Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.311

Rīgā 2010.gada 13.novembrī (prot. Nr.44 4.p.)

Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50.8 panta sesto daļu un
50.9 panta astoto daļu un Finanšu instrumentu tirgus likuma
123.3 panta sesto daļu un 123.4 panta astoto daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007. gada 30. novembra normatīvajos noteikumos Nr. 165 "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Grozījumus šo noteikumu 1., 2., 3., 5., 6. un 10. pielikumā iestāde piemēro, sagatavojot un iesniedzot šo noteikumu 7. punktā minētos pārskatus, sākot ar pārskatiem par 2010. gada 31. decembri."

2. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādātā versija);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 7. aprīļa Direktīvas 2009/27/EK, ar ko groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/49/EK attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 27. jūlija Direktīvas 2009/83/EK, ar ko groza dažus pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2006/48/EK attiecībā uz riska vadības tehniskajiem noteikumiem;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvas 2009/111/EK, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK, Direktīvu 2006/49/EK un Direktīvu 2007/64/EK attiecībā uz bankām, kuras saistītas ar galvenajām iestādēm, dažiem pašu kapitāla posteņiem, lieliem riska darījumiem, uzraudzības pasākumiem un krīzes pārvaldību."

3. Izteikt 1. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikumā).

4. Izteikt 2. pielikuma tabulu "Paskaidrojumi 2. pielikuma aizpildīšanai" jaunā redakcijā (2. pielikumā).

5. Izteikt 3. pielikuma tabulu "Paskaidrojumi 3. pielikuma aizpildīšanai" jaunā redakcijā (3. pielikumā).

6. Izteikt 5. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikumā).

7. Izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikumā).

8. Izteikt 10. pielikuma tabulu "Paskaidrojumi 10. pielikuma aizpildīšanai" jaunā redakcijā (6. pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.11.2007. noteikumiem Nr. 165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"

 

UPDK 0651300

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Pašu kapitāla un minimālo kapitāla prasību kopsavilkuma pārskats

200_. gada ____________________________

(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa1

Norādes un komentāri, formulas

A

B

1

2

Pašu kapitāls 1

 

=1.1+1.2+1.3+1.6+1.7 vai =1.4+1.5+1.6+1.7
Pirmā līmeņa kapitāls 1.1

 

Atbilstošs pirmā līmeņa kapitāls.
=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5
Atbilstošs kapitāls 1.1.1

 

=1.1.1.1+1.1.1.2+1.1.1.3+1.1.1.4
t.sk. instrumenti, kas ir līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) 1.1.1***

 

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK preambulas 4. punkta un Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 57. panta (a) apakšpunkta prasībām ietver instrumentus, kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem uzskatāmi par akciju vai daļu kapitālu (pamatkapitālu), klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) iestādes likvidācijas gadījumā, kā arī pilnībā sedz iestādes parastās darbības laikā radušos zaudējumus proporcionāli akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
Dati jāsniedz gan par šajā pozīcijā iekļauto instrumentu nominālo apmaksāto vērtību, gan par emisijas uzcenojumu (apmaksāto) šajā pozīcijā iekļautajiem instrumentiem.
No 1.1.1*** pozīcijas izslēdz instrumentus, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas (sk. 1.1.1**** pozīciju). 1.1.1*** pozīcijā var iekļaut savstarpējās palīdzības kooperatīvu vai tiem līdzīgu institūciju emitētus instrumentus, kas, ņemot vērā kapitāla jēdziena būtību, ir klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
instrumenti, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas 1.1.1****

 

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK preambulas 4. punkta un Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 57. panta (a) apakšpunkta prasībām ietver instrumentus, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas un kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem uzskatāmi par akciju vai daļu kapitālu (pamatkapitālu), klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) iestādes likvidācijas gadījumā, kā arī pilnībā sedz iestādes parastās darbības laikā radušos zaudējumus proporcionāli akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
Dati jāsniedz gan par šajā pozīcijā iekļauto instrumentu nominālo apmaksāto vērtību, gan par emisijas uzcenojumu (apmaksāto) šajā pozīcijā iekļautajiem instrumentiem.
No 1.1.1**** pozīcijas izslēdz instrumentus, kas klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) (sk. 1.1.1*** pozīciju), bet var iekļaut savstarpējās palīdzības kooperatīvu (mutual co-operative) vai tiem līdzīgu institūciju emitētus instrumentus, kas ir līdzvērtīgi instrumentiem, kas dod priekšrocības attiecībā uz dividenžu saņemšanu bez to uzkrāšanas un kas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem uzskatāmi par akciju vai daļu kapitālu (pamatkapitālu), klasificējami kā līdzvērtīgi akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam) iestādes likvidācijas gadījumā, kā arī pilnībā sedz iestādes parastās darbības laikā radušos zaudējumus proporcionāli akciju vai daļu kapitālam (pamatkapitālam).
Apmaksātais pamatkapitāls 1.1.1.1

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.1. punkta prasībām.
Pašas akcijas iestādes īpašumā (-) 1.1.1.2

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.1. punkta prasībām.
Akciju emisijas uzcenojums 1.1.1.3

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.2. punkta prasībām.
Citi atbilstoša kapitāla elementi2 1.1.1.4

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (a) apakšpunkta prasībām, pat ja instrumenti ir klasificēti kā saistības saskaņā ar SGS/SFPS vai tiem līdzvērtīgām prasībām.
Atbilstošas rezerves 1.1.2

 

=1.1.2.1+1.1.2.2+1.1.2.3+1.1.2.4a+1.1.2.4b+1.1.2.5+1.1.2.6
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi 1.1.2.1

 

=1.1.2.1.01+1.1.2.1.02 Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.3. un 342.4. punkta prasībām, izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas attiecīgi 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. pozīcijā.
Konsolidācijas grupas un konsolidācijas apakšgrupas līmenī - saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.1. punkta prasībām saistībā ar 19.1.2. punkta prasībām, izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas attiecīgi 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. pozīcijā.
≈ Saskaņā ar FINREP: rezerves kapitāls un pārējās rezerves + iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas attiecīgi 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. pozīcijā).
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves, pārvērtēšanas rezerves un iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa vai zaudējumi 1.1.2.1.01

 

Saskaņā ar FINREP: rezerves kapitāls un pārējās rezerves + iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi + pārvērtēšanas rezerves.
Rezerves kapitāla un pārējo rezervju un iepriekšējo gadu peļņas vai zaudējumu daļa, kas sastāv no patiesajā vērtībā novērtētā ieguldījumu īpašuma un finanšu saistībām pašas iestādes kredīta kvalitātes novērtējuma izmaiņu dēļ, un pārvērtēšanas rezerves, kuras pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6. pozīcijas apakšpozīciju 1.1.2.1.02

 

Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.1.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.1.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Mazākuma līdzdalība3 1.1.2.2

 

=1.1.2.2.01+1.1.2.2.02+1.1.2.2.03 Konsolidācijas grupas un konsolidācijas apakšgrupas līmenī - saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.1. punkta prasībām saistībā ar 19.1.1. punkta prasībām, izņemot finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas un pārvērtēšanas rezerves, kuras iekļauj attiecīgajā 1.1.2.6. pozīcijas apakšpozīcijā.
≈ FINREP: mazākuma līdzdalība (izņemot 1.1.2.6. pozīcijas attiecīgajās apakšpozīcijās iekļautās pārvērtēšanas rezerves un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas).
t.sk. beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kas ārkārtas situācijās konvertējami akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā)2 1.1.2.2***01   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 65. panta 1. punkta (a) un 66. panta 1a. punkta (a) apakšpunkta prasībām, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.2.2***02   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 65. panta 1. punkta (a) un 66. panta 1a. punkta (b) apakšpunkta prasībām, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
noteiktā termiņā dzēšamie hibrīdie kapitāla instrumenti un hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.2.2***03   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 65. panta 1. punkta (a) un 66. panta 1a. punkta (c) apakšpunkta prasībām, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
t.sk. pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.2.2***04   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Netieši emitētie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī hibrīdie kapitāla instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2009/111/EK 63a. panta, Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 9. punktu.
pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.2.2***05   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Netieši emitētie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī hibrīdie kapitāla instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2009/111/EK 63a. panta, Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 154. panta 9. punktu.
Mazākuma līdzdalība (t.sk. pārvērtēšanas rezerves un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas)3 1.1.2.2.01

 

≈ FINREP: mazākuma līdzdalība.
Mazākuma līdzdalības daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6. pozīcijas apakšpozīciju3 1.1.2.2.02

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4.-343.6. un 344. punkta prasībām. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.2.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.2.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Mazākuma līdzdalības korekcija3 (-) 1.1.2.2.03

 

Mazākuma līdzdalība, kas neatbilst pirmā līmeņa kapitālam.
Kārtējā darbības gada revidētā peļņa 1.1.2.3

 

=1.1.2.3.01+1.1.2.3.02
Kārtējā darbības gada revidētā peļņa 1.1.2.3.01

 

Kārtējā darbības gada revidētā peļņa pēc visiem nepieciešamajiem samazinājumiem saskaņā ar MKPA noteikumu 342.5. punkta prasībām.
Kārtējā darbības gada revidētās peļņas daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. apakšpozīciju 1.1.2.3.02

 

Kārtējā darbības gada revidētās peļņas daļa, kas ietver finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.3.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.3.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Kārtējā darbības gada zaudējumi (-) 1.1.2.4a

 

=Min [(1.1.2.4a.01+1.1.2.4a.02); 0] Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.3. punkta prasībām.
Kārtējā darbības gada zaudējumi vai nerevidētā peļņa 1.1.2.4a.01

 

Kārtējā darbības gada zaudējumi vai nerevidētā peļņa.
Kārtējā darbības gada zaudējumu vai nerevidētās peļņas daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. apakšpozīciju 1.1.2.4a.02

 

Kārtējā darbības gada zaudējumu vai nerevidētās peļņas daļa, kas ietver finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.4a.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja pārvērtēšanas rezervju un finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.4a.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Kārtējā darbības gada revidētā peļņa vai kārtējā darbības gada revidētie zaudējumi 1.1.2.4b

 

=1.1.2.4b.01+1.1.2.4b.02
Kārtējā darbības gada revidētie zaudējumi (-) 1.1.2.4b.01

 

Kārtējā darbības gada revidētie zaudējumi.
Kārtējā darbības gada revidēto zaudējumu daļa, kuru pārnes uz attiecīgo 1.1.2.6.07. vai 1.1.2.6.11. apakšpozīciju 1.1.2.4b.02

 

Kārtējā darbības gada revidēto zaudējumu daļa, kas ietver finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu kopsumma ir pozitīva, to uzrāda 1.1.2.4b.02. pozīcijā ar mīnusa zīmi. Ja finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības kopsumma ir negatīva, to uzrāda 1.1.2.4b.02. pozīcijā kā pozitīvu vērtību.
Peļņa, kas aprēķināta, kapitalizējot nākotnes ienākumus no vērtspapirizēšanas (-) 1.1.2.5

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.7. punkta prasībām.
Pirmā līmeņa kapitālam atbilstošas pārvērtēšanas rezerves un patiesās vērtības izmaiņas 1.1.2.6

 

=1.1.2.6.01+...+1.1.2.6.16
Pārskatu sniegšanas nolūkā visas iepriekšējo un kārtējā darbības gada finanšu saistību un ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas un pārvērtēšanas rezerves iekļauj šajā 1.1.2.6 pozīcijā. Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4., 343.5. un 343.6. punkta prasībām noteiktu šīs pozīcijas daļu pārnes un iekļauj otrā līmeņa kapitālā.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla vērtspapīru - pārvērtēšanas rezerve2 1.1.2.6.01

 

Ietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla instrumentu - naudas plūsmas riska ierobežošanu (sk. 1.1.2.6.09. pozīciju).
Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla vērtspapīru - pārvērtēšanas rezerves korekcija2 1.1.2.6.02

 

Ja 1.1.2.6.01. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.02 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kredītu un debitoru parādu - pārvērtēšanas rezerve2 1.1.2.6.03

 

Ietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kredītu un debitoru parādu - naudas plūsmas riska ierobežošanu (skatīt arī 1.1.2.6.09. pozīciju).
≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kredītu un debitoru parādu - pārvērtēšanas rezerves korekcija2 1.1.2.6.04

 

Ja 1.1.2.6.03. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.04 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve 1.1.2.6.05

 

Ietver visu pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezervi. Šajā pozīcijā ietver arī pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu naudas plūsmas riska ierobežošanu (skatīt arī 1.1.2.6.09. apakšpozīciju), ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.
 ≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerves korekcija 1.1.2.6.06

 

Ja 1.1.2.6.05. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.06 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Finanšu saistību patiesās vērtības izmaiņas pašas iestādes kredīta kvalitātes novērtējuma izmaiņu dēļ 1.1.2.6.07   ≈ Saskaņā ar FINREP: kārtējā darbības gada peļņas atbilstošā daļa + rezerves kapitāla un pārējo rezervju un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļa + mazākuma līdzdalība: pārējās (ja saistītas ar ienākumiem).
Finanšu saistību patiesās vērtības izmaiņu korekcija pašas iestādes kredīta kvalitātes novērtējuma izmaiņu dēļ 1.1.2.6.08

 

Ja 1.1.2.6.07. apakšpozīcijā atspoguļotās patiesās vērtības izmaiņas ir pozitīvas, tad 1.1.2.6.08 apakšpozīcijā tās samazina par 100 procentiem. Sk. MKPA noteikumu 344. punkta prasības.
Naudas plūsmas riska ierobežošanas pārvērtēšanas rezerve, kura nav saistīta ar pārdošanai pieejamiem finanšu aktīviem 1.1.2.6.09

 

Neietver pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu naudas plūsmas riska ierobežošanu. Tomēr gadījumos, ja naudas plūsmas riska ierobežošana ir saistīta ar pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu "neitralizāciju", naudas plūsmas riska ierobežošanu var iekļaut 1.1.2.6.09. pozīcijā.
≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā rezerves kapitāla un pārējo rezervju daļa + mazākuma līdzdalība: pārvērtēšanas rezerves.
Naudas plūsmas riska ierobežošanas pārvērtēšanas rezerves korekcija 1.1.2.6.10

 

Ja 1.1.2.6.09. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.10 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem. Sk. MKPA noteikumu 344. punkta prasības.
Ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas 1.1.2.6.11

 

≈ Saskaņā ar FINREP: kārtējā darbības gada peļņas vai zaudējumu atbilstošā daļa + rezerves kapitāla un pārējo rezervju un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļa + mazākuma līdzdalība: pārējie (ja saistīti ar ienākumiem).
Ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņu korekcija 1.1.2.6.12

 

Ja 1.1.2.6.11. apakšpozīcijā atspoguļotās patiesās vērtības izmaiņas ir pozitīvas, tad 1.1.2.6.12 apakšpozīcijā tās samazina par 100 procentiem.
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 1.1.2.6.13

 

≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā pārvērtēšanas rezervju daļa (pozitīva pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve) + mazākuma līdzdalības daļa: pārvērtēšanas rezerves (pozitīva pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve).
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves korekcija 1.1.2.6.14

 

Ja 1.1.2.6.13. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.14 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Citas pārvērtēšanas rezerves2 1.1.2.6.15

 

≈ Saskaņā ar FINREP: atbilstošā pārvērtēšanas rezervju daļa + mazākuma līdzdalības daļa: pārvērtēšanas rezerves.
Citu pārvērtēšanas rezervju korekcija2 1.1.2.6.16

 

Ja 1.1.2.6.15. apakšpozīcijā atspoguļotā pārvērtēšanas rezerve ir pozitīva, tad 1.1.2.6.16 apakšpozīcijā to samazina par 100 procentiem.
Vispārējo risku rezerve2 1.1.3

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (c) apakšpunktu (ja piemērojams saskaņā ar finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem).
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša pirmā līmeņa kapitāla elementi2 1.1.4

 

=1.1.4.1a+1.1.4.3+1.1.4.4
Hibrīdie kapitāla instrumenti2 1.1.4.1a   =1.1.4.1a.01+1.1.4.1a.02+1.1.4.1a.03+1.1.4.1a.04+1.1.4.1a.05
Ietver ne tikai tieši emitētos hibrīdos kapitāla instrumentus, bet arī tos netieši emitētos hibrīdos kapitāla instrumentus, kas nerada mazākuma līdzdalības daļu, jo saskaņā ar SGS/SFPS vai tiem līdzvērtīgām prasībām ir klasificējami kā saistības.
t.sk. beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kas ārkārtas situācijās konvertējami akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā)2 1.1.4.1a.01   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (ca) apakšpunktu un 66. panta 1a. punkta (a) apakšpunktu, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.4.1a.02   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (ca) apakšpunktu un 66. panta 1a. punkta (b) apakšpunktu, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
noteiktā termiņā dzēšamie hibrīdie kapitāla instrumenti un hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.4.1a.03   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (ca) apakšpunktu un 66. panta 1a. punkta (c) apakšpunktu, ievērojot Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasības.
pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.4.1a.04   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (a) un (ca) apakšpunktā minētie instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 9. punktu.
pārejas perioda nosacījumiem pakļautie hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 1.1.4.1a.05   Sk. 1.1.5.2a pozīciju.
Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 57. panta pirmā teikuma (a) un (ca) apakšpunktā minētie instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 8. punktu, kā arī instrumenti, kas neatbilst Direktīvas 2006/48/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/111/EK, 63a. panta un 63. panta 2. punkta (a), (c), (d) un (e) apakšpunkta prasībām un kas ir pakļauti pārejas perioda nosacījumiem saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 9. punktu.
pozitīvu vērtību starpību kopsumma (pozitīvs filtrs), pirmo reizi sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SGS/SFPS 1.1.4.3

 

 
citi 1.1.4.4

 

Ietver iepriekš neuzskaitītos filtrus, kuru izmantošanas dēļ palielinās pirmā līmeņa kapitāls.
Citi pirmā līmeņa kapitālu samazinoši elementi (-) 1.1.5

 

=1.1.5.1+1.1.5.2a+1.1.5.4
Nemateriālie aktīvi (-) 1.1.5.1

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.2. punkta prasībām (ietver jebkādu nemateriālo vērtību, par kuru nav samazināts pirmā līmeņa kapitāls (pirmā konsolidācijas starpība) 1.1.2.1. pozīcijas ietvaros).
Hibrīdo kapitāla instrumentu pārsniegums pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem2 (-) 1.1.5.2a

 

=1.1.5.2a.01+1.1.5.2a.02+1.1.5.2a.03+1.1.5.2a.04
1.1.2.2***01, 1.1.2.2***02, 1.1.2.2***03, 1.1.2.2***04, 1.1.2.2***05 un 1.1.4.1a pozīcijā ietverto instrumentu pārsniegums, ievērojot Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 66, panta 1a. punkta (a), (b) un (c) apakšpunkta un 154. panta 8. un 9. punkta prasības.
t.sk. beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kas ārkārtas situācijās konvertējami akciju vai daļu kapitālā (pamatkapitālā)2 (-) 1.1.5.2a.01

 

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK 66. panta 1a. punkta (a) apakšpunkta prasībām.
beztermiņa hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts neparedz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 (-) 1.1.5.2a.02

 

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK 66. panta 1a. punkta (b) apakšpunkta prasībām.
noteiktā termiņā dzēšamie hibrīdie kapitāla instrumenti un hibrīdie kapitāla instrumenti, kuru emisijas prospekts paredz to dzēšanu veicinošus nosacījumus2 (-) 1.1.5.2a.03

 

Saskaņā ar Direktīvas 2009/111/EK 66. panta 1a. punkta (c) apakšpunkta prasībām.
pārejas perioda nosacījumiem pakļauto hibrīdo kapitāla instrumentu pārsniegums pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem2 (-) 1.1.5.2a.04

 

1.1.2.2***04, 1.1.2.2***05, 1.1.4.1a.04 un 1.1.4.1a.05 pozīcijā ietverto instrumentu pārsniegums, ievērojot Direktīvas 2009/111/EK, kas groza Direktīvu 2006/48/EK, 154. panta 8. un 9. punkta prasības.
Tiesību aktos noteiktie citi pirmā līmeņa kapitālu samazinošie elementi (-) 1.1.5.4

 

=1.1.5.4.1+1.1.5.4.2
negatīvo vērtību starpību kopsumma (negatīvais filtrs), pirmo reizi sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar SGS/SFPS2 (-) 1.1.5.4.1

 

 
Citi (-) 1.1.5.4.2

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 342.6.6. punkta prasībām atspoguļo zaudējumus, kas aprēķināti saskaņā ar MKPA noteikumu 7. pielikuma 2. daļas 14. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitāls 1.2

 

Atbilstošs otrā līmeņa kapitāls saskaņā ar MKPA noteikumu 343. punkta prasībām (otrā līmeņa kapitāls kopsummā nedrīkst pārsniegt pirmā līmeņa kapitālu).
=1.2.1+1.2.2+1.2.3
Otrā līmeņa kapitāla 1. grupa 1.2.1

 

Atbilstošā otrā līmeņa kapitāla 1. grupas elementu kopsumma. =1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.1.3+1.2.1.4+1.2.1.5+1.2.1.6+1.2.1.7+1.2.1.8.
Hibrīdo kapitāla instrumentu pārsniegums
pār tiesību aktos noteiktajiem limitiem, kas iekļauts
otrā līmeņa kapitāla 1. grupā2
1.2.1.1

 

Pirmā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums (skatīt 1.1.5.2.a pozīciju), kuru iekļauj atbilstoša otrā līmeņa kapitāla 1. grupā.
= -1.1.5.2.a
Pirmā līmeņa kapitālam atbilstošā patiesās vērtības izmaiņu un pārvērtēšanas rezervju kopsumma, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā 1.2.1.2

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4.-343.6. punkta prasībām.
=1.2.1.2.01+...+1.2.1.2.05
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu - kapitāla vērtspapīru - pārvērtēšanas rezerve, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā2 1.2.1.2.01

 

Visa summa vai tās daļa, kas iekļauta 1.1.2.6.02. pozīcijā.
Pārdošanai pieejamo citu finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā 1.2.1.2.02

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.6. punkta prasībām (45% no 1.1.2.6.06. pozīcijā iekļautās pārvērtēšanas rezerves korekcijas).
Ieguldījumu īpašuma patiesās vērtības izmaiņas, kas iekļautas otrā līmeņa kapitāla 1. grupā 1.2.1.2.03

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.5. punkta prasībām (45% no 1.1.2.6.12. pozīcijā iekļautās pārvērtēšanas rezerves korekcijas).
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve, kas iekļauta otrā līmeņa kapitāla 1. grupā 1.2.1.2.04

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.4. punkta prasībām (70% no 1.1.2.6.14. pozīcijā iekļautās pārvērtēšanas rezerves korekcijas).
Citas pārvērtēšanas rezerves, kas iekļautas otrā līmeņa kapitāla 1. grupā2 1.2.1.2.05

 

Visa summa vai tās daļa, kas iekļauta 1.1.2.6.16. pozīcijā, un jebkuras citas korekcijas, kas nav skaidri uzskaitītas iepriekš.
Citas pārvērtēšanas rezerves2 1.2.1.3

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (d) apakšpunkta prasībām.
Aktīvu pārvērtēšanas rezerve, kas veidojas saskaņā ar direktīvas 86/635/EEC prasībām (standartizētā pieeja)2 1.2.1.4

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (e) apakšpunkta prasībām.
Citi2 1.2.1.5

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (f) apakšpunktu attiecībā uz direktīvas 2006/48/EK 63. panta 1. punktu.
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu un citi instrumenti 1.2.1.6

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.3. punkta prasībām.
Uzkrājumu un vērtību korekciju pārsniegums pār PZ (pozitīvs rezultāts) saskaņā ar IRB pieeju 1.2.1.7

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.7. punkta prasībām.
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša otrā līmeņa kapitāla 1. grupas elementi3 1.2.1.8

 

Atspoguļo mazākuma līdzdalību, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla 1. grupas elementiem saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.2. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitāla 2. grupa 1.2.2

 

Atbilstošā otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementu kopsumma saskaņā ar MKPA noteikumu 346. punkta prasībām. =1.2.2.1+1.2.2.2+1.2.2.3+1.2.2.4+1.2.2.5
Kredītiestāžu, kas izveidotas kā kooperatīvās sabiedrības, biedru saistības2 1.2.2.1

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 57. panta pirmā teikuma (g) apakšpunkta prasībām.
Noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu 1.2.2.2

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.2. punkta prasībām.
Subordinētais kapitāls 1.2.2.3

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343.1. un 347. punkta prasībām.
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementi3 1.2.2.4

 

Atspoguļo mazākuma līdzdalību, kas atbilst otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementiem saskaņā ar Komisijas 30.11.2007. noteikumu Nr. 166 "Konsolidētās uzraudzības normatīvie noteikumi" 19.2. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitāla 2. grupas elementiem noteikto limitu pārsniegums (-) 1.2.2.5

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 346. punkta prasībām.
Otrā līmeņa kapitālu samazinošie elementi (-) 1.2.3

 

=1.2.3.1+1.2.3.2
Otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums (-) 1.2.3.1

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 343. punkta prasībām. Otrā līmeņa kapitāla samazinājuma elementi, kas uzrādīti 1.2.3.2. pozīcijā, var tikt atskaitīti pirms otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsnieguma aprēķināšanas, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikti 1.2.3.2. pozīcijā iekļaujamie elementi un to atskaitīšanas kārtība no otrā līmeņa kapitāla.
Tiesību aktos noteiktie citi atbilstoša otrā līmeņa kapitāla samazinājuma elementi2 (-) 1.2.3.2

 

 
Pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājums 1.3

 

=1.3.1+...+1.3.11 vai =1.3.T1+1.3.T2
t.sk. no pirmā līmeņa kapitāla 1.3.T1

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasībām. Pirmā līmeņa kapitāla (1.1. pozīcija) samazinājums ir vismaz 50 procentu apmērā no 1.3. pozīcijas, kas samazināta par 1.3.11. pozīciju (skatīt 1.3.T2 pozīciju). Skatīt arī 1.4. pozīciju. 1.3.11. pozīcijas gadījumā pašu kapitāla samazinājumu atskaita no pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla, izmantojot citu proporciju saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 61. panta 1. punkta prasībām, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.
no otrā līmeņa kapitāla 1.3.T2

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasībām. Pārsniegumu, kas rodas, ja 50 procenti no 1.3. pozīcijas pārsniedz 1.2. pozīciju, atskaita no 1.1. pozīcijas, tādējādi to iekļaujot 1.3.T1 pozīcijā. Skatīt 1.5. pozīciju. 1.3.11. pozīcijas gadījumā pašu kapitāla samazinājumu atskaita no pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla, izmantojot citu proporciju saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 61. panta 1. punkta prasībām, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.
Būtiska līdzdalība citu kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā (-) 1.3.1

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.1. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības.
Ieguldījumi citu kredītiestāžu un finanšu iestāžu subordinētajā kapitālā un citos kapitāla elementos, kurās iestādei ir būtiska līdzdalība (-) 1.3.2

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.1. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības.
Ierobežojumu, kas noteikti ieguldījumiem to kredītiestāžu un finanšu iestāžu pamatkapitālā, subordinētajā kapitālā un citos kapitāla elementos, kurās iestādei nav būtiskas līdzdalības, pārsniegums (-) 1.3.3

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.2. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības.
Ieguldījumi tādu apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā, kurās iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita (-) 1.3.4

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.3. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības. Jāievēro, ka meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību akti var nepiemērot tādu pašu kapitāla samazinājumu, kas minēts 1.3.4. pozīcijā (saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 59. panta prasībām), bet var piemērot konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas 1., 2. vai 3. metodi, kas minētas direktīvas 2002/87/EK 1. pielikumā (Komisijas 21.04.2006. noteikumu Nr. 84 "Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 1. pielikums).
Ieguldījumi tādu apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību citos kapitāla elementos, kurās iestādei tieši vai netieši pieder 20 un vairāk procentu pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita (-) 1.3.5

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.3. punkta prasībām, ievērojot MKPA noteikumu 348. un 349. punkta prasības. Jāievēro, ka meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību akti var nepiemērot tādu pašu kapitāla samazinājumu, kas minēts 1.3.4. pozīcijā (saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 59. panta prasībām), bet var piemērot konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas 1., 2. vai 3. metodi, kas minētas direktīvas 2002/87/EK 1. pielikumā (Komisijas noteikumu 21.04.2006. Nr. 84 "Noteikumi par finanšu konglomerāta kapitāla pietiekamības aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par nozīmīgiem riska koncentrācijas gadījumiem un nozīmīgiem grupas iekšējiem darījumiem" 1. pielikums).
Tiesību aktos noteiktais specifiskais pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājums (-) 1.3.6

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.4. punkta prasībām - speciālo uzkrājumu pārsniegums pār saskaņā ar SGS/SFPS izveidotajiem uzkrājumiem, kas samazināts par tā reizinājumu ar riska darījumam, kuram aprēķināti speciālie uzkrājumi, noteikto riska pakāpi un 8 procentiem.
Papildu informācija: pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla kopsumma lielo riska darījumu un būtiskas līdzdalības ierobežojumu aprēķināšanai 1.3.LRD

 

=1.1+(1.2-1.2.1.7)+1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5+1.3.6+1.3.10. Tomēr, veicot šādu aprēķinu, iepriekš minētajā formulā var iekļaut arī citus elementus, ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta specifiska pašu kapitāla definīcija lielo riska darījumu un būtiskas līdzdalības ierobežojumu aprēķināšanai.
Noteikti vērtspapirizēšanas pozīciju riska darījumi, kas nav iekļauti riska svērtajos aktīvos (-) 1.3.7

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.7. punkta prasībām.
Kapitāla vērtspapīriem PZ apmērs un PZ pārsniegums pār uzkrājumiem nedrošiem parādiem un vērtību korekcijām (negatīvs rezultāts) saskaņā ar IRB pieeju (-) 1.3.8

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.6. punkta prasībām.
Tiesību aktos būtiskai līdzdalībai noteikto limitu pārsniegums tādu sabiedrību pamatkapitālā, kuras nav finanšu iestādes2 (-) 1.3.9

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 120. panta un 122. panta 2. apakšpunkta prasībām.
Neapmaksātās piegādes no piektās darba dienas pēc otrā līguma maksājuma vai piegādes dienas līdz līgumsaistību izbeigšanai (-) 1.3.10

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 348.5. punkta prasībām.
Tiesību aktos noteikti citi specifiski pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla samazinājumi2 (-) 1.3.11

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK 61. panta 1. apakšpunkta prasībām.
Pirmā līmeņa kapitāla kopsumma 1.4

 

=1.1+1.3.T1
Otrā līmeņa kapitāla kopsumma 1.5

 

=1.2+1.3.T2
Izmantotais trešā līmeņa kapitāls 1.6

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 351. un 354. punkta prasībām.
=1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6+1.6.7
Otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums, kas pārnests uz trešā līmeņa kapitālu2 1.6.1

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 13. panta 5. punkta prasībām, ievērojot direktīvas 2006/49/EK 2. punkta (c) apakšpunkta prasības. Otrā līmeņa kapitālam noteikto limitu pārsniegums (skatīt 1.2.3.1. pozīciju), kas ir piemērots iekļaušanai trešā līmeņa kapitālā.
Tirdzniecības portfeļa neto peļņa2 1.6.2

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 13. panta 2. punkta (b) apakšpunkta prasībām. Ietver peļņu vai zaudējumus, kas rodas mazāk likvīdo pozīciju vērtības korekciju dēļ saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 7. pielikuma B daļas 14.-15. punkta prasībām.
Pakārtotās saistības 1.6.3

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 351. punkta prasībām.
Nelikvīdie aktīvi2 (-) 1.6.4

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/49/EK 13. panta 2. punkta (d) apakšpunktu.
Ierobežojumu, kas noteikti izmantojamajam trešā līmeņa kapitālam, pārsniegums (-) 1.6.5.

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 353. punkta prasībām.
Papildu informācija: pašu kapitāls (t.sk. izmantotais trešā līmeņa kapitāls) lielo riska darījumu ierobežojumu aprēķināšanai 1.6.LRD

 

=1.3.LRD+1.6 Tomēr, veicot šādu aprēķinu, iepriekš minētajā formulā var iekļaut arī citus elementus (piemēram, 1.3.9. pozīcijā iekļautos elementus), ja, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta specifiska pašu kapitāla definīcija lielo riska darījumu ierobežojumu aprēķināšanai.
Cits trešā līmeņa kapitāla samazinājums2 (-) 1.6.6

 

Piemēram, pašu kapitāla apmērs riska darījumu ierobežojuma pārsniegumam.
Neizmantotais trešā līmeņa kapitāls (-) 1.6.7

 

Saskaņā ar MKPA noteikumu 355. punkta prasībām.
=-Max[1.6.1+1.6.2+1.6.3+1.6.4+1.6.5+1.6.6-2.3*66.7% ; 0]
Pašu kapitāla samazinājums2 (-) 1.7

 

=1.7.1+1.7.2
Cits pašu kapitāla samazinājums2 (-) 1.7.1

 

 
Līdzdalība apdrošināšanas sabiedrību, pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību pamatkapitālā saskaņā ar pārejas perioda prasībām2 (-) 1.7.2

 

Saskaņā ar direktīvas 2006/48/EK Pārejas perioda 154. panta 4. punkta prasībām.
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzkrājumu nedrošiem parādiem un vērtību korekciju kopsummas pārsniegums (+) vai iztrūkums (-) tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju

1.8

1.8.1

 

=1.8.1.1+1.8.1.2
Uzkrājumu nedrošiem parādiem un vērtību korekciju kopsumma tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju 1.8.1.1

 

Uzkrājumi nedrošiem parādiem un vērtību korekcijas tiem riska darījumiem, kas minēti MKPA noteikumu 6. pielikuma 36. punktā.
t.sk.:
vispārējie uzkrājumi / vērtības samazinājums kopīgi novērtētiem finanšu aktīviem

1.8.1.1*

 

≈ FINREP: Vērtības samazinājums kopīgi novērtētiem finanšu aktīviem (t.sk. vērtības samazinājums notikušiem, bet vēl nepaziņotiem zaudējumiem (allowances for incurred but not reported losses)).
speciālie uzkrājumi / vērtības samazinājums individuāli novērtētiem finanšu aktīviem 1.8.1.1**

 

≈ FINREP: Vērtības samazinājums individuāli novērtētiem finanšu aktīviem.
tiesību aktos noteikti un citi specifiski uzkrājumi nedrošiem parādiem un vērtību korekcijas, ko iekļauj uzkrājumu nedrošiem parādiem un vērtību korekciju kopsummas pārsnieguma (+) vai iztrūkuma (-) aprēķinā tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju2 1.8.1.1***

 

Ietver tiem riska darījumiem, kuriem kapitāla prasību aprēķina saskaņā ar IRB pieeju, aprēķinātos uzkrājumus nedrošiem parādiem un vērtību korekcijas, ja tās jau nav iekļautas 1.8.1.1* vai 1.8.1.1** pozīcijā un ja tās iekļauj 1.8.1. pozīcijā minētā pārsnieguma (+) vai iztrūkuma (-) aprēķinā.
PZ (-) 1.8.1.2

 

MKPA noteikumu 6. pielikuma 36. punktā minēto PZ apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 30., 31. un 35. punkta prasībām.
Subordinētais kapitāls, bruto 1.8.2

 

Neņemot vērā subordinētā kapitāla vērtības samazināšanu pēdējos piecus gadus pirms aizņēmuma atmaksāšanas termiņa saskaņā ar MKPA noteikumu 347. punkta prasībām.
Minimālais sākotnējais kapitāls 1.8.3

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 21. un 59. punkta prasībām un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 120. panta pirmās daļas 1.-3. punkta prasībām.
 

 

 
Kapitāla prasību aprēķina kopsavilkums 2

 

=2.1+2.2+2.3+2.4+2.6 (izņemot IBS, kuras kapitāla prasības aprēķina saskaņā ar MKPA noteikumu 77., 78. vai 80. punkta prasībām).
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. punkta prasībām = Max [2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5]
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 78. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+Min[2.4,(12/88)*max(2.1+2.2+2.3, 2.5)]+2.6 (aizvieto reizinātāju ar paaugstināto reizinātāju saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta pēdējā teikuma prasībām).
t.sk. IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. punkta prasībām 2a

 

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. punkta prasībām = Max [2.1+2.2+2.3+2.6, 2.5]
t.sk. IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 78. punkta prasībām 2b

 

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 78. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+2.5+2.6
t.sk. IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām 2c

 

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām = 2.1+2.2+2.3+ Min[2.4,(12/88)*max(2.1+2.2+2.3, 2.5)]+2.6 (aizvieto reizinātāju ar paaugstināto reizinātāju saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta pēdējā teikuma prasībām).
Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, atgūstamās vērtības samazinājuma riska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību kopsumma 2.1

 

=2.1.1+2.1.2
Standartizētā pieeja (SP) 2.1.1

 

=(2.1.1.1a vai 2.1.1.1b)+2.1.1.2 2.1.1.1a - ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam piemēro standartizēto pieeju. 2.1.1.1b - ja iestāde riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam piemēro gan standartizēto pieeju, gan arī IRB pieeju. Šādā gadījumā pārskatu sniegšanas nolūkā iestāde drīkst sadalīt riska darījumus kategorijās saskaņā ar MKPA noteikumu 120. punkta prasībām.
Riska darījumu kategorijas saskaņā ar SP, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas 2.1.1.1a

 

Riska darījumu kategorijām aprēķināto kapitāla prasību kopsumma saskaņā ar SP, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas. Riska darījumu sadalījums riska darījumu kategorijās saskaņā ar MKPA noteikumu 97. punkta prasībām.
=2.1.1.1a.01+...+2.1.1.1a.15
Centrālās valdības vai centrālās bankas 2.1.1.1a.01

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Reģionālās vai vietējās valdības 2.1.1.1a.02

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Valsts institūcijas 2.1.1.1a.03

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Starptautiskās attīstības bankas 2.1.1.1a.04

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Starptautiskās organizācijas 2.1.1.1a.05

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Iestādes 2.1.1.1a.06

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Komercsabiedrības 2.1.1.1a.07

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Mazo riska darījumu portfelis 2.1.1.1a.08

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Nodrošināts ar nekustamo īpašumu 2.1.1.1a.09

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Kavētie riska darījumi 2.1.1.1a.10

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Augsta riska kategorijas riska darījumi 2.1.1.1a.11

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Segtās obligācijas 2.1.1.1a.12

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības.
Īstermiņa prasības pret komercsabiedrībām 2.1.1.1a.13

 

Saskaņā ar 2. pielikumu.
Ieguldījumu fondu apliecības (IFA) 2.1.1.1a.14

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības.
Citi posteņi 2.1.1.1a.15

 

Saskaņā ar 2. pielikumu.
Riska darījumu kategorijas saskaņā ar IRB pieeju, izņemot vērtspapirizēšanas pozīcijas 2.1.1.1b

 

Riska darījumu kategorijām aprēķināto kapitāla prasību kopsumma saskaņā ar SP+2.1.1.1.06b
=2.1.1.1b.01+...+2.1.1.1b.06
Sk. skaidrojumus par 2.1.1. pozīciju. Riska darījumu sadalījums MKPA noteikumu 120. punktā minētajās kategorijās, ievērojot MKPA noteikumu 121., 122., 124., 125., 127., 128., 139. un 140. punkta prasības.
Centrālās valdības un centrālās bankas 2.1.1.1b.01

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Iestādes 2.1.1.1b.02

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Komercsabiedrības 2.1.1.1b.03

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Mazo riska darījumu portfelis 2.1.1.1b.04

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Kapitāla vērtspapīri 2.1.1.1b.05

 

Saskaņā ar 2. pielikumu. Prasības vai iespējamās prasības.
Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi 2.1.1.1b.06

 

Nav saistības ar kādu no pielikumiem. Kredītriska kapitāla prasību aprēķina kā riska darījumu, kas iedalīti riska darījumu kategorijā "Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi", riska svērtās vērtības reizinājumu ar 8 procentiem (sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 3. daļas 76. punkta un 1. daļas 27. punkta prasības).
Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar SP 2.1.1.2

 

Saskaņā ar 5. pielikumu.
Uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja (IRB pieeja) 2.1.2

 

=2.1.2.1+2.1.2.2+2.1.2.3+2.1.2.4+2.1.2.5
IRB pieeja, neizmantojot pašas noteiktos SNZ vai korekcijas pakāpes 2.1.2.1

 

=2.1.2.1.01+2.1.2.1.02+2.1.2.1.03
Centrālās valdības un centrālās bankas 2.1.2.1.01

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Iestādes 2.1.2.1.02

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Komercsabiedrības 2.1.2.1.03

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
IRB pieeja, izmantojot pašas noteiktos SNZ vai korekcijas pakāpes 2.1.2.2

 

=2.1.2.2.01+2.1.2.2.02+2.1.2.2.03+2.1.2.2.04
Centrālās valdības un centrālās bankas 2.1.2.2.01

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Iestādes 2.1.2.2.02

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Komercsabiedrības 2.1.2.2.03

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Mazo riska darījumu portfelis 2.1.2.2.04

 

Saskaņā ar 3. pielikumu.
Kapitāla vērtspapīri saskaņā ar IRB pieeju 2.1.2.3

 

Saskaņā ar 4. pielikumu.
Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar IRB pieeju 2.1.2.4

 

Saskaņā ar 6. pielikumu.
Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi 2.1.2.5

 

Nav saistības ar kādu no pielikumiem. Kredītriska kapitāla prasību aprēķina kā riska darījumu, kas iedalīti riska darījumu kategorijā "Citi aktīvi, kas nav kredītu parādi", riska svērtās vērtības reizinājumu ar 8 procentiem.
Norēķinu/piegādes riska kapitāla prasība 2.2

 

Saskaņā ar 7. pielikumu.
Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma 2.3

 

=2.3.1+2.3.2
Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma saskaņā ar SP 2.3.1

 

=2.3.1.1+2.3.1.2+2.3.1.3+2.3.1.4
Tirgojamie parāda instrumenti 2.3.1.1

 

Saskaņā ar 8. pielikumu.
Kapitāla instrumenti 2.3.1.2

 

Saskaņā ar 9. pielikumu.
Ārvalstu valūta 2.3.1.3

 

Saskaņā ar 10. pielikumu.
Preces 2.3.1.4

 

Saskaņā ar 11. pielikumu.
Pozīcijas, ārvalstu valūtas un preču risku kapitāla prasību kopsumma, izmantojot RPV iekšējos modeļus 2.3.2

 

Saskaņā ar 12. pielikumu.
Operacionālā riska kapitāla prasība 2.4

 

=2.4.1+2.4.2+2.4.3
IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77. vai 78. punkta prasībām operacionālā riska kapitāla prasība ir vienāda ar nulli.
Pamatrādītāja pieeja 2.4.1

 

Saskaņā ar 13. pielikumu.
Standartizētā vai alternatīvā standartizētā pieeja 2.4.2

 

Saskaņā ar 13. pielikumu.
Attīstītā operacionālā riska mērīšanas pieeja 2.4.3

 

Saskaņā ar 13. pielikumu.
Kapitāla prasība, kuras apmērs ir vienāds ar 25 procentiem no iepriekšējā gada pastāvīgo izmaksu kopsummas 2.5

 

IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 77., 78. vai 80. punkta prasībām. Sk. arī MKPA noteikumu 82. punkta un Finanšu instrumentu tirgus likuma 121. panta otrās daļas 2. punkta prasības.
Citu un pārejas perioda kapitāla prasību kopsumma 2.6

 

=2.6.1+2.6.2+2.6.3
Papildu kapitāla prasības pārejas periodā, ja iestāde kredītriska vai operacionālā riska kapitāla prasību aprēķināšanai izmanto attiecīgi IRB pieeju vai attīstīto operacionālā riska mērīšanas pieeju 2.6.1

 

Ietver papildu kapitāla prasības saskaņā ar Kredītiestāžu likuma Pārejas noteikumu 18.-23. punkta prasībām un Finanšu un instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 25.-30. punkta prasībām. Nav tiešas saistības ar kādu no pielikumiem.
Papildu kapitāla prasība pārejas periodā IBS, lai nodrošinātu MKPA noteikumu 81. punkta izpildi, ja saņemta Komisijas atļauja saskaņā ar MKPA noteikumu 80. punkta prasībām 2.6.2

 

Papildu kapitāla prasība IBS saskaņā ar MKPA noteikumu 81. punkta prasībām.
Citas papildu kapitāla prasības 2.6.3

 

Nav tiešas saistības ar kādu no pielikumiem. Iekļauj papildu kapitāla prasību riska darījumu ierobežojuma pārsniegumam saskaņā ar Komisijas 13.11.2010. normatīvo noteikumu Nr. 313 "Riska darījumu ierobežojumu izpildes normatīvie noteikumi" 35.2. punkta prasībām, kā arī, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas līmenī, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minēto valstu tiesību aktos noteiktās citas kapitāla prasības.
Papildu informācija 3    
Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu (pārpalikums (+)
vai iztrūkums (-)), neņemot vērā citu un pārejas
perioda kapitāla prasību kopsummu
3.1

 

=1-(2-2.6)
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%), neņemot vērā citu
un pārejas perioda kapitāla prasību kopsummu
3.1.a

 

=1/(2-2.6)*8%
Kapitāla prasību segums ar pašu kapitālu
(pārpalikums (+) vai iztrūkums (-))
3.2

 

=1-2
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) 3.2.a

 

=1/2*8%
Pašu kapitāla pārpalikums (+) vai iztrūkums (-)
saskaņā ar uzraudzības iestādes novērtējumu
3.3

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 101.3 pantā minētā novērtējuma rezultātiem.
Kapitāla pietiekamības rādītājs (%) saskaņā ar uzraudzības iestādes novērtējumu 3.3.a

 

Pašu kapitāls/kapitāla prasības*100% (aprēķinam izmanto 3.3. pozīcijā uzrādītā aprēķina veikšanai izmantoto aprēķināto pašu kapitālu un kapitāla prasības).
Kapitāla pārpalikums (+) vai iztrūkums (-) saskaņā ar iestādes novērtējumu 3.4

 

=3.4.1-3.4.2
Iestādes novērtējums par tās rīcībā esošā kapitāla apmēru 3.4.1

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 36.2 panta prasībām un saskaņā ar Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 63 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi" 28.-39. punkta prasībām.
Iestādes novērtējums par risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru 3.4.2

 

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 36.2 panta prasībām un saskaņā ar Komisijas 02.05.2007. noteikumu Nr. 63 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi" 28.-39. punkta prasībām.

1 Jebkuru summu, kas palielina pašu kapitālu vai kapitāla prasības, uzrāda kā pozitīvu vērtību, bet jebkuru summu, kas samazina pašu kapitālu vai kapitāla prasības, uzrāda kā negatīvu vērtību.

2 Šo rindu aizpilda, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī, ja meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir noteikta šāda aprēķina kārtība.

3 Šo rindu aizpilda, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas līmenī.

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

  2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"

 

UPDK 0651301

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Kredītriska, darījumu partnera kredītriska un neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasību aprēķina pārskats (SP)

20__. gada ____________________________
(pārskata periods)

SP/IRB pieejas riska darījumu kategorija

 

 

Riska darījumu vērtība pirms samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanas

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (-)

Riska darījumu vērtība pirms KP piemē-rošanas (4=1+3)

KMM, saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums

Riska darījumu vērtība pēc KRM aizvietošanas metodes piemē-rošanas (11=4+9+10)

KRM, saskaņā ar kurām koriģē riska darījumu vērtību. Fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība (15=11+12+13)

Ārpusbilances posteņos iekļauto pilnībā koriģēto riska darījumu vērtību sadalījums pēc KP

Riska darījumu vērtība (20=15-16-0,8*17-0,5*18)

Riska darījumu riska svērtā vērtība

Kapitāla prasība

 

t.sk. DPKR pakļauto riska darījumu vērtība

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga)

Fondētā kredīta aizsardzība

Riska darījumu vērtības aizvietošana

Riska darījumu svārstī-guma korekcija (E*He)

Finanšu nodrošinājuma koriģētā vērtība (Cvam)
(-)

Svārstī-guma un termiņu nesa-kritību korekcija (-)

0%

20%

50%

100%

Garan-tijas

Kredīta atva-sinātie instru-menti

Finanšu nodroši-nājuma vienkāršā metode

Cita fondētā kredīta aizsar-dzība

Riska darījumu vērtību samazi-nājums (-)

Riska darījumu vērtību palieli-nājums (+)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Kopā riska darījumi                                          

Šūnas rezultātu iekļauj 1. pielikuma 2.1.1. pozīcijā

Riska darījumu sadalījums riska darījumu veidos
Bilances posteņos iekļautie riska darījumi                                  
Ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumi                                          
Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ilgstošo norēķinu darījumi                                      
Atvasinātie instrumenti                                    
Dažādu produktu savstarpējā ieskaita līgumu rezultātā aprēķinātās vērtības                                    
Riska darījumu sadalījums pēc riska pakāpēm

0%

                         

10%

                       

20%

                       

35%

                       

50%

                       

t. sk. kavētie (a)

                       

bez nominēto ĀKNI reitinga

                       

nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu (a)

                       

75%

                       

100%

                       

t. sk. kavētie (a)

                       

bez nominēto ĀKNI reitinga

                       

nodrošināti ar nekustamo īpašumu (a)

                       

150%

                       

t. sk. kavētie (a)

                       

200%

                       

Citas riska pakāpes

                       

(a) - atzīmētās rindas aizpilda iestādes, kas saņēmušas atļauju lietot IRB pieeju, bet daļai IRB pieejas kategorijās iekļauto riska darījumu piemēro SP.

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)


Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 Paskaidrojumi 2. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Riska darījumu vērtība pirms samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanas Riska darījumu vērtība saskaņā ar MKPA noteikumu 89.-96. punktu pirms tās samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanas, kā arī pirms kredītriska mazināšanas metožu piemērošanas.

2.

t.sk. DPKR pakļauto riska darījumu vērtība Atvasināto instrumentu, repo darījumu, vērtspapīru vai preču aizdevumu vai aizņēmumu darījumu, maržinālo aizdevumu darījumu vai ilgstošo norēķinu darījumu vērtība, kas noteikta, lietojot MKPA noteikumu 1. pielikuma metodes (sk. MKPA noteikumu 92.-95. punktu).

3.

Uzkrājumi nedrošiem parādiem (-) Riska darījumu vērtību samazinošie uzkrājumi nedrošiem parādiem atbilstoši Komisijas 24.02.2006. noteikumu Nr. 46 "Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi" 55. punkta prasībām.

4.

Riska darījumu vērtība pirms KP piemērošanas 1. kolonna + 3. kolonna.

5.-10.

Kredītriska mazināšanas metodes (KMM), saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums MKPA noteikumu 45. punktā minētās metodes, saskaņā ar kurām riska darījumu vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums.

5.-6.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga) MKPA noteikumu 47. punkts un 3. pielikuma 118. un 119. punkts.

5.

Garantijas Kredītriska mazināšanai piemērotas garantijas (galvojumi).

6.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI) MKPA noteikumu 3. pielikuma 16.-18. punkts.

7.-8.

Fondētā kredīta aizsardzība MKPA noteikumu 46. punkts un 3. pielikuma 1.1., 2., 3., 27., 28. un 31. punkts, izņemot savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumus, jo to nosacījumi ir ņemti vērā, nosakot riska darījumu vērtību. Ar kredītrisku saistītās parādzīmes un bilances posteņu savstarpējs ieskaits tiek atspoguļots kā nodrošinājums naudā.

7.

Finanšu nodrošinājuma vienkāršā metode MKPA noteikumu 3. pielikuma 42. un 43. punkts.

8.

Cita fondētā kredīta aizsardzība MKPA noteikumu 3. pielikuma 28., 30. un 31. punkts.

9.-10.

Riska darījumu vērtības aizvietošana MKPA noteikumu 3. pielikuma 44., 118. un 119. punkts. Riska darījumu vērtību samazinājumu un palielinājumu veido nodrošinātā riska darījumu vērtība vai riska darījumu nodrošinātā daļa, par kuru tiek samazināta riska darījumu vērtība aizpildāmajā riska darījumu kategorijā, vienlaicīgi palielinot par šo atlikumu riska darījumu vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā kategorijā vai arī aizpildāmās kategorijas ietvaros samazinot riska darījumu vērtību darījumu partnerim noteiktajā RP, vienlaikus palielinot par šo atlikumu riska darījumu vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā RP.

9.

Riska darījumu vērtību samazinājums (-)

10.

Riska darījumu vērtību palielinājums (+)

11.

Riska darījumu vērtība pēc KMM aizvietošanas metodes piemērošanas Riska darījumu vērtība pēc riska darījumu vērtības samazinājuma un palielinājuma KMM aizvietošanas metodes piemērošanas dēļ (4 + 9 + 10).

12.-14.

KMM, saskaņā ar kurām koriģē riska darījumu vērtību. Fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode MKPA noteikumu 3. pielikuma 50.-79. punkts.

12.

Riska darījumu svārstīguma korekcija (E*HE) MKPA noteikumu 3. pielikuma 52. punkts. Riska darījuma vērtības palielinājums atbilstoši svārstīguma korekcijai HE.

13.

Finanšu nodrošinājuma koriģētā vērtība (Cvam) (-) Finanšu nodrošinājuma koriģētā vērtība Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*); C, Cvam, Hc, Hfx, T, t un t* definīcijas sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 3. un 4. daļā. Tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem par piemērotu finanšu nodrošinājumu uzskata MKPA noteikumu 236.3. punktā minēto nodrošinājumu.

14.

Svārstīguma un termiņu nesakritību korekcija (-) Vērtība, kas atspoguļo kopīgās svārstīguma un termiņu nesakritības korekcijas attiecībā uz riska darījumu vērtību (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1] (sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 50.-79., 131. un 132. punktu).

15.

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība (E*) MKPA noteikumu 3. pielikuma 52., 80. un 98. punkts.

16.-19.

Ārpusbilances posteņos iekļauto pilnībā koriģēto riska darījumu vērtību sadalījums pēc KP MKPA noteikumu 90. un 91. punkts, 3. pielikuma 44. un 80. punkts.

20.

Riska darījumu vērtība Riska darījumu vērtība, kas samazināta par izveidotajiem uzkrājumiem, pēc KMM piemērošanas un KP piemērošanas ārpusbilances posteņos uzrādītajiem riska darījumiem.

21.

Riska darījumu riska svērtā vērtība MKPA noteikumu 102.-109. punkts.

22.

Kapitāla prasība MKPA noteikumu 85., 88.-110. punkts.

Rindas

 

Bilances posteņos iekļautie riska darījumi MKPA noteikumu 83., 86. un 89. punkts.

 

Ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumi MKPA noteikumu 90. un 91. punkts.

 

Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ilgstošo norēķinu darījumi Vērtspapīru finansēšanas darījumi (VFD), t.i., repo darījumi, vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumi, maržinālie aizdevuma darījumi (sk. MKPA noteikumu 17.-22. un 24. punktu), ilgstošo norēķinu darījumi (sk. MKPA noteikumu 23. punktu).

 

Atvasinātie instrumenti MKPA noteikumu 92. punkts.

 

Dažādu produktu savstarpējā ieskaita līgumu rezultātā aprēķinātās vērtības Riska darījumu vērtības, kas veidojas dažādu produktu savstarpējā ieskaita līguma piemērošanas rezultātā (sk. MKPA noteikumu 1. pielikuma 8. punktu un 7. daļu).
 

t.sk. kavētie (a)

MKPA noteikumu 97.10. punkts.
 

bez nominēto ĀKNI reitinga

MKPA noteikumu 103.-106. punkts un 2. pielikums.
 

nodrošināti ar nekustamo īpašumu (a)

MKPA noteikumu 97.9. punktā minētā kategorija, kurai piemēro 100% RP.
 

nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu (a)

Riska darījumi, kas nodrošināti ar komerciālo nekustamo īpašumu.
  Citas riska pakāpes Riska darījumi, kuriem tiek piemērotas citas RP, piemēram, aprēķinātā IFA piemērojamā RP.

Citi

 

SP pieejas riska darījumu kategorijas MKPA noteikumu 97. punktā uzrādītās riska darījumu kategorijas.

 

IRB pieejas riska darījumu kategorijas MKPA noteikumu 120. punktā uzrādītās riska darījumu kategorijas.

 

Prasības pret centrālajām valdībām un centrālajām bankām MKPA noteikumu 120.1. un 121. punkts.

 

Prasības pret iestādēm MKPA noteikumu 120.2. un 122. punkts.

 

t.sk. kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības MKPA noteikumu 3. punkts.

 

prasības pret komercsabiedrībām MKPA noteikumu 120.3. punkts.

 

t.sk. specializētās kreditēšanas riska darījumi MKPA noteikumu 125. punkts.

 

MVK MKPA noteikumu 6. pielikuma 5. punkts.

 

Mazo riska darījumu portfelis MKPA noteikumu 120.4. punkts un 6. pielikuma 10.-16. punkts.

 

t.sk. nodrošināti ar nekustamo īpašumu MKPA noteikumu 6. pielikuma 12. punkts.

 

kvalificējamie atjaunojamie riska darījumi MKPA noteikumu 6. pielikuma 13. punkts.

 

pārējie mazo riska darījumu portfeļa riska darījumi MKPA noteikumu 6. pielikuma 10.-16. punkts.

 

t.sk. MVK MKPA noteikumu 123.1. punktā minētie MVK riska darījumi.

 

Kapitāla vērtspapīri MKPA noteikumu 120.5. punkts.

 3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"
UPDK 0651302

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Kredītriska, darījumu partnera kredītriska, neapmaksāto piegāžu riska un atgūstamās vērtības samazinājuma riska kapitāla prasību aprēķina pārskats (IRB pieeja)

200_. gada ____________________________

(pārskata periods)

IRB riska darījumu kategorija:  
Pašas iestādes noteiktie SNZ vai KP:  

 

 

Iekšējo reitingu sistēma1

Riska darījuma vērtība pirms KP piemērošanas

KMM, saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tas daļu aizvieto nodrošinājums

Riska darījumu vērtība pēc KRM aizvie-tošanas metodes piemē-rošanas (9= 2+7+8)

Riska darījuma vērtība4

KMM, kuru ņem vērā, aprēķinot SNZ, izņemot kredītriska aizsardzību nodrošinošos riska darījumus

Kredītriska aizsardzību nodro-šinošie riska darījumi

Propor-cionāli riska darījumu vērtībai svērtie SNZ (%)

Propor-cionāli riska darījumu vērtībai svērtais termiņš (dienas)

Riska darījumu riska svērtā vērtība

Kapitāla prasība

Papildu informācija:

Nefondētā kredīta aizsardzība

Cita fondētā kredīta aizsar-dzība

Riska darījumu vērtības aizvietošana

Tiek lietoti pašu noteiktie SNZ: nefondētā kredīta aizsardzība

Fondētā kredīta aizsardzība

Nefondētā kredīta aizsardzība

PZ vērtība

Vērtības korek-cijas un uzkrā-jumi

Parād-nieku skaits

Parād-nieka kate-gorijai noteiktā SNV (%)

 

t.sk. DPKR pakļauto riska darījumu vērtība

Garan-tijas

Kredītu atva-sinātie instru-menti (KAI)

Riska darījumu vērtību samazi-nājums (-)

Riska darījumu vērtību palieli-nājums (+)

t. sk. ārpus-bilances posteņos iekļautie riska darījumi

t. sk. ārpus-bilances posteņos iekļautie riska darījumi

Garan-tijas

KAI

Tiek lietoti pašu noteiktie SNZ: cita fondētā kredīta aizsar-dzība

Piemērots finanšu nodroši-nājums

Cits piemērots nodrošinājums

Nekus-tamais īpašums

Cits lietišķs nodro-šinā-jums

Debitoru parādi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1. RISKA DARĪJUMI KOPĀ                                              

Šūnas rezultātu iekļauj 1. pielikuma 2.1.2. pozīcijā

     
Riska darījumu sadalījums riska darījumu veidos
Bilances posteņos iekļautie riska darījumi                                          

 

     
Ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumi                                        

 

     
Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ilgstošo norēķinu darījumi                                          

 

     
Atvasinātie instrumenti                                          

 

     
Dažādu produktu savstarpējā ieskaita līgumu rezultātā aprēķinātās vērtības                                          

 

     
1.1. Parādnieku kategorijās nozīmētie riska darījumi kopā                                              

 

     
Riska darījumu sadalījums parādnieku kategorijās

Parādnieku kategorija2: 1

                               

2

                           

.....

                           

N

                           
1.2. Specializētās kreditēšanas riska darījumi kopā                      
Specializētās kreditēšanas riska darījumu sadalījums kategorijās atbilstoši riska pakāpēm

Riska pakāpe: 0%

                 

50%

                 

70%

                 

t. sk. 1. kategorijā iekļautie:

                 

90%

                 

115%

                 

250%

                 
1.3. Alternatīvā pieeja: riska darījumi, kas nodrošināti ar nekustamā īpašuma hipotēku3                
1.4. Alternatīvā pieeja neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasības aprēķinam un riska darījumi ar citām RP                          
1.5. Atgūstamās vērtības samazinājuma risks: nopirktie debitoru parādi kopā                                                    

1 Aizpilda gadījumā, kad iestāde izmanto dažādas unikālas reitingu sistēmas.

2 Secībā no zemākajām SNV līdz augstākajām SNV atbilstoši vidējai SNV, kas noteikta parādnieku kategorijai. SNV parādniekam, kuram iestājas saistību nepildīšanas gadījums, ir 100%.

3 Šo rindu aizpilda, veicot aprēķinu konsolidācijas grupas līmenī, ja meitas sabiedrības dalībvalsts vai MKPA noteikumu 5. pielikumā minētās ārvalsts tiesību aktos ir atļauts izmantot šādu pieeju.

4 Riska darījumu vērtība ir saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 3. daļu noteiktā riska darījumu vērtība, izņemot šā pielikuma 75. un 76. punktā minētos riska darījumus.

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)Paskaidrojumi 3. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Iekšējo reitingu sistēma MKPA noteikumu 6. pielikuma 77. un 78. punkta prasībām atbilstoša reitingu sistēma vai sistēmas, kas nodrošina šā pielikuma 1. punktā minēto parametru noteikšanu. Ja iestāde izmanto unikālu reitingu sistēmu vai vairākas reitingu sistēmas, kas veido vienotu reitingu skalu, tad pārskatā riska darījumus atspoguļo atbilstoši šai reitingu skalai. Ja iestāde izmanto vairākas reitingu sistēmas ar atšķirīgām reitingu skalām, pārskatu nolūkos visas reitingu sistēmas tiek apvienotas un to riska darījumus grupē vienotā reitingu skalā, balstoties uz šādiem kritērijiem: parādnieku kategorijas no dažādām reitingu sistēmām apvieno katrā parādnieku kategorijā, sākot no parādniekiem ar zemāko SNV šajā kategorijā līdz parādniekiem ar augstāko SNV.

1.

Parādnieku kategorijai noteiktā SNV MKPA noteikumu 6. pielikuma 136.-149. punkts. Pārskatā uzrāda katrai parādnieku kategorijai noteikto SNV. Rindās, kurās uzrādīti apkopotie dati, piemēram, "Riska darījumi kopā", "Bilances posteņos iekļautie riska darījumi" u.t.t., pārskatā uzrāda riska darījumu vērtībām proporcionālo vidēji svērto SNV no apkopotajiem datiem. Riska darījumu vērtību (11. kolonna) izmanto riska darījumu svērto vidējo vērtību aprēķināšanai.

2.

Riska darījumu vērtība pirms KP piemērošanas Riska darījumu vērtība saskaņā ar MKPA noteikumu 83. punktu pirms tās samazinājuma par izveidotajiem uzkrājumiem un KP piemērošanas, kā arī pirms kredītriska mazināšanas metožu piemērošanas, izņemot savstarpējo prasījumu ieskaita jumta līgumus, jo to nosacījumus ņem vērā, nosakot riska darījumu vērtību.

3.

t.sk. DPKR pakļauto riska darījumu vērtība Sk. paskaidrojumu 2. pielikuma 2. kolonnas aizpildīšanai.

4.-8.

Kredītriska mazināšanas metodes (KMM), saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums MKPA noteikumu 45. punktā minētās metodes, saskaņā ar kurām riska darījuma vērtību vai tās daļu aizvieto nodrošinājums.

4.-5.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga) MKPA noteikumu 47. punkts un 3. pielikuma 120.- 122. punkts.

4.

Garantijas 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 120.-122. punkts. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 6. pielikuma 173.-179. punkts. Pārskatā iekļauj garantijas nominālvērtību.

5.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI) 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 120.-122. punkts. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 6. pielikuma 173.-181. punkts. Pārskatā iekļauj KAI nominālvērtību. KAI uzrāda 5. kolonnā, ja SNZ aplēses netiek koriģētas, pretējā gadījumā tos uzrāda 14. kolonnā.

6.

Cita fondētā kredīta aizsardzība 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 1.4. punkts. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 27.-31. punkts. Pārskatā iekļauj nodrošinājuma nominālvērtību un uzrāda to 6. kolonnā, ja SNZ aplēses netiek koriģētas, pretējā gadījumā to uzrāda 15. kolonnā.

7.-8.

Riska darījumu vērtības aizvietošana 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 120. punkts. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad riska darījumiem ar centrālo valdību un centrālo banku, iestādi un komercsabiedrību - MKPA noteikumu 6. pielikuma 41. punkts, mazo riska darījumu portfelī iekļautajiem riska darījumiem - MKPA noteikumu 6. pielikuma 56. punkts. Riska darījumu vērtību samazinājumu un palielinājumu veido nodrošinātā riska darījumu vērtība vai riska darījuma nodrošinātā daļa, par kuru tiek samazināta riska darījumu vērtība aizpildāmajā riska darījumu kategorijā, vienlaicīgi palielinot par šo atlikumu riska darījumu vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā kategorijā vai arī aizpildāmās kategorijas ietvaros samazinot riska darījumu vērtību darījumu partnerim noteiktajā parādnieku kategorijā vai RP, vienlaikus palielinot par šo atlikumu riska darījuma vērtību nodrošinājuma devējam atbilstošajā parādnieku kategorijā vai RP.

7.

Riska darījumu vērtību samazinājums (-)

8.

Riska darījumu vērtību palielinājums (+)

9.

Riska darījumu vērtība pēc KMM aizvietošanas metodes piemērošanas Riska darījumu vērtība pēc riska darījumu vērtības samazinājuma un palielinājuma KMM aizvietošanas metodes piemērošanas dēļ (2 + 7 + 8).

10.

t.sk. ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumi Sk. rindu atsauces un komentārus.

11.

Riska darījuma vērtība Saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 3. daļas prasībām noteiktā riska darījuma vērtība, izņemot šā pielikuma 75. un 76. punktā minētos riska darījumus, kā arī ievērojot MKPA noteikumu 3. pielikuma 107. punkta prasības.

12.

t.sk. ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumi Sk. rindu atsauces un komentārus.

13.-19.

KMM, kuru ņem vērā, aprēķinot SNZ, izņemot kredītriska aizsardzību nodrošinošos riska darījumus MKPA noteikumu 3. pielikuma 50.-79. punkts.

13.

Garantijas Sk. 4. kolonnas komentārus.

14.

Kredīta atvasinātie instrumenti (KAI) Sk. 5. kolonnas komentārus.

15.

Cita fondētā kredīta aizsardzība Sk. 6. kolonnas komentārus.

16.

Piemērots finanšu nodrošinājums Tirdzniecības portfelī iekļautajiem riska darījumiem par piemērotu finanšu nodrošinājumu uzskata MKPA noteikumu 236.3. punktā minēto nodrošinājumu. Ar kredītrisku saistītās parādzīmes un bilances posteņu savstarpējs ieskaits tiek atspoguļots pārskatā kā nodrošinājums naudā. 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 2.-4. punkts; pārskatā iekļauj koriģēto vērtību Gvam, kas noteikta saskaņā ar MKPA noteikumu 3. pielikuma 131. punktu. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad finanšu nodrošinājumu ņem vērā SNZ aplēsēs saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 156. un 157. punktu. Pārskatā iekļauj nodrošinājuma tirgus vērtību.

17.-19.

Cits piemērots nodrošinājums 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 5.-11. punkts un 100.-105. punkts. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, tad citu piemērotu nodrošinājumu ņem vērā SNZ aplēsēs saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 156. un 157. punktu.

17.

Nekustamais īpašums 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 23. punkts, ieskaitot nekustamā īpašuma līzingu (sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 26. punktu). Sk. arī MKPA noteikumu 3. pielikuma 100.-105. punktu. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, pārskatā iekļauj nodrošinājumu pēc tā tirgus vērtības.

18.

Cits lietisks nodrošinājums 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 25. punkts, ieskaitot līzingu, kas nav nekustamā īpašuma līzings (sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 26. punktu). Sk. arī MKPA noteikumu 3. pielikuma 105. punktu. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, pārskatā iekļauj nodrošinājumu pēc tā tirgus vērtības.

19.

Debitoru parādi 1. Ja iestāde neizmanto pašas noteiktos SNZ, tad MKPA noteikumu 3. pielikuma 24. punkts. Sk. arī MKPA noteikumu 3. pielikuma 104. punktu. 2. Ja iestāde izmanto pašas noteiktos SNZ, pārskatā iekļauj nodrošinājumu pēc tā tirgus vērtības.

20.

Kredītriska aizsardzību nodrošinošie riska darījumi Garantijas un kredīta atvasinātie instrumenti, kas nodrošina piemērotu kredītriska aizsardzību un kurus ņem vērā, veicot SNZ aplēses. Sk. MKPA noteikumu 3. pielikuma 14. un 40. punktu un rindas ar atbilstošajām atsaucēm un komentāriem.

21.

Proporcionāli riska darījumu vērtībai svērtie SNZ (%) SNZ lieluma noteikšanā tiek ņemta vērā KMM piemērošanas ietekme, pamatojoties uz MKPA noteikumu 3. un 6. pielikuma prasībām. Ja tiek aplēsti riska darījuma SNZ un nodrošinājuma SNZ, pārskatā iekļauj tikai vienu no tiem, kuru izvēlas saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 47. punktu. Riska darījumiem, kuriem ir iestājies saistību nepildīšanas gadījums, ņem vērā MKPA noteikumu 6. pielikuma 157. punkta prasības. Riska darījumu vērtību (11. kolonna) izmanto riska darījumu svērto vidējo vērtību aprēķināšanai.

22.

Proporcionāli riska darījumu vērtībai svērtais termiņš (dienas) MKPA noteikumu 6. pielikuma 48. punkts. Riska darījumu vērtību (11. kolonna) izmanto riska darījumu svērto vidējo vērtību aprēķināšanai.

23.

Riska darījumu riska svērtā vērtība Riska darījumu ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, komercsabiedrībām un iestādēm riska svērto vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 3.-6. punktu. Mazo riska darījumu portfeļa riska darījumu riska svērto vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 10. punktu.

24.

Kapitāla prasība MKPA noteikumu 85., 129.-141. punkts.

25.

PZ vērtība Paredzamo zaudējumu definīcija - MKPA noteikumu 44. punkts, aprēķins - MKPA noteikumu 6. pielikuma 29.-35. punkts.

26.

Vērtības korekcijas un uzkrājumi (-)

MKPA noteikumu 6. pielikuma 36. punkts.

27.

Parādnieku skaits MKPA noteikumu 6. pielikuma 95., 98. un 100. punkts.

Rindas

 

Bilances posteņos iekļautie riska darījumi Sk. 2. pielikumu.

 

Ārpusbilances posteņos iekļautie riska darījumi Sk. 2. pielikumu.

 

Vērtspapīru finansēšanas darījumi, ilgstošo norēķinu darījumi Sk. 2. pielikumu.

 

Atvasinātie instrumenti Sk. 2. pielikumu.

 

Dažādu produktu savstarpējā ieskaita līgumu rezultātā aprēķinātās vērtības Sk. 2. pielikumu.

1.1.

Riska darījumu sadalījums parādnieku kategorijās Attiecībā uz riska darījumiem ar komercsabiedrībām, iestādēm, centrālajām valdībām un centrālajām bankām skatīt MKPA noteikumu 6. pielikuma 83. punkta prasības. Attiecībā uz mazo riska darījumu portfeli skatīt MKPA noteikumu 6. pielikuma 90. punkta prasības. Attiecībā uz riska darījumiem, kas rodas no nopirktajiem debitoru parādiem, skatīt MKPA noteikumu 6. pielikuma 69. punkta prasības.
Riska darījumus attiecībā uz nopirkto debitoru parādu atgūstamās vērtības samazinājuma risku uzrāda rindā "1.5. Atgūstamās vērtības samazinājuma risks: nopirktie debitoru parādi kopā", nevis sadalījumā pa parādnieku kategorijām.

1.2.

Specializētās kreditēšanas riska darījumu sadalījums atbilstoši RP

Specializētās kreditēšanas riska darījumu sadalījuma prasības sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 6. punktā. Šādi riska darījumi var būt tikai ar komercsabiedrībām.

 

t.sk. 1. kategorijā iekļautie

MKPA noteikumu 6. pielikuma 6. punkta 1. tabula.

1.3.

Alternatīvā pieeja: riska darījumi, kuri nodrošināti ar nekustamo īpašumu MKPA noteikumu 152.-160. punkts un direktīvas 2006/48/EC VIII pielikuma 3. daļas 73.-75. punkts.

1.4.

Alternatīvā pieeja neapmaksāto piegāžu riska kapitāla prasības aprēķinam un riska darījumi ar citām RP Viena no MKPA noteikumu 231. punktā minētajām pieejām riska darījumu riska svērtās vērtības aprēķinam, n-tā riska darījumu saistību neizpildes kredītu atvasinātie instrumenti, kuru RP nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 6. pielikuma 9. punktu un riska darījumi, kuru RP noteikšana atšķiras no šā pārskata citās rindās minētās pieejas.

1.5.

Atgūstamās vērtības samazinājuma risks: nopirktie debitoru parādi kopā Riska definīciju sk. Kredītiestāžu likuma 1. panta 57. punktā, RP noteikšanu - MKPA noteikumu 6. pielikuma 28. punktā.

Citi

 

IRB pieejas riska darījumu kategorijas Sk. 2. pielikumu. 3. pielikumu neaizpilda kapitāla vērtspapīru kategorijai.

 

Pašu noteiktie SNZ vai KP MKPA noteikumu 134.-137. punkts. Pārskatā iekļauj atbildi "jā" gadījumā, kad iestāde saņēmusi atļauju pašai noteikt SNZ atbilstošajai riska darījumu kategorijai. Ja iestāde vai konsolidācijas grupa izmanto jaukto pieeju vienas riska darījumu kategorijas ietvaros, t.i., izmanto pašas noteiktos un uzraugu noteiktos (sk. MKPA noteikumu 6. pielikuma 44. punktu) SNZ vai KP, tad iestāde sagatavo divus pārskatus šādai riska darījumu kategorijai: vienu, kas iekļauj riska darījumus ar pašas iestādes noteiktajiem SNZ vai KP, un otru, kas iekļauj riska darījumus, kuriem piemēro uzraugu noteiktos SNZ un KP.

 5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"
UPDK 0651304

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Vērtspapirizēšanas pozīciju kredītriska kapitāla prasības aprēķina pārskats (SP)

200_. gada ____________________________

(pārskata periods)

Vērtspapirizēšanas veids:

 

 

 

Vērts-papir-izēša-nas riska darī-jumu kop-summa

Sintētiskā vērtspapirizēšana: vērtspapirizēto riska darījumu kredīta aizsardzība

Vērts-papir-izēšanas pozīcijas

Vērtību korek-cijas un uzkrā-jumi (-)

Riska darījumu neto vērtība pēc vērtību korekciju un uzkrā-jumu piemē-rošanas

KRM (aizvietošanas metode)

Riska darījumu neto vērtība pēc KRM (aizvie-tošanas), bet pirms korekcijas pakāpes piemē-rošanas

KRM, kas ietekmē riska darījumu vērtību: fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodro-šinājuma paplašinātā metode. Koriģētā vērtība (Cvam) (-)

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība E*

Ārpusbilances posteņu riska darījumu pilnībā koriģētās vērtības (E*) sadalījums pēc KP

Riska darījumu vērtība

   

Riska darījumu vērtības, kurai aprēķina riska svērto vērtību, sadalījums pēc riska pakāpēm

Riska darījumu riska svērtā vērtība

Kore-kcija pienā-cīgas rūpības nosa-cījumu pārkā-pšanas dēļ

Riska darī-jumu riska svērtās vērtības kore-kcija termiņu nesa-kritības dēļ

Kapitāla prasību kop-summa pirms 4. pieli-kuma 23. un 38. punkta prasību piemē-rošanas (pirms CAP)

Papildu infor-mācija:
kapitāla prasība, kas saistīta ar pārnešanu (outflows) no SP vērtspa-pirizēšanas uz citām riska darījumu kate-gorijām

Kapitāla prasību kop-summa pēc CAP

Fondētā kredīta aizsar-dzība (Cva)
(-)

Kopējais sama-zinājums (-)

Atpirktās vai paturētās kredīta aizsar-dzības nosacītā vērtība

Sākotnējā riska darījuma vērtība pirms korekcijas pakāpes piemē-rošanas

Nefon-dētā kredīta aizsar-dzība: koriģētā vērtība (Ga)

Fondētā kredīta aizsar-dzība

Riska darījumu aizvietošana KRM rezultātā

0%

>0% un <=20%

>20% un <=50%

>50% un <=100%

Riska darījumu vērtība, par kuru ir sama-zināts pašu kapitāls (-)

Riska darījumu vērtība, kurai aprēķina riska svērto vērtību

Ar reitingu (kredītu kvalitātes pakāpes no 1 līdz 4)

1250%

Pārska-tāmās (look-through)

Nefon-dētās kredīta aizsar-dzības koriģētā vērtība (G*)

Kopējais sama-zinājums (-)

Kopējais palieli-nājums

20%

50%

100%

350%

Ar reitingu

Bez reitinga

 

No tām: otrās kārtas zaudē-jumu laidienā ABKV

1

2

3

4

5

6

7=5+6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21=19+20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Riska darījumu kopsumma                                                                    

Šūnas rezultātu iekļauj 1. pielikuma 2.1.1.2. pozīcijā

Iniciators: riska darījumu kopsumma                                                                  
Bilances posteņi                                                  
Visaugstākās kārtas laidienā (most senior)                                              
Mezzanine laidienā                                              
Pirmās kārtas zaudējumu laidienā (first loss)                                              
Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumenti                                                      
Riska darījumi ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem                                            
Investors: riska darījumu kopsumma                                                        
t.sk. investoru, kas vienlaikus ir arī iniciatori vai sponsori, riska darījumu kopsumma  
Bilances posteņi                                          
Visaugstākās kārtas laidienā (most senior)                                      
Mezzanine laidienā                                      
Pirmās kārtas zaudējumu laidienā (first loss)                                      
Ārpusbilances saistības un kredīta atvasinātie instrumenti                                              
Sponsors: riska darījumu vērtību kopsumma                                                            
Bilances posteņi                                        
Ārpusbilances saistības un kredīta atvasinātie instrumenti                                              

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 Paskaidrojumi 5. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.

Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsumma Iestāde - iniciators sniedz informāciju par visiem esošajiem (pašreizējiem) vērtspapirizēšanas riska darījumiem, kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā, neatkarīgi no tā, kā turējumā ir attiecīgās pozīcijas. Informāciju sniedz arī par tādiem bilances riska darījumiem kā, piemēram, obligācijas, pakārtotie aizdevumi, kā arī par tādiem ārpusbilances riska darījumiem kā, piemēram, pakārtotās kredītlīnijas, instrumenti likviditātes nodrošināšanai, procentu likmju mijmaiņas līgumi, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi u.c., kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 20. punktā noteiktajā vērtspapirizēšanas pozīciju pārklāšanās gadījumā (piemēram, vērtspapirizēšanas pozīciju likviditātes nodrošināšanai pārklāšanās gadījumā (overlapping liquidity facilities)) informāciju sniedz tikai par to pozīciju vai pozīcijas daļu, kas rada lielāku riska darījuma riska svērto vērtību. Kolonnas "Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsumma" attiecīgajā rindā "Bilances posteņi" sniegtā informācija atbilst vērtspapirizēto riska darījumu pašreizējai vērtībai, kā noteikts Eiropas Savienības Komisijas Kapitāla prasību direktīvas pārņemšanas grupas (Capital Requirements Directive Transposition Group) sagatavotajā atbildē uz jautājumu Nr. 127
(http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=693). Vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumā iestāde norāda ieguldītāju intereses summu saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 35. punkta definīciju.

2.-4.

Sintētiskā vērtspapirizēšana: vērtspapirizēto riska darījumu kredīta aizsardzība Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 3.-8. punktu. Atbilstoši minēto punktu prasībām nav pieļaujama nekāda termiņu nesakritība starp vērtspapirizētajiem riska darījumiem un kredīta aizsardzību.

2.

Fondētā kredīta aizsardzība (Cva) (-) Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 52. punkta prasībām.

3.

Nefondētās kredīta aizsardzības koriģētā vērtība (G*) Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 115. punkta prasībām.

4.

Atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacītā vērtība Uzraugu svārstīguma korekciju rezultāts kredīta aizsardzībai nav ņemts vērā, aprēķinot atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacīto vērtību.

5.

Vērtspapirizēšanas pozīcijas: sākotnējā riska darījuma vērtība pirms korekcijas pakāpes piemērošanas Iestādes, kas sniedz pārskatu, turējumā esošās vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17., 19. un 20. punktu pirms korekcijas pakāpes piemērošanas un pirms vērtību korekcijas un uzkrājumiem. Ieskaits attiecas tikai uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuri ir noslēgti ar vienu un to pašu ĪNIS saskaņā ar piemēroto jumta līgumu. Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumos iestāde precizē ieguldītāju intereses vērtību atbilstoši MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 35. punkta prasībām. Sintētiskās vērtspapirizēšanas gadījumā iestādes - iniciatora turējumā esošās vērtspapirizēšanas pozīcijas bilances posteņu un/vai ieguldītāja intereses (ātrākas amortizācijas) veidā ir šādu kolonnu kopsummas rezultāts: (1) + (2) + (3) + (4).

6.

Vērtību korekcijas un uzkrājumi (-) Sk. 2. pielikumu.

7.

Riska darījumu neto vērtība pēc vērtību korekciju un uzkrājumu piemērošanas Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17., 19. un 20. punktu pirms korekcijas pakāpes piemērošanas.

8.-11.

KRM (aizvietošanas metode) Sk. 2. pielikumu.

8.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga) Sk. 2. pielikumu.

9.

Fondētā kredīta aizsardzība Sk. 2. pielikumu.

10.

Kopējais samazinājums (-) Sk. 2. pielikumu.

11.

Kopējais palielinājums Sk. 2. pielikumu.

12.

Riska darījumu neto vērtība pēc KRM (aizvietošanas), bet pirms korekcijas pakāpes piemērošanas Sk. 2. pielikumu.

13.

KRM, kas ietekmē riska darījumu vērtību: fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode. Koriģētā vērtība (Cvam) (-) Sk. 2. pielikumu.

14.

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība E* Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17.1., 17.2., 18., 19. un 20. punktu, nepiemērojot MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktā minētās korekcijas pakāpes.

15.-18.

Ārpusbilances posteņu riska darījumu pilnībā koriģētas vērtības (E*) sadalījums pēc KP Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu.

19.

Riska darījumu vērtība Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16.-20. punktu.

20.

Riska darījumu vērtība, par kuru ir samazināts pašu kapitāls (-) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 49. punktu.

21.

Riska darījumu vērtība, kurai aprēķina riska svērto vērtību 21=19+20

22.-26.

Ar reitingu Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

27.

Bez reitinga Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

28.

Pārskatāmās (look-through) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 24., 25., 26., 27. un 40. punktu. Pārskatāmajās (look-through) pozīcijās ietver visas pozīcijas bez reitinga, kurās riska pakāpe noteikta, pamatojoties uz darījuma pamatā esošo riska darījumu portfeli (portfeļa vidējā svērtā riska pakāpe, portfeļa augstākā riska pakāpe vai koncentrācijas koeficienta piemērošana).

29.

No tām: otrās kārtas zaudējumu laidienā ABKV Riska darījumu vērtība saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 26. punkta prasībām.

30.

Riska darījumu riska svērtā vērtība Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļu, neņemot vērā MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 23. vai 38. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu un izslēdzot jebkādu riska darījumu riska svērto vērtību atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu. Šajā kolonnā uzrādītajā summā netiek ņemtas vērā nekādas termiņu nesakritības sintētiskās vērtspapirizēšanas ar termiņu nesakritību gadījumā.

31.

Korekcija pienācīgas rūpības nosacījumu pārkāpšanas dēļ Sk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.

32.

Riska darījumu riska svērtās vērtības korekcija termiņu nesakritības dēļ Ņem vērā termiņu nesakritību sintētiskajā vērtspapirizēšanā (RW*-RW(SP)) saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 8. punkta prasībām, izņemot laidienus, uz kuriem attiecas 1 250 procentu riska pakāpe, ja pārskatā iekļaujamā vērtība ir nulle. Jāievēro, ka RW(SP) ietver ne tikai riska darījumu riska svērtās vērtības, kas ir norādītas 30. kolonnā, bet arī riska darījumu riska svērtās vērtības atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu.

33.

Kapitāla prasību kopsumma pirms 4. pielikuma 23. un 38. punkta prasību piemērošanas (pirms CAP) Kapitāla prasība, kas izriet no riska darījumu svērtās vērtības, neņemot vērā MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 23. vai 38. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu.

34.

Papildu informācija: kapitāla prasība, kas saistīta ar pārnešanu (outflows) no SP vērtspapirizēšanas uz citām riska darījumu kategorijām Kapitāla prasība, kas izriet no riska darījumiem, kas tiek pārnesti uz aizsardzības devējiem, un kura tiek rēķināta attiecīgajās veidlapās un tiek ņemta vērā, rēķinot CAP vērtspapirizēšanas pozīcijām.

35.

Kapitāla prasību kopsumma pēc CAP Kapitāla prasības kopsumma pēc MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 23. vai 38. punkta ievērošanas attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu (CAP).

RINDAS

  Iniciators Sk. MKPA noteikumu 61. punktu.
  Investors Iestāde, kurai ir vērtspapirizēšanas pozīcija, attiecībā uz kuru iestāde nav ne iniciators, ne sponsors.
  t.sk. investoru, kas vienlaikus ir arī iniciatori vai sponsori, riska darījumu kopsumma Sk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.
  Sponsors Sk. MKPA noteikumu 62. punktu. Gadījumā, ja sponsors vērtspapirizē arī savus aktīvus, tam iniciatora rindā jāuzrāda informācija par saviem vērtspapirizētajiem aktīviem.
  Bilances posteņi Sk. 2. pielikumu un MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.1. un 17.2. punktu.
  Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumenti Ārpusbilances vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuru vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu, un vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuras rodas no atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4. punktā. Likviditātes nodrošināšanai, garantijām (credit facilities), vienošanās darījumiem ar apkalpotāju par naudas aizdošanu un likviditātes nodrošināšanai tirgus sabrukuma gadījumā iestāde uzrāda neizmantoto summu (undrawn amount). Procentu likmju un valūtu mijmaiņas līgumiem iestāde uzrāda riska darījumu vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 18. punktu, kā norādīts 2. pielikumā.
  Visaugstākās kārtas laidienā (most senior) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 61. punktu.
  Mezzanine laidienā Visi laidieni, kas nav ne visaugstākās kārtas laidieni, ne pirmās kārtas zaudējumu laidieni, jāiekļauj šajā kategorijā.
  Pirmās kārtas zaudējumu laidienā (first loss) Pozīcijas tādos vērtspapirizēšanas laidienos (sk. MKPA noteikumu 59. punktu), kuri uzņemsies pirmos zaudējumus (piemēram, atmaksājamās preču pirkšanas atlaides (refundable purchase discounts), subordinētie kredīti vai šiem laidieniem sniegtā kredīta aizsardzība). Tomēr, ja šis laidiens nenodrošina ievērojamu kredīta kvalitātes uzlabošanos (sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 27. punktu) nākamajam pēc kārtas laidienam vērtspapirizēšanā, arī šis nākamais laidiens tiks uzskatīts par pirmās kārtas zaudējumu laidienu. Kredīta kvalitātes uzlabošanās novērtējumu, kuru sniedz dažādi laidieni, atkārto līdz brīdim, kamēr kredīta kvalitātes uzlabošanos, kādu sniedz pirmās kārtas laidiens/-ni, var uzskatīt par ievērojamu.
  Riska darījumi ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem Sk. MKPA noteikumu 170. un 171. punktu. Attiecas tikai uz atjaunojamo riska darījumu vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem iniciatoriem.

CITI

  Vērtspapirizēšanas veids Vērtspapirizēšanas veidu sadalījums ir šāds: kopā, tradicionālā un sintētiskā.
  Tradicionālā vērtspapirizēšana Sk. MKPA noteikumu 57. punktu.
  Sintētiskā vērtspapirizēšana Sk. MKPA noteikumu 58. punktu.

 6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"
UPDK 0651305

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Vērtspapirizēšanas pozīciju kredītriska kapitāla prasības aprēķina pārskats (IRB pieeja)

200_. gada ____________________________

(pārskata periods)

Vērtspapirizēšanas veids:

 

 

 

Vērts-papirizē-šanas riska darījumu kop-summa

Sintētiskā vērtspapirizēšana: vērtspapirizēto riska darījumu kredīta aizsardzība

Vērtspa-pirizēšanas pozīcijas

KRM (aizvietošanas metode)

Riska darījumu neto vērtība pēc KRM (aizvie-tošanas), bet pirms korekcijas pakāpes piemē-rošanas

KRM, kas ietekmē riska darījumu vērtību: fondētā kredīta aizsar-dzība. Finanšu nodro-šinājuma papla-šinātā metode. Koriģētā vērtība (Cvam) (-)

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība E*

Ārpusbilances posteņu riska darījumu pilnībā koriģētās vērtības (E*) sadalījums pēc KP

Riska darījumu vērtība

   

Riska darījumu vērtības, kurai aprēķina riska svērto vērtību, sadalījums pēc kredīta kvalitātes pakāpēm (KKP)

Riska svērtās vērtības samazi-nāšana (4. pielikuma 88. un 89. punkts) (-)

Riska darījumu riska svērtā vērtība

Korek-cija pienā-cīgas rūpības nosa-cījumu pārkāp-šanas dēļ

Riska darījumu riska svērtās vērtības korekcija termiņu nesa-kritības dēļ

Kapitāla prasību kop-summa pirms 4. pieli-kuma 59. punkta prasību piemē-rošanas (pirms CAP)

Papildu infor-mācija: kapitāla prasība, kas saistīta ar pārnešanu (outflows) no IRB vērtspa-pirizē-šanas uz citām riska darījumu kate-gorijām

Kapitāla prasību kop-summa pēc CAP

Fondētā kredīta aizsar-dzība (Cva)
(-)

Kopējais sama-zinājums (-)

Atpirktās vai paturētās kredīta aizsar-dzības nosacītā vērtība

Sākotnējā riska darījuma vērtība pirms korekcijas pakāpes piemē-rošanas

Nefondētā kredīta aizsar-dzība: koriģētā vērtība (Ga)

Fondētā kredīta aizsar-dzība

Riska darījuma aizvietošana KRM rezultātā

0%

>0% un <=20%

>20% un <=50%

>50% un <=100%

Riska darījumu vērtība, par kuru ir sama-zināts pašu kapitāls (-)

Riska darījumu vērtība, kurai aprēķina riska svērto vērtību

Uz reitingiem balstītā metode (KKP saskaņā ar 4. pielikuma 4. un 5. tabulu)

1250%

Uzrau-dzības formulas metode

Pārska-tāmās (look-through)

Iekšējās novēr-tēšanas pieeja

Nefon-dētās kredīta aizsar-dzības koriģētā vērtība (G*)

Kopējais samazi-nājums (-)

Kopējais palieli-nājums

6 - 10%

12 - 18%

20 - 35%

50 - 75%

100%

250%

425%

650%

Ar reitingu

Bez reitinga

Vidējā riska pakāpe (%)

Vidējā riska pakāpe (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=17+18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Riska darījumu kopsumma                                                                                

Šūnas rezultātu iekļauj 1. pielikuma 2.1.2.4. pozīcijā

Iniciators: riska darījumu kopsumma                                                                              
Bilances posteņi                                                          
Visaugstākās kārtas laidienā (most senior)                                                        
Mezzanine laidienā                                                        
Pirmās kārtas zaudējumu laidienā (first loss)                                                        
Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumenti                                                                  
Riska darījumi ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem                                      
Investors: riska darījumu vērtību kopsumma                                                          
t.sk. investoru, kas vienlaikus ir arī iniciatori vai sponsori, riska darījumu kopsumma                                                
Bilances posteņi                                                  
Visaugstākās kārtas laidienā (most senior)                                                  
Mezzanine laidienā                                                  
Pirmās kārtas zaudējumu laidienā (first loss)                                                  
Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumenti                                                          
Sponsors: riska darījumu vērtību kopsumma                                                                      
Bilances posteņi                                                    
Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumenti                                                          

Iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 Paskaidrojumi 6. pielikuma aizpildīšanai

Nr.p.k.

Kolonnas vai rindas nosaukums

Atsauces un komentāri

KOLONNAS

1.

Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsumma Iestāde - iniciators sniedz informāciju par visiem esošajiem (pašreizējiem) vērtspapirizēšanas riska darījumiem, kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā, neatkarīgi no tā, kā turējumā ir attiecīgās pozīcijas. Informāciju sniedz arī par tādiem bilances riska darījumiem kā, piemēram, obligācijas, pakārtotie aizdevumi, kā arī par tādiem ārpusbilances riska darījumiem kā, piemēram, pakārtotās kredītlīnijas, instrumenti likviditātes nodrošināšanai, procentu likmju mijmaiņas līgumi, kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumi u.c., kas radušies vērtspapirizēšanas transakciju (darījumu) rezultātā. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 20. punktā noteiktajā vērtspapirizēšanas pozīciju pārklāšanās gadījumā (piemēram, vērtspapirizēšanas pozīciju likviditātes nodrošināšanai pārklāšanās gadījumā (overlapping liquidity facilities)) informāciju sniedz tikai par to pozīciju vai pozīcijas daļu, kas rada lielāku riska darījuma riska svērto vērtību. Kolonnas "Vērtspapirizēšanas riska darījumu kopsumma" attiecīgajā rindā "Bilances posteņi" sniegtā informācija atbilst vērtspapirizēto riska darījumu pašreizējai vērtībai, kā noteikts Eiropas Savienības Komisijas Kapitāla prasību direktīvas pārņemšanas grupas (Capital Requirements Directive Transposition Group) sagatavotajā atbildē uz jautājumu Nr. 127
(http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=693). Vērtspapirizēšanas darījuma pamatā esošo riska darījumu skaitu pārskata datumā. Vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumā iestāde norāda ieguldītāju intereses summu saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 86. punkta definīciju.

2.-4.

Sintētiskā vērtspapirizēšana: vērtspapirizēto riska darījumu kredīta aizsardzība Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 3.-8. punktu. Atbilstoši minēto punktu prasībām nav pieļaujama jebkāda termiņu nesakritība starp vērtspapirizētajiem riska darījumiem un kredīta aizsardzību.

2.

Fondētā kredīta aizsardzība (Cva) (-) Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 52. punkta prasībām.

3.

Nefondētās kredīta aizsardzības koriģētā vērtība (G*) Atbilstoši MKPA noteikumu 3. pielikuma 115. punkta prasībām.

4.

Atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacītā vērtība Uzraugu svārstīguma korekciju rezultāts kredīta aizsardzībai nav ņemts vērā, aprēķinot atpirktās vai paturētās kredīta aizsardzības nosacīto vērtību.

5.

Vērtspapirizēšanas pozīcijas: sākotnējā riska darījuma vērtība pirms korekcijas pakāpes piemērošanas Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17., 19. un 20. punktu pirms korekcijas pakāpes piemērošanas un pirms vērtību korekcijas un uzkrājumiem. Ieskaits attiecas tikai uz atvasināto instrumentu līgumiem, kuri ir noslēgti ar vienu un to pašu ĪNIS saskaņā ar piemēroto jumta līgumu. Priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumu gadījumos iestāde precizē ieguldītāju intereses vērtību atbilstoši MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 86. punkta prasībām. Sintētiskās vērtspapirizēšanas gadījumā iestādes - iniciatora turējumā esošās vērtspapirizēšanas pozīcijas bilances posteņu un/vai ieguldītāja intereses (ātrākas amortizācijas) veidā ir šādu kolonnu kopsummas rezultāts: (1) + (2) + (3) + (4).

6.-9.

KRM (aizvietošanas metode) Sk. 2. pielikumu.

6.

Nefondētā kredīta aizsardzība: koriģētā vērtība (Ga) Sk. 2. pielikumu.

7.

Fondētā kredīta aizsardzība Sk. 2. pielikumu.

8.

Kopējais samazinājums (-) Sk. 2. pielikumu.

9.

Kopējais palielinājums Sk. 2. pielikumu.

10.

Riska darījumu neto vērtība pēc KRM (aizvietošanas), bet pirms korekcijas pakāpes piemērošanas Sk. 2. pielikumu.

11.

KRM, kas ietekmē riska darījumu vērtību: fondētā kredīta aizsardzība. Finanšu nodrošinājuma paplašinātā metode. Koriģētā vērtība (Cvam) (-) Sk. 2. pielikumu.

12.

Pilnībā koriģētā riska darījumu vērtība E* Vērtspapirizēšanas pozīcija saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16., 17.1., 17.2., 18., 19. un 20. punktu, tādējādi nepiemērojot 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktā minētās korekcijas pakāpes.

13.-16.

Ārpusbilances posteņu riska darījumu pilnībā koriģētās vērtības (E*) sadalījums pēc KP Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu.

17.

Riska darījumu vērtība Vērtspapirizēšanas pozīcijas saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 16.-20. punktu.

18.

Riska darījumu vērtība, par kuru ir samazināts pašu kapitāls (-) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 90. un 91. punktu.

19.

Riska darījumu vērtība, kurai aprēķina riska svērto vērtību 19=17 + 18

21.-27.

Uz reitingiem balstītā metode (KKP saskaņā ar 4. pielikuma 4. un 5. tabulu) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 60.-65. punktu.

28.

Ar reitingu Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

29.

Bez reitinga Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 1. daļas 1. punktu.

30.

Uzraudzības formulas metode Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 66.-70. punktu.

31.

Vidējā riska pakāpe (%)  

32.

Pārskatāmās (look-through) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 74. un 75. punktu. Priekšlaicīgas amortizācijas gadījumos skatīt MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 84. un 40. punktu.

33.

Iekšējās novērtēšanas pieeja Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 57. un 58. punktu.

34.

Vidējā riska pakāpe (%) Jānorāda riska darījuma vidējā riska pakāpe.

35.

Riska svērtās vērtības samazināšana (4. pielikuma 88. un 89. punkts) (-) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 88. un 89. punktu. 88. punkts attiecas tikai uz iniciatoriem gadījumā, ja riska darījumi nav atskaitīti no pašu kapitāla.

36.

Riska darījumu riska svērtā vērtība Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļu, neņemot vērā 4. pielikuma 4. daļas 59. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu un izslēdzot jebkādu riska darījumu riska svērto vērtību atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu. Šajā kolonnā uzrādītajā summā netiek ņemtas vērā nekādas termiņu nesakritības sintētiskās vērtspapirizēšanas ar termiņu nesakritību gadījumā.

37.

Korekcija pienācīgas rūpības nosacījumu pārkāpšanas dēļ Sk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.

38.

Riska darījumu riska svērtās vērtības korekcija termiņu nesakritības dēļ Ņem vērā termiņu nesakritību sintētiskajā vērtspapirizēšanā (RW*-RW(SP)) saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 2. daļas 8. punkta prasībām, izņemot laidienus, uz kuriem attiecas 1 250 procentu riska pakāpe, ja pārskatā iekļaujamā vērtība ir nulle. Jāievēro, ka RW(SP) ietver ne tikai riska darījumu riska svērtās vērtības, kas ir norādītas 30. kolonnā, bet arī riska darījumu riska svērtās vērtības atbilstoši riska darījumiem, kas ietverti 3. un 10. kolonnā "Kopējais samazinājums" un kas pārnesti uz citu pārskatu.

39.

Kapitāla prasību kopsumma pirms 4. pielikuma 59. punkta prasību piemērošanas (pirms CAP) Kapitāla prasība, kas izriet no riska darījumu svērtās vērtības, neņemot vērā MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 59. punkta prasības attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu.

40.

Papildu informācija: kapitāla prasība, kas saistīta ar pārnešanu (outflows) no IRB vērtspapirizēšanas uz citām riska darījumu kategorijām Kapitāla prasība, kas izriet no riska darījumiem, kas tiek pārnesti uz aizsardzības devēju, un kura tiek rēķināta attiecīgajās veidlapās un tiek ņemta vērā, rēķinot CAP vērtspapirizēšanas pozīcijām.

41.

Kapitāla prasību kopsumma pēc CAP Kapitāla prasības kopsumma pēc MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 59. punkta ievērošanas attiecībā uz maksimālo riska darījumu svērtās vērtības summu (CAP).

RINDAS

  Iniciators Sk. MKPA noteikumu 61. punktu.
  Investors Iestāde, kurai ir vērtspapirizēšanas pozīcija, attiecībā uz kuru iestāde nav ne iniciators, ne sponsors.
  t.sk. investoru, kas vienlaikus ir arī iniciatori vai sponsori, riska darījumu kopsumma Sk. MKPA noteikumu 124.12., 165.1 un 14. pielikuma 9. punktu.
  Sponsors Sk. MKPA noteikumu 62. punktu. Gadījumā, ja sponsors vērtspapirizē arī savus aktīvus, tam iniciatora rindā jāuzrāda informācija par saviem vērtspapirizētajiem aktīviem.
  Bilances posteņi Sk. 2. pielikumu un MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.1. un 17.2. punktu.
  Ārpusbilances saistības un atvasinātie instrumenti Ārpusbilances vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuru vērtību nosaka saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 17.3. punktu, un vērtspapirizēšanas pozīcijas, kuras rodas no atvasinātajiem instrumentiem, kas minēti Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrās daļas 4. punktā. Likviditātes nodrošināšanai, garantijām (credit facilities), vienošanās darījumiem ar apkalpotāju par naudas aizdošanu un likviditātes nodrošināšanai tirgus sabrukuma gadījumā iestāde uzrāda neizmantoto summu (undrawn amount). Procentu likmju un valūtu mijmaiņas līgumiem iestāde uzrāda riska darījumu vērtību saskaņā ar MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 18. punktu, kā norādīts 2. pielikumā.
  Visaugstākās kārtas laidienā (most senior) Sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 61. punktu.
  Mezzanine laidienā Visi laidieni, kas nav ne visaugstākās kārtas laidieni, ne pirmās kārtas zaudējumu laidieni, jāiekļauj šajā kategorijā.
  Pirmās kārtas zaudējumu laidienā (first loss) Pozīcijas tādos vērtspapirizēšanas laidienos (sk. MKPA noteikumu 59. punktu), kuri uzņemsies pirmos zaudējumus (piemēram, atmaksājamās preču pirkšanas atlaides (refundable purchase discounts), subordinētie kredīti vai šiem laidieniem sniegta kredīta aizsardzība). Tomēr, ja šis laidiens nenodrošina ievērojamu kredīta kvalitātes uzlabošanos (sk. MKPA noteikumu 4. pielikuma 4. daļas 27. punktu) nākamajam pēc kārtas laidienam vērtspapirizēšanā, arī šis nākamais laidiens tiks uzskatīts par pirmās kārtas zaudējumu laidienu. Kredīta kvalitātes uzlabošanās novērtējumu, kuru sniedz dažādi laidieni, atkārto līdz brīdim, kamēr kredīta kvalitātes uzlabojumu, kādu sniedz pirmās kārtas laidiens/-ni, var uzskatīt par ievērojamu.
  Riska darījumi ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem Sk. MKPA noteikumu 170. un 171. punktu. Attiecas tikai uz atjaunojamo riska darījumu vērtspapirizēšanas ar priekšlaicīgas amortizācijas nosacījumiem iniciatoriem.

CITI

  Vērtspapirizēšanas veids Vērtspapirizēšanas veidu sadalījums ir šāds: kopā, tradicionālā un sintētiskā.
  Tradicionālā vērtspapirizēšana Sk. MKPA noteikumu 57. punktu.
  Sintētiskā vērtspapirizēšana Sk. MKPA noteikumu 58. punktu.

 10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.11.2007. noteikumiem Nr.165
"Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla
aprēķinu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"
UPDK 0651309

Iestādes nosaukums:

Kods:

Piemērošanas līmenis (individuāli, konsolidācijas grupa, konsolidācijas apakšgrupa)

Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasības aprēķina pārskats

200_. gada ____________________________

(pārskata periods)

 

Visas pozīcijas

Tīrās pozīcijas

Pozīcijas, kurām aprēķina kapitāla prasību, ieskaitot nesakrītošās pozīcijas pēc sakrītošo pozīciju iekļaušanas 9. kolonnā

Kapitāla prasības lielums
(%)

Kapitāla prasības (latos)

Garā

Īsā

Papildu informācija

Risku ierobežojošās pozīcijas

Garā

Īsā

Garā

Īsā

Garā

Īsā

Sakrītošā

Garā

Īsā

Sakrītošā

1

2

3

4

5

6

7

8

9

     

10

Ārvalstu valūtu pozīcijas kopā                  

 

 

 

Šūnas rezultātu iekļauj 1. pielikuma 2.3.1.3. pozīcijā

1. Valūtas kursa mehānismā II (VKM II) iekļautās ārvalstu valūtas                

 

8,00

 
2. Starpvalstu līgumos atrunātās ārvalstu valūtas                      
3. Savstarpēji cieši saistītās ārvalstu valūtas              

 

 

4,00

 
4. Pārējās ārvalstu valūtas, ieskaitot IFA ārvalstu valūtu pozīcijas                

8,00

8,00

 

 
5. Zelts                

8,00

8,00

 

 
6. Iespējas līgumu citu ne-delta risku kapitāla prasības    

 

 

 
Papildu informācija: ārvalstu valūtu pozīcijas

 

 
EUR                
VKM II iekļautās ārvalstu valūtas                
DKK                
EEK                
LTL            

 

 

CYP            

 

 

MTL            

 

 

SKK            

 

 

GBP            

 

 

SEK            

 

 

CHF            

 

 

Citas EEZ ārvalstu valūtas                
USD            

 

 

CAD            

 

 

AUD            

 

 

JPY            

 

 

Citas ne-EEZ ārvalstu valūtas            

 

 

IFA pozīcija ārvalstu valūtā, kas tiek uzskatīta par atsevišķu ārvalstu valūtu            

 

 

 

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

   
Izpildītājs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 Paskaidrojumi 10. pielikuma aizpildīšanai

Nr. p.k.

Nosaukums

Atsauces un komentāri

Kolonnas

1.

Visas pozīcijas: garā pozīcija Aktīvi, nākotnē saņemamās summas un citi riska darījumi, kas veido iestādes garās pozīcijas ārvalstu valūtās saskaņā ar MKPA noteikumu 241. punktu.

2.

Visas pozīcijas: īsā pozīcija Pasīvi, nākotnē maksājamās summas un citi riska darījumi, kas veido iestādes īsās pozīcijas ārvalstu valūtās saskaņā ar MKPA noteikumu 241. punktu.

3., 4.

Papildu informācija: risku ierobežojošās pozīcijas Risku ierobežojošo pozīciju lielums. Šajās kolonnās uzrāda MKPA noteikumu 244. punktā minētās pozīcijas, kas jau iekļautas 1. vai 2. kolonnā.

5.,6.

Tīrās pozīcijas MKPA noteikumu 241.-248. punkts.

7.,8.,9.

Tīrās pozīcijas, kurām aprēķina kapitāla prasību MKPA noteikumu 248. un 249. punkts.
  Kapitāla prasības lielums (%) MKPA noteikumu 250.-253. punkts.

7.

Kapitāla prasības Ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība saskaņā ar MKPA noteikumu II sadaļas 3. nodaļas 4. daļu.

Rindas

 

Ārvalstu valūtu pozīcijas kopā Ārvalstu valūtu pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 73.2.4. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība.

1.

Valūtas kursa mehānismā II (VKM II) iekļautās ārvalstu valūtas VKM II iekļautās ārvalstu valūtu pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 250. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība.

2.

Starpvalstu līgumos atrunātās ārvalstu valūtas Rindu aizpilda tikai konsolidācijas grupas līmenī, ja šādu iespēju izmanto kāda no meitas sabiedrībām.

3.

Savstarpēji cieši saistītās ārvalstu valūtas Savstarpēji cieši saistīto ārvalstu valūtu ( sk. MKPA noteikumu 252. punktu) pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 251. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība.

4.

Pārējās ārvalstu valūtas, ieskaitot IFA ārvalstu valūtas pozīcijas Pārējo ārvalstu valūtu pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 250. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība. Šajā rindā uzrāda arī nesakrītošās savstarpēji cieši saistīto ārvalstu valūtu pozīcijas.

5.

Zelts Zelta pozīcijas un tām saskaņā ar MKPA noteikumu 243. un 250. punktu aprēķinātā ārvalstu valūtas riska kapitāla prasība. Zelta daudzums uzrādāms Trojas uncēs.

6.

Iespējas līgumu citu ne-delta risku kapitāla prasības (piemēram, gamma riska un vega riska) MKPA noteikumu 254. vai 255. punkts.
  Papildu informācija: ārvalstu valūtu pozīcijas Ārvalstu valūtu un zelta kodi uzrādāmi atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".
  EUR
  VKM II iekļautās ārvalstu valūtas VKM II iekļautās ārvalstu valūtas (30.06.2007.: DKK, EEK, LTL, CYP, MLT, SKK).
  GBP  
  SEK  
  CHF  
  Citas EEZ ārvalstu valūtas Citu dalībvalstu ārvalstu valūtas.
  USD  
  CAD  
  AUD  
  Citas ne-EEZ ārvalstu valūtas Citas ārvalstu valūtas.
  IFA pozīcija ārvalstu valūtā, kas tiek uzskatīta par atsevišķu ārvalstu valūtu MKPA noteikumu 245. punkts.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Pārskatu par minimālo kapitāla prasību un pašu kapitāla aprēķinu sagatavošanas un .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 311Pieņemts: 13.11.2010.Stājas spēkā: 17.11.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 182, 16.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
221309
17.11.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)