Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.633

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.36 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
7.panta trešās daļas 2.punktu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību".

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpes un to noteikšanas kārtību. Noteikumu II1 nodaļa ir piemērojama Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku amatiem atbilstošo mēnešalgu grupu un tām atbilstošo mēnešalgu maksimālo apmēru noteikšanai."

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība".

4. Aizstāt 6.punktā vārdus "tiešās pārvaldes iestādēs" ar vārdiem "un pašvaldību institūcijās".

5. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 11., 12., 13., 14. un 15.punktā minētajos gadījumos amatpersonai (darbiniekam), kuras amats atbilst 14A, 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai, nosakot kvalifikācijas pakāpi, ja tā ir zemāka nekā attiecīgajai mēnešalgu grupai 2. vai 3.pielikumā noteiktā, pārbaudes laikā vai līdz amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtēšanai piešķir attiecīgajai mēnešalgu grupai noteikto zemāko kvalifikācijas pakāpi. Amatpersonai (darbiniekam) piešķirto kvalifikācijas pakāpi saglabā, ja pēc amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtēšanas atbilstoši 4.pielikumam noteiktā kvalifikācijas pakāpe ir zemāka nekā amatpersonai (darbiniekam) iepriekš piešķirtā kvalifikācijas pakāpe."

6. Izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. zemāks nekā iepriekšējā gadā, atbilstošo kvalifikācijas pakāpi piešķir saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu. Amatpersonai (darbiniekam), kuras amats atbilst 14A, 14., 15. vai 16.mēnešalgu grupai, piemēro šo noteikumu 13.1 punktā noteikto kārtību. Ja kvalifikācijas pakāpe tiek pazemināta, var pārskatīt mēnešalgu. Mēnešalgu pārskata, ja līdzšinējā mēnešalga pārsniedz attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei atbilstošās mēnešalgas maksimālo apmēru."

7. Papildināt noteikumus ar II 1 nodaļu šādā redakcijā:

"II 1. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļa minēto amatpersonu un darbinieku mēnešalgu grupas un tām atbilstošās maksimālās mēnešalgas

"20.1 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, ņemot vērā amata saimi un līmeni.

20.2 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem mēnešalgas maksimālo apmēru atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai nosaka saskaņā ar šo noteikumu 3.1 pielikumu.

20.3 Nosakot mēnešalgu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām amatpersonām un darbiniekiem, ņem vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu un tai atbilstošo mēnešalgas maksimālo apmēru."

8. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1651

Amatpersonu un darbinieku amatu saimēm (apakšsaimēm) un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas

Amatu saimes (apakšsaimes)

Mēnešalgu grupas un atbilstošie līmeņi

numurs

nosaukums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13A

13

14A

14

15

16

1

Administratīvā vadība

I

IIB

IIA

IVA1

IVB1

IVE

IIC

IVA2

IVB2

VA

III

IVB

IVC

VB

IVA

IVD

VI

2

Apgāde (iepirkšana)

I

II

III

IV

V

3

Apsaimniekošana

IA

IB

IIA

IIB

III

IV

V

4

Apsardze un uzraudzība

IA

IIA

III

IV

V

VI

IB

IIB

5.1

Ārstniecība: Ārstniecības pakalpojumi

IA

IE

III

IVA

V

VI

 

IIA

IB

IVB

IC

IIB

ID

5.2

Ārstniecība: Aprūpe

I

II

III

IV

V

VI

5.3

Ārstniecība: Farmācija

I

II

IIIA

IVA

IVB

IIIB

5.4

Ārstniecība: Neatliekamās medicīnas ārstniecības pakalpojumi

IA

IC

IIB

IIC

IIIB

IIIC

IVB

VIA

VIC

IIIA

 

IB

IIA

IVA

VB

VIB

VID

VA

6

Darba aizsardzība

I

II

III

IV

7

Diplomātiskā un konsulārā darbība

I

IIA

IIIC

IIIA

IVA

V

VI

IIB

IIIB

IVB

IVC

8

Dispečeru pakalpojumi

I

II

III

9

Dokumentu rediģēšana

IA

IB

II

III

IV

10

Ekspertīze

I

II

III

IV

V

11.1

Finanšu administrēšana: Finanšu tirgi/Finanšu resursu vadība

I

II

III

IV

11.2

Finanšu administrēšana: Kreditēšana

I

II

III

11.3

Finanšu administrēšana: Riska vadība (finanšu riski)

I

II

III

11.4

Finanšu administrēšana: Valsts budžeta norēķini

IA

IB

IIA

IIIB

IIIA

IVA

V

IIB

IVB

 

12.1

Finanšu analīze un vadība: Finanšu analīze un vadība iestādēs un/vai nozaru ministrijās

I

IIA

IIC

IIIA

IIIB

IVB

IIB

IVA

V

12.2

Finanšu analīze un vadība: Valsts fiskālās politikas plānošana un izpilde

I

II

III

IV

V

VI

13

Fiziskais un kvalificētais darbs

IA

IB

III

IV

V

VI

VII

II

14

Grāmatvedība

I

II

IIIA

IIIB

IV

VA

VB

15

Iekšējais audits

I

II

III

IV

V

16

Iestāžu drošība

IA

IIA

IIB

IB

17

Iestāžu procedūras

I

II

III

18.1

Informācijas apkopošana un analīze: Arhīvu pakalpojumi

I

II

III

IVA

IVB

18.2

Informācijas apkopošana un analīze: Bibliotēku pakalpojumi

I

II

III

IV

V

18.3

Informācijas apkopošana un analīze: Dokumentu pārvaldība

I

II

III

IVA

VA

IVB

VB

18.4

Informācijas apkopošana un analīze: Fondu glabāšana

I

II

III

18.5

Informācijas apkopošana un analīze: Muzeju pakalpojumi

I

II

III

IV

V

18.6

Informācijas apkopošana un analīze: Statistika

IA

IB

II

III

IV

V

19.1

Informācijas tehnoloģijas: Datorgrafika un WEB dizains

I

II

19.2

Informācijas tehnoloģijas: Datu atbalsts

I

II

19.3

Informācijas tehnoloģijas: Informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmas vadība

