Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7., 22.nr.; 2007, 3., 15., 24.nr.; 2008, 3., 24.nr.; 2009, 13., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus "izdarītu noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu" ar vārdiem "izdarītu nodarījumu neatkarīgi no tā, vai tas izdarīšanas vietā atzīts par noziedzīgu un sodāmu, saucami pie atbildības Latvijas teritorijā saskaņā ar šo likumu".

2. Papildināt 48.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) noziedzīgs nodarījums, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, izdarīts pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga (nedalīta) saimniecība."

3. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

"49.1 pants. Soda noteikšana, ja nav ievērotas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā

(1) Ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var:

1) šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt;

2) noteikt sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēta likumā;

3) noteikt citu, vieglāku soda veidu, nekā par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēts likumā.

(2) Ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā un persona izdarījusi noziegumu, par kuru Krimināllikuma Sevišķās daļas panta sankcijā paredzēts nāves sods vai mūža ieslodzījums, tiesa nāves soda vai mūža ieslodzījuma vietā var noteikt brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

4. 50.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "nodarījumus" ar vārdiem "prokurors, sastādot priekšrakstu par sodu, vai";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Tādā pašā kārtībā tiesa nosaka sodu, ja pēc sprieduma taisīšanas vai prokurora priekšraksta par sodu sastādīšanas konstatēts, ka persona vainīga vēl citā noziedzīgā nodarījumā, ko tā izdarījusi pirms sprieduma taisīšanas vai prokurora priekšraksta par sodu sastādīšanas pirmajā lietā. Šajā gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma vai prokurora priekšraksta par sodu."

5. Izslēgt 51.panta ceturtajā daļā skaitli "50.,".

6. 56.panta pirmajā daļā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) divi gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas dienas;".

7. Papildināt 58.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) No kriminālatbildības personu var atbrīvot, ja konstatē, ka nav ievērotas tās tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā."

8. 63.pantā:

izslēgt otrās daļas otro teikumu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par nesodītām atzīstamas:

1) personas, kas atbrīvotas no soda ar tiesas spriedumu vai attaisnotas;

2) personas, kurām iestājies likumā paredzētais notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums;

3) nosacīti notiesātas personas - gadu pēc pārbaudes laika beigām, bet papildsoda piemērošanas gadījumā - gadu pēc papildsoda izciešanas laika beigām, ja pārbaudes laikā vai papildsoda izciešanas laikā iestādes, kuras izpilda nolēmumu, nav konstatējušas pārkāpumu;

4) pēc viena gada - personas, kas notiesātas ar arestu, mantas konfiskāciju, piespiedu darbu vai naudas sodu;

5) pēc diviem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ne ilgāku par trim gadiem;

6) pēc pieciem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par trim gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

7) pēc astoņiem gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par pieciem gadiem, bet ne ilgāku par desmit gadiem;

8) pēc desmit gadiem - personas, kas izcietušas brīvības atņemšanas sodu, ilgāku par desmit gadiem.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "persona" ar vārdu "pilnībā".

9. Izteikt 94. un 95.pantu šādā redakcijā:

"94.pants. Valsts noslēpuma apzināta izpaušana

Par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par valsts noslēpuma neizpaušanu, turklāt šim nodarījumam nav spiegošanas pazīmju, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

95.pants. Valsts noslēpuma izpaušana aiz neuzmanības

Par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par valsts noslēpuma neizpaušanu, vai par valsts noslēpuma objekta nozaudēšanu, ja to izdarījusi persona, kurai valsts noslēpuma objekts bija uzticēts, un ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā."

10. Izteikt 96.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."

11. 97.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par dabas resursu izpētes vai izmantošanas noteikumu pārkāpšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, kontinentālajā šelfā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ja ar to radīts būtisks kaitējums jūrai, piekrastei vai citāds būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

12. 98.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Par radioaktīvo vielu vai citu jonizējošā starojuma avotu, bīstamo bioloģisko, bakterioloģisko, toksisko, ozona slāni noārdošo, ķīmisko vielu vai maisījumu vai citu bīstamu vielu vai materiālu, preparātu vai vīrusu ražošanas, iegādes, pārvietošanas, uzglabāšanas, apstrādes vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta otrajā daļā norādīto noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi smagas sekas vai ja to izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

13. 99.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"99.pants. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana";

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par bīstamo atkritumu savākšanas, uzglabāšanas, pārkraušanas, pārvadāšanas, pārstrādes, reģenerācijas vai apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.";

aizstāt ceturtās daļas dispozīcijā vārdu "pirmajā" ar vārdu "otrajā";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

14. 101.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem."

15. 102.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem."

16. 103.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

17. Izteikt 104.pantu šādā redakcijā:

"104.pants. Objektu ekspluatācija bez attīrīšanas būvēm

Par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu ekspluatāciju, ja tajos nav ierīkotas nepieciešamās attīrīšanas, kaitīgu vielu un putekļu uztveršanas būves un ietaises vai arī tās atrodas tādā stāvoklī, ka nav derīgas ekspluatācijai, un ja ar to radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."

18. Aizstāt 105.panta sankcijā vārdus "ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai" ar vārdiem "ar arestu vai".

19. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

"106.pants. Datu slēpšana par dabas vides piesārņojumu

(1) Par neziņošanu par jūras ūdeņu piesārņošanu vai citādu kaitīgu iedarbību no transportlīdzekļiem vai būvēm jūrā, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums ziņot, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par dabas vides piesārņojuma apjoma datu tīšu slēpšanu vai sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kurai bija pienākums šos datus sniegt, un ja tā rezultātā radīts būtisks kaitējums dabas videi, cilvēku veselībai, mantiskajām vai saimnieciskajām interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

20. 107.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu "piecpadsmit" ar vārdu "astoņiem".

21. 108.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

22. 109.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par patvaļīgu koku ciršanu, iznīcināšanu vai bojāšanu īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, mikroliegumā, parkā, skvērā, alejā vai vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

23. 110.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par zivju ķeršanu vai citādu zivju vai ūdensdzīvnieku iegūšanu bez attiecīgas atļaujas vai saudzēšanas laikā, vai neatļautās vietās, vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem (patvaļīga iegūšana), ja tā izdarīta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai ar to radīts būtisks kaitējums, - ";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdu "četrdesmit" ar vārdu "simt";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

24. Izteikt 111.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām."

25. 112.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdu "valsts";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

26. Izteikt 113.panta sankciju šādā redakcijā:

"soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

27. Izteikt 114. un 115.pantu šādā redakcijā:

"114.pants. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšana un bojāšana

Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

115.pants. Īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu iznīcināšana un bojāšana

Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku, augu, sēņu vai ķērpju vai to dzīvotnes vai īpaši aizsargājamo biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

28. Papildināt XI nodaļu ar 115.1 pantu šādā redakcijā:

"115.1 pants. Apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu tirdzniecības noteikumu pārkāpšana

Par apdraudēto savvaļas dzīvnieku vai augu sugu īpatņu vai to daļu vai izstrādājumu tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām."

29. 130.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrās daļas dispozīcijā vārdus "kas izraisījis īslaicīgu veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju nenozīmīgu paliekošu zaudēšanu".

30. Izteikt 148.pantu šādā redakcijā:

"148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana

(1) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām un
interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(3) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par piespiešanu ar vardarbību, draudiem vai šantāžu atteikties no autorības, vai par līdzautorības uzspiešanu, ja tā izdarīta ar vardarbību, draudiem vai šantāžu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

31. Izslēgt 149.pantu.

32. Izteikt 168.pantu šādā redakcijā:

"168.pants. Nolēmumu par aizgādības, aprūpes un saskarsmes tiesībām ar bērnu nepildīšana

Par ļaunprātīgu izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības, aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, izpildes vai ļaunprātīgu šā nolēmuma nepildīšanu, vai ļaunprātīgu tā izpildes
kavēšanu -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām."

33. Izteikt 182.1 pantu šādā redakcijā:

"182.1 pants. Nelikumīgas darbības ar patērētās elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes komercuzskaiti

(1) Par iejaukšanos elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes komercuzskaites mēraparātu darbībā vai par tās traucēšanu, vai par iekārtu, ierīču vai programmatūras izgatavošanu, pielāgošanu, izplatīšanu vai uzstādīšanu, ja tas rada iespēju personām patvaļīgi patērēt elektroenerģiju, siltumenerģiju vai gāzi, -

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās radījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām."

34. 187.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un maģistrālo";

izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus "augsta spiediena maģistrālā".

35. 188.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Maģistrālo gāzes" ar vārdu "Gāzes";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "augsta spiediena maģistrālo".

36. Izteikt 206.pantu šādā redakcijā:

"206.pants. Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

(1) Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(3) Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai tas izdarīts lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās."

37. 214.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"214.pants. Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana";

izslēgt pirmo daļu.

38. 215.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"215.pants. Maksātnespējas procesa kavēšana";

izslēgt pirmo daļu.

39. Izteikt 225.panta tekstu šādā redakcijā:

"Par tādu masu nekārtību organizēšanu, kuras saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu vai ar vardarbību pret personu, vai ar pretošanos varas pārstāvjiem, vai par aktīvu piedalīšanos tajās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

40. 257.panta otrajā daļā:

izteikt dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja ar to radītas smagas sekas, -";

aizstāt sankcijā vārdu "piecpadsmit" ar vārdu "desmit".

41. Izteikt 258.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radītas smagas sekas, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem."

42. 260.pantā:

izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus "ar veselības traucējumu vai vidēja smaguma miesas bojājums";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.";

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdus "šā panta pirmajā daļā norādīto" ar vārdiem "ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas";

papildināt trešās daļas dispozīciju pēc vārda "pirmajā" ar skaitli "1.1".

43. Aizstāt 300.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "Par liecinieka vai cietušā" ar vārdiem "Par liecinieka, cietušā vai citas par apzināti nepatiesas liecības došanu brīdinātas personas".

44. Aizstāt 302.panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "Par liecinieka vai cietušā" ar vārdiem "Par liecinieka, cietušā vai citas par atteikšanos liecināt brīdinātas personas".

45. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;

2) Padomes 1991.gada 10.jūnija direktīvas 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai);

3) Padomes 1991.gada 18.jūnija direktīvas 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli;

4) Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

5) Padomes 1993.gada 5.aprīļa direktīvas 93/15/EEK par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995.gada 24.oktobra direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;

7) Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 27.novembra direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.decembra direktīvas 2001/97/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas atmazgāšanai);

10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra direktīvas 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem direktīvā 2002/58/EK;

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību;

13) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra direktīvas 2009/123/EK, ar ko groza direktīvu 2005/35/EK par kuģu radīto piesārņojumu un par sankciju ieviešanu par pārkāpumiem."

Pārejas noteikumi

1. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošos kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 97.panta pirmās daļas, 98.panta pirmās daļas, 99.panta pirmās daļas, 101.panta pirmās daļas, 102.panta pirmās daļas, 103.panta pirmās daļas, 106.panta pirmās daļas, 110.panta pirmās daļas, 112.panta pirmās daļas, 130.panta pirmās daļas, 149.panta, 214.panta pirmās daļas un 215.panta pirmās daļas, izbeigt saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.

2. Tiesas, prokuratūra un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, kuru lietvedībā ir kriminālprocesi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 97.panta pirmās daļas, 98.panta pirmās daļas, 99.panta pirmās daļas, 101.panta pirmās daļas, 102.panta pirmās daļas, 103.panta pirmās daļas, 106.panta pirmās daļas, 110.panta pirmās daļas, 112.panta pirmās daļas, 130.panta pirmās daļas (izņemot par tīšu sišanu), 149.panta, 214.panta pirmās daļas un 215.panta pirmās daļas, ja attiecīgie kriminālprocesi izbeigti saskaņā ar šā likuma pārejas noteikumu 1.punktu, nepieciešamos materiālus nosūta kompetentajai institūcijai vai amatpersonai izskatīšanai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

3. Tiesu, prokuratūras un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu lietvedībā esošajās krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai un kvalificēti pēc Krimināllikuma 94., 95., 104.panta, 110.panta otrās daļas, 148., 206. un 260.panta, nodarījuma kvalifikācija atstājama negrozīta.

4. No soda izciešanas netiek atbrīvotas personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim ir notiesātas par šā likuma pārejas noteikumu 1. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 10.novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.10.2010.Stājas spēkā: 01.01.2011.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 10.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
220966
01.01.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)