Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.437

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57.nr.; 2009, 57., 133.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto atbalsta pretendents, ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības produktus. Pasākumā finansētā projekta paredzētais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā vai atbilst šādiem Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 1.pielikumu, - 1518, 1704, 1805, 1806, 1901-1905, 2103, 2104, 2105, 2203, 2922."

2. Izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. kas apliecina uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos tā īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmā naudas atlikums katra mēneša beigās ir pozitīvs. Gadā pēc projekta īstenošanas salīdzinājumā ar projekta iesnieguma iesniegšanas gadu ienākumi no lauksaimniecības produkcijas pārstrādes palielinās vismaz par 3 % vai izdevumi samazinās par 3 %. Projekta iesniegumam pievienotais pārskats par naudas plūsmu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju ieviest projektu un sasniegt mērķi."

3. Aizstāt 12.1.apakšpunktā skaitli un simbolu "40 %" ar skaitli un simbolu "50 %" .

4. Izteikt 12.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.1 šo noteikumu 12.1.apakšpunktā noteikto atbalsta intensitāti piemēro arī projektiem, kuri iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājuma pieprasījums, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā;".

5. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Laikposmā no 2008.gada līdz 2013.gadam (turpmāk - programmēšanas periods) projektu skaits vienam atbalsta pretendentam nav ierobežots, taču kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

13.1. EUR 7 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai gaļas, piena un graudu sektora pārstrādes uzņēmumā;

13.2. EUR 3 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai piena un gaļas sektora jaunā pārstrādes uzņēmumā un augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā;

13.3. EUR 1 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai pārējo lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā;

13.4. EUR 3 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai tādu II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

13.5. EUR 150 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai pārstrādes uzņēmumā, kurā notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos."

6. Papildināt noteikumus ar 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Šo noteikumu 13.punktā minētās kopējās attiecināmās izmaksas gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā nav summējamas."

7. Papildināt III nodaļu ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Par šajos noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu projektos, kuru paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot Padomes Regulas Nr. 1698/2005 pielikumā noteikto atbalsta intensitāti.

14.2 Šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu projektos, kuru paredzamais gala produkts nav minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievērojot, ka piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem. Atbalsta saņēmēji, kuri saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, šo noteikumu ietvaros pieļaujamo atbalsta apmēru samazina par 20 %, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus no riska kapitāla piešķiršanas dienas."

8. Aizstāt 16.punkta pirmajā un otrajā teikumā skaitli "300 000" ar skaitli "702 000".

9. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 17., 18. un 21.punktā minēto attiecināmo izmaksu noteikšanai var izmantot arī saistīto uzņēmumu pārskata gadā pārstrādāto pamatizejvielu apjomu vai tā daļu."

10. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Attiecināmās izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar šo noteikumu 17., 18. un 21.punktu, palielina divas reizes:

22.1. ja pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar citu pārstrādes uzņēmumu;

22.2. ja pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir nodibinājis komercsabiedrību, kas nodarbojas ar pamatizejvielas ražošanu, vai ir nopircis vai izveidojis pamatizejvielas ražošanas vienību, ja nodibinātajā komercsabiedrībā, nopirktajā vai izveidotajā pamatizejvielas ražošanas vienībā saražotā pamatizejviela ir vismaz 10 % no pārstrādes uzņēmumā kopā pārstrādātās pamatizejvielas apjoma pārskata gadā;

22.3. ja pārstrādes uzņēmumu pēc 2006.gada 1.janvāra ir nopircis (vismaz 51 % kapitāldaļu vai akciju) kooperatīvs vai pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar kooperatīvu."

11. Aizstāt 24.punkta pirmajā un otrajā teikumā skaitli "300 000" ar skaitli "702 000".

12. Aizstāt 25.punktā skaitli un vārdu "5.tabulai" ar skaitli un vārdu "3.tabulai".

13. Papildināt V nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Pārstrādes uzņēmuma realizētās produkcijas apjomu šo noteikumu 25.punktā minēto attiecināmo izmaksu noteikšanai atbalsta pretendents var izmantot vienu reizi programmēšanas periodā."

14. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V.1 Atbalsta nosacījumi to II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes sektorā, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam

25.2 Pamatizejvielas, ko, īstenojot projektu, izmanto tādu II un III kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmumā, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, ir noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

25.3 Atbalsta pretendents ir atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, kā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādes uzņēmums vai kā lolojumdzīvnieku barības ražošanas uzņēmums."

15. Izteikt 26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. vispārējās izmaksas (kā arī arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja vispārējās izmaksas ir saistītas tikai ar izmaksām, kas minētas šo noteikumu 26.1.apakšpunktā, tās nepārsniedz 3 % no attiecināmajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz 8 % no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 26.1. un 26.2.apakšpunktā."

16. Izteikt 35.6. un 35.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.6. deklarāciju par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrības deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

35.7. Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegtās pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju vai Pārtikas un veterinārā dienesta valsts veterinārās uzraudzības objekta atzīšanas vai reģistrācijas apliecības kopiju, ja prasība attiecas uz atbalsta pretendentu. Ja šī informācija netiek iesniegta, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Apliecība ir izsniegta vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;".

17. Izteikt 35.14.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.14.1. zvērināta revidenta apliecinājumu par pārstrādāto pamatizejvielu apjomu pārskata gadā un pamatizejvielu veidu atbilstoši šo noteikumu 15.punktam un, ja attiecināmo izmaksu noteikšanai tiek izmantots saistīto uzņēmumu pārstrādātās pamatizejvielas apjoms vai tā daļa, - atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktam;".

18. Svītrot 35.14.2.apakšpunktu.

19. Izteikt 35.14.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.14.3. zvērināta revidenta apliecinājumu par saražoto un pārstrādes uzņēmumā pārstrādāto pamatizejvielas apjomu atbilstoši šo noteikumu 22.2.apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz attiecināmo izmaksu palielināšanu;".

20. Svītrot 35.14.4.apakšpunktu.

21. Izteikt 35.14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.14.5. Uzņēmumu reģistra izsniegtu dokumentu vai atbalsta pretendenta parakstītu dokumentu (ja atbalsta pretendentam šī informācija nav jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā), kas apliecina apvienošanās, nopirkšanas vai izveidošanas faktu atbilstoši šo noteikumu 22.1., 22.2. vai 22.3.apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz attiecināmo izmaksu palielināšanu. Ja netiek iesniegts Uzņēmumu reģistra dokuments, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;".

22. Papildināt noteikumus ar 35.14.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.14.9. saistīto uzņēmumu atļauju izmantot pārstrādātās pamatizejvielas atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktam, norādot izmantotā apjoma daļu;".

23. Izteikt 38.1 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (5.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums)."

24. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa
noteikumiem Nr.255

Attiecināmās izmaksas

I. Attiecināmās izmaksas uz vienu pārstrādātās pamatizejvielas vienību

1.tabula

Piena pārstrāde

Gaļas pārstrāde

Graudu pārstrāde

attiecināmās izmaksas uz vienu pārstrādātās pamatizejvielas vienību (Ls/t)

attiecināmās izmaksas uz vienu pārstrādātās pamatizejvielas vienību (Ls/t)

attiecināmās izmaksas uz vienu pārstrādātās pamatizejvielas vienību (Ls/t)

35

176

28

II. Attiecināmās izmaksas uz vienu saražotās un iepirktās pamatizejvielas vienību

2.tabula

Piena sektors

Gaļas sektors

Graudu sektors

attiecināmās izmaksas uz vienu iepirktās pamatizejvielas vienību (Ls/t)

attiecināmās izmaksas uz vienu iepirktās pamatizejvielas dzīvsvara vienību (Ls/t)

attiecināmās izmaksas uz vienu iepirktās pamatizejvielas vienību (Ls/t)

18

88

14

III. Attiecināmo izmaksu maksimums ("griesti") atkarībā no pārstrādes uzņēmuma realizācijas apjoma

3.tabula

Augļu un dārzeņu pārstrāde - realizācijas apjoms (Ls bez PVN)

Attiecināmo izmaksu maksimums ("griesti"), EUR ekvivalents latos

vairāk par 3,5 milj.

3 000 000

vairāk nekā 1,0 līdz 3,5 milj.

2 000 000

līdz 1,0 milj.

1 000 000"

25. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa
noteikumiem Nr.255

Attiecināmo izmaksu maksimums ("griesti") publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem

Nr. p.k.

Būves tips

Mērvienība

Jaunbūvei un rekonstrukcijai par kopējo būves platību (bez PVN)

Vienkāršotai rekonstrukcijai par kopējo būves platību
(bez PVN)

1. Dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai

Ls/m2

460

253

2. Augu izcelsmes produktu pārstrādes būve pārtikas ražošanai

Ls/m2

400

220

3. Nepārtikas produktu ražošanas būve

Ls/m2

350

192

4. Graudu un sēklu pirmapstrādes būve

Ls/m3

50

27

5. Dārzeņu un augļu pirmapstrādes būve

Ls/m2

360

198

6. Saldētava

(zem 0 ºC)

Ls/m2

460

253

7. Noliktava ar speciālu temperatūras režīmu (no 0 ºC līdz +8 ºC)

Ls/m2

350

192

8. Lopbarības ražošanas būve

Ls/m2

350

192

9. Kautuve

Ls/m2

460

253

10. Noliktava un inženierkomunikāciju būve ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

Ls/m2

250

137

11. Nojume

Ls/m2

150

82"

26. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministrs U.AugulisZemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 12.maija
noteikumiem Nr.437

"3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa
noteikumiem Nr.255

Zemkopības ministra vietā - labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 437Pieņemts: 12.05.2010.Stājas spēkā: 26.05.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81 (4273), 25.05.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
210499
26.05.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva