Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām"

Izdarīt likumā "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 18.nr.; 1998, 21.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2009, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.pantu ar 2.1, 2.2 un 2.3 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja par šā panta otrajā daļā minēto aģitāciju ir saņemta samaksa un apmaksātājs pretēji šā likuma noteikumiem nav norādīts, tā uzskatāma par slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju. Par samaksu šā likuma izpratnē uzskatāma jebkāda atlīdzība, tai skaitā jebkuri mantiski labumi, pakalpojumi, tiesību nodošana, atbrīvošana no pienākuma, atteikšanās no kādas tiesības par labu citai personai u.c.

(22) Slēptā priekšvēlēšanu aģitācija ir aizliegta.

(23) Slēptajai priekšvēlēšanu aģitācijai iztērētie līdzekļi tiek ieskaitīti attiecīgās politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētās personas priekšvēlēšanu izdevumos."

2. 7.pantā:

papildināt pirmās daļas trešo teikumu un 2.1 daļas pirmo teikumu pēc vārda "izcenojumus" ar vārdiem "visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam";

papildināt pantu ar 2.4 daļu šādā redakcijā:

"(24) Ja raidorganizācija atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījusi Nacionālajai radio un televīzijas padomei priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus, šai raidorganizācijai priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus."

3. 13.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vēlēšanu dienā, kā arī 60 dienas pirms vēlēšanu dienas raidorganizācijām aizliegts izplatīt tādu personu vadītus raidījumus, gatavotus komentārus, intervijas un reportāžas, kuras ir pieteiktas par deputātu kandidātiem vai pirms vēlēšanām ir publiski paziņojušas par savu līdzdalību kādas politiskās organizācijas vai politisko organizāciju apvienības darbībā.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā minētās personas var norīkot veikt pienākumus, kas nav saistīti ar tiešu piedalīšanos raidorganizāciju izplatītajās programmās."

4. Aizstāt 14.pantā vārdus un skaitli "Vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā" ar vārdiem un skaitļiem "Saeimas vēlēšanu dienā līdz pulksten 8 vakarā un Eiropas Parlamenta vispārējā vēlēšanu dienā līdz pulksten 10 vakarā".

5. 22.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Politiskajai organizācijai, politisko organizāciju apvienībai, deputātu kandidātiem un viņu pilnvarotajām personām ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās vietās izvietot aģitācijas materiālus, ierīkot stendus un galdus, kā arī uzstādīt pārvietojamas nojumes, kas nepārsniedz pašvaldības noteiktos izmērus, brīdinot par to visu attiecīgo pašvaldību vismaz trīs dienas iepriekš.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Vēlēšanu sarakstu iesniedzēji un to pilnvarotās personas" ar vārdiem "Politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības, deputātu kandidāti un viņu pilnvarotās personas priekšvēlēšanu periodā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad priekšvēlēšanu aģitācija tiek veikta svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumu ietvaros. Šajā gadījumā jautājumus, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu saskaņošanu un norisi, noteic Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums."

6. 25.pantā:

papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārda "izcenojumus" ar vārdiem "visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja preses izdevums atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus, šim preses izdevumam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus."

7. Papildināt V nodaļu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. (1) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona, kas vienojusies ar kādu personu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanu internetā par samaksu (izņemot politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības un deputāta kandidāta mājaslapu), telpās un publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma piederības vai par pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošanu, lai nosūtītu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norāda:

1) līguma datumu un numuru;

2) ziņas par līgumslēdzējām pusēm;

3) priekšvēlēšanu izdevumu veidu:

a) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana internetā par samaksu (izņemot politiskās organizācijas, politisko organizāciju apvienības un deputāta kandidāta mājaslapu),

b) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana telpās un publiskās vietās neatkarīgi no īpašuma piederības,

c) pasta (arī elektroniskā pasta) pakalpojumu izmantošana;

4) katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas vai nosūtīšanas datumu un apjomu;

5) līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli);

6) piemērotās atlaides un to pamatojumu, kā arī līgumsummu (ar pievienotās vērtības nodokli), kāda būtu bijusi gadījumā, ja atlaides netiktu piemērotas;

7) līgumsummas samaksas kārtību un termiņu;

8) citu informāciju, ko politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona uzskata par būtisku.

(3) Politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc labdarības pasākumu finansēšanas, sponsorēšanas, pabalstu un dāvinājumu (ziedojumu) veikšanas nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam paziņojumu par veikto priekšvēlēšanu izdevumu izmantošanu, kurā norāda katra pasākuma datumu, vietu un izdevumu apmēru vai izmaksātā pabalsta un dāvinājuma (ziedojuma) apmēru, datumu un saņēmēju."

8. 30.pantā:

papildināt pirmās un otrās daļas pirmo teikumu pēc vārda "izcenojumus" ar vārdiem "visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Ja raidorganizācija atbilstoši šā panta pirmās daļas noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījusi Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai preses izdevums atbilstoši šā panta otrās daļas noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos nav nosūtījis Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus (priekšvēlēšanu aģitācijas raidlaika izcenojumus), šai raidorganizācijai vai preses izdevumam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus."

9. Papildināt 35.pantu pēc vārda "izdevumos" ar vārdu "internetā".

10. Papildināt likumu ar 36.pantu šādā redakcijā:

"36.pants. (1) Reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, vismaz 150 dienas pirms vēlēšanām nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam tā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam, kuru iesniedz politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts, kā arī šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona. Šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā reklāmas pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumus nosūta Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ne vēlāk kā triju darbdienu laikā no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs minēto informāciju nekavējoties publisko savā mājaslapā internetā.

(2) Aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus par augstāku vai zemāku cenu, nekā tas norādīts šā panta pirmajā daļā minētajos izcenojumos. Šie izcenojumi pēc to publiskošanas nav grozāmi.

(3) Ja atbilstoši šā panta noteikumiem un tajā paredzētajos termiņos Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam nav nosūtīti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanas izcenojumi, attiecīgajam reklāmas pakalpojumu sniedzējam priekšvēlēšanu aģitācijas periodā ir aizliegts izvietot par samaksu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā.

(4) Izvietojot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, katra priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros norāda, kura politiskā organizācija, politisko organizāciju apvienība, deputāta kandidāts vai šā likuma 28.panta pirmajā daļā minētā persona šo priekšvēlēšanu aģitāciju ir apmaksājusi."

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Attiecībā uz 2010.gadā paredzētajām Saeimas vēlēšanām šā likuma 7.panta pirmajā un 2.1 daļā, 25.panta otrajā daļā, 30.panta pirmajā un otrajā daļā un 36.panta pirmajā daļā minētās prasības uzskatāmas par izpildītām, ja attiecīgos priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus visam priekšvēlēšanu aģitācijas periodam raidorganizācijas, preses izdevumi un tādi reklāmas pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā par samaksu izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus internetā, ir nosūtījuši publiskošanai attiecīgi Nacionālajai radio un televīzijas padomei vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vismaz 100 dienas pirms minēto vēlēšanu dienas."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 9.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 20.05.2010.Stājas spēkā: 10.06.2010.Zaudē spēku: 01.01.2013.Tēma:  Saeima; Vēlēšanas; Mediji, reklāmaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 09.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
211491
10.06.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva