Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.983

Rīgā 2010.gada 19.oktobrī (prot. Nr.54 11.§)
Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem

(Noteikumu nosaukums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.541 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Iepakojuma likuma 1.1 panta trešo daļu,
7.pantu, 13.panta otro daļu un 15.panta otro, trešo un piekto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas (tajā skaitā pārstrādes) procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņus;

1.2. kalendāra gadā radītā izlietotā iepakojuma apjomu, kuru sasniedzot iepakotājam ir pienākums reģistrēties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošajā iestādē;

1.3. prasības, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai attiecīgo komercsabiedrību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošajā iestādē reģistrētu iepakojuma apsaimniekotāja statusā;

1.4. kārtību, kādā iesniedzams ziņojums par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu, kā arī ziņojuma veidlapu paraugus;

1.5. iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemērus;

1.6. iepakojuma veidus un materiālus, kuriem var piemērot izņēmumus attiecībā uz smago metālu saturu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.541; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 855)

2. Visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma materiālu veidu minimālais reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars), kā arī termiņi, kādos noteiktais apjoms reģenerējams, ir norādīti šo noteikumu 1.pielikumā.

3. Plastmasas materiāla pārstrādes apjomā ieskaita tikai to materiālu, kura pārstrādes rezultātā iegūst plastmasu.

4. Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem un kurš nav noslēdzis līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu ar iepakojuma apsaimniekotāju, nodrošina katra konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida procentuālā apjoma (īpatsvara) reģenerāciju vai kopējā izlietotā iepakojuma procentuālā apjoma (īpatsvara) reģenerāciju. Ja kopējais šajos noteikumos noteiktais izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars) ir mazāks nekā noteiktais konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars), iepakotājam jānodrošina konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars) atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem apjomiem un termiņiem.

5. Iepakotājs, kura radītā izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem, reģistrējas Valsts vides dienestā triju mēnešu laikā no dienas, kad minētais apjoms tiek pārsniegts.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 622)

6. Komercsabiedrība reģistrējas iepakojuma apsaimniekotāja statusā, ja tā ir noslēgusi vai uz spēkā esošas rakstiskas vienošanās vai nodomu protokola pamata plāno noslēgt līgumus ar iepakotājiem un izveidojusi un piemēro savu līgumpartneru radītā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu.

7. Iepakojuma apsaimniekotājs nodrošina savu līgumpartneru radītā izlietotā iepakojuma reģenerāciju, tai skaitā pārstrādi, ne mazākos apjomos, kā norādīts šo noteikumu 1.pielikumā gan konkrētiem materiālu veidiem, gan izlietotajam iepakojumam kopumā.

8. Iepakojuma apsaimniekotājs reģistrējas Valsts vides dienestā.

(Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 622)

9. Lai reģistrētos, iepakotājs vai iepakojuma apsaimniekotājs iesniedz iesniegumu attiecīgi šo noteikumu 5. vai 8.punktā minētajā iestādē. Iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Iesniegumā norāda komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.541 redakcijā)

10. Iepakojuma apsaimniekotājs papildus šo noteikumu 9.punktā minētajam iesniegumam iesniedz Valsts vides dienestā iepakotāju sarakstu, kurā norāda tos iepakotājus, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu vai tiek plānots noslēgt līgumu uz spēkā esošas rakstiskas vienošanās vai nodomu protokola pamata. Sarakstā iekļauj ziņas par līgumpartneru firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko adresi. Minēto sarakstu iesniedz papīra formā (pievieno arī tā elektronisko versiju elektronisko datu nesējā) vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 541; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 622)

11. Valsts vides dienests divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minētā iesnieguma vai šo noteikumu 9. un 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas izsniedz iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotājam izziņu par reģistrāciju. Izziņu izsniedz elektroniska dokumenta veidā vai pēc iesniedzēja rakstiska pieprasījuma – papīra dokumenta formā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 622)

13. Iepakotājs, kas pats nodrošina sava radītā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, un iepakojuma apsaimniekotājs informē Valsts vides dienestu par savas darbības izbeigšanu vai izmaiņām komersanta nosaukumā vai juridiskajā statusā mēneša laikā no izmaiņu rašanās dienas. Iepakojuma apsaimniekotājs reizi ceturksnī informē Valsts vides dienestu par izmaiņām iepakotāju sarakstā, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 622 redakcijā)

14. Valsts vides dienests izslēdz iepakotāju no reģistra 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemta informācija par komersanta darbības izbeigšanu.

15. Valsts vides dienests izslēdz iepakojuma apsaimniekotāju no reģistra:

15.1. 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemta informācija par komersanta darbības izbeigšanu vai iepakojuma apsaimniekotāja darbības pārtraukšanu;

15.2. ja triju mēnešu laikā no reģistrācijas dienas nav saņemta informācija par plānoto līgumu noslēgšanu ar iepakotājiem par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu tajos gadījumos, kad reģistrējoties komersantam vēl nav bijis līgumpartneru.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 541; MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 622)

16. Iepakotājs, kura izlietotā iepakojuma apjoms kalendāra gadā ir lielāks par 300 kilogramiem, vai iepakojuma apsaimniekotājs līdz kārtējā gada 1.maijam iesniedz iestādē, kurā tas ir reģistrējies, ziņojumu par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu (2.pielikums) iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk – ikgadējais ziņojums) par periodu, kurā iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneriem bija pienākums maksāt dabas resursu nodokli.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.541)

17. Iepakojuma apsaimniekotājs vienlaikus ar ikgadējo ziņojumu iesniedz iepakotāju sarakstu, kurā norāda tos iepakotājus, ar kuriem ir noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu. Sarakstā iekļauj ziņas par komersantu firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko adresi.

18. Iepakotājs un iepakojuma apsaimniekotājs ikgadējo ziņojumu nesniedz par periodu, kurā attiecīgi iepakotājam vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneriem bija piešķirts atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu (turpmāk – atbrīvojums) par tiem iepakojuma materiālu veidiem, kuriem bija piemērots atbrīvojums.

19. Izlietotā iepakojuma apjomā neieskaita atkārtoti lietojamo iepakojumu, ko atkārtoti realizē vai izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

20. Iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēri ir norādīti šo noteikumu 3.pielikumā.

21. Kopējais svina, kadmija, dzīvsudraba un sešvērtīgā hroma (turpmāk – smagie metāli) saturs stikla iepakojumā un iepakojuma materiālos, kuriem ražošanas procesā tiek pievienoti atkārtoti pārstrādājamie materiāli, bet netiek izmantoti smagie metāli, drīkst pārsniegt 100 miljondaļas (ppm no svara), tas ir, līdz 100 miligramiem kilogramā iepakojuma vai tā materiālu, vai komponentu, ievērojot šo noteikumu 22.punktā minētās prasības.

22. Stikla iepakojuma un iepakojuma materiālu ražotnēs, kurās iepakojumiem un iepakojuma materiāliem ražošanas procesā pievieno atkārtoti pārstrādājamos materiālus, katru mēnesi mēra smago metālu saturu produkcijā. Ja smago metālu saturs kādā no divpadsmit secīgiem ikmēneša mērījumiem pārsniedz 200 miljondaļas (ppm no svara), tas ir, 200 miligramus kilogramā iepakojuma vai tā materiālu, vai komponentu, ražotājs par to divu nedēļu laikā rakstiski paziņo Vides pārraudzības valsts birojam. Paziņojumā norāda:

22.1. smago metālu saturu;

22.2. izmantoto mērījumu metožu aprakstu;

22.3. smago metālu satura normas pārsniegšanas iespējamos iemeslus;

22.4. pasākumus, kas veikti, lai mazinātu smago metālu saturu (detalizēts apraksts).

23. Smago metālu koncentrācija plastmasas paletēs un kastēs nedrīkst pārsniegt 100 miljondaļas (ppm no svara), tas ir, līdz 100 miligramiem kilogramā, izņemot, ja tās ražotas kontrolētos apstākļos atkārtotas pārstrādes procesā vismaz 80 % apjomā no citām plastmasas paletēm un kastēm, kas satur smagos metālus. Smago metālu pievienošana citā veidā nav atļauta.

24. Uz plastmasas paletēm un kastēm, kas ražotas, ievērojot šo noteikumu 23.punktā minētās prasības, labi redzamā vietā un noturīgā veidā norāda informāciju par paaugstinātu smago metālu koncentrācijas līmeni.

25. Izlietotās plastmasas paletes un kastes ar paaugstinātu smago metālu koncentrācijas līmeni nodod atpakaļ šo palešu vai kastu ražotājam, iepakotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Ražotājam, iepakotājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums pieņemt šīs paletes un kastes un tās iznīcināt, saskaņojot iznīcināšanas kārtību ar Valsts vides dienestu, vai pārstrādāt, vai nodot pārstrādei kontrolētos apstākļos jaunu palešu un kastu ražošanai.

26. Ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums katru gadu līdz 1.maijam paziņot Vides pārraudzības valsts birojam par iepriekšējā gadā tirgū laistajām un no tirgus izņemtajām plastmasas kastēm vai paletēm ar paaugstinātu smago metālu koncentrācijas līmeni, kas atbilst šo noteikumu 23.punktā minētajiem nosacījumiem (turpmāk – paziņojums). Paziņojumā ietvertās informācijas apliecinošos dokumentus iesniedzējs saglabā vismaz četrus gadus.

27. Paziņojumā norāda:

27.1. iepriekšējā gadā pirmo reizi tirgū laisto un no tirgus izņemto palešu un kastu skaitu;

27.2. smago metālu saturu paletēs un kastēs;

27.3. jauno palešu un kastu ražošanā izmantoto palešu un kastu skaitu ar paaugstinātu smago metālu koncentrācijas līmeni;

27.4. pasākumus, kas veikti, lai mazinātu smago metālu saturu;

27.5. ar Valsts vides dienestu saskaņotā kārtībā iznīcināto atpakaļ pieņemto palešu un kastu skaitu, kurās konstatēts paaugstināts smago metālu koncentrācijas līmenis.

28. Vides pārraudzības valsts birojs divu nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas rakstiski informē Valsts vides dienestu par šo noteikumu 22. un 26.punktā minēto ražotāju un tā sniegto informāciju.

29. Iepakotājs un iepakojuma ražotājs uzrāda smago metālu satura mērījumu rezultātus un izmantoto mērījumu metožu aprakstus Valsts vides dienestam pēc tā pieprasījuma.

30. Iesniedzējs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumus Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 15.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.541)

1. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/12/EK, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 9.marta Direktīvas 2005/20/EK, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

4) Komisijas 2013.gada 7.februāra Direktīvas 2013/2/ES, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīvas 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu I pielikumu.

2. Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvai 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.983
Visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas procentuālais apjoms (īpatsvars) un termiņi

(Pielikums grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 622)

I. Iepakojuma materiālu reģenerācijas (pārstrādes un enerģijas atgūšanas) apjomi (%)

Nr.p.k.

Iepakojuma materiāla veids1

Iepakojuma materiālu reģenerācijas apjomi līdz attiecīgā gada 31.decembrim (%)2

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015. gads4

1. Papīrs, kartons

62

67

74

76

77

78

79

81

82

83

2. Plastmasa

18

21

28

32

35

36

37

39

40

41

3. Metāls

27

30

38

42

44

45

46

48

49

50

4. Stikls

32

35

40

45

50

55

58

61

63

65

5. Koks

21

24

25

25

26

27

27

28

28

29

Kopā visiem materiāliem3

46

50

51

52

54

55

56

58

59

60

Piezīmes.

1 Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) nosaka pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

2 Konkrētā iepakojuma materiāla veida reģenerācijas normu izpildi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida reģenerētais iepakojuma apjoms (%) = (konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja reģenerētais iepakojuma apjoms (kg) : kopējais iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneru radītā izlietotā konkrētā iepakojuma materiāla veida apjoms (kg)) x 100.

3 Kopējo reģenerācijas normu izpildi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

kopējais reģenerētais izlietotā iepakojuma apjoms (%) = (kopējais iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja reģenerētais izlietotā iepakojuma apjoms (kg) : kopējais iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneru radītā izlietotā iepakojuma apjoms (kg)) x 100.

4 Izlietotā iepakojuma reģenerācijas apjomi, kas sasniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, ir piemērojami 2016. gadā un turpmākajos gados.

II. Iepakojuma materiālu pārstrādes apjomi (%)

Nr.p.k.

Iepakojuma materiāla veids1

Iepakojuma materiālu pārstrādes apjomi līdz attiecīgā gada 31.decembrim (%)2

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015. gads4

1. Papīrs, kartons

56

59

59

59

59

59

60

60

60

60

2. Plastmasa

14

15

16

16,5

18

19

19,5

21

22

22,5

3. Metāls

27

30

32

34

38

40

42

46

48

50

4. Stikls

32

35

38

40

45

48

50

55

58

60

5. Koks

8

10

10

10

11

12

13

14

14

15

Kopā visiem materiāliem3

42

45

46

47

49

50

51

53

54

55

Piezīmes.

1 Iepakojumam no kompozītmateriāliem (laminātiem) pārstrādes procentuālo apjomu (īpatsvaru) nosaka pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

2 Konkrētā iepakojuma materiāla veida pārstrādes normu izpildi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida pārstrādātais iepakojuma apjoms (%) = (konkrētā izlietotā iepakojuma materiāla veida iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja pārstrādātais iepakojuma apjoms (kg) : kopējais iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneru radītā izlietotā konkrētā iepakojuma materiāla veida apjoms (kg)) x 100.

3 Kopējo pārstrādes normu izpildi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

kopējais pārstrādātais izlietotā iepakojuma apjoms (%) = (kopējais iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja pārstrādātais izlietotā iepakojuma apjoms (kg) : kopējais iepakotāja vai iepakojuma apsaimniekotāja līgumpartneru radītā izlietotā iepakojuma apjoms (kg)) x 100.

4 Izlietotā iepakojuma pārstrādes apjomi, kas sasniegti līdz 2015. gada 31. decembrim, ir piemērojami 2016. gadā un turpmākajos gados.

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.983
Ziņojums par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu

(Pielikuma nosaukums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.541 redakcijā)

(laikposms no _______.gada ____.________ līdz _______.gada ___. _______)

Komersants
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
Juridiskā adrese

I. Informācija par radīto, savākto un Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu

Nr. p.k.

Iepakojuma materiāla veids

Radītais izlietotā iepakojuma daudzums (kg)

Latvijas Republikas teritorijā savāktais izlietotā iepakojuma apjoms pārskata gadā

Izlietotais iepakojums, kas reģenerēts Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot

Izlietotais iepakojums, kas reģenerēts Latvijas Republikas teritorijā (kg)

pārstrādi1 (kg)

citus reģenerācijas veidus3 (kg)

sadedzināšanu ar enerģijas atgūšanu4 (kg)

materiālu pārstrādi

cita veida pārstrādi2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(5. + 6. + 7. + 8.) 

1. Stikls     

 

   

 

2. Plastmasa
3. Papīrs, kartons vai citas dabiskās šķiedras     

 

     
4. Metāls     

 

     
5. Koks    

 

     
6. KOPĀ     

 

   

II. Informācija par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un kopējo pārstrādātā un reģenerētā iepakojuma daudzumu

Nr. p.k.

Iepakojuma materiāla veids

Izlietotais iepakojums, kas nosūtīts reģenerācijai uz citām valstīm

Izlietotais iepakojums, kas nosūtīts reģenerācijai uz citām valstīm (kg)

Kopējais pārstrādātā iepakojuma daudzums (kg)

Kopējais pārstrādātā iepakojuma daudzums (%)

Kopējais reģenerētā iepakojuma daudzums (kg)

Kopējais reģenerētā iepakojuma daudzums (%)

pārstrādei (kg)

citiem reģenerācijas veidiem (kg)

sadedzināšanai ar enerģijas atgūšanu (kg)

materiālu pārstrādei

cita veida pārstrādei

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(12. + 13. + 14. + 15.)

(5. + 6. + 12. + 13.)

(17./3. × 100 %)

(9. + 16.)

(19./3.×100 %)

1. Stikls      

 

 

 

 

 

2. Plastmasa
3. Papīrs, kartons vai citas dabiskās šķiedras                
4. Metāls                
5. Koks                
6. KOPĀ                

Apliecinu, ka ziņojumā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Datums5 ___________________

Vadītājs          

(paraksts5)

(vārds, uzvārds)

(amats)

 

Ziņojumu sagatavoja          

(paraksts5)

(vārds, uzvārds)

(tālrunis)

Z.v.5

Piezīmes.

1 Pārstrāde ietver to pašu materiālu vai citu materiālu iegūšanu no izlietotā iepakojuma vai tā materiāla (izņemot enerģiju, ko iegūst, izlietoto iepakojumu vai tā materiālu dedzinot).

2 Citi pārstrādes veidi ietver arī organisko pārstrādi, bet neietver materiālu pārstrādi.

3 Citi reģenerācijas veidi ietver otrreizējo izejvielu iegūšanu no izlietotā iepakojuma vai tā materiāla.

4 Ietver sadedzināšanu sadedzināšanas iekārtās (tai skaitā atkritumu sadedzināšanas iekārtās) ar enerģijas atgūšanu.

5 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.983
Iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēri

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.541 redakcijā)

Nr. p.k.

Kritērijs

Piemēri

izstrādājumi, kas ir iepakojums

izstrādājumi, kas nav iepakojums

1.

Izstrādājumus uzskata par iepakojumu, ja tie atbilst Iepakojuma likumā minētajai definīcijai neatkarīgi no citām funkcijām, ko šis iepakojums vēl varētu pildīt, izņemot gadījumus, ja attiecīgais izstrādājums ir preces neatņemama daļa un tas vajadzīgs, lai ietvertu, atbalstītu vai uzglabātu minēto preci visu tās kalpošanas laiku, un visas izstrādājuma sastāvdaļas paredzēts izmantot, patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaikus 1) saldumu kārbas

2) CD un videokasešu apvalku iesaiņojuma plēve

3) pasta sūtījumu maisiņi katalogiem un žurnāliem (kopā ar žurnālu)

4) kūku formiņas, kas tiek pārdotas kopā ar kūku

5) ar lokanu materiālu (piemēram, plastikāta plēve, alumīnijs vai papīrs) aptīti rullīši, caurulītes un cilindri, izņemot rullīšus, caurulītes un cilindrus, kas veidoti kā daļa no ražošanas iekārtas un kurus neizmanto, lai ražojumu iepakotu kā tirdzniecības vienību

6) puķupodi, kas paredzēti izmantošanai tikai augu pārdošanas un transportēšanas laikā, bet kuros augi nepaliek visā veģetācijas laikā

7) stikla pudelītes injekciju šķīdumiem

8) CD statņi, kas tiek pārdoti kopā ar CD un nav paredzēti CD glabāšanai

9) drēbju pakaramie, kas tiek pārdoti kopā ar apģērbu

10) sērkociņu kastītes

11) sterilās barjersistēmas (produkta sterilitātes saglabāšanai vajadzīgie maisiņi, paliktņi un materiāli)

12) dzērienu automātu kapsulas (piemēram, kafijas, kakao, piena), kas pēc izlietošanas paliek tukšas

13) uzpildāmi tērauda baloni dažādu veidu gāzei, izņemot ugunsdzēšanas aparātus

1) darbarīku kastes

2) tējas maisiņi

3) siera vaska slāņi

4) desu apvalki

5) puķupodi, kuros augi paliek visu veģetācijas laiku

6) drēbju pakaramie, kas tiek pārdoti atsevišķi

7) kafijas kapsulas dzērienu automātiem, kafijas iepakojuma maisiņi no folijas un kafijas spilventiņi no filtrpapīra, kas tiek izmesti kopā ar izlietoto kafijas produktu

8) printeru kasetnes

9) CD, DVD un videokasešu kārbiņas, kas tiek pārdotas kopā ar CD, DVD vai videokaseti

10) CD statņi, kas tiek pārdoti tukši un ir paredzēti CD glabāšanai

11) šķīstoši maisi mazgāšanas līdzekļiem

12) kapu gaismekļi (sveču trauciņi)

13) mehāniskās dzirnaviņas kombinācijā ar uzpildāmu trauku, piemēram, uzpildāmas piparu dzirnaviņas

 

2.

Izstrādājumus, kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, kā arī vienreiz lietojamus izstrādājumus, ko piepilda tirdzniecības vietā vai kas projektēti un paredzēti piepildīšanai tirdzniecības vietā, uzskata par iepakojumu, ja tie pilda iepakojuma funkcijas 1) papīra vai plastmasas iepirkumu maisiņi

2) vienreiz lietojamie šķīvji un tases

3) iepakojuma plēve

4) sviestmaižu maisiņi

5) alumīnija folija

6) plastmasas plēve tīrajām drēbēm, kas paredzēta izmantošanai veļas mazgātavās

1) maisītājs

2) vienreiz lietojamie galda piederumi

3) iesaiņojamais papīrs, kas tiek pārdots atsevišķi

4) papīra formiņas cepšanai, kas tiek pārdotas tukšas

5) kūku formiņas, kas tiek pārdotas atsevišķi

3.

Iepakojuma sastāvdaļas un palīgelementus, kas iekļauti iepakojumā, uzskata par tā iepakojuma daļu, kurā tie ir iekļauti. Palīgelementus, kas piekārti vai piestiprināti tieši precei un pilda iepakojuma funkcijas, uzskata par iepakojumu, izņemot gadījumus, ja tie ir minētās preces neatņemama daļa un visas palīgelementu sastāvdaļas paredzēts patērēt vai atbrīvoties no tām vienlaikus 1) etiķetes, ko piekar vai piestiprina tieši produktam

2) skropstu tušas birstīte, kas ir daļa no iepakojuma vāciņa

3) lipīgās etiķetes, kas piestiprinātas citam iepakojumam

4) skavas

5) plastmasas uzmavas

6) dozators, kas ir daļa no mazgāšanas līdzekļu iepakojuma vāciņa

7) mehāniskās dzirnaviņas (kombinācijā ar atkārtoti neuzpildāmu trauku, kas piepildīts ar produktu, piemēram, ar pipariem piepildītas piparu dzirnaviņas)

 1) radiofrekvenču identifikācijas (RFID) birkas
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 983Pieņemts: 19.10.2010.Stājas spēkā: 22.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 21.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
219851
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.11.2015","iso_value":"2015\/11\/07","content":"<font class='s-1'>07.11.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-06.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.10.2010","iso_value":"2010\/10\/22","content":"<font class='s-1'>22.10.2010.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva