Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par 1977.gada Protokolu par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu

1.pants. 1977.gada 30.septembrī Monreālā parakstītais Protokols par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Protokols stājas spēkā tā IV pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un par to Ārlietu ministrija paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 28.janvārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1999.gada 11.februārī
Protocol on the authentic quadrilingual text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944)

THE UNDERSIGNED GOVERNMENTS

CONSIDERING that the 21st Session of the Assembly of the International Civil Aviation Organization requested the council of this Organization "to undertake the necessary measures for the preparation of the authentic text of the Convention on International Civil Aviation in the Russian language, with the aim of having it approved not later than year 1977";

CONSIDERING that the English text of the Convention on International Civil Aviation was opened for signature at Chicago on 7 December 1944;

CONSIDERING that, pursuant to the Protocol signed at Buenos Aires on 24 September 1968 on the authentic trilingual text of the Convention on International Civil Aviation done at Chicago, 7 December 1944, the text of the Convention on International Civil Aviation (hereinafter called the Convention) was adopted in the French and Spanish languages and, together with the text of the Convention in the English language, constitutes the text equally authentic in the three languages as provided for in the final clause of the Convention;

CONSIDERING accordingly, that it is appropriate to make the necessary provision for the text of the Convention to exist in the Russian language;

CONSIDERING that in making such provision account must be taken of the existing amendments to the Convention in the English, French and Spanish languages, the texts of which are equally authentic and that, according to Article 94(a) of the Convention, any amendment can come into force only in respect of any State which has ratified it;

HAVE AGREED as follows:

Article I

The text of the Convention and of the amendments thereto in the Russian language annexed to this Protocol, together whit the text of the Convention and of the amendments thereto in the English, French and Spanish languages, constitutes a text equally authentic in the four languages.

Article II

If a State party to this Protocol has ratified or in the future ratifies any amendment made to the Convention in accordance with Article 94(a) thereof, then the text of such amendment in the Russian, English and Spanish languages shall be deemed to refer to the text equally authentic in the four languages, which results from this Protocol.

Article III

1) The States members of the International Civil Aviation Organization, may become parties to the present Protocol either by;

a) signature without reservation as to acceptance, or

b) signature with reservation as to acceptance followed by acceptance, or

c) acceptance.

2) This Protocol shall remain open for signature at Montreal until the 5th of October 1977 and thereafter at Washington, D.C.

3) Acceptance shall be effected by the deposit of an instrument of acceptance with the Government of the United States of America.

4) Adherence to or ratification or approval of this Protocol shall be deemed to be acceptance thereof.

Article IV

1) This Protocol shall come into force on the thirtieth day after twelve States shall, in accordance with the provisions of Article III, have signed it without reservation as to acceptance or accepted it and after entry into force of the amendment to the final clause of the Convention, which provides that the text of the Convention in the Russian language is of equal authenticity.

2) As regards any State which shall subsequently become a party to this Protocol in accordance with Article III, the Protocol shall come into force on the date of its signature without reservation as to acceptance or of its acceptance.

Article V

Any adherence of a State to the Convention after this Protocol has entered into force shall be deemed to be acceptance of this Protocol.

Article VI

Acceptance by a State of this Protocol shall not be regarded as ratification by it of any amendment to the Convention.

Article VII

As soon as this Protocol comes into force, it shall be registered with the United Nations and with the International Civil Aviation Organization by the Government of the United States of America.

Article VIII

1) This Protocol shall remain in force so long as the Convention is in force.

2) This Protocol shall cease to be in force for s State only when that State ceases to be a party to the Convention.

Article IX

The Government of the United States of America shall give notice to all States members of the International Civil Aviation Organization and to the Organization itself:

a) of any signature of this Protocol and the date thereof, with an indication whether the signature is with or without reservation as to acceptance;

b) of the deposit of any instrument of acceptance and the date thereof;

c) of the date on which this Protocol comes into force in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 1.

Article X

This Protocol, drawn up in the English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic, shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit duly certified copies thereof to the Governments of the States members of the International Civil Aviation Organization.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized, have signed this Protocol.

DONE at Montreal this thirtieth day of September, one thousand nine hundred and seventy-seven.

Protokols par Čikāgas 1944. gada Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā teksta autentiskumu

ZEMĀK PARAKSTĪJUŠĀS VALDĪBAS,

ŅEMOT VĒRĀ, ka Starptautiskā civilās aviācijas organizācijas Asamblejas 21. sesija piedāvāja šīs organizācijas padomei "veikt nepieciešamos pasākumus, lai sagatavotu autentisku Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju tekstu krievu valodā ar mērķi to pieņemt ne vēlāk kā līdz 1977.gadam";

ŅEMOT VĒRĀ, ka Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju teksts tika parakstīts Čikāgā 1944. gada 7. decembrī angļu valodā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka saskaņā ar 1968. gada 24. septembrī Buenosairesā parakstīto Protokolu par Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju, kura tika parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. decembrī, trīsvalodīgā teksta autentiskumu tika pieņemts Konvencijas par Starptautisko civilo aviāciju teksts (turpmāk saukts: "Konvencija") spāņu un franču valodā, kas kopā ar Konvencijas tekstu angļu valodā veido absolūti autentisku tekstu šajās trīs valodās, kā tas paredzēts Konvencijas noslēguma pantā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka ir lietderīgi paredzēt nepieciešamos noteikumus par Konvencijas teksta esamību krievu valodā;

ŅEMOT VĒRĀ, ka pieņemot tādus noteikumus, nepieciešams paredzēt esošos grozījumus Konvencijā angļu, spāņu un franču valodā, kuru teksti ir vienlīdz autentiski un ikviens no tiem saskaņā ar Konvencijas 94. panta "a" punktu var stāties spēkā tikai attiecībā uz valsti, kura to ratificējusi;

IR VIENOJUŠĀS par sekojošo:

I pants

Konvencijas teksts un tā grozījumi krievu valodā, kas pievienoti šim Protokolam, kopā ar Konvencijas tekstu un tā grozījumiem angļu, spāņu un franču valodā veido vienlīdz autentisku tekstu četrās valodās.

II pants

Ja šā Protokola Līgumslēdzēja valsts ir ratificējusi vai nākotnē ratificēs jebkuru grozījumu, kas izdarīts Konvencijā saskaņā ar Konvencijas 94. panta "a" punktu, tad šie grozījumi krievu, angļu, spāņu un franču valodā tiks uzskatīti par autentiskiem četrās valodās, kā tas paredzēts šajā Protokolā.

III pants

1. Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dalībvalstis var kļūt par šā Protokola pusēm:

a) parakstot bez iebildēm attiecībā uz akceptēšanu; vai

b) parakstot ar iebildēm attiecībā uz akceptēšanu ar sekojošu akceptēšanu; vai

c) akceptējot.

2. Šis Protokols paliks atklāts parakstīšanai Monreālā līdz 1977. gada 5. oktobrim un pēc tam — Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā.

3. Akceptēšana stājas spēkā, deponējot akceptēšanas instrumentu Savienoto valstu valdībai.

4. Pievienošanās šim Protokolam, šā Protokola ratifikācija vai apstiprināšana tiek uzskatīta par tā akceptēšanu.

IV pants

1. Šis Protokols stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad divpadsmit valstis, atbilstoši III panta noteikumiem, parakstīs to bez iebildēm attiecībā uz akceptēšanu vai to akceptēs un pēc tam, kad būs stājies spēkā grozījums Konvencijas nobeiguma noteikumos, kas paredz, ka Konvencijas teksts krievu valodā ir vienlīdz autentisks.

2. Attiecībā uz jebkuru valsti, kas saskaņā ar III. pantu kļūst par šā Protokola dalībvalsti pēc tam, Protokols stājas spēkā dienā, kad tas tiek parakstīts bez iebildēm attiecībā uz akceptēšanu vai akceptēšanas dienā.

V pants

Jebkuras valsts pievienošanās Konvencijai pēc šā Protokola stāšanās spēkā tiek uzskatīta par šā Protokola akceptēšanu.

VI pants

Ja valsts akceptē šo Protokolu, to nevar uzskatīt par jebkura Konvencijas grozījuma ratifikāciju.

VII pants

Līdzko šis Protokols stājies spēkā, Amerikas Savienoto Valstu valdība to reģistrē Apvienoto Nāciju Organizācijā un Starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā.

VIII pants

1. Šis Protokols paliek spēkā tik ilgi, kamēr ir spēkā Konvencija.

2. Šis Protokols zaudē spēku attiecībā uz valsti tikai tad, ja šī valsts pārstāj būt Konvencijas puse.

IX pants

Amerikas Savienoto Valstu valdība informē visas Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dalībvalstis un pašu organizāciju par:

a) jebkuru šā Protokola parakstīšanas faktu un tās datumu, ar norādi vai parakstīšana ir ar vai bez iebildēm attiecībā uz akceptēšanu;

b) katru akceptēšanas instrumenta deponēšanas faktu un tās datumu;

c) šā Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar IV panta 1. punkta noteikumiem.

X pants

Šis Protokols, kas sagatavots angļu, franču, krievu un spāņu valodā, un kura visi teksti ir vienlīdz autentiski, tiek deponēts Amerikas Savienoto Valstu valdības arhīvos, kura nosūta pienācīgi apstiprinātas kopijas Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Līgumslēdzēju valstu valdībām.

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies savu valdību pienācīgi pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šo Protokolu.

PARAKSTĪTS Monreālā tūkstoš deviņsimt septiņdesmit septītā gada trīsdesmitajā septembrī.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par 1977.gada Protokolu par Čikāgas 1944.gada Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju četrvalodīgā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.01.1999.Stājas spēkā: 11.02.1999.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 11.02.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 5, 11.03.1999.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
21665
11.02.1999
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)