Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.15

Rīgā 2011.gada 4.janvārī (prot. Nr.1 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli"
3.panta 8.1 un 8.15 daļu, 8.panta 4.4 un piekto daļu un 36.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 191.nr.; 2007, 193.nr.; 2008, 201., 202.nr.; 2009, 25., 120.nr.; 2010, 2., 154.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 8.1 un 8.15 daļu, 8.panta 4.4 un piekto daļu un 36.pantu";

1.2. aizstāt 3.punktā vārdus "un ūdeni" ar vārdiem "ūdeni un dzesēšanas enerģiju";

1.3. aizstāt 40.punktā skaitli un vārdu "5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "5. un 7.punktā";

1.4. papildināt noteikumus ar 40.2 punktu šādā redakcijā:

"40.2 Lai likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktā minētā persona tiktu reģistrēta apliekamo personu reģistrā, tā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas iesniegumu (5.pielikums). Minēto iesniegumu personai ir tiesības iesniegt arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.";

1.5. aizstāt 41.punktā skaitli un vārdu "40.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "40. vai 40.2 punktā";

1.6. aizstāt 48. un 51.1 punktā skaitli "10 000" ar skaitli "35 000";

1.7. papildināt noteikumus ar 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 un 52.6 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja, piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 1.punktu, apliekamā persona ir likvidēta, Valsts ieņēmumu dienests vienas darbdienas laikā pēc ziņu saņemšanas par attiecīgās personas izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra izslēdz to no apliekamo personu reģistra.

52.2 Ja PVN grupas dalībnieks ir likvidēts un PVN grupas galvenais uzņēmums divu mēnešu laikā no PVN grupas dalībnieka likvidācijas dienas nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par PVN grupas dalībnieka izslēgšanu no PVN grupas un attiecīgi grozītu PVN grupas dibināšanas līgumu, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

52.3 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 1.punktu, ja apliekamā persona ir reorganizēta, izveidojot vairākus komersantus, Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts apliekamās personas pamatots iesniegums par izslēgšanu no apliekamo personu reģistra un reorganizāciju apliecinošie dokumenti, izvērtē katra komersanta paredzamo apliekamo darījumu apjomu un pieņem lēmumu par attiecīgās personas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Ja paredzamais apliekamo darījumu apjoms nesasniedz 35 000 latu, tad, pamatojoties uz saņemto apliekamās personas pamatoto iesniegumu, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

52.4 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 2.punktu, ja apliekamā persona (arī fiskālais pārstāvis) likumā noteiktajā termiņā neiesniedz nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu vai Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, Valsts ieņēmumu dienests nosūta personai rakstisku brīdinājumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra.

52.5 Ja 12 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 52.4 punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas apliekamā persona (arī fiskālais pārstāvis) neiesniedz nodokļa deklarāciju vai dokumentus nodokļa aprēķinu pārbaudei, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

52.6 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 2.punktu, ja Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā nodokļu pārbaudē tiek konstatēts, ka apliekamā persona (arī fiskālais pārstāvis) nodokļa deklarācijā ir sniegusi nepatiesu informāciju, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.";

1.8. papildināt noteikumus ar 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5 un 53.6 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 4.punktu, ja Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā pārbaudē tiek konstatēts, ka apliekamā persona (arī fiskālais pārstāvis), izņemot PVN grupu, nav sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā, Valsts ieņēmumu dienests nosūta personai rakstisku brīdinājumu par tās izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Brīdinājumā norāda laiku, kad tiks atkārtoti pārbaudīta personas sasniedzamība juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā.

53.2 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 4.punktu, ja Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā pārbaudē tiek konstatēts, ka PVN grupas dalībnieks nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē, Valsts ieņēmumu dienests nosūta galvenajam uzņēmumam un attiecīgajam PVN grupas dalībniekam brīdinājumu par PVN grupas izslēgšanu no apliekamo personu reģistra. Brīdinājumā norāda laiku, kad tiks atkārtoti pārbaudīta PVN grupas dalībnieka sasniedzamība juridiskajā adresē.

53.3 Ja apliekamā persona (arī fiskālais pārstāvis), izņemot PVN grupu, nav sasniedzama juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā arī atkārtotās pārbaudes laikā, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

53.4 Ja PVN grupas dalībnieks nav sasniedzams juridiskajā adresē arī atkārtotās pārbaudes laikā, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

53.5 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 4.punktu, ja Valsts ieņēmumu dienesta veiktās pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka apliekamās personas (arī fiskālā pārstāvja), izņemot PVN grupu, norādītā juridiskā adrese vai deklarētās dzīvesvietas adrese faktiski nepastāv, personu izslēdz no apliekamo personu reģistra.

53.6 Piemērojot likuma 3.panta 8.1 daļas 4.punktu, ja Valsts ieņēmumu dienesta veiktās pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka PVN grupas dalībnieka norādītā juridiskā adrese faktiski nepastāv, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.";

1.9. papildināt noteikumus ar 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6 un 54.7 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Likuma 3.panta 8.3 daļas 2.punkta nosacījumi neattiecas uz fiskālo pārstāvi.

54.2 Ja galvenais uzņēmums nepilda likuma 3.panta 8.11 daļā noteiktās saistības, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz PVN grupu no apliekamo personu reģistra.

54.3 Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka fiskālajam pārstāvim ir likuma 3.panta 8.15 daļas 2.punktā minētais parāds, Valsts ieņēmumu dienests nosūta fiskālajam pārstāvim rakstisku brīdinājumu par tā izslēgšanu no apliekamo personu reģistra.

54.4 Ja 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54.3 punktā minētā rakstiskā brīdinājuma nosūtīšanas fiskālais pārstāvis nesamaksā attiecīgo parādu, fiskālo pārstāvi izslēdz no apliekamo personu reģistra.

54.5 Ja fiskālais pārstāvis ir juridiskā persona un Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka attiecībā uz šīs juridiskās personas pārstāvēttiesīgo personu iestājas likuma 3.panta 8.15 daļas 3.punktā minētais apstāklis, Valsts ieņēmumu dienests nosūta fiskālajam pārstāvim rakstisku brīdinājumu par tā izslēgšanu no apliekamo personu reģistra.

54.6 Ja 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 54.5 punktā minētā brīdinājuma nosūtīšanas fiskālais pārstāvis nenovērš likuma 3.panta 8.15 daļas 3.punktā minēto apstākli, fiskālo pārstāvi izslēdz no apliekamo personu reģistra.

54.7 Ja fiskālais pārstāvis ir fiziskā persona, kas ir vienīgā pārstāvēttiesīgā persona, un Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka attiecībā uz šo personu iestājas likuma 3.panta 8.15 daļas 3.punktā minētais apstāklis, Valsts ieņēmumu dienests izslēdz fiskālo pārstāvi no apliekamo personu reģistra.";

1.10. svītrot 59.punktu;

1.11. izteikt 60. un 61.punktu šādā redakcijā:

"60. Likuma 4.panta astotās daļas 2.punktā minētais niecīgais patēriņš ir izvērtējams, salīdzinot apliekamās personas kopējo iepirkto gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas daudzumu ar tālāk pārdoto daudzumu.

61. Piemērojot likuma 4.panta devīto daļu, gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas piegādes vieta ir vieta, kur uzstādīts gāzes, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas skaitītājs.";

1.12. aizstāt 127.punktā skaitli un vārdu "10 procentu" ar vārdu "samazināto";

1.13. izteikt 137., 138., 139. un 140.punktu šādā redakcijā:

"137. Likuma 6.2 panta 15. un 17.punkts ir piemērojams tikai tādām piegādēm iedzīvotājiem (fiziskām personām), kas pērk un patērē siltumenerģiju un dabasgāzi mājsaimniecības vajadzībām (gala patēriņam).

138. Piemērojot likuma 6.2 panta 17.punktu, personas, kuras saskaņā ar likuma 2.panta trīspadsmito daļu piegādā dabasgāzi iedzīvotājiem (fiziskām personām) gala patēriņam, bet netiek uzskatītas par faktiskajiem šīs preces piegādātājiem, izrakstot nodokļa rēķinu, šai preču piegādei piemēro nodokļa samazināto likmi.

139. Piemērojot likuma 6.2 panta 17.punktu, personas, kas veic namu apsaimniekotāja funkcijas un kas likuma 2.panta trīspadsmitās daļas izpratnē tiek uzskatītas par dabasgāzes piegādātājiem, izrakstot rēķinu par šīs preces piegādi iedzīvotājiem (fiziskām personām), kas pērk un patērē dabasgāzi mājsaimniecības vajadzībām (gala patēriņam), ar nodokļa samazināto likmi apliek tādu dabasgāzes tarifu, kādu tam ir piemērojis dabasgāzes tirgotājs.

140. Ja fiziskā persona pērk un patērē siltumenerģiju un dabasgāzi saimnieciskās darbības vai kāda cita veida profesionālās darbības vajadzībām, likuma 6.2 panta 15. un 17.punkts nav piemērojams. Šajā gadījumā fiziskā persona paziņo par siltumenerģijas un dabasgāzes lietošanas mērķi piegādātājam vai personām, kas veic namu apsaimniekotāja funkcijas.";

1.14. svītrot 141.punktu;

1.15. papildināt noteikumus ar 152.2 punktu šādā redakcijā:

"152.2 Piemērojot likuma 7.panta pirmās daļas 4.3 punktu, aviosabiedrība darbojas galvenokārt starptautiskajos maršrutos, ja tiek izpildīti visi šajā punktā minētie nosacījumi:

152.2 1. aviosabiedrības gada apgrozījums starptautiskajos maršrutos ir vismaz 80 procentu no kopējā apgrozījuma;

152.2 2. aviosabiedrības maršrutu skaits starptautiskajos maršrutos ir vismaz 80 procentu no kopējā maršrutu skaita.";

1.16. papildināt noteikumus ar 153.1 punktu šādā redakcijā:

"153.1 Piemērojot likuma 7.panta pirmās daļas 13.punktu, izvešanas muitas deklarācijā, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā, kā preču sūtītāju norāda fiskālo pārstāvi.";

1.17. svītrot 179.punktā vārdus "pēc tiesas lēmuma";

1.18. svītrot 180.1 punktā vārdus "apliekamā persona";

1.19. papildināt noteikumus ar 180.2 punktu šādā redakcijā:

"180.2 Piemērojot likuma 8.panta 5.1 daļas 2.punktu, tiesu izpildītājs, izrakstot nodokļa rēķinu saskaņā ar šo noteikumu 179.punktu, lieto atsevišķu vienu vai vairākus rēķina sēriju kārtas numurus, kas unikāli identificē rēķinu attiecībā uz apliekamās personas mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē.";

1.20. papildināt noteikumus ar 185.1 un 185.2 punktu šādā redakcijā:

"185.1 Piemērojot likuma 8.panta 5.1 daļas 18.punktu, fiskālais pārstāvis likuma 1.panta 41.punktā minētajos darījumos nodokļa rēķinu izraksta savā vārdā, norādot sevi kā preču nosūtītāju un rēķinā izdarot atzīmi "Preces nosūtītas pēc personas A (pārstāvāmās personas rekvizīti) norādījuma".

185.2 Piemērojot likuma 8.panta 5.1 daļas 18.punktu, ja fiskālais pārstāvis veido vienu eksporta sūtījumu, formējot vienu muitas deklarāciju, kurā norāda no iekšzemes vai no citas dalībvalsts saņemtās preces, kas paredzētas eksportam, fiskālais pārstāvis noformē vienu nodokļa rēķinu.";

1.21. papildināt noteikumus ar 196.1 punktu šādā redakcijā:

"196.1 Piemērojot likuma 10.panta pirmās daļas 1.punktu, kā priekšnodoklis nav atskaitāma nodokļa rēķinos norādītā nodokļa summa par transportlīdzekļa degvielas iegādes izdevumiem, kas, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu, pārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk nekā par 20 procentiem.";

1.22. papildināt noteikumus ar 207.2 punktu šādā redakcijā:

"207.2 Piemērojot likuma 10.panta 1.2 daļu, nodokļa rēķinā par apliekamās personas mantas iegādi tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora rīkotā izsolē norādītā nodokļa summa ir atskaitāma pēc tam, kad:

207.2 1. notecējis tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora sastādītā aprēķina pārsūdzēšanas termiņš un šis aprēķins nav pārsūdzēts vai, ja šis aprēķins ir pārsūdzēts, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par sastādīto aprēķinu;

207.2 2. no tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora saņemts nodokļa rēķins.";

1.23. izteikt 218.2. un 218.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"218.2. atskaitītais priekšnodoklis ir priekšnodoklis, kuru apliekamā persona ir reāli atskaitījusi, ievērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 2.1 punktā minētās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas reģistrācijas brīdī Valsts ieņēmumu dienestā;

218.3. atskaitāmais priekšnodoklis ir priekšnodoklis, kuru apliekamā persona aprēķina par katru taksācijas gadu, reizinot vienu desmito daļu no kopējās nodokļa summas ar saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma izmantošanas proporciju apliekamiem un neapliekamiem darījumiem attiecīgajā taksācijas gadā.";

1.24. izteikt 221.punktu šādā redakcijā:

"221. Apliekamā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā likuma 10.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto nekustamo īpašumu arī tad, ja priekšnodokļa atskaitījumi par šo nekustamo īpašumu nav veikti un nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību, vai izmantot saimnieciskās darbības vajadzībām paredzēto nekustamo īpašumu tikai neapliekamo darījumu veikšanai.";

1.25. aizstāt 228.punktā vārdus "iesniedzot gada deklarāciju" ar vārdiem un skaitļiem "līdz pēctaksācijas gada 1.maijam iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā likuma 10.panta ceturtās daļas 3.punktā minēto informāciju par nekustamā īpašuma izmantošanu taksācijas gadā";

1.26. aizstāt 229.punktā vārdus un skaitli "nākamajos 10 taksācijas gados" ar skaitli un vārdiem "10 gadu laikā";

1.27. izteikt 232.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"232.3. turpina veikt priekšnodokļa korekciju par atlikušo nekustamā īpašuma daļu, ievērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 2.1 punktā minētās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas.";

1.28. aizstāt 239.punktā skaitļus un vārdus "242. un 243.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "242., 242.1, 243. un 243.1 punktā";

1.29. papildināt 241.2.apakšpunktu aiz vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā" ar vārdiem un skaitli "līdz 2010.gadam";

1.30. papildināt noteikumus ar 241.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"241.2.1 no budžeta atskaitītā priekšnodokļa summa (N1atsk.), ievērojot likuma 10.panta ceturtās daļas 2.1 punktā minētās nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas, kas bija norādītas, reģistrējot nekustamo īpašumu Valsts ieņēmumu dienestā, sākot ar 2011.gadu;";

1.31. papildināt noteikumus ar 241.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"241.4.1 no budžeta faktiski atskaitītā priekšnodokļa summa (N1fakt.), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N1fakt. = N1atsk. - Niem., kur

N1atsk. - no budžeta atskaitītā priekšnodokļa summa saskaņā ar šo noteikumu 241.2.1 apakšpunktu;

Niem. - kopējā priekšnodokļa summa, kas iemaksāta atpakaļ budžetā saskaņā ar šo noteikumu 241.3.apakšpunktu.";

1.32. papildināt noteikumus ar 242.1 punktu šādā redakcijā:

"242.1 Gadu skaitu (n1) pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas, par kuriem apliekamā persona, sākot ar 2011.gadu, veic priekšnodokļa korekciju, aprēķina šādi: nekustamā īpašuma iegādes (vai pieņemšanas ekspluatācijā) gada skaitlis + 9 (gadi) - nekustamā īpašuma pārreģistrācijas gada skaitlis.";

1.33. izteikt 243.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"243. Priekšnodokļa korekciju par katru taksācijas gadu pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas līdz 2010.gadam veic šādi:";

1.34. izteikt 243.2.apakšpunktā apzīmējumu "p" šādā redakcijā:

"p - saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma izmantošanas proporcija apliekamiem un neapliekamiem darījumiem attiecīgajā taksācijas gadā;";

1.35. papildināt noteikumus ar 243.1 punktu šādā redakcijā:

"243.1 Priekšnodokļa korekciju par katru taksācijas gadu pēc nekustamā īpašuma pārreģistrācijas, sākot ar 2011.gadu, veic šādi:

243.1 1. aprēķina faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļu (P1fakt.), izmantojot šādu formulu:

P1fakt. = N1atsk. / n1, kur

N1atsk. - no budžeta atskaitītā priekšnodokļa summa saskaņā ar šo noteikumu 241.2.1 apakšpunktu;

n1 - gadu skaits, par kuriem tiek veikta priekšnodokļa korekcija un kas aprēķināti saskaņā ar šo noteikumu 242.1 punktu;

243.1 2. aprēķina atskaitāmo priekšnodokli (P1atsk.), izmantojot šādu formulu:

P1atsk. = Nkop. / n1 x p1, kur

Nkop. - kopējā nodokļa summa saskaņā ar šo noteikumu 241.1 apakšpunktu;

n1 - gadu skaits, par kuriem tiek veikta priekšnodokļa korekcija un kas aprēķināti saskaņā ar šo noteikumu 242.1 punktu;

p1 - saimnieciskās darbības vajadzībām paredzētā nekustamā īpašuma izmantošanas proporcijas saskaņā ar likuma 10.panta ceturtās daļas 2.1 punktu;

243.1 3. aprēķina starpību S, kuru apliekamā persona iemaksā budžetā vai saņem atpakaļ no budžeta, izmantojot šādu formulu:

S = P1fakt. - P1atsk. , kur

P1fakt. - faktiski atskaitītā priekšnodokļa daļa;

P1atsk. - atskaitāmais priekšnodoklis.";

1.36. aizstāt 244.punktā skaitļus un vārdus "242. un 243.punktam" ar skaitļiem un vārdiem "242., 242.1, 243. un 243.1 punktam";

1.37. papildināt noteikumus ar 252.1 punktu šādā redakcijā:

"252.1 Likuma 10.panta 7.2 daļā minētajos gadījumos, ja apliekamā persona priekšnodokli par iegādāto, nomāto vai importēto vieglo pasažieru automašīnu ir atskaitījusi pilnā apmērā, bet minētā automašīna tiek izmantota ar saimniecisko darbību nesaistītiem darījumiem, tad šāda automašīnas izmantošana ir uzskatāma par pašpatēriņu, par kuru apliekamajai personai ir pienākums aprēķināt un samaksāt nodokli valsts budžetā.";

1.38. papildināt noteikumus ar 262.1 punktu šādā redakcijā:

"262.1 Fiskālajam pārstāvim, pārstāvot citas dalībvalsts apliekamo personu vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu, jānodrošina detalizēta nosūtāmo vai saņemto preču uzskaite, lai nodokļu administrācija varētu izsekot katrai preču kustībai.";

1.39. papildināt noteikumus ar 280.1 un 280.2 punktu šādā redakcijā:

"280.1 Piemērojot likuma 12.panta 1.20 daļu, tiesu izpildītājs nodokli, kas aprēķināts par mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotā izsolē, iemaksā valsts budžetā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā paziņojumu par nodokļa samaksu (3.pielikums). Minētais paziņojums aizpildāms un iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja aprēķinātais nodoklis ir nulle.

280.2 Tiesu izpildītājs, aizpildot 280.1 punktā minēto paziņojumu par nodokļa samaksu (3.pielikums), tabulā katru darījumu norāda atsevišķā rindā. Minētās tabulas 1.aili aizpilda ar vārdiem "mantas pārdošana izsolē" un norāda tās apliekamās personas nodokļa reģistrācijas numuru, kuras manta pārdota tiesu izpildītāja rīkotā izsolē.";

1.40. papildināt noteikumus ar 289.1 punktu šādā redakcijā:

"289.1 Piemērojot likuma 12.3 panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, izlaižot preces brīvam apgrozījumam, apliekamās personas saimnieciskās darbības ietvaros tās var nosūtīt personai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.";

1.41. svītrot 295.punktu;

1.42. aizstāt 330.punktā vārdus "dabasgāzes piegādei caur dabasgāzes sadales sistēmu (pa cauruļvadiem)" ar vārdiem "gāzes piegādei, izmantojot dabasgāzes sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklus, kas ir pieslēgti šai sistēmai";

1.43. izteikt 339.punktu šādā redakcijā:

"339. Piemērojot likuma 33.panta otro vai 2.1 daļu, preces pēc izlaišanas brīvam apgrozījumam nemainīgā veidā nosūta dokumentos, kas iesniegti preču izlaišanai brīvam apgrozījumam (piemēram, dokumenti, kas apliecina preču pirkšanas-pārdošanas tiesisko darījumu (rēķins, līgums), starptautiskā preču transporta pavadzīme (CMR), starptautiskā dzelzceļa transporta pavadzīme, gaisa pārvadājumu pavadzīme), norādītajam preču saņēmējam, kuram ir derīgs citas dalībvalsts nodokļa reģistrācijas numurs.";

1.44. svītrot 339.2, 340. un 340.1 punktu;

1.45. aizstāt 341.punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 340.punktā" ar vārdiem un skaitļiem "likuma 33.panta otrajā vai 2.1 daļā";

1.46. papildināt noteikumus ar 341.1 punktu šādā redakcijā:

"341.1 Piemērojot likuma 33.panta 2.3 daļu, par dokumentiem, kas pierāda, ka importētās preces paredz transportēt vai nosūtīt uz citu dalībvalsti, var izmantot šo noteikumu 339.punktā minētos dokumentus.";

1.47. aizstāt 1.pielikuma 6.punktā skaitli "10 000" ar skaitli "35 000";

1.48. aizstāt 2.pielikumā skaitli un simbolu "21 %" ar skaitli un simbolu "22 %";

1.49. aizstāt 2.pielikumā skaitli un simbolu "10 %" ar skaitli un simbolu "12 %";

1.50. papildināt noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.novembra
noteikumiem Nr.933

Iesniegums fiskālā pārstāvja reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumus Nr.239 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests personu izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 53.nr.; 2009, 192.nr.).

3. Noteikumi piemērojami ar 2011.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 04.01.2011.Stājas spēkā: 19.01.2011.Piemērojams ar: 01.01.2011.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 18.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
224398
19.01.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)