Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.951

Rīgā 2010.gada 5.oktobrī (prot. Nr.51 40.§)
Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un apmainās ar Valsts ieņēmumu dienestu ar ziņām par šīm iemaksām un pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 23. panta trešo daļu un
27.1 panta trešo daļu un Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9. panta ceturto daļu
(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – aģentūra) ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (no 1991.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim – par sociālo nodokli);

1.2. kārtību, kādā aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, ja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā;

1.3. (svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195);

1.4. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai nepieciešamo informāciju par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta aprēķināšanai, kā arī apdrošināšanas perioda un faktiski veikto obligāto iemaksu reģistrēšanai;

1.5. kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests atmaksā aģentūrai no pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr. 129; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 788; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 340, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

2. Valsts ieņēmumu dienests aģentūrai sniedz šādu informāciju:

2.1. darba devēja ziņojumu;

2.2. ziņas par darba ņēmējiem;

2.3. pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojumu;

2.4. informāciju par darba devēja veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļu no mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem (1. pielikums);

2.5. informāciju par darba devēja veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem (2.pielikums);

2.6. izziņu par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā) aprēķinātajiem darba ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli) (3.pielikums);

2.7. ziņas par kapitalizēto sociālā nodokļa maksājumu parādu:

2.7.1. finanšu ministra rīkojuma apliecinātu kopiju par kapitalizētā sociālā nodokļa pamatparāda un ar to saistītās soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu;

2.7.2. kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniegtās izziņas apliecinātu kopiju par privatizējamā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodokļu maksājumu parādiem;

2.7.3. kapitalizāciju veicošajā institūcijā iesniegtās izziņas apliecinātu kopiju par privatizētā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nodokļu maksājumu parādiem;

2.7.4. ziņas par privatizēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sociālā nodokļa maksājumu pamatparādu, kas izveidojies līdz 1996.gada 1.janvārim, pēc stāvokļa uz šo ziņu sniegšanas brīdi;

2.8. informāciju par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, ko veikusi persona, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu (4.pielikums);

2.9. informāciju no mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas par mikrouzņēmuma darbiniekiem aprēķinātajiem mēneša ienākumiem un mikrouzņēmumam aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada ceturksnī (5. pielikums);

2.10. informāciju par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodarbinātības periodu (6. pielikums), ja sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojumā ir aizpildīta 6. aile;

2.11. informāciju, no kura datuma persona iegūst mikrouzņēmuma īpašnieka statusu;

2.12. informāciju par jaunuzņēmuma darbiniekiem, kuriem piemēro atbalsta programmu fiksēta maksājuma veikšanai;

2.13. informāciju par autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) saņēmējiem, informāciju no darba devēja ziņojuma par autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām) un informāciju par iemaksām no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām), kā arī autoratlīdzību izmaksātāju veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;

2.14. informāciju par pašnodarbinātā ienākumiem un obligātajām iemaksām no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma;

2.15. informāciju par profesionālo sportistu ienākumiem un obligātajām iemaksām;

2.16. informāciju par mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījumu (tai skaitā mikrouzņēmuma ceturkšņa apgrozījuma sadalījumu pa mēnešiem un mikrouzņēmuma īpašniekiem).

(Grozīts ar MK 21.02.2012. noteikumiem Nr. 129; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 260; MK 24.03.2015. noteikumiem Nr. 135; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 788; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 340, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

2.1 (Svītrots ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 340, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

3. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķina atbilstību apdrošināšanas periodam un apdrošinātās personas statusam un iesniedz aģentūrā:

3.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto ziņojumu (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.2. šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14. un 2.15. apakšpunktā minētās ziņas (elektroniski) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.3. šo noteikumu 2.6.apakšpunktā minēto izziņu (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas;

3.4. šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minētās ziņas (papīra dokumenta veidā vai apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 2.7.1.apakšpunktā minētā rīkojuma saņemšanas;

3.5. šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par fiziskās personas kā patentmaksas maksātāja reģistrēšanu;

3.6. šo noteikumu 2.9. un 2.16. apakšpunktā minēto aktuālo informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc termiņa, kas noteikts mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumu iesniegšanai saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. panta piekto daļu;

3.7. šo noteikumu 2.10. apakšpunktā minēto informāciju (elektroniski) – ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo ziņu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 20.05.2014. noteikumiem Nr. 260; MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195; MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130; MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 788; MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 340, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

4. Aģentūra pārbauda un reģistrē iesniegtās ziņas, kā arī aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu. Ja tiek konstatēta kļūda, aģentūra sastāda protokolu un nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc attiecīgā protokola saņemšanas iesniedz aģentūrā kļūdas labojumu.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)  

4.1 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā norādīto informāciju, ja nav iesniegts mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas precizējums. Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir iesniedzis mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijas precizējumu saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 7. panta piekto daļu, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē precizētajā mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarācijā norādīto informāciju.

(MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

4.2 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē informāciju par faktiski veiktajām obligātajām iemaksām no autoratlīdzībām (autortiesību un blakustiesību atlīdzībām) pensiju apdrošināšanai, kas veiktas par autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmēju, un, piemērojot obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, reģistrē personas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu (1. līmenis), kā arī pensiju apdrošināšanas mēnesi. Ja autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs ir precizējis autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) un no tām veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1 panta septīto daļu, aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē precizēto informāciju.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

4.3 Aģentūra no Valsts ieņēmumu dienesta saņem un reģistrē informāciju par tāda pašnodarbinātā faktiski veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, kurš guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un kurš valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic vienu reizi gadā. Aģentūra, piemērojot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi pensiju apdrošināšanai, reģistrē personas valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu pensiju apdrošināšanai un pensijas kapitālu (1. līmenis) taksācijas gadā proporcionāli pa mēnešiem.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 05.04.2016. noteikumiem Nr. 195)

6. Ja darba devējs valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 2.1., 2.4., 2.5., 2.9. un 2.10. apakšpunktā minētajām ziņām:

6.1. katra darba ņēmēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (ja tās nav mazākas par vienu centu) aprēķina proporcionāli kopējām aprēķinātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, izmantojot šādu formulu:

Mv = SUMMA(Mv) x (Ma(n) : SUMMA(Ma)), kur

Mv – darba ņēmēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

SUMMA(Mv) – kopējā veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa;

Ma(n) – aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas katram darba ņēmējam;

SUMMA(Ma) – kopējā aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summa;

6.2. pārrēķina darba ņēmēja mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu, izmantojot šādu formulu:

Ip = Mv : L, kur

Ip – pārrēķinātais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts;

L – Ministru kabineta noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795; MK 20.05.2014. noteikumiem Nr.260)

7. Ja pašnodarbinātais (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš nodarbina darba ņēmējus un sezonas laukstrādniekus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu saistību segšanai novirzāmos maksājumus attiecina vispirms uz sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojumu, tad uz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju, pēc tam uz darba devēja ziņojumu un pašnodarbinātā ziņojumu.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

7.1 Ja autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) izmaksātājs, kurš nodarbina darba ņēmējus, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pārskata mēnesi nav veicis pilnā apmērā, aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu vispirms reģistrē darba ņēmējiem un pēc tam autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) saņēmējiem.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

7.2 Ja pašnodarbinātais (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), kurš guvis ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu saistību segšanai novirzāmos maksājumus attiecina vispirms uz sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojumu, tad uz mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā norādītajām ziņām, pēc tam uz darba devēja ziņojumu un uz pašnodarbināto un pašnodarbinātā pensiju apdrošināšanu saskaņā ar ceturkšņa deklarācijās norādītajām ziņām.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

8. Pašnodarbinātajam (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam), iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, kurš saskaņā ar šo noteikumu 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētajām ziņām valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra pārrēķina mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu saskaņā ar šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto formulu.

(Grozīts ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 340, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

9. Darba ņēmējam, pašnodarbinātajam (tai skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam), iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējam pie darba devēja ārvalstnieka, par kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veiktas pilnā apmērā vai kurš valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, aģentūra pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pārrēķina, ar attiecīgā mēneša vai ceturkšņa valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikumu papildinot nākamā mēneša vai ceturkšņa valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz brīdim, kad veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir vienādas ar aprēķinātajām obligātajām iemaksām. Aģentūra, pārrēķinot darba ņēmējam valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par laikposmu no 2011. gada 1. janvāra, papildina ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu atlikumu nākamā mēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas tikai par laikposmu līdz 2020. gada 30. novembrim. Aģentūra reģistrē un pārrēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas atbilstoši tam, kā Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā, sākot no 2021. gada 1. janvāra, saņemtos maksājumus ir attiecinājis valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu saistību segšanai.

(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 340 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

9.1 Pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Valsts ieņēmumu dienests attiecina uz darba devēju ziņojumiem, kas tiek iesniegti pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas.

(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 340 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

9.2 Maksātnespējas kontroles dienesta veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Valsts ieņēmumu dienests attiecina uz darba devēju ziņojumiem Maksātnespējas kontroles dienesta norādītajā periodā (bet ne agrāk kā no 2021. gada 1. janvāra). Aģentūra tās par norādīto periodu reģistrē personām, kuru prasījumus Maksātnespējas kontroles dienests apmierina.

(MK 01.06.2021. noteikumu Nr. 340 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

9.3 (Svītrots ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130)

10. Valsts ieņēmumu dienests reizi gadā līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.martam sniedz aģentūrai ziņas par darba devēju pārmaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuras ieskaitītas nākamo periodu maksājumos.

11. Aģentūra valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas reģistrē šādā secībā – maksājumi, kuru samaksas termiņš beidzies pēc 1999.gada 1.oktobra, un maksājumi, kuru samaksas termiņš beidzies līdz 1999.gada 1.oktobrim.

11.1 Aģentūra informē Valsts ieņēmumu dienestu par ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli no personai pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma un samazina uz valsts pamatbudžetu pārskaitāmo no sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu par ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu no personai pārmaksātā sociālās apdrošināšanas pakalpojuma.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 788 redakcijā)

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 21.septembra noteikumus Nr.799 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 152.nr.).

13. Informāciju par mikrouzņēmumu veiktajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem par periodu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 29.februārim Valsts ieņēmumu dienests sniedz aģentūrai līdz 2012.gada 1.maijam.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.129 redakcijā)

14. (Svītrots ar MK 07.03.2017. noteikumiem Nr. 130)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 340, kas piemērojami ar 01.01.2021.)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa no mikrouzņēmumu nodokļa maksājumiem

Nr.
p. k.

Nodokļu maksātāja kods

Nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa no mikrouzņēmumu nodokļa

1

2

3

4

5

     
     
    

"

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951
Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par veiktajiem sociālā nodokļa maksājumiem

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Nr.p.k.

Nodokļu maksātāja kods

Sociālā nodokļa maksātājs
(darba devēja nosaukums vai personas vārds un uzvārds)

Sociālā nodokļa maksājumi

no 1991.gada 1.janvāra
līdz 1995.gada 31.decembrim

no 1996.gada 1.janvāra
līdz 1997.gada 31.decembrim

1

2

3

4

5

     
     
     
     
Labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Valsts ieņēmumu dienests
Nodokļu maksātāja kods           

 

 

(darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds)

Izziņa par Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudē (auditā)
aprēķinātajiem darba ienākumiem un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (sociālo nodokli)

Nr.
p.k.

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Vārds un uzvārds

Laikposms, par kuru veikts aprēķins (gads un mēnesis)

Darba ienākumu palielinājums (+) vai samazinājums (–)

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (sociālā nodokļa) palielinājums (+) vai
samazinājums (–)

Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas statuss

1

2

3

4

5

6

7

       
       
       
       
Labklājības ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951
Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
ko veikusi persona, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.795)

Nodokļu maksātāja kods

Vārds un uzvārds

Patentmaksas piemērošanas termiņa pirmais datums (dd.mm.gggg.)

Patentmaksas piemērošanas termiņa pēdējais datums (dd.mm.gggg.)

Veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1

2

3

4

5

     
     
     
     
Labklājības ministrs U.Augulis
5. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951

(Pielikums MK 07.03.2017. noteikumu Nr. 130 redakcijā)

Valsts ieņēmumu dienests

Informācija par mikrouzņēmumu darbiniekiem aprēķinātajiem ienākumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 

(mikrouzņēmuma reģistrācijas numurs un nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods)

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija par ________. gada __________ ceturksni

Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ______________

Nr. p. k.

Mikrouzņēmuma darbinieka personas kods vai reģistrācijas numurs

Mikrouzņēmuma darbinieka vārds un uzvārds

Aprēķinātie ienākumi attiecīgajā ceturkšņa mēnesī

Apdrošinātās personas statuss

   

1

2

3

 
       
       
       
       
      

 

6. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 5.oktobra
noteikumiem Nr.951
Valsts ieņēmumu dienests
Informācija par aprēķinātajām sezonas laukstrādnieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums MK 20.05.2014. noteikumu Nr.260 redakcijā)

Nr. 
p. k.
PersonasDarba ienākumiAprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasNodarbinātības periods (ziņas par darba ņēmējiem) pārskata mēnesī
kodsvārds, uzvārdsnolīdz
1234567

Kopā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē valsts sociālās apdrošināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 951Pieņemts: 05.10.2010.Stājas spēkā: 14.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
219423
{"selected":{"value":"09.09.2022","content":"<font class='s-1'>09.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.09.2022","iso_value":"2022\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"04.06.2021","iso_value":"2021\/06\/04","content":"<font class='s-1'>04.06.2021.-08.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-03.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2017","iso_value":"2017\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-09.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2015","iso_value":"2015\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-31.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2012","iso_value":"2012\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2011","iso_value":"2011\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-29.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2010","iso_value":"2010\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2010.-08.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.09.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)