Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Jēkabpilī 2011.gada17.februārī

(17.02.2011. domes sēdes lēmums Nr.46, prot. Nr.4, 2.§)

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2011.gadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu,
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1, 3., 4.d.

1. Šie saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ar 2011.gada 1.janvāri.

2. Atvieglojumu saņēmēji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums Jēkabpils pilsētā. Nodokļa maksātājam var tikt piešķirts viens nodokļa atvieglojums. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķirs personām, kurām par viena nekustamā īpašuma objektu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz LVL 10.

3. Atvieglojuma piešķiršanas pamats ir motivēts maksātāja iesniegums, kurā norādīts:

3.1. maksātāja vārds, uzvārds, personas kods / nosaukums, reģistrācijas numurs;

3.2. maksātāja dzīves vietas adrese/ juridiskā adrese;

3.3. īpašuma atrašanās vieta;

3.4. atvieglojuma saņemšanas pamatojums.

4. Nodokļa maksātājiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa vai nomas maksas parādi Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, nodokļa atlaide netiek piešķirta.

5. Atvieglojumi piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām:

5.1. zemes īpašniekiem un lietotājiem par zemes platībām, uz kurām atrodas Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās būves ar nosacījumu, ka īpašnieka pieprasītā nomas maksa nepārsniedz aprēķināto nodokli un to apliecina pievienotā nomas līguma noteikumi ..........90%;

5.2. zemes īpašniekiem un lietotājiem, kuri ir vecāki par 70 gadiem, par zemes platību zem individuālām dzīvojamām mājām, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta ..........50%;

5.3. zemes īpašniekiem un lietotājiem, kuru ģimenēs ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni, par zemes platībām zem individuālām dzīvojamām mājām, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta……….50%;

5.4. zemes īpašniekiem un lietotājiem, kuri ir 1. vai 2.grupas invalīdi, par zemes platībām zem individuālām dzīvojamām mājām, ja tajā ir reģistrēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta…........50%;

5.5. nodokļa maksātājiem, kuriem pašvaldība piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu, par vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju, dzīvokļu īpašumu, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un kurā reģistrēta nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta, par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam...........70%;;

5.6. 2010.gadā Jēkabpilī reģistrētajiem komersantiem, kuri 2010.gadā vidēji ir nodarbinājuši ne mazāk kā sešus darbiniekus..............50%;

5.7. uzņēmumiem, kuru īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatdarbība pie noteikuma, ka uz taksācijas gada 30.jūniju izpildās šādi nosacījumi:

1) saglabāta pamatdarbība;

2) investēti līdzekļi ražošanā, pakalpojumu sniegšanā laika periodā no 2008.gada līdz 2011.gadam;

3) saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu 2010.gadā ...........50%.

5.8. Jēkabpilī reģistrētajiem komersantiem, kuri sev piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību (izņemot azartspēļu organizēšanu, telpu iznomāšanu), 2011.gadā nodarbinot vismaz sešus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, piešķir atlaidi nodoklim par ēkām............25%

5.9. kapitālsabiedrībām, kurās Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāldaļu skaits ir ne mazāks kā 50% no pamatkapitāla, par īpašumā esošajām sporta bāzēm un zemi to uzturēšanai..........90%

5.10. Komersantiem, kuri 2011.gada vasaras sezonā nodarbina Jēkabpils vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētā, ne mazāk kā divus mēnešus::

5.10.1. nodarbinot no 3 līdz 5 skolēniem, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ..........25%;

5.10.2. nodarbinot 6 un vairāk skolēnus, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ............50%.

6. Iesniegumi par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, pievienojot atvieglojumu saņemšanas nosacījumus apliecinošos dokumentus, iesniedzami Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 3 mēnešu laikā no maksāšanas paziņojuma saņemšanas dienas, 5.5.apakšpunktā minētiem nodokļa maksātājiem un maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu - 3 mēnešu laikā no statusa piešķiršanas datuma, 5.7.apakšpunktā minētiem nodokļa maksātājiem - ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.jūlijam, 5.10.apakšpunktā minētiem nodokļa maksātājiem - ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 15.septembrim.

