Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.767

Rīgā 2010.gada 10.augustā (prot. Nr.41 72.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124.nr.; 2009, 88.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu".

2. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.prioritātes "Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana" 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" (turpmāk - apakšaktivitāte) projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu;".

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Apakšaktivitātei pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 96 944 798 lati. Projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir ne vairāk kā 60 966 464 lati."

4. Svītrot 9.9.apakšpunktu.

5. Izteikt 9.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.10. izvērtēt sadarbības iestādes sagatavoto informāciju par vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) grozījumiem un sniegt atzinumu par vienošanās grozījumu saskaņošanu;".

6. Svītrot 9.12.apakšpunktu.

7. Izteikt 9.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.13. pirms noslēguma maksājuma veic pārbaudi projekta īstenošanas vietā, nodrošinot tehniskā satura novērtējumu un funkcionalitātes pārbaudi;".

8. Papildināt noteikumus ar 10.1.2 un 10.1.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.1.2 izstrādāt vienošanās projektu un slēgt vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk - finansējuma saņēmējs);

10.1.3 izvērtēt vienošanās grozījumus, saskaņojot tos ar atbildīgo iestādi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja izmaiņas saistītas ar projekta mērķi, šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētā principa izpildi, projekta darbībām, projekta izmaksām, projekta rezultātiem un sasniedzamajiem uzraudzības rādītājiem, un pieņemt lēmumu par vienošanās grozījumiem;".

9. Papildināt noteikumus ar 10.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.8. pieņemt lēmumu par asignējuma apturēšanu, atjaunošanu vai atsaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

10. Izteikt 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir līdz 100 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Minimālais projekta attiecināmo izmaksu apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 105 421 lats, maksimālais projekta attiecināmo izmaksu apjoms ir 3 514 020 latu."

11. Papildināt noteikumus ar 17.2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1.1 ar projekta darbībām tieši saistītās publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;".

12. Izteikt 17.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.2. neparedzētās izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procentu apmērā no šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu summas. Neparedzētās izmaksas izlietojamas šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2.apakšpunktā minēto izmaksu segšanai."

13. Izteikt 19.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.3. ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tās veiktas, ievērojot atbilstošas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz vienošanos, kas noslēgta starp sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju;".

14. Aizstāt 24.punktā vārdus un skaitli "Lai nodrošinātu šo noteikumu 6.punktā minētā finansējuma apgūšanu" ar vārdiem "Lai nodrošinātu projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamā finansējuma apgūšanu".

15. Aizstāt 52., 53. un 54.punktā vārdu "atbildīgā" ar vārdu "sadarbības".

16. Papildināt VII nodaļu ar 56.1, 56.2 un 56.3 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Visas izmaiņas, kas skar projekta īstenošanu, finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

56.2 Nozares ministrija kā finansējuma saņēmēja vai kā tiešās pārvaldes iestāde, kuras padotībā atrodas finansējuma saņēmējs, nodrošina, ka sešu mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas ir apstiprināts normatīvais akts, kas nosaka projekta ietvaros izveidotās vai attīstītās informācijas sistēmas vai izveidotā elektroniskā pakalpojuma darbību un lietošanu.

56.3 Nozares ministrija ir atbildīga par projekta ietvaros radīto vērtību un rezultātu izmantošanu nozares institūcijās atbilstoši projektā minētajiem nosacījumiem."

17. Papildināt noteikumus ar 57.1, 57.2, 57.3, 57.4 un 57.5 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums šo noteikumu 6. un 14.punktā minētajā apmērā attiecināms kopš 2008.gada 14.augusta, tai skaitā uz visiem maksājumu pieprasījumiem, kas iesniegti un atmaksāti apakšaktivitātes ietvaros.

57.2 Šo noteikumu 17.2.1.apakšpunkts attiecas uz finansējuma saņēmējiem, kuri ir noslēguši uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu par sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumiem līdz 2010.gada 27.jūlijam.

57.3 Šo noteikumu 17.2.1.1 apakšpunkts attiecas uz finansējuma saņēmējiem, kuri nav noslēguši uzņēmuma vai pakalpojuma līgumu par sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumiem līdz 2010.gada 27.jūlijam.

57.4 Projektos, par kuru īstenošanu nav noslēgtas vienošanās līdz 2010.gada 15.jūlijam, nevar tikt plānotas neattiecināmās izmaksas.

57.5 Dokumentācija, kas iesniegta atbildīgajai iestādei kā vienošanās slēdzējai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir piekritīga atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde izskata minēto dokumentāciju un veic attiecīgos pasākumus viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas."

18. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 21.jūlija
noteikumiem Nr.576

Finansējuma sadalījums pa nozaru ministrijām un to pakļautībā un pārraudzībā esošajām institūcijām 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros

Nr.p.k.

Nozares ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

Finansējuma apjoms (LVL)

1. Aizsardzības ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

1 000 000

2. Ārlietu ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

500 000

3. Ekonomikas ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

2 500 000

4. Finanšu ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

707 750

5. Iekšlietu ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

4 730 100

6. Izglītības un zinātnes ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

6 677 972,01

7. Kultūras ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

10 228 204

8. Labklājības ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

3 499 999

9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas, plānošanas reģioni

13 699 319,90

10. Satiksmes ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

664 052

11. Tieslietu ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

4 455 963,27

12. Veselības ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

5 204 087

13. Vides ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

3 205 015,82

14. Zemkopības ministrija, tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas

3 894 001

Kopā

60 966 464"


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 767Pieņemts: 10.08.2010.Stājas spēkā: 25.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 24.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
215525
25.08.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)