Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 3., 9., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu ar 5.3 punktu šādā redakcijā:

"53) pārbauda uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), komersanta, Eiropas ekonomisko interešu grupas, pārstāvniecības, biedrības un nodibinājuma, arodbiedrības, politiskās partijas, šķīrējtiesas, reliģiskās organizācijas un tās iestādes nosaukuma (firmas) atšķiramību no Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, arodbiedrību reģistrā, politisko partiju reģistrā, politisko organizāciju (partiju) reģistrā, šķīrējtiesu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā un reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā (turpmāk šā likuma 5., 8., 14., 18.1, 18.6, 18.14 pantā - Uzņēmumu reģistra vesti reģistri) ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem (firmām)."

2. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums jāveido saskaņā ar šo likumu un likumiem par atsevišķām uzņēmējdarbības formām.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par uzņēmējdarbībā svarīgiem apstākļiem, it īpaši par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tiesisko formu vai arī par uzņēmējdarbības apjomu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukuma rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar morāles normām.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nav tulkojams.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no Uzņēmumu reģistra žurnālā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem (firmām).

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā nedrīkst ietvert valsts un pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība". Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā nedrīkst ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā.

Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumā ietverts administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukums, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums nedrīkst sakrist ar attiecīgās administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu, izņemot viensētu nosaukumus.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu var izmantot uzņēmējdarbībā (komerciālajos līgumos, reklāmā u.c.) no brīža, kad tas reģistrēts Uzņēmumu reģistra žurnālā.

Katram reģistrācijas numuram Uzņēmumu reģistra žurnālā atbilst lieta (dokumentu krājums) ar tādu pašu numuru. Lietā glabājas visi dokumenti, uz kuru pamata izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistra žurnālā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Gada pārskats un tam pievienojamie dokumenti lietā glabājas tikai elektroniskā formā.

Uzņēmumu reģistra žurnāls ir pastāvīgi glabājams dokuments."

3. Izteikt 6.panta devīto daļu šādā redakcijā:

"Ja fiziskajai personai nav personas koda, Uzņēmumu reģistra žurnālā ieraksta fiziskās personas dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi."

4. Papildināt 8.pantu ar piecpadsmito un sešpadsmito daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot šā likuma 5.panta piektajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums sakrīt ar Uzņēmumu reģistra žurnālā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

2) starp uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) pieteikto nosaukumu un Uzņēmumu reģistra žurnālā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.

Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā likuma 5.panta piektās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu."

5. 14.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Komerclikuma 28.pantā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) komersanta pieteiktā firma sakrīt ar komercreģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

2) starp komersanta pieteikto firmu un komercreģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot pieteiktās firmas atbilstību šā panta piektās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē komersanta firmu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto subjektu nosaukumus bez norādes uz to tiesisko formu."

6. 18.1 pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot Biedrību un nodibinājumu likuma 6.panta trešajā daļā norādītos apstākļus, Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par ieraksta izdarīšanas atlikšanu tad, ja:

1) biedrības vai nodibinājuma pieteiktais nosaukums sakrīt ar biedrību un nodibinājumu reģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

2) starp biedrības vai nodibinājuma pieteikto nosaukumu un biedrību un nodibinājumu reģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta piektās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē biedrības un nodibinājuma nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu."

7. 18.6 pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

2) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no politisko partiju reģistrā ierakstīta vai ierakstīšanai pieteikta nosaukuma vai sakrīt ar citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);

3) starp politiskās partijas vai politisko partiju apvienības pieteikto nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta pirmās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu."

8. 18.14 pantā:

aizstāt otrās daļas ievaddaļā vārdus "pieņem, ja" ar vārdiem "pieņem tad, ja";

izteikt otrās daļas 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums ietver maldinošas ziņas par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes tiesisko formu, darbības mērķi un veidu;

5) reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteiktais nosaukums skaidri un noteikti neatšķiras no reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem vai sakrīt ar citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu);"

papildināt otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) starp reliģiskās organizācijas vai tās iestādes pieteikto nosaukumu un reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros jau ierakstītu vai ierakstīšanai pieteiktu nosaukumu (firmu) vienīgā atšķirība ir atstarpes un pieturzīmes starp nosaukumā (firmā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana.";

papildināt pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"Pārbaudot pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta otrās daļas noteikumiem, Uzņēmumu reģistra valsts notārs vērtē reliģiskās organizācijas vai tās iestādes nosaukumu un citos Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētos nosaukumus (firmas) bez norādes uz to tiesisko formu.

Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst reliģiskās organizācijas vai tās iestādes lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma normas, kas regulē nosaukuma (firmas) veidošanu un noteic, ka reģistrācijai pieteiktais nosaukums (firma) nedrīkst sakrist ar Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstīšanai pieteiktu vai ierakstītu nosaukumu (firmu) (4.panta papildināšana ar 5.3 punktu, 5.panta jaunā redakcija, 8.panta papildināšana ar piecpadsmito un sešpadsmito daļu, 14.panta piektās daļas izteikšana jaunā redakcijā un panta papildināšana ar astoto daļu, 18.1 panta piektās daļas izteikšana jaunā redakcijā un panta papildināšana ar astoto daļu, 18.6 panta 2. un 3.punkta izteikšana jaunā redakcijā un panta papildināšana ar otro daļu, 18.14 panta otrās daļas 4. un 5.punkta izteikšana jaunā redakcijā un daļas papildināšana ar 6.punktu, kā arī panta papildināšana ar septīto un astoto daļu), stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.

15. Grozījumi šā likuma 5., 8., 14., 18.1, 18.6 un 18.14 pantā par nosaukuma (firmas) atšķiramību no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstītiem vai ierakstīšanai pieteiktiem nosaukumiem (firmām) neskar to tiesību subjektu tiesības uz nosaukumu (firmu), kurš ierakstīts vai pieteikts ierakstīšanai attiecīgajā reģistrā līdz 2010.gada 30.novembrim."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 17.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.10.2010.Stājas spēkā: 01.12.2010.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; KomerctiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 183, 17.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
221396
01.12.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)