pirmās daļas 11.punktā un 71.1 panta pirmajā daļā (par Konkurences padomes tiesībām, izmeklējot konkurences tiesību pārkāpumus, pieprasīt saglabājamos datus un elektronisko sakaru komersantu pienākumu tos nodot) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Konkurences likumā."

47. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīva 2009/136/EK, ar ko groza direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra direktīva 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 19.maijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Elektronisko sakaru likumā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.05.2011.Stājas spēkā: 08.06.2011.Zaudē spēku: 29.07.2022.Tēma: Transports un sakari; Konkurences tiesības; Mediji, reklāma; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 07.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
231232
08.06.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)