Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Jēkabpilī 2011.gada 17.februārī

Grozījumi 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi"

Apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 17.02.2011. lēmumu Nr. 49 (prot. Nr.4, 5.§)

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 12.punktu, 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
5.punktu, 6.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. Par ēku, saimniecisko būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 15 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 50."

2. Izteikt noteikumu 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.5. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 75".

3. Izteikt noteikumu 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.8. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas neattīrīšanu no sniega un ledus 0,75 m platumā un pretslīdes materiālu neizkaisīšanu ziemas periodā katru dienu līdz plkst. 08.00 - uzliek naudas sodu fiziskām personām (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 1.grupas vai 2.grupas invalīdus, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbspējīgas personas) no Ls 15 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 50."

4. Izteikt noteikumu 5.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.9. Par 5.7. un 5.8.apakšpunktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 75".

5. Izteikt noteikumu 5.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.10. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, ja zāles garums pārsniedz 20 cm, - uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekam vai tā lietotājiem:

5.10.1. līdz 2000 m2 lielām platībām - Ls 20;

5.10.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām - Ls 50;

5.10.3. sākot no 1 ha lielām platībām - Ls 100 par katru pilnu ha, bet ne lielāku par Ls 250."

6. Izteikt noteikumu 5.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.11. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.10. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu zemes gabala īpašniekam vai tā lietotājiem:

5.11.1. līdz 2000 m2 lielām platībām - Ls 50;

5.11.2. no 2000 m2 līdz 1 ha lielām platībām - Ls 75;

5.11.3. sākot no 1 ha lielām platībām - Ls 125 par katru pilnu ha, bet ne lielāku par Ls 250."

7. Izteikt noteikumu 5.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.12. Par pilsētas teritorijā esoša zemes gabala neuzturēšanu tīrībā un kārtībā - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 15 līdz Ls 25, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 50."

8. Izteikt noteikumu 5.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.13. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 5.12. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 75.

9. Izteikt noteikumu 7.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.9. Par automašīnu un citu mehānisko transporta līdzekļu novietošanu pilsētas zaļajā zonā, tuvāk par 10 m no ūdenstilpnēm pilsētas teritorijā, kā arī tuvāk par 2,5 m no kokiem un 1,5 m no krūmiem, izņemot vietas, kur ir ierīkotas stāvvietas vai brauktuves, - uzliek naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 50."

10. Izteikt noteikumu 7.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.10. Par tādām pašām darbībām, kas minētas 7.9. apakšpunktā, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no Ls 25 līdz Ls 75".

11. Papildināt noteikumus ar jaunu 7.33. un 7.34. apakšpunktiem šādā redakcijā:

"7.33. Par skaņu pastiprinošas atskaņošanas aparatūras lietošanu daudzdzīvokļu ēkās, viendzīvokļa dzīvojamo māju teritorijās, uz ielām vai citās publiskās vietās, kā arī no transporta līdzekļiem, kas rada troksni, traucējot iedzīvotāju mieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību, - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 15 līdz Ls 50, juridiskām personām no Ls 25 līdz Ls 75.

7.34. Par skaņu pastiprinošas atskaņošanas aparatūras lietošanu, klaigāšanu, pirotehnisko izstrādājumu lietošanu (izņemot oficiāli noteiktās svētku dienās), skaļu muzicēšanu, remontdarbu un būvdarbu veikšanu, dažādu mehānismu, iekārtu un agregātu darbināšanu (izņemot avārijas seku likvidēšanai) vai tamlīdzīgām darbībām, kas saistītas ar paaugstinātu troksni un traucē iedzīvotāju mieru daudzdzīvokļu ēkās, kā arī viendzīvokļa dzīvojamo māju teritorijās nakts laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00 - uzliek naudas sodu fiziskām personām no 25 līdz Ls 75, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 100".

12. Papildināt noteikumus ar jaunu 7.35.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.35. Par 7.33. un 7.34. apakšpunktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50 līdz Ls 100, juridiskām personām no Ls 75 līdz 150."

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

Jēkabpils pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi ""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmā daļa nosaka, ka dome tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, 4.punkts - par sabiedrisko kārtību, 5.punkts- par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, 6.punkts - par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.
1.1. Noteikumu 5.5. un 5.6.apakšpunkts Izsverot iespēju, ka krītošu lāsteku un sniega gadījumā var tikt nodarīts būtisks kaitējums cilvēka veselībai un dzīvībai, ir jāpalielina soda apmērs, lai pašvaldība varētu ietekmēt ēku īpašniekus, norādot uz bīstamajām sekām, kas varētu iestāties lāsteku un sniega nenotīrīšanas gadījumā.
1.2. Noteikumu 5.8. un 5.9.apakšpunkts Šobrīd spēkā esošajos noteikumos nav definēts, ko saprot ar ietves attīrīšanu un kādā platumā tas jādara, tāpēc iedzīvotāju sodīšana par šo pārkāpumu bija apgrūtinoša.
1.3. Noteikumu 5.10. un 5.11.apakšpunkts Pilsētā 1ha nopļaušana izmaksā ~100,00 Ls. Par cik uzliktais sods ir būtiski mazāks nekā nopļaušanas izmaksas par 1ha, īpašnieki nav ekonomiski ieinteresēti sakārtot īpašumus. Lielo zemes gabalu īpašniekus ar jaunajām soda sankcijām šobrīd ir grūti ietekmēt. Palielinot sodu un veicinot zāles nopļaušanu, pašvaldība varētu tikt galā ar vēl vienu būtisku problēmu - kūlas dedzināšanu pavasarī.
1.4. Noteikumu 5.12. un 5.13.apakšpunkts Jēkabpils pilsētas centrā ir ļoti daudz kārtībā un tīrībā neuzturēti īpašumi. Lai ietekmētu īpašniekus un paātrinātu kaut vai pilsētas centra sakopšanu, ir jāpalielina soda apmērs.
1.5. Noteikumu 7.9. un 7.10.apakšpunkts Saņemtas vairākas sūdzības no pilsētu iedzīvotājiem, kurus uztrauc, ka a/m tiek novietotas, uzbraucot koka saknēm, piebraucot pie paša koka stumbra. Pašreiz pašvaldībai nav iespējas sodīt šo a/m neapzinīgos vadītājus.
1.6. Noteikumu 7.33. un 7.34.apakšpunkts Pašvaldībai un arī Valsts policijas inspektoriem jācīnās ar miera traucētājiem gan dienas, gan nakts laikā. Citos normatīvajos aktos nav paredzēta atbildība par tāda veida pārkāpumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz disciplinēt un administratīvi sodīt fiziskas un juridiskas personas, lai tie ievērotu sabiedriskās kārtības normas, koptu un uzturētu kārtībā tiem piederošos nekustamos īpašumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav iespējams veikt noteikumu finansiālo ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo nav iespējams iepriekš prognozēt personu skaitu, kuri tiks administratīvi sodīti.

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedriskās kārtības sektors un LR Valsts policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedriskās kārtības sektoru un LR Valsts policiju.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi 2010.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 17.02.2011.Stājas spēkā: 22.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 21.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
229079
22.04.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)