Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Rēzeknē 2010.gada 27.decembrī (prot. Nr.34, 1.p.)

Grozījumi 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35.panta 4. un 5.punktu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 2.6.5.punktu šādā redakcijā:

"Piedalīties Atbalsta nodaļas un citu institūciju motivāciju programmu apgūšanā"

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2.6.6.punktu šādā redakcijā:

"Pēc sociālā darbinieka izvērtēšanas un rakstiska norīkojuma saņemt Atbalsta nodaļas psihologa un sociālā darbinieka bezmaksas pakalpojumus"

1.3. izteikt saistošo noteikumu 6.sadaļu šādā redakcijā:

"6. Dzīvokļa pabalstu piešķiršanas kārtība un to apmēra noteikšana

6.1. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei vienu reizi gadā var saņemt:

6.1.1. trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas trūcīgas personas;

6.1.2. pensionāri un invalīdi.

6.2. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un cietā kurināmā iegādei trūcīgām ģimenēm piešķir, ja pilngadīgie un nestrādājošie ģimenes locekļi reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiālē un piedalās tās īstenotajos pasākumos.

6.3. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai trūcīgām ģimenēm/personām tiek piešķirts:

6.3.1. ģimenēm vai personām bez bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši viens vai vairāk cilvēku, pabalsts ir 230 Ls gadā;

6.3.2. ģimenēm ar bērniem, ja dzīvesvietu deklarējuši divi vai vairāk cilvēku, pabalsts ir 250 Ls gadā;

6.3.3. daudzbērnu ģimenēm ar trim un vairāk bērniem, pabalsts ir 290 Ls gadā.

6.4. Dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei trūcīgām ģimenēm/personām tiek piešķirts - 90 Ls gadā.

6.5. Dzīvokļa pabalsts par īri trūcīgām ģimenēm/personām tiek piešķirts līdz 50 Ls gadā.

6.6. Dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir pensionāriem un invalīdiem no tekošā gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim, ja dzīvesvietu ir deklarējis viens pensionārs, invalīds vai ģimene, kurā ir tikai pensionāri un invalīdi, ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 180 Ls mēnesī uz vienu ģimenes locekli, pabalsts ir 90 Ls gadā.

6.7. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai piešķir no tekošā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, ja dzīvesvietu ir deklarējis viens pensionārs vai invalīds:

6.7.1. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem personai ir līdz 140 Ls mēnesī, pabalsts ir 160 Ls gadā;

6.7.2. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem personai ir no 141 Ls mēnesī līdz 180 Ls mēnesī, pabalsts ir 150 Ls gadā.

6.8. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai piešķir no tekošā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, ja dzīvesvietu ir deklarējusi ģimene, kurā ir tikai pensionāri un invalīdi:

6.8.1. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir līdz 140 Ls mēnesī uz vienu ģimenes locekli, pabalsts ir 140 Ls gadā;

6.8.2. ja vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir no 141 Ls mēnesī līdz 180 Ls mēnesī uz vienu ģimenes locekli, pabalsts ir 130 Ls gadā.

6.9. Saskaņā ar Pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un pabalsts īres apmaksai tiek pārskaitīts uzņēmumiem, kuri sniedz šos pakalpojumus. Pārvalde noslēdz līgumus ar šiem uzņēmumiem.

6.10. Gadījumos, kad klienta parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem pārsniedz 300 Ls, tad pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem piešķir, ja ir noslēgta vienošanās par parāda dzēšanu ar SIA "Rēzeknes enerģija" vai citu uzņēmumu, kurš sniedz attiecīgu pakalpojumu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs 

Paskaidrojuma raksts Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.22 "Grozījumi 2009.gada 27.novembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām ģimenēm.

Saistošo noteikumu projektā jaunā redakcijā ir izteikta sadaļa "Dzīvokļa pabalstu piešķiršanas kārtība un to apmēra noteikšana". Līdz šim saistošajos noteikumos nebija noteikti atšķirīgi pabalsta lielumi pensionāriem un invalīdiem, kuri dzīvo vieni, un pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir ģimene, kas sastāv tikai no pensionāriem un invalīdiem. Tagad projektā ir noteikts, ka dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai tiks piešķirts diferencēti, jo zemāki ienākumi, jo lielāks būs pabalsts. Pabalsts ģimenēm, kurās ir pensionāri vai invalīdi, būs mazāks nekā atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem vai invalīdiem par 20 Ls. Sakarā ar dārgo apkuri pilsētā un lielo bezdarbnieku skaitu trūcīgām ģimenēm un personām tiek palielināti pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem apmēri vidēji par 50 Ls gadā katrai trūcīgo personu kategorijai. Dzīvokļa pabalsti cietā kurināmā iegādei tiek palielināti visām kategorijām par 20 Ls gadā.

Sakarā ar to, ka no 2011.gada tiks likvidēts Ģimenes atbalsta centrs, bija jāveic grozījumi saistošajos noteikumos par klienta līdzdarbības pienākumiem. Klientu varēs nosūtīt uz konsultācijām Atbalsta nodaļā un citām institūcijām, kurās strādās psihologi un sociālie darbinieki.

2.Īss projekta satura izklāsts Rēzeknes pilsētas domes saistošo noteikumu projektā "Grozījumi 2009.gada 27.novembra Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"" jaunā redakcijā izteikta sadaļa par "Dzīvokļa pabalstu piešķiršanas kārtību un to apmēru noteikšanu".

Pensionāriem un invalīdiem ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstus, ja to ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem būs līdz 180 Ls mēnesī uz vienu personu (līdz šim bija 160 Ls mēnesī).

Tiek palielināts dzīvokļa pabalstu par siltumenerģijas pakalpojumiem apmērs pensionāriem un invalīdiem, kuri dzīvo atsevišķi, par 20 Ls gadā. Trūcīgām ģimenēm un personām dzīvokļa pabalsti par siltumenerģijas pakalpojumiem tiek palielināti vidēji par 50 Ls gadā katrai kategorijai. Pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek palielināts visām kategorijām par 20 Ls gadā.

Klientu tagad varēs nosūtīt uz konsultācijām Atbalsta nodaļā un citām institūcijām, kurās strādā psihologi un sociālie darbinieki.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu projekts palielinās klientu skaitu, jo pensionāri un invalīdi varēs pretendēt uz dzīvokļa pabalstiem, ja to ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem būs līdz 180 Ls mēnesī uz vienu personu (līdz šim bija 160 Ls mēnesī). Pensionāru un invalīdu skaits varētu pieaugt par 33% (500 klientiem), salīdzinot ar 2009.gadu.

Trūcīgām ģimenēm un personām, pensionāriem un invalīdiem dzīvokļa pabalsti siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai palielināsies vidēji par 40 Ls gadā, tas ietekmēs budžeta palielinājumu par 43%, tas ir, par 177 424 Ls.

Dzīvokļa pabalsti kopumā ietekmēs budžeta finansiālo palielinājumu par 49%, tas ir, par 242 124 Ls 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu.

4. Informācija par plānoto projekta ietiekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā -
5. Informācija par administratīvajām procedūrām -
6.Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta Kultūras, izglītības, sporta, veselības, sociālo un darba lietu komitejā.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā internetā.

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi 2009.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 27.12.2010.Stājas spēkā: 19.01.2011.Zaudē spēku: 29.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 18.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
224416
19.01.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)