Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.568

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 20.§)
Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (izņemot Drošības policiju) un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – iestāde) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, speciālās piemaksas, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.607)

2. Iestādes vadītājam mēnešalgu un speciālās piemaksas nosaka nozares ministrs. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošās izglītības iestādes direktoram mēnešalgu nosaka tās iestādes vadītājs, kuras padotībā ir attiecīgā izglītības iestāde. Pārējām amatpersonām mēnešalgu un speciālās piemaksas nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

3. Amatpersona nesaņem mēnešalgu un speciālās piemaksas par laiku, kurā tā bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata pienākumus.

4. Ja amatpersonai ir noteikts summētais dienesta pienākumu izpildes laiks, tā saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto mēnešalgu saņem arī tad, ja tā dienesta pienākumus pilda nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienās.

5. (Svītrots ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.810)

II. Mēnešalgas apmērs un tā noteikšanas kārtība

6. Amatpersonas mēnešalgu (1.pielikums), izņemot kadeta amatā ieceltas amatpersonas mēnešalgu, nosaka, ņemot vērā:

6.1. amatam noteikto amata kategoriju un amata līmeni (2.pielikums);

6.2. amatpersonas izdienu.

7. Ņemot vērā amata pienākumu specifiku un atbildības līmeni, amatpersonu amatus iedala 12 amatu kategorijās, kas sadalītas amatu līmeņos (A, B, C un D).

8. Konkrētu mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu kategorijām un amatu līmeņiem katram kalendāra gadam ar rīkojumu nosaka iestādes vadītājs, ņemot vērā arī attiecīgā amata pienākumu sarežģītību un noslogojumu.

9. Ja kadeta amatā ieceltā amatpersona pirms mācību uzsākšanas Iekšlietu ministrijas sistēmas vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes izglītības iestādē nav ieņēmusi citu amatpersonas amatu iestādē, tās amatam nosaka 1.amata kategoriju un mēnešalgu 433 euro apmērā.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr. 810 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1391; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 716; grozījums punktā par skaitļa un vārda "412,63 euro" aizstāšanu ar skaitli un vārdu "433 euro" stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

10. Amatpersonai, kura saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma pārejas noteikumu 1.punktu ieņem amatu Iekšlietu ministrijā un turpina dienestu amatpersonas statusā līdz atvaļināšanai no dienesta, mēnešalgu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu.

III. Speciālās piemaksas, to apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

11. Amatpersona saņem šādas speciālās piemaksas:

11.1. par speciālo dienesta pakāpi (3.pielikums);

11.2. par dienestu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kas saistīti ar dienesta specifiku (4.pielikums).

12. Šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minēto piemaksu piešķiršanas kritērijus un konkrētus piemaksu apmērus nosaka iestādes vadītājs.

13. Amatpersonai var piešķirt tikai vienu no šo noteikumu 4. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. vai 16. punktā minētajām piemaksām.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.174 redakcijā)

14. Šo noteikumu 4. pielikuma 17. punktā minēto piemaksu piešķir tikai tām amatpersonām, kuras ieguvušas augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, sakaru, elektronikas vai atbilstošā inženierzinātņu nozarē un kuras pilda amata pienākumus informācijas tehnoloģiju vai sakaru jomā, vai kuru dienesta pienākumu izpilde ir saistīta ar minētajās nozarēs iegūto zināšanu pielietojumu.

(MK 07.04.2015. noteikumu Nr.174 redakcijā)

15. Speciālās piemaksas amatpersonai izmaksā kopā ar mēnešalgu, izņemot gadījumu, ja to apmērs ir mainīgs un par to tiek pieņemts atsevišķs lēmums.

IV. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 07.02.2012. noteikumu Nr.101 redakcijā)

16. (Svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.607)

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

18. Šo noteikumu 2.pielikuma 1.1.27., 1.2.25. un 1.5.18.apakšpunkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.101 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.568
Amatpersonu mēnešalga (euro)

(Pielikums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 716 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

Amata kategorija Amata līmenis Izdiena
līdz
2 gadiem
2–5 gadi 5–8 gadi 8–12 gadi 12–16 gadi 16–20 gadi 20–25 gadi vairāk par 25 gadiem
min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks. min. maks.
2 A 528 652 548 655 552 659 555 662 559 666 562 669 565 672 574 681
3 A 551 712 554 715 558 719 561 722 565 726 568 729 571 732 579 740
4 A 568 729 571 732 575 736 578 739 582 743 585 746 588 749 596 757
  B 562 723 565 726 569 730 572 733 576 737 579 740 582 743 591 752
  C 557 718 559 720 564 725 567 727 571 732 574 735 576 737 585 746
5 A 591 786 594 789 598 793 601 796 605 800 608 803 611 806 619 814
  B 579 774 582 777 586 782 589 784 594 789 596 792 599 794 608 803
  C 574 769 576 772 581 776 584 779 588 783 591 786 594 789 602 797
6 A 636 820 639 823 640 827 645 831 648 834 652 838 655 841 665 851
7 A 656 866 659 868 663 873 668 877 670 880 675 884 677 887 687 897
  B 645 843 648 846 652 850 656 854 659 857 663 861 666 864 676 874
  C 642 826 645 829 649 833 653 837 656 840 660 844 663 847 673 857
8 A 685 900 687 902 693 908 697 912 702 917 705 920 710 925 717 932
  B 673 888 676 891 682 897 686 901 690 905 693 908 699 914 706 921
  C 668 877 670 880 676 885 680 890 685 894 687 897 693 902 700 910
9 A 719 1040 723 1044 727 1048 733 1054 737 1058 743 1064 746 1067 756 1077
  B 707 1028 712 1032 716 1037 722 1042 726 1047 732 1052 734 1055 744 1065
  C 702 1017 706 1021 710 1025 716 1031 720 1035 726 1041 729 1044 739 1054
  D 696 1005 700 1010 705 1014 710 1020 714 1024 720 1030 723 1032 733 1042
10 A 855 1074 860 1078 864 1082 870 1088 874 1092 880 1098 882 1101 892 1111
  B 798 1062 803 1067 807 1071 813 1077 817 1081 823 1087 825 1089 835 1099
  C 776 1051 780 1055 784 1060 790 1065 794 1069 800 1075 803 1078 813 1088
11 A 924 1381 928 1385 934 1391 938 1395 944 1401 949 1407 955 1412 962 1422
  B 889 1324 894 1328 899 1334 904 1338 909 1344 915 1350 921 1355 931 1365
  C 878 1267 882 1272 888 1277 892 1281 898 1287 904 1293 909 1299 919 1309
12 A 1706 2662 1710 2666 1716 2672 1720 2676 1726 2682 1732 2687 1738 2693 1747 2703
  B 1137 2093 1141 2097 1147 2102 1151 2107 1157 2112 1163 2118 1168 2124 1178 2134
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.568
Amatu kategorijas un amatu līmeņi

(Pielikums grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr. 607; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 101; MK 27.11.2012. noteikumiem Nr. 810; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr. 1391; MK 07.04.2015. noteikumiem Nr. 174; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 716)

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Amata kategorija

Amata līmenis

1. Valsts policija

1.1. Centrālais aparāts, Galvenā kriminālpolicijas pārvalde, Galvenā kārtības policijas pārvalde, Kriminālistikas pārvalde

1.1.1. Valsts policijas priekšnieks

12.

A

1.1.2. Valsts policijas priekšnieka vietnieks

12.

A

1.1.3. Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks

12.

B

1.1.4. Pārvaldes priekšnieks

12.

B

1.1.5. Galvenās policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks

12.

B

1.1.6. Sakaru virsnieks

11.

A

1.1.7. Valsts policijas priekšnieka palīgs

10.

A

1.1.7.1 Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks

10.

A

1.1.8. Biroja priekšnieks

11.

A

1.1.9. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

11.

A

1.1.10. Biroja priekšnieka vietnieks

11.

C

1.1.11. Nodaļas priekšnieks

11.

