Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.634

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.36 47.§)
Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
6. panta pirmo un desmito daļu un 14. panta 2.1 daļu
(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. maršrutu tīkla izstrādāšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā nosaka pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un nepieciešamo maršrutu tīkla apjomu, kā arī kārtību, kādā organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīklā;

1.3. kritēriju kvantitatīvos rādītājus un kritēriju noteikšanas metodiku to reģionālās nozīmes maršrutu (reisu) noteikšanai, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus sniedz bez maksas.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

II. Maršrutu tīkla izstrādāšana

2. Maršrutu tīklu veido, aptverot esošo autoceļu, ielu un sliežu ceļu tīklu, lai apmierinātu iedzīvotāju pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem.

3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pieprasījumu un maršrutu tīkla apjomu nosaka, pamatojoties uz:

3.1. iedzīvotāju vajadzībām;

3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes rādītājiem:

3.2.1. izmantojamību – sabiedriskā transporta pakalpojumu apjomu atbilstoši ģeogrāfiskajam izvietojumam, kustības intensitātei un transporta veidam;

3.2.2. pieejamību – piekļuvi sabiedriskajam transportam, ko nodrošina sasaiste ar dažādu veidu sabiedriskajiem transportlīdzekļiem un iespējas pasažieriem pārsēsties cita veida sabiedriskajā transportlīdzeklī;

3.2.3. informācijas pieejamību – sistemātisku informācijas nodrošināšanu par sabiedrisko transportu;

3.2.4. laiku – laika aspektiem, kas būtiski braucienu plānošanā un veikšanā;

3.2.5. pasažieru apkalpošanu – sabiedriskā transporta pakalpojumu elementiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu iespējami labāku sabiedriskā transporta pakalpojumu saskaņotību ar atsevišķu pasažieru interesēm;

3.2.6. komfortu – pakalpojuma elementiem, kas ieviesti, lai padarītu braukšanu sabiedriskajā transportā patīkamāku;

3.2.7. drošību – pasažieru personīgās drošības sajūtu, ko rada faktiski ieviestie drošības pasākumi un pasažieru informēšana par plānotajiem pasākumiem.

4. Maršrutus maršrutu tīklā veido un savstarpēji saskaņo atbilstoši pasažieru plūsmai, izvēloties pēc iespējas taisnāko ceļu starp pieturām (pasažieru apmaiņas vietām), kā arī starp maršruta sākuma un beigu punktiem.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

5. Pieturu izvietojumu nosaka:

5.1. ārpus valstspilsētas teritorijas robežām – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) pēc saskaņošanas ar plānošanas reģionu;

5.2. valstspilsētas teritorijas robežās – attiecīgā valstspilsētas pašvaldība.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 429; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

6. Pieturu izvietojumu nosaka, ņemot vērā šādus nosacījumus:

6.1. pieturas atrodas iedzīvotājiem izdevīgās vietās;

6.2. attālums starp pieturām apdzīvotās vietās nav mazāks par 800 metriem, bet ārpus tām – par diviem kilometriem;

6.3. valstspilsētas pašvaldība, ņemot vērā pilsētas specifiku, var noteikt mazākus attālumus starp pieturām, nekā minēts šo noteikumu 6.2.apakšpunktā;

6.4. pasūtītājs pēc saskaņošanas ar autoceļa pārvaldītāju apdzīvotās vietās un ārpus apdzīvotām vietām var noteikt mazāku attālumu starp pieturām, nekā minēts šo noteikumu 6.2. apakšpunktā, bet ārpus apdzīvotām vietām šis attālums nevar būt mazāks par vienu kilometru.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

7. Valstspilsētas pašvaldība vai Autotransporta direkcija piešķir pieturai nosaukumu. Autotransporta direkcija pieturas nosaukuma piešķiršanu saskaņo ar plānošanas reģionu. Pieturas nosaukumam jābūt atšķirīgam no jau esošas pieturas nosaukuma attiecīgajā apdzīvotajā teritorijā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1512; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

8. Autotransporta direkcija katrai pieturai piešķir pieturas kodu (izņemot pieturas pilsētas nozīmes maršrutā).

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

9. Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā pārvadātājs nodrošina pasažieru iekāpšanu autobusā un izkāpšanu no tā autoostā vai autobusu kustības sarakstā norādītajā pieturā. Apdzīvotā vietā pieturu ārpus autoostas nosaka pasūtītājs pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību.

(MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1018 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512; MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

10. Pārvadātājs vai pasūtītājs saskaņā ar sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem pasūtītāja noteiktajās pieturās izvieto kustības sarakstu plāksnes un citu informāciju, piestiprinot pie norādījuma ceļa zīmes "Autobusa un trolejbusa pietura" vai "Tramvaja pietura" statņa. Kustības sarakstu plāksnes pieturās novieto pasažieriem saskatāmā augstumā un leņķī vietā, kur iespējams piekļūt personām ar kustību traucējumiem. Kustības sarakstos informāciju attēlo skaidri un saprotami tā, lai burti un cipari būtu treknrakstā un kontrastētu ar pamatni.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

10.1 Reģionālās nozīmes autobusu maršrutos iekļautajās pieturās kustības sarakstu plākšņu uzstādīšanu, pirmreizējo informācijas ievietošanu kustības sarakstu plāksnēs un plākšņu uzturēšanu nodrošina Autotransporta direkcija. Plāksnes izmēram valstspilsētas teritorijā esošajās pieturās jāatbilst pilsētas nozīmes maršrutu tīkla pieturās esošajām kustības sarakstu plāksnēm vai citam izmēram, kas saskaņots ar attiecīgo valstspilsētas pašvaldību.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

10.2 Katrā reģionālās nozīmes autobusu maršrutā iekļautajā pieturā tiek uzstādīta viena kustības sarakstu plāksne vai, ja ir liels informācijas apjoms, vairākas vienāda vizuālā izskata kustības sarakstu plāksnes. Reģionālās nozīmes autobusu maršrutos iekļautajās pieturās kustības sarakstu plāksnēs attēlojamo informāciju, vizuālo izskatu un tehniskos parametrus nosaka Autotransporta direkcija. Kustības sarakstu plāksnēs iekļauj vismaz šādu informāciju:

10.2 1. pasūtītāja nosaukums un kontaktinformācija;

10.2 2. pārvadātāja nosaukums un kontaktinformācija;

10.2 3. informācija par autobusu kursēšanas laikiem, kursēšanas dienām, sezonalitāti;

10.2 4. informācija par reģionālās nozīmes maršrutā esošo reisu izpildi ar autobusu, kas ir aprīkots vieglai iekļūšanai autobusā personām ar kustību traucējumiem;

10.2 5. informācija par pārvadājuma izpildi pēc pieprasījuma un brauciena pieteikšanas kārtību, ja tāds pārvadājuma veids reisā ir paredzēts.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

10.3 Reģionālās nozīmes autobusu maršrutos iekļautajās pieturās informācijas aktualizēšanu kustības sarakstu plāksnēs nodrošina pārvadātājs, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutā vai reisā, par kuru tiek mainīta informācija. Aktualizējamo informāciju pārvadātājs, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālās nozīmes maršrutos (reisos), sagatavo, izmantojot Autotransporta direkcijas tīmekļvietni. Informācijas aktualizēšanas termiņus kustības sarakstu plāksnēs un sagataves saņemšanas kārtību no Autotransporta direkcijas tīmekļvietnes pārvadātājs nodrošina atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteiktajai kārtībai.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

11. Ja vairākas informācijas un kustības sarakstu plāksnes pieturā uzstāda uz viena statņa un:

11.1. plāksnes ir izvietotas viena zem otras, uz viena statņa uzstāda vienāda platuma plāksnes;

11.2. plāksnes ir izvietotas vienotā blokā, uz viena statņa izvieto vienāda platuma blokus.

(Grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

12. Dzelzceļa maršrutos staciju un pieturas punktu atklāšanu reglamentē noteikumi par dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu – atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtību.

13. Dzelzceļa maršruts sākas un beidzas dzelzceļa stacijā.

14. Pasažieri iekāpj vilcienā un izkāpj no tā dzelzceļa stacijā vai dzelzceļa pieturas punktā.

15. Dzelzceļa stacijas un dzelzceļa pieturas punkti atbilst Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.

III. Maršrutu tīkla apstiprināšana un grozīšana

16. Reģionālās nozīmes maršrutu tīklu vai tā grozījumus izstrādā Autotransporta direkcija. Reģionālās nozīmes maršrutu tīklam pievieno:

16.1. karti, kurā shematiski attēlots maršrutu tīkls;

16.2. maršrutu tīklā ietverto maršrutu sarakstu (1.pielikums);

16.3. katra maršruta aprakstu un shēmu. Maršruta aprakstā secīgi ar sliežu ceļu, autoceļu un ielu nosaukumiem norāda sabiedriskā transportlīdzekļa kustību maršrutā un pieturu nosaukumus;

16.4. katra maršruta nepieciešamības pamatojumu;

16.5. autobusu kustības sarakstu (2.pielikums) un/vai vilcienu kustības sarakstu (3.pielikums);

16.6. informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes prasībām;

16.7. aprēķinu par ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem, ņemot vērā sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu nosacījumus.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1512; MK 19.04.2019. noteikumiem Nr. 161; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 488)

17. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

17.1 Plānošanas reģions nodrošina Sabiedriskā transporta padomi un Autotransporta direkciju ar informāciju, kas nepieciešama, lai saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu izvērtētu sabiedriskā transporta pakalpojuma (maršruta vai reisa) nepieciešamību un pietiekamību atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1512 redakcijā)

18. Autotransporta direkcija reģionālās nozīmes maršrutu tīklu vai tā grozījumus iesniedz apstiprināšanai Sabiedriskā transporta padomei, izņemot šo noteikumu 52.punktā minēto gadījumu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1512 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

20. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

21. Pilsētas nozīmes maršrutu tīklu vai tā grozījumus apstiprina valstspilsētas pašvaldība un iesniedz Autotransporta direkcijā informācijai. Pilsētas nozīmes maršrutu tīklam pievieno:

21.1. maršrutu tīkla shēmu;

21.2. maršrutu tīklā ietverto maršrutu sarakstu;

21.3. sabiedrisko transportlīdzekļu reisu sarakstu;

21.4. informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes prasībām.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

21.1 Reģionālās un pilsētas nozīmes maršrutu tīkla grozījumiem pievieno tos šo noteikumu 16. vai 21. punktā minētos dokumentus, kuri tiek grozīti atbilstoši maršrutu tīkla grozījumiem.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

21.2 Autotransporta direkcija šo noteikumu 16. punktā minētā maršrutu tīkla grozījumiem pievieno ieinteresēto plānošanas reģionu viedokli, bet dzelzceļa maršrutu tīklu un tā grozījumus saskaņo ar dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

22. Sabiedriskā transporta padomes lēmumu par maršrutu tīkla apstiprināšanu vai grozīšanu publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē vai citos plašsaziņas līdzekļos. Attiecīgo lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt) Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1512 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 488)

23. Šo noteikumu 16.punktā minēto maršrutu tīklu konsolidē (sagatavo maršrutu tīkla aktuālo redakciju, apvienojot maršrutu tīkla sākotnējo redakciju un tā secīgus grozījumus) reizi gadā uz kārtējā gada 1.janvāri. Autotransporta direkcija konsolidēto reģionālās nozīmes maršrutu tīklu mēneša laikā iesniedz Sabiedriskā transporta padomei apstiprināšanai.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1512 redakcijā)

24. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

25. Maršrutu tīkla grozīšana ir jauna maršruta vai reisa atklāšana vai esoša maršruta vai reisa grozīšana vai slēgšana. Maršrutu tīkla grozījumiem pievieno šo noteikumu 16. un 21.punktā minēto informāciju, kas ar attiecīgajiem grozījumiem tiek mainīta.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512; MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

26. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

27. Jauna maršruta vai reisa atklāšanu vai esoša maršruta vai reisa grozīšanu vai slēgšanu var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, plānošanas reģions, pasūtītājs, pārvadātājs, kā arī jebkura juridiska vai fiziska persona, pamatojot ierosināto izmaiņu nepieciešamību.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

28. Pasūtītājs un pārvadātājs šo noteikumu 27. punktā minētajam priekšlikumam pievieno šādus dokumentus:

28.1. maršruta vai reisa nepieciešamības pamatojumu;

28.2. maršruta vai reisa shēmu;

28.3. maršruta vai reisa aprakstu;

28.4. maršruta vai reisa kustības sarakstu reģionālajā vietējās nozīmes un reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā (2.pielikums), vilciena kustības sarakstu maršrutā (3.pielikums) un pilsētas nozīmes maršrutā;

28.5. maršrutā plānotās nobraukuma, ieņēmumu, izdevumu un pasažieru skaita izmaiņas.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 488; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 488)

29. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

30. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

31. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

32. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

33. Šajos noteikumos minētās informācijas apmaiņu Sabiedriskā transporta padome, plānošanas reģions, pasūtītājs, pārvadātājs un citas juridiskās un fiziskās personas var veikt elektroniskā veidā normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu apriti noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

34. Jauns reģionālās nozīmes maršruts ir maršruts, kas būtiski atšķiras no jau esoša maršruta un dublē to ne vairāk kā par 50 procentiem. Jauna maršruta atklāšanas nepieciešamību pasūtītājs izvērtē, arī ņemot vērā tā funkcionālo nozīmi un autobusa maršrutam arī finansiālos rādītājus. Ieņēmumi (tai skaitā ieņēmumi no biļešu pārdošanas un ieņēmumi, kas gūti, pārvadājot valsts noteiktās personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem) jaunā reģionālās nozīmes autobusa maršrutā nedrīkst būt mazāki par 25 % no prognozētajām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksām, izņemot gadījumu, ja maršruts nodrošina iespēju skolēniem apmeklēt izglītības iestādes un ja maršruts ir funkcionāli nepieciešams.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

36. Jauns pilsētas nozīmes maršruts ir maršruts, kas būtiski atšķiras no jau esoša maršruta un dublē to ne vairāk kā par 60 procentiem. Atbilstību jaunam maršrutam pasūtītājs nosaka, izvērtējot arī tā funkcionālo nozīmi.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

37. Jauns reiss, ievērojot šo noteikumu 34. un 36.punktā minētos nosacījumus, ir reiss, kas atšķiras no jau esoša reisa ar pienākšanas un atiešanas laiku vai maršruta shēmu, kā dēļ attiecīgi mainās vismaz viens – pienākšanas vai atiešanas – laiks.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

38. Atklājot un saskaņojot reģionālās nozīmes maršrutu vai reisu, tā identifikācijai Autotransporta direkcija piešķir maršruta vai reisa numuru (izņemot dzelzceļa maršrutus vai reisus).

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

39. Reģionālās nozīmes maršrutu identifikācijas numuru autobusiem veido četrciparu skaitlis, kura pirmais cipars ir 3, 5, 6 vai 7.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

40. Pilsētas nozīmes maršrutiem identifikācijas numuru piešķir valstspilsētas pašvaldība, izmantojot ne vairāk kā triju ciparu kombināciju.

(Grozīts ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

41. Maršruta nosaukumu veido sākuma punkts un beigu punkts, kur:

41.1. maršruta sākuma punkts ir lielākas nozīmes apdzīvotās vietas nosaukums, bet beigu punkts – mazākas nozīmes apdzīvotās vietas nosaukums;

41.2. sākuma punktu izvēlas alfabēta secībā, ja maršruts savieno vienādas nozīmes apdzīvotas vietas.

42. Reisa numuru veido skaitlis, kur:

42.1. pirmo nepāra ciparu lieto reisam no maršruta sākuma punkta uz maršruta beigu punktu;

42.2. pirmo pāra ciparu lieto reisam no maršruta beigu punkta uz maršruta sākuma punktu.

43. Maršrutu var atklāt, ja attiecīgo autoceļu (ielu) un sliežu ceļu tehniskais stāvoklis un inženieraprīkojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un autoceļa, ielas īpašnieks vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina to uzturēšanu atbilstoši minētajām prasībām.

44. Ja autoceļš vai iela netiek pienācīgi uzturēta vai ir paredzēts atklāt maršrutu pa autoceļu vai ielu, kur pirms tam maršruti nav bijuši atklāti vai nav veikti pārvadājumi ilgāk par gadu, Satiksmes ministrija, plānošanas reģions vai attiecīgā pašvaldība izveido maršruta apsekošanas komisiju. Komisija sastāda aktu par autoceļa, ielas vai tā posma tehnisko stāvokli un nosaka veicamos pasākumus. Akta norakstu komisija iesniedz pasūtītājam.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

45. Pilsētas nozīmes maršruta autoceļa, ielas vai tā posma apsekošanai izveido komisiju šādā sastāvā:

45.1. attiecīgās valstspilsētas pašvaldības pārstāvis – komisijas priekšsēdētājs;

45.2. autoceļa vai ielas īpašnieka pārstāvis;

45.3. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvis;

45.4. pārvadātājs vai viņa pilnvarots pārstāvis (ja nepieciešams);

45.5. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārstāvis (ja maršruts šķērso dzelzceļa sliežu ceļus pa viena līmeņa šķērsojumu).

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 488; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100; MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 614)

46. Reģionālās nozīmes maršruta autoceļa vai tā posma apsekošanai izveido komisiju šādā sastāvā:

46.1. Satiksmes ministrijas pārstāvis – komisijas priekšsēdētājs;

46.2. Autotransporta direkcijas pārstāvis;

46.3. plānošanas reģiona pārstāvis;

46.4. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvis;

46.5. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pārstāvis (ja maršruts šķērso dzelzceļa sliežu ceļus pa viena līmeņa šķērsojumu);

46.6. attiecīgās pašvaldības pārstāvis;

46.7. pārvadātājs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

46.8. citas ieinteresētās personas, ja tas ir nepieciešams.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 488; MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 614)

47. Maršrutu pa sliežu ceļu (izņemot tramvaja sliežu ceļu) apseko normatīvajos aktos par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju noteiktajā kārtībā.

48. Ja jauna autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves vai esoša autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves remonta dēļ pārvadājumā noteiktais maršruts tiek novirzīts pa apvedceļu, tiek mainīts pieturu izvietojums vai ir paredzēts citādi būtiski ierobežot vai mainīt sabiedriskā transporta satiksmi, autoceļa (ielas, tilta) valdītāja vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja pienākums ir saskaņot ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju jaunā autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves vai esošā autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves remonta darbu projektu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

49. Ja ir paredzēts autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa infrastruktūras remonts:

49.1. dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs par dzelzceļa infrastruktūras remontu, kas saistīts ar pasažieru vilcienu kustības pārtraukšanu vai ierobežošanu dzelzceļa posmā, kā dēļ nav iespējama pasažieru pārvadājumu pasūtījuma izpilde, informē sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju, ievērojot šādus termiņus:

49.1.1. ja paredzēts dzelzceļa infrastruktūras kapitālais remonts, – divus mēnešus pirms darbu uzsākšanas;

49.1.2. ja paredzēti dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas darbi un remontdarbi, – vismaz 20 dienas pirms to uzsākšanas;

49.1.3. ja paredzēts dzelzceļa infrastruktūras (pārbrauktuves) remonts, kas saistīts ar autotransporta kustības ierobežošanu vai pārtraukšanu, – vismaz 20 dienas pirms tā uzsākšanas;

49.1.4. ārkārtas apstākļos (piemēram, dabas katastrofa, avārija), ja remonts jāveic, lai atjaunotu vilcienu kustību pa sliežu ceļiem vai novērstu apdraudējumu satiksmes drošībai, cilvēku dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi, – nekavējoties;

49.2. autoceļa, ielas vai tilta īpašnieks par autoceļa, ielas vai tilta remontu, kas saistīts ar kustības pārtraukšanu vai būtisku ierobežošanu konkrētā autoceļa, ielas vai tilta posmā, informē sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītāju, ievērojot šādus termiņus:

49.2.1. ja paredzēts autoceļa, ielas vai tilta kapitālais remonts un tiks vai ir ierīkots apbraucamais ceļš, – divus mēnešus pirms darbu uzsākšanas;

49.2.2. ja paredzēti autoceļa, ielas vai tilta uzturēšanas darbi un remontdarbi, –mēnesi pirms to uzsākšanas;

49.2.3. ārkārtas apstākļos (piemēram, dabas katastrofa), ja remonts jāveic, lai atjaunotu kustību pa autoceļu, ielu vai tiltu vai lai novērstu apdraudējumu satiksmes drošībai, cilvēku dzīvībai, veselībai, personas mantai vai videi, – nekavējoties.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

50. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

51. Pārvadātāja izdevumus, kas saistīti ar apbraucamā ceļa izmantošanu, autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves īpašnieks (autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves vai remontdarbu pasūtītājs) iekļauj autoceļa, ielas, tilta vai dzelzceļa pārbrauktuves izbūves vai remontdarbu tāmē un sedz pārvadātājam radušos izdevumus. Izdevumu apmēru aprēķina, viena kilometra pašizmaksu reizinot ar pārvadātājam radušos papildu nobraukumu,  kas saistīts ar apbraucamā ceļa izmantošanu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497)

51.1 Pārvadātāja izdevumus, kas saistīti ar apbraucamā ceļa izmantošanu saistībā ar publiskiem pasākumiem, sedz attiecīgā publiskā pasākuma organizētājs.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

52. Pasūtītājs, ņemot vērā īpašus apstākļus (piemēram, svētku dienas, pasažieru plūsma, laikapstākļi, autoceļa, ielas vai sliežu ceļa remonts), var paredzēt īslaicīgas izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumos, neveicot izmaiņas maršrutu tīklā.

52.1 Pārvadātājs var vērsties pie pasūtītāja, lai ierosinātu šo noteikumu 52. punktā minētās izmaiņas. Reģionālās nozīmes maršrutos pārvadātājs minēto ierosinājumu var iesniegt arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo personas identifikācijas koplietošanas moduli.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

53. Pasūtītājs papildus sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam slēdz ar pārvadātāju vienošanos (kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa) par šo noteikumu 52.punktā minētajām izmaiņām, ja šo izmaiņu dēļ mainās maršruta shēma vai sabiedriskā transportlīdzekļa kustības saraksts. Mainot reisa izpildes dienu un neveicot izmaiņas citos sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumos, pasūtītājs sagatavo vienreizēju apliecinājumu.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; grozījums punktā stājas spēkā 05.07.2018., sk. 88. un  89. punktu)

54. Pasūtītājs sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības jauna maršruta vai reisa apkalpošanai var piedāvāt pārvadātājam, kuram attiecīgajā maršrutu tīklā piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus, ievērojot sabiedriskā transporta pakalpojumu nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumā noteikto kārtību.

55. Informāciju par izmaiņām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nosacījumos pārvadātājs 10 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā paziņo publiski, izvietojot informāciju:

55.1. autoostās, dzelzceļa stacijās, pieturās un plašsaziņas līdzekļos – par jauna maršruta vai reisa atklāšanu, maršrutā vai reisā izdarītajiem grozījumiem vai maršruta vai reisa slēgšanu;

55.2. autoostās, dzelzceļa stacijās un plašsaziņas līdzekļos – par šo noteikumu 52. punktā minētajām izmaiņām;

55.3. autoostās, dzelzceļa stacijās, pārvadātāja tīmekļvietnē un citos plašsaziņas līdzekļos – par sabiedriskā transporta braukšanas maksas (tarifu) izmaiņām.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161; MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 488)

IV. Sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījums

56. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

57. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

58. Valstspilsētas pašvaldība pēc tiesību piešķiršanas pārvadātājam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus nosūta Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma (līguma grozījumu) un tā pielikumu kopijas, kā arī šo noteikumu 61.punktā minēto apakšuzņēmuma līguma kopiju.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1512; MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

59. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

60. Pārvadātājs vismaz mēnesi iepriekš informē pasūtītāju par nodomu slēgt apakšuzņēmuma līgumu un apakšuzņēmējam apkalpošanai nododamo maršrutu skaitu.

61. Pārvadātāja un apakšuzņēmēja attiecības regulē apakšuzņēmuma līgums. Pārvadātājs apakšuzņēmuma līguma kopiju iesniedz pasūtītājam.

62. Pārvadātājs uzņemas risku un atbildību par apakšuzņēmēja darbu.

63. Autotransporta direkcija atbilstoši kompetencei var pieprasīt valstspilsētas pašvaldībai papildu informāciju par sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanu pilsētas nozīmes maršrutu tīklā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1512 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.02.2021. noteikumiem Nr. 100)

64. (Svītrots ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497)

V. Apliecinājums

65. Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesību piešķiršanu autobusu maršruta reisā un sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma noslēgšanu apliecina pasūtītāja tīmekļvietnē publicēta informācija par sagatavoto apliecinājumu vai pasūtītāja izsniegts apliecinājums.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

66. Reģionālās nozīmes maršrutu reisiem pasūtītājs apliecinājumus sagatavo, izmantojot sabiedriskā transporta pakalpojumu datubāzi un uzskaites sistēmu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

66.1 Informāciju par sagatavoto apliecinājumu pasūtītājs nosūta pārvadātājam uz sabiedriskā transporta pasūtījuma līgumā norādīto pārvadātāja e-pasta adresi. Reģionālās nozīmes maršrutos informāciju par pasūtītāja sagatavoto apliecinājumu ievieto pārvadātāja personalizētajā sadaļā Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums).

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

66.2 Ja pārvadātājam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, informāciju par sagatavoto apliecinājumu paziņo, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.03.2018., sk. 90. punktu)

67. Apliecinājumā norāda šādu informāciju:

67.1. apliecinājuma izsniedzējs;

67.2. apliecinājuma saņēmējs;

67.3. apliecinājuma sērija un numurs;

67.4. apliecinājuma derīguma termiņš;

67.5. maršruta nosaukums un numurs;

67.6. reisa numurs (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus);

67.7. reisā norīkotā sabiedriskā transportlīdzekļa atiešanas laiks no viena galapunkta un pienākšanas laiks otrā galapunktā (izņemot pilsētas nozīmes maršrutus);

67.8. nedēļas dienas, kad tiek veikts reiss;

67.9. atzīme par sezonalitāti;

67.10. pasūtījuma līguma numurs un apakšuzņēmuma līguma numurs, ja pārvadātājs ir noslēdzis apakšuzņēmuma līgumu;

67.11. cita informācija (ja nepieciešams).

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

68. Apliecinājumu sagatavo uz sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma termiņu. Šo noteikumu 52.punktā minētajā gadījumā apliecinājumu var izsniegt uz citu termiņu.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; grozījums punktā stājas spēkā 05.07.2018., sk. 88. un 89. punktu)

69. Pilsētas nozīmes maršrutos apliecinājumu var izsniegt maršrutam, un tas ir derīgs tikai kopā ar pasūtītāja apstiprinātu maršruta kustības sarakstu. Pilsētas nozīmes maršrutu reisiem pasūtītājs apliecinājumus var sagatavot elektroniski, informāciju par pasūtītāja sagatavoto apliecinājumu ievietojot pasūtītāja tīmekļvietnē.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

70. Šo noteikumu VI nodaļā minētajiem eksperimentālajiem pārvadājumiem apliecinājumu sagatavo, pamatojoties uz pasūtītāja un pārvadātāja noslēgto līgumu un tajā norādīto termiņu.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; grozījums punktā stājas spēkā 05.07.2018., sk. 88. un  89. punktu)

71.(Svītrots no 05.07.2018. ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; sk. 88. un 89. punktu)

72. (Svītrots no 05.07.2018. ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; sk. 88. un 89. punktu)

73. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

74. Apliecinājumu anulē, ja pasūtītājs veic grozījumus maršrutā vai reisā vai maršrutu vai reisu slēdz.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; grozījums punktā stājas spēkā 05.07.2018., sk. 88. un 89. punktu)

75. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

76. Pasūtītājam iesniegtais noslēgtais apakšuzņēmuma līgums ir pamats sagatavot apliecinājumu apakšuzņēmējam.

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497; grozījums punktā stājas spēkā 05.07.2018., sk. 88. un 89. punktu)

V1. Regulārie pārvadājumi pēc pieprasījuma

(Nodaļa MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

76.1 Regulāros pārvadājumus reģionālās nozīmes maršruta reisā vai reisa daļā var nodrošināt pēc pieprasījuma un izpildīt ar autobusu vai M1 kategorijas transportlīdzekli, ja:

76.1 1. reisā ir maza pasažieru plūsma, tas ir, reisā vai reisa daļā periodiski nav neviena pasažiera;

76.1 2. reisa vai reisa daļas ieņēmumi, tai skaitā ieņēmumi no biļešu pārdošanas un ieņēmumi, kas gūti, pārvadājot valsts noteiktās personas ar braukšanas maksas atvieglojumiem, nepārsniedz 15 % no sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas izmaksām.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

76.2 Regulāros pārvadājumus pēc pieprasījuma nodrošina kā reisa izpildi pēc pieprasījuma vai reisa daļas izpildi pēc pieprasījuma.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

76.3 Reisa un reisa daļas izpildi pēc pieprasījuma pārvadātājs nodrošina, ja 24 stundas pirms reisa izpildes ir saņemts brauciena pieteikums vai ja iepriekš ir rezervēta vai iegādāta biļete uz attiecīgo reisu vai reisa daļu.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

76.4 Pārvadātājs publisko informāciju par kārtību, kādā sniedz regulāro pārvadājumu pēc pieprasījuma, kā arī par izmaiņām tajā, tai skaitā brauciena pieteikšanas un iepriekšējas biļešu rezervēšanas un iegādes kārtību, ievērojot šo noteikumu 55. punktu. Informācijai par pārvadājuma izpildi pēc pieprasījuma un brauciena pieteikšanas kārtību ir jābūt pieejamai arī pieturās uz kustības sarakstu plāksnēm.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

76.5 Pārvadātājs nodrošina, ka pasažieris braucienu var pieteikt pa tālruni normālajā (vispārpieņemtajā) darba laikā, kā arī iegādājoties biļeti uz attiecīgo reisu.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2019. noteikumiem Nr. 161)

76.6 M1 kategorijas transportlīdzekli regulāros pārvadājumos pēc pieprasījuma izmanto atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumam.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

V2. Sabiedriskā transporta pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutos, kurus sniedz bez maksas

(Nodaļa MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.7 Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, ka sabiedriskā transporta pakalpojumi reģionālās nozīmes maršrutos (reisos) tiek sniegti bez maksas, ņemot vērā šādus kritēriju kvantitatīvos rādītājus:

76.71. apdzīvotības blīvums (iedzīvotāju skaits uz kvadrātkilometru) pagastā, kurā atrodas reģionālās nozīmes maršruta (reisa) galapunkts, ir mazāks par 4,5 iedzīvotājiem uz vienu kvadrātkilometru. Apļveida maršrutos tiek vērtēta pietura, kura atrodas pagastā ar zemāko apdzīvotības blīvumu;

76.7 2. ieņēmumi no pārdotajām biļetēm un nesaņemtie ieņēmumi no pasažieriem, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, kurus sedz valsts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā, reģionālās nozīmes maršrutā (reisā) nepārsniedz 15 %;

76.73. reisu skaits reģionālās nozīmes maršrutā (reisā) nepārsniedz sešus reisus dienā, un, ja šā maršruta reisi pārklājas ar citu maršrutu, kopējais šo maršrutu reisu skaits dienā nepārsniedz sešus reisus;

76.7 4. sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais valsts finansējuma apmērs ir vismaz 85 % no kopējām reģionālās nozīmes maršruta (reisa) izmaksām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.10.2022. noteikumiem Nr. 614)

76.8 Autotransporta direkcija, ņemot vērā šo noteikumu 76.7 punktā norādītos kritēriju kvantitatīvos rādītājus, līdz kalendāra gada 1. martam izvērtē esošos reģionālās nozīmes maršrutus (reisus), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus sniegs bez maksas.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.9 Ja ir izpildīti vismaz trīs šo noteikumu 76.7 punktā minētie kritēriju kvantitatīvie rādītāji, no kuriem viens ir šo noteikumu 76.71. apakšpunktā minētais rādītājs, Autotransporta direkcija līdz kalendāra gada 1. aprīlim iesniedz Sabiedriskā transporta padomei priekšlikumus par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi var tikt sniegti bez maksas.

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 614 redakcijā)

76.10 Sabiedriskā transporta padome uz diviem gadiem apstiprina reģionālās nozīmes maršrutus (reisus), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, ar nosacījumu, ka gada laikā tiek veikta šo maršrutu (reisu) pārvērtēšana atbilstoši šo noteikumu 76.16 punktam.

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 614 redakcijā)

76.11 Autotransporta direkcija datus par ieņēmumiem no pārdotajām biļetēm un nesaņemtajiem ieņēmumiem no pasažieriem, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, vērtē, ņemot vērā pārvadātāju iesniegtos un Autotransporta direkcijai pieejamos statistikas datus attiecīgajā kalendāra gadā.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.12 Autotransporta direkcija aprēķina reģionālās nozīmes maršruta (reisa) ieņēmumus, pieņemot, ka pasažieri, kuriem pienākas braukšanas maksas atvieglojumi, kurus sedz valsts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā, maksājuši pilnu biļetes cenu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.13 Autotransporta direkcija statistikas datus par iedzīvotāju skaitu pagastā iegūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes publicētās Fizisko personu reģistra informācijas par attiecīgo kalendāra gadu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.14 Autotransporta direkcija datus par pagasta platību iegūst no Valsts zemes dienesta publicētās informācijas par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību platībām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.15 Autotransporta direkcija informāciju par reģionālās nozīmes maršrutiem (reisiem), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi pasažieriem tiek sniegti bez maksas, publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv).

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

76.16 Sabiedriskā transporta padome ir tiesīga lemt par turpmāku sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutā (reisā) par maksu, ja ir izpildīts kāds no šādiem nosacījumiem:

76.161. vidējais pasažieru skaits maršrutā (reisā), kurā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, ir palielinājies par vairāk nekā pieciem pasažieriem;

76.162. tāda maršruta (reisa) rentabilitāte, kurā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, pārsniedz vidējo rentabilitāti citos reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos attiecīgajā plānošanas reģionā;

76.163. reisa posmā, kas pārklājas ar reisu, kurā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, ir konstatēts vidējais pasažieru skaita kritums par vairāk nekā pieciem pasažieriem;

76.164. valsts budžeta finansējums nav pietiekams tāda maršruta (reisa) nodrošināšanai, kurā sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 614 redakcijā)

VI. Eksperimentālie pārvadājumi

77. Lai noskaidrotu maršruta vai reisa nepieciešamības pamatotību un kontrolētu pasažieru plūsmu, pasūtītājs var atklāt eksperimentālu pārvadājumu jaunā maršrutā vai reisā. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, ka eksperimentālie pārvadājumi jaunā maršrutā, ievērojot šo noteikumu 76.71. un 76.73. apakšpunktā minētos kritēriju kvantitatīvos rādītājus, var tikt sniegti bez maksas.

(MK 04.10.2022. noteikumu Nr. 614 redakcijā)

78. Eksperimentālā pārvadājuma atklāšanu maršrutā vai reisā var ierosināt Sabiedriskā transporta padome, plānošanas reģions, pārvadātājs vai pasūtītājs.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

79. Autotransporta direkcija eksperimentālo pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā vai reisā atklāj pēc saskaņošanas ar Sabiedriskā transporta padomi. Autotransporta direkcija šo noteikumu 28.punktā minētos dokumentus iesniedz saskaņošanai Sabiedriskā transporta padomei.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1512 redakcijā)

80. Eksperimentālos pārvadājumus maršrutā vai reisā neiekļauj maršrutu tīklā. Informāciju par eksperimentāliem pārvadājumiem maršrutā vai reisā pasūtītājs ievada sabiedriskā transporta pakalpojumu datubāzē un uzskaites sistēmā.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.488)

81. Līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu attiecīgajā maršrutā vai reisā pasūtītājs slēdz ar pārvadātāju, kurš ieguvis sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas tiesības attiecīgajā maršrutu tīklā.

