Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.352

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 39.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība""

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 22., 102.nr.; 2010, 37., 125., 144., 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Aktivitātei pieejamais kopējais finansējums ir 141 794 220 latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 120 075 088 lati, valsts budžeta līdzfinansējums - ne vairāk kā 9 120 237 lati un privātais finansējums, ko nodrošina projekta iesniedzējs, - ne mazāk kā 12 598 895 lati:

5.1. pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais finansējums ir 61 073 866,97 lati, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 51 912 786,92 lati un nacionālais līdzfinansējums - 9 161 080,05 lati;

5.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējais finansējums ir 20 935 914,30 latu, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums - 17 795 527,17 latu un nacionālais līdzfinansējums - 3 140 387,13 latu;

5.3. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas kopējo finansējumu veido:

5.3.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 50 366 773,91 lata apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums 378 130,65 latu apmērā un privātais līdzfinansējums atbilstoši šo noteikumu 23.3.apakšpunktam;

5.3.2. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikums;".

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas finansējuma atlikumu sadala trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros proporcionāli vidējam stacionāro gultu skaitam 2009.gadā starp šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem projektu iesniedzējiem, kuru statuss atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir reģionālā daudzprofilu slimnīca."

3. Svītrot 11.punktā vārdus "valsts un pašvaldību".

4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Projekta iesniedzējs, iesniedzot projekta iesniegumu, var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu, kas nepārsniedz:

12.1. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 1.pielikuma ailē "Projekta pamatsumma (tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un attiecināmais privātais līdzfinansējums)" norādītās projekta attiecināmo izmaksu summas;

12.2. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 1.pielikuma ailes "3.projektu iesniegumu atlases kārta" apakšailēs "Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums" un "valsts budžeta līdzfinansējums" norādītās projekta attiecināmo izmaksu summas un nacionālo privāto līdzfinansējumu atbilstoši šo noteikumi 23.3.apakšpunktam;

12.3. atbilstoši šo noteikumu 5.3.2.apakšpunkta nosacījumiem aprēķināto summu."

5. Svītrot 14.5. un 14.6.apakšpunktu.

6. Izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Vidējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma intensitātes apmērs aktivitātes ietvaros ir 84,86 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

22.1. pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

22.2. trešās projektu iesniegumu atlases kārtas Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma vidējais intensitātes apmērs ir 84,24 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:

22.2.1. finansējuma saņēmējiem, kas ir valsts budžeta iestādes, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

22.2.2. finansējuma saņēmējiem, kas ir valsts kapitālsabiedrības, pašvaldību iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma maksimālais apmērs ir 84,21 procents no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

23. Aktivitātes nacionālais līdzfinansējums nav mazāks par 15,32 procentiem no aktivitātes attiecināmo izmaksu kopsummas un sastāv no:

23.1. valsts budžeta iestādēm pieejamā valsts budžeta finansējuma 15 procentu apmērā no attiecināmo izmaksu summas, bet ne vairāk par 587 236 latiem pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

23.2. valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldību iestādēm un pašvaldību kapitālsabiedrībām pieejamā valsts budžeta līdzfinansējuma ne vairāk kā 8 533 001 lata apmērā, kas tiek sadalīts starp pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, kuri saņēmuši augstāko vērtējumu atbilstoši projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (ja projekti saņēmuši vienādu vērtējumu, valsts budžeta līdzfinansējums tiek sadalīts starp attiecīgo projektu iesniedzējiem proporcionāli kopējam projekta attiecināmajam finansējumam):

23.2.1. līdz 15 procentiem no šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajām projekta attiecināmo izmaksu summām, ja projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam projekta iesniedzēja profils ir specializētā slimnīca vai specializētais centrs, pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

23.2.2. līdz 13,21 procentam no šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minētajām projekta attiecināmo izmaksu summām, ja projekta iesniedzējs ir valsts kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība un atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam projekta iesniedzēja profils ir universitātes slimnīca, reģionālā daudzprofilu slimnīca, lokālā daudzprofilu slimnīca vai aprūpes slimnīca, pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

23.3. privāta līdzfinansējuma, ko nodrošina projekta iesniedzējs, pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, tajā skaitā trešās projektu iesniegumu atlases kārtas privātais līdzfinansējums nav mazāks par 15,79 procentiem."

7. Papildināt III nodaļu ar 29.1 punktu šādā redakcijā:

"29.1 Finansējuma saņēmējs, nosakot to veselības aprūpes un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu cenu, kurus apmaksā pakalpojuma saņēmējs, neietver cenā Eiropas Savienības fondu projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras amortizācijas izmaksas un peļņu, un pakalpojumi atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 55.pantam nerada neto ieņēmumus."

8. Papildināt noteikumus ar 40.9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.9.4. slēgta tipa aptiekas atbilstoši obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;".

9. Izteikt 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"45. Šo noteikumu 40.11.apakšpunktā noteiktā atbalstāmā darbība ietver:

45.1. ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamo tehnoloģiju piegādes un montāžas izmaksas;

45.2. alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu - ģeneratoru - piegādes un montāžas izmaksas.

46. Šo noteikumu 45.punktā minētās izmaksu pozīcijas ir attiecināmas, ja projekta iesniedzēju profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir universitātes slimnīca vai reģionālā daudzprofilu slimnīca un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

46.1. izmaksu pozīciju summa ir līdz 25 procentiem no kopējā projekta attiecināmā finansējuma;

46.2. šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamā tehnoloģija ir izmantojama neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, un izmaksu pozīcija ir saskaņota ar Veselības ekonomikas centru."

10. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Šo noteikumu 45.punktā minētās izmaksu pozīcijas ir attiecināmas, ja projekta iesniedzēju profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir lokālā daudzprofilu slimnīca vai aprūpes slimnīca, vai specializētā slimnīca, vai specializētais centrs un tiek izpildīti šādi nosacījumi:

46.1 1. izmaksu pozīciju summa ir līdz 25 procentiem no kopējā projekta attiecināmā finansējuma;

46.1 2. šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētā ārstnieciskajam procesam tieši nepieciešamā tehnoloģija ir izmantojama stacionāro un ambulatoro ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanai, un izmaksu pozīcija ir saskaņota ar Veselības ekonomikas centru.

46.2 Šo noteikumu 45.2.apakšpunktā minētā alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu - ģeneratoru - piegāde un montāža attiecināma uz projekta iesniedzējiem, kuru profils atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam ir universitātes slimnīca vai reģionālā daudzprofilu slimnīca, vai lokālā daudzprofilu slimnīca, un tiek izpildīti šo noteikumu 46.1. un 46.1 1.apakšpunktā noteiktie nosacījumi."

11. Izteikt 52.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.2. kas pārsniedz šo noteikumu 44.1, 46., 46.1, 48., 51., 51.1 un 51.2 punktā noteiktās izmaksu pozīcijas ierobežojumu;".

12. Papildināt noteikumus ar 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Šo noteikumu 29.1 punktā minētais nosacījums piemērojams pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem."

13. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.janvāra
noteikumiem Nr.44

Stacionārās veselības aprūpes iestādes atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību

Nr.
p.k.

Projekta iesniedzējs

Profils (US - universitātes slimnīca/
RDS - reģionālā daudzprofilu slimnīca/
LDS - lokālā daudzprofilu slimnīca/
AS - aprūpes slimnīca/
SS - specializētā slimnīca/SC - specializētais centrs)

1.projektu iesniegumu atlases kārta

2.projektu iesniegumu atlases kārta

3.projektu iesniegumu atlases kārta

projekta pamatsumma (tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un attiecināmais privātais līdzfinansējums)

projekta pamatsumma (tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts budžeta un attiecināmais privātais līdzfinansējums)

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums

valsts budžeta līdzfinansējums

1. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

US

7 000 000,00

0,00

8 421 416,19

0,00

2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

US

10 000 000,00

0,00

8 421 416,19

0,00

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

US

10 000 000,00

0,00

8 421 416,19

0,00

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

RDS

6 474 494,00

0,00

3 464 338,75

0,00

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca"

RDS

2 478 275,00

0,00

1 191 801,07

0,00

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca"

RDS

2 478 275,00

0,00

1 208 888,06

0,00

7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca"

RDS

4 907 628,00

0,00

7 819 647,81

0,00

8. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca"

RDS

2 633 168,00

0,00

1 490 818,97

0,00

9. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

RDS

2 245 937,00

0,00

991 032,03

0,00

10. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

RDS

3 048 922,00

0,00

4 339 266,90

0,00

11. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca"

LDS

0,00

542 123,00

0,00

0,00

12. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu klīnika"

LDS

0,00

704 760,00

0,00

0,00

13. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

LDS

0,00

704 760,00

0,00

0,00

14. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

LDS

0,00

2 463 731,00

0,00

0,00

15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca"

LDS

0,00

683 075,00

0,00

0,00

16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca"

LDS

0,00

547 544,00

0,00

0,00

17. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"

LDS

1 393 980,61

0,00

0,00

0,00

18. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

LDS

0,00

558 386,00

0,00

0,00

19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca"

LDS

1 394 030,00

0,00

0,00

0,00

20. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca"

LDS

0,00

466 226,00

0,00

0,00

21. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"

LDS

0,00

325 274,00

0,00

0,00

22. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca"

AS

0,00

363 997,00

0,00

0,00

23. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"

AS

0,00

320 000,00

0,00

0,00

24. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca"

AS

0,00

320 000,00

0,00

0,00

25. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2.slimnīca"

SS

0,00

468 549,00

0,00

0,00

26. Rīgas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas rajona slimnīca"

AS

0,00

406 592,00

0,00

0,00

27. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

AS

0,00

320 000,00

0,00

0,00

28. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

SS

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

29. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži""

SS

1 611 528,66

0,00

0,00

0,00

30. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"

SS

0,00

1 499 686,30

0,00

0,00

31. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca"

SS

0,00

0,00

1 123 965,99

0,00

32. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža""

SS

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

33. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"

SS

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

34. Valsts aģentūra "Latvijas Infektoloģijas centrs"

SC

1 394 029,70

0,00

2 142 740,35

378 130,65

35. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

SC

2 013 599,00

0,00

0,00

0,00

36. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Dzemdību nams"

SC

0,00

1 061 012,00

0,00

0,00

37. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

SC

0,00

4 259 536,00

0,00

0,00

38. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"

SC

0,00

1 920 663,00

1 330 025,41

0,00

KOPĀ:

61 073 866,97

20 935 914,30

50 366 773,91

378 130,65"

14. Aizstāt 3.pielikuma A daļas 8.sadaļā vārdus "projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi" ar vārdiem "projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 352Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
230153
18.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva