Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis un darbības joma

(1) Šis likums nosaka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objektus, maksātājus, šo nodokļu aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus no nodokļu maksāšanas un nodokļu atvieglojumus.

(2) Šajā likumā minētie transportlīdzekļu veidi atbilst standartā LVS 87:1997/A1:2005 “Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas” paredzētajai klasifikācijai.

(3) Jautājumus, kas saistīti ar vieglo automobiļu un motociklu nodokļa iekasēšanu un samaksu, reglamentē likums “Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli”.

(4) Ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs atbilst arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļu maksātāja un citos normatīvajos aktos transporta nozares nodokļu jomā noteiktajai nodokļu maksātāja definīcijai, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa nomaksa neatbrīvo šo personu no citu nodokļu nomaksas, ciktāl normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

1.1 pants. Likumā minēto mērvienību piemērošana nodokļa likmes noteikšanai

Ja šajā likumā minēto mērvienību skaitliskie lielumi — transportlīdzekļa pilnā masa kilogramos, motora tilpums kubikcentimetros un motora maksimālā jauda kilovatos — ir apzīmēti ar ciparu aiz komata, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes noteikšanai izmanto attiecīgo mērvienības skaitlisko lielumu, atmetot ciparus aiz komata.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

II nodaļa. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis

2.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa objekts

Ar transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli apliekamais objekts ir visi transportlīdzekļi, izņemot traktortehniku, tādas automobiļu piekabes un puspiekabes, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, tramvajus, trolejbusus, bezceļu transportlīdzekļus, sniega motociklus, mopēdus un velosipēdus.

3.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāji

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir persona, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā Latvijā ir reģistrēts vai tiek reģistrēts šā likuma 2.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajam šā likuma 2.pantā minētajam ar nodokli apliekamajam transportlīdzeklim Latvijā tiek izsniegtas tranzīta numura zīmes.

4.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu motociklu, triciklu un kvadriciklu, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3) šādā apmērā:

1) līdz 500 cm3 — 12 lati;

2) no 501 līdz1000 cm3 — 24 lati;

3) no 1001 līdz1500 cm3 — 36 lati;

4) virs 1500 cm3 — 48 lati.

(2) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kuri nav minēti šā panta pirmajā daļā, ir 25 lati.

(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par tādu vieglo automobili, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u.c.) un pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra, un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai šādā apmērā:

1) par pilno masu kilogramos (kg):

a) līdz 1500 kg — 10 lati,

b) no 1501 kg līdz 1800 kg — 21 lats,

c) no 1801 kg līdz 2100 kg — 36 lati,

d) no 2101 kg līdz 2600 kg — 46 lati,

e) no 2601 kg līdz 3000 kg — 55 lati,

f) no 3001 kg līdz 3500 kg — 64 lati,

g) vairāk par 3500 kg — 72 lati;

2) par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):

a) līdz 1500 cm3 — 6 lati,

b) no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 — 15 lati,

c) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 24 lati,

d) no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 — 36 lati,

e) no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 — 60 lati,

f) no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 — 105 lati,

g) no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 — 150 lati,

h) virs 5000 cm3 — 195 lati;

3) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

a) līdz 55 kW — 6 lati,

b) no 56 kW līdz 92 kW — 15 lati,

c) no 93 kW līdz 129 kW — 24 lati,

d) no 130 kW līdz 166 kW — 36 lati,

e) no 167 kW līdz 203 kW — 60 lati,

f) no 204 kW līdz 240 kW — 105 lati,

g) no 241 kW līdz 300 kW — 150 lati,

h) virs 300 kW — 195 lati.

(4) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kurš nav minēts šā panta trešajā daļā, maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 25 lati;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 53 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 90 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 114 lati;

5) no 2601 kg līdz 3000 kg — 138 lati;

6) no 3001 kg līdz 3500 kg — 159 lati;

7) vairāk par 3500 kg — 180 lati.

(5) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par autobusu maksā atbilstoši tā pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 12 lati;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 24 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 45 lati;

4) no 2101 kg līdz 2600 kg — 54 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg — 72 lati;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg — 78 lati;

7) vairāk par 12 000 kg — 102 lati.

(6) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 12 000 kg maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

1) līdz 1500 kg — 12 lati;

2) no 1501 kg līdz 1800 kg — 24 lati;

3) no 1801 kg līdz 2100 kg — 45 lati;

4 no 2101 kg līdz 2600 kg — 54 lati;

5) no 2601 kg līdz 3500 kg — 72 lati;

6) no 3501 kg līdz 12 000 kg — 102 lati.

(7) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 1.pielikumu.

(8) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par seglu vilcējiem maksā atkarībā no šo transportlīdzekļu dzenošā tilta atsperojuma veida šādā apmērā:

1) ar pneimatisko atsperojumu — 120 lati;

2) ar mehānisko atsperojumu — 180 lati.

(9) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 2.pielikumu.

(10) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienass piekabēm un vienass puspiekabēm ir 42 lati.

(11) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu.

(12) Ja kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg dzenošā tilta atsperojums ir ekvivalents pneimatiskajam, šādiem kravas automobiļiem piemēro transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes, kas noteiktas kravas automobiļiem ar dzenošā tilta pneimatisko atsperojumu. Kārtību, kādā nosaka dzenošā tilta atsperojuma ekvivalenci pneimatiskajam atsperojumam, nosaka Ministru kabinets.

(13) Ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

(14) Ja iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāts, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi puspiekabei par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem aprēķina, pieņemot, ka puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums.

5.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā valsts budžetā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav maksāts.

(2) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju, īpašnieka maiņas reģistrāciju, turētāja reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, neveic, ja nav samaksāts nodoklis šajā pantā noteiktajā apmērā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem gadījumā, kad iepriekšējos kalendārajos gados transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā.

(3) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates jābūt samaksātam pilnā apmērā. Transportlīdzeklim, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, tehnisko apskati veic, ja samaksāta viena divpadsmitā daļa no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(4) Reģistrējot transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits (ieskaitot reģistrācijas mēnesi).

(5) Transportlīdzekli noņemot no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai pārtraucot transportlīdzekļa reģistrāciju uz laiku, nododot numura zīmes, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa summai jābūt samaksātai apmērā, ko aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis = transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā aizvadīto mēnešu skaits (ieskaitot kārtējo mēnesi).

(6) Transportlīdzeklim izsniedzot tranzīta numura zīmes, jābūt samaksātai vienai divpadsmitajai daļai no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(7) Pagarinot tranzīta numura zīmes derīguma termiņu vai termiņu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites, samaksā vienu divpadsmito daļu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa.

(8) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa aprēķinam izmanto transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk — arī reģistrs) esošos transportlīdzekļu tehniskos datus.

(9) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā iekasē, maksā un atmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, un kārtību, kādā aprēķina transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli gadījumos, kad reģistrā nav transportlīdzekļa tehnisko datu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012. Trešās, ceturtās un piektās daļas jaunā redakcija, kā arī grozījums par septītās daļas izslēgšanu stājas spēkā 01.01.2013. un iekļauts likuma redakcijā uz 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 9.punktu)

6.pants. Atbrīvojumi no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par:

1) vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir I vai II grupas invalīds. Atbrīvojumu piemēro par vienu šai personai īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu iepriekš minēto transportlīdzekli;

2) invalīdiem paredzētu transportlīdzekli, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir III grupas invalīds. Atbrīvojumu piemēro par vienu šai personai īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli;

3) transportlīdzekli, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir diplomātiskā, konsulārā vai starptautiskās organizācijas pārstāvniecība vai persona, kurai ir diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitātes;

4) transportlīdzekli, kuru noraksta vai arī noraksta vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju;

5) operatīvo transportlīdzekli;

6) laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts;

7) iepriekšējo periodu, ja transportlīdzeklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijis atzīts par bezīpašnieka mantu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks;

8) laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekļa nozagšanu vai atrašanu;

9) laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts ar transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmju standartam neatbilstošām numura zīmēm;

10) laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs;

11) transportlīdzekli, kas reģistrēts fiziskajai personai īpašumā, par laiku no šīs fiziskās personas nāves brīža līdz īpašnieka maiņas reģistrācijas brīdim;

12) laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par maksātnespējīgu un bankrotējušu atzītas personas īpašumā;

13) transportlīdzekli, kuru noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas zvērināts tiesu izpildītājs, institūcija vai iestāde, kas veic lēmumu vai spriedumu piespiedu izpildi, pamatojoties uz izpildu dokumentu;

14) transportlīdzekļiem, kuriem ir reģistrēts vai tiek reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

15) periodu, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes, vai arī transportlīdzeklis izslēgts no reģistra;

16) tādu vieglo automobili, kravas automobili, autobusu un motociklu, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators u.c.).

