Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.875

Rīgā 2010.gada 14.septembrī (prot. Nr.47 82.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21.panta pirmo daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 119.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šo noteikumu 15.punktā minētajiem tekstilizstrādājumiem (arī kārstajiem (aparātdzijas) vilnas izstrādājumiem) ar ražošanu saistītais tehniski pamatotais pieļāvums jeb pieļaujamā novirze no marķējumā norādītā procentuālā daudzuma nedrīkst būt lielāka par 0,3 % šķiedras piemaisījumu."

2. Izteikt 22.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"22. Ja tekstilizstrādājums paredzēts pārdošanai patērētājiem, šo noteikumu 17., 18., 19., 20. un 21.punktā minētajos gadījumos tajā var būt šādi pieļāvumi:".

3. Izteikt 22.2.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"ražošanas pieļāvums starp marķējumā norādītajiem šķiedru procentuālajiem daudzumiem un analīzēs iegūtajiem procentuālajiem daudzumiem - līdz 3 % attiecībā pret kopējo marķējumā norādīto šķiedru masu."

4. Izteikt 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"23. Analīzēs pieļāvumus aprēķina atsevišķi. Kopējā masa, ko ņem vērā, aprēķinot šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minēto pieļāvumu, ir gatavā izstrādājuma tekstilšķiedru masa, izņemot neiederīgo blakusšķiedru masu, kas noteikta, ņemot vērā šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minēto pieļāvumu.

24. Šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā minēto pieļāvumu apvienošana atļauta tikai tad, ja ir pierādīts, ka jebkurai no neiederīgajām šķiedrām, kas atrasta analīzēs, ņemot vērā šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minēto pieļāvumu, ir tāds pats ķīmiskais sastāvs kā vienai vai vairākām marķējumā norādītajām tekstilšķiedrām."

5. Izteikt 25.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Izņēmuma gadījumos, ja tas nepieciešams ražošanas procesā un ja izstrādājuma atbilstība ir pārbaudīta saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu un ražotājs sniedz atbilstošu pamatojumu, tekstilizstrādājumam var būt lielāki pieļāvumi, nekā noteikts šo noteikumu 22.1. un 22.2.apakšpunktā."

6. Izteikt 26.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 14., 16., 22., 23., 24. un 25.punktā minētie pieļāvumi neattiecas uz redzamām un atdalāmām dekoršķiedrām, kuru nav vairāk par 7 % no gatavās izstrādājuma masas, kā arī uz tekstilšķiedrām (piemēram, metālšķiedrām), kuras ir iestrādātas, lai iegūtu antistatisku iedarbību, un kuru nav vairāk par 2 % no gatavā izstrādājuma masas."

7. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) Komisijas 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/121/EK, ar ko groza I un V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/121/EK par tekstilmateriālu nosaukumiem, lai pielāgotu šos pielikumus tehnikas attīstībai;

7) Komisijas 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/122/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 96/73/EK par dažām metodēm divkāršo tekstilšķiedru maisījumu kvantitatīvajai analīzei, lai pielāgotu šo pielikumu tehnikas attīstībai."

8. Papildināt 1.pielikumu ar 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Melamīns Šķiedra, ko veido vismaz 85 % (pēc masas) šķērsšūtu makromolekulu, kuras sastāv no melamīna atvasinājumiem"

9. Papildināt 4.pielikumu ar 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Melamīns

7,00"

10. Izteikt 5.pielikuma 23.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Rezultātus aprēķina, pamatojoties uz attīrītu sauso masu, kas koriģēta ar resorbātu (piemēram, mitruma) piesvara normām jeb pieļāvumiem un korekcijas koeficientiem, kas nepieciešami, lai tiktu ņemti vērā vielas zudumi iepriekšējās attīrīšanas laikā."

11. Izteikt 5.pielikuma 29.punkta tabulu šādā redakcijā:

"Speciālo metožu kopsavilkums

Nr.
p.k.

Metodes numurs

Piemērošanas joma

Reaģents

šķīstošā sastāvdaļa

nešķīstošā sastāvdaļa

1.