82. Starp pasūtītāju un pārvadātāju noslēgtā līguma par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu attiecīgajā maršrutā vai reisā termiņš nedrīkst būt īsāks par trim mēnešiem un ilgāks par sešiem mēnešiem kalendāra gada laikā.

83. Pārvadātājs līgumā par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu noteiktajā kārtībā sniedz pasūtītājam pārskatu par eksperimentāliem pārvadājumiem.

84. Pēc līguma par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu termiņa beigām pasūtītājs pieņem lēmumu par eksperimentālā maršruta vai reisa slēgšanu vai jauna maršruta vai reisa atklāšanu un veic attiecīgus grozījumus maršrutu tīklā. Reģionālās nozīmes maršrutos minēto lēmumu pieņem Sabiedriskā transporta padome.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

VII. Noslēguma jautājumi

85. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumus Nr.673 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 175.nr.).

86. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1512)

87. Līdz sabiedriskā transporta pakalpojumu datubāzes un uzskaites sistēmas izveidošanai pasūtītājs reģionālās nozīmes maršrutu reisu apliecinājumus sagatavo un informāciju par eksperimentāliem pārvadājumiem maršrutā vai reisā ievada vienotajā biļešu tirdzniecības sistēmā.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.488 redakcijā)

88. Apliecinājumus, kas izsniegti līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi šo noteikumu 53., 65., 66., 68., 70., 71., 72., 74. un 76. punktā par apliecinājumu sagatavošanas un publicēšanas kārtību, publicē pasūtītāja tīmekļvietnē divu mēnešu laikā no attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā; punkts stājas spēkā 05.07.2018., sk. 89. punktu)

89. Grozījumi šo noteikumu 53., 65., 66., 68., 70., 71., 72., 74., 76. punktā un šo noteikumu 88. punkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.36 panta otrajā daļā par administratīvās atbildības noteikšanu par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 05.07.2018.)

90. Šo noteikumu 66.2 punkts stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

91. Reģionālās nozīmes autobusu maršrutos iekļautajās pieturās esošo kustības sarakstu plākšņu pirmreizējo nomaiņu ar jaunām aktuālo kustības sarakstu plāksnēm Autotransporta direkcija nodrošina pakāpeniski līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 16.04.2019. noteikumu Nr. 161 redakcijā)

92. Autotransporta direkcija sākotnējos reģionālās nozīmes maršrutus (reisus), kuros sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, apstiprina līdz 2021. gada 1. septembrim.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

93. Lai 2021. un 2022. gadā noteiktu šo noteikumu 76.7 2. apakšpunktā minēto reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutu (reisu) kritērija kvantitatīvo rādītāju, Autotransporta direkcija ņem vērā datus par 2019. gadu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 488 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.634
Maršrutu tīklā ietverto maršrutu saraksts
 

(pasūtītāja nosaukums)

 

Nr.
p.k.

Maršruta kods

Maršruta nosaukums

Reisu skaits maršrutā

Plānotais vidējais nobraukums gadā (km)

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

  

 

 

  
 

  

  

  

Satiksmes ministrs K.Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 634

(Pielikums MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā

Autobusu kustības saraksts reģionālās nozīmes maršrutā Nr.

 

(maršruta nosaukums)
 

Nr. p. k.

Pieturas kods 

Pieturas nosaukums

Attālums no maršruta sākuma (km)

Attālums līdz nākamajai pieturai (km)

Braukšanas laiks līdz nākamajai pieturai (min)

Reiss

        
 Reisa izpildes dienas 
Reisa garums (km) 
Reisa izpildes laiks (stundas un minūtes) 
Braukšanas ilgums reisā (stundas un minūtes) 
Reisa satiksmes ātrums (km/h) 
Reisa vidējais tehniskais ātrums (km/h) 
Autovadītāju skaits reisā 
Piezīmes
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.634
Vilcienu kustības saraksts maršrutā _____________________
 Vilciena numurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasūtījuma izpildes dienas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Īpašas atzīmes par vilciena kursēšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vagonu skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tai skaitā vagoni ar numurētām vietām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.
p.k.

Stacijas
(pieturas punkta) nosaukums

Attālums no maršruta sākuma (km)

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

 
 
 
Satiksmes ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.634
Reģionālās nozīmes maršruta nepieciešamības pamatojums

(Pielikums svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 488)

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.634
__.ceturkšņa pārskats par pārvadājumiem _____________ pilsētā

(Pielikums svītrots ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 497)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 634Pieņemts: 13.07.2010.Stājas spēkā: 05.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 04.08.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
214393
{"selected":{"value":"08.10.2022","content":"<font class='s-1'>08.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.10.2022","iso_value":"2022\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2021","iso_value":"2021\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2021.-07.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-09.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2019","iso_value":"2019\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2018","iso_value":"2018\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2018.-18.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-04.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2017","iso_value":"2017\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2017.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2016","iso_value":"2016\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2016.-01.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.08.2014","iso_value":"2014\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2014.-07.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-26.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2010","iso_value":"2010\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.10.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"