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojams šajā pantā paredzētais atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

(3) Transportlīdzekļiem, kurus lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, atbrīvojumus no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas nepiemēro. Šis nosacījums neattiecas uz tādiem transportlīdzekļiem, kas atbilst šā panta pirmās daļas 16.punkta nosacījumiem.

7.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi

(1) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Iekšlietu ministrijas padotībā esoša iestāde, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(2) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir Aizsardzības ministrijas padotībā esoša institūcija vai Nacionālie bruņotie spēki, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(3) Par transportlīdzekli (izņemot operatīvo transportlīdzekli), kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir pašvaldības policijas iestāde, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 50 procentu apmērā.

(4) Lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, maksā 50 procentu apmērā, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produktu ražotājs un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības;

2) lauksaimniecības produktu ražotājs apstrādā viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros (turpmāk — lauksaimniecībā izmantojamā zeme). Pastāvīgās pļavas, ganības un aramzemē sētos zālājus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās ieskaita, ja lauksaimniecības dzīvnieku blīvums šajās platībās ir ne mazāks kā 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai apstiprināto pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju hektāru atbilstoši valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datiem kārtējā gada 1.janvārī;

3) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības;

4) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem pilniem 50 viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāriem;

5) atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecībai atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi;

6) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta piešķiršanai nepieciešamajiem ikgadējās atbilstības kritērijiem;

7) ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā;

8) ja lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem 70 000 latiem no lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā.

(5) Persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto vai kuras laulātajam apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, par vienu no tās īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā.

(6) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā piemērojami šajā pantā paredzētie transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumi.

(7) Ja saskaņā ar šā panta pirmo, otro, trešo, ceturto vai piekto daļu var piemērot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu, bet šā nodokļa maksājums par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem nav veikts, tad, maksājot nodokli par iepriekšējiem kalendārajiem gadiem, par tiem nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

(8) Transportlīdzeklim, kuru lieto pasažieru vai kravas komercpārvadājumiem, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu nepiemēro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012. Grozījums piektajā daļā piemērojams no 01.01.2012. Grozījumi pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar vārdiem "vai puspiekabi" (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 01.01.2013. un iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 12., 13. un 14.punktu)

8.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atmaksāšana

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā Valsts ieņēmumu dienests pēc transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātāja attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

(2) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai norakstīts, ja transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot valsts reģistrācijas numura zīmes, vai ja transportlīdzeklis izslēgts no reģistra, tad atmaksājamo summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātais transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis gadam x 1/12 x kārtējā kalendārajā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits;

2) ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par vienu un to pašu transportlīdzekli samaksāts divas vai vairākas reizes, tad atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli;

3) ja transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis samaksāts par transportlīdzekli, kurš reģistrējams Latvijā, taču kāda iemesla dēļ šo reģistrāciju nedrīkst veikt, tad samaksāto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā pilnā apmērā;

4) ja kravas automobilis vai piekabe (puspiekabe) piedalījusies kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, tad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis par šādiem transportlīdzekļiem atmaksājams proporcionāli dienām, kas kalendārā gada laikā pavadītas kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā;

5) ja transportlīdzeklim piemērotā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme ir lielāka par šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi, tad atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi;

6) ja transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs samaksājis transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli pilnā apmērā, bet viņam ir tiesības saņemt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu vai atbrīvojumu no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas, tad atmaksā summu, kas līdzvērtīga transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumam vai atbrīvojumam no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas.

(3) Ja maksājuma dokumentā kā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksātājs ir norādīta persona, kas nav reģistrēta kā attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs, tad šai personai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli atmaksā, ja arī attiecīgā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir veicis attiecīgo nodokļa maksājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

9.pants. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa administrācija

(1) Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests un Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(2) Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanu, Valsts ieņēmumu dienests veic pārmaksātā vai nepareizi iemaksātā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atmaksu no valsts budžeta.

III nodaļa. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

10.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa objekts

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā par komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētu vai uz darba līguma pamata lietotu, vai arī no personas, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, patapinātu vieglo transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012. Grozījumi pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar zemnieku saimniecībām stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 15.punktu)

11.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātāji

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā komersants, kuram piešķirts komercreģistra reģistrācijas numurs, vai zemnieku saimniecība, kas reģistrēta Uzņēmumu reģistrā, ja komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir šā likuma 10.pantā minētais ar nodokli apliekamais transportlīdzeklis vai komersantam vai zemnieku saimniecībai ir pienākums maksāt nodokli saskaņā ar šā panta trešo daļu.

(2) Ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir gan īpašnieks, gan turētājs, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā transportlīdzekļa turētājs, ja tas atbilst šā panta pirmās daļas nosacījumiem.

(3) Ja komersants vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, šis komersants vai zemnieku saimniecība maksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli.

(4) Komersants vai zemnieku saimniecība maksā nodokli, ja tā transportlīdzekli uz patapinājuma līguma pamata lieto vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā (neatkarīgi no dienā izmantoto stundu skaita un no tā, vai transportlīdzeklis tiek lietots nepārtraukti vai ar pārtraukumiem).

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par vienu un to pašu periodu maksā tikai vienu reizi neatkarīgi no tā, kuram no subjektiem saskaņā ar likumu konkrētajā periodā jāmaksā nodoklis par transportlīdzekli.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012. Grozījumi pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar zemnieku saimniecībām stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 15.punktu)

11.1 pants. Taksācijas periods

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

12.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa apmērs

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, maksā atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

1) līdz 2000 cm3 — 19 lati mēnesī;

2) no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 — 30 lati mēnesī;

3) virs 2500 cm3 — 40 lati mēnesī.

(2) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekli, kurš nav minēts šā panta pirmajā daļā, ir 30 lati mēnesī.

(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli taksācijas periodā veido šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā nodokļa apmēra 12 mēnešu summa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

13.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšana

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par katru komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrēto šā likuma 10.pantā minēto transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā.

(11) Komersants vai zemnieku saimniecība, ja komersants vai zemnieku saimniecība reģistrā nav reģistrēta kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam.

(2) Komersants vai zemnieku saimniecība pirms attiecīgajā taksācijas periodā veicamās valsts tehniskās apskates maksā valsts budžetā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par mēnešiem no attiecīgā taksācijas perioda sākuma līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate.

(21) Komersants vai zemnieku saimniecība par transportlīdzekli, kas tiek reģistrēts Latvijā pirmo reizi, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā valsts budžetā par to kalendāro mēnesi, kurā transportlīdzeklis reģistrēts uz komersanta vai zemnieku saimniecības kā transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja vārda, tajā dienā, kad transportlīdzeklis reģistrēts reģistrā.

(3) Pārējo uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa daļu par atlikušajiem taksācijas perioda mēnešiem komersants vai zemnieku saimniecība maksā valsts budžetā nākamajā taksācijas periodā pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates.

(31) Ja taksācijas periodā tiek reģistrēta transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja maiņa vai transportlīdzeklis tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas, vai tiek pārtraukta transportlīdzekļa reģistrācija uz laiku, nododot numura zīmes, komersants vai zemnieku saimniecība pirms minēto darbību veikšanas samaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par periodu līdz minēto darbību veikšanai attiecīgajā taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

(4) Komersantam vai zemnieku saimniecībai ir tiesības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli samaksāt pirms valsts tehniskās apskates pilnā apmērā par visu taksācijas periodu.

(5) Šā panta otrajā un trešajā daļā minēto nodokļa summu komersants vai zemnieku saimniecība aprēķina un tās maksājumu veic kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(6) Maksājot uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus, komersants vai zemnieku saimniecība maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķi norāda tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, par kuru tiek maksāts nodoklis.

(7) Piemērojot šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9. un 12.punktā noteikto atbrīvojumu no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa, nodokli maksā saskaņā ar šajā pantā norādīto kārtību un likumā noteiktajā apmērā par iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja tas nav bijis samaksāts, un par attiecīgo taksācijas periodu līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā pārtraukta transportlīdzekļa lietošana ceļu satiksmē.

(8) Transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, īpašnieka maiņas reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācijas pārtraukšanu uz laiku, nododot numura zīmes, neveic, ja saskaņā ar šo likumu par attiecīgo transportlīdzekli nav samaksāts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis par iepriekšējo taksācijas periodu un par periodu līdz minēto darbību veikšanai taksācijas periodā, ieskaitot to mēnesi, kurā tiek veiktas šīs darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012. Grozījumi pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar zemnieku saimniecībām stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 15.punktu)

14.pants. Atbrīvojumi no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli nemaksā:

1) par operatīvajiem transportlīdzekļiem;

2) par vieglajiem taksometriem;

3) par transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotas personas īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem, kuri tiek izmantoti kā demonstrācijas transportlīdzekļi un kurus komersants deklarējis reģistrā;

4) ja komersantam vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi vai vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņa īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa (līdz vienam gadam) iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kurus komersants deklarējis reģistrā;

5) par transportlīdzekļiem, kurus komersants vai zemnieku saimniecība izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un deklarējusi reģistrā;

6) komersants vai zemnieku saimniecība, ja komersants vai zemnieku saimniecība apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā, ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja šā komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais transportlīdzeklis, nodokli par to nemaksā, ja komersanta vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai),

b) ja šā komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli nemaksā par vienu vieglo transportlīdzekli, ja komersanta vai zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru nākamo vieglo transportlīdzekli uz katriem 50 000 latu ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai);

7) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis atzīts par nozagtu, ko apliecina Valsts policijas izsniegti dokumenti vai informācija reģistrā par transportlīdzekļa nozagšanu vai atrašanu;

8) par laiku, kad transportlīdzeklis normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos bijis apķīlāts un tā izmantošana ceļu satiksmē bijusi liegta;

9) par laiku, kad transportlīdzeklis noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai no Latvijas vai transportlīdzekļa reģistrācija pārtraukta uz laiku, nododot numura zīmes;

10) par transportlīdzekli, kuram ir reģistrēts vēsturiskā spēkrata statuss;

11) par vieglo transportlīdzekli, kuram reģistrācijas apliecībā sadaļā “Piezīmes” ir atzīme “Sporta”;

12) par laiku, kad Latvijā reģistrēts transportlīdzeklis bijis izvests no Latvijas un bijis reģistrēts ārzemēs.

(11) Šā panta pirmās daļas 3.punktā minētie demonstrācijas transportlīdzekļi ir jauni transportlīdzekļi (lietoti mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraukuši mazāk par 6000 kilometriem), kuri kā demonstrācijas transportlīdzekļi ir noteikti transportlīdzekļu ražotāja pilnvarotai personai saistošā līgumā, kas noslēgts ar transportlīdzekļa ražotāju vai reģionālo importētāju, un kuri periodiski tiek nodoti trešajām personām izmēģinājumu, salīdzinājumu vai cita veida braucieniem, lai veicinātu jaunu automašīnu pārdošanu.

(2) To, ka komersanta vieglais transportlīdzeklis atbilst kādam no šā panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punkta nosacījumiem vai zemnieku saimniecības vieglais transportlīdzeklis atbilst šā panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem, komersants vai zemnieku saimniecība deklarē reģistrā, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātos e-pakalpojumus. Deklarēšanu veic līdz kalendārā gada 31.decembrim. Atbrīvojumu sāk piemērot no nākamā taksācijas perioda 1.janvāra un piemēro līdz attiecīgā taksācijas perioda mēnesim (to neieskaitot), kad komersants vai zemnieku saimniecība veic šā panta 2.2 daļā minētās darbības.

(21) Deklarējot reģistrā transportlīdzekli, kurš tiek izmantots vienīgi komersanta vai zemnieku saimniecības saimnieciskās darbības vajadzībām, komersants vai zemnieku saimniecība norāda maršruta kontroles sistēmas darbības nodrošinātāju (nosaukums, reģistrācijas numurs), kuru iespējams reģistrā mainīt, ja nepieciešams, uzstādot transportlīdzeklim cita nodrošinātāja piedāvāto maršruta kontroles sistēmu.

(22) Komersantam vai zemnieku saimniecībai ir tiesības reizi taksācijas periodā mainīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību, vairs nepiemērojot atbrīvojumu no nodokļa maksāšanas. Transportlīdzekli, par kuru vairs nepienākas atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas, komersants vai zemnieku saimniecība deklarē reģistrā piecu dienu laikā pēc atbrīvojuma zaudēšanas. Šajā gadījumā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli maksā, sākot ar to attiecīgā taksācijas perioda mēnesi, kurā atbrīvojums zaudēts.

