Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.168

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.13 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 36., 106., 141.nr.; 2010, 99.nr.; 2011, 3.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 3 934 120 latu. Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 2 074 854 lati. Apakšaktivitātes turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu organizē par apakšaktivitātes ietvaros atlikušo finansējumu.";

1.2. papildināt 11.1.1.apakšpunktu aiz vārda "izstrādā" ar vārdiem "un apstiprina";

1.3. aizstāt 11.1.4.apakšpunktā vārdu "nolikumu" ar vārdu "reglamentu";

1.4. papildināt noteikumus ar 11.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.15. ievieto savā tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku.";

1.5. izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, asistentu) nodrošināšana;";

1.6. papildināt II nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētais asistenta pakalpojums projektā ir atbalstāms līdz 2012.gada 31.augustam.";

1.7. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Projekta attiecināmo izmaksu minimālā un maksimālā kopsumma pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā - no 35 140 latiem līdz 281 121 latam, otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās - no 35 140 latiem līdz 150 000 latiem.";

1.8. papildināt 19.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Paziņojumu par otro projektu iesniegumu atlases kārtu izsludina ne vēlāk kā līdz 2011.gada 2.maijam.";

1.9. izteikt 21.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"21.2. projekta iesniegumu veido aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā - 1.pielikums, otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās - 1.1 pielikums) un šādi pielikumi:";

1.10. svītrot 24.punktu;

1.11. izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sadarbības iestādē var iesniegt:

25.1. papīra formā, pievienojot identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, visus dokumentus ievietojot iepakojumā un aizzīmogojot;

25.2. elektroniska dokumenta formā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, ievērojot šādas prasības:

25.2.1. projekta iesniegums ir izstrādāts DOC, XLS vai PDF datņu formātā;

25.2.2. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu atlases termiņa beigām.";

1.12. papildināt 28.punkta pirmo teikumu aiz vārda "statusā" ar vārdiem "(bez balsstiesībām)";

1.13. papildināt 29.punktu aiz vārda "apstiprināšanā" ar vārdiem "vai noraidīšanā";

1.14. aizstāt 30.punktā vārdu "nolikums" ar vārdu "reglaments";

1.15. aizstāt 32.punktā vārdus "Projekta iesniedzēju" ar vārdiem "Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā projekta iesniedzēju";

1.16. papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās projekta iesniedzēju un projekta iesniegumu vērtē šādā secībā: atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma 1.punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, 2.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem, 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem un 4.punktā minētajam finansējuma piešķiršanas kritērijam.";

1.17. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu apstiprināt, ja atbilstība visiem šo noteikumu 34., 35. un 37.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā" (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai atbilstība visiem šo noteikumu 4.pielikuma 1., 2. un 4.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem ir novērtēta ar "Jā" (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām).";

1.18. aizstāt 39.punkta ievaddaļā vārdus "Sadarbības iestāde" ar vārdiem "Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā sadarbības iestāde";

1.19. papildināt noteikumus ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt un tālāk nevērtēt projekta iesniegumu, ja:

39.1 1. projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.1., 2.12. un 2.13.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

39.1 2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 1.3., 1.4., 1.5., 2.1. vai 2.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

39.1 3. projekta iesniegums vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 4.pielikuma 3.2. vai 3.7.apakšpunktā minētajiem kvalitātes kritērijiem saņēmis mazāk par diviem punktiem, atbilstoši 3.4.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam - mazāk par pieciem punktiem un atbilstoši 3.9.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam - mazāk par vienu punktu.";

1.20. izteikt 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"40. Sadarbības iestāde pieņem lēmumu noraidīt projekta iesniegumu, ja tas šo noteikumu 37.punktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē" (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai šo noteikumu 4.pielikuma 4.1.apakšpunktā minētajā finansējuma piešķiršanas kritērijā ir novērtēts ar "Nē" (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām).

41. Ja projektu iesniegumu atlases kārtā vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu un minētajiem projektu iesniegumiem attiecīgajā atlases kārtā finansējums nav pietiekams, prioritāri atbalstāms projekts, kurā ir paredzams lielāks labuma saņēmēju skaits atbilstoši šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai šo noteikumu 4.pielikuma 3.2.apakšpunktā minētajam kvalitātes kritērijam (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām).";

1.21. izteikt 42.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.1. projekta iesnieguma precizēšana atbilstoši šo noteikumu 34.9., 34.13., 34.14., 34.15., 35.7. vai 35.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem (attiecināms uz pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu) vai šo noteikumu 4.pielikuma 1.2., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem (attiecināms uz otro un turpmākajām projektu iesniegumu atlases kārtām);";

1.22. svītrot 50.punktā vārdu "divas";

1.23. svītrot 51.1.apakšpunktā vārdus "un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju";

1.24. izteikt 53.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);";

1.25. aizstāt 53.1 punktā vārdu "janvāri" ar vārdu "martu";

1.26. papildināt noteikumus ar 54.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.10. atlīdzības izmaksas šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētajiem asistentiem, ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja tās netiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un Eiropas Sociālā fonda vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu ietvaros.";

1.27. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc vienošanās vai līguma noslēgšanas, vienošanās vai līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.";

1.28. izteikt 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Šo noteikumu 51.1.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas, sākot ar 2011.gada 1.janvāri, plāno un piemēro kā faktiskās izmaksas. Šo noteikumu 51.1.apakšpunktā un 68.2 punktā minēto netiešo izmaksu kopsumma nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.";

1.29. papildināt noteikumus ar 68.2 punktu šādā redakcijā:

"68.2 Šo noteikumu 53.1.apakšpunktā minētās atlīdzības izmaksas, pamatojoties uz darba līgumu, projekta administrēšanas darbu veikšanai, kas radušās no 2011.gada 1.janvāra līdz 28.februārim, kā neattiecināmās netiešās izmaksas var segt no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, ja darba līgums tika noslēgts pirms 2011.gada 6.janvāra un finansējuma saņēmējs minētās izmaksas ir pamatojis ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem.";

1.30. papildināt noteikumus ar 1.1 pielikumu šādā redakcijā (pielikums);

1.31. papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.150

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums: 1. cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums: 1.2. Izglītības un prasmes
Pasākuma numurs un nosaukums: 1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana
Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā
Projektu iesniegumu atlases veids: Atklātā projektu iesniegumu atlase (otrā un turpmākās projektu iesniegumu atlases kārtas)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

1.1. Projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona)

N

1.2. Projekta iesniedzējam nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto nodokļu parādu (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona)

P

1.3. Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

N

1.4. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

1.5. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

1.6. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītas

P

1.7. Projekta iesniegums ir iesniegts papīra formā (iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)) vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā

P

1.8. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

1.9. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu minētie pielikumi

P

1.10. Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajam projekta īstenošanas periodam  

P

1.11. Projekta iesniegumā pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un attiecināmo izmaksu kopsumma norādīta pilnos latos  

P

1.12. Projekta iesniegumā pieprasītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto minimālo attiecināmo izmaksu summu un nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteikto maksimālo attiecināmo izmaksu summu  

P

1.13. Projekta iesniegumā attiecināmās izmaksas pa gadiem norādītas pilnos latos aritmētiski pareizi un atbilst projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām kopsummām

P

1.14. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksu pozīcijas atbilst normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām  

P

1.15. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktos izmaksu ierobežojumus  

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtējums
(Jā/Nē)

2.1. Projekts atbilst aktivitātes mērķim - nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem  

N

2.2. Projektā paredzēts īstenot vienu vai vairākas normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktās atbalstāmās darbības  

N

2.3. Projekta iesniegumā ir definēta risināmā problēma un pamatotas izvēlētās mērķa grupas vajadzības  

P

2.4. Projektā plānotās aktivitātes paredz definētās problēmas risināšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

P

2.5. Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu  

P

2.6. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti un to rādītāji ir precīzi formulēti un izmērāmi (sasniedzamie rezultāti ir norādīti vienībās ar konkrētām vērtībām)  

P

2.7. Projektā plānotie rezultāti un to rādītāji sekmē apakšaktivitātes iznākuma rādītāju sasniegšanu - 10 000 sociālās atstumtības riska grupu izglītojamo, kas saņēmuši Eiropas Sociālā fonda atbalstu mācībām  

P

2.8. Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības sistēma un tai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši projekta vajadzībām  

P

2.9. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas normatīvajā aktā par apakšaktivitātes īstenošanu noteiktajā laika periodā  

P

2.10. Projekta iesniegumā norādītās izmaksas atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam, tās ir nepieciešamas un pamatotas, lai sasniegtu projekta mērķus un īstenotu plānotās darbības  

P

2.11. Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasībām  

P

2.12. Projekta iesniedzējs ir izglītības iestāde vai pašvaldība, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona  

N

2.13.

Projekta iesniedzējs nav saņēmis atbalstu apakšaktivitātes pirmajā atlases kārtā  

N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtējums
(punktu skala)

3.1. Sadarbības partneru iesaiste projektā  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.1.1. projektā nav iesaistīti partneri

0

3.1.2. projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens no šādiem sadarbības partneriem:

1) izglītības iestāde, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas;

2) pašvaldība;

3) iestāde vai organizācija, kas risina speciālās izglītības jautājumus vai darbojas sociālās atstumtības riska jauniešu atbalsta jomā

2

3.1.3. projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīti divi no šā pielikuma 3.1.2.apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem, no kuriem viens ir izglītības iestāde, kas īsteno speciālās vai sociālās korekcijas vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas

4

3.1.4. projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīti visi trīs šā pielikuma 3.1.2.apakšpunktā minētie sadarbības partneri

6

3.2. Projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits

Jāiegūst vismaz
2 punkti

3.2.1. mazāk nekā 20

0

3.2.2. no 20 līdz 49

2

3.2.3. no 50 līdz 100

5

3.2.4. vairāk par 100

7

3.3. Projekta iesniedzēja pieredze pasākumu īstenošanā jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai vai jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.3.1. nav pieredzes

0

3.3.2. ir pieredze vismaz 1 gadu

2

3.3.3. ir pieredze vairāk kā 3 gadus

4

3.4. Projekta iesniedzēja sagatavotība pasākumu īstenošanai jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai vai jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācijai izglītībā  

Jāiegūst vismaz
5 punkti

3.4.1. nav izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai, un nav pieejams projekta īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls

0

3.4.2. ir izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai vai ir pieejams projekta īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls

5

3.4.3. ir izstrādāta sistēma sociālās atstumtības riska mazināšanai un iekļaujošās izglītības pasākumu īstenošanai, un ir pieejams projekta īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta personāls

10

3.5. Projekta iesnieguma sasaiste (savstarpēji papildinoša pozitīva ietekme) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijām darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.1.3.3.aktivitātē "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem"  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.5.1. nav savstarpēji papildinošas ietekmes

0

3.5.2. ir savstarpēji papildinoša ietekme

2

3.6. Projektā plānotie pieredzes apmaiņas pasākumi (projekta mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo esošo metožu pielietošanai, metodisko materiālu un programmu izmantošanai) un inovatīvu risinājumu ieviešana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.6.1. projekts neparedz pieredzes apmaiņas pasākumus un inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

0

3.6.2. projekts paredz pieredzes apmaiņas pasākumus vai inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

1

3.6.3. projekts paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai, konkrēts pasākumu plāns inovatīvo risinājumu praktiskai ieviešanai mācību procesā nav izstrādāts

3

3.6.4. projekts paredz pieredzes apmaiņas pasākumus un inovatīvu risinājumu ieviešanu jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai, ir izstrādāts konkrēts pasākumu plāns inovatīvo risinājumu praktiskai ieviešanai mācību procesā (norādot veicamos uzdevumus, to izpildes termiņus un atbildīgos par uzdevuma veikšanu)

4

3.7. Projekta īstenošanas risku izvērtējums  

Jāiegūst vismaz
2 punkti

3.7.1. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski vai projekta iesniegumā iespējamie riski izvērtēti nepilnīgi un pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts

0

3.7.2. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

2

3.7.3. projekta iesniegumā iespējamie riski ir izvērtēti, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

3

3.8. Projektu izmaksu efektivitāte - projekta vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.8.1. virs 1500 latiem

0

3.8.2. no 1000 līdz 1500 latiem

2

3.8.3. no 500 līdz 1000 latiem

4

3.8.4. mazāk par 500 latiem

6

3.9. Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības un invalīdu tiesību) ievērošanu  

Jāiegūst

vismaz
1 punkts

3.9.1. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

3.9.2. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

3.9.3. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

3

3.10. Projekta aktivitāšu īstenošanas un pakalpojuma nodrošināšanas vieta  

Kritērijs nav izslēdzošs

3.10.1. pakalpojums tiek nodrošināts pietiekami tuvu labuma saņēmēja dzīvesvietai (tālāk nekā 30 km attālumā, bet nepārsniedzot 60 km no labuma saņēmēja dzīvesvietas)

0

3.10.2. pakalpojums tiek nodrošināts tuvu labuma saņēmēja dzīvesvietai (ne tālāk kā 30 km attālumā no labuma saņēmēja dzīvesvietas)

5

3.10.3. pakalpojums tiek nodrošināts labuma saņēmēja dzīvesvietas teritorijā (ne tālāk kā 5 km attālumā no labuma saņēmēja dzīvesvietas)

10

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtējums
(Jā/Nē)

4.1. Ja projekta iesniegums atbilst šā pielikuma 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 2.1., 2.2., 2.12. un 2.13.apakšpunktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī 3.9.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 1 punktu, 3.2. un 3.7.apakšpunktā minētajos vērtēšanas kritērijos katrā ir saņēmis vismaz 2 punktus, 3.4.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā ir saņēmis vismaz 5 punktus un kvalitātes kritēriju kopvērtējumā ir saņēmis vismaz 20 punktus, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu, attiecīgajam projekta iesniegumam pietiek apakšaktivitātes atlases kārtā pieejamā finansējuma  

N

Piezīmes.

1. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem, tai skaitā kritērijiem par horizontālajām prioritātēm, vērtē ar noteiktu punktu skalu. Kritērijos, kur tas nepieciešams, ir norādīts minimālais punktu skaits, kas ir jāsasniedz, lai projekta iesniegums netiktu noraidīts.

2. Projekta iesniegumus vērtē ar "Jā" un "Nē" saskaņā ar administratīvajiem un atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritēriju. Kritērijos, kas ir vērtējami ar "Jā" vai "Nē", ir divas vērtējuma iespējas:

N - ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida;

P - var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam lēmumā noteiktajā laikā."

2. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.martu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.BroksIzglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 1.marta
noteikumiem Nr.168

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 17.februāra
noteikumiem Nr.150

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.150 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 168Pieņemts: 01.03.2011.Stājas spēkā: 04.03.2011.Piemērojams ar: 01.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 03.03.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
226626
04.03.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)