1.

acetāts citas noteiktas šķiedras acetons

2.

2.

noteiktas proteīnu šķiedras citas noteiktas šķiedras hipohlorīts

3.

3.

viskoze, kupro vai noteikti modālviskozes veidi kokvilna, elastolefīns vai melamīns skudrskābe un cinka hlorīds

4.

4.

poliamīds vai neilons citas noteiktas šķiedras skudrskābe, 80 % (masa/masa)

5.

5.

acetāts triacetāts, elastolefīns vai melamīns benzilspirts

6.

6.

triacetāts vai polilaktīds citas noteiktas šķiedras dihlormetāns

7.

7.

noteiktas celulozes šķiedras poliesteris, elastomultiesteris vai elastolefīns sērskābe, 75 % (masa/masa)

8.

8.

akrili, noteikti modakrili vai hloršķiedras citas noteiktas šķiedras dimetilformamīds

9.

9.

noteiktas hloršķiedras citas noteiktas šķiedras oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 (tilpums/tilpums)

10.

10.

acetāts noteiktas hloršķiedras, elastolefīns vai melamīns ledus etiķskābe

11.

11.

zīds vilna, spalvas, elastolefīns vai melamīns sērskābe, 75 % (masa/masa)

12.

12.

džuta noteiktas dzīvniekšķiedras slāpekļa satura metode

13.

13.

polipropilēns citas noteiktas šķiedras ksilols

14.

14.

citas noteiktas šķiedras hloršķiedras (vinilhlorīda homopolimēri), elastolefīns vai melamīns koncentrētas sērskābes metode

15.

15.

hloršķiedras, noteikti modakrili, noteikti elastāni, acetāti, triacetāti citas noteiktas šķiedras cikloheksanons

16.

16.

melamīns kokvilna vai aramīds karsta skudrskābe, 90 % masa/masa"

12. Izteikt 5.pielikuma 30.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, zīds, kokvilna, lins, kaņepāji, džuta, abaka, alfa, koira (kokosšķiedras), slotzaris, rāmija, sizals, kupro, modālviskoze, proteīns, viskoze, akrils, poliamīds vai neilons, poliesteris, elastomultiesteris, elastolefīns un melamīns."

13. Izteikt 5.pielikuma 36.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficienta d vērtība ir 1,00, izņemot melamīnu, kam d=1,01."

14. Izteikt 5.pielikuma 38.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2. kokvilna, kupro, viskoze, akrils, hloršķiedra, poliamīds vai neilons, poliesteris, polipropilēns, elastāns, stikla šķiedra un elastomultiesteris, elastolefīns un melamīns."

15. Izteikt 5.pielikuma 46.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficienta d vērtība ir 1,00, izņemot kokvilnu, viskozi, modālviskozi un melamīnu, kuriem d=1,01, un nebalinātu kokvilnu, kam d=1,03."

16. Izteikt 5.pielikuma 48.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.2. kokvilna, elastolefīns un melamīns."

17. Izteikt 5.pielikuma 55.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d kokvilnai ir 1,02, melamīnam d=1,01 un elastolefīnam d=1,00."

18. Izteikt 5.pielikuma 57.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, kokvilna, kupro, modāls, viskoze, akrils, hloršķiedra, poliesteris, polipropilēns, stikla šķiedra, elastomultiesteris, elastolefīns un melamīns."

19. Izteikt 5.pielikuma 63.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot melamīnu, kam d=1,01."

20. Izteikt 5.pielikuma 65.punktu šādā redakcijā:

"65. Pēc nešķiedru vielu atdalīšanas acetātam un triacetātam piemērojamo metodi (šā pielikuma 29.punkta tabulā minētā 5.metode jeb benzilspirta metode) lieto divkomponentu maisījumiem, ko veido acetāts ar triacetātu, elastolefīnu un melamīnu."

21. Izteikt 5.pielikuma 70.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot melamīnu, kam d=1,01."

22. Izteikt 5.pielikuma 72.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, zīds, kokvilna, kupro, modālviskoze, viskoze, akrils, poliamīds vai neilons, poliesteris, stikla šķiedra, elastomultiesteris, elastolefīns un melamīns."

23. Izteikt 5.pielikuma 78.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot poliesteri, elastomultiesteri, elastolefīnu un melamīnu, kuriem d=1,01."

24. Izteikt 5.pielikuma 87.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"87.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, zīds, kokvilna, kupro, modālviskoze, viskoze, poliamīds vai neilons, poliesteris, elastomultiesteris, elastolefīns un melamīns."

25. Izteikt 5.pielikuma 93.punktu šādā redakcijā:

"93. Rezultātus aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 1.nodaļu. Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot vilnu, kokvilnu, kupro, modālviskozi, poliesteri, elastomultiesteri un melamīnu, kuriem d=1,01."

26. Izteikt 5.pielikuma 95.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"95.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, zīds, kokvilna, kupro, modālviskoze, viskoze, akrils, poliamīds vai neilons, poliesteris, stikla šķiedra, elastomultiesteris un melamīns."

27. Izteikt 5.pielikuma 101.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot melamīnu, kam d=1,01."

28. Izteikt 5.pielikuma 103.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"103.2. noteiktas hloršķiedras, tas ir, polivinilhlorīda šķiedras, arī papildus hlorētas vai nehlorētas, elastolefīns un melamīns."

29. Izteikt 5.pielikuma 110.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"110.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, elastolefīns un melamīns."

30. Izteikt 5.pielikuma 116.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d vilnai ir 0,985, elastolefīnam d=1,00 un melamīnam d=1,01."

31. Izteikt 5.pielikuma 127.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"127.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, zīds, kokvilna, acetāts, kupro, modālviskoze, triacetāts, viskoze, akrils, poliamīds vai neilons, poliesteris, stikla šķiedra, elastomultiesteris un melamīns."

32. Izteikt 5.pielikuma 132.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot melamīnu, kam d=1,01."

33. Izteikt 5.pielikuma 134.1. un 134.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"134.1. kokvilna, acetāts, kupro, modālviskoze, triacetāts, viskoze, noteikti akrili, noteikti modakrili, poliamīds vai neilons, poliesteris un elastomultiesteris;

134.2. hloršķiedras, pamatā polivinilhlorīda šķiedras, papildus hlorētas vai nehlorētas, elastolefīns un melamīns."

34. Izteikt 5.pielikuma 136.punktu šādā redakcijā:

"136. No šķiedru maisījuma ar zināmu sauso masu otro komponentu (šķiedras, kas minētas šā pielikuma 134.1.apakšpunktā) izšķīdina ar koncentrētu sērskābi (20 °C temperatūrā blīvums ir 1,84). Atlikumu, kas satur hloršķiedru, elastolefīnu vai melamīnu, savāc, skalo, žāvē un nosver. Tā masu, ja nepieciešams, koriģē un izsaka procentos no maisījuma sausās masas. Otrā komponenta procentuālo saturu aprēķina pēc starpības."

35. Izteikt 5.pielikuma 140.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Korekcijas koeficients d ir 1,00, izņemot melamīnu, kam d=1,01."

36. Izteikt 5.pielikuma 142.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"142.2. vilna, dzīvnieku mati, zirgu astri, zīds, kokvilna, kupro, modālviskoze, viskoze, poliamīds vai neilons, akrils, stikla šķiedra un melamīns."

37. Izteikt 5.pielikuma 149.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"149.1. zīdam un melamīnam - 1,01;".

38. Papildināt 5.pielikumu ar 2.16.apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.16. Melamīnam piemērojamā metode

151. Pēc nešķiedru vielu atdalīšanas melamīnam un kokvilnai vai aramīdam piemērojamo metodi (šā pielikuma 29.punkta tabulā minētā 16.metode jeb karstas skudrskābes metode) lieto divkomponentu maisījumiem, ko veido:

151.1. melamīns;

151.2. kokvilna un aramīds.

152. No šķiedru maisījuma ar zināmu sauso masu melamīnu izšķīdina ar karstu skudrskābi (90 % m/m). Atlikumu savāc, skalo, žāvē un nosver. Tā masu, ja nepieciešams, koriģē un izsaka procentos no sausās masas. Otrā komponenta procentuālo saturu aprēķina pēc starpības.

153. Papildus šā pielikuma 1.nodaļā minētajai aparatūrai lieto:

153.1.  200 ml tilpuma konisko kolbu ar stikla aizbāzni;

153.2. kratāmu ūdens vannu vai citu iekārtu, ar kuru kolbu krata un saglabā 90 (± 2) °C temperatūrā.

154. Papildus šā pielikuma 1.nodaļā minētajiem reaģentiem lieto:

154.1. skudrskābi (90 % m/m, 20 °C temperatūrā tās blīvums ir 1,204 g/ml). 890 ml 98 % līdz 100 % m/m skudrskābi (20 °C temperatūrā tās blīvums ir 1,220 g/ml) atšķaida ar ūdeni līdz vienam litram. Karsta skudrskābe ir ļoti kodīga, ar to jārīkojas piesardzīgi;

154.2. amonjaka šķīdumu. 80 ml koncentrēta amonjaka (20 °C temperatūrā tā blīvums ir 0,880) atšķaida ar ūdeni līdz vienam litram.

155. Veicot testēšanu, ievēro šā pielikuma 1.nodaļā minēto procedūru:

Raudzei, kas atrodas koniskajā kolbā ar stikla aizbāzni un kuras tilpums ir vismaz 200 ml, pielej 100 ml skudrskābes uz katru raudzes gramu. Kolbu noslēdz ar aizbāzni un uzmanīgi sakrata, lai samitrinātu raudzi. Kolbu, spēcīgi kratot, iztur 90 (± 2) °C temperatūrā kratāmā ūdens vannā vienu stundu. Ļauj kolbai atdzist līdz istabas temperatūrai. Kolbas saturu filtrē caur nosvērtu filtrtīģeli. Kolbā, kurā ir atlikums, pievieno 50 ml skudrskābes, sakrata to ar rokām un kolbas saturu filtrē filtrtīģelī. Atlikuma šķiedras pārvieto tīģelī, skalojot kolbu ar nelielu daudzumu skudrskābes reaģenta. Tīģeli iztukšo sūknējot un atlikumu izmazgā ar skudrskābes reaģentu, ar karstu ūdeni, ar atšķaidīta amonjaka šķīdumu un noslēgumā - ar aukstu ūdeni, pēc katras šķidruma iepildīšanas tīģeli iztukšo sūknējot. Sūknēšanu veic tikai pēc tam, kad skalojamais atsārms jau ir iztecējis. Nobeigumā tīģeli iztukšo sūknējot, tīģeli un atlikumu izžāvē, kā arī atdzesē un nosver.

Piezīme. Temperatūra ļoti spēcīgi ietekmē melamīna šķīdību, un tā uzmanīgi jākontrolē.

156. Rezultātus aprēķina saskaņā ar šā pielikuma 1.nodaļu. Korekcijas koeficients d kokvilnai un aramīdam ir 1,02.

157. Izmantojot šajā apakšnodaļā minēto metodi, iegūto rezultātu ticamības robežas tekstilmateriālu homogēnam maisījumam nepārsniedz ± 2, nodrošinot 95 % ticamības līmeni."

39. Svītrot 6.pielikuma 22.1.apakšpunktā vārdus "jeb pieļāvums".

40. Izteikt 8.pielikuma 2.5.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā šķiedru masas aprēķināšanai lietojamie saskaņotie pieļāvumi (resorbātu piesvaru normas) ir šādi: kārstai vilnai 17,0 %, poliamīdam 6,25 %, kokvilnai 8,5 %."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 875Pieņemts: 14.09.2010.Stājas spēkā: 24.09.2010.Zaudē spēku: 25.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 151, 23.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
218353
24.09.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"