Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šis likums nosaka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objektus, maksātājus, šo nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no nodokļu maksāšanas un nodokļu atvieglojumus.

(2) Šajā likumā minētie transportlīdzekļu veidi atbilst standartā LVS 87:1997/A1:2005 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” paredzētajai klasifikācijai.

(3) Jautājumus, kas saistīti ar vieglo automobiļu un motociklu nodokļa iekasēšanu un samaksu, reglamentē likums “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”.

(4) Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs atbilst arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu maksātāja un citos normatīvajos aktos transporta nozares nodokļu jomā noteiktajai nodokļu maksātāja definīcijai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksa neatbrīvo šo personu no citu nodokļu nomaksas, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

1.1 pants. Likumā minēto mērvienību piemērošana nodokļa likmes noteikšanai

Ja šajā likumā minēto mērvienību skaitliskie lielumi — transportlīdzekļa pilnā masa kilogramos, motora tilpums kubikcentimetros un motora maksimālā jauda kilovatos — ir apzīmēti ar ciparu aiz komata, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes noteikšanai izmanto attiecīgo mērvienības skaitlisko lielumu, atmetot ciparus aiz komata.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

II nodaļa. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

2.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli apliekamais objekts ir visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

3.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāji

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts šā likuma 2.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam šā likuma 2.pantā minētajam ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

4.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3) šādā apmērā:

1) līdz 500 cm3 — 17,07 euro;

2) no 501 līdz 1000 cm3 — 34,15 euro;

3) no 1001 līdz 1500 cm3 — 51,22 euro;

4) virs 1500 cm3 — 68,30 euro.

(2) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, ir 35,57 euro.

(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u.c.) un pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra, un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai šādā apmērā:

1) par pilno masu kilogramos (kg):

a) līdz 1500 kg — 14,23 euro,

b) no 1501 kg līdz 1800 kg — 29,88 euro,

c) no 1801 kg līdz 2100 kg — 51,22 euro,

d) no 2101 kg līdz 2600 kg — 65,45 euro,

e) no 2601 kg līdz 3000 kg — 78,26 euro,

f) no 3001 kg līdz 3500 kg — 91,06 euro,

g) vairāk par 3500 kg — 102,45 euro;

2) par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):

a) līdz 1500 cm3 — 8,54 euro,

b) no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 — 21,34 euro,

c) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 34,15 euro,

d) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 — 51,22 euro,

e) no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 — 85,37 euro,

f) no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 — 149,40 euro,

g) no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 — 213,43 euro,

h) virs 5000 cm3 — 277,46 euro;

3) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

a) līdz 55 kW — 8,54 euro,

b) no 56 kW līdz 92 kW — 21,34 euro,

c) no 93 kW līdz 129 kW — 34,15 euro,

d) no 130 kW līdz 166 kW — 51,22 euro,

e) no 167 kW līdz 203 kW — 85,37 euro,

f) no 204 kW līdz 240 kW — 149,40 euro,

g) no 241 kW līdz 300 kW — 213,43 euro,

h) virs 300 kW — 277,46 euro.

(4) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš nav minēts šā panta trešajā daļā, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 35,57 euro;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 75,41 euro;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 128,06 euro;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 162,21 euro;

5) no 2601 kg līdz 3000 kg — 196,36 euro;

6) no 3001 kg līdz 3500 kg — 226,24 euro;

7) vairāk par 3500 kg — 256,12 euro.

(5) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par autobusu maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 17,07 euro;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 34,15 euro;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 64,03 euro;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 76,84 euro;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg — 102,45 euro;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg — 110,98 euro;

7) vairāk par 12 000 kg — 145,13 euro.

(6) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12 000 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 36 euro;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 72 euro;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 138 euro;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 165 euro;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg — 219 euro;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg — 156 euro.

(7) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 1.pielikumu.

(8) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par seglu vilcējiem maksā atkarībā no šo transportlīdzekļu dzenošā tilta atsperojuma veida šādā apmērā:

1) ar pneimatisko atsperojumu — 170,74 euro;

2) ar mehānisko atsperojumu — 256,12 euro.

(9) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu.

(10) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 59,76 euro.

(11) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu.

(12) Ja kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg dzenošā tilta atsperojums ir ekvivalents pneimatiskajam, šādiem kravas automobiļiem piemēro transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, kas noteiktas kravas automobiļiem ar dzenošā tilta pneimatisko atsperojumu. Kārtību, kādā nosaka dzenošā tilta atsperojuma ekvivalenci pneimatiskajam atsperojumam, nosaka Ministru kabinets.

(13) Ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

(14) Ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi puspiekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2013. un 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

5.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts.

(2) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, turētāja reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, Ceļu satiksmes drošības direkcija neveic, ja nav samaksāts nodoklis šajā pantā noteiktajā apmērā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem gadījumā, kad iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates jābūt samaksātam pilnā apmērā. Transportlīdzeklim, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, tehnisko apskati veic, ja samaksāta viena divpadsmitā daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(4) Reģistrējot transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (ieskaitot reģistrācijas mēnesi).

(5) Transportlīdzekli noņemot no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi).

(51) Nodokļa maksātāja maksātnespējas gadījumā, ja nodoklis par iepriekšējo periodu nav samaksāts, nesamaksātais nodoklis par periodu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai atzīstams par kreditora prasījumu, bet nodoklis maksājams no maksātnespējas pasludināšanas mēneša.

(6) Transportlīdzeklim izsniedzot tranzīta numura zīmes, jābūt samaksātai vienai divpadsmitajai daļai no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(8) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķinam izmanto transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk — reģistrs) esošos transportlīdzekļu tehniskos datus.

(81) Ja nodokli maksā par vairākiem transportlīdzekļiem vienā maksājumā, nodokļa maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus, reģistrā sasaista informāciju par maksājuma mērķi ar tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

(9) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iekasē, maksā un atmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, un kārtību, kādā aprēķina transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli gadījumos, kad reģistrā nav transportlīdzekļa tehnisko datu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. un 21.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016. Trešās, ceturtās un piektās daļas jaunā redakcija, kā arī grozījums par septītās daļas izslēgšanu stājas spēkā 01.01.2017. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2017. Sk. Pārejas noteikumu 9. punktu)

6.pants. Atbrīvojumi no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par:

1) vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kurš ir vai tiek reģistrēts personai ar invaliditāti īpašumā, turējumā vai valdījumā;

2) (izslēgts ar 21.05.2015. likumu);

3) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts diplomātiskās, konsulārās vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecības vai tādas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes;

4) transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar citu reģistrācijas darbību;

5) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts kā operatīvais transportlīdzeklis;

6) laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

7) iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

8) laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekļa nozagšanu vai atrašanu;

9) laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;

10) transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas vai valdītāja reģistrācijas brīdim;

11) transportlīdzekli, kuru noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes, zvērināts tiesu izpildītājs, institūcija vai iestāde, kas veic lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

12) transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

13) transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;

14) laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;

15) tādu transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators);

16) vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli;

17) transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojams šajā pantā paredzētais atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

(3) Transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, atbrīvojumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas nepiemēro. Šis nosacījums neattiecas uz tādiem transportlīdzekļiem, kas atbilst šā panta pirmās daļas 15.punkta nosacījumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. un 21.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

7.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi

(1) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(2) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(3) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir pašvaldības policijas iestāde, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(4) Lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi vai puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, maksā 50 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produktu ražotājs un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības;

2) lauksaimniecības produktu ražotājs apstrādā viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros (turpmāk — lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Pastāvīgās pļavas, ganības un aramzemē sētos zālājus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās ieskaita, ja lauksaimniecības dzīvnieku blīvums šajās platībās ir ne mazāks kā 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai apstiprināto pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju hektāru atbilstoši valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datiem kārtējā gada 1.janvārī;

3) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības;

4) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem pilniem 50 viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāriem;

5) atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecībai atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi;

6) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta piešķiršanai nepieciešamajiem ikgadējās atbilstības kritērijiem;

7) ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā;

8) ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem 99 600 euro no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā.

(5) Persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50 procentu apmērā, ja minētais transportlīdzeklis ir reģistrēts kā:

1) vieglais pasažieru vai plašlietojuma;

2) kravas transporta kaste vai furgons, ja attiecīgā automobiļa pasažiera sēdvietu skaits pārsniedz četras vietas;

3) autobuss ar pasažieru sēdvietu skaitu līdz 16 vietām;

4) vieglais, kravas vai autobuss speciālais dzīvojamais.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojami šajā pantā paredzētie transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi.

(7) Ja saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo, ceturto vai piekto daļu var piemērot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu, bet šā nodokļa maksājums par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav veikts, tad, maksājot nodokli par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, par tiem nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

(8) Transportlīdzeklim, kuru lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 12.09.2013. un 21.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

8.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atmaksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienests pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

(2) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai norakstīts, ja transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot valsts reģistrācijas numura zīmes, vai ja transportlīdzeklis izslēgts no reģistra, tad atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātais transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits;

2) ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienu un to pašu transportlīdzekli samaksāts divas vai vairākas reizes, tad atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli;

3) ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis samaksāts par transportlīdzekli, kurš reģistrējams Latvijā, taču kāda iemesla dēļ šo reģistrāciju nedrīkst veikt, tad samaksāto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā pilnā apmērā;

4) ja kravas automobilis vai piekabe (puspiekabe) piedalījusies kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, tad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par šādiem transportlīdzekļiem atmaksājams proporcionāli dienām, kas kalendārā gada laikā pavadītas kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā;

5) ja transportlīdzeklim piemērotā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme ir lielāka par šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi, tad atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi;

6) ja transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs samaksājis transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli pilnā apmērā, bet viņam ir tiesības saņemt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu vai atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas, tad atmaksā summu, kas līdzvērtīga transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumam vai atbrīvojumam no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

(3) Ja maksājuma dokumentā kā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir norādīta persona, kas nav reģistrēta kā attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs, tad šai personai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā, ja arī attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir veicis attiecīgo nodokļa maksājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

9.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa administrācija

(1) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pirms tā sniedz šajā likumā paredzēto pakalpojumu, pārliecinās, vai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis ir samaksāts šajā likumā noteiktajā apmērā par kārtējo kalendāra gadu un par iepriekšējiem kalendāra gadiem, ja iepriekšējos kalendāra gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

(2) Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli veic likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmajā daļā minētos pienākumus, izņemot šā panta pirmajā daļā noteikto pienākumu.

(21.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

III nodaļa. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

10.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapinātu:

1) vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;

2) kravas automobili ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

(30.11.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

11.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, kas ierakstīta komercreģistrā, vai zemnieku saimniecība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, ja komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei, vai zemnieku saimniecībai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar šā panta trešo daļu.

(2) Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir reģistrēts gan īpašnieks, gan turētājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem.

(3) Ja komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, šis komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

(4) Komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība maksā nodokli, ja tā transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā (neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem).

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par vienu un to pašu periodu maksā tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, kuram no subjektiem saskaņā ar likumu konkrētajā periodā jāmaksā nodoklis par transportlīdzekli.

(29.03.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.11.2012. un 21.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

11.1 pants. Taksācijas periods

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

12.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa apmērs

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

1) līdz 2000 cm3 — 29 euro mēnesī;

2) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 46 euro mēnesī;

3) virs 2500 cm3 — 62 euro mēnesī.

(11) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators) un kurš nav minēts šā panta pirmajā daļā, ir 10,00 euro mēnesī.

(2) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts šā panta pirmajā un 1.1 daļā, ir 46 euro mēnesī.

(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli taksācijas periodā veido šā panta pirmajā, 1.1 vai otrajā daļā noteiktā nodokļa apmēra 12 mēnešu summa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 12.09.2013., 21.05.2015. un 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

13.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par katru nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrēto šā likuma 10.pantā minēto transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā.

