Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.6

Rīgā 2011.gada 27.aprīlī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt instrukciju "Parakstu vākšana likuma ierosināšanai un tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs K.KamradzisAPSTIPRINĀTA
Centrālās vēlēšanu komisijas
2011.gada 27.aprīļa sēdē ar lēmumu Nr.6

INSTRUKCIJA
"Parakstu vākšana likuma ierosināšanai un tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētiem likumiem"

I. Vispārīgie noteikumi

1. Parakstu vākšana likuma ierosināšanai vai tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētiem likumiem notiek Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā termiņā.

2. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā nodrošina iespēju vēlētājiem parakstīties par likuma ierosināšanu vai tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētiem likumiem. 

II. Vēlēšanu komisiju darbība, nodrošinot parakstu vākšanu

3. Centrālā vēlēšanu komisija parakstu vākšanas lapas nodod attiecīgajām republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām. Par parakstu vākšanas lapu pieņemšanu un nodošanu sastāda aktu divos eksemplāros, norādot tajā parakstu vākšanas lapu numurus.

4. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji vai viņu norīkotas personas pirms parakstu vākšanas lapu izsniegšanas parakstu vācējiem tās reģistrē parakstu vākšanas lapu reģistrā (turpmāk - reģistrs), norādot parakstu vākšanas lapas numuru, datumu, kad lapa izsniegta parakstu vācējam un parakstu vācēja vārdu un uzvārdu.

5. Republikas pilsētas vai novada dome nodrošina, lai paziņojumi par parakstu vākšanas vietu un laiku tiktu izlikti pie domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā) un parakstu vākšanas vietās, kā arī tiktu publicēti pašvaldības mājas lapā un pašvaldības izdotajā informatīvajā izdevumā, bet, ja tāda nav, - citā vietējā laikrakstā.

6. Parakstu vākšanu saskaņā ar republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas lēmumu veic kāds no šīs komisijas locekļiem vai cita persona (turpmāk - parakstu vācējs). Ar parakstu vācējiem atbilstošu līgumu slēdz republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (turpmāk - vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs).

Ja vienlaicīgi notiek vairākas parakstu vākšanas, iekārtojamas atsevišķas darba vietas.

7. Pirms parakstu vākšanas uzsākšanas parakstu vācējs:

7.1. pārbauda, vai redzamā vietā ir izlikts paziņojums par parakstu vākšanas vietu un darba laiku, bet nepieciešamības gadījumā izvieto norādes, kā šī vieta atrodama;

7.2. novieto vēlētājiem pieejamā vietā Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotos informatīvos materiālus - likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu (turpmāk - likumprojektu), vai Valsts prezidenta apturēto likumu un, ja likumprojekts paredz grozīt kādu likumu, - attiecīgo spēkā esošā likuma tekstu vai apturēto likumu tekstu (uz tiem nedrīkst būt nekādas atzīmes un piezīmes);

7.3. pārliecinās, vai viņa rīcībā ir visi parakstu vākšanai nepieciešamie materiāli - parakstu vākšanas lapas A par likuma ierosināšanu (turpmāk - parakstu vākšanas lapa A), vai parakstu vākšanas lapas BCD par tautas nobalsošanas ierosināšanu par Valsts prezidenta apturētiem likumiem (turpmāk - parakstu vākšanas lapa BCD), pasu spiedogi, parakstu vākšanas gaitas protokols, vēlētāju iesniegumu reģistrācijas žurnāls, Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotie informatīvie materiāli u.c.).

8. Parakstu vākšanas laikā parakstu vācējs parakstu vākšanas gaitas protokolā ieraksta:

8.1. datumu;

8.2. parakstu vācēja vārdu un uzvārdu;

8.3. parakstu vākšanas lapu numurus un to parakstu kārtas numurus, kurus attiecīgais parakstu vācējs savācis;

8.4. ziņas, kuras parakstu vācējs sniedzis vēlēšanu komisijai;

8.5. vēlētāju sūdzības un sniegtās atbildes;

8.6. starpgadījumus un traucējumus;

8.7. citas darbības, kas saistītas ar parakstu vākšanas gaitu.

Parakstu vākšanas gaitas protokolā norādītās ziņas parakstu vācējs apliecina ar savu parakstu. Parakstu vākšanas gaitas protokolam jābūt cauršūtam, tā lapām - numurētām.

9. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase (turpmāk - pase).

10. Pirms ieraksta izdarīšanas parakstu vākšanas lapā A vai BCD parakstu vācējs pārbauda attiecīgās personas pasi un pārliecinās, vai:

10.1. persona ir vēlētājs, kurš parakstu vākšanas dienā sasniedzis 18 gadu vecumu;

10.2. vēlētāja pasei nav beidzies derīguma termiņš;

10.3. vēlētājs nav izmantojis tiesības piedalīties parakstu vākšanā:

10.3.1. pasē nav spiedoga par piedalīšanos parakstu vākšanā (skatīt instrukcijas 11.-13. punktu),

10.3.2. pasē ir spiedogs ar kādu no izdarītajām atzīmēm (skatīt instrukcijas 14.-16.punktu).

11. Ja parakstu vācējs konstatē, ka pasē nav spiedoga, parakstu vācējs noskaidro vai vēlētājs vēlas parakstīties par likuma ierosināšanu (paraksta vākšanas lapa A) vai tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētiem likumiem (paraksta vākšanas lapa BCD) un atbilstošajā parakstu vākšanas lapā ieraksta:

11.1. datumu,

11.2. vēlētāja personas kodu, vārdu un uzvārdu.

12. Pēc tam vēlētājs atbilstoši savai izvēlei parakstās parakstu vākšanas lapā A vai parakstu vākšanas lapas BCD attiecīgajā ailē "B", "C" vai "D".

13. Kad vēlētājs parakstījies, parakstu vācējs pasē iespiež spiedogu, ar pildspalvu apvelk aplīti atbilstošajam burtam spiedogā (turpmāk - izdara atzīmi) par piedalīšanos parakstu vākšanā likumu ierosināšanai "A" vai tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem "B", "C", "D". Spiedogs iespiežams Latvijas pilsoņa pasē 9. lappusē (1992. gada parauga pasē - 14. lappusē, bet, ja tajā nav vietas spiedoga iespiešanai, pieļaujams, ka tas tiek iespiests 12. vai 13. lappusē).

14. Ja parakstu vācējs konstatē, ka pasē ir spiedogs ar kādu no atzīmēm, parakstu vācējs noskaidro vai vēlētājs vēlas piedalīties parakstu vākšanā par kuru nav izdarīta atzīme pasē un atbilstošajā parakstu vākšanas lapā ieraksta:

14.1. datumu,

14.2. vēlētāja personas kodu, vārdu un uzvārdu.

15. Pēc tam vēlētājs atbilstoši savai izvēlei parakstās parakstu vākšanas lapā A vai parakstu vākšanas lapas BCD attiecīgajā ailē "B", "C" vai "D".

16. Kad vēlētājs parakstījies, parakstu vācējs vēlētāja pasē izdara atbilstošu atzīmi.

17. Ja ierakstā konstatēta kļūda, tas svītrojams vai arī labojams, atrunājot labojumu. Parakstu vācējs atrunu izdara parakstu vākšanas lapas piezīmju sadaļā un parakstu vākšanas gaitas protokolā.

18. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj parakstīties, viņa klātbūtnē parakstu vākšanas lapā parakstās viņa ģimenes loceklis vai cita uzticības persona. Par to parakstu vākšanas lapas piezīmju sadaļā izdarāma atzīme, norādot tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir parakstījusies parakstu vākšanas lapā.

19. Parakstu vākšanas vietās aģitācija nav pieļaujama.

20. Parakstu vākšanā var būt klāt arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, ja tas netraucē parakstu vācēja darbu.

21. Ja vēlētājs ir ieradies parakstu vākšanas vietā darba laikā, bet ir izveidojusies rinda, viņam jānodrošina iespēja parakstīties arī pēc noteiktā darba laika beigām.

22. Beidzot darbu, parakstu vācējs ieraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī saņemto parakstu rindu kārtas numurus tam paredzētajā vietā parakstu vākšanas lapas ailē "Parakstus vāca". Tāpat parakstu vācējs rīkojas, ja parakstu vākšanas lapa ir aizpildīta.

23. Pēc darba laika beigām visi parakstu vākšanai nepieciešamie materiāli (daļēji aizpildītās un tukšās parakstu vākšanas lapas, parakstu vākšanas gaitas protokols, pasu spiedogi, Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotie informatīvie materiāli u.c.) uzglabājami vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā. Nākošajā dienā, uzsākot parakstu vākšanu, darbu turpina ar iesākto parakstu vākšanas lapu.

24. Aizpildītās parakstu vākšanas lapas ne vēlāk kā nākamajā pirmdienā nododamas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam. Līdz nodošanai tās glabājamas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā.

25. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs pārbauda, vai parakstu vākšanas lapa aizpildīta atbilstoši likuma un šīs instrukcijas prasībām, norāda, cik lapā ir parakstu, paraksta to un apzīmogo. Reģistrā par attiecīgo parakstu vākšanas lapu norāda datumu, kad lapa ar savāktajiem parakstiem saņemta, un parakstu skaitu lapā.

26. Katru otrdienu parakstu vākšanas laikā attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs pēc ierakstiem reģistrācijas lapā saskaita, cik parakstu kopā savākts parakstu vākšanas lapās, un paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai, ievietojot ziņas par stāvokli, kāds fiksēts plkst. 12.00 attiecīgajā datumā Vēlēšanu datu informācijas ielādes sistēmā (turpmāk - VDIIS).

27. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs aizpildītās un pāri palikušās parakstu vākšanas lapas, parakstu vākšanas gaitas protokolu, reģistru, iesniegumus par parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietā, reģistrācijas žurnālu un pasu spiedogus ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc parakstu vākšanas termiņa beigām nodod Centrālajai vēlēšanu komisijai tās rīkojumā noteiktajā kārtībā, sastādot par to aktu divos eksemplāros.

III. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā

28. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā.

29. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts iesniegumu reģistrācijas žurnālā parakstu vākšanai vēlētāja atrašanās vietā. Citu vēlētāju parakstu vākšana ārpus parakstu vākšanas vietas nav pieļaujama.

30. Reģistrācijas žurnālā norāda:

30.1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;

30.2. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

30.3. personas, kura iesniegusi iesniegumu, vārdu, uzvārdu;

30.4. adresi, kur jāierodas, un, ja ir, tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.

31. Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā pulksten 12.00 nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam (vēlēšanu komisijas noteiktajā darba laikā). Parakstu vācējs reģistrētos iesniegumus nodod attiecīgajai vēlēšanu komisijai tās noteiktajā kārtībā.

32. Ja attiecīgais vēlētājs jau ir pieteikts parakstu vākšanai vēlētāja atrašanās vietā un iesniegumos norādītās adreses:

32.1. sakrīt - atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;

32.2. nesakrīt - iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams.

33. Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās organizē pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā. Pirms izbraukuma vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs parakstu vācējiem izsniedz parakstu vākšanas lapas, pasu spiedogus, likumprojektu vai Valsts prezidenta apturēto likumu (spēkā esošā likuma tekstu). Ziņas par parakstu vākšanai vēlētāju atrašanās vietās izsniegtajiem materiāliem ierakstāmas parakstu vākšanas gaitas protokolā.

34. Atgriezušies no izbraukuma, parakstu vācēji nodod parakstu vākšanas materiālus vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam. Ziņas par parakstu skaitu, kuri savākti vēlētāju atrašanās vietās, ierakstāmas parakstu vākšanas gaitas protokolā.

35. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts žurnālā, bet vēlētājs nav parakstījies parakstu vākšanas lapā, tas atzīmējams parakstu vākšanas gaitas protokolā, norādot, kādu iemeslu dēļ parakstīšanās nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau parakstījies parakstu vākšanas vietā u.tml.).

36. Parakstu vācējus, kas organizē parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās, vēlēšanu komisija nodrošina ar transportu.

IV. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā

37. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš brīvības atņemšanas sodu.

38. Vēlētājs, kurš vēlas parakstīties parakstu vākšanas lapā ieslodzījuma vietā par likuma ierosināšanu vai tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētajiem likumiem ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā iesniedz iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai (turpmāk - Administrācija). Administrācija saņemtos iesniegumus pārbauda un reģistrē iesniegumu sarakstā parakstu vākšanai ieslodzījuma vietā par likuma ierosināšanu vai tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētiem likumiem (turpmāk tekstā - saraksts) un parakstu vākšanas 29. dienā līdz 12.00 atbilstošo sarakstu nogādā vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram.

39. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs par saņemto sarakstu un pievienotajiem iesniegumiem izdara atzīmi iesniegumu reģistrācijas žurnālā, norādot:

39.1. ieslodzījuma vietas nosaukumu;

39.2. saraksta saņemšanas datumu, laiku un Administrācijas pilnvaroto personu, kura nogādājusi sarakstu vēlēšanu komisijā vai parakstu vākšanas vietā;

39.3. sarakstā reģistrēto vēlētāju skaitu.

40. Parakstu vākšanas 29. dienā vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs, atbilstoši sarakstā reģistrētajam vēlētāju skaitam, Administrācijas pilnvarotajai personai izsniedz parakstu vākšanas lapas A par likuma ierosināšanu un likumprojekta tekstu vai parakstu vākšanas lapas BCD par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētiem likumiem un likumu tekstu.

41. Kad pēdējā parakstu vākšanas dienā visi sarakstā reģistrētie vēlētāji ieslodzījuma vietā parakstījušies, Administrācijas pilnvarotais pārstāvis nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 20.00, nogādā parakstu vākšanas lapas A vai BCD vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam.

42. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs, saņemot no Administrācijas pilnvarotās personas aizpildītās parakstu vākšanas lapas, nekavējoties sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā ieraksta:

42.1. ziņas par parakstījušos vēlētāju skaitu ieslodzījuma vietā;

42.2. saņemto parakstu vākšanas lapu skaitu un lapu numurus;

42.2. ziņas par laiku, cikos saņemtas parakstu vākšanas lapas;

42.3. informāciju par tiem vēlētājiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu, bet parakstu vākšanas lapās nav parakstījušies.

43. Administrācijas pilnvarotais pārstāvis pieņemšanas-nodošanas aktā ar parakstu apliecina ierakstīto ziņu pareizību.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs K. Kamradzis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par instrukcijas apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Centrālā vēlēšanu komisija Veids: lēmums Numurs: 6Pieņemts: 27.04.2011.Stājas spēkā: 27.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 03.05.2011.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
229483
27.04.2011
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)