Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.102

Valmierā 2011.gada 17.februārī

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā''

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
17.02.2011. sēdes lēmumu Nr.38 (prot. Nr.2, 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma ''Par pašvaldībām'' 43.panta trešo daļu,
 Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā'' (turpmāk tekstā - Noteikumi Nr.75) (noteikumi, to grozījumi - spēkā no 07.11.2009.; Latvijas Vēstnesis, 2009., Nr.177 (4163)) šādus grozījumus:

1.1. papildināt Noteikumu Nr.75 punktā 2. aiz vārdiem ''pirmsskolas vecuma bērniem'' ar vārdiem ''bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir saņēmuši sociālo garantiju apliecību''.

1.2. papildināt Noteikumu Nr.75 punktā 3. pirms vārdiem ''pēdējos divpadsmit mēnešus'' ar vārdu ''vismaz''.

1.3. aizstāt Noteikumu Nr.75 punktā 6. nosaukumu ''Valmieras novads'' ar nosaukumu ''Kocēnu novads''.

1.4. izteikt Noteikumu Nr.75 punktu 9. šādā redakcijā:

''9. Tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir:

9.1. Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) vispārizglītojošo skolu skolēniem no 1. līdz 12.klasei (ieskaitot) mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas;

9.2. Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas;

9.3. Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas;

9.4. Valmieras pilsētā dzīves vietu vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus deklarējušiem pensionāriem ar 50% atlaidi no mēnešbiļetes cenas.''.

1.5. izteikt Noteikumu Nr.75 punktu 10. šādā redakcijā:

''10. Noteikumu 9.punkta 9.1.apakšpunktā, 9.2.apakšpunktā, 9.3.apakšpunktā un 9.4.apakšpunktā minētās personas mēnešbiļetes var iegādāties Valmieras autoostā Valmierā, Stacijas ielā 1, sākot ar iepriekšējā mēneša 20.datumu līdz kārtējā mēneša 10.datumam:

10.1. Noteikumu 9.punkta 9.1.apakšpunktā, 9.2.apakšpunktā un 9.3.apakšpunktā minētajām personām uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā deklarēto dzīves vietu, vai rakstisku apliecinājumu no mācību iestādes par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras pilsētā un attiecīgi vispārizglītojošās skolas izsniegto skolēna apliecību, profesionālās vidējās izglītības iestādes izsniegto skolēna apliecību vai augstākās izglītības iestādes izsniegto dienas nodaļas studenta apliecību;

10.2. Noteikumu 9.punkta 9.4.apakšpunktā minētajām personām uzrādot izziņu, kas apliecina Valmieras pilsētā vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus deklarēto dzīves vietu un pensionāra apliecību;

10.3. Izziņa par deklarēto dzīves vietu Valmieras pilsētā derīga 6 (sešus) mēnešus no tās izsniegšanas dienas. Mācību iestādes izsniegtais apliecinājums par faktisko dzīves vietu uz mācību laiku Valmieras pilsētā derīgs uz attiecīgo mācību gadu;

10.4. Noteikumu 9.punkta 9.1.apakšpunktā, 9.2.apakšpunktā, 9.3.apakšpunktā un 9.4.apakšpunktā minētajām personām iegādātās mēnešbiļetes uzskatāmas par derīgām tikai tad, ja tā Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā tiek uzrādīta kopā ar izglītības iestādes izsniegto skolēna vai studenta apliecību vai pensionāra apliecību.''.

1.6. aizstāt Noteikumu Nr.75 punktā 11. nosaukumu ''Valmieras Sociālajā dienestā'' ar nosaukumu ''Valmieras pilsētas pašvaldībā''.

1.7. papildināt Noteikumu Nr.75 punktā 11. aiz vārdiem ''9.2.apakšpunktā'' ar vārdiem ''9.3.apakšpunktā un 9.4.apakšpunktā''.

1.8. aizstāt Noteikumu Nr.75 punktā 12. nosaukumu ''Valmieras Sociālajā dienestā'' ar nosaukumu ''Valmieras pilsētas pašvaldībā''.

2. Šie saistošie noteikumi par grozījumiem 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 ''Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā'' stājas spēkā Latvijas Republikas 19.05.1994. likumā ''Par pašvaldībām'' noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

Valmierā 2011.gada 22.februārī

 

 

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.102
"Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75
"Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2009.gada 7.septembra ārkārtas sēdes lēmumu Nr.530 (protokols Nr.13, 3.§) apstiprināti Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.75 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi Nr.75). Saistošos noteikumus Nr.75 piemērojot praksē, radusies nepieciešamība pārskatīt un atbilstoši Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iespējām papildināt iedzīvotāju kategorijas, kurām ir noteiktas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos Nr.75 paredzēts veikt šādas izmaiņas:
noteikt tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir saņēmuši sociālo garantiju apliecību (šobrīd noteiktas tiesības braukt bez maksas Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā ir tikai pirmsskolas vecuma bērniem);
veikt izmaiņas nosacījumos par tiesībām iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā, nosakot, ka Valmieras pilsētā dzīves vietu vismaz pēdējos divpadsmit mēnešus deklarējušiem pensionāriem ir 50% atlaide no mēnešbiļetes cenas (līdz šim 15% atlaide no mēnešbiļetes cenas);
veikt izmaiņas nosacījumos par tiesībām iegādāties mēnešbiļetes ar atvieglojumiem Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) vispārizglītojošo skolu skolēniem no 1. līdz 12.klasei (ieskaitot) mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot) ir 50% atlaide no mēnešbiļetes cenas (šobrīd 30% atlaide no mēnešbiļetes cenas);
papildus jau esošajām iedzīvotāju kategorijām, kurām ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā, noteikt tiesības iegādāties mēnešbiļetes ar 50% atlaidi no tās cenas Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot), kā arī Valmieras pilsētā dzīves vietu deklarējušiem vai uz mācību laiku faktiski dzīvojošiem Valmieras pilsētā (tai skaitā Dienesta viesnīcā) augstāko izglītības iestāžu dienas nodaļu studentiem mācību gada laikā no septembra līdz maijam (ieskaitot);
precizēt atsevišķus Saistošo noteikumu Nr.75 punktus atbilstoši plānoto grozījumu projektam, kā arī atbilstoši šī brīža situācijai attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja adresi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi braukšanas maksas atvieglojumu nodrošināšanai 2011.gada budžetā plānoti LVL 46 000,- apmērā. No braukšanas maksas atvieglojumiem 2010.gada budžetā paredzētiem finanšu līdzekļiem izlietoti LVL 27 893,-.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs I.Boķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 07.09.2009. saistošajos noteikumos Nr.75 "Par braukšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 102Pieņemts: 17.02.2011.Stājas spēkā: 01.04.2011.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51, 31.03.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
227969
01.04.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)