I

IIA

III

IV

V

IIB

19.4

Informācijas tehnoloģijas: Programmatūras attīstība

I

II

III

IV

V

19.5

Informācijas tehnoloģijas: Sistēmu administrēšana un uzturēšana

I

IIA

IIB

III

IV

19.6

Informācijas tehnoloģijas: Lietotāju atbalsts

I

II

III

20

Inženiertehniskie darbi

I

II

III

IV

V

VI

21

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

I

II

IIIA

IIIB

IV

VA

VB

VIA

VIB

VIC

VID

22.1

Jūras un gaisa transports: Transportlīdzekļu vadīšana

I

II

III

IV

V

22.2

Jūras un gaisa transports: Transportlīdzekļu tehniskā apkope

I

II

III

23

Klientu apkalpošana

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IV

V

24

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

I

II

III

IV

25

Konsultēšana

I

II

III

IV

26.1

Kontrole un uzraudzība: Iestāžu un amatpersonu kontrole

I

II

III

IV

V

VI

26.2

Kontrole un uzraudzība: Muita un muitas kontrole

I

II

III

IV

V

26.3

Kontrole un uzraudzība: Privātpersonu kontrole

I

II

III

IV

V

VIA

VIB

27

Kvalitātes vadība

I

II

III

28.1

Noziedzības novēršana un apkarošana: Izmeklēšana

I

II

III

IV

28.2

Noziedzības novēršana un apkarošana: Operatīvā darbība

I

II

IIIA

IIIB

IV

V

28.3

Noziedzības novēršana un apkarošana:

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

I

II

III

IV

28.4

Noziedzības novēršana un apkarošana: Policija

I

II

III

IV

V

29.1.

Pedagoģija: Valsts dibinātu augstskolu vadība

IA

IB

IC

IIB

IIC

IV

IIA

IIIA

IIIB

29.2

Pedagoģija: Izglītošana pirmskolas, vispārējās, profesionālās un interešu izglītības programmās

I

II

III

IV

29.3

Pedagoģija: Pedagoģijas metodikas vadība

IA

II

IIIA

IB

IIIB

29.4

Pedagoģija: Izglītības iestāžu vadība

I

IIA

IIIA

IV

IIB

IIIB

30

Personāla vadība

I

II

III

IVA

IVB

IVC

IVD

31

Laboratoriju un izpētes darbi

I

II

III

IV

32

Projektu vadība

I

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

IIC

 

IIID

33

Radošie darbi

I

II

III

IV

34

Restaurācijas darbi

I

II

III

IVA

IVB

34.1

Risku vadība (darbības riski)

I

II

III

35

Politikas ieviešana

I

II

III

IVA

IVB

V

36

Politikas plānošana

I

II

III

IV

V

VI

37

Tirgzinība

I

II

III

IV

V

VI

38

Sekretariāta funkcija

I

II

III

39

Sociālais darbs

I

II

III

IV

40

Starptautiskie sakari

I

II

III

IV

41

Transportlīdzekļa vadīšana

I

II

III

42.1

Tulkošana: Tulkošana rakstos

I

II

42.2

Tulkošana: Tulkošana mutvārdos

I

II

42.3

Tulkošana:
Tulkošana rakstos un mutvārdos

I

II

43

Ugunsdzēsība un glābšana

I

II

III

IV

V

VI

44

Ārvalstu finanšu instrumentu vadība

I

IIA

IIIA

IIIB

IVB

VI B

VIIC

IIB

IIIC

IVC

VIC

IIC

 

VIIA

IVA

VB

VC

VIIB

VA

VIA

45

Bāriņtiesas

I

II

III

46

Dzimtsarakstu pakalpojumi

I

II

47

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana

I

II

III

IV

48

Sporta organizēšana

I

II

III

49

Studentu apkalpošana

I

II

III

IV

V

50

Studiju procesa organizēšana

I

II

III

IV

V

VI

51

Teritorijas plānošana

I

II

III

IV

V

52.1

Tiesas un prokuratūra:

Tiesu darbinieki

I

IIIA

IVA

IIIC

IVC

IVD

VC

II

IIIB

IVB

VB

VA

52.2

Tiesas un prokuratūra: Satversmes tiesas darbinieki

IA

IB

II

IIIA

IIIB

IVB

IVA

52.3

Tiesas un prokuratūra:
Prokuratūras darbinieki (prokuroru palīgi)

IA

IB

IIB"

IIA

9. Papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1651

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmajā daļā minēto amatpersonu un darbinieku mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai

Mēnešalgu grupa

Mēnešalgas maksimālais apmērs (latos)

16

ne vairāk kā 1 715

15

ne vairāk kā 1 653

14

ne vairāk kā 1 591

13

ne vairāk kā 1 347

12

ne vairāk kā 1 157

11

ne vairāk kā 971

10

ne vairāk kā 825

9

ne vairāk kā 698

8

ne vairāk kā 614

7

ne vairāk kā 527

6

ne vairāk kā 467

5

ne vairāk kā 403

4

ne vairāk kā 358

3

ne vairāk kā 302

2

ne vairāk kā 266

1

ne vairāk kā 218"


Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 13.07.2010.Stājas spēkā: 21.07.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 20.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
213551
21.07.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)