C

1.1.11.1 Operatīvais dežurants

11.

C

1.1.12. Nodaļas priekšnieka vietnieks

10.

A

1.1.13. Priekšnieka palīgs

9.

A

1.1.14. Vecākais eksperts

9.

A

1.1.15. Galvenais inspektors

10.

A

1.1.16. Vecākais inspektors

9.

A

1.1.17. Rotas komandieris

9.

A

1.1.18. Eksperts

9.

B

1.1.19. Inspektors

8.

A

1.1.20. Rotas komandiera vietnieks

8.

A

1.1.21. Vada komandieris

7.

A

1.1.22. Vada komandiera vietnieks

6.

A

1.1.23. Eksperta palīgs

5.

A

1.1.24. Jaunākais inspektors

5.

A

1.1.25. Nodaļas komandieris

4.

A

1.1.26. Kārtībnieks

3.

A

1.1.27.

(Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 18.punktu)

1.2. Rīgas reģiona pārvalde

1.2.1. Reģiona pārvaldes priekšnieks

12.

A

1.2.2. Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks

12.

B

1.2.3. Pārvaldes priekšnieks

11.

B

1.2.4. Reģiona pārvaldes priekšnieka palīgs

10.

A

1.2.5. Biroja priekšnieks

10.

B

1.2.6. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

10.

B

1.2.7. I kategorijas iecirkņa priekšnieks

10.

B

1.2.8. Bataljona komandieris

10.

B

1.2.9. II kategorijas iecirkņa priekšnieks

10.

C

1.2.10. Biroja priekšnieka vietnieks

10.

C

1.2.11. Nodaļas priekšnieks

10.

C

1.2.11.1 Operatīvais dežurants

10.

C

1.2.12. Priekšnieka palīgs

9.

A

1.2.13. III kategorijas iecirkņa priekšnieks

9.

A

1.2.14. Galvenais inspektors

9.

B

1.2.15. Nodaļas priekšnieka vietnieks

9.

B

1.2.16. Vecākais inspektors

9.

B

1.2.17. Rotas komandieris

9.

B

1.2.18. Bataljona komandiera vietnieks

9.

B

1.2.19. Inspektors

8.

B

1.2.20. Rotas komandiera vietnieks

8.

B

1.2.21. Vada komandieris

7.

A

1.2.22. Vada komandiera vietnieks

6.

A

1.2.23. Jaunākais inspektors

5.

A

1.2.24. Kārtībnieks

3.

A

1.2.25. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 18.punktu)

1.3. (Svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.607)

1.4. Valsts policijas koledža

1.4.1. Direktors

12.

B

1.4.2. Direktora vietnieks

11.

B

1.4.3. Katedras vadītājs

11.

B

1.4.3.1 Filiāles vadītājs

11.

B

1.4.4. Nodaļas vadītājs

10.

A

1.4.5. Docents

10.

B

1.4.6. Lektors

10.

B

1.4.7. Vecākais pasniedzējs

9.

A

1.4.8. Vecākais inspektors

9.

A

1.4.9. Direktora palīgs

9.

A

1.4.10. Asistents

9.

B

1.4.11. Pasniedzējs

8.

A

1.4.12. Inspektors

8.

A

1.4.13. Metodiķis

8.

A

1.4.14. Jaunākais inspektors

5.

A

1.4.15. Kārtībnieks

3.

A

1.5. Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales reģiona pārvalde

1.5.1. Reģiona pārvaldes priekšnieks

11.

A

1.5.2. Reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks

10.

A

1.5.3. Biroja priekšnieks

10.

B

1.5.4. I kategorijas iecirkņa priekšnieks

10.

B

1.5.5. II kategorijas iecirkņa priekšnieks

10.

C

1.5.6. Biroja priekšnieka vietnieks

10.

C

1.5.7. Nodaļas priekšnieks

10.

C

1.5.8. Priekšnieka palīgs

9.

A

1.5.9. III kategorijas iecirkņa priekšnieks

9.

A

1.5.10. Galvenais inspektors

9.

C

1.5.11. Nodaļas priekšnieka vietnieks

9.

C

1.5.11.1 Operatīvais dežurants

9.

C

1.5.12. Vecākais inspektors

9.

C

1.5.13. Rotas komandieris

9.

C

1.5.14. Inspektors

8.

C

1.5.15. Vada komandieris

7.

A

1.5.16. Jaunākais inspektors

5.

A

1.5.17. Kārtībnieks

3.

A

1.5.18. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 18.punktu)

2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

2.1. Centrālais aparāts, patstāvīgās struktūrvienības

2.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks

12.

A

2.1.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

12.

A

2.1.3. Pārvaldes priekšnieks

11.

A

2.1.4. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

11.

B

2.1.5. Nodaļas priekšnieks

11.

C

2.1.6. Operatīvais dežurants

10.

A

2.1.6.1 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka palīgs

10.

A

2.1.7. Sektora priekšnieks

10.

A

2.1.8. Sakaru punkta priekšnieks

10.

A

2.1.9. Vecākais inspektors

10.

C

2.1.9.1 Zvanu centra priekšnieks

9.

D

2.1.10. Inspektors dežurants

9.

D

2.1.11. Jaunākais inspektors

6.

A

2.1.12. Tehniķis

5.

A

2.1.13. Dispečers

5.

A

2.2. Rīgas reģiona pārvalde

2.2.1. Pārvaldes priekšnieks

11.

A

2.2.2. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

11.

B

2.2.3. Operatīvais dežurants

10.

B

2.2.4. Sektora priekšnieks

9.

A

2.2.5. Daļas komandieris

9.

A

2.2.6. Vecākais inspektors

9.

A

2.2.7. Vecākais inspektors (posteņa komandieris)

9.

A

2.2.8. Operatīvā dežuranta vietnieks

9.

B

2.2.9. Inspektors

9.

D

2.2.10. Inspektors dežurants (vada komandieris)

8.

A

2.2.11. Posteņa komandieris

8.

A

2.2.12. Vada komandieris

8.

C

2.2.13. Daļas komandiera palīgs

6.

A

2.2.14. Vada komandiera vietnieks

6.

A

2.2.14.1 Instruktors

5.

C

2.2.15. Nodaļas komandieris

5.

C

2.2.16. Nodaļas komandieris (autovadītājs)

5.

C

2.2.17. Dispečers

4.

C

2.2.18. Ugunsdzēsējs glābējs

3.

A

2.2.19. Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs)

3.

A

2.2.20. Ugunsdzēsēja glābēja palīgs

2.

A

2.3. Teritoriālās struktūrvienības, Tehniskā dienesta brigāde

2.3.1. Brigādes komandieris

11.

A

2.3.2. Brigādes komandiera vietnieks

10.

A

2.3.2.1 Operatīvais dežurants

10.

B

2.3.3. Daļas komandieris

9.

A

2.3.3.1 Sektora priekšnieks

9.

A

2.3.4. Vecākais inspektors

9.

A

2.3.5. Vecākais inspektors (posteņa komandieris)

9.

B

2.3.6.

(Svītrots ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.810)

2.3.7. Posteņa komandieris

8.

A

2.3.8. Inspektors

8.

A

2.3.9. Inspektors dežurants (vada komandieris)

8.

B

2.3.10. Vada komandieris

7.

A

2.3.11. Jaunākais inspektors

5.

A

2.3.12. Brigādes komandiera palīgs

5.

A

2.3.13. Daļas komandiera palīgs

5.

A

2.3.14. Vada komandiera vietnieks

5.

A

2.3.15. Vecākais instruktors (autovadītājs)

5.

A

2.3.16. Instruktors

5.

C

2.3.17. Instruktors (autovadītājs)

5.

C

2.3.18. Tehniķis

5.

C

2.3.19. Nodaļas komandieris

4.

A

2.3.20. Nodaļas komandieris (autovadītājs)

4.

A

2.3.21. Dispečers

4.

C

2.3.22. Ugunsdzēsējs glābējs

3.

A

2.3.23. Ugunsdzēsējs glābējs (autovadītājs)

3.

A

2.3.24. Ugunsdzēsēja glābēja palīgs

2.

A

2.4. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2.4.1. Direktors

12.

B

2.4.2. Direktora vietnieks

11.

B

2.4.3. Katedras vadītājs

11.

B

2.4.4 Nodaļas priekšnieks

11.

C

2.4.5. Docents

10.

B

2.4.6. Lektors

10.

B

2.4.7. Vecākais inspektors

9.

A

2.4.8. Sektora priekšnieks

9.

A

2.4.9. Asistents

9.

B

2.4.10. Vecākais instruktors

5.

A

2.4.11. Vecākais instruktors (autovadītājs)

5.

A

2.4.12. Instruktors (autovadītājs)

5.

C

3. Valsts robežsardze

3.1. Centrālais aparāts

3.1.1. Valsts robežsardzes priekšnieks

12.

A

3.1.2. Galvenās pārvaldes priekšnieks

12.

A

3.1.3. Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks

11.

A

3.1.4. Sakaru virsnieks

11.

A

3.1.5. Pārvaldes priekšnieks

11.

A

3.1.6. Valsts robežas pilnvarotais

11.

A

3.1.7. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

11.

B

3.1.7.1 Centra priekšnieks

10.

A

3.1.8. Dienesta priekšnieks

10.

A

3.1.8.1 Centra priekšnieka vietnieks

10.

B

3.1.9. Nodaļas priekšnieks

10.

B

3.1.10. Dienesta priekšnieka vietnieks

9.

A

3.1.11. Galvenais inspektors

9.

A

3.1.12. Valsts robežsardzes priekšnieka palīgs

9.

A

3.1.13. Vecākais inspektors

8.

A

3.1.14. Sakaru virsnieks (eksperts)

8.

A

3.1.15. Inspektors

5.

A

3.2. Rīgas pārvalde

3.2.1. Pārvaldes priekšnieks

11.

A

3.2.2. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

10.

B

3.2.3. Dienesta priekšnieks

10.

B

3.2.4. I kategorijas dienesta priekšnieks

10.

B

3.2.5. Centra priekšnieks

10.

B

3.2.6. I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

10.

B

3.2.6.1 Dienesta priekšnieka vietnieks

9.

B

3.2.7. I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks

9.

B

3.2.8. I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

9.

B

3.2.9. II kategorijas dienesta priekšnieks

9.

B

3.2.10. Patvēruma meklētāju nodaļas priekšnieks

9.

B

3.2.11. II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

9.

B

3.2.12. I kategorijas nodaļas priekšnieks

9.

B

3.2.13. II kategorijas nodaļas priekšnieks

8.

B

3.2.14. II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

8.

B

3.2.15. II kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks

8.

B

3.2.16. Nodaļas priekšnieks

8.

B

3.2.17. Galvenais inspektors

8.

B

3.2.18. Eksperts

8.

B

3.2.19. Vecākais inspektors

7.

B

3.2.20. Inspektors

5.

B

3.2.21. Jaunākais inspektors

4.

B

3.2.22. Inspektora palīgs

2.

A

3.3. Teritoriālās pārvaldes

3.3.1. Pārvaldes priekšnieks

11.

B

3.3.2. Aviācijas inženiertehniskā dienesta priekšnieks

11.

C

3.3.3. Aviācijas dienesta priekšnieks

11.

C

3.3.4. Helikopteru posma komandieris

11.

C

3.3.5. Helikoptera pilots

11.

C

3.3.6. Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (avioniķis)

11.

C

3.3.7. Gaisa kuģa tehniskās apkopes inženieris (mehāniķis)

11.

C

3.3.8. Lidojumu inženieris

11.

C

3.3.9. Gaisa kuģa tehniskās apkopes mehāniķis

10.

A

3.3.10. Helikoptera jaunākais pilots

10.

A

3.3.11. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

10.

C

3.3.12. Dienesta priekšnieks

10.

C

3.3.13. Centra priekšnieks

10.

C

3.3.14. I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

10.

C

3.3.15. I kategorijas dienesta priekšnieks

10.

C

3.3.16. Kuģa kapteinis

9.

A

3.3.17. Apskates un kontroles nodaļas priekšnieks

9.

A

3.3.18. Robežapsardzības nodaļas priekšnieks

9.

C

3.3.19. Personāla vadības nodaļas priekšnieks

9.

C

3.3.20. Dienesta priekšnieka vietnieks

9.

C

3.3.20.1 Centra priekšnieka vietnieks

9.

C

3.3.21. Kontaktpunkta priekšnieks

9.

C

3.3.22. I kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

9.

C

3.3.23. I kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks

9.

C

3.3.24. II kategorijas dienesta priekšnieks

9.

C

3.3.25. II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieks

9.

C

3.3.26. Imigrācijas nodaļas priekšnieks

9.

C

3.3.27. I kategorijas nodaļas priekšnieks

9.

C

3.3.28. Kuģa galvenais elektromehāniķis

8.

A

3.3.29. Kuģa stūrmanis

8.

A

3.3.30. II kategorijas nodaļas priekšnieks

8.

C

3.3.31. II kategorijas dienesta priekšnieka vietnieks

8.

C

3.3.32. Robežapsardzības nodaļas priekšnieka vietnieks

8.

C

3.3.33. II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka vietnieks

8.

C

3.3.34. Nodaļas priekšnieks

8.

C

3.3.35. Galvenais inspektors

8.

C

3.3.36. Eksperts

8.

C

3.3.37. Kuģa klāja virsnieks

7.

A

3.3.38. Apskates un kontroles nodaļas vecākais inspektors

7.

A

3.3.39. Vecākais inspektors

7.

C

3.3.40. Kutera kapteinis

5.

A

3.3.41. Apskates un kontroles nodaļas inspektors

5.

A

3.3.42. Deltaplāna lidotājs

5.

A

3.3.43. Kuģa elektromehāniķis

5.

A

3.3.44. Inspektors

5.

C

3.3.45. Kutera elektromehāniķis

4.

A

3.3.46. Kuģa bocmanis

4.

A

3.3.47. Jaunākais inspektors

4.

C

3.3.48. Kuģa signalizētājs

3.

A

3.3.49. Kuģa stūresvīrs

3.

A

3.3.50. Inspektora palīgs

2.

A

3.4. Valsts robežsardzes koledža

3.4.1. Direktors

12.

B

3.4.2. Direktora vietnieks

11.

B

3.4.3. Skolas priekšnieks

11.

B

3.4.4. Katedras vadītājs

11.

B

3.4.5. Kinoloģijas dienesta priekšnieks

11.

C

3.4.6. Nodaļas vadītājs

10.

B

3.4.7. Dienesta priekšnieks

10.

B

3.4.8. Docents

10.

B

3.4.9. Lektors

10.

B

3.4.10. Kinoloģijas centra priekšnieks

10.

C

3.4.11. Nodaļas priekšnieks

9.

B

3.4.12. Vecākais pasniedzējs

9.

A

3.4.13. Centra priekšnieks

9.

B

3.4.14. Galvenais inspektors

9.

B

3.4.15. Rotas komandieris

9.

B

3.4.16. Asistents

9.

B

3.4.16.1 Pasniedzējs

8.

A

3.4.17. Vecākais inspektors

8.

B

3.4.18. Direktora palīgs

8.

B

3.4.19. Inspektors

5.

B

3.4.20. Vecākais instruktors

5.

B

3.4.21. Instruktors

4.

B

3.4.22. Jaunākais inspektors

4.

B

3.4.23. Inspektora palīgs

2.

A

4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

4.1. Iestādes priekšnieks

12.

B

4.2. Iestādes priekšnieka vietnieks

11.

B

4.3. Nodaļas priekšnieks

10.

B

4.4. Nodaļas priekšnieka vietnieks

9.

A

4.5. Sektora priekšnieks

9.

B

4.6. Vecākais inspektors

9.

B

4.7. Galvenais inženieris

9.

B

4.8. Inspektors

8.

A

4.9. Inženieris

8.

A

4.10. Inspektora palīgs

4.

A

4.1 Iekšējās drošības birojs

4.1 1.

Biroja priekšnieks 12. A

4.1 2.

Biroja priekšnieka vietnieks 12. B

4.1 3.

Nodaļas priekšnieks 11. A

4.1 4.

Galvenais inspektors 10. A

4.1 5.

Vecākais inspektors 10. B

4.1 6.

Inspektors 9. A

5. Ieslodzījuma vietu pārvalde

5.1. Centrālais aparāts

5.1.1. Pārvaldes priekšnieks

12.

A

5.1.2. Pārvaldes priekšnieka vietnieks

12.

A

5.1.3. Dienesta priekšnieks

12.

B

5.1.4. Daļas priekšnieks

11.

B

5.1.5. Pārvaldes priekšnieka palīgs

10.

B

5.1.6. Galvenais inspektors

10.

C

5.1.7. Daļas priekšnieka vietnieks

10.

C

5.1.8. Vecākais inspektors

9.

B

5.1.9. Inspektors

8.

A

5.1.10. Jaunākais inspektors

5.

A

5.2. Mācību centrs

5.2.1. Mācību centra priekšnieks

11.

B

5.2.1.1

Mācību centra priekšnieka vietnieks

10.

B

5.2.2. Galvenais inspektors

10.

C

5.2.3. Vecākais pasniedzējs

9.

C

5.2.4. Pasniedzējs

8.

B

5.2.5. Inspektors

7.

B

5.2.1 Atkarīgo centrs

5.2.1 1.

Atkarīgo centra priekšnieks

10.

A

5.2.1 2.

Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks

10.

C

5.2.1 3.

Galvenais inspektors

9.

C

5.2.1 4.

Vecākais inspektors

8.

A

5.3. Ieslodzījuma vietas

5.3.1. Ieslodzījuma vietas priekšnieks:
5.3.1.1. atklātos cietumos

11.

B

5.3.1.2. pārējos cietumos

11.

A

5.3.2. Ieslodzījuma vietas priekšnieka vietnieks:
5.3.2.1. atklātos cietumos

10.

B

5.3.2.2. pārējos cietumos

10.

A

5.3.3. Cietuma slimnīcas priekšnieks

10.

A

5.3.4. Cietuma slimnīcas priekšnieka vietnieks

10.

B

5.3.5. Ieslodzījuma vietas priekšnieka dežurējošais palīgs:
5.3.5.1. atklātos cietumos

9.

D

5.3.5.2. pārējos cietumos

9.

C

5.3.6. Daļas priekšnieks:
5.3.6.1. atklātos cietumos

9.

C

5.3.6.2. pārējos cietumos

9.

B

5.3.7. Daļas priekšnieka vietnieks:
5.3.7.1. atklātos cietumos

9.

D

5.3.7.2. pārējos cietumos

9.

C

5.3.8. Galvenais inspektors:
5.3.8.1. atklātos cietumos

9

D

5.3.8.2. pārējos cietumos

9

C

5.3.9. Vecākais inspektors:
5.3.9.1. atklātos cietumos

8.

B

5.3.9.2. pārējos cietumos

8.

A

5.3.10. Vienības priekšnieks:
5.3.10.1. atklātos cietumos

8.

B

5.3.10.2. pārējos cietumos

8.

A

5.3.11. Inspektors:
5.3.11.1. atklātos cietumos

7.

B

5.3.11.2. pārējos cietumos

7.

A

5.3.12. Jaunākais inspektors

5.

A

5.3.13. Vecākais apsargs

4.

A

5.3.14. Vecākais uzraugs

4.

A

5.3.15. Apsargs

3.

A

5.3.16. Uzraugs

3.

A

6. (Svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.607)
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.568
Piemaksa par speciālo dienesta pakāpi

(Pielikums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 716 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

Nr.
p. k.
Speciālā dienesta pakāpe Piemaksas apmērs mēnesī (euro)
1. Augstākie virsnieki
1.1. Ģenerālis 170
2. Vecākie virsnieki
2.1. Pulkvedis 135
2.2. Pulkvežleitnants 120
2.3. Majors 106
3. Jaunākie virsnieki
3.1. Kapteinis 78
3.2. Virsleitnants 71
3.3. Leitnants 64
4. Instruktori
4.1. Virsniekvietnieks 43
4.2. Virsseržants 36
4.3. Seržants 28
4.4. Kaprālis 21
4.5. Ierindnieks 14
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.568
Piemaksas par dienestu, kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kas saistīti ar dienesta specifiku

(Pielikums MK 03.12.2013. noteikumu Nr. 1391 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.04.2015. noteikumiem Nr. 174; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 716; pielikuma 20. punkts stājas spēkā 01.01.2016., sk. grozījumu 2. punktu)

1.

Par tiešu organizētās noziedzības apkarošanu, kā arī apkarošanas vadību līdz 400 euro

2.

Par tiešu smago noziegumu apkarošanu, kā arī apkarošanas vadību līdz 285 euro

3.

Par iekšējās kontroles un uzraudzības funkciju izpildi, kā arī pārbaužu veikšanu korupcijas apkarošanas jomā līdz 356 euro

4.

Par tiešu piedalīšanos ugunsgrēku dzēšanā un avāriju seku likvidēšanā, kā arī šo darbu vadību līdz 214 euro

5.

Par tiešu robežkontroli, kā arī tās vadību, kā arī tiešu ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un izceļošanas nosacījumu izpildes kontroli līdz 214 euro

6.

Iekšējās drošības biroja, Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām, kuras apsargā un pavada apsardzes uzraudzībā aizturētos, notiesātos vai apcietinātos līdz 72 euro

7.

Amatpersonām, kuras veic izmeklēšanu pirmstiesas procesā līdz 143 euro

8.

Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonām, kas operatīvi veic speciālus uzdevumus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā 29 euro

9.

Valsts policijas amatpersonām, kuras apsargā vēstniecības un speciālos objektus 29 euro

10.

Valsts policijas amatpersonām, kuras tieši veic, organizē vai vada speciālus pasākumus tiesībpārkāpumu novēršanā un atklāšanā 29 euro

11.

Valsts policijas amatpersonām, kuras pilda dienesta pienākumus speciālo uzdevumu bataljonā līdz 143 euro

12.

Par dienesta pienākumu pildīšanu uz kuģa līdz 214 euro

13.

Par dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa līdz 427 euro

14.

Par darbu ar ieslodzītajiem Latvijas Cietumu slimnīcā līdz 228 euro

15.

Par darbu ar ieslodzītajiem, kuri notiesāti ar brīvības atņemšanu uz mūžu līdz 228 euro

16.

Par apcietinājuma kā drošības līdzekļa vai brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanu līdz 214 euro

17.

Amatpersonām, kuras pilda ar informācijas tehnoloģiju un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus līdz 20 % no mēnešalgas

18.

Par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni līdz 20 % no mēnešalgas

19.

Par smago un sevišķi smago noziegumu apkarošanu, kuri apdraud valsts ekonomiskās sistēmas stabilitāti un tautsaimniecības intereses, un kibernoziegumu apkarošanu, kā arī apkarošanas vadību līdz 400 euro

20.

Amatpersonām, kuras veic zemūdens darbus līdz 72 euro
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 568Pieņemts: 21.06.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Zaudē spēku: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212444
{"selected":{"value":"01.01.2016","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2015","iso_value":"2015\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2015","iso_value":"2015\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2015.-17.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2013","iso_value":"2013\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-13.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.02.2012","iso_value":"2012\/02\/10","content":"<font class='s-1'>10.02.2012.-04.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.08.2011","iso_value":"2011\/08\/11","content":"<font class='s-1'>11.08.2011.-09.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-10.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2010","iso_value":"2010\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)