(11) Nodokļa maksātājs, ja nodokļa maksātājs reģistrā nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļa maksātājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

(2) Nodokļa maksātājs pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates maksā valsts budžetā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate.

(21) Nodokļa maksātājs par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā valsts budžetā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz nodokļa maksātāja kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā.

(3) Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem nodokļa maksātājs maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

(31) Ja taksācijas periodā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņa vai transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot numura zīmes, nodokļa maksātājs pirms minēto darbību veikšanas samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

(32) Nodokļa maksātāja maksātnespējas gadījumā, ja nodoklis par iepriekšējo periodu nav samaksāts, nesamaksātais nodoklis par periodu līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai atzīstams par kreditora prasījumu, bet nodoklis maksājams no maksātnespējas pasludināšanas mēneša.

(4) Nodokļa maksātājam ir tiesības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli samaksāt pirms valsts tehniskās apskates pilnā apmērā par visu taksācijas periodu.

(5) Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto nodokļa summu nodokļa maksātājs aprēķina un tās maksājumu veic kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(6) Maksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, nodokļa maksātājs maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis. Ja nodokli maksā par vairākiem transportlīdzekļiem vienā maksājumā, nodokļa maksātājs, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus, reģistrā sasaista informāciju par maksājuma mērķi ar tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

(7) Piemērojot šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 12.punktā noteikto atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa, nodokli maksā saskaņā ar šajā pantā norādīto kārtību un likumā noteiktajā apmērā par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par attiecīgo taksācijas periodu līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā pārtraukta transportlīdzekļa lietošana ceļu satiksmē.

(8) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, īpašnieka vai turētāja maiņas reģistrāciju, transportlīdzekļa pārbūves reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, Ceļu satiksmes drošības direkcija neveic, ja saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli nav samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz minēto darbību veikšanai taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 15.11.2012. un 21.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

14.pants. Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā:

1) par transportlīdzekli, kurš ir operatīvais transportlīdzeklis vai tiek reģistrēts par operatīvo transportlīdzekli;

2) (izslēgts ar 30.11.2015. likumu);

3) par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā;

4) ja komersantam vai ārvalsts komersanta filiālei vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants vai ārvalsts komersanta filiāle deklarējusi reģistrā;

5) par transportlīdzekļiem, kurus nodokļa maksātājs izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējusi reģistrā;

6) nodokļa maksātājs, ja nodokļa maksātājs apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, nodokli par to nemaksā, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 4269 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja šā nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli nemaksā par vienu vieglo transportlīdzekli, ja nodokļa maksātāja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 4269 euro (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo vieglo transportlīdzekli uz katriem 71 144 euro ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

7) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas vai ārvalsts kompetentās iestādes izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekļa nozagšanu vai atrašanu;

8) par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

9) par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;

10) par transportlīdzekli, kuram ir vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

11) par transportlīdzekli, kurš ir sporta transportlīdzeklis vai tiek reģistrēts par sporta transportlīdzekli;

12) par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;

13) par transportlīdzekli, kuru transportlīdzekļa īpašnieka maksātnespējas administrators noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai transportlīdzekli, kura reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot numura zīmes;

14) komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība par fiziskās personas transportlīdzekli, kurš tiek lietots uz nomas līguma pamata un par kuru šai personai, izmaksājot nomas maksu par transportlīdzekli, ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā;

15) komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība par tādu transportlīdzekli, kas tiek lietots, pamatojoties uz nomas līgumu, kurš noslēgts ar fizisko personu, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja un patstāvīgi rezumējošā kārtībā aprēķina un iemaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli no nomas maksas par transportlīdzekli likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(11) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētie demonstrācijas transportlīdzekļi ir jauni transportlīdzekļi (lietoti mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraukuši mazāk par 6000 kilometriem), kuri kā demonstrācijas transportlīdzekļi ir noteikti transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotai personai saistošā līgumā, kas noslēgts ar transportlīdzekļa ražotāju vai reģionālo importētāju, un kuri periodiski tiek nodoti trešajām personām izmēģinājumu, salīdzinājumu vai cita veida braucieniem, lai veicinātu jaunu automašīnu pārdošanu.

(2) To, ka komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles vieglais transportlīdzeklis atbilst kādam no šā panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punkta nosacījumiem vai zemnieku saimniecības vieglais transportlīdzeklis atbilst šā panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem atbrīvojuma piemērošanai, nodokļa maksātājs deklarē reģistrā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus. Deklarēšanu veic līdz tā mēneša 25.datumam, kad iestājušās tiesības uz atbrīvojumu. Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā mēneša un piemēro līdz attiecīgā taksācijas perioda mēnesim (to neieskaitot), kad nodokļa maksātājs veic šā panta 2.2 daļā minētās darbības. Attiecībā uz tādu transportlīdzekli, kuru nodokļa maksātājs ieguvis savā īpašumā vai turējumā un kuram pienākas atbrīvojums, deklarēšana par turpmāko taksācijas periodu veicama 15 dienu laikā pēc transportlīdzekļa reģistrācijas īpašumā vai turējumā.

(21) Deklarējot reģistrā transportlīdzekli, kurš tiek izmantots vienīgi nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības vajadzībām, nodokļa maksātājs norāda maršruta kontroles sistēmas darbības nodrošinātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuru iespējams reģistrā mainīt, ja nepieciešams, uzstādot transportlīdzeklim cita nodrošinātāja piedāvāto maršruta kontroles sistēmu.

(22) Transportlīdzekli, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, nodokļa maksātājs deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc atbrīvojuma zaudēšanas. Šajā gadījumā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar to attiecīgā taksācijas perioda mēnesi, kurā atbrīvojums zaudēts.

(23) Nodokļa maksātājam ir tiesības vienu reizi taksācijas periodā mainīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību — deklarējot atbrīvojumu vai to, ka vairs nepiemēros atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas.

(3) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām nodokļa maksātājs pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

1) transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;

2) brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku;

3) odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā. Pieļaujamā datu nesakritība starp odometra rādījumu un maršruta kontroles sistēmas fiksētajiem nobrauktajiem kilometriem mēneša laikā ir līdz pieciem procentiem.

(4) Nodokļa maksātājs šā panta trešās daļas 2.punktā minēto uzskaiti kārto, izmantojot šā panta piektajā daļā minēto maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Nodokļa maksātāja pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) likumā “Par grāmatvedību” noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam.

(5) Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā. Maršruta kontroles sistēmu prasības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrēšanas vajadzībām nosaka Ministru kabinets.

(51) Maršruta kontroles sistēmu tirgotājiem un darbības nodrošinātājiem ir pienākums pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniegt šādu viņu rīcībā esošu informāciju:

1) vai attiecīgajam nodokļa maksātāja transportlīdzeklim, kas reģistrā deklarēts kā izmantojams vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma;

2) cik sistemātiski un regulāri konkrētajam transportlīdzeklim uzstādītā maršruta kontroles sistēma neatrodas uztveršanas zonā.

(6) Šā panta trešajā daļā minēto uzskaites un līdz ar to arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību nodokļa maksātājs nevar mainīt līdz taksācijas perioda beigām, izņemot šā panta 2.3 daļā noteiktajā gadījumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 15.11.2012., 12.09.2013., 21.05.2015. un 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

15.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksāšana

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokļa maksātājam, ja nodokļa maksātājs savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā noņem no uzskaites norakstīšanai. Ja transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites, samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā tas noņemts no uzskaites.

(2) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokļa maksātājam, ja tas savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis nodots atpakaļ īpašniekam.

(21) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā nodokļa maksātājam, ja nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrētajam transportlīdzeklim, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9., 12., 14. vai 15.punktā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(22) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā ir iestājies šā panta 2.1 daļā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis netiek atmaksāts, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

(4) Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012., 15.11.2012. un 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

16.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrācija

(1) Ceļu satiksmes drošības direkcija, pirms tā sniedz šajā likumā paredzēto pakalpojumu, pārliecinās, vai saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli ir samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz attiecīgā pakalpojuma sniegšanai taksācijas periodā, ieskaitot mēnesi, kurā pakalpojums tiek sniegts.

(2) Valsts ieņēmumu dienests attiecībā uz uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli veic likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmajā daļā minētos pienākumus, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto pienākumu.

(21.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2016.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.; 2006, 2., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.).

2. Lēmumu par to transportlīdzekļu ikgadējo nodevu atmaksu, kuras samaksātas līdz 2010.gada 31.decembrim, līdz 2011.gada 30.jūnijam pieņem valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, piemērojot likuma “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” normas.

3. Līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr.75 “Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Transportlīdzeklim, kurš 2010.gadā bija reģistrēts Latvijā un par kuru bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, īpašnieka maiņas reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites 2011.gadā un turpmākajos gados neveic, ja nav samaksāta transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu. 2011.gadā un turpmākajos gados transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu maksājama atbilstoši nodevas likmei, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”, nepiemērojot atvieglojumu nodevas maksāšanai vai atbrīvojumu no nodevas maksāšanas.

5. Tādām divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabēm un divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabēm, kuras 2010.gadā bija reģistrētas Latvijā un par kurām bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, bet šī nodeva nav maksāta, transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un piemērojot attiecīgo nodevas likmi, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”.

6. Ja 2008., 2009. vai 2010.gadā par transportlīdzekli samaksāta transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un attiecīgajam maksājumam var piemērot šā likuma normu par nodokļa atmaksāšanu, tad:

1) 2011.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2008., 2009. un 2010.gadu;

2) 2012.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2009. un 2010.gadu;

3) 2013.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2010.gadu.

7. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskās deklarēšanas kārtība tiek piemērota no 2011.gada 1.februāra, un 2011.gadā transportlīdzekļa elektroniskā deklarēšana veicama no 1.februāra līdz 28.februārim. Tie komersanti, kas šajā laikā veic transportlīdzekļa tehnisko apskati, elektronisko deklarēšanu izdara pirms tehniskajai apskatei nepieciešamo maksājumu veikšanas.

8. Ja transportlīdzekļa tehniskā apskate tiek veikta 2011.gada janvārī, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis maksājams šajā likumā noteiktajā apmērā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir veicis šo pārejas noteikumu 7.punktā minēto deklarēšanu un 2011.gada janvārī ir atbildis šā likuma 14.panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punktā minētajiem nosacījumiem, tam ir tiesības saņemt šā nodokļa maksājuma atmaksu.

9. Grozījumi šā likuma 5.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un grozījums, kas paredz septītās daļas izslēgšanu, stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

(15.11.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.11.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2016. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2017.)

10. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums minētā panta trešajā daļā attiecībā uz skaitļa aizstāšanu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

11. Papildus šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

12. Grozījumi šā likuma 7.pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar vārdiem “vai puspiekabi” (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

13. Grozījums šā likuma 7.panta piektajā daļā piemērojams, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

14. Šā likuma 7.panta piektajā daļā, kā arī šo pārejas noteikumu 11.punktā minētajām personām, kuras par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ir samaksājušas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ir tiesības saņemt attiecīgi samaksātā vai pārmaksātā nodokļa atmaksu, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

15. Grozījumi šā likuma 10., 11., 13., 14. un 15.pantā attiecībā uz šo pantu papildināšanu ar zemnieku saimniecībām, kā arī šā likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

16. Ja valsts kapitālsabiedrība, uzstādot transportlīdzeklim maršruta kontroles sistēmu, attiecībā uz 2011.gadu šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minētajā termiņā, ņemot vērā piemērojamo iepirkuma procedūru, nav paspējusi deklarēt reģistrā transportlīdzekļa atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem, tai ir tiesības pieprasīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu, kurā norādīta katra tā automobiļa marka, modelis un reģistrācijas numurs, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, un to mēnešu skaits, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, kā arī norādīts mēnesis, kurā transportlīdzeklim uzstādīta maršruta kontroles sistēma. Valsts ieņēmumu dienests, saņēmis minēto iesniegumu, atmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par attiecīgo periodu, sākot ar mēnesi, kurā valsts kapitālsabiedrība uzstādījusi maršruta kontroles sistēmu.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

17. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais nodokļu atbrīvojums komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

18. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskā deklarēšana attiecībā uz šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem veicama līdz 2012.gada 31.decembrim.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

19. Šā likuma 14.panta piektā daļa par prasībām attiecībā uz maršruta kontroles sistēmām stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ministru kabinets šā panta piektajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2012.gada 1.oktobrim.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

20. Šā likuma 16.panta trešā daļa stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 30.decembrī
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
1.pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

(Pielikums 12.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Nr.
p.k.

Kravas automobiļa asu skaits

Kravas automobiļa pilna masa (kg)

Nodokļa likme (euro)

dzenošā tilta pneimatiskais atsperojums

dzenošā tilta mehāniskais atsperojums

1.

2 asis

12 001—15 000

170,74

170,74

vairāk par 15 000

170,74

277,46

2.

3 asis

12 001—21 000

170,74

170,74

21 001—23 000

170,74

221,97

vairāk par 23 000

221,97

345,76

3.

4 asis un vairāk

12 001—25 000

170,74

170,74

25 001—27 000

170,74

230,51

27 001—29 000

230,51

362,83

vairāk par 29 000

362,83

537,85

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
2.pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

(Pielikums 12.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Nr.
p.k.

Piekabi velkošā kravas automobiļa asu skaits

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

Nodokļa likme divasu piekabei (euro)

Nodokļa likme trīsasu un vairāk asu piekabei (euro)

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1.

2

līdz 15 000

līdz 29 000

59,76

59,76

59,76

59,76

29 001—31 000

59,76

162,21

59,76

59,76

31 001—33 000

162,21

290,27

110,98

162,21

33 001—36 000

290,27

537,85

162,21

204,89

36 001—38 000

290,27

537,85

204,89

341,49

vairāk par 38 000

290,27

537,85

341,49

529,31

vairāk par 15 000

līdz 31 000

59,76

59,76

59,76

59,76

31 001—33 000

162,21

183,55

93,91

110,98

33 001—36 000

290,27

431,13

110,98

162,21

36 001—38 000

290,27

431,13

204,89

234,77

vairāk par 38 000

290,27

431,13

341,49

422,59

2.

3 un vairāk

līdz 23 000

līdz 36 000

59,76

59,76

59,76

59,76

36 001—38 000

153,67

290,27

59,76

59,76

38 001—40 000

290,27

452,47

59,76

162,21

vairāk par 40 000

452,47

751,28

162,21

362,83

23 001–25 000

līdz 36 000

59,76

59,76

59,76

59,76

36 001—38 000

153,67

239,04

59,76

59,76

38 001—40 000

290,27

401,25

59,76

110,98

vairāk par 40 000

452,47

700,05

162,21

311,61

vairāk par 25 000

līdz 36 000

59,76

59,76

59,76

59,76

36 001—38 000

102,45

115,25

59,76

59,76

38 001—40 000

239,04

277,46

59,76

59,76

vairāk par 40 000

401,25

576,26

110,98

187,82

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
3.pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

(Pielikums 12.09.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Nr.
p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodokļa likme divasu puspiekabei (euro)

Nodokļa likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (euro)

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1.

2

līdz 29 000

59,76

59,76

59,76

59,76

29 001—31 000

59,76

79,68

59,76

59,76

31 001—33 000

162,21

162,21

59,76

59,76

33 001—38 000

290,27

452,47

204,89

256,12

vairāk par 38 000

290,27

537,85

341,49

443,94

2.

3 un vairāk

līdz 36 000

59,76

59,76

59,76

59,76

36 001—38 000

153,67

204,89

59,76

59,76

38 001—40 000

290,27

367,10

59,76

76,84

vairāk par 40 000

452,47

665,90

162,21

277,46

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma:  Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Latvijas standarti
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
223536
{"selected":{"value":"01.01.2016","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2017","iso_value":"2017\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2012","iso_value":"2012\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2012","iso_value":"2012\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2012.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2016
84
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva