Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Precizēts 30.01.2001., Latvijas Vēstnesis Nr.16 (2403)

Latvijas Bankas Padomes lēmums Nr. 81/10

Rīgā 2001. gada 11. janvārī

Par ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu

Lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanai nepieciešamo informāciju un sistematizētu respondentu sniegtās informācijas saņemšanu,

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumus" (pielikumā).

2. Noteikt, ka pārskata sniedzējiem uzņēmumiem "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats" jāiesniedz, sākot ar datiem par 2001. gada 1. ceturksni.

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

 

Apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes

2001. gada 11. novembra lēmumu Nr. 81/10

Latvijas Bankas prezidents E. Repš e

"TRANSPORTA UN STARPNIECĪBAS PAKALPOJUMU CETURKŠŅU PĀRSKATA" SAGATAVOŠANAS NOTEIKUMI

"Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskats" izveidots ar mērķi saņemt informāciju, lai nodrošinātu valsts maksājumu bilances sagatavošanu un publicēšanu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tā veicinot tautsaimniecības attīstības analīzi, makroekonomisko prognozēšanu un Latvijas Bankas monetārās politikas īstenošanu un nodrošinot tirgus dalībniekus ar nepieciešamo informāciju.

""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz Latvijas Republikas "Valsts statistikas likumu", likumu "Par Latvijas Banku", saskaņā ar Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" piektā izdevuma prasībām un ievērojot Eiropas Kopienu Statistikas biroja un Eiropas Centrālās bankas norādījumus par maksājumu bilances sagatavošanu un publicēšanu.

 

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. Uzņēmums (uzņēmējsabiedrība; tālāk tekstā - uzņēmums) - juridiskā persona, kas veic preču ražošanu tirgum vai sniedz nefinanšu pakalpojumus ar mērķi gūt peļņu vai citus augļus.

1.2. Pārskata sniedzējs uzņēmums - uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, darbojas Latvijas teritorijā un ir sniedzis transporta pakalpojumus vai saņēmis transporta pakalpojumus, vai sniedzis starpniecības pakalpojumus.

1.3. Rezidenti - visas institūcijas, t.sk. ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas teritorijā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums - studenti). Par rezidentiem uzskatāmas arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas oficiālās pārstāvniecības ārvalstīs.

1.4. Cits rezidents - rezidents, kurš nav attiecīgais pārskata sniedzējs uzņēmums, neatkarīgi no tā, vai šis rezidents patstāvīgi sagatavo un iesniedz "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskatu".

1.5. Nerezidenti - visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums - studenti). Par nerezidentiem uzskatāmas arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas oficiālās pārstāvniecības Latvijā.

1.6. Transporta pakalpojumi - pasažieru pārvadāšana, kravu pārvadāšana, kravu iekraušana un izkraušana, ja to veic kravas pārvadātājs, transportlīdzekļa noma pasažieru un kravu pārvadāšanai, transportlīdzekļa remonts, transportlīdzekļa apgāde, kā arī citi transporta pakalpojumi.

1.7. Transportlīdzekļa remonts - transportlīdzekļa remontdarbu izmaksas, kas palielina tā vērtību.

1.8. Transportlīdzekļa apgāde - transportlīdzekļa nodrošināšana ar tā darbībai nepieciešamajām precēm (degviela, pārtika un citas preces).

1.9. Citi transporta pakalpojumi - kravu iekraušana un izkraušana, ja to neveic kravas pārvadātājs, ostu un lidostu pakalpojumi, ar gaisa satiksmes vadīšanu saistīti pakalpojumi, ar pasažieru un kravu pārvadāšanu saistīti aģentu pakalpojumi, ekspeditoru pakalpojumi, sliežu ceļu izmantošana, visu veidu preču glabāšana, muitas deklarāciju noformēšana, kravu apstrāde, transportlīdzekļa tehniskā apkope un kārtējais remonts un citi transporta palīgdarbības pakalpojumi.

1.10. Starpniecības pakalpojumi - transporta pakalpojumu organizēšana un maksājumu veikšana, ja transporta pakalpojumu organizētājs un maksājumu veicējs pats nav transporta pakalpojumu saņēmējs vai transporta pakalpojumu sniedzējs.

 

2. PĀRSKATA SAGATAVOŠANA

2.1. "Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskatu" (3-MB; UPDK 0620118; 1. pielikums; tālāk tekstā - pārskats) sagatavo uzņēmums, kurš sniedzis transporta pakalpojumus vai saņēmis transporta pakalpojumus, vai sniedzis starpniecības pakalpojumus.

2.2. Pārskatā iekļauj informāciju par transporta un starpniecības pakalpojumiem, kas sniegti vai saņemti pārskata periodā, neatkarīgi no tā, kad par tiem ir veikta vai saņemta samaksa.

2.3. Pārskata sadaļu "Sniegtie transporta pakalpojumi" aizpilda, ja:

2.3.1. pārskata sniedzējs uzņēmums veicis pasažieru pārvadāšanu starptautiskajos maršrutos, iznomājis transportlīdzekli nerezidentam pasažieru vai kravu pārvadāšanai, veicis nerezidenta transportlīdzekļa apgādi, kā arī sniedzis citus transporta pakalpojumus nerezidentam, samaksu par šiem pakalpojumiem saņemot tieši no nerezidenta;

2.3.2. pārskata sniedzējs uzņēmums veicis importa kravu pārvadāšanu uz Latviju,1 eksporta kravu pārvadāšanu no Latvijas,1 tranzītkravu pārvadāšanu caur Latviju1 un nerezidentu kravu pārvadāšanu ārvalstīs, kā arī šo kravu iekraušanu un izkraušanu neatkarīgi no tā, vai krava pieder pašam pārskata sniedzējam uzņēmumam, citam rezidentam vai nerezidentam, un neatkarīgi no tā, vai samaksu par šo kravu pārvadāšanu pārskata sniedzējs uzņēmums saņēmis no cita rezidenta vai nerezidenta.

2.4. Pārskata sadaļu "Saņemtie transporta pakalpojumi" aizpilda, ja pārskata sniedzējs uzņēmums pasažieru vai kravu pārvadāšanai nomājis transportlīdzekli no nerezidenta, ja nerezidents veicis pārskata sniedzēja uzņēmuma transportlīdzekļa remontu, kā arī ja pārskata sniedzējs uzņēmums saņēmis transportlīdzekļa apgādi un citus transporta pakalpojumus no nerezidenta, par šiem pakalpojumiem samaksājot tieši nerezidentam.

2.5. Pārskata sadaļu "Starpniecība starp citu rezidentu un nerezidentu" aizpilda, ja:

2.5.1. pārskata sniedzējs uzņēmums saņēmis samaksu no nerezidenta par cita rezidenta veikto nerezidenta kravu pārvadāšanu, nerezidenta transportlīdzekļa apgādi, kā arī citiem transporta pakalpojumiem nerezidentam (ieskaitot saņemto komisijas maksu);

2.5.2. pārskata sniedzējs uzņēmums samaksājis nerezidentam par pārdotajām biļetēm citiem rezidentiem uz pasažieru pārvadātāju (nerezidentu) organizētajiem reisiem, kā arī par nerezidenta veikto cita rezidenta kravu pārvadāšanu un citiem transporta pakalpojumiem citam rezidentam.

2.6. Pārskata sadaļu "Starpniecība starp nerezidentiem" aizpilda, ja pārskata sniedzējs uzņēmums saņēmis komisijas maksu par starpniecību starp nerezidentiem.

2.7. Pārskatu sagatavo divos eksemplāros, un vienu no tiem pārskata sniedzējs uzņēmums iesniedz Latvijas Bankai, bet otrs tiek glabāts pārskata sniedzējā uzņēmumā.

2.8. Pārskata periods - 1. ceturksnis (1. janvāris-31. marts), 2. ceturksnis (1. aprīlis-30. jūnijs), 3. ceturksnis (1. jūlijs-30. septembris), 4. ceturksnis (1. oktobris-31. decembris).

2.9. Pārskatā summas norāda veselos latos.

2.10. Ja kādā no iepriekšējiem pārskatiem bijusi kļūda, pārskatu par attiecīgo ceturksni iesniedz atkārtoti, iekļaujot visu informāciju.

2.11. Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Maksājumu bilances statistikas daļa sniedz konsultācijas par pārskata sagatavošanu.

2.12. Latvijas Banka valsts maksājumu bilances vajadzībām vāktos individuālos datus izmanto kopsavilkumu sagatavošanai un nepublicē vai citādi neizpauž tādā veidā, kas tieši vai netieši ļautu identificēt kādu fizisko vai juridisko personu.

 

3. PĀRSKATA IESNIEGŠANA

3.1. Pārskatu papīra dokumenta veidā iesniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2a, Rīgā, LV-1050, uz aploksnes norādot "3-MB ceturkšņa pārskats":

3.1.1. par 1. ceturksni - līdz 25. aprīlim;

3.1.2. par 2. ceturksni - līdz 25. jūlijam;

3.1.3. par 3. ceturksni - līdz 25. oktobrim;

3.1.4. par 4. ceturksni - līdz 25. janvārim.

1.pielikums

18110.GIF (464108 BYTES)

29110.GIF (287019 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ""Transporta un starpniecības pakalpojumu ceturkšņa pārskata" sagatavošanas noteikumu" apstiprināšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 81/10Pieņemts: 11.01.2001.Stājas spēkā: 11.01.2001.Zaudē spēku: 01.01.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 25.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
2271
11.01.2001
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)