Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.375

Rīgā 2011.gada 17.maijā (prot. Nr.31 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu, 13.panta pirmās daļas 6.punktu
un 17.panta pirmo daļu
un Invaliditātes likuma 11.panta 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 53.nr.; 2010, 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 13.panta pirmās daļas 6.punktu un 17.panta pirmo daļu un Invaliditātes likuma 11.panta 2.punktu".

2. Papildināt noteikumus ar 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. personas ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - komisija) apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus un personas funkcionālie traucējumi atbilst šajos noteikumos norādītajiem kritērijiem."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 2.4.apakšpunktā minētās personas pakalpojumus var saņemt prioritāri vienu reizi komisijas noteiktajā prognozējamās invaliditātes termiņā. Atkārtoti pakalpojumus var saņemt, ja komisija personai atkārtoti nosaka prognozējamu invaliditāti un atbilstoši komisijas apstiprinātajam individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams pakalpojumus saņemt atkārtoti.

5.2 Ja persona, kas uzņemta pakalpojumu saņēmēju rindā atbilstoši šo noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3.apakšpunktam, pakalpojumus saņem prioritāri kā persona ar prognozējamu invaliditāti, tā nezaudē savu reģistrācijas numuru un statusu pakalpojumu saņēmēju rindā. Šajā gadījumā persona pakalpojumus rindas kārtībā var saņemt ne agrāk kā gadu pēc prioritāri sniegto pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas."

4. Papildināt 6.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šajā gadījumā persona pakalpojumus rindas kārtībā var saņemt ne agrāk kā gadu pēc steidzamības kārtā sniegto pakalpojumu saņemšanas pabeigšanas."

5. Aizstāt 6.1 punktā skaitļus un vārdu "14.1.1. un 14.1.2." ar skaitļiem un vārdu "14.1.1., 14.1.2. un 17.1.1.".

6. Aizstāt 8.2 punktā vārdu un skaitli "vai 2.3." ar skaitļiem un vārdu "2.3. vai 2.4.".

7. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Lai persona saņemtu pakalpojumus:

9.1. ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts sniedz personai atzinumu. Atzinumā norāda šādu informāciju:

9.1.1. funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kodu un blakus diagnozes kodu atbilstoši SSK-10 (1.pielikums);

9.1.2. medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), kuru dēļ persona nedrīkstētu saņemt pakalpojumus;

9.1.3. medicīniskās rehabilitācijas laiku, ja persona pakalpojumus vēlas saņemt pēc medicīniskās rehabilitācijas, kā arī informāciju par to, vai medicīniskā rehabilitācija saistīta ar pirmreizēju saslimšanu, kura izraisījusi funkcionālos traucējumus, un vai pakalpojumi nepieciešami steidzamības kārtā;

9.1.4. ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām, kuras guvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma;

9.1.5. vai pakalpojumi prioritāri nepieciešami personai ar prognozējamu invaliditāti;

9.2. ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts atzinumam pievieno šādus dokumentus:

9.2.1. medicīniskās rehabilitācijas izraksta kopiju, ja personai pakalpojumi nepieciešami steidzamības kārtā;

9.2.2. komisijas apstiprinātā individuālā rehabilitācijas plāna kopiju, ja pakalpojumi nepieciešami personai ar prognozējamu invaliditāti;

9.3. persona iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu, šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atzinumu un 9.2.apakšpunktā minētos dokumentus. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis."

8. Papildināt noteikumus ar 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.2 Ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar prognozējamu invaliditāti, iesniegumu par pakalpojumu piešķiršanu, šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto atzinumu un 9.2.apakšpunktā minētos dokumentus persona iesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā."

9. Aizstāt 11.1.apakšpunktā vārdus "ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu" ar vārdiem "ģimenes ārstu, ārstējošo ārstu vai funkcionālo speciālistu (ergoterapeitu vai fizioterapeitu)".

10. Izteikt 11.2.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2.2.4. persona atkārtoti pieprasa pakalpojumus, bet kopš pēdējā pašvaldības sociālā dienesta vērtējuma personas dzīvesvietā viņas funkcionālās spējas nav samazinājušās, izņemot gadījumu, ja persona pakalpojumus pieprasa vai ir saņēmusi prioritāri vai steidzamības kārtā;".

11. Izteikt 11.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai šo noteikumu 9.punktā minētos dokumentus, 11.1.apakšpunktā minēto novērtējuma protokolu, 11.2.1.apakšpunktā minēto lēmumu, kā arī 8.1 1.2. un 8.1 2.apakšpunktā minēto dokumentu kopijas."

12. Izteikt 14.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.1.4. par personas uzņemšanu pakalpojumu saņēmēju rindā. Persona var tikt vienlaikus uzņemta un atrasties vienā pakalpojumu saņēmēju rindā vienā statusā, izņemot šo noteikumu 5.2 punktā minēto gadījumu. Rindu veido, ņemot vērā personas statusu, pakalpojumu saņemšanas periodiskumu un paredzētā pakalpojuma ilgumu;".

13. Papildināt noteikumus ar 14.2, 14.3 un 14.4 punktu šādā redakcijā:

"14.2 Ja pakalpojumu pieprasa persona ar prognozējamu invaliditāti, Sociālās integrācijas valsts aģentūra piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.2 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.2 1. par pakalpojumu piešķiršanu;

14.2 2. par atteikumu piešķirt pakalpojumus, ja atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem personai nav tiesību saņemt pakalpojumus vai līdz termiņa beigām, uz kuru noteikta prognozējamā invaliditāte, ir palicis mazāk nekā mēnesis;

14.2 3. par personas uzņemšanu prioritāro pakalpojumu saņēmēju rindā.

14.3 Ja persona ar prognozējamu invaliditāti nav iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus vai tie neatbilst šo noteikumu prasībām, Sociālās integrācijas valsts aģentūra pieprasa dokumentu iesniedzējam trūkstošos dokumentus un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas pieņem vienu no šo noteikumu 14.2 punktā minētajiem lēmumiem.

14.4 Pienākot šo noteikumu 14.1.4. vai 14.2 3.apakšpunktā minētajai pakalpojumu saņemšanas rindai, Sociālās integrācijas valsts aģentūra:

14.4 1. izsniedz norīkojumu pakalpojumu saņemšanai;

14.4 2. pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumus, ja konstatēts, ka personai nav tiesību tos saņemt."

14. Papildināt 15.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Personai ar prognozējamu invaliditāti pakalpojumu saņemšanas laiku pārceļ, ievērojot individuālajā rehabilitācijas plānā noteikto termiņu."

15. Izteikt 16.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. sakarā ar pirmās pakāpes radinieka nāvi, ja tā iestājusies ne agrāk kā 14 dienas pirms paredzētās pakalpojumu saņemšanas vai pakalpojumu saņemšanas laikā;".

16. Papildināt noteikumus ar 16.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. ja likumiskajam pārstāvim vai personai, kas aprūpē bērnu, pakalpojumu saņemšanas laikā iestājies kāds no šo noteikumu 16.1., 16.2. vai 16.3.apakšpunktā minētajiem gadījumiem."

17. Aizstāt 3.pielikumā vārdus "vai ārsts" ar vārdiem "ārsts vai funkcionālais speciālists (ergoterapeits vai fizioterapeits)".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 375Pieņemts: 17.05.2011.Stājas spēkā: 21.05.2011.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 20.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
230388
21.05.2011
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"