Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Apstiprināti

ar 18.09.2003. lēmumu Nr. 13/14

Saistošie noteikumi Nr.58 "Jelgavas teritorijas plānojuma laika posmam līdz 2010.gadam zonējuma grozījumi"

Izdoti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.423

"Noteikumi par teritoriju plānojumiem"

un LR likumu "Par pašvaldībām"

1.Jelgavas teritorijas plānojuma zonējums

(grafisko materiālu iespējams apskatīt Jelgavas pilsētas Būvvaldē Jelgavā, Lielā ielā 11)

 

1.1. Jelgavas teritorijas zonējums un apbūves vadlīnijas

Teritoriju atļautās izmantošanas nosaka pilsētas teritorijas funkcionālo organizāciju, teritorijas izmantošanas veidu un konkrētām teritorijām specifiskus noteikumus.

Jelgavas teritorijas plānojumā ir saglabāts vēsturiski izveidojies pilsētas zonējums:

a) pilsētas centrālajā daļā ir izvietoti sabiedriskie un darījuma objekti jaukti ar dzīvojamām teritorijām;

b) ap pilsētas centrālo daļu koncentrēti ap nelieliem apakšcentriem ir izvietojušies dzīvojamie rajoni ar blīvi apdzīvotām teritorijām,

c) rūpniecības teritorijas izvietotas pie transporta maģistrālēm ārpus pilsētas centra.

No funkcionālā izmantošanas viedokļa pilsētas teritorija ir sadalīta sekojošās zonās:

1) sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas;

2) pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijas;

3) jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas;

4) darījumu iestāžu teritorijas;

5) daudzstāvu dzīvojamās teritorijas;

6) savrupmāju (ģimenes māju) teritorijas;

7) augļudārzu teritorijas;

8) dabas pamatnes teritorijas;

9) sabiedriskās apzaļumotās teritorijas;

10) meži un mežaparki;

11) ražošanas teritorijas;

12) noliktavu un komunālās teritorijas;

13) tehniskās apbūves teritorijas;

14) automaģistrāles, ielas un ceļi.

Atsevišķi ir izdalītas - mākslīgās un dabīgās ūdenskrātuves,

- kapsētas.

Teritoriju veidi (zonējums) atbilstoši to atļautajai izmantošanai

Krāsu apzīmējumi teritorijas plānojumā

Burtu apzīmējumi apbūves noteikumos

Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas

sarkana

SD

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijas

Rozā ar atb. funkcijai diagonālu krāsojumu

PF

Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas

Oranža ar sarkanu diagonālu svītrojumu

DzSD

Darījumu iestāžu teritorijas

violeta

DT

Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas

oranža

DzD

Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijas

dzeltena

DzS

Augļudārzu teritorijas

dzeltenzaļa

AD

Dabas pamatnes teritorijas

Gaiši zaļa

V

Sabiedriskās apzaļumotās teritorijas

Zaļa

PZ

Meži un meža parki

Tumši zaļa

M

Ūdeņi

zila

 

Ražošanas teritorijas

Gaiši violeta

RT

Noliktavu un komunālās teritorijas

tumši violeta

NT

Tehniskās apbūves teritorijas

pelēka

TT

Automaģistrāles, ielas, ceļi

Tumši pelēka

 

 

 

 

1.Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas

Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids paredzēts sabiedriskiem vai sociāliem nolūkiem un ietver arī valsts, pašvaldības, reliģisku, izglītības, labklājības, labdarības vai citu līdzīgu nekomerciālu izmantošanu, kā arī darījumu iestādes un mazumtirdzniecības un pakalpojumu objektus. Šajās teritorijās paredzēts izvietot administratīvās pārvaldes iestāžu, izglītības, veselības aprūpes, kultūras, sporta, reliģisko iestāžu teritorijas, kā arī pakalpojumu, tirdzniecības, finanšu, dažādu uzņēmumu (ne rūpnieciska rakstura) teritorijas.

Sabiedriskās un darījumu teritorijas galvenokārt izvietojas Jelgavas centrā, veidojot pilsētas sabiedriskās dzīves kodolu, kā arī apakšcentros lielākajos dzīvojamos rajonos. Nav iespējams strikti nodalīt sabiedriskās iestādes no darījuma iestādēm, jo daudzas iestādes vienlaicīgi ietver abas augstākminētās funkcijas.

Apbūves vadlīnijas

1) Sabiedriskās un darījumu teritorijas paredzēts izmantot pārvaldes, kultūras, izglītības, apkalpes tml. iestāžu vajadzībām, kā arī biroju ēkām.

2) Pieļaujama dzīvokļu izbūve, autostāvvietu izbūve.

3) Netiek atļauta rūpnieciska darbība vai darbība, kas rada būtisku piesārņojumu un paaugstinātu trokšņu līmeni.

4) Maksimālais pieļaujamais stāvu skaits ir 6 stāvi; iespējama atkāpe dažādām specifiskām būvēm kā baznīcas vai sporta būves.

5) Noteikumi par brīvajām teritorijām, autostāvvietu un specifisku tehnisku iekārtu izvietojumam risināmi detālplānojumos.

6) Pilsētbūvniecības pieminekļu un kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības zonām piemērojami īpaši noteikumi.

Sabiedrisko un darījumu iestāžu teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā apzīmētas sarkanā krāsā, turpmākai lietošanai pieņemts saīsinājumsSD.

2. Pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijas

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids paredzēts pilsētas funkcionēšanai nepieciešamās teritorijas. Pašvaldības funkciju realizēšanai var būt nepieciešamas dažādu atļauto izmantošanu teritorijas. Teritorijas ir izvietotas visā pilsētā.

Apbūves vadlīnijas

Apbūves vadlīnijas ir noteiktas katrai konkrētai teritorijas izmantošanai.

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā apzīmētas rozā krāsā ar attiecīgās funkcijas krāsas diagonālu svītrojumu.

 

3. Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas

Jauktu dzīvojamo un darījumu iestāžu teritorijās galvenais zemju un būvju izmantošanas veids ir darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, kā arī daudzdzīvokļu nami. Pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas nerada būtisku piesārņojumu, izvietošana. Šajās teritorijās paredzēts izvietot ēkas ar tirdzniecības, apkalpes vai darījumu iestādēm ēku pirmajos stāvos vai ēku daļās.

Apbūves vadlīnijas

1) Jauktās dzīvojamās un darījumu teritorijās paredzēts izvietot dzīvojamās ēkas un darījumu iestādes (veikalus, darbnīcas, administratīvās iestādes, pakalpojumu iestādes, kultūras objektus), kas iekļaujas apkārtējā vidē un nerada būtisku piesārņojumu un paaugstinātu trokšņu līmeni. Teritoriju sadalījums dzīvojamās un darījumu teritorijās veicams detālplānojumos.

2) Paredzama autostāvvietu ierīkošana, lai būtu nodrošināta piekļūšana darījumu objektiem un lai dzīvojamie kvartāli būtu nodrošināti ar autostāvvietām. Izvietojums un platības risināmi detālplānojumos.

3) Ēku maksimālais stāvu skaits ir 6 stāvi, ja piekļaujas savrupmāju (ģimenes māju) apbūvei - 3 stāvi.

4) Pilsētbūvniecības pieminekļu un kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības zonām piemērojami īpaši noteikumi.

Jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas ar diagonālu svītrojumu sarkanā un oranžā krāsā, turpmākai lietošanai pieņemts saīsinājums DzSD.

4. Darījumu iestāžu teritorijas

Darījumu iestāžu teritorijās galvenais zemju un būvju izmantošanas veids ir darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības iestādes. Pieļaujama vieglās ražošanas uzņēmuma, kas nerada būtisku piesārņojumu, izvietošana. Šajās teritorijās paredzētas izvietot ēkas ar tirdzniecības, apkalpes vai darījumu iestāžu funkcijām.

Apbūves vadlīnijas

1) Darījumu teritorijās paredzēts izvietot darījumu iestādes (veikalus, darbnīcas, vairumtirdzniecības bāzes, infrastruktūras objektus), kas iekļaujas apkārtējā vidē un nerada būtisku piesārņojumu un paaugstinātu trokšņu līmeni.

2) Ēku maksimālais stāvu skaits ir 3 stāvi.

Darījumu iestāžu teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas violetā krāsā, turpmākai lietošanai pieņemts saīsinājums DT.

5. Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas

Daudzstāvu dzīvojamās teritorijās primārais zemes izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu māju dzīvojamā apbūve ar īres vai privātiem dzīvokļi. Jaunas teritorijas daudzstāvu dzīvojamās apbūves izvietošanai nav paredzētas, ir jāpabeidz esošo rajonu būvniecība pēc jau izstrādātajiem vai pārstrādātajiem detalplānojumiem. Galvenais uzdevums ir šo rajonu humanizācija, padarot estētiski vērtīgus iekšpagalmus un ēku ārējos veidolus, kā arī ēku tehniskās kvalitātes uzlabošana.

Apbūves vadlīnijas

1) Paredzēta daudzstāvu ēku apbūve, samazinot stāvu skaitu līdz 5 stāviem, gan mazstāvu dzīvojamo ēku apbūve. Mazstāvu dzīvojamās ēkas ar maksimālo stāvu skaitu 3 stāvi ir izvietojamas vietās, kur daudzstāvu apbūve ir tiešā tuvumā savrupmāju apbūvei, lai veidotu augstuma pārejas zonu.

2) Daudzstāvu apbūves teritorijās izveidojami objekti kvartālu nepieciešamās infrastruktūras nodrošinājumam - tirdzniecības pakalpojumu iestādēm, bērnudārziem u.tml. iestādēm, kas nerada apkārtējās vides piesārņojumu.

3) Paredzama autostāvvietu un garāžu izbūve saskaņā ar detālplānojumiem.

4) Būvniecībā pielietojami tikai individuāli izstrādāti dzīvojamo ēku projekti, netiek atzīta bezbēniņu jumta konstrukciju pielietošana, arī esošajām ēkām izbūvējami bēniņu vai mansarda stāvi.

Daudzstāvu dzīvojamās teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas oranžā krāsā, turpmākai lietošanai pieņemts apzīmējums DzD.

5. Savrupmāju (ģimenes māju) teritorijas

Savrupmāju (ģimenes māju) teritorijās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju un to apkalpojošo ēku apbūve. Jelgavas teritorijas plānojumā paredzēts saglabāt esošās savrupmāju (ģimenes māju) teritorijas un veidot jaunus savrupmāju rajonus ģeogrāfiski izdevīgās vietās, paredzot izveidot ielu tīklu un nepieciešamās inženierkomunikācijas. Jaunas teritorijas paredzamas ārpus pilsētas centra pie izdevīgām piekļūšanas iespējām. Esošās savrupmāju (ģimenes māju) teritorijās jānodrošina ar inženierkomunikācijām un apkalpes objektiem. Savrupmāju (ģimenes māju) teritorijās paredzēts izvietot savrupmājas, dvīņu mājas, atsevišķā zemesgabalā vietējas nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti.

Apbūves vadlīnijas

1) Šīs teritorijas paredzētas ģimenes ēku celtniecībai, apkalpes, tirdzniecības objektu, bērnudārzu u.tml.objektu būvniecībai.

2) Zemes gabalu platības ēku celtniecībai paredzētas 800-1200 m2 platībā.

3) Maksimālais stāvu skaits ir 3 stāvi.

4) Jāveido ielu apzaļumojums, jāizbūvē ietves un veloceliņi.

5) Iespējams izvietot autostāvvietas saskaņā ar detālplānojumu.

6) Pilsētbūvniecības pieminekļiem un apbūves aizsardzības zonām ir īpaši noteikumi.

Savrupmāju (ģimenes māju) teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā attēlotas dzeltenā krāsā, turpmākai lietošanai pieņemts apzīmējums DzS.

 

6. Augļu dārzu teritorijas

Augļu dārzu teritorijās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir vasarnīcu, sezonas dārza māju, savrupmāju (ģimenes māju) un šo māju apkalpes objektu apbūve. Jelgavas teritorijas plānojumā nav paredzēta jaunu augļu dārzu teritoriju izveide. Teritorijās, kur iespējams, sakārtojot infrastruktūru, augļu dārzu teritorijas pārveidojamas par savrupmāju teritorijām.

Apbūves vadlīnijas

1) Pieļaujama augļu dārzu, vasarnīcu un savrupmāju atrašanās, kā arī apkalpes objekti.

2) Maksimālais stāvu skaits 3 stāvi.

3) Apbūve nedrīkst pārsniegt 30 % no kopējās teritorijas.

4) Nav pieļaujama ražošanas objektu vai objektu, kas rada piesārņojumu izvietošana.

Augļu dārzu teritorija Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas dzeltenzaļā krāsā un tālākai lietošanai apzīmētas AD.

7. Dabas pamatnes teritorijas

Dabas pamatnes teritorijas nozīmē ir teritorijas, ko aizņem dabas teritorijas, aizsargājamās dabas teritorijas, pludmales un ūdenskrātuves un to aizsargjoslas, kur apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana atkarībā no attiecīgās izbūves teritorijas daļas īpatnībām, ir saistīta ar dabas resursu izmantošanu, arī rekreāciju un vides aizsardzību. Dabas pamatnes teritorijas ietver pļavas, dabiskās ūdensmalas, ornitoloģiskā lieguma teritorijas, ielu un ceļu malas bez speciāli izveidotiem apstādījumiem, krūmājus.

Apbūves vadlīnijas

1) Dabas pamatnes teritoriju atļautās izmantošanas un to noteikumus pamato ar attiecīgās teritorijas detālplānojumu.

2) Dabas pamatnes teritorijās iespējams izvietot labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves.

3) Pie upēm - Lielupes, Svētes, Platones, Vircavas - iespējama organizētu peldvietu izveidošana.

4) Ornitoloģiskā lieguma apsaimniekošana saskaņā Jelgavas palienes pļavu Dabas aizsardzības plānu.

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas ir obligāti jāveic objekta ietekmes uz vidi izvērtēšana.

Dabas pamatnes teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas gaiši zaļā krāsā un turpmākai lietošanai apzīmētas V.

8. Sabiedriskās apzaļumotās teritorijas

Sabiedriskās apzaļumotās teritorijas nozīmē sabiedrībai pieejamas ar augiem apaudzētas un koptas sabiedrisko apstādījumu teritorijas, kur neiegūst produkciju un kas ietver parku, dārzu un skvēru stādījumus, kā arī ar rekreāciju saistītas būves, kur apbūve nav galvenais zemes izmantošanas veids, bet izmantošana saistīta ar rekreāciju un vides aizsardzību.

Sabiedriskajās apzaļumotajās teritorijās ietilpst visi pilsētā veidotie apstādījumi - parki, skvēri, iekškvartālu apzaļumojums, ielu apzaļumojums ārpus ielu sarkanajām līnijām. Mēroga specifikas dēļ Jelgavas teritorijas plānojuma grafiskajā materiālā ir parādīti tikai lielākie apzaļumotie objekti. Iekškvartālu un ielu apzaļumojums ir atspoguļojams detālplānojumos. Paredzēts saglabāt visas esošās parku un skvēru teritorijas. Papildus paredzēts izveidot aktīvās atpūtas parku Pasta salā. Paredzēts papildināt ielu apstādījumus un skvērus, lai veidotos "zaļās joslas", kas caurvij pilsētu.

Apbūves vadlīnijas

1) Pieļaujamas tikai teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, kas nodrošina apskatāmās teritorijas funkcionēšanu.

2) Iespējama specifiskā apbūve: parkos- atrakciju būves, estrādes; krastmalās iespējamas laivu un jahtu stāvvietas, saskaņā ar detālplānojumu iespējamas autostāvvietas.

Sabiedriskās apzaļumotās teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas zaļā krāsā un turpmākai lietošanai apzīmētas PZ.

9. Kapsētas

Kapsētas ir teritorijas, kurās vēsturiski ir tikuši veikti vai pašlaik tiek veikti apbedījumi:

Apbūves vadlīnijas

1) teritorijas ir izmantojamas vienīgi kā kapsētas;

2) pieļaujama apkalpes būvju un autostāvvietu izvietošana;

Kapsētu teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas zaļā krāsā ar rūtojumu un turpmākai lietošanai apzīmētas K.

10. Meži un mežaparki

Mežu un mežaparku teritorijas nozīmē sabiedrībai pieejamas labiekārtotas mežaparku un aizsargājamas mežu teritorijas, kā arī ar attiecīgo izmantošanu saistītas būves. Mežu un mežaparku teritorijā ietilpst pilsētas meži, kas kopumā aizņem 1264 ha. Tie ir aizsargājami meži, kuros nav atļauta saimnieciska darbība, izņemot kopšanas cirtēs. Pašlaik pilsētā ir viens daļēji iekārtots mežaparks starp Pērnavas ielas dzīvojamo masīvu un rūpnīcu "Latvijas Keramika". Mežaparkus būtu iespējams izveidot meža nogabalā starp Siera muižu un Aizsargu ielu, kā arī pie Ruļļu karjera.

Apbūves vadlīnijas

1) Mežos nav atļauta saimnieciskā darbība, izņemot kopšanas cirtēs.

2) Mežaparkos iespējama labiekārtojuma elementu izvietošana, pastaigu taku izveidošana, kā arī nelieli apkalpes objekti, kas nerada piesārņojumu un to celtniecības gaitā nerodas plaši bojājumi videi. Šo objektu atrašanās vietu un apjomus nosaka detālplānojumā.

 

11. Ražošanas teritorijas

Ražošanas teritorijas nozīmē izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam. Jelgavas teritorijas plānojumā paredzēts ražošanas objektus koncentrēt jau esošajās rūpniecības zonās, kur ir izdevīgi transporta pievedceļi un inženierkomunikācijas. Paredzēta atsevišķu zonu specializācija, koncentrējot tajās līdzīga rakstura objektus:

d) lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumi, pārtikas rūpniecības uzņēmumi teritorijā starp Lietuvas šoseju un Bauskas ielu;

e) celtniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumi, celtniecības organizācijas teritorijā ap Viskaļu ielu;

f) metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi ZA rūpniecības zonā un bijušā AS RAF teritorijā.

Pilsētas centrālajā daļā rūpniecības uzņēmumi nav paredzēti.

Uzņēmumi, kas šobrīd neatrodas minētajās teritorijās, esošā atrašanās vieta pieļaujama, ja uzņēmuma ražošanas procesā nav nepieciešamas sanitārās aizsargzonas vai, ja zonu ierīkošana netraucē dzīvojamo rajonu izmantošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Apbūves vadlīnijas

1) Šajās teritorijās paredzēts izvietot rūpnīcas, darbnīcas, kā arī nepieciešamās noliktavas un transporta uzņēmumus, arī uzņēmumus, kas var radīt būtisku vides piesārņojumu.

2) Pieļaujami arī tiešās tirdzniecības objekti pie ražotnēm.

3) Ekspluatācijas gaitā, rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumā jāparedz pasākumi apkārtējo teritoriju pasargāšanai no kaitīgiem faktoriem, jāparedz pasākumi vides atveseļošanai, kā arī, lai šo teritoriju lietotāji būtu pasargāti no visa veida kaitīgiem faktoriem.

4) Dzīvojamo un sabiedrisko objektu celtniecība šajās zonās nav pieļaujama.

5) Ēku augstums ir atkarīgs no tehnoloģiskā procesa, rekomendējam nepārsniegt 20 m.

Ražošanas teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas gaiši violetā krāsā un turpmākai lietošanai apzīmētas RT.

 

12. Noliktavu un komunālās teritorijas

Noliktavu un komunālo pakalpojumu teritorijās, galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir ražošanas, transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes, arī tādi, kam ir noteiktas sanitārās vai citas aizsargjoslas vai īpašas prasības transportam. Noliktavu un komunālās teritorijas Jelgavā izvietojušās vietās, kas piekļaujas transporta maģistrālēm (autoceļiem, dzelzceļiem un upēm), kā arī funkcionē kā ražošanas objektus apkalpojošie elementi. Noliktavu un komunālo teritoriju robežas nav strikti noteiktas, tās atrodas izkliedēti visā pilsētas teritorijā. Esošo teritoriju atrašanās vietas tiks saglabātas.

Apbūves vadlīnijas

1) Šīs teritorijas paredzēts izmantot ražošanai, kas nerada būtisku piesārņojumu, sīkrūpniecībai, darbnīcām, noliktavām, vairumtirdzniecības bāzēm, kas funkcionāli iekļaujas minētajā teritorijā.

2)Pieļaujama degvielas un gāzes uzpildes staciju, tehniskās apkopes staciju izvietošana;

3) Attiecības starp pakalpojumu, komunālo un cita veida uzņēmumu platībām un robežām, kā arī apbūves raksturs un blīvums jānosaka detālplānojumos.

Noliktavu un komunālās teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas tumši violetā krāsā, turpmākai lietošanai pieņemts saīsinājumsNT.

13.Tehniskās apbūves teritorijas

Tehniskās apbūves teritorijās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir valsts un pilsētas inženierkomunikāciju objekti, kā arī transporta un noliktavu uzņēmumi un iestādes. Teritorijas ir paredzētas transporta un inženiertīklu un to apkalpes teritorijām (dzelzceļš, garāžas, apakšstacijas, līnijbūves, lidlauks u.tml.). Lidlauka teritorijai paredzēts saglabāt lidlauka funkciju. Tehniskās apbūves teritoriju paplašināšana nav paredzama.

Apbūves vadlīnijas

1)Šīs teritorijas paredzētas tehniskiem uzņēmumiem.

2)Atļauts izbūvēt pievedceļus, autostāvvietas. Nav paredzēta dzīvojamā apbūve.

3) Atbilstoši specifikai var būt izvietoti darījuma objekti.

4) Visiem objektiem ir jānodrošina apkārtējo teritoriju pasargātība no kaitīgiem faktoriem, kā arī šo objektu lietotāju pasargātība no kaitīgiem faktoriem.

Tehniskās apbūves teritorijas Jelgavas teritorijas plānojumā ir apzīmētas pelēkā krāsā un tālākai lietošanai apzīmētas TT.

 

14. Automaģistrāles, ielas un ceļi

Automaģistrāļu, ielu un ceļu teritorijās galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana. Automaģistrāļu, ielu un ceļu teritorijas paredzētas ielu un ceļu izbūvei, kur ietilpst braucamās daļas, velosipēdistu ceļi, gājēju ceļi, apzaļumotās joslas, kā arī transporta sakārtojumi vairākos līmeņos. Nepieciešams izveidot apvedceļu loku un nodrošināt jauno savrupmāju (ģimenes māju) jauno savrupmāju rajonus ar transporta komunikācijām.

Apbūves vadlīnijas

1) Paredzamas tikai transporta funkcijām atbilstošas būves, tai skaitā autostāvvietas, nelieli apkalpes objekti.

2) Paredzama inženierkomunikāciju izvietošana

Ar apstiprinātajiem ielu platumiem sarkano līniju robežās var iepazīties Jelgavas pilsētas Būvvaldē.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas teritorijas plānojuma laika posmam līdz 2010.gadam zonējuma grozījumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 58Pieņemts: 18.09.2003.Stājas spēkā: 09.10.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 08.10.2003.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
226533
09.10.2003
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)