Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.715

Rīgā 2010.gada 8.decembrī (prot. Nr.71 8.§)

Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir iepazinies ar tā rīcībā esošo informāciju un konstatē, ka:

1.1. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 37.punktu Ministru kabinets pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma var atjaunot dzīvojamās mājas statusu valstij piederošām ēkām, ja attiecīgās ēkas inventarizācijas lietā šā likuma spēkā stāšanās dienā tai bija noteikts dzīvojamās mājas statuss. Šādā mājā esošie izīrētie dzīvokļi un iznomātās mākslinieku darbnīcas nododamas privatizācijai, ja attiecīgo dzīvojamo telpu īres līgumi vai mākslinieku darbnīcu nomas līgumi noslēgti līdz 1995.gada 25.jūlijam. Pārējie šādā mājā esošie dzīvokļi, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, tās saglabājamas valsts īpašumā un ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda;

1.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta 2007.gada 17.decembra vēstuli Nr.2A-3.1/7971 ēkai Stabu ielā 18, Rīgā (kadastra Nr. 0100 022 0019, liters Nr.1), 1995.gada 25.jūlija tehniskās inventarizācijas lietā bija noteikts dzīvojamās mājas statuss, un tajā atradās gan dzīvojamās, gan administratīvās telpas. Ēkas Stabu ielā 18, Rīgā, dzīvojamās mājas statusu līdz 1995.gada 25.jūlijam apliecina pamatceltnes 1971.gada 28.septembra kartīte;

1.3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvalde 1998.gada 25.jūnija vēstulē Nr.1555-12/22 norādīja, ka tai nav iebildumu ēkas Stabu ielā 18, Rīgā, sadalīšanai divās daļās - administratīvajā un dzīvojamā daļā;

1.4. saskaņā ar 1999.gada 14.maija inventarizācijas lietu pēc ēkas Stabu ielā 18, Rīgā, sadalīšanas divos nekustamajos īpašumos ēkai Stabu ielā 18, Rīgā, piešķirts kadastra apzīmējums 0100 022 0019 001 un noteikts administratīvās ēkas statuss. Administratīvajā ēkā Stabu ielā 18, Rīgā, ir astoņas neapdzīvojamās telpas un viens dzīvoklis. Savukārt dzīvojamai mājai piešķirts kadastra apzīmējums 0100 022 2010 001 un adrese Stabu iela 18A, Rīga;

1.5. pamatojoties uz neapdzīvojamo telpu 1995.gada 2.novembra nomas līguma Nr.187 1.4.apakšpunktu, Lilitai Postažai kopš 1992.gada 28.decembra mākslinieka darbnīcas vajadzībām ir iznomāta telpa Nr.14 (dzīvoklis) Stabu ielā 18, Rīgā. Saskaņā ar telpu grupas 2000.gada 13.marta tehniskās inventarizācijas lietu telpas Nr.14 (telpu grupa 005) Stabu ielā 18, Rīgā, statuss ir mākslinieka darbnīca;

1.6. par neapdzīvojamām telpām Stabu ielā 18, Rīgā, noslēgti šādi nomas līgumi:

1.6.1. 2000.gada 3.augustā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tritan" noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.1337;

1.6.2. 2000.gada 1.novembrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas tirdzniecības serviss" noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.1398;

1.6.3. 2008.gada 1.decembrī ar Valentīnu Baranovu noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2838;

1.6.4. 2009.gada 13.oktobrī ar Dagniju Graudiņu noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.2967;

1.6.5. 2009.gada 9.decembrī ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Veselības aprūpes nekustamie īpašumi" noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr.3012.

2. Saskaņā ar ierakstu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19765:

2.1. nekustamais īpašums Stabu ielā 18, Rīgā (kadastra Nr. 0100 022 0019), sastāv no zemesgabala 351 m2 platībā un sešstāvu administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 022 0019 001);

2.2. 2009.gada 15.decembrī Finanšu ministrijai reģistrētas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā.

3. Ņemot vērā minēto, kā arī atbilstoši likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 37.punktam Ministru kabinets secina, ka:

3.1. ievērojot to, ka saskaņā ar pamatceltnes 1971.gada 28.septembra kartīti un Valsts zemes dienesta 2007.gada 17.decembra vēstuli Nr.2A-3.1/7971 1995.gada 25.jūlijā ēkai Stabu ielā 18, Rīgā, bija dzīvojamās mājas statuss, bet pēc tās sadalīšanas divos nekustamajos īpašumos, pamatojoties uz 1999.gada 14.maija inventarizācijas lietu, ēkai Stabu ielā 18, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 022 0019 001), mainīts statuss un noteikts administratīvās ēkas statuss, minētajai ēkai atjaunojams dzīvojamās mājas statuss;

3.2. ievērojot to, ka 1995.gada 2.novembra nomas līgums par telpas Nr.14 Stabu ielā 18, Rīgā, izmantošanu mākslinieka darbnīcas vajadzībām ir spēkā no 1992.gada 28.decembra (telpas statuss saskaņā ar telpu grupas 2000.gada 13.marta tehniskās inventarizācijas lietu ir mākslinieka darbnīca), minētā mākslinieka darbnīca nododama privatizācijai;

3.3. ievērojot to, ka pārējās telpas ēkā Stabu ielā 18, Rīgā, ir neapdzīvojamās telpas (četri biroji, darbnīca un tirdzniecības telpas), tās nav nododamas privatizācijai, bet saglabājamas valsts īpašumā un ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

4. Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta trešo daļu, valsts dzīvojamās mājas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododamas privatizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" vai pašvaldībām.

5. Ievērojot minētos apsvērumus, Ministru kabinets nolemj:

5.1. pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 37.punktu, atjaunot dzīvojamās mājas statusu valstij piederošajai ēkai Stabu ielā 18, Rīgā;

5.2. pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 74.panta trešo daļu, nodot valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" privatizācijai mākslinieka darbnīcu (telpu grupa 005) kopā ar attiecīgajām 1747/11851 kopīpašuma domājamām daļām no zemesgabala 351 m2 platībā un ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 022 0019 001) Stabu ielā 18, Rīgā;

5.3. valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 5.2.apakšpunktā minēto mākslinieka darbnīcu kopā ar attiecīgajām kopīpašuma domājamām daļām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā;

5.4. pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 37.punktu, nenodot privatizācijai, saglabāt valsts īpašumā un ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā šādus dzīvokļu īpašumus Stabu ielā 18, Rīgā, kopā ar attiecīgajām kopīpašuma domājamām daļām:

5.4.1. neapdzīvojamo telpu (telpu grupa 001) (birojs) ar 1749/11851 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas un zemesgabala 351 m2 platībā;

5.4.2. neapdzīvojamo telpu (telpu grupa 002) (birojs) ar 2317/11851 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas un zemesgabala 351 m2 platībā;

5.4.3. neapdzīvojamo telpu (telpu grupa 003) (birojs) ar 2394/11851 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas un zemesgabala 351 m2 platībā;

5.4.4. neapdzīvojamo telpu (telpu grupa 004) (birojs) ar 2303/11851 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas un zemesgabala 351 m2 platībā;

5.4.5. neapdzīvojamo telpu (telpu grupa 006) (darbnīca) ar 263/11851 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas un zemesgabala 351 m2 platībā;

5.4.6. neapdzīvojamo telpu (telpu grupa 007) (tirdzniecības telpas) ar 1078/11851 kopīpašuma domājamām daļām no ēkas un zemesgabala 351 m2 platībā.

6. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamo īpašumu Stabu ielā 18, Rīgā Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 715Pieņemts: 08.12.2010.Zaudē spēku: 01.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 10.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
222534
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)