Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta instrukcija Nr.18

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 30.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta otro daļu un Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa
noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 4.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt instrukciju ar 4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. ietekmi uz valsts un pašvaldību informācijas sistēmām un ar to saistīto papildu finansējumu, kas nepieciešams izmaiņu nodrošināšanai informācijas sistēmās.";

1.2. papildināt instrukciju ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Ja ar projektu pieņem un apstiprina starptautisku līgumu vai starptautiska līguma projektu, anotācijā papildus norāda arī informāciju par starptautiskā līguma vai starptautiskā līguma projekta mērķi un būtību.";

1.3. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ja projekts:

6.1. kas ir likumprojekts, neskar nevienu no aspektiem, kas norādīts attiecīgajā anotācijas sadaļā (izņemot I sadaļu), anotācijā norāda tikai attiecīgās sadaļas nosaukumu (virsrakstu) un papildus izveidotā rindā (zem nosaukuma rindas) ieraksta "Projekts šo jomu neskar" vai citu jautājumam atbilstošu informāciju, piemēram:

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību

Projekts šo jomu neskar


6.2. kas nav likumprojekts, neskar nevienu no aspektiem, kas norādīts attiecīgajā anotācijas sadaļā (izņemot I sadaļu), zem aizpildītās anotācijas I sadaļas (vai zem visām aizpildītajām anotācijas sadaļām) atsevišķā rindā norāda visas anotācijas sadaļas, kurās minētos aspektus projekts neskar, piemēram:

Anotācijas III, IV un V sadaļa - projekts šīs jomas neskar.";

1.4. aizstāt 8.punktā vārdus "ieraksta "Nav attiecināms"" ar vārdiem "ieraksta "Projekts šo jomu neskar" vai citu jautājumam atbilstošu informāciju";

1.5. papildināt 12.2.apakšpunktu aiz vārdiem "Ar tiesību akta projektu" ar vārdiem "izpildītās vai";

1.6. svītrot 12.4.apakšpunktu;

1.7. izteikt 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. norāda sabiedrības mērķgrupu, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums. Ar sabiedrības mērķgrupu saprot jebkuru iedzīvotāju grupu (tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēs nodarbinātos), kuru tieši skar projektā paredzētais regulējums;";

1.8. izteikt 21.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. norāda sabiedrības grupu (papildus mērķgrupai), kuras tiesības, pienākumus, finanses vai iespējas projekts ietekmē vai varētu ietekmēt. Cita sabiedrības grupa var būt arī valsts un pašvaldību iestādēs nodarbinātie;";

1.9. izteikt 24.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. norāda, kā tiks nodrošināta informācijas apmaiņa:

24.4.1. vai informāciju, ko projekts paredz iesniegt institūcijām vai trešajām pusēm, ir iespējams iesniegt elektroniski, norāda, kādā veidā tas tiks nodrošināts. Ja tas nav iespējams, skaidro, kādēļ;

24.4.2. vai informāciju, ko projekts paredz izsniegt trešajām pusēm, ir iespējams izsniegt elektroniski, norāda, kādā veidā tas tiks nodrošināts. Ja tas nav iespējams, skaidro, kādēļ;

24.4.3. ja projekts paredz informācijas apmaiņu ar citām iestādēm, norāda, vai informācijas apmaiņai tiks izmantots valsts informācijas sistēmu savietotājs. Ja tas netiks veikts, skaidro, kādēļ;";

1.10. izteikt 24.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.7. norāda, vai saņemtā informācija tiks uzglabāta informācijas sistēmā. Ja saņemtā informācija tiks uzglabāta informācijas sistēmā, norāda, vai tiek veidota jauna vai modificēta esošā informācijas sistēma. Ja tas tiek veikts, norāda informācijas sistēmu un pārzini, kā arī informācijas sistēmas izstrādājamās vai modificējamās funkcionalitātes raksturojumu un izmaksas, kā arī ietekmi uz šīs informācijas sistēmas lietotājiem;";

1.11. papildināt instrukciju ar 24.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.8. norāda, vai administratīvās procedūras vai tās posmu īstenošanai tiks veidots elektronisks klientu apkalpošanas risinājums. Ja tas tiks veikts, norāda, vai tiks izmantota elektronisko pakalpojumu koplietošanas platforma www.latvija.lv un tās komponenti (piemēram, pakalpojumu portāls, lietotāju autentifikācija, elektronisko maksājumu apkalpošana). Ja tas netiks veikts, skaidro, kādēļ.";

