Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1111

Rīgā 2010.gada 7.decembrī (prot. Nr.71 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 1.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.; 2006, 193.nr.; 2007, 198.nr.; 2008, 192.nr.; 2009, 206.nr.; 2010, 165.nr.) pielikumā šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.3.apakšgrupas 2.4.4.0. koda nosaukumu aiz vārdiem "slimības apdrošināšanai" ar vārdiem "un vecāku apdrošināšanai";

1.2. papildināt 1.4.apakšgrupu aiz koda 4.1.2.2. ar kodu 4.1.3.0., 4.1.3.1. un 4.1.3.2. šādā redakcijā:

"1.4. 4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
1.4. 4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
1.4. 4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem"

1.3. papildināt 1.8.apakšgrupu aiz koda 5.4.4.0. skaidrojuma ar kodu 5.4.5.0., 5.4.5.1., 5.4.5.2. un 5.4.6.0. un skaidrojumiem šādā redakcijā:

"1.8.

5.4.5.0.

Transportlīdzekļu nodoklis

Uz 5.4.5.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par transportlīdzekļiem saskaņā ar Transportlīdzekļu nodokļa likuma I sadaļu
1.8.

5.4.5.1.

Transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda
1.8.

5.4.5.2.

Transportlīdzekļu nodoklis par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda
1.8.

5.4.6.0.

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis

Uz 5.4.6.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā par dienesta automašīnu izmantošanu personīgajām vajadzībām saskaņā ar Transportlīdzekļu nodokļa likuma II sadaļu"

1.4. izteikt 2.0.grupas kodu 9.1.3.3. un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.0. 9.1.3.3. Nodeva par filmu producenta reģistrāciju
Uz 9.1.3.3. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu"

1.5. svītrot 2.0.grupas kodu 9.1.3.5. un tā skaidrojumu;

1.6. papildināt 2.0.grupu aiz koda 9.1.4.0. skaidrojuma ar kodu 9.1.5.0. šādā redakcijā:

"2.0 9.1.5.0. Valsts nodeva par iepirkumu pārsūdzību ieviešanu"

1.7. svītrot 2.0.grupas kodu 9.1.6.0. un tā skaidrojumu;

1.8. izteikt 2.0.grupas koda 9.1.8.1. skaidrojumu šādā redakcijā:

" Uz 9.1.8.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par pasu izsniegšanu"

1.9. izteikt 2.0.grupas koda 9.1.8.2. skaidrojumu šādā redakcijā:

" Uz 9.1.8.2. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par personas apliecību izsniegšanu"

1.10. svītrot 2.0.grupas kodu 9.1.8.4. un tā skaidrojumu;

1.11. izteikt 2.0.grupas koda 9.1.9.1. skaidrojumu šādā redakcijā:

" Uz 9.1.9.1. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"

1.12. izteikt 2.0.grupas kodu 9.2.1.3. šādā redakcijā:

"2.0

9.2.1.3.

Valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma"

1.13. papildināt 2.0.grupu aiz koda 9.2.1.6. ar kodu 9.2.1.7. un 9.2.1.8. šādā redakcijā:

"2.0. 9.2.1.7. Valsts nodeva par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju
2.0. 9.2.1.8. Valsts nodeva par atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai"

1.14. izteikt 2.0.grupas koda 9.2.9.0. skaidrojumu šādā redakcijā:

" Uz 9.2.9.0. kodu attiecina 9.2.1.0.-9.2.6.0. kodā neminētās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pamatojoties uz ministrijas iesniegumu, tām institūcijām, kuras izsniedz speciālās atļaujas (licences) vai reģistrē profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentus, pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu var tikt atvērti atsevišķi valsts budžeta ieņēmumu konti Valsts kasē"

1.15. papildināt 2.0.grupu aiz koda 9.2.9.0. skaidrojuma ar kodu 9.2.9.1., 9.2.9.2., 9.2.9.3., 9.2.9.4. un 9.2.9.9. šādā redakcijā:

"2.0.

9.2.9.1.

Valsts nodeva par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu
2.0.

9.2.9.2.

Valsts nodeva par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās
2.0.

9.2.9.3.

Valsts nodeva par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi
2.0.

9.2.9.4.

Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem
2.0.

9.2.9.9.

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu vai profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju, kas nav minētas citos koda 9.2.9.0. apakškodos"

1.16. papildināt 2.0.grupu aiz koda 9.3.7.0. skaidrojuma ar kodu 9.3.8.0., 9.3.8.1., 9.3.8.2., 9.3.8.3. un 9.3.8.4. šādā redakcijā:

"2.0 9.3.8.0. Valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu
2.0. 9.3.8.1. Nodeva par 1.kategorijas benzīna un aviācijas degvielas (tonnas) uzturēšanu
2.0. 9.3.8.2. Nodeva par 2.kategorijas petrolejas veida reaktīvās degvielas (tonnas) uzturēšanu
2.0. 9.3.8.3. Nodeva par 2.kategorijas petrolejas un dīzeļdegvielas (tonnas) uzturēšanu
2.0. 9.3.8.4. Nodeva par 3.kategorijas degvieleļļas (tonnas) uzturēšanu"

1.17. papildināt 2.0.grupu aiz koda 9.3.9.0. skaidrojuma ar kodu 9.3.9.1. un 9.3.9.9. šādā redakcijā:

"2.0. 9.3.9.1. Finanšu stabilitātes nodeva
2.0. 9.3.9.9. Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas, kas nav minētas citos koda 9.3.9.0. apakškodos"

1.18. izteikt 2.0.grupas kodu 9.4.2.0. un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.0 9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
Uz 9.4.2.0. kodu attiecina ieņēmumus, kas iemaksāti pašvaldību budžetā saskaņā ar Bāriņtiesu likumu"

1.19. svītrot 2.0.grupas 9.5.1.1. koda nosaukumā vārdu "(padomes)";

1.20. izteikt 2.0.grupas kodu 10.1.1.2. un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"2.0 10.1.1.2. Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija
Uz 10.1.1.2. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek Valsts policija, izņemot naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē"

1.21. svītrot 2.0.grupas kodu 10.1.1.4.;

1.22. papildināt 2.0.grupas kodu 10.1.4.0. ar skaidrojumu šādā redakcijā:

" Uz 10.1.4.0. kodu attiecina naudas sodus, ko uzliek pašvaldības un pašvaldību institūcijas, izņemot par pārkāpumiem ceļu satiksmē"

1.23. papildināt 2.0.grupu aiz koda 10.1.4.0. skaidrojuma ar kodu 10.1.5.0., 10.1.5.1., 10.1.5.2., 10.1.5.3. un 10.1.5.4. un skaidrojumiem šādā redakcijā:

"2.0 10.1.5.0. Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē
Uz 10.1.5.0. kodu attiecina Valsts policijas, pašvaldību institūciju uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē
2.0. 10.1.5.1. Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem
2.0. 10.1.5.2. Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem
2.0. 10.1.5.3. Pārējie naudas sodi, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē
Uz 10.1.5.3. kodu attiecina pārējos Valsts policijas uzliktos naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē, izņemot kodos 10.1.5.1. un 10.1.5.2. minētos naudas sodus
2.0. 10.1.5.4. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē"

1.24. papildināt 2.0.grupu aiz koda 10.1.9.5. ar kodu 10.1.9.6. šādā redakcijā:

"2.0

10.1.9.6.

Naudas sodi, ko uzliek Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1111Pieņemts: 07.12.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 15.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
222763
01.01.2011
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)