7. Nodokļu maksātājiem atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.6.apakšpunktu jāiesniedz:

7.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu,

7.2. izziņa no VID par vidējo strādājošo skaitu;

7.3. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

7.4. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības un lēmuma par ierakstīšanu Komercreģistrā kopijas.

8. Nodokļu maksātājiem atvieglojuma piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 5.7.apakšpunktu jāiesniedz:

8.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, norādot rūpniecības ēkas kadastra numuru,

8.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un saglabātas darba vietas;

8.3. dokumentu kopijas, kas apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā;

8.4. izziņa no VID par vidējo strādājošo skaitu;

8.5. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

8.6. LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecības kopija.

9. Nodokļu maksātājiem, kuriem atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 5.8.apakšpunktu, jāiesniedz:

9.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, norādot uzņēmējdarbības veidu,

9.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums, ka, veicot uzņēmējdarbību minētā ēkā, nodarbina vismaz piecus Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.3. izziņa no VID par vidējo strādājošo skaitu;

9.4. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

9.5. LR Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecības un lēmuma par ierakstīšanu Komercreģistrā kopijas.

10. Nodokļu maksātājiem, kuriem atvieglojumi piešķirami saskaņā ar 5.10.apakšpunktu, jāiesniedz:

10.1. motivēts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu,

10.2. uzņēmuma vadītāja parakstīts apliecinājums un grāmatvedības izziņa, kas apliecina nodokļu apmaksu par nodarbinātiem skolēniem, vispārizglītojošās skolas izziņa, kas apliecina, ka minētais skolēns mācās iestādē, izziņa par skolēna deklarēto;

10.3. izziņa no VID par nodokļu parādu neesamību;

10.4. LR Uzņēmumu reģistra (Komercreģistra) reģistrācijas apliecības kopija.

11. Jēkabpils pilsētas dome apstiprina Apsekošanas komisiju, kuras sastāvā jābūt trīs Attīstības un tautsaimniecības komitejas locekļiem. Apsekošanas komisija apseko uzņēmumus, kuri prasa nodokļu atvieglojumu atbilstoši saistošo noteikumu 5.6., 5.7., 5.8., 5.10.apakšpunktam un sastāda aktu par šo saistošo noteikumu 5.7.apakspunktā minētā 1. un 3. nosacījumu vai 5.8.apakšpunkta nosacījumu izpildi un iesniedz šo aktu Finanšu ekonomikas nodaļai. Pēc minētā akta saņemšanas no Apsekošanas komisijas Finanšu ekonomikas nodaļa izvērtē iesniegtos dokumentus un sagatavo domes lēmuma projektu par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

12. Iesniegumus izskata Finanšu komiteja, kuras lēmumu apstiprina Dome. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Finanšu ekonomikas nodaļa veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

13. Nodokļa atvieglojumu 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.apakšpunktā minētiem nodokļa maksātājiem un trūcīgām personām piešķir ar Finanšu ekonomikas nodaļas lēmumu.

14. Lēmumu par atteikumu piešķirt atlaidi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2011.gadā gadījumos, kad iesniedzēja prasījums neatbilst Jēkabpils pilsētas domes 17.02.2011. saistošo noteikumu Nr.3 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2011.gadā" nosacījumiem, pieņem Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs 

Saistošo noteikumu
"Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2011.gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar 2011.gada 1.janvāri.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.1, 3., 4.d.

Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus, nosauc nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kuriem piešķirams atvieglojums, un tām atbilstošo atlaižu apmērus Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ar 2011.gada 1.janvāri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot prasījumu, un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek izlikti redzamā vietā pašvaldības ēkā. Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar Jēkabpils uzņēmēju biedrību.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2011.gadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 17.02.2011.Stājas spēkā: 07.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 06.04.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
228239
07.04.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)