1.12. papildināt 33.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesību akta projektam ir ietekme uz budžetu, bet objektīvu iemeslu dēļ tā nav aprēķināma vai ir aprēķināma ļoti aptuveni, attiecīgajos laukos ieraksta "nav precīzi aprēķināms" un anotācijas III sadaļas 7.punktā sniedz skaidrojumu, kādēļ aprēķinus nav iespējams veikt un kādas ir sagaidāmās izmaiņu tendences (kuras pozīcijas (ieņēmumus un izdevumus valsts budžetā vai pašvaldību budžetos) un kādā virzienā (pieaugs, samazināsies) projekts ietekmēs).";

1.13. svītrot 36.punkta otro teikumu;

1.14. papildināt instrukciju ar 52.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"52.5. atspoguļo valsts un pašvaldību izdevumu apjomu, kas radīsies, ieviešot izmaiņas valsts vai pašvaldību informācijas sistēmās.";

1.15. svītrot 55.3.apakšpunktā vārdus "Eiropas Cilvēktiesību tiesas";

1.16. aizstāt 55.4.apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības dibināšanas līgums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Līgums par Eiropas Savienības darbību" (attiecīgā locījumā);

1.17. izteikt 56.1. un 56.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"56.1. norāda katru attiecīgā ES tiesību akta pantu, daļu, punktu, apakšpunktu, kas jāpārņem vai jāievieš nacionālajā tiesību sistēmā (A aile);

56.2. norāda katru projekta pantu, daļu, punktu, apakšpunktu, ar kuru tiks pārņemts vai ieviests ES tiesību akta pants, daļa, punkts vai apakšpunkts, kas norādīts saskaņā ar šīs instrukcijas 56.1.apakšpunktu, vai norāda vispārīgu atsauci uz tiesību aktu, kurā ir vai tiks pārņemtas šīs instrukcijas 56.1.apakšpunktā norādītās ES tiesību akta vienības (B aile);";

1.18. izteikt 57.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.1. starptautisko tiesību aktu vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentu (turpmāk - starptautiskais dokuments), kurā noteiktās saistības ar projektu izpilda vai uzņemas Latvijas Republika;";

1.19. papildināt 57.3.apakšpunktu aiz vārdiem "norāda tiesu" ar vārdiem "(piemēram, Starptautiskās tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas)";

1.20. izteikt 58.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"58. Anotācijas V sadaļas 2.tabulā ("Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei") raksturo ar projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no katra starptautiskā dokumenta, kurš norādīts saskaņā ar šīs instrukcijas 57.1.apakšpunktu:";

1.21. izteikt pielikuma V sadaļu šādā redakcijā:

"V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

1. Saistības pret Eiropas Savienību Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 55.punktā noteiktajam
2. Citas starptautiskās saistības Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 57.punktā noteiktajam
3. Cita informācija Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 59.punktā noteiktajam, kā arī papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem.

Ja šādas informācijas nav, ieraksta - "Nav"

 

1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem

Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums Aizpilda, ja ar projektu tiek pārņemts vai ieviests vairāk nekā viens ES tiesību akts, - jānorāda tā pati informācija, kas prasīta instrukcijas 55.1.apakšpunktā un jau tikusi norādīta arī V sadaļas 1.punkta ietvaros

A

B

C

D

Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību - pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.

Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.

Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā

Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.

Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.

Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) - kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos

Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.1.apakšpunktā noteiktajam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.2.apakšpunktā noteiktajam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.3.apakšpunktā noteiktajam.

Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 56.3.1., 56.3.2. un 56.3.3.apakšpunktā noteiktajam

Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.4.apakšpunktā noteiktajam.

Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 56.4.1. un 56.4.2.apakšpunktā noteiktajam

Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas?

Kādēļ?

Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.5.apakšpunktā noteiktajam
Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 56.6.apakšpunktā noteiktajam
Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem.

Ja šādas informācijas nav, ieraksta - "Nav"

 

2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei

Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk - starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums Aizpilda, ja ar projektu izpildītas vai tiek uzņemtas saistības, kas izriet no vairāk nekā viena starptautiskā dokumenta, - jānorāda tā pati informācija, kas prasīta instrukcijas 57.1.apakšpunktā un jau tikusi norādīta arī V sadaļas 2.punkta ietvaros

A

B

C

Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.

Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei

Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai norāda dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.

Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.

Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā

Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.1.apakšpunktā noteiktajam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.2.apakšpunktā noteiktajam Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.3.apakšpunktā noteiktajam.

Ja attiecināms, iekļauj arī informāciju atbilstoši instrukcijas 58.3.1., 58.3.2. un 58.3.3.apakšpunktā noteiktajam

Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 58.4.apakšpunktā noteiktajam
Cita informācija Iekļauj papildu informāciju pēc tiesību akta projekta izstrādātāja ieskatiem.

Ja šādas informācijas nav, ieraksta - "Nav""

2. Šo noteikumu 1.6.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs A.Štokenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 18Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 29.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 204, 28.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223292
29.12.2010
86
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)