(3) Šā panta pirmās daļas 5.punktā minēto transportlīdzekļa izmantošanu tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām komersants vai zemnieku saimniecība pierāda, kārtojot ar saimnieciskās darbības veikšanu saistīto braucienu uzskaiti, kurā norāda:

1) transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku, modeli un dzinēja darba tilpumu;

2) brauciena maršrutu, datumu, kā arī sākuma un beigu laiku;

3) odometra rādījumu mēneša pirmajā un pēdējā dienā. Pieļaujamā datu nesakritība starp odometra rādījumu un maršruta kontroles sistēmas fiksētajiem nobrauktajiem kilometriem mēneša laikā ir līdz pieciem procentiem.

(4) Komersants vai zemnieku saimniecība šā panta trešās daļas 2.punktā minēto uzskaiti kārto, izmantojot šā panta piektajā daļā minēto maršruta kontroles sistēmu, kura nodrošina ar katru braucienu saistīto datu fiksēšanu un saglabāšanu. Komersanta vai zemnieku saimniecības pienākums ir saglabāt maršruta kontroles sistēmas ierakstu datus (elektroniskā vai izdrukas formā) likumā “Par grāmatvedību” noteiktajos termiņos un pēc pieprasījuma uzrādīt tos Valsts ieņēmumu dienestam.

(5) Par maršruta kontroles sistēmu uzskata iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātas reālā laikā un vietā. Maršruta kontroles sistēmu prasības uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrēšanas vajadzībām nosaka Ministru kabinets.

(51) Maršruta kontroles sistēmu tirgotājiem un darbības nodrošinātājiem ir pienākums pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniegt šādu viņu rīcībā esošu informāciju:

1) vai attiecīgajam komersanta vai zemnieku saimniecības transportlīdzeklim, kas reģistrā deklarēts kā izmantojams vienīgi saimnieciskās darbības vajadzībām, ir uzstādīta maršruta kontroles sistēma;

2) cik sistemātiski un regulāri konkrētajam transportlīdzeklim uzstādītā maršruta kontroles sistēma neatrodas uztveršanas zonā.

(6) Šā panta trešajā daļā minēto uzskaites un līdz ar to arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību komersants vai zemnieku saimniecība nevar mainīt līdz taksācijas perioda beigām, izņemot šā panta 2.2 daļā noteiktajā gadījumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012. Grozījumi pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar zemnieku saimniecībām un pirmās daļas 4.punktā noteiktais nodokļu atbrīvojums komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, kā arī pirmās daļas 6.punkts un panta piektā daļa par prasībām attiecībā uz maršruta kontroles sistēmām stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 15., 17., 18. un 19.punktu)

15.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksāšana

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā komersantam vai zemnieku saimniecībai, ja komersants vai zemnieku saimniecība savā īpašumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā atsavina vai noņem no uzskaites norakstīšanai. Samaksāto nodokli atmaksā par mēnešiem pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites, ieskaitot mēnesi, kurā tas noņemts no uzskaites.

(2) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā komersantam vai zemnieku saimniecībai, ja tas savā turējumā esošo transportlīdzekli, par kuru samaksāts šis nodoklis, nodod atpakaļ šā transportlīdzekļa īpašniekam. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā transportlīdzeklis nodots atpakaļ īpašniekam.

(21) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā komersantam vai zemnieku saimniecībai, ja komersanta vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrētajam transportlīdzeklim, par kuru samaksāts šis nodoklis, attiecīgā taksācijas perioda laikā iestājas šā likuma 14.panta pirmās daļas 7., 8., 9. vai 12.punktā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(22) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli atmaksā par mēnešiem, kas seko mēnesim, kurā ir iestājies šā panta 2.1 daļā minētais atbrīvojums no uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.

(3) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis netiek atmaksāts, ja transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais īpašnieks vai turētājs ir kļuvis attiecīgi par tā paša transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīto transportlīdzekļa turētāju vai īpašnieku.

(4) Lai saņemtu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, komersants vai zemnieku saimniecība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, kurā norāda katra tā automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numuru, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu, un to mēnešu skaitu, par kuriem pieprasa nodokļa atmaksu.

(5) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņēmis iesniegumu par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.03.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2012. Grozījumi pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar zemnieku saimniecībām stājas spēkā 01.01.2013. Sk. Pārejas noteikumu 15.punktu)

16.pants. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa administrācija

(1) Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests un Ceļu satiksmes drošības direkcija.

(2) Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa iekasēšanu, Valsts ieņēmumu dienests veic uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa kontroli un atmaksu no valsts budžeta.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.; 2006, 2., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.).

2. Lēmumu par to transportlīdzekļu ikgadējo nodevu atmaksu, kuras samaksātas līdz 2010.gada 31.decembrim, līdz 2011.gada 30.jūnijam pieņem valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”, piemērojot likuma “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu” normas.

3. Līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumi Nr.75 “Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

4. Transportlīdzeklim, kurš 2010.gadā bija reģistrēts Latvijā un par kuru bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, īpašnieka maiņas reģistrāciju, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtotu reģistrāciju, kā arī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites 2011.gadā un turpmākajos gados neveic, ja nav samaksāta transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu. 2011.gadā un turpmākajos gados transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu maksājama atbilstoši nodevas likmei, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”, nepiemērojot atvieglojumu nodevas maksāšanai vai atbrīvojumu no nodevas maksāšanas.

5. Tādām divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabēm un divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabēm, kuras 2010.gadā bija reģistrētas Latvijā un par kurām bija jāmaksā transportlīdzekļu ikgadējā nodeva par 2010.gadu, bet šī nodeva nav maksāta, transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi aprēķina, pieņemot, ka piekabe vilkta ar trīsasu kravas automobili, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un puspiekabe vilkta ar trīsasu seglu vilcēju, kuram ir dzenošā tilta mehāniskais atsperojums, un piemērojot attiecīgo nodevas likmi, kāda 2010.gadā bija noteikta likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”.

6. Ja 2008., 2009. vai 2010.gadā par transportlīdzekli samaksāta transportlīdzekļu ikgadējā nodeva un attiecīgajam maksājumam var piemērot šā likuma normu par nodokļa atmaksāšanu, tad:

1) 2011.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2008., 2009. un 2010.gadu;

2) 2012.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2009. un 2010.gadu;

3) 2013.gadā atmaksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu par 2010.gadu.

7. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskās deklarēšanas kārtība tiek piemērota no 2011.gada 1.februāra, un 2011.gadā transportlīdzekļa elektroniskā deklarēšana veicama no 1.februāra līdz 28.februārim. Tie komersanti, kas šajā laikā veic transportlīdzekļa tehnisko apskati, elektronisko deklarēšanu izdara pirms tehniskajai apskatei nepieciešamo maksājumu veikšanas.

8. Ja transportlīdzekļa tehniskā apskate tiek veikta 2011.gada janvārī, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis maksājams šajā likumā noteiktajā apmērā. Ja transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ir veicis šo pārejas noteikumu 7.punktā minēto deklarēšanu un 2011.gada janvārī ir atbildis šā likuma 14.panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punktā minētajiem nosacījumiem, tam ir tiesības saņemt šā nodokļa maksājuma atmaksu.

9. Grozījumi šā likuma 5.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā un grozījums, kas paredz septītās daļas izslēgšanu, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2013.)

10. Grozījums attiecībā uz šā likuma 6.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums minētā panta trešajā daļā attiecībā uz skaitļa aizstāšanu stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2013.)

11. Papildus šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam laikposmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai valdītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns invalīds ar pārvietošanās traucējumiem. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

12. Grozījumi šā likuma 7.pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar vārdiem “vai puspiekabi” (attiecīgā skaitlī un locījumā) stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012. Minētie grozījumi iekļauti likuma redakcijā uz 01.01.2013.)

13. Grozījums šā likuma 7.panta piektajā daļā piemērojams, sākot ar 2012.gada 1.janvāri.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

14. Šā likuma 7.panta piektajā daļā, kā arī šo pārejas noteikumu 11.punktā minētajām personām, kuras par laikposmu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ir samaksājušas transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ir tiesības saņemt attiecīgi samaksātā vai pārmaksātā nodokļa atmaksu, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

15. Grozījumi šā likuma 10., 11., 13., 14. un 15.pantā attiecībā uz šo pantu papildināšanu ar zemnieku saimniecībām, kā arī šā likuma 14.panta pirmās daļas 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

16. Ja valsts kapitālsabiedrība, uzstādot transportlīdzeklim maršruta kontroles sistēmu, attiecībā uz 2011.gadu šā likuma pārejas noteikumu 7.punktā minētajā termiņā, ņemot vērā piemērojamo iepirkuma procedūru, nav paspējusi deklarēt reģistrā transportlīdzekļa atbilstību šā likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkta nosacījumiem, tai ir tiesības pieprasīt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa atmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu, kurā norādīta katra tā automobiļa marka, modelis un reģistrācijas numurs, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, un to mēnešu skaits, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, kā arī norādīts mēnesis, kurā transportlīdzeklim uzstādīta maršruta kontroles sistēma. Valsts ieņēmumu dienests, saņēmis minēto iesniegumu, atmaksā uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli par attiecīgo periodu, sākot ar mēnesi, kurā valsts kapitālsabiedrība uzstādījusi maršruta kontroles sistēmu.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

17. Šā likuma 14.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktais nodokļu atbrīvojums komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem, stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

18. Šā likuma 14.panta otrajā daļā noteiktā elektroniskā deklarēšana attiecībā uz šā panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem komersantiem, kuriem vieglo transportlīdzekļu iznomāšanas pakalpojumi kopā ar vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību veido ne mazāk kā 90 procentus no kopējā apgrozījuma, par viņu īpašumā vai turējumā esošiem īstermiņa iznomāšanai paredzētiem transportlīdzekļiem veicama līdz 2012.gada 31.decembrim.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

19. Šā likuma 14.panta piektā daļa par prasībām attiecībā uz maršruta kontroles sistēmām stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. Ministru kabinets šā panta piektajā daļā minētos noteikumus izdod līdz 2012.gada 1.oktobrim.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012.)

20. Šā likuma 16.panta trešā daļa stājas spēkā 2012.gada 1.augustā.

(29.03.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2012. 16.panta trešā daļa iekļauta likuma redakcijā uz 01.08.2012.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 30.decembrī
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
1.pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

Nr. p. k.

Kravas automobiļa asu skaits

Kravas automobiļa pilna masa (kg)

Nodokļa likme (lati)

dzenošā tilta pneimatiskais atsperojums

dzenošā tilta mehāniskais atsperojums

1.

2 asis

12 001 — 15 000

120

120

vairāk par 15 000

120

195

2.

3 asis

12 001 — 21 000

120

120

21 001 — 23 000

120

156

vairāk par 23 000

156

243

3.

4 asis un vairāk

12 001 — 25 000

120

120

25 001 — 27 000

120

162

27 001 — 29 000

162

255

vairāk par 29 000

255

378

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
2.pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu piekabēm atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

Nr. p. k.

Piekabi velkošā kravas automobiļa asu skaits

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilna masa (kg)

Piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas un piekabes pilnas masas summa (kg)

Nodokļa likme divasu piekabei (lati)

Nodokļa likme trīsasu un vairāk asu piekabei (lati)

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja velkošā automobiļa dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1.

2

līdz 15 000

līdz 29 000

42

42

42

42

29 001 — 31 000

42

114

42

42

31 001 — 33 000

114

204

78

114

33 001 — 36 000

204

378

114

144

36 001 — 38 000

204

378

144

240

vairāk par 38 000

204

378

240

372

vairāk par 15 000

līdz 31 000

42

42

42

42

31 001 — 33 000

114

129

66

78

33 001 — 36 000

204

303

78

114

36 001 — 38 000

204

303

144

165

vairāk par 38 000

204

303

240

297

2.

3 un vairāk

līdz 23 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

108

204

42

42

38 001 — 40 000

204

318

42

114

vairāk par 40 000

318

528

114

255

23 001 – 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

108

168

42

42

38 001 — 40 000

204

282

42

78

vairāk par 40 000

318

492

114

219

vairāk par 25 000

līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

72

81

42

42

38 001 — 40 000

168

195

42

42

vairāk par 40 000

282

405

78

132

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa
un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma
3.pielikums
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes par divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabēm atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)
Nr.pk. Seglu vilcēja asu skaits Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodokļa likme divasu puspiekabei (lati)

Nodokļa likme trīsasu un vairāk asu puspiekabei (lati)

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums
1. 2 līdz 29 000

42

42

42

42

29 001 — 31 000

42

56

42

42

31 001 — 33 000

114

114

42

42

33 001 — 38 000

204

318

144

180

vairāk par 38 000

204

378

240

312

2. 3 un vairāk līdz 36 000

42

42

42

42

36 001 — 38 000

108

144

42

42

38 001 — 40 000

204

258

42

54

vairāk par 40 000

318

468

114

195

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma:  Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Latvijas standarti
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
223536
{"selected":{"value":"01.05.2012","content":"<font class='s-1'>01.05.2012.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2017","iso_value":"2017\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2012","iso_value":"2012\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2012","iso_value":"2012\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2012.-31.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-30.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2012
84
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva