Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1155

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma
28.panta otro un trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 55.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.3.apakšpunktā vārdus "valsts akreditētu augstākās izglītības iestādi" ar vārdu "augstskolu".

2. Aizstāt 10.punktā vārdu "līgumu" ar vārdiem "divpusēju līgumu".

3. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Par laikposmu, kurā amatpersona saimnieciskā gada laikā ir ieguvusi izglītību, uzskata attiecīgi:

11.1 1. laikposmu no uzņemšanas dienas līdz saimnieciskā gada beigām;

11.1 2. laikposmu no saimnieciskā gada sākuma līdz izslēgšanas dienai;

11.1 3. laikposmu no saimnieciskā gada sākuma līdz mācību pārtraukšanas dienai vai no mācību atsākšanas dienas līdz saimnieciskā gada beigām, ja amatpersonai piešķirts mācību pārtraukums."

4. Izteikt 13.1. un 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, - ja amatpersona, pārtraucot dienesta pienākumu izpildi, iegūst vai ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību koledžā pilna laika studijās, kā arī otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību augstskolā pilna laika studijās;

13.2. studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, piemērojot koeficientu 0,75, - ja amatpersona, nepārtraucot dienesta pienākumu izpildi, iegūst vai ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību koledžā neklātienē, kā arī otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību augstskolā nepilna laika studijās;".

5. Aizstāt 16.2.apakšpunktā vārdus "atsevišķā budžeta programmā" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei".

6. Izteikt 17.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, attiecīgā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde vai Ieslodzījuma vietu pārvalde slēdz līgumu ar izglītības iestādi par speciālistu sagatavošanu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir vienošanās protokols, kurā iekļauta informācija par izglītojamo amatpersonu skaitu un sniegts apliecinājums par tam nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu (turpmāk - vienošanās protokols);".

7. Papildināt noteikumus ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Līgumu par speciālistu sagatavošanu slēdz uz laiku, kas atbilst konkrētas studiju programmas ilgumam, un tajā norāda:

17.1 1. konkrētu studiju programmu;

17.1 2. plānoto uzņemamo studējošo skaitu gadā;

17.1 3. augstskolas saistības studiju nodrošinājumā;

17.1 4. iestādes saistības augstskolas atbalstam;

17.1 5. vispārējo augstskolas finansēšanas kārtību studiju programmas īstenošanai;

17.1 6. informācijas apmaiņas kārtību;

17.1 7. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

17.1 8. laiku, uz kuru līgums noslēgts.

17.2 Vienošanās protokolu slēdz uz konkrētu saimniecisko gadu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc kārtējā gada likuma par valsts budžetu izsludināšanas un tajā norāda:

17.2 1. no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu sadalījumā pa studiju programmām;

17.2 2. augstskolai studiju programmu īstenošanai piešķiramā finansējuma apmēru."

8. Izteikt 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Amatpersona, kura izglītību iegūst par valsts budžeta līdzekļiem un kuru izslēdz no izglītības iestādes (izņemot šo noteikumu 24.1. un 24.1.1 apakšpunktā minētos gadījumus) nesekmības dēļ, disciplīnas pārkāpumu dēļ vai pēc pašas vēlēšanās, pilnā apmērā atmaksā līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei faktiski segtos mācību izdevumus.

20. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos gadījumus) un kura pēc izglītības iegūšanas (izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu) ir nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē mazāk par pieciem gadiem, atmaksā iestādei, kas to atvaļina no dienesta, mācību izdevumu summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam."

9. Aizstāt 21.punktā vārdus "minēto gadījumu" ar vārdiem "minētos gadījumus".

10. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Persona, kura atvaļināta no dienesta (izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos gadījumus) izglītības ieguves laikā, pilnā apmērā atmaksā līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei faktiski segtos mācību izdevumus."

11. Izteikt 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22. Saskaņā ar šo noteikumu 19., 20., 21. un 21.1 punktu aprēķinātos mācību izdevumus amatpersona vai persona, kas atvaļināta no dienesta, atmaksā vienā vai vairākos maksājumos divu gadu laikā pēc attiecīgās personas atvaļināšanas no dienesta vai izslēgšanas no izglītības iestādes saskaņā ar līgumu par izglītības ieguvi un dienestu.

23. Ja amatpersona vai persona, kas atvaļināta no dienesta, neatmaksā mācību izdevumus šo noteikumu 19., 20., 21., 21.1 un 22.punktā paredzētajos termiņos, kārtībā vai apmērā, līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītā iestāde neatmaksāto mācību izdevumu summu piedzen tiesas ceļā. Tiesas ceļā piedzen arī saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināto mācību izdevumu summu, ja amatpersona izglītības ieguves laikā atsakās uzņemties šajos noteikumos paredzētās saistības."

12. Aizstāt 24.1.apakšpunktā vārdu "atskaita" ar vārdu "izslēdz".

13. Papildināt noteikumus ar 24.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1.1 ja amatpersona, kura izslēgta no izglītības iestādes nesekmības dēļ sakarā ar izglītības programmas noslēguma pārbaudījuma (turpmāk - noslēguma pārbaudījums) nenokārtošanu, tiek atkārtoti uzņemta izglītības iestādē, no kuras tā tika izslēgta, izņemot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, un nākamā mācību gada laikā sekmīgi nokārtojusi noslēguma pārbaudījumu;".

14. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja amatpersonai piešķir studiju pārtraukumu, maina studiju nosacījumus vai amatpersonu izslēdz no izglītības iestādes, amatpersona piecu darbdienu laikā informē par to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi."

15. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu un 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Amatpersona, kura izslēgta no izglītības iestādes nesekmības dēļ sakarā ar noslēguma pārbaudījuma nenokārtošanu un kura nākamajā mācību gadā tiek uzņemta izglītības iestādē, no kuras tā tika izslēgta, atkārtotai noslēguma pārbaudījuma kārtošanai, izņemot šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, 10 darbdienu laikā rakstiski informē par to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi, iesniedzot uzņemšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju. Ar atkārtotu noslēguma pārbaudījuma kārtošanu saistītos izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem nesedz.

25.2 Ja amatpersonu izglītības ieguves laikā atvaļina no dienesta, finansējuma piešķiršanu izglītības iestādei pārtrauc ar atvaļināšanas dienu. Iestāde, kas ar izglītības iestādi noslēgusi šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minēto līgumu, piecu darbdienu laikā rakstiski informē par to izglītības iestādi."

16. Aizstāt 27.punktā vārdus "valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē" ar vārdu "augstskolā".

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1155Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 31.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223598
31.12.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)