Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.340

Rīgā 2011.gada 3.maijā (prot. Nr.28 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā"

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma
5.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par kārtību, kādā ģenētiski modificētos organismus izplata vidē vai tirgū, monitoringa un atļaujas izsniegšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par ģenētiski modificēto organismu apriti, un sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 84.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.punktu aiz vārda "Pirms" ar vārdiem "Eiropas Savienībā neatļauto".

2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Dienests, ņemot vērā riska novērtēšanas atzinumu, izteiktos sabiedrības viedokļus, arī atzinumu par sabiedrības viedokli un Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes priekšlikumus, izsniedz rakstisku atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju, norādot atteikuma pamatojumu. Ja attiecīgā pašvaldība izsaka pamatotus argumentus un savā teritorijā neatbalsta ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē, tad dienests izsniedz lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju."

3. Aizstāt 35.6.3.apakšpunktā vārdus "kultūraugu organismi" ar vārdu "kultūraugi".

4. Aizstāt 45.3.3.apakšpunktā vārdu "organismu" ar vārdu "kultūraugu".

5. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Attiecīgā pašvaldība, kuras teritorijā ir paredzēta ģenētiski modificēto organismu izplatīšana vidē, 30 dienu laikā pēc riska novērtēšanas atzinuma ievietošanas reģistrā izsaka savu viedokli un iesniedz dienestā rakstiskus priekšlikumus par ģenētiski modificētā organisma izplatīšanu vidē."

6. Papildināt 47.punktu aiz vārdiem "apdzīvotās vietas laikrakstā" ar vārdiem "tā tīmekļa vietnē".

7. Izteikt 76.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"76.5. nosaka atbildīgo par monitoringa programmā noteikto uzdevumu izpildi, monitoringa programmas izstrādi un īstenošanu, kā arī nodrošina, ka personas un dienests tiek informēti par novēroto kaitīgo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību vai vidi. Norāda laiku un intervālus ziņošanai par monitoringa rezultātiem;".

8. Izteikt 92.punktu šādā redakcijā:

"92. Ja paredzēta ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšana, izvērtē monitoringu attiecībā uz putekšņu pārnesi un ģenētiski modificētā kultūrauga izturību. Pakāpe, kurā pastāv šīs parādības varbūtība, ir atkarīga arī no ģenētiski modificētā kultūrauga lietojuma apjoma un uztvērējvides, tai skaitā no ģenētiski nemodificēto radniecīgo kultūraugu un radniecīgo savvaļas sugu tuvuma un apjoma."

9. Svītrot 113.punktu.

10. Izteikt 136.punktu šādā redakcijā:

"136. Atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti atļaujā ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai tirgū, persona nodrošina monitoringa programmas izpildi un, ievērojot atļaujā noteiktos intervālus, iesniedz dienestā, Eiropas Komisijā un citu dalībvalstu kompetentajās institūcijās ziņojumu par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas tirgū monitoringa rezultātiem atbilstoši šo noteikumu 2.1 un 2.2 pielikumam."

11. Papildināt noteikumus ar 136.1 punktu šādā redakcijā:

"136.1 Persona šo noteikumu 136.punktā minētajā ziņojumā apkopoto informāciju atspoguļo, izmantojot diagrammas, attēlus un tabulas, un, ja nepieciešams, sniedz arī statistiskus datus. Ja nav iespējams norādīt konkrētajā atļaujā vai monitoringa programmā prasīto informāciju, sniedz detalizētu pamatojumu."

12. Izteikt 151.punktu šādā redakcijā:

"151. Persona šo noteikumu 145.punktā minētajā ziņojumā apkopoto informāciju atspoguļo, izmantojot diagrammas, attēlus un tabulas, un, ja nepieciešams, sniedz arī statistiskus datus. Ja nav iespējams norādīt konkrētajā atļaujā vai monitoringa programmā prasīto informāciju, sniedz detalizētu pamatojumu."

13. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija
noteikumiem Nr.457

Ziņojums par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas tirgū (audzēšanas) monitoringa rezultātiem (paraugs)

1. Vispārīgās ziņas

1.1. Kultūraugs, iezīme__________________________________________________

1.2. Eiropas Komisijas lēmuma numurs un datums__________________________

1.3. Unikālais identifikators______________________________________________

1.4. Ziņošanas periods: no XX/XX/XX līdz XX/XX/XX

1.5. Citi monitoringa ziņojumi tika iesniegti saistībā ar:

importēšanu un pārstrādi: 

pārtiku vai barību: 

2. Kopsavilkums13. Monitoringa rezultāti

3.1. Vispārīgais monitorings

3.1.1. Vispārīgā monitoringa apraksts23.1.2. Ziņas par esošām vides monitoringa programmām, kas izmantotas, lai veiktu vides ietekmes monitoringu vispārīgā monitoringa laikā, un citu metožu apraksts33.1.3. Ziņas par sniegto informāciju un ziņas par tirgus dalībnieku, audzētāju u.c. apmācību43.1.4. Vispārīgā monitoringa rezultāti53.1.5. Papildinformācija63.1.6. Pārskats par zinātniskām publikācijām recenzētajos izdevumos73.2. Gadījuma specifiskais monitorings

3.2.1. Gadījuma specifiskā monitoringa apraksts un rezultāti (ja nepieciešams)83.2.2. Nekontrolētas izplatīšanās gadījumā izraisītās kaitīgās ietekmes monitorings un paziņošana (ja nepieciešams)93.3. Noslēguma piezīmes104. Rezultātu un secinājumu kopsavilkums115. Monitoringa programmas un attiecīgās metodoloģijas pielāgošana turpmākajos gados12Paraksts13

   

Datums13

 

Zīmoga vieta13

Pielikums
ziņojumam par
ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas
tirgū (audzēšana) monitoringa rezultātiem

Pārskats par zinātniskām publikācijām recenzētajos izdevumos

Dažās publikācijās var būt iekļauti dati, kas attiecas uz vairākām vides riska novērtēšanas jomām atbilstoši šā pielikuma 7.piezīmei. Šādos gadījumos par katru jomu veido atsevišķu tabulu (veido tik tabulu, cik nepieciešams).

Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Kaitīgā ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

           

Piezīmes.

1 Kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgajiem secinājumiem. Pamatojoties uz šiem rezultātiem un secinājumiem, apraksta attiecīgo monitoringa programmas metožu pielāgošanu.

2 Vispārīgā monitoringa apraksts, kurā norāda:

a) ziņas par visām izmantotajām metodēm, tai skaitā novērotajiem parametriem, apsekošanas metodēm, vietu un biežumu;

b) informāciju par uzziņu tālruņu izmantošanu;

c) uzņēmuma pārstāvjus katrā Eiropas Savienības dalībvalstī;

d) tīmekļa vietnes adresi;

e) informāciju par lauksaimnieku aptaujas anketu vai citu monitoringa metožu izmantošanu;

f) aptaujas anketu aizpildījušo lauksaimnieku skaitu, audzēšanas vietu un šo lauksaimnieku atlases kritērijus;

g) iesaistītās trešās personas un šo personu atlases kritērijus.

Audzēšanas platība, kurā veic monitoringu, ir proporcionāla un reprezentatīva attiecībā pret kopējo platību, kurā audzē ģenētiski modificētos kultūraugus. Persona apraksta un sniedz sīkāku informāciju par monitoringam pakļautās vides proporcionalitāti un reprezentativitāti, kā arī kritērijus, saskaņā ar kuriem šīs platības tiek uzskatītas par reprezentatīvām un tāpēc izvēlētas monitoringam.

3 Detalizēta informācija par visām esošām vides monitoringa programmām, kas izmantotas, lai veiktu vides ietekmes monitoringu vispārīgā monitoringa laikā. Saistībā ar katru identificēto esošo vides monitoringa programmu sniedz šādu informāciju:

a) nosaukumu;

b) dalībvalstis, kurās darbojas esošā vides monitoringa programma, un ziņas par to, vai šādas programmas darbojas vietējā, reģionālā vai valsts mērogā;

c) tīmekļa vietnes adresi;

d) aizsardzības mērķi;

e) veidu, kādā esošai vides monitoringa programmai ievāc informāciju vispārīgā monitoringa vajadzībām;

f) procedūru, kā par kaitīgu ietekmi paziņo personai;

g) ja nepieciešams, ziņas par jebkuriem līgumiem, kas noslēgti starp personu, monitoringa veicēju vai trešo personu;

h) kritērijus, kas izmantoti, izvēloties esošo vides monitoringa programmu.

4 Ziņas par informāciju, kas pieejama tirgus dalībniekiem un audzētājiem, īpaši par konkrētā ģenētiski modificētā kultūrauga izplatību Eiropas Savienībā, par produkta nekaitīgumu un tā galvenajām īpašībām un par nosacījumiem monitoringa jomā. Ziņas par to, kā un kad nodrošināta šīs informācijas pieejamība tirgus dalībniekiem un audzētājiem, un par pasākumiem, kas veikti, lai laikus informētu par jebkurām izmaiņām esošajā informācijā vai par jaunu informāciju.

Attiecībā uz Bt kukurūzas produktiem un tad, ja tas norādīts vides riska novērtējumā, sniedz ziņas par organizētajiem izglītības un apmācības pasākumiem lauksaimniekiem un tiem sniegto informāciju par produktu, lai informētu par pienākumu novērst insektu rezistences veidošanos. Ziņojumam pievieno informāciju par produktu.

5 Veiktā vispārīgā monitoringa rezultāti, tai skaitā novērotā tiešā, netiešā, kavētā un kumulatīvā ietekme un īpaši novērotās kaitīgās ietekmes veids un izdarītie secinājumi. Visi monitoringa metodoloģijas parametri, tai skaitā monitoringa vieta, ir sīki izanalizēti, interpretēti un apspriesti, vienlaikus uzskatāmi parādot, kā šie rezultāti pamato secinājumus.

Ja veic lauksaimnieku aptauju, ziņojuma pielikumā sniedz iegūto rezultātu analīzi. Ja saskaņā ar sagatavoto aptaujas anketu paredzēts sniegt šāda veida informāciju, analīzē ietver vispārīgo informāciju par lauku saimniecību, piemēram, informāciju par mēslošanas līdzekļu izmantošanu, augseku vai kultūraugu ražību, kaitēkļiem un slimībām, pesticīdu lietošanu un nezāļu daudzumu, savvaļas faunas un floras sastopamību, kā arī informāciju par konkrēto platību, īpaši atsaucoties uz informāciju, kas liecina par neparedzētu ietekmi. Korelāciju nosaka, salīdzinot reģionu anketas vai saistot atbildes ar esošajām vides monitoringa programmām vai ar citu uzraudzības metožu palīdzību gūtajiem novērojumiem.

Novērtē, vai informācija, kas iegūta vispārīgā monitoringa laikā, ir atbilstoša un lietderīga tiešas, netiešas, kavētas un kumulatīvas ietekmes konstatēšanai. Turklāt vides riska novērtējumā identificē rādītājus (piemēram, lauku malas, nemērķa sugas grupas), par kuriem varētu būt vajadzīgi papildu vai kvalitatīvāki dati.

Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma sadaļai jābūt pēc iespējas detalizētai.

6 Papildinformācija, ja ir novērota kaitīga vai neparedzēta ietekme, piemēram, norāda attiecīgo reģionu vai vietu, veģetācijas perioda posmu, darbības kaitīgās ietekmes novēršanas vai riska samazināšanas pasākumus, kas bija vai būs jāīsteno, lai novērstu kaitīgo ietekmi, kā arī informāciju, kā tas ietekmē vides riska novērtējumu, un uzraksta citus secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma sadaļai jābūt pēc iespējas detalizētai.

7 Monitoringa programmas un monitoringa rezultātu kontekstā ņem vērā un analizē zinātniskās publikācijas recenzētajos izdevumos, par to sagatavojot ziņojuma analīzi; ņem vērā arī zinātniski recenzētu žurnālu rakstus, konferenču rakstus, pārskatus un jebkurus papildu pētījumus vai citus informācijas avotus, kas attiecas uz kultūraugu audzēšanu vai iezīmju kombināciju.

Šīs publikācijas uzskaita, apkopo un informāciju norāda pielikumā ziņojumam par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas tirgū (audzēšanas) monitoringa rezultātiem. Literatūras pārskatā norāda visas attiecīgās publikācijas, kas ir parādījušās ziņošanas periodā. Ja nepieciešams, var iesniegt konferenču rakstus, pārskatus un personas veiktus papildu pētījumus, kas nav zinātniski recenzēti.

8 Norāda vides riska novērtējumā un attiecīgajā atļaujā minētās prasības par gadījuma specifisko monitoringu, kā arī veiktā monitoringa rezultātus, tostarp detalizētu informāciju par metodēm, biežumu, ilgumu, monitoringa rezultātiem, analīzi un secinājumiem. Šajā sadaļā parāda, kā apkopota un analizēta informācija, lai pamatotu secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma sadaļai jābūt pēc iespējas detalizētai.

9 Pārskats par pasākumiem, kas īstenoti, lai veiktu kaitīgās ietekmes monitoringu nekontrolētas izplatīšanās gadījumā, ja atļaujā vai esošajā monitoringa programmā paredzēts šāds monitorings, proti, šāda monitoringa īstenošanas biežums, izmantotā monitoringa metodoloģija, pasākumi nekontrolētas izplatīšanās mazināšanai un piesārņojuma likvidēšanai procedūras vietā, kur notikusi nekontrolētā izplatīšanās. Turklāt atzīmē jebkuru novēroto neierasto, kaitīgo vai ar ģenētiski modificēto organismu saistīto ietekmi.

10 Kopsavilkums par monitoringa rezultātiem, kas iegūti, izmantojot aptaujas anketas, esošās vides monitoringa programmas vai citas uzraudzības metodes un iesaistītās personas, literatūras pārskats, kā arī vispārīgie secinājumi. Ziņojumā iekļauj informāciju, kas iegūta no esošām vides monitoringa programmām vai izmantojot citas uzraudzības metodes, kas pamato jebkuru veiktā monitoringa aspektu un dod pilnīgu pārskatu par lauksaimnieku aptaujas anketās sniegtajām atbildēm, pievienojot arī aptaujas anketas aizpildīšanas rokasgrāmatas kopiju un, ja nepieciešams, ziņojumā norādot atsauces uz tiem.

11 Kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgajiem secinājumiem. Kopsavilkumā skaidri parāda, kā veiktā monitoringa laikā iegūtie dati un datu interpretācija pamato šos secinājumus. Šajā ziņojuma sadaļā persona norāda galvenos datus, kas iegūti iepriekšējos gados veiktajos monitoringos, lai analizētu un novērtētu savstarpējas vai kumulatīvas ietekmes rašanās iespēju vai varbūtību, ko var būt sarežģīti pilnībā novērtēt viena gada monitoringā.

12 Novērtējums par monitoringa programmu un attiecīgo metodoloģiju, kas izmantota ziņojuma sagatavošanā. Izvērtē kaitīgās ietekmes noteikšanai izmantotās metodoloģijas efektivitāti un nepilnības, kā arī norāda, vai ir nepieciešams mainīt vai pielāgot monitoringa programmu un attiecīgo metodoloģiju, ņemot vērā monitoringa informāciju attiecībā uz iegūto datu lietderību un kvalitāti un ziņojumā sniegto rezultātu nenoteiktību.

13 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

14. Papildināt noteikumus ar 2.2 pielikumu šādā redakcijā:

"2.2 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 26.maija
noteikumiem Nr.457

Ziņojums par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas tirgū (izņemot audzēšanu) monitoringa rezultātiem (paraugs)

1. Vispārīgās ziņas

1.1. Kultūraugs, iezīme__________________________________________________

1.2. Eiropas Komisijas lēmuma numurs un datums __________________________

1.3. Unikālais identifikators______________________________________________

1.4. Ziņošanas periods: no XX/XX/XX līdz XX/XX/XX

1.5. Citi monitoringa ziņojumi tika iesniegti saistībā ar audzēšanu:

2. Kopsavilkums13. Ģenētiski modificēto organismu izmantošana (izņemot audzēšanu)

3.1. Preču imports Eiropas Savienībā

3.1.1. Kultūraugu (ģenētiski modificētu un nemodificētu) imports Eiropas Savienībā pēc izcelsmes valsts

Izcelsmes valsts

Daudzums (tonnas)

Novērtējums, cik lielu daļu no importa veido ģenētiski modificēti organismi (ja to nav iespējams norādīt - aptuvena izaudzētā daļa izcelsmes valstī)

     
     

3.1.2. Kultūraugu (ģenētiski modificētu un nemodificētu) imports Eiropas Savienībā pēc galamērķa valsts2

Galamērķa valsts

Daudzums (tonnās)

   
   

3.1.3. Šā pielikuma 3.1.1. un 3.1.2.apakšpunktā sniegto datu analīze33.2. Vispārīgais monitorings

3.2.1. Vispārīgā monitoringa apraksts43.2.2. Ziņas par tām vispārīgā monitoringa laikā izmantotajām esošajām vides monitoringa programmām, kas saistītas ar rūpniecību, vidi, pārtiku un barību53.2.3. Ziņas par sniegto informāciju un ziņas par importētāju, tirgotāju, uzņēmēju, pārstrādātāju u.c. apmācību63.2.4. Vispārīgā monitoringa rezultāti73.2.5. Papildinformācija83.2.6. Pārskats par zinātniskajām publikācijām recenzētajos izdevumos93.3. Gadījuma specifiskais monitorings

3.3.1. Gadījuma specifiskā monitoringa apraksts un rezultāti (ja nepieciešams)103.3.2. Pārstrāde (ja nepieciešams)11

Eiropas Savienības dalībvalsts

Ievešanas punkts vai audzēšanas vieta

Pārstrādes punkts

Attālums no ievešanas punkta vai audzēšanas vietas

Izmantotais transports

         
         

3.3.3. Nekontrolētas izplatīšanās gadījumā izraisītās kaitīgās ietekmes monitorings un paziņošana (ja nepieciešams)12

3.4. Noslēguma piezīmes134. Rezultātu un secinājumu kopsavilkums145. Monitoringa programma un attiecīgās metodoloģijas pielāgošana turpmākajos gados15Paraksts16     Datums16  

Zīmoga vieta16


Pielikums
ziņojumam par
ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas
tirgū (izņemot audzēšanu) monitoringa rezultātiem

Pārskats par zinātniskām publikācijām recenzētajos izdevumos

Dažās publikācijās var būt iekļauti dati, kas attiecas uz vairākām vides riska novērtēšanas jomām atbilstoši šā pielikuma 9.piezīmei. Šādos gadījumos par katru jomu veido atsevišķu tabulu (veido tik tabulu, cik nepieciešams).

Vides riska novērtējuma joma

Publikācija

Pētījuma un rezultātu kopsavilkums

Aizsardzības mērķis

Novērotais parametrs

Kaitīgā ietekme

Atsauksmes par sākotnējo vides riska novērtējumu

           

Piezīmes.

1 Kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgajiem secinājumiem. Pamatojoties uz šiem rezultātiem un secinājumiem, apraksta atbilstošo monitoringa programmas metožu pielāgošanu.

2 Norāda faktiskos, nevis provizoriskos datus (izņemot to, cik lielu daļu no importa daudzuma veido ģenētiski modificētais organisms):

a) eksportētāja valsts, kurā audzē ģenētiski modificētos kultūraugus;

b) eksportēto kultūraugu (ģenētiski modificēto un nemodificēto) daudzums tonnās;

c) Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās importēti kultūraugi (ģenētiski modificēti un nemodificēti);

d) importēto kultūraugu (ģenētiski modificēto un nemodificēto) daudzums tonnās.

3 Norāda sniegto datu avotu, ziņas par to, vai imports iepriekšējos gados ir palielinājies vai samazinājies, un šo izmaiņu iemeslus, lielākos to kultūraugu izplatītājus Eiropas Savienībā, kuru izcelsme nav Eiropas Savienība, kā arī galvenos to kultūraugu importētājus Eiropas Savienībā, kuru izcelsme nav Eiropas Savienība. Norāda izmaiņu tendences attiecībā uz nozīmīgākajiem ievešanas tirgiem salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem un šo izmaiņu iemeslus.

4 Īstenotā vispārīgā monitoringa apraksts, tai skaitā ziņas par izmantoto metodoloģiju (arī novērotie parametri, datu vākšanas metodes, vietu veidi).

5 Ziņas par tām vispārīgā monitoringa laikā izmantotajām esošajām vides monitoringa programmām, kas saistītas ar nozari, vidi, pārtiku un barību. Saistībā ar katru identificēto esošo vides programmas monitoringu sniedz šādu informāciju:

a) nosaukumu, norādot to, vai tā ir ar rūpniecību, vidi, pārtiku vai barību saistīta programma;

b) dalībvalstis, kurās darbojas esošās vides monitoringa programmas, un ziņas par to, vai tās darbojas vietējā, reģionālā vai valsts mērogā;

c) tīmekļa vietnes adresi;

d) aizsardzības mērķi;

e) ziņas par to, kā programmā tiek ievākta informācija vispārīgā monitoringa vajadzībām;

f) procedūru, kā par kaitīgo ietekmi paziņo personai;

g) kritērijus, saskaņā ar kuriem izvēlēta esošā vides monitoringa programma.

6 Ziņas par sniegto informāciju, piemēram, importētājiem, tirgotājiem, uzņēmējiem, pārstrādātājiem, par to, kā un kad nodrošināta šīs informācijas pieejamība, un par pasākumiem, kas veikti, lai laikus informētu par jebkurām izmaiņām esošajā informācijā vai par jaunu informāciju.

7 Vispārīgā monitoringa rezultāti, tai skaitā novērotā tiešā, netiešā, kavētā un kumulatīvā ietekme un īpaši novērotās kaitīgās ietekmes veids un izdarītie secinājumi. Visi monitoringa metodoloģijas parametri, tai skaitā monitoringa vieta, ir sīki izanalizēti, interpretēti un apspriesti, vienlaikus uzskatāmi parādot, kā šie rezultāti pamato secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma sadaļai jābūt pēc iespējas detalizētai.

8 Papildinformācija, ja ir novērota kaitīga vai neparedzēta ietekme. Piemēram, norāda attiecīgo reģionu vai vietu, veģetācijas perioda posmu, darbības kaitīgās ietekmes novēršanas vai riska samazināšanas pasākumus, kas bija vai būs jāīsteno, lai novērstu kaitīgo ietekmi, kā arī informāciju, kā tas ietekmē vides riska novērtējumu, un citus secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma sadaļai jābūt pēc iespējas detalizētai.

9 Monitoringa programmas un monitoringa rezultātu kontekstā persona ņem vērā un analizē zinātniskās publikācijas recenzētajos izdevumos, par to sagatavojot ziņojuma analīzi; ņem vērā arī zinātniski recenzētu žurnālu rakstus, konferenču rakstus, pārskatus un jebkurus papildu pētījumus vai citus informācijas avotus, kas attiecas uz importēšanu un apstrādi un kultūrauga vai iezīmju kombinācijas izmantošanu pārtikā vai barībā. Šīs publikācijas uzskaita un apkopo un informāciju norāda pielikumā ziņojumam par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanas tirgū (izņemot audzēšanu) monitoringa rezultātiem.

Literatūras pārskatā norāda visas atbilstošās publikācijas, kas ir parādījušās ziņošanas periodā. Ja nepieciešams, var iesniegt konferenču rakstus, pārskatus un personas veiktus papildu pētījumus, kas nav zinātniski recenzēti.

10 Norāda vides riska novērtējumā un attiecīgajā atļaujā minētās prasības par gadījuma specifisko monitoringu, kā arī veiktā monitoringa rezultātus, tai skaitā detalizētu informāciju par metodēm, biežumu, ilgumu, monitoringa rezultātiem, analīzi un secinājumiem. Šajā sadaļā parāda, kā apkopota un analizēta informācija, lai pamatotu secinājumus. Lai varētu pareizi interpretēt datus, šai ziņojuma sadaļai jābūt pēc iespējas detalizētai.

11 Šajā sadaļā norādīto informāciju sniedz tikai tad, ja atļaujā vai monitoringa programmā paredzēts monitorings nekontrolētas izplatīšanās gadījumā, un vienā no šādiem gadījumiem:

a) ja pārstrāde notiek ārpus importēšanas ostas teritorijas;

b) attiecībā uz dalībvalstī vai Eiropas Savienībā audzēto ģenētiski modificēto kultūraugu pārstrādes vietām.

12 Pārskats par pasākumiem, kas īstenoti, lai veiktu kaitīgās ietekmes monitoringu nekontrolētas izplatīšanās gadījumā, ja atļaujā vai esošajā monitoringa programmā paredzēts šāds monitorings, proti, šāda monitoringa īstenošanas biežums, izmantotā monitoringa metodoloģija, pasākumi nekontrolētas izplatīšanās mazināšanai un piesārņojuma likvidēšanai procedūras vietā, kur notikusi nekontrolētā izplatīšanās. Turklāt atzīmē jebkuru novēroto neierasto, kaitīgo vai ar ģenētiski modificēto organismu saistīto ietekmi.

Šo informāciju sniedz par:

a) ostām, kurās importē ģenētiski modificētos kultūraugus, un tad, ja pārstrāde notiek ostas teritorijā;

b) šā pielikuma 3.3.2.apakšpunktā norādītajām pārstrādes vietām.

13 Kopsavilkums par monitoringa rezultātiem, kas iegūti ar esošo vides monitoringa programmu starpniecību, literatūras pārskats, kā arī vispārīgie secinājumi. Ziņojumā ietver informāciju, kas iegūta no esošām vides monitoringa programmām vai izmantojot citas uzraudzības metodes, kas pamato jebkuru veiktā monitoringa aspektu, ja nepieciešams, ziņojumā norādot atsauces uz tiem.

14 Kopsavilkums par iegūtajiem monitoringa rezultātiem un vispārīgajiem secinājumiem. Kopsavilkumā skaidri norāda, kā veiktā monitoringa laikā iegūtie dati un datu interpretācija pamato šos secinājumus.

15 Novērtējums par monitoringa programmu un attiecīgo metodoloģiju, kas izmantotas ziņojuma sagatavošanā. Izvērtē kaitīgās ietekmes noteikšanai izmantotās metodoloģijas efektivitāti un nepilnības, kā arī norāda, vai ir nepieciešams mainīt vai pielāgot monitoringa programmu un attiecīgo metodoloģiju, ņemot vērā monitoringa informāciju attiecībā uz iegūto datu lietderību un kvalitāti un ziņojumā sniegto rezultātu nenoteiktību.

16 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 340Pieņemts: 03.05.2011.Stājas spēkā: 18.05.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 17.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
230